Anda di halaman 1dari 184

Modul 1 Sukan Individu

UNIT 1 FALSAFAH KESUKANAN DAN PERMAINAN

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. Menghuraikan maksud falsafah kesukanan dan permainan. Menghuraikan perkaitan sukan dan main.

Rajah 1: Situasi ketika permainan bola sepak

PENGENALAN
Sebagai seorang guru atau pelajar kita harus memahami bahawa semua acara sukan memberi peluang yang sama kepada semua yang terlibat tidak mengambil kira jantina, peringkat umur atau etnik. Malah semua aktiviti sukan turut memberi peluang khususnya kepada kanak-kanak atau golongan remaja mempelajari asas kemahiran atau teknik lakuan sesuatu pergerakan yang betul. Situasi seperti di Rajah 1 di atas menunjukkan situasi sebenar ketika mempelajari kemahiran menggelecek bola sepak. Untuk mengelecek dengan baik seseorang pemain itu perlulah menguasai kemahiran asas yang betul. Kemahiran asas ini perlu dibentuk sejak dari kecil lagi seperti kata pepatah melentur aur biarlah dari rebungnya. Pada pendapat anda, bagaimanakah falsafah kesukanan dan permainan dapat memainkan peranan dalam hal sedemikian khususnya penyertaan seseorang itu diutamakan di samping tersemainya semangat kesukanan tanpa disedari?

Modul 2 Sukan Individu

A
F

dakah anda tahu bahawa dalam konteks sukan, falsafah memainkan peranan dalam pembentukan asas kepada aktivitinya. Falsafah sukan menonjolkan kebaikan yang diperoleh melalui penyertaan. Falsafah sukan menonjolkan kebaikan yang diperoleh melalui penyertaan sukan membawa kebaikan kepada manusia sejagat.

ISI KANDUNGAN APA MAKSUD FALSAFAH?


alsafah ialah perkataan yang berasal daripada Greek purba philosophy. Philos bermaksud cinta danSophia bermaksud kebijaksanaan. Justeru, philosophy atau falsafah bermaksud cinta akan atau ingin akan kebijaksanaan.

Seperti juga sains, falsafah berusaha mencari taakulan dan penggunaan istilah yang tepat. Ia seperti juga keseniaan menghuraikan perasaan seseorang tentang kehidupan. Secara ringkasannya bolehlah dikatakan bahawa falsafah adalah pegangan seseorang terhadap apa yang difikirkan baik untuk dirinya dan juga orang lain.

Apakah peranan Falsafah dalam sukan dan permainan?


Dalam konteks sukan, falsafah memainkan peranan dalam pembentukan asas kepada aktivitinya. Falsafah sukan menonjolkan kebaikan yang diperoleh melalui penyertaan. Falsafah sukan dan permainan menonjolkan kebaikan yang diperoleh melalui penyertaan sukan dan permainan yang membawa kebaikan kepada manusia sejagat. Sukan dan permainan menjalinkan persahabatan di samping memupuk semangat toleransi, kerjasama, persefahaman dan perpaduan. Falsafah merupakan gabungan pengetahuan, sikap, kepercayaan dan nilai yang membentuk asas tindakan seseorang dan memberi arah serta tujuan kepada aktiviti seseorang. Jenis kesukanan dan permainan yang tersedia ada merupakan kegiatan atau aktiviti yang membantu manusia meningkatkan kecergasan tubuh badan di samping menguasai kemahiran sukan atau permainan yang diceburi khususnya kepada jurulatih sukan, guru, pelajar, pengajar kecergasan, atlet dan masyarakat.

Tuliskan satu atau dua ayat sendiri, apakah yang dimaksudkan dengan falsafah kesukanan dan permainan?
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Modul 3 Sukan Individu

APA MAKSUD SUKAN DAN PERMAINAN?


Sukan Sukan merupakan segala aktiviti yang diinstitusikan secara kompetitif melibatkan penggunaan tenaga dan kemahiran fizikal yang kompleks, iaitu penglibatan seseorang itu didorong oleh gabungan kepuasan dalaman lalu dikaitkan dengan ganjaran luaran yang diperoleh melalui sukan itu.

Rajah 2: Kanak-kanak ketika bermain Main: 1. Main merupakan aktiviti fizikal yang melibatkan seseorang atau kumpulan peserta yang mudah organisasinya. Main berlaku atas desakan emosi secara spontan. Ia bertujuan untuk keseronokan dan boleh ditamatkan bila-bila masa oleh pesert-peserta (Rajah 2). Mereka mengambil bahagian secara sukarela. Selain itu, main juga tidak tetap dari aspek peraturan, masa dan tempatnya. 2. Sukan Sukan merupakan sebarang aktiviti kompetitif yang diinstitusikan dan melibatkan pergerkan dan kemahiran fizikal yang melibatkan penyertaan seseorang itu didorongkan oleh kepuasan dalaman atau ganjaran laran. Selain itu,sukan juga merupakan sebarang bentuk aktiviti yang melibatkan pengalaman atau perniagaan yang berfokuskan kecergasan, kesenggangan, rekreasi atau sukan (Pitts, Fielding & Miller, 1994). Menurut Snyder dan Spreitzer (1989) bahawa, sukan merupakan aktiviti fizikal manusia yang kompetitif dan dikawal oleh peraturen yang diinstitusikan yang mempunyai kurikulum dan peraturan yang dikawal oleh badan organisasi induk sukan. Vander Zwaag (1998) pula berpandangan bahawa sukan menggunakan alat dan kemudahan khas yang mempunyai elemen masa dan ruang serta mementingkan rekod. Pendeknya, sukan merupakan elemen-elemen keupayaan fizikal pertandingan, kemahiran, strategi, dan peluang serta mempunyai hasil yang tidak menentu (Loy,1968 dalam Parks dan Quarterman, 2003).

Modul 4 Sukan Individu

Rajah 3: Acara sukan

S
1. 2. 3. 4. 5.

ukan merupakan aktiviti kompetitif


Komponen yang perlu bagi sukan ialah pertandingan, perjuangan dan pertarungan untuk mencapai matlamat tertentu. Pertandingan ini mestilah dikawal oleh undang-undang dan eraturan yang telah ditetapkan dan dimaklumi oleh semua pihak yang terlibat (Rajah 3) Jika kita sengaja mencabar seseorang berlumba berenang menyeberangi sungai atau bertanding menjaring gol bola keranjang, pastinya aktiviti begini tidak dikatakan sebagai sukan.

Ciri-ciri Sukan Kompetitif Bersifat fizikal Ada peraturan-peraturan / undang-undang yang piawai. Berunsur persaingan / pertandingan ( ada keputusan) Ada badan / persatuan yang mengawalnya. Memerlukan latihan untuk menguasai kemahiran / strategi

Tuliskan satu atau dua ayat sendiri, apakah bezanya maksud bermain atau bersukan?
________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Modul 5 Sukan Individu

MENGAPA INDIVIDU TERLIBAT DALAM SUKAN?

englibatan individu
Perubahan sosio-politik masyarakat dan peredaran masa membawa perubahan konsep dan persep sukan. Keterlibatan seseorang itu adalah berdasarkan sebab-sebab berikut ini 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kesihatan : Kesejahteraan diri dan kualiti hidup Kecergasan: Penglibatan dalam aktiviti fizikal dan sukan Rekreasi : Pengisian masa lapang, sihat dan seronok. Keseronokan : mencari kepuasan dan hiburan yang sihat. Budaya : pola tingkalaku yang diterima masyarakat. Sosial : peluang berinteraksi melalui aktiviti umum Teori Katarsis : mengeluarkan perasaan emosi Kecemerlangan : persembahan prestasi yang terbaik. Kebendaan : pengiktirafan pelbagai bentuk (wang, gelaran); dan Astetik : menikmati kecantikan pergerakan / persembahan

Jika sesuatu aktiviti itu mahu dikategorikan sebagai sukan, peraturannya hendaklah diselaraskan atau disetarakan, iaitu ada undang-undang di peringkat kebangsaan, dan di peringkat antarabangsa. Setiap sukan yang ditontonkan dan dipertandingkan, contohnya Sukan Olimpik dan Sukan Komanwel, seharusnya mempunyai peraturan dan undang-undang yang telah dipersetujui dan diguna pakai di peringkat kebangsaan dan global. Jika sesuatu sukan itu hendak diinstitusikan, perlulah ada kelab atau organisasi yang menaja pasukan. Perlu juga ada penguatkuasaan undang-undang untuk memastikan kesesuaian gelanggang, bilangan pemainnya dan jenis peralatannya diikuti dan dipatuhi. Sukan badminton misalnya, dimainkan dengan raket dan bulu tangkis, yang saiz gelanggang telah ditetapkan dan diketahaui umum.

UKAN DIINSTITUSIKAN

Tahukah anda apakah kriteria keperluan seseorang individu sebelum terlibat dalam sukan?

Modul 6 Sukan Individu

Sukan memerlukan tenaga fizikal


Penggunaan tenaga fizikal merupakan unsur utama dan asas bagi sukan. Kesungguhan menggunakan tenaga fizikal dapat dilihat apabila seorang atlet menggunakan panah dan busar dalam pertandingan memanah. Sukan seperti sepak takraw, bola jaring, renang, golf, bola tampar, ragbi dan lumba basikal memenuhi kriteria ini. Permainan catur dan skrebal tidak memenuhi kriteria ini. Berikut ini merupakan cadangan pemakanan bagi individu yang aktif mengikut sukan pilihan mereka.

Rajah 4 : Panduan makanan pilihan harian untuk orang yang

Sukan memerlukan kemahiran fizikal yang kompleks


Sukan yang menggunakan peralatan seperti bola, raket atau pemukul, memerlukan koordinasi matatangan atau mata-kaki yang sensitif (Rajah 5). Kebolehan menukar arah, berhenti, bergerak, merejam/memukul bola, mengelak dengan pantas dan bertindak secara mengejut adalah kemahiran fizikal yang kompleks serta memerlukan latihan.

Rajah 5: Pelbagai jenis alat sukan yang memerlukan penguasaan pelbagai kemahiran

Modul 7 Sukan Individu

Sukan melahirkan rasa kepuasan melalui penyertaan


Seseorang yang terlibat dengan aktiviti sukan perlu ada kepuasan bermain (Rajah 6). Jika tidak ia bukanlah sukan. Ahli sukan professional yang hanya mementingkan wang dan tidak mengambil kisah tentang prestasi aktiviti yang disertainya tidak boleh dianggap sebagai ahli sukan tetapi sebagai pekerja. Walau bagaimanapun, ada ganjaran dalam sukan seperti pujian, piala kemenangan dan wang ringgit.

Rajah 6: Kepuasan melalui aktiviti sukan dan permainan

APA ITU SUKAN UBAHSUAI?


Pengenalan kepada sukan ubahsuai telah dilaksanakan bermula pada hujung 70-an dan awal 80-an lagi. Tranformasi pengubahsuaian sukan ini hanyalah tertumpu kepada peralatan-peralatan sukan yang diguna pakai serta bersesuaian dengan saiz kanak-kanak. Pengubahsuaian terhadap sesuatu jenis sukan mendorong setiap golongan umur untuk mencubanya. Jika dibandingkan, sebilangan sukan yang dimainkan pada masa kini kebanyakannya telah diubahsuai dari segi peralatan, peraturan dan sebagainya. Antaranya sebahagian sukan yang telah diubah suai ialah seperti bola tampar pantai, futsal, mini bola keranjang, bola sepak 7 sebelah, ragbi 7 sebelah, ragbi sentuh dan sebagainya.
Jadi, Sukan Ubahsuai

Masih sama dengan sukan asal Telah dikhaskan supaya pemain dapat menyesuaikan diri dengan sukan tersebut. (Contohnya ; peringkat umur, kebolehan fizikal, status kesihatan, kemahiran serta pengalaman lampau). Selamat untuk dimainkan dan masih mencabar. Mempelajari sesuatu yang baru berkenaan dengan sesuatu sukan. Aspek yang diubah untuk mencapai kesesuaian adalah seperti : - Peralatan - Kawasan Permainan - Masa Permainan - Peraturan Permainan - Pemilihan Pemain

Modul 8 Sukan Individu

Tuliskan satu atau dua ayat sendiri, apakah yang dimaksudkan dengan sukan ubahsuai?
____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

DASAR SUKAN NEGARA


Peranan Falsafah Sukan Untuk membentuk sebuah masyarakat yang cergas, sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup, berdisiplin dan berdikari melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan, rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan, iaitu Melayu Islam Beraja Sukan merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperoleh sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup, mencapai nilai terpuji hidup dan keperluan asas manusia. Sukan juga adalah satu penglihatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahi keluarga, sahabat andai, masyarakat setempat dan masyarakat asing- semuanya menggalakkan pergaulan, persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan social serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. Keperluan asas manusia merangkumi pelbagai faktor daripada keperluan fisiologi kepada kepuasan mutlak diri. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu, masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut:1. Di peringkat Individu: Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni, kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif; Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat; Kekurangan tekanan (stress) hidup moden; Semangat bergaul dan bersahabat antara individu; Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan; dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu.

Modul 9 Sukan Individu

Rajah 7 : Dasar 1 Murid 1 Sukan Contohnya, Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurangkurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberi penekanan kepada Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Dasar ini memberi perhatian yang utama kepada murid yang kurang aktif supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang sama, bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS).Bidang sukan sangat penting dalam mengoptimumkan keupayaan fizikal murid selaras dengan ungkapan Minda Yang Cerdas Terletak Pada Tubuh Yang Sihat. Dalam konteks ini, bidang sukan memainkan peranan yang penting bagi melahirkan modal insan yang sihat, cergas dan produktif agar dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan sosial serta pembangunan ekonomi negara. Justeru, pelbagai aktiviti sukan diperkenalkan bagi menarik minat murid-murid agar mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melaksanakan Dasar 1M 1S agar setiap murid menikmati manfaat bersukan dengan harapan dapat membentuk generasi yang membudayakan sukan seiringdengan keperluan akademik.
2. Di peringkat masyarakat:

Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin; Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal, mental dan spiritual. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti Negara; Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat dalam kalangan rakyat dan penduduk pelbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat; Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya; serta Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan, rekreasi dan pelancongan.

Modul 10 Sukan Individu

3. Di peringkat Antarabangsa Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah Negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia; dan Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang akan menghasilkan kebanggaan diri, keluarga, bangsa dan negara.

Tuliskan satu atau dua ayat sendiri, apakah dasar 1 murid 1 sukan itu?
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

RUMUSAN
Falsafah kesukanan dan permainan menonjolkan kebaikan yang bakal diperoleh melalui penyertaan seseorang individu atau pasukan secara amnya, serta keterlibatan itu turut akan membawa kebaikan kepada manusia sejagat secara khasnya. Sukan merupakan sebarang aktiviti kompetitif yang diinstitusikan dan melibatkan pergerakan dan kemahiran fizikal yang melibatkan penyertaan seseorang itu didorongkan oleh kepuasan dalaman atau ganjaran luaran. Manakala, bermain itu merupakan aktiviti fizikal yang melibatkan seseorang dan kumpulan peserta yang mudah organisasinya atas desakan emosi secara spontan. Unit ini juga sejajar dengan kehendak Dasar Sukan Negara yang memberi penekanan kepada sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan.

KATA KUNCI
Falsafah Kesukanan dan Permainan Sukan Main Dasar Sukan Negara Peranan Falsafah Sukan 1 Murid 1 Sukan

PENILAIAN KENDIRI
1. Dengan menggunakan perkataan sendiri, huraikan apa yang dimaksudkan dengan Falsafah Sukan Negara? 2. Senaraikan satu contoh sukan ubahsuai?. 3. Apakah yang anda faham tentang sukan ubahsuai? 4. Apakah perbezaan antara sukan dan bermain? 5. Huraikan sekurang tiga kemanfaatan dan sumbangan sukan terhadap individu, masyarakat dan negara.

Modul 11 Sukan Individu

RUJUKAN
Buku Panduan Pelaksaan Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S) 2011, Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur. Haji Gapor Ahmad (2007). Kejurulatihan dan sains sukan, Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. Dasar 1 Murid 1 Sukan (1M1S) 2010, Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Neal Starkman (2007). Hai Jurulatih! Bidang sukan mampu memberi impak positif kepada generasi muda. Terjemahan dan suntingan oleh Idris A, Wisdom Mind Resources Sdn. Bhd., Selangor.

Modul 12 Sukan Individu

UNIT 2 PRINSIP SUKAN INDIVIDU


HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. Menghuraikan prinsip-prinsip sukan individu. Menerangkan maksud prinsip-prinsip sukan individu. Menyenaraikan prinsip-prinsip sukan/latihan mengikut sukan pilihannya. Menerangkan maksud dan kepentingan etika dalam sukan individu.

PENGENALAN
Bersukan dan bersenam adalah baik untuk kesihatan fizikal, mental dan rohani (Bompa, 1994). Bersukan dapat meningkatkan kesihatan, tahap penghargaan kendiri, kemahiran dan kecekapan, memberi persaingan dan dapat membina sikap yang positif. Aktiviti fizikal mempunyai pertalian dengan kualiti kehidupan seseorang termasuk meningkatkan fungsi fizikal, kesihatan yang baik, pengurusan stres dan eustres, keseronokan dan memberi pelbagai makna kepada individu (Berger dan Tobar, 2012). Melalui aktiviti fizikal ini, seseorang individu dapat membentuk sahsiah, kesedaran diri termasuk semangat pertarungan, menghindari diri daripada pelbagai serangan penyakit, dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi dan mencapai tahap keseronokan yang lebih tinggi dalam melakukan sesuatu aktiviti. Penglibatan seseorang dalam aktiviti sukan dapat membentuk dan melahirkan seorang insan yang cergas dari segi fizikal dan cerdas mentalnya. Fungsi kognitif individu dapat dipertingkatkan dengan menurunkan tahap kebimbangan dan kemurungan serta meningkatkan motivasi ke arah yang lebih positif melalui aktiviti fizikal. Sukan adalah aktiviti fizikal yang dikawal dengan peraturan dan undang-undang yang formal atau tidak formal membabitkan pertandingan secara individu atau berpasukan untuk mendapatkan keseronokan dan rekreasi (Snyder & Spreitzer, 1989). Sukan boleh disimpulkan sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti fizikal yang ditentukan oleh peraturan formal atau tidak formal yang melibatkan pertandingan antara individu atau pasukan dengan pihak lawan untuk tujuan keseronokan, rekreasi dan pengiktirafan. Penyertaan dalam sukan secara aktif dan beretika untuk mendapat keseronokan daripada aktiviti sukan bagi mereka yang berbakat bagi mencapai prestasi dan potensi setinggi mungkin dalam bidang sukan yang diminati adalah selaras dengan matlamat Dasar Sukan Negara, iaitu Sukan Berprestasi Tinggi dan Sukan untuk Semua serta menuju ke arah pencapaian hasrat Falsafah Pendidikan Negara. Bagi mencapai matlamat dasar sukan negara ini, setiap program sukan atau senaman yang dirancang mestilah berdasarkan prinsip-prinsip latihan yang sesuai dan individu yang terlibat harus memiliki etika kesukanan yang unggul. Penekanan terhadap prinsip-prinsip latihan dan etika kesukanan

Modul 13 Sukan Individu

wajib diberi pertimbangan yang sewajarnya untuk mengelakkan kecederaan, kelesuan, kebosanan dan kemerosotan tahap kecergasan sedia ada serta pencapaian kualiti diri dari segi jasmani, mental dan rohani. Prinsip-prinsip dalam sukan individu merupakan amalan yang mempengaruhi proses pelaksanaan dan penglibatan seseorang dalam aktiviti fizikal yang terancang untuk mengelakkan kecederaan, kelesuan, kebosanan dan kemerosotan tahap kecergasan sedia ada. Prinsip-prinsip latihan merupakan garis panduan yang perlu diambilkira dalam sesuatu perancangan dan pelaksanaan latihan. Prinsip-prinsip latihan ini perlu diketahui, difahami dan diaplikasikan dengan baik dalam satu program latihan jangkamasa panjang atau pendek yang progresif bagi pencapaian objektif latihan yang berkesan. Etika dalam sukan adalah panduan tentang tingkah laku atau tatasusila dan nilai-nilai positif yang perlu ada dan dipatuhi oleh individu yang terlibat dalam sukan. Jika tatasusila itu dilanggar, ia akan memberi gambaran bahawa individu tersebut tidak mempunyai disiplin dan semangat kesukanan. Akibatnya kemungkinan individu tersebut tidak akan dihormati. Disiplin, nilai-nilai murni, keadilan, permainan bersih, sukan yang bebas daripada dadah dan keselamatan semasa bermain merupakan antara aspek-aspek yang perlu diberi perhatian. Unsur-unsur ini perlu menjadi amalan setiap orang yang terlibat dalam sukan. Matlamat sukan sebagai ejen perpaduan akan tercapai sekiranya etika kesukanan diamalkan.

1. Nyatakan dengan ringkas makna prinsip-prinsip sukan/latihan.

2. Nyatakan dengan ringkas makna etika dalam sukan.

3. Nyatakan perbezaan antara prinsip-prinsip sukan dengan etika sukan.

ISI KANDUNGAN
Program latihan merupakan satu proses yang sistematik. Ia bertujuan meningkatkan tahap kecergasan dan keupayaan fizikal berdasarkan keperluan sukan yang dipilih. Keberkesanan sesuatu program latihan bergantung kepada pemahaman dan amalan prinsip-prinsip latihan yang sesuai.

Modul 14 Sukan Individu

Prinsip-prinsip sukan individu

Prinsip-prinsip Sukan Individu Kesediaan Adaptasi Perbezaan Individu Intensiti Kekerapan Jangkamasa Ulangan Pengkhususan Kepelbagaian Ansur Maju Memanaskan & menyejukkan badan Kebolehbalikan

Rajah 1: Prinsip-prinsip sukan Kesediaan (Readiness) Merupakan faktor utama yang mendorong setiap individu melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Ia biasanya dipengaruhi oleh aspek kematangan dan kecenderongan serta minat individu dalam sukan tertentu. Ia melibatkan satu proses menganalisis keupayaan, kelebihan dan kelemahan diri terlebih dahulu sebelum memilih jenis sukan atau menyusun aktiviti sesuatu program latihan. Prinsip kesediaan perlu diberi perhatian yang sewajarnya untuk memastikan penglibatan dan perjalanan sesuatu program latihan atau aktiviti sukan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa tergendala. Dalam konteks sukan individu kesediaan diri terhadap sukan yang ingin diceburi sangat penting. Dorongan dari persekitaran atau masyarakat tidak memainkan peranan penting kerana ia merupakan pilihan tersendiri dan kejayaannya bergantung seratus peratus pada individu tersebut.

Adaptasi (Adaptation) Prinsip adaptasi berkaitan dengan penerimaan kesan latihan untuk meningkatkan kecergasan diri serta penguasaan kemahiran dalam sesuatu sukan berdasarkan program latihan. Ia biasanya dipengaruhi oleh masa, intensiti, kekerapan, ulangan dan kesesuaian sukan atau program latihan dengan faktor-faktor fisiologi serta psikologi individu. Adaptasi merupakan faktor utama dalam sesuatu program latihan. Adaptasi bergantung kepada jenis sistem tenaga yang mendominasikan permainan, kemahiran dan keupayaan motor yang diperlukan untuk bermain sesuatu sukan dengan baik (Bompa dan Gregory Haff, 2009). Berikut adalah beberapa cadangan untuk meningkatkan adaptasi dalam sesuatu program latihan.

Modul 15 Sukan Individu

a. Penambahan bebanan Adaptasi pemain terhadap sesuatu program latihan bergantung kepada struktur program latihan yang dirancang oleh individu ataupun jurulatih. Pengadaptasian yang sempurna akan berlaku sekiranya penambahan beban atau peningkatan intensiti dilakukan secara ansur maju dan progresif. Sekiranya seorang pemain tidak dapat mengadaptasikan diri terhadap kesan latihan yang dijalankan, ia akan mencederakan pemain dan mengagalkan keseluruhan program latihan. b. Elakkan latihan berlebihan Program latihan yang dirancang perlu mengikut kebolehan serta kemampuan pemain. Elakkan kemungkinan terlebih latihan yang akan membawa kecederaan dan melambatkan proses pengadaptasian kepada pemain. c. Latihan alternatif Sentiasa bersedia dengan latihan alternatif yang boleh menggantikan sesuatu aktiviti yang menyukarkan pengadaptasian. Ini akan membantu jurulatih meneruskan program latihan yang dirancang dengan lancar tanpa sebarang gangguan. d. Memantau dan mencatat pencapaian Seorang jurulatih perlu memantau dan mencatat progres dan kesan latihan yang dijalankan. Pencapaian pemain perlu dikaji dari masa kesemasa supaya pengadaptasian berlaku dan program latihan yang dirancang berjaya mengikut tempoh masa yang ditetapkan. e. Tingkatkan kecergasan sebelum kemahiran Pengadaptasian yang sempurna akan berlaku sekiranya kecergasan fizikal secara umum ditingkatkan sebelum memulakan suatu program latihan yang khusus. Penguasaan kemahiran juga akan berkekalan bagi tempoh masa yang panjang walaupun kecergasan fizikal merosot.

Perbezaan Individu (Individualization) Setiap individu berbeza dari segi minat, kebolehan, kemahiran dan kadar peningkatan prestasi terhadap program latihan. Periodisasi latihan yang dirancang perlu mengambilkira keupayaan dan tahap kecergasan diri supaya matlamat program tercapai. Keupayaan individu akan menentukan kadar cepat atau lambat penguasaan sesuatu kemahiran. Dalam sukan individu penguasaan kemahiran dan peningkatan kecergasan bergantung kepada tahap kematangan dan struktur fizikal yang bersesuaian dengan sukan yang diceburi.

Modul 16 Sukan Individu

Program latihan yang ditentukan haruslah berdasarkan faktor umur, jantina, pengalaman, pengetahuan dan kemahiran sedia ada, tahap penguasaan, tahap kesihatan, kecederaan serta tahap motivasi. Bagi mengatasi pengaruh faktor-faktor ini, beberapa tindakan yang sesuai perlu diambil oleh jurulatih atau pemain itu sendiri. Di antaranya adalah seperti berikut: a. Penetapan matlamat yang jelas Matlamat sesuatu program latihan haruslah jelas dan berdasarkan kebolehan pemain. Dalam sukan individu pemain dan jurulatih perlu berbincang sebelum merancang sesuatu program latihan supaya latihan yang akan dijalani memberikan kesan positif berlandaskan matlamat yang ditetapkan bersama. b. Uji kebolehan sediaada Pengujian terhadap kemampuan atau tahap kebolehan sedia ada komponen kecergasan berasaskan kesihatan dan kemahiran harus dilaksanakan sebelum merancang sesuatu program latihan kerana ia berbeza bagi setiap individu dan perlukan pengubahsuaian mengikut kebolehan individu dalam program latihan. c. Mengenalpasti kelemahan diri Adakalanya program latihan yang dijalankan tidak memberikan kesan yang positif kerana pemain tidak sedar akan kelemahan diri ataupun jurulatih terlepas pandang perkara ini. Atlet atau pemain sukan individu harus mengenalpasti kelemahan diri sebelum memulakan sesuatu program latihan. Ini akan membantu membuat perubahan serta memberi peluang untuk mengatasi kelemahan tersebut. Bagi seorang jurulatih pula, ia akan memberikan ruang kepada beliau untuk meningkatkan aktiviti tertentu dalam program latihan supaya atlet dapat mengatasi kelemahan dirinya dengan mudah. Sebagai contoh; sekiranya atlet kurang bermotivasi, jurulatih boleh menambahkan latihan psikologi serta memberikan ganjaran dari masa kesemasa. Bagi atlet yang agak lambat dalam pergerakan, jurulatih boleh meningkatkan bilangan latihan kelajuan supaya tahap kelajuan individu dapat ditingkatkan sebelum program latihan keseluruhan tamat. d. Perbezaan jantina Perbezaan jantina perlu diberikan perhatian yang serius oleh jurulatih yang merancang program latihan bagi pemain sukan individu. Jurulatih harus peka terhadap perbezaan struktur badan serta budaya lelaki dan perempuan. Pemain perempuan biasanya memiliki punggung yang lebar, pusat graviti yang rendah dan kandungan lemak yang tinggi di bahagian punggung berbanding dengan lelaki. Pengubahsuaian dalam program latihan perlu dilakukan berdasarkan unsur-unsur ini sekiranya melatih pemain lelaki dan perempuan bagi satu permainan yang sama contohnya seperti permainan badminton.

Modul 17 Sukan Individu

e. Pengukuhan positif Seorang jurulatih perlu mengamalkan sikap terbuka dalam proses melatih seorang pemain. Penekanan terhadap kelemahan pemain harus diberikan dari masa kesemasa secara professional. Jurulatih perlu memberikan pujian serta mengutarakan kelebihan seseorang pemain sebelum membincangkan kelemahannya. Perbincangan ini mesti disusuli dengan cara mengatasi kelemahan tersebut. Ini akan memberikan keyakinan kepada pemain untuk meneruskan program latihan.

Intensiti (Intensity) Intensiti merupakan tahap atau darjah kesukaran aktiviti yang ditambah berdasarkan aras latihan dan bilangan sesuatu perlakuan. Ia biasanya berkadar songsang di mana fasa permulaan bertahap rendah tetapi bilangannya banyak. Manakala semakin tinggi aras latihan semakin kurang bilangannya. Rujuk Rajah 2.
Bilangan Intensiti

Aras latihan

Rajah 2: Perkaitan antara Intensiti dengan Bilangan Intensiti yang rendah tidak akan memberikan kesan positif. Sebaliknya intensiti yang terlalu tinggi boleh mengakibatkan kecederaan dan gangguan dalam program latihan. Intensiti perlu ditingkatkan secara ansur maju mengikut kemampuan diri. Badan manusia terbentuk daripada jutaan sel aktif yang sentiasa bertindakbalas dengan perubahan terhadap fizikal serta persekitaran. Salah satu komponen intensiti adalah meningkatkan bebanan semasa latihan. Apabila aras kesukaran atau bebanan ditingkatkan, badan atlet harus bersedia untuk mengadaptasikan diri terhadap perubahan ini. Peningkatan terhadap tahap keupayaan akan berlaku apabila badan mengalami keletihan dan pemulihan yang prograsif untuk mengadaptasikan kesan latihan yang dialami. Keletihan yang disusuli dengan kadar pemulihan yang prograsif akan membawa peningkatan terhadap keupayaan fizikal individu berdasarkan program latihan yang dijalani. Aras kesukaran atau bebanan harus ditingkatkan secara ansur maju mengikut kebolehan individu. Aras kesukaran yang rendah dari keupayaan sedia ada tidak akan memberikan kesan atau peningkatan. Di samping itu, aras kesukaran yang terlalu tinggi juga tidak akan memberikan

Modul 18 Sukan Individu

sebarang peningkatan malah ia akan melambatkan kadar pemulihan serta mengganggu tahap kecergasan sedia ada atlet. Atlet berkemungkinan akan mengalami kecederaan sekiranya penambahan bebanan atau aras kesukaran tidak dilakukan mengikut kebolehan individu. Rujuk Rajah 3.
Adaptasi / kesan latihan
Stimulus Latihan Pemulihan Adaptasi / Peningkatan

Pemulihan segera Tahap kecergasan baru

Tahap sediaada

keletihan

Pemulihan

Kunci

_________ ________ _________

Latihan mudah Latihan yang sesuai Latihan yang sukar

Rajah 3: Kesan latihan mengikut aras kesukaran

Sumber : Tudor Bompa, G. Gregory Haff (2009), Periodization: Theory and Methodology of Training, 5th ed. Champaign, IL:, Human Kinetics. Intensiti biasanya dikaitkan dengan kadar nadi rehat, kadar nadi maksimum, kadar nadi latihan dan kadar nadi sasaran. Intensiti latihan bergantung kepada jenis latihan dan darjah kesukaran yang ditetapkan antara 60% hingga 90% mengikut keupayaan diri. Pengiraan kadar nadi dapat membantu setiap individu mengenalpasti dan menetapkan aras kesukaran dengan tepat. Berikut adalah contoh pengiraan kadar nadi : Kadar Nadi Rehat (KNR) Kadar nadi rehat (KNR) iaitu denyutan nadi pada masa tidak melakukan aktiviti. Untuk mencari KNR yang tepat, ambil denyutan nadi pada waktu pagi, bangun daripada tidur, sekurangkurangnya dua hari berturut-turut selama seminit (Rajah 4).

Modul 19 Sukan Individu

Contoh:- 12 denyutan selama 10 saat x 6 = 72 dsm.

Rajah 4: Cara pengiraan kadar nadi

Kadar Nadi Maksimum (KNM) Kadar nadi maksimun ialah dengan menolak umur daripada 220 di mana 220 telah ditetapkan oleh ahli-alhi fisiologi senam sebagai satu angkatap formula. Contoh:Umur subjek ialah 33 tahun. KNM = 220 33 = 187 dsm Kadar Nadi Latihan (KNL) Setelah mendapat KNR, bolehlah ditentukan pula kadar nadi latihan (KNL) Contoh :KNM = 220 33 (umur) = 187 dsm KNL = KNM KNR = 187 72 = 115 dsm

Kadar Nadi Sasaran (KNS) untuk intensiti 60% Untuk mendapatkan pengiraan KNL yang ideal bagi 60% ialah dengan menggunakan formula ini. Contoh :(KNM KNR) x 0.6 + KNR = (187 - 72) x 0.6 + 72 = (115) x 0.6 + 72 = 69 +72 = 141 dsm

Modul 20 Sukan Individu

Pengiraan online boleh dilakukan dalam laman web : http//www.exercise.bizcalcs.com Tahap intensiti latihan yang sesuai bergantung kepada kepada tahap kecergasan permulaan, tahap pencapaian yang diingini dan jenis aktiviti yang dipilih. a. Tahap kecergasan permulaan Jika anda mempunyai tahap kecergasan permulaan yang rendah anda tidak boleh bersenam dengan intensiti yang tinggi. Ini boleh menyebabkan kesulitan pernafasan dan mungkin juga menyebabkan kematian. Sebaliknya, jika anda mempunyai tahap kecergasan yang tinggi, anda perlu bersenam dengan intensiti yang tinggi supaya kesan latihan dapat meningkatkan tahap kecergasan sedia ada. b. Tahap pencapaian yang diingini Bagi mencapai tahap kecergasan yang tinggi, anda perlu bersenam dengan intensiti yang lebih tinggi mengikut prinsip tambah beban. Namun begitu, peningkatan intensiti perlulah secara beransur-ansur. c. Jenis aktiviti yang dipilih Aktiviti yang dipilih boleh membantu mencapai intensiti yang diingini. Aktiviti seperti skuasy merupakan aktiviti kecergasan fizikal intensiti tinggi manakala aktiviti boling padang adalah contoh aktiviti kecergasan fizikal intensiti rendah.

Kekerapan (Frequency) Kekerapan merujuk kepada bilangan hari berlatih dalam seminggu. Lazimnya tiga hingga lima hari akan memberikan kesan positif terhadap sesuatu program latihan atau kemahiran (Baumgarthner, 2003). Sesi latihan hendaklah dijarakkan dan tidak dilakukan berturut-turut. Bilangan kekerapan sebenarnya berbeza mengikut jenis sukan, objektif latihan, jenis latihan dan intensiti latihan yang dipilih.

Jangkamasa (Duration) Jangkamasa bergantung kepada intensiti. Senaman berintensiti rendah memerlukan tempoh yang panjang dan intensiti tinggi memerlukan tempoh yang pendek. Latihan dalam tempoh masa yang panjang akan memberikan kesan yang positif khasnya aktiviti berbentuk aerobik. Misalnya, jangkamasa yang sesuai untuk aktiviti peningkatan daya tahan kardiovaskular adalah 15 hingga 60 minit. Biasanya Jangkamasa merujuk kepada masa yang diambil bagi menjalankan sesuatu latihan seperti satu jam satu sesi atau lima jam seminggu. Intensiti senaman pada tahap sederhana dengan tempoh masa yang sederhana panjang pada peringkat permulaan sesuatu latihan adalah lebih baik daripada intensiti tinggi dengan jangkamasa yang panjang (Baumgarthner, 2003).

Modul 21 Sukan Individu

Ulangan (Repetition) Ulangan merupakan bilangan kali sesuatu aktiviti itu dilakukan dalam jangkamasa tertentu. Ulangan seharusnya berbentuk ansur maju, di mana ia perlu ditingkatkan beransur-ansur supaya mencapai tahap pencapaian atau penguasaan sesuatu kemahiran secara sempurna. Sebagai contoh, lapan ulangan dikira sebagai satu set bagi latihan minggu pertama dan 10 ulangan dikira satu set pada latihan minggu kedua.

Pengkhususan (Specificity) Pengkhususan merupakan kunci peningkatan kecergasan atau kemahiran dalam sesuatu program latihan. Pengkhususan adalah latihan fizikal yang dijalankan mengikut kehendak individu berdasarkan sukan yang dipilih agar selari dengan objektif yang hendak dicapai. Contohnya, aktiviti aerobik untuk daya tahan kardiovaskular bagi pelari jarak jauh dan latihan bebanan untuk kekuatan otot bagi sukan angkat berat, mestilah khusus kepada beberapa perkara seperti sistem tenaga, kumpulan otot atau pola pergerakan berdasarkan beberapa aspek seperti berikut: a. Komponen kecergasan fizikal atau penguasaan kemahiran yang dilatih. b. Sistem tenaga yang digunakan sama ada tenaga aerobik atau anaerobik kerana sistem tenaga adalah berbeza antara satu sukan dengan sukan yang lain. c. Kumpulan otot yang digunakan untuk aktiviti yang dipilih. d. Pergerakan sendi khusus berkaitan dengan aktiviti yang dipilih.

Kepelbagaian (Variety) Kepelbagaian merupakan perubahan yang dilakukan terhadap intensiti, jangkamasa, kekerapan, ulangan dan jenis aktiviti berdasarkan matlamat program latihan serta prestasi semasa pemain yang sedang mengikuti latihan. Perancangan program latihan atau aktiviti haruslah dipelbagaikan untuk mengekalkan minat atau mengelakkan kebosanan dalam sesuatu aktiviti. Corak perlakuan yang tiada variasi akan melemahkan semangat untuk meneruskan sesi latihan. Aktiviti latihan boleh dipelbagaikan tetapi mesti selaras dengan matlamat dan objektif latihan yang perlu dicapai. Sekiranya program dirancang untuk lima kali seminggu, setiap kali aktiviti yang berbeza perlu disusun mengikut keperluan dan kebolehan individu. Contohnya, program latihan peningkatan daya tahan kardiovaskular boleh dijalankan dengan aktiviti berjogging, berbasikal, berenang, senamrobik, berjalan dan sebagainya. Berikut adalah beberapa cadangan mengaplikasikan kepelbagaian dalam program latihan sukan individu. a. Rancang program latihan tahunan dalam bentuk beberapa fasa dengan matlamat yang khusus supaya tujuan program latihan dapat dicapai secara berperingkat. b. Sediakan satu program latihan dengan pelbagai aktiviti yang menjurus ke arah pencapaian kemahiran yang optimum semasa pertandingan.

Modul 22 Sukan Individu

c. Bagi latihan peningkatan kecergasan fizikal, gabungkan unsur-unsur teknikal dan tektikal semasa meningkatkan intensiti supaya kadar pemulihan dapat dicapai dengan sempurna tanpa kecederaan. d. Bagi latihan bebanan, lakukan perubahan dari segi jenis aktiviti, bilangan, ulangan, kekerapan serta masa rehat yang sesuai dengan kitaran latihan yang ditentukan. e. Bagi latihan aerobik pula, lakukan perubahan dari segi jarak, kelajuan, jangkamasa, kekerapan serta masa pemulihan yang sesuai dengan kitaran latihan yang dirancang. f. Sekiranya terdapat tanda-tanda terlebih latihan (overtraining), tukarkan aktiviti dengan mengurangkan intensiti dan berikan masa pemulihan yang lama mengikut keperluan.

Ansur Maju (Progression) Penambahan aras kesukaran sesuatu aktiviti perlulah dilaksanakan secara beransur-ansur untuk melihat kemajuan serta mengelakkan kecederaan. Tambah beban atau meningkatkan masa, jarak, ulangan atau set latihan perlu dirancang dan ditambah secara beransur-ansur. Dalam sukan individu peningkatan perlu dilakukan dari kemahiran yang senang ke kemahiran yang lebih sukar atau dari yang mudah kepada kompleks. Bagi meningkatkan sesuatu kemahiran dalam sukan, seseorang hendaklah menguasai kemahiran asas sebelum menguasai kemahiran yang lebih sukar atau dinamik.

Memanaskan dan menyejukkan badan (warm up and cool down) Setiap sesi latihan wajib dimulakan dengan aktiviti memanaskan badan serta regangan yang bersesuaian. Tujuannya adalah sebagai persediaan untuk melakukan aktiviti yang lebih berat serta mengelakkan kecederaan. Keutamaan mesti diberikan terhadap latihan memanaskan badan sebelum memulakan aktiviti dan latihan menyejukkan badan selepas aktiviti untuk memulihkan sistem fisiologi badan. Aktiviti regangan perlu dilakukan mengikut keperluan dan jenis aktiviti. Sekiranya aktiviti berlari, lebihkan regangan bahagian kaki. Tindakan ini akan mengelakkan kecederaan yang akan mengganggu pelaksanaan program latihan.

Bagi maklumat tambahan sila rujuk: http://www.netfit.co.uk/stretching.htm http://www.ehow.com/how_3014_warm-run.html

Kebolehbalikan (Reversibility) Kebolehbalikan berkaitan dengan tahap pencapaian kecergasan yang merosot akibat gangguan dalam program latihan. Sekiranya program latihan tergendala atau ditinggalkan, tahap kecergasan akan mula merosot selepas 72 jam dan dinyatakan bahawa 30% pencapaian kecergasan akan hilang secara beransur-ansur selepas 12 minggu (Safrit, 1995 ; Johnson dan Nelson, 1986). Tahap optimum komponen kecergasan seperti kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular, kelenturan, kuasa, dan sebagainya akan berkurangan mengikut peredaran masa. Pemulihan dan peningkatan kecergasan komponen-komponen ini memerlukan masa yang panjang untuk

Modul 23 Sukan Individu

dikembalikan semula berbanding dengan strategi dan kemahiran sesuatu permainan. Berikut adalah beberapa cadangan untuk mengatasi masalah kebolehbalikan dalam sukan individu. a. Pemulihan kecergasan Selepas berehat bagi jangkamasa yang panjang atau pulih dari kecederaan, seorang pemain harus memberikan sedikit tumpuan yang khusus kepada aktiviti kecergasan fizikal dengan kekerapan yang tinggi tetapi intensiti yang rendah. Proses ini akan membantu mengembalikan kecergasan umum sebagai persediaan menjalani program latihan seterusnya. b. Rehat aktif Selepas tamat sesuatu pertandingan pemain sukan individu perlulah melibatkan diri dalam aktiviti sukan, riadah atau rekreasi yang boleh mengisi masa lapang. Rehat tanpa sebarang aktiviti yang berpanjangan akan membawa risiko kemerosotan kecergasan fizikal. c. Amalkan ansur maju Sekembalinya dari rehat yang lama, setiap pemain sukan individu harus memulakan latihan dengan intensiti yang rendah dan perlu ditambah secara ansur maju supaya dapat mengelakkan kecederaan. Adakalanya pemain beranggapan bahawa mereka boleh memulakan latihan dengan tahap pencapaian terbaik sebelum ini.

Etika dalam Sukan Etika dalam sukan memainkan peranan yang penting terhadap pencapaian prestasi serta matlamat. Individu yang berjaya dalam bidang sukan atau permainan yang diceburi biasanya merupakan orang yang beretika dan memiliki personaliti yang unggul. Personaliti merupakan corak perlakuan yang ditunjukkan inudividu itu sendiri. Personaliti merangkumi sikap, tingkahlaku, cara pemikiran, perasaan, cara bertindak dan cara berinteraksi dengan orang lain. Personaliti akan mempengaruhi tanggapan orang lain terhadap diri dan sentiasa menjadi perhatian orang lain. Pemain yang beretika dan memiliki personaliti yang baik biasanya dapat menyahut cabaran serta mampu menyelesaikan masalah dengan mudah. Berikut adalah beberapa ciri yang perlu dimiliki oleh setiap atlit sukan individu. a. Mempunyai disiplin diri yang tinggi Disiplin diri merupakan kepatuhan terhadap dunia persekitaran dan peratuaran atau latihan yang bertujuan membentuk diri agar dapat menunjukkan tingkahlaku yang baik. Setiap sukan yang wujud mempunyai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi semasa sukan tersebut dimainkan. Dengan wujudnya peraturan sebegini, individu yang terlibat secara langsung ke dalam sukan ini akan mempraktikkan sikap berdisiplin ini ke dalam diri mereka semasa bermain. Maka, pengamalan serta penerapan disiplin sebegini akan mempengaruhi sikap individu terbabit.

Modul 24 Sukan Individu

b. Sentiasa mengamalkan permainan bersih Permainan yang bersih bermaksud penganjuran atau penglibatan dalam sesuatu sukan secara adil, jujur dan amanah serta bebas dari masalah rasuah, penyalahgunaan bahan dan keganasan. Faktor- faktor ini akan menjejaskan prestasi, personaliti serta masa depan seseorang pemain. c. Berusaha meningkatkan rekod yang baik sepanjang penglibatan dalam sukan Setiap atlet sukan individu mahupun berpasukan harus berusaha meningkatkan prestasi kemahirannya dari masa kesemasa. Pemain yang unggul akan memiliki rekod pencapaian dan tingkahlaku berdasarkan nilai-nilai murni yang baik sepanjang masa kerana ia merupakan kayu pengukur yang dapat dijadikan kebanggaan dalam dunia sukan. d. Mempunyai semangat kesukanan yang tinggi Seseorang yang ingin menjadi pemain sukan individu yang unggul harus memiliki semangat kesukanan yang tinggi. Pemain sukan individu sering menghadapi cabaran ini. Kegagalan menguasai sesuatu kemahiran atau kekalahan yang berterusan akan melunturkan semangat untuk terus berjuang. Situasi ini sering dapat dilihat dalam kalangan pemain yang terus menyerah kalah atau menarik diri dari sesuatu pertandingan apabila pihak lawan mendahului dengan kiraan mata yang tinggi. Ini merupakan satu tindakan yang tidak beretika. Atlet atau pemain harus memiliki semangat kesukanan dan semangat berjuang yang tinggi untuk menamatkan sesuatu pertandingan dengan cemerlang walaupun kalah kerana menang dan kalah merupakan adat dalam pertandingan sukan. e. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap sukan yang diceburi Komitmen merupakan satu ikatan atau perjanjian yang tidak tertulis tetapi dibentuk oleh individu terhadap penglibatannya dalam sukan yang diminati. Komitmen melibatkan pelbagai faktor yang akan membawa kejayaan kepada seseorang pemain. Di antaranya adalah, peruntukan masa yang sesuai dan mencukupi. Penetapan matlamat serta tindakannya ke arah pencapaian matlamat tersebut. Semangat untuk terus meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan dalam sukan yang diceburi. Akhirnya sanggup berkorban beberapa perkara-perkara seperti aktiviti sosial, tabiat pemakanan yang tidak seimbang dan aktiviti masa lapang yang menjadi penghalang kepada pencapaian matlamat kesukanan yang diingini. f. Dapat mengawal emosi dengan baik semasa bermain atau bertanding Emosi merupakan suatu tindak balas dari seseorang manusia terhadap suatu bentuk stimulus ataupun gabungan reaksi yang wujud sebelum, semasa dan selepas sesuatu permainan. Reaksi ini dapat dilihat dalam bentuk kekecewaan ataupun kegembiraan. Ia berbentuk sementara tetapi perlu diberikan perhatian yang sewajarnya. Emosi dalam bentuk suka, senang, selesa, sedih, marah, cemas, takut, bimbang dan sebagainya akan mempengaruhi prestasi permainan serta pencapaian setiap individu. Atlet harus memiliki kecergasaan emosi yang unggul supaya dapat menangani cabaran dunia sukan serta kehidupan harian secara membina, proaktif, dan optimistik.

Modul 25 Sukan Individu

RUMUSAN Prinsip-prinsip dalam sukan individu merupakan faktor asas yang perlu diaplikasikan oleh semua orang yang ingin menguasai setiap kemahiran dalam sukan dan permainan. Kejayaan memiliki kemahiran yang tinggi dan kecergasan fizikal yang optimum akan berkekalan dan menjadi abadi selama-lamanya jika program latihan dirancang mengikut prinsip-prinsip latihan yang bersesuaian dengan kehendak individu serta komponen kecergasan yang berkaitan. Etika dalam sukan juga akan mempengaruhi pencapaian prestasi dan kemahiran individu kerana pengamalan prinsip-prinsip latihan dalam program latihan yang dirancang memerlukan individu yang beretika dan bersemangat kesukanan.

KATA KUNCI Adaptasi Ansur Maju Etika Intensiti Jangkamasa Kadar nadi latihan Kadar nadi Maksimum Kadar nadi rehat Kepelbagaian Kebolehbalikan Kekerapan Kesediaan Latihan Memanaskan dan menyejukkan badan Pengkhususan Perbezaan Individu Prinsip-prinsip sukan Ulangan

Modul 26 Sukan Individu

PENILAIAN KENDIRI 1. Nyatakan dengan ringkas kepentingan setiap prinsip-prinsip sukan individu 2. Nyatakan kepentingan etika dalam sukan. 3. Sejauhmanakah anda mengetahui dan mengamalkan prinsip-prinsip latihan dalam bidang sukan yang anda ceburi? 4 Huraikan prinsip-prinsip sukan/latihan yang releven bagi sukan/permainan Berikut: i. Badminton ii. Tennis iii. Skuasy iv. Ping Pong v. Boling vi. Olahraga vii. Renang

1. Rancang satu program latihan selama tiga bulan bagi sukan individu yang anda minati dengan menyatakan prinsip-prinsip sukan individu yang releven untuk mencapai matlamat program yang dirancang.

RUJUKAN Baumgartner, T. A, Jackson, A. S., Mahar, M.T. & Rowe, A. D. (2003). Measurement for evaluation. in physical education and exercise science. (7th ed.). USA: McGraw-Hill. Berger, B. G. & Tobar, D. A. (2012). Physical activity and quality of life: Key considerations. In Handbook of sport psychology.( 3rd ed). Online library. pp. 598-620. Bompa, T.O. (1994). Theory and methodology of training: the key to athletic performance (3rd ed). Iowa: Kendall/Hunt Publishing Co. Bompa,T.O. & Gregory Haff. G (2009). Periodization:Theory and methodology of training (5th ed). Champaign, IL: Human Kinetics. Corbin, C. B., Lindsey, R., Welk, G. J., Corbin, W. R. (2001), Concepts of physical fitness and wellness. (4th ed). Dubuque, Iowa: Mc Graw Hill Publishers. Gafor Ahmad (2007). Kejurulatihan dan sains sukan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Johnson B. L & Nelson, J. K. (1986), Practical measurement for evaluation in physical education. (4th ed). United States: Macmillan Publishing company. Safrit, M. J. (1995). Complete guide to youth fitness testing. New York : Human Kinetics. Syender, E,.E & Spreitzer, E. A. (2002), Social aspects of sports. (3rd ed).Prentice Hall. N.J.

Modul 27 Sukan Individu

UNIT 3 PENGURUSAN KESELAMATAN DALAM SUKAN INDIVIDU DI SEKOLAH

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menghuraikan isu keselamatan dalam sukan individu di sekolah. 2. Menghuraikan pengurusan risiko dalam sukan individu. 3. Mengaplikasikan pengetahuan mengenai pengurusan keselamatan dalam sukan individu di sekolah. 4. Mengaplikasikan cara pengurusan keselamatan dan risiko terhadap senario sukan di sekolah.

Rajah 1: Keselamatan sukan perlu dijamin

PENGENALAN
Berjuta-juta orang di seluruh dunia melibatkan diri dalam sukan. Sukan tidak kira secara berpasukan atau individu merupakan aktiviti kegemaran masyarakat pelbagai lapisan. Ramai orang mengambil bahagian dalam aktiviti sukan supaya dapat mengamalkan gaya hidup sihat, seterusnya kesihatan terjamin. Memandangkan itu, kerajaan telah melaksanakan polisi 1 Murid 1 Sukan di semua peringkat sekolah.

Modul 28 Sukan Individu

Sukan bukanlah tiada risiko sama ada individu tersebut mengambil bahagian sebagai atlet elit atau hanya bersukan untuk rekreasi dan kesenggangan. Jika seseorang individu tidak mengambil berat terhadap keselamatan dalam sukan, maka peluang untuk cedera semasa bersukan adalah tinggi. Kecederaan sukan akan mengakibatkan ketidakselesaan atau hilang upaya, untuk kecederaan yang lebih serius, individu yang cedera tidak dapat berfungsi secara normal dan mungkin perlu belanja kos perubatan yang tinggi. Kebiasaannya seseorang mungkin tidak dapat mengelakkan diri daripada kecederaan sukan, tetapi mengikut kajian, 50% daripada kecederaan sukan sebenarnya boleh dihindari sekiranya ada usaha pencegahan kecederaan sukan. Justeru itu, kesedaran tentang keselamatan sukan dan pengurusan risiko amat penting bagi kedua-dua pihak jurulatih dan atlet. Dalam situasi sekolah, adalah tanggungjawab semua guru terutamanya guru sukan untuk memberi kesedaran kepada semua pelajar untuk cuba mencegah kecederaan semasa bersukan. Maka, adalah mustahak bagi seseorang guru untuk memahami isu-isu keselamatan dan mengetahui cara mengurus risiko dalam sukan. Untuk menjamin guru-guru di sekolah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan keselamatan dan risiko, mereka perlu dididik dan dilatih dalam pengurusan keselamatan dan risiko. Dengan adanya usaha dari aspek ini, semoga kes kecederaan sukan di sekolah dapat dikurangkan ke tahap minimum. Sehubungan itu, Unit 3 modul ini turut membincangkan isu keselamatan dalam sukan individu di sekolah. Di samping itu, pengurusan risiko dalam sukan individu turut dibincangkan. Tumpuan diberikan terhadap senario sukan di sekolah. Semoga pelajar dapat mengetahui isu-isu keselamatan yang wujud di sekolah, pada masa yang sama, pelajar dapat belajar cara pengurusan keselamatan dan risiko seterusnya cuba mengaplikasi dan menguasai kemahiran mengurus keselamatan dan risiko terhadap senario sukan di sekolah supaya pelajar dapat mengamalkan sikap dan tingkahlaku utamakan keselamatan semasa bersukan.

ISU KESELAMATAN DALAM SUKAN INDIVIDU


Dengan adanya polisi 1 Murid 1 Sukan, bersukan merupakan salah satu komponen yang wajib dalam kurikulum sekolah. Secara tidak langsung, semua pelajar diwajibkan untuk melibatkan diri dalam sukan di sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui, penglibatan sukan yang aktif akan mendedahkan pelajar kepada risiko yang lebih tinggi untuk cedera semasa bersukan. Justeru itu, penglibatan pelajar dalam sukan mestilah dilaksanakan di bawah persekitaran dan situasi yang dapat menjamin keselamatan secara maksimum. Penjagaan yang khusus perlu diamalkan demi untuk keselamatan pelajar yang aktif dalam sukan. Jika tidak, kadar kecederaan sukan di sekolah akan meningkat kerana penglibatan sukan pelajar semakin menambah dengan pelaksanaan polisi 1 Murid 1 Sukan. Jurulatih dan guru sukan di sekolah perlu ada kesedaran mengenai isu keselamatan dalam sukan seterusnya mengambil berat dan mengaplikasikan langkah-langkah menjaga keselamatan pelajar semasa bersukan.

Modul 29 Sukan Individu

Mengambil bahagian sukan secara selamat dapat menggalakkan penyertaan sukan secara berterusan. Masalah obesiti kian meningkat di sekolah. Penglibatan dalam sukan secara berterusan dapat menghindari masalah obesiti dalam sekolah. Di samping itu, bersukan juga boleh mencegah penyakit kronik dan masalah mental. Pelajar yang suka bersukan mempunyai personaliti yang lebih mesra, yakin dan suka bersosial secara sihat.

Huraikan mengapa keselamatan semasa bersukan adalah amat penting dan perlu dititikberatkan di sekolah. _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

PENGURUSAN RISIKO BERTUMPUKAN SENARIO DI SEKOLAH Pendidikan kejurulatihan amat penting bagi jurulatih dan guru sukan. Apabila jurulatih dan guru sukan dididik dengan kesedaran kepentingan menjaga keselamatan semasa bersukan di sekolah, langkahlangkah untuk menjaminkan keselamatan pelajar semasa bersukan seharusnya diambil. Tindakantindakan yang disenaraikan boleh dijadikan sebagai garis panduan dan digunapakai oleh jurulatih, guru sukan dan pegawai sukan dalam menjamin keselamatan dalam sukan.

1. 2. 3. 4. 5.

Tindakan Menjamin Keselamatan Penyeliaan Ketat Pakaian Sesuai Peralatan Selamat Diguna Tempat Bertanding Selamat Persekitaran Selamat

1.

Penyeliaan Ketat Berikut adalah garis panduan penyeliaan ketat oleh jurulatih dan guru sukan di sekolah bagi menjamin keselamatan pelajar: a. Mesti mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibubapa bagi membolehkan pelajar mewakili sekolah dalam sukan individu. Failkan surat kebenaran daripada ibubapa dan simpan dengan baik. Pelajar yang tidak hantar surat kebenaran atau tidak dibenarkan oleh ibubapa adalah sama sekali tidak boleh mewakili sekolah walaupun pelajar tersebut merupakan atlet terbaik.

Modul 30 Sukan Individu

b.

Kebajikan pelajar seperti penjagaan kesihatan daripada pasukan perubatan bertauliah semasa bertanding mesti disediakan. Penyeliaan guru sukan mestilah dipantau secara ketat dan perlu sentiasa dikekalkan. Semua pasukan sukan yang mewakili pertandingan peringkat sekolah mesti dikawal oleh guru sukan, jurulatih dan pegawai sukan yang berpengalaman dan mempunyai kelayakan profesional. Dalam kes kecederaan yang dialami oleh pelajar yang mungkin mendatangkan implikasi yang serius, tindakan yang sesuai seharusnya diambil oleh guru sukan, jurulatih dan atau pengawai yang bertugas. Pelajar semestinya dirujuk ke hospital, pusat kesihatan atau klinik untuk pemeriksaan dan penjagaan yang sewajarnya. Pelajar yang cedera perlu diselia dengan ketat dan ibubapa perlu diberitahu dengan kadar segera. Dalam semua kes kecederaan, guru sukan perlu merekodkan perincian kecederaan di dalam buku rekod kemalangan sekolah seberapa cepat yang mungkin. Simpan fail tersebut dengan baik dan rekod perlu dianggap sulit.

c.

d.

e.

2.

Pakaian Sesuai a. Pelajar diminta untuk memakai pakaian yang sesuai mengikut sukan yang diceburi. Pastikan pakai pakaian yang dibuat dengan kain yang boleh serap peluh dan tidak memerangkap haba kecuali pakaian renang. Bahan buatan pakaian renang adalah tidak sama dengan baju-T pemain badminton, di mana bahan buatan pakaian badminton mestilah daripada bahan yang boleh serap peluh dan tidak memerangkap haba. Manakala kain pakaian renang mestilah yang tidak serap cecair supaya ia menjadi lebih ringan dan tidak menjadi rintangan semasa berenang. Jikalau berenang dengan baju-T buatan kain cotton, kain jenis ini mempunyai daya serap cecair yang kuat dan akan menjadi berat apabila basah. Jelas sekali, pakaian jenis ini amat tidak sesuai kerana ia akan menjadi satu rintangan semasa berenang.

Rajah 1: Pakaian renang untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan

Modul 31 Sukan Individu

b.

Pakai kasut yang sesuai untuk sukan yang berbeza. Jangan sekali-kali pakai kasut yang sama untuk semua jenis sukan yang diceburi kerana ia akan mencederakan kaki. Contohnya, adalah tidak wajar memakai kasut berjoging untuk bermain tenis.

Rajah 2: Pakai kasut berjoging yang sesuai untuk aktiviti berlari c. Tapak kasut adalah direka khas untuk menyesuaikan keperluan teknik bermain bagi setiap sukan. Kasut yang sesuai untuk tenis, ping pong, dan skuasy adalah kasut yang bertapak getah dengan corak bunga yang lebih halus berbanding dengan kasut yang digunakan untuk berjoging. Beli kasut yang mempunyai pelapik untuk menyerap impak dan daya hentakan semasa bersukan kerana impak dan daya hentakan yang berlebihan dan berterusan akan mencederakan atlet terutamanya di bahagian anggota bawah badan contohnya kecederaan di pergelangan kaki atau lutut.

Rajah 3 : Contoh tapak kasut getah sukan gelanggang

Modul 32 Sukan Individu

d.

Kasut pemain mesti diperiksa secara teliti sebelum setiap pertandingan. Pemain tidak dibenarkan untuk mengambil bahagian sekiranya memakai terlalu banyak aksesori yang mempunyai sudut tajam kerana ini mungkin akan mengakibatkan kecederaan.

Rajah 4 : Kasut spike yang tajam untuk acara larian adalah dibenarkan

e.

Pemain sukan adalah digalakkan untuk memakai alat pelindung yang sesuai berdasarkan jenis sukan yang diwakili. Pelajar seharusnya digalakkan untuk memakai alat pelindung yang diluluskan mengikut kesesuaian. Sebagai contoh, memakai alat pelindung lutut, pergelangan kaki, siku, atau pergelangan tangan untuk sukan tenis, ping pong, badminton, skuasy, olahraga dan lain-lain lagi mengikut keperluan.

Rajah 5: Sarung pelindung untuk pergelangan tangan, dan dua jenis pelindung sokongan untuk siku

Modul 33 Sukan Individu

Rajah 6: Sarung pelindung untuk lutut (kiri) dan pelindung sokongan untuk pergelangan kaki (kanan)

f.

Untuk atlet perenang, mesti pakai goggles semasa berenang supaya penglihatan jelas dan mata dapat dilindungi daripada air yang memedihkan.

Rajah 7: Goggles perlu dipakai semasa berenang g. Pastikan semua alat pelindung dipakai dengan cara yang betul dan di bahagian anggota badan dan tepat. Jurulatih, guru sukan dan pegawai sukan boleh membantu dalam pemakaian alat pelindung serta memantau atlet supaya sentiasa memakainya dan tidak menanggalkan alat pelindung tanpa kebenaran.

Modul 34 Sukan Individu

3.

Peralatan Selamat Diguna a. Jurulatih atau guru sukan mesti pastikan peralatan sukan yang digunakan adalah selamat. Periksa setiap peralatan dengan teliti dan pastikan peralatan tersebut adalah dalam keadaan yang elok dan selamat digunapakai. Jangan sekali-kali benarkan pelajar menggunakan peralatan yang telah rosak dan uzur kerana besar kemungkinan peralatan tersebut akan mencederakan atlet yang menggunakannya semasa berlatih atau bertanding. Jurulatih dan guru sukan mesti mempunyai pengetahuan mengenai saiz dan berat peralatan yang sesuai mengikut peringkat umur untuk setiap sukan yang dilatihnya. Contohnya, saiz dan berat peluru untuk acara lontar peluru adalah berbeza untuk setiap kumpulan umur. Begitu juga dengan saiz dan panjang lembing untuk acara merejam lembing.

b.

Rajah 8: Acara merejam lembing perlu diselia ketat kerana berisiko tinggi mengalami kecederaan

4.

Tempat Bertanding Selamat a. Jurulatih, guru sukan, dan pegawai sukan seharusnya memastikan permukaan tempat atau kawasan bertanding sesuai untuk bermain. Contohnya, periksa permukaan gelanggang tenis, skusy atau badminton samada dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Jika gelanggang menjadi tidak rata kerana sudah uzur, jangan benarkan apaapa pertandingan dijalankan di gelanggang tersebut. Ini adalah disebabkan gelanggang yang tidak rata dan rosak akan mengundang kecederaan. Untuk sukan olahraga, pastikan padang tidak basah, tidak berlubang-lubang, rata, dan tidak berbatu-batu supaya atlet tidak cedera akibat tergelincir, terseliuh, terjatuh dan lain-lain punca kecederaan yang

Modul 35 Sukan Individu

mencabar keselamatan. Pastikan semua sampah terutamanya kaca, botol kosong dan tin minuman yang mungkin mencederakan atlet dibuang di dalam tong sampah. b. Bagi sukan renang, pastikan kolam renang adalah dalam keadaan yang selamat digunakan. Periksa suhu air di dalam kolam untuk memastikan ianya mengikut ketetapan. Kandungan klorin mestilah seperti yang dibenarkan supaya tidak mendatangkan kesan sampingan terutamanya pada kulit atlet. Pastikan tandas, bilik mandi, bilik salin, bilik rawatan adalah kemas dan bersih digunakan. Bendera sudut dan lain-lain petanda seharusnya diperbuat daripada bahan yang tidak mencederakan. Jika kemalangan berlaku, sekurang-kurangnya ianya tidak menerukkan keadaan kecederaan. Pegawai sukan mesti memastikan penonton atau sesiapa yang bukan pemain seharusnya ditempatkan jauh daripada garisan tepi atau berada di luar tempat bermain semasa permainan atau pertandingan sedang berlangsung. Penonton boleh juga mengakibatkan kecederaan sekiranya berlaku pergaduhan atau ketidakpuasan. Jurulatih, guru sukan dan pegawai sukan adalah dinasihatkan bagi menyediakan satu senarai semakan untuk memastikan keselamatan tempat bertanding diambilkira. Tindakan segera harus diambil kalau tempat bertanding didapati kurang selamat. Keputusan samada memperbaiki atau menukar tempat bertanding perlu dibuat dengan segera bagi mengelakkan insiden yang tidak diingini berlaku di tempat bertanding.

c. d.

e.

f.

5.

Persekitaran Selamat a. Semasa bermain atau bertanding, jurulatih, guru sukan atau pegawai sukan mesti pastikan persekitaran bertanding adalah selamat. Perlu perhatikan keadaan cuaca semasa latihan atau pertandingan. Latihan atau pertandingan mesti diberhentikan semerta sekiranya hujan walaupun tidak lebat. Perhatikan kilat. Biasanya apabila guruh akan diikuti dengan kilat. Kilat adalah di luar kawalan dan terlalu bahaya. Jurulatih, guru sukan dan pegawai sukan perlu mengambil perhatian yang sepenuhnya kerana jika ditimpa kilat, seseorang itu mungkin akan mati. Pegawai sukan sewajibnya menghentikan segala latihan atau pertandingan jika ada kilat. Keputusan memberhentikan pertandingan adalah muktamad. Keselamatan pemain adalah lebih penting daripada menang atau kalah. Jika ada kilat, jurulatih, guru sukan, dan pegawai sukan perlu terus bawa pelajar ke dalam bangunan atau ke tempat yang berbumbung. Untuk bermain atau bertanding semula di luar, jurulatih, guru sukan dan pegawai sukan dinasihatkan untuk menunggu sekurang-kurangnya 30 minit selepas kilat berhenti.

b.

c.

Modul 36 Sukan Individu

Rajah 9: Ditimpa kilat boleh mendatangkan maut

d.

Berlatih atau bertanding dalam keadaan cuaca yang terlalu panas akan mengakibatkan strok haba. Hentikan latihan atau pertandingan segera tanpa raguan. Ini adalah kerana apabila cuaca terlalu panas, pemain mungkin akan mengalami dehidrasi. Pemain perlu digalakkan untuk mengambil minuman sebelum, semasa dan pada masa pertandingan atau latihan. Air sejuk adalah minuman yang paling sesuai berbanding dengan air suam atau panas.

Rajah 10: Pastikan minum air/minuman yang mencukupi sebelum, semasa dan pada masa bersukan untuk mengelakkan dehidrasi

e.

Hati-hati juga dengan cuaca yang sejuk. Untuk pemain yang kurus, dia mungkin tidak dapat bertahan untuk bermain dalam cuaca yang sejuk kerana ini akan mengakibatkan kehilangan haba badan dengan cepat. Huraikan tindakan yang perlu diambil oleh jurulatih, guru sukan, dan pegawai sukan dalam pengurusan risiko dalam sukan.

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____________________________________________________________

Modul 37 Sukan Individu

PERTIMBANGAN KESELAMATAN DALAM SUKAN PERINGKAT SEKOLAH


Untuk menjamin keselamatan dalam sukan individu, beberapa pertimbangan keselamatan perlu diambil berat secara serius oleh semua pihak yang melibatkan diri dalam sukan. 1. Setiap sekolah sepatutnya mempunyai program latihan dan program kejurulatihan yang terancang serta kaiteria pemilihan yang sistematik untuk memilih wakil pemain pasukan sukan. Latihan yang dirancang dan diikuti oleh atlet sukan seharusnya sesuai dengan keadaan fizikal pemain. Program latihan yang dirancang dengan rapi membolehkan pelajar menguasai kemahiran asas sukan pilihan dengan teknik yang betul. Penguasaan kemahiran asas yang baik dapat menjamin keselamatan kerana pelajar dapat melakukan kemahiran tersebut dengan aksi yang betul dan sempurna. Aksi yang salah akan mendatangkan risiko yang tinggi untuk cedera. Jurulatih, guru sukan perlu berhati-hati dengan intensiti, kekerapan, dan tempoh latihan semasa melatih pemain. Bebanan latihan yang berlebihan akan mengakibatkan pemain burn out, terlebih latihan, dan tidak memberi peluang untuk sembuh (recovery) sepenuhnya bukan sahaja daripada penat lesu ataupun juga daripada kecederaan lampau. Jurulatih, guru, dan pegawai sukan seharusnya sedar tentang kekuatan fizikal dan persediaan fizikal yang diperlukan oleh sesuatu aktiviti sukan. Pelajar sepatutnya dipilih berdasarkan kebolehan dan kesesuaiannya terhadap sukan yang dipilih. Pelajar hanya dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti sukan yang rencak sekiranya pelajar tersebut mempunyai kecergasan yang tinggi. Kecederaan boleh berlaku jika pemain tidak cukup kecergasan. Pelajar perlu mengetahui dan memahami limitasi kecergasan diri sebelum bersukan. Terlalu mencabar kepada limitasi diri akan mengundang kepada kecederaan. Jurulatih, guru, dan pegawai sukan mesti mengenal pasti pelajar yang sedang mengalami kecederaan dan belum sembuh sepenuhnya. Jikalau pelajar telah dikenal pasti sedang mengalami kecederaan, dia wajib dihalang untuk mengambil bahagian dalam sukan. Ini adalah untuk mengelakkan kecederaan bertambah teruk. Pelajar tidak seharusnya kembali bermain selepas kecederaan melainkan kecederaan tersebut telah disahkan sembuh sepenuhnya oleh pakar perubatan bertauliah. Sekiranya terdapat apa-apa kemusykilan mengenai situasi kecederaan, adalah baik pelajar tersebut dihalang terus bermain sehingga disahkan selamat bermain oleh pakar perubatan. Keadaan kesihatan pemain haruslah dikuasai dengan penyeliaan yang ketat. Setiap pemain mesti dijalani pemeriksaan fizikal secara spesifik sebelum bertanding. Dapatkan laporan kesihatan. Hanya individu yang mempunyai kesihatan yang baik dibenarkan mengambil bahagian dalam pertandingan sukan.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Modul 38 Sukan Individu

8.

Pastikan pemain tidak letih lesu (fatigue), stres, dan tertekan dengan hasrat mesti menang semasa bertanding. Status emosi pemain yang tidak stabil akan mengganggu prestasi pemain seterusnya menjejaskan standard dan kualiti prestasi pemain. Secara tidak langsung, pemain terdedah kepada risiko kecederaan, seterusnya menjejas keselamatan. Semua pemain mesti mahir tentang undang-undang dan peraturan sukan. Jurulatih, guru sukan, dan pegawai sukan seharusnya memastikan pelajar akur dan bermain mengikut undang-undang dan peraturan sukan tertentu. Jurulatih, guru, dan pegawai sukan seharusnya mengambil langkah berhati-hati untuk melindungi pelajar daripada kesan keadaan cuaca yang teruk termasuk menyediakan kawasan teduh untuk penonton, perlindungan matahari oleh pemain, serta bekalan minuman yang mencukupi. Sebelum bersukan, semua pelajar mesti melakukan aktiviti regangan yang mencukupi mengikut keperluan sukan pilihan. Adalah baik sekiranya jurulatih, guru sukan dapat memantau aktiviti regangan supaya pelajar melakukannya dengan teknik yang betul serta sikap yang bersungguh-sungguh.

9.

10.

11.

Rajah 11: Aktiviti regangan adalah wajar sebelum bersukan

Modul 39 Sukan Individu

12.

Jurulatih, guru, dan pegawai sukan seharusnya memastikan pelajar melakukan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan yang memadai mengikut keperluan sukan masing-masing. Aktiviti memanaskan badan dapat menyediakan pemain dari segi fizikal dan mental. Manakala aktiviti menyejukkan badan dapat membantu pelajar supaya dapat pulih lebih cepat daripada penat lesu selepas bersukan.

Rajah 12: Memanaskan dan menyejukkan badan adalah wajar untuk atlet demi menjamin keselamatan sukan

13.

Jika boleh, pastikan pihak sekolah menyediakan seorang individu yang mempunyai kelayakan pertolongan cemas yang terkini bersama dengan pemain di tempat bertanding. Langkah ini adalah untuk menjamin keselamatan pelajar, pada masa yang sama boleh mengelakkan kecederaan menjadi lebih teruk. Jurulatih, guru sukan, dan pegawai sukan mesti sentiasa membawa peti pertolongan cemas (first aid box) yang sempurna setiap kali berlatih atau bertanding. Pastikan kandungan peti pertolongan cemas adalah sentiasa dilengkapi dengan bahan-bahan yang wajib ada. Jangan simpan bahan yang telah luput tarikh penggunaan kerana ia amat merbahaya jikalau disalahgunakan.

14.

Modul 40 Sukan Individu

Rajah 13: Kandungan peti pertolongan cemas

Modul 41 Sukan Individu

15.

Asas penjagaan kebersihan pemain seharusnya diselia rapi dengan merujukkan manual perubatan dan kesihatan semasa menggunakan bahan-bahan dalam peti pertolongan cemas.

16.

Kalau boleh, sentiasa sediakan ais semasa berlatih atau bertanding. Ais sangat berguna untuk meredakan kecederaan. Fungsi ais adalah untuk menghilangkan kesakitan, hilang bengkak, perlahankan pendarahan berlaku, memperlahankan pengaliran darah seterusnya meredakan kecederaan. Ais juga boleh digunakan setiap kali tamat latihan untuk menghilangkan keletihan otot serta mempercepatkan kadar penyembuhan daripada letih lesu (fatigue).

Bincangkan kepentingan persediaan peti pertolongan cemas semasa bersukan. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Huraikan tindakan yang perlu diambil oleh jurulatih, guru sukan, dan pegawai sukan dalam pengurusan risiko sukan. _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Bincangkan empat tanggungjawab jurulatih, guru sukan, dan pegawai sukan dalam menjamin keselamatan sukan di sekolah.

Modul 42 Sukan Individu

RUMUSAN
Sukan digemari ramai bukan setakat daripada orang dewasa tetapi kanak-kanak juga. Adalah tidak dapat dinafikan bahawa bersukan mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami kecederaan terutamanya pada kanak-kanak di peringkat sekolah rendah. Walau bagaimanapun, kajian telah menunjukkan 50% kecederaan sukan dapat dicegah sekiranya langkah menjamin keselamatan diambilberat oleh semua pihak yang melibatkan diri dalam sukan. Jurulatih, guru sukan, dan pegawai sukan, tidak ketinggalan juga pemain/atlet itu sendiri mesti mempunyai kesedaran mengenai kepentingan menjaga keselamatan semasa bersukan. Semua individu yang terlibat dalam sukan sepatutnya dididik dengan pengetahuan pengurusan risiko dalam sukan individu demi untuk mencegah kecederaan sukan. Jikalau semua pihak sama-sama menitikberatkan langkah menjamin keselamatan semasa bersukan, insiden kecederaan sukan pasti dapat dikurangkan.

KATA KUNCI
Alat pelindung Dehidrasi Jurulatih Kecederaan sukan Kecergasan Keselamatan Kilat Letih lesu Memanaskan badan Menyejukkan badan Pengurusan risiko Penyeliaan ketat Peralatan sukan Peti pertolongan cemas

PENILAIAN KENDIRI
1. Kajian menunjukkan bahawa kecederaan sukan boleh dicegahkan. Bincangkan langkah-langkah pencegahan kecederaan semasa bersukan. 2. Jelaskan tanggungjawab pemain dalam menjamin keselamatan semasa bersukan. 3. Jelaskan mengapa keadaan persekitaran adalah penting dalam menjamin keselamatan sukan. 4. Perihalkan kepentingan pemeriksaan peralatan sukan sebelum bersukan. 5. Apakah peranan alat pelindung dalam sukan?

Modul 43 Sukan Individu

RUJUKAN
Flegel, M.J. (1997). Sport first aid. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers. Prentice William E. (2008). Essentials of athletic injury management. Boston: McGraw Hill. Prentice William E. (2011). Principles of athletic training. New York: McGraw Hill. Laman sesawang: http://www.sportssafety.org http://www.det.nt.gov.au/
www.nssousa.org/ www.stopsportsinjuries.org/support.../child-safety-organizations.aspx www.stopsportsinjuries.org/ www.youthsportssafetyalliance.org/ www.nlm.nih.gov/medlineplus/sportssafety.html www.med.umich.edu/yourchild/topics/sportsaf.htm www.sma.org.au/wp-content/.../05/childrensafetyguidelines-fulldoc.pdf

Modul 44 Sukan Individu

UNIT 4
SUKAN GELANGGANG BADMINTON
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. Menguasai pengetahuan, kemahiran asas dan peraturan permainan badminton. Mengurus dan mengelolaan pertandingan permainan badminton.

Rajah 1 : Battledore and shuttlecock

PENGENALAN

Sejak abad kesebelas lagi, sejenis permainan yang menyerupai badminton yang dicipta oleh sekumpulan askar British tetapi disebut sebagai Battledore and shuttlecock Rajah 1, telah dimainkan. Menurut Syed Hashim Alkhred, badminton, dipercayai berasal dari india yang pada mulanya dikenali sebagai permainan poone (poona). J.I Baldwin dipercayai memberi

Modul 45 Sukan Individu

pandangan bahawa permainan itu akan bertambah menarik jika bulu tangkis itu dipukul jauh dan tidak ke arah pemain lawan. Justeru, terciptanya permainan badminton ini. Yang menariknya, pada masa itu tidak ada kilang yang mengeluarkan bulu tangkis, maka pemain terpaksa membuat bulu tangkis sendiri dengan menggunakan apa jua bahan yang ada. Persoalannya, sejak bilakah undang-undagn badminton diwujudkan bagi menentukan ukuran-ukurang atau saiz gelanggang, bilangan pemain serta pungutan mata? ehinggalah 1893, apabila pelopor Persatuan Badminton England ditubuhkan, maka wujudlah undang-undang yang menentukan ukuran atau saiz gelanggang, bilangan pemain serta pungutan mata. Sejak itu, permainan badminton mula berkembang sebagai sukan yang sebenar untuk semua orang. Sukan ini boleh dimainkan oleh kaum wanita dan lelaki, baik yang muda mahupun dewasa dan juga merupakan acara pertandingan sukan yang semakin popular dalam kalangan golongan kurang upaya. Badminton adalah antara beberapa jenis sukan yang membolehkan wanita bertanding secara saksama apabila bergandingan dengan lelaki dalam acara beregu; malahan, acara beregu, campuran dianggap sebagai salah satu acara badminton yang menghiburkan.

ISI KANDUNGAN

ASAL USUL NAMA? SEJARAH PERKEMBANGAN BADMINTON DI TANAHAIR KITA?


uke of Beauford telah menyaksikan sejenis permainan menggunakan raket dan bulu tangkis di sebuah tempat bernama Badminton pada tahun 1870. Beliau amat tertarik dengan permainan itu dan bersetuju menamakan sebagai permainan badminton sempena nama tempat permainan itu ditemui. Badminton telah dimainkan di Malaysia seawal 1809. Badminton yang dikenali sebagai Poona pada ketika itu telah dimainkan buat pertama kali di Pulau Pinang oleh pegawai dari Syarikat East India di Suffolk House, kediaman bagi Captain Francis Light. Kesan sejarah ini masih boleh dilihat di Methodist Boys School di Ayer Hitam. Gambar permainan ini dimainkan oleh orang perempuan dan juga pegawai British boleh dilihat di Muzium Pulau Pinang. Permainan badminton telah dimainkan di E & O Hotel di Pulau Pinang pada 1885 oleh isteri-isteri pegawai Syarikat East India. Penduduk tempatan Pulau Pinang kemudian memainkan permainan ini dalam versi mereka menggunakan bulu ayam. Bulu ayam juga boleh disaksikan di Muzium Negara hari ini. Antara tahun 1920-1923, George Thomas telah melawat Pulau Pinang. Beliau telah bermain dengan penduduk tempatan Pulau Pinang dan mendapati mereka bermain dengan baik. Beliau kemudian mencadangkan untuk menubuhkan satu organisasi. Oleh itu adalah tidak menghairankan pada tahun 1925, Persatuan Badminton Pulau Pinang telah ditubuhkan. Sekaligus menubuhkan organisasi sukan pertama di negara ini. Seorang lagi jaguh badminton yang tersohor iaitu J.F. Devlin yang merupakan ayah kepada J Devlin yang terkenal kerana menjadi harapan utama pasukan Piala Uber Amerika Syarikat. Beliau telah melawat Pulau

Modul 46 Sukan Individu

Pinang dan Malaya antara 1929-1931. Setelah mendapati badminton mempunyai begitu ramai pengikut di Malaya, beliau mencadangkan penubuhan Organisasi Kebangsaan dan menganjurkan pertandingan badminton peringkat kebangsaan. Ini telah mencetuskan penyertaan Malaya di kejohanan antarabangsa. Semasa itu jugalah Persatuan Badminton Perak telah ditubuhkan. Pada 11 November 1934, Persatuan Badminton Malaya telah ditubuhkan. Presiden pertamanya ialah J.L Woods dari Perak. Seorang tauke, Foong Seng kemudian telah diajak untuk menderma bagi pertandingan piala antara negeri berpasukan untuk lelaki. Pada 1937, pertandingan Foong Seong Cup telah dimainkan Idi Perak dan Pulau Pinang telah muncul sebagai juara pertama kejohanan itu. Persatuan Badminton Malaya kemudian menyertai Federasi Badminton Antarabangsa pada 1937.

SEJARAH PENCAPAIAN SUKAN BADMINTON DI TANAHAIR

Era 50-an -Wong Peng Soon menjadi pemain Malaysia pertama memenangi acara perseorangan di All England -Eddy Choong dan David Choong memenangi acara beregu All England -Ooi Teik Hock dan Ong Poh Lim memenangi acara beregu. -Malaya memenangi Piala Thomas buat pertama kali dengan menewaskan Denmark 8-1. -Mean Joo Seang, Presiden Persatuan Badminton Malaya telah menyumbangkan sebuah Challenge Trophy untuk Ladies Heah Cup. Ia adalah pertandingan antara negeri yang melibatkan hanya pemain wanita seperti Piala Uber, telah muncul sebagai juara pertama. - Eddy Choong menjuarai perseorangan All England. -Malaysia tewas 3-6 di dalam kejohanan Piala Thomas kepada Indonesia di Singapura. -Tan Kew San dan Lim Say Hap menjuarai beregu All England. Era 60-an -Tan Yee Khan dan Ng Boon Bee menjuarai beregu All England. -Malaysia memenangi Piala Thomas menewaskan Indonesia 6-3. -Tan Aik Huang menjuarai perseorangan All England. Era 70-an -Pertandingan Badminton Individu Remaja yang pertama diadakan. -Ng Boon Bee dan Punch Gunalan menjuarai beregu All England. - Kejohanan remaja berpasukan antara negeri yang pertama telah dianjurkan. Era 80-an - Razif dan Jalani Sidek menjuarai beregu All England. Era 90-an - Malaysia tewas kepada China di peringkat akhir Piala Thomas. -Malaysia menewaskan Indonesia di pertandingan akhir Piala Thomas 3-2. - Cheah Soon Kit dan Yap Kim Hock telah memenangi pingat perak di Sukan Olimpik Atlanta.

Modul 47 Sukan Individu

UNDANG-UNDANG PERMAINAN BADMINTON


Permainan badminton dimainkan di gelanggang oleh dua pemain (bagi acara perseorangan) atau empat pemain (bagi acara beregu). Pemain badminton menggunakan raket untuk memukul bulu tangkis melepasi jaring yang direntang dan matlamat utama ialah menjatuhkan bulu tangkis itu ke dalam gelanggang atau terkandas di jaring. Pemain atau pasangannya yang berjaya mematikan bulu tangkis lawan akan diberi mata. Pemain atau pasangan pertama yang memperoleh mata yang diperlukan akan digelar pemenang. Satu perlawanan ialah pilihan permainan yang terbaik daripada tiga permainan. Badminton sering dimainkan di dalam bangunan kerana bulu tangkisnya terlalu ringan dan mudah ditiup angin.

GELANGGANG BADMINTON
Ukuran gelanggang badminton dipaparkan dalam rajah 1 sepertimana terdapat di muka surat berikutnya. Permukaan lantai gelanggang seelok-eloknya diperbuat daripada kayu walaupun bahan binaan lain boleh digunakan selagi tidak licin atau menyebabkan pemain tergelincir. Tinggi jaring adalah 1.55m di tiang dan 1.524m di tengah-tengah gelanggang. Dalam perseorangan, kawasan garisan pendek dikira luar semasa servis. Dalam bergu, kawasan antara dua garisan belakang adalah dikira luar semasa servis. Dalam perseorangan, kawasan gelanggang adalah 6.10m x 13.40m (20 x 44) sementara Perseorangan khususnya ialah 5.18m x 13.40m (17 x 44) (Rajah 2)

Modul 48 Sukan Individu

Rajah 2: Gelanggang Badminton

Modul 49 Sukan Individu

PERALATAN:
Bulu tangkis Terdapat dua jenis bulu tangkis yang asas, iaitu 1. Bulu tangkis asli; dan 2. Bulu tangkis sintetik. Soalan: 1. Apakah jenis bulu digunakan untuk membuat bulu tangkis asli? 2. Berapakah hilai bulu yang dicucukkan ke dalam gabus untuk membuat bulu tangkis?

ulu tangkis asli menggunakan 16 helai bulu angsa yang dicucukkan ke dalam gabus. Baha-

gian bergabus ini dilindungi oleh selapisan kulit yang nipis. Oleh sebab bulu ini mudah rosak, bulu tangkis jenis asli harus diguna dengan teliti dan janganlah dipukul ke lantai. Apabila bulunya rosak, pergerakan bulu tangkis akan terjejas. Penggunaan bulu tangkis sintetik telah diluluskan untuk dimainkan di kebanyakan tempat dan boleh didapati dalam kelajuan yang berbeza. Lilitan bahan sintetik menggantikan bulu angsa yang asli dan bahagian gabus digantikan pula dengan bahan sintetik. Jika dibandingkan dengan bulu tangkis asli, bulu tangkis sintetik bertahan lebih lama, lebih murah dan selalu digunakan oleh golongan pemain baru dan kebanyakan pemain kelab yang mula menikmati permainan ini. Berat raket badminton zaman sekarang adalah kurang daripada 100 gram, membolehkan raket dihayun dengan kelajuan yang dapat mencapai 500 km sejam. Kebanyakan raket hari ini diperbuat daripada pelbagai jenis logam. Sebab itulah, adalah penting untuk seseorang pemain menguji seberapa banyak raket yang boleh sebelum memilikinya. Memulakan Permainan Toss perlu dibuat sebelum memulakan permainan Pihak pemenang boleh memilih membuat/menerima servis, atau memilih petak gelanggang. Pihak yang kalah akan memilih pilihan yang tinggal.

Tahukah anda
Sebaik sahaja servis dibuat, apakah batasan dan larangan yang dikenakan berkaitan kedudukan pemain setiap pasangan beregu?

Modul 50 Sukan Individu

ENGIRAAN MATA
Mata hanya diberi kepada pemain atau pasangan yang menang satu-satu rali. Servis hanya dibuat oleh pemain/pasangan yang menang satu-satu rali. Apabila skor menjadi 20 sama, pihak yang mendapat 2 mata perbezaan dahulu dikira sebagai pemenang; kecuali apabila mata 29 sama, maka pihak yang mendapat 30 dahulu dikira sebagai pemenang.

Nota: Pemain-pemain sosial boleh mempunyai sistem pemberian mata mereka sendiri seperti yang dipersetujui antara mereka

Servis
Pembuat/penerima servis berdiri bertentangan (diagonal) di petak servis masingmasing. Semasa memukul bulutangkis (point of contact), ia harus berada di paras bawah pinggang pembuat servis. Shaft raket harus dihala ke bawah Impak pertama adalah di bahagian belakang (cock) bulutangkis. Kedua-dua belah kaki pembuat/penerima servis harus menyentuh gelanggang sehingga servis selesai dan tidak berganjak. Pergerakan raket haruslah berterusan

Menerima servis
Pasangan yang menerima servis tidak boleh bertukar petak sekiranya menang atau kalah dalam satu-satu rali; hanya pasangan yang membuat servis dan menang dalam rali itu akan bertukar. Selepas membuat servis, pemain-pemain bebas bergerak ke mana-mana posisi dalam gelanggang.

Tahukah anda
Posisi penerima servis jelas ditentukan iaitu dalam lingkungan separa petak yang seorang bertentangan dengan petak penservis. Berapa lamakah dia perlu berdiri di situ?

Modul 51 Sukan Individu

PERLAWANAN BADMINTON

Perlawanan/game atau match


Satu perlawanan mengandungi maksimum 3 perlawanan. Jika seseorang/pasangan pemain telah memenangi 2 perlawanan berturut-turut, perlawanan ketiga tidak perlu dimainkan. Perlawanan ketiga hanya perlu sekira setiap pemain/pasangan masing-masing memenangi satu game. Masa rehat tidak melebihi 120 saat diberi antara perlawanan pertama dan kedua, dan antara game kedua dan ketiga jika ada. Apabila mata 11 dalam mana-mana perlawanan, masa rehat tidak melebihi 60 saat akan diberi. Jurulatih boleh memberi tunjuk ajar pada bila-bila masa kecuali sewaktu rali; tetapi hanya boleh bertemu pemain sewaktu rehat.

Perlawanan perseorangan
Pemain akan membuat servis petak kanannya apabila mata genap (0,2,4 ) dan dari petak kiri apabila mata ganjil (1,3 .) Pembuat servis harus membuat servis ke gelanggang bertentangan (diagonal). Pemain yang menang dalam perlawanan pertama akan memulakan servis dalam perlawanan berikutnya.

Perlawanan beregu
Pasangan yang membuat servis, jika menang rali itu, akan terus membuat servis dan bertukar petak mengikut skor. Jika pasangan yang membuat servis kalah dalam rali itu, servis akan berpindah kepada pasangan lawan. Pembuat dan penerima servis hendaklah berada di petak masing-masing. Semasa membuat servis, rakannya dan rakan penerima servis boleh berada di manamana tempat dalam gelanggang tetapi tidak menghalang pandangan pembuat dan penerima servis. Pasangan yang memenangi perlawanan itu akan memulakan perlawanan yang berikutnya.

Tahukah anda
Sebaik sahaja servis dibuat, apakah batasan dan larangan yang dikenakan berkaitan kedudukan pemain setiap pasangan beregu?

Modul 52 Sukan Individu

Pertukaran gelanggang
Apabila tamat game pertama (Rajah 2); apabila tamat game kedua jika ada game ketiga; apabila skor 11 dalam game ketiga; jikalau umpire terlupa, pertukaran serta-merta dilakukan apabila menyedari tentang kesilapan tetapi tiada perubahan mata skor.

Rajah 3 : Pertukaran Gelanggang

Pemain dilarang seperti:


Dengan sengaja melambat-lambatkan permainan. Dengan sengaja mengubahsuai iatau merosakkan bulutangkis dengan hasrat mengubah kelajuan atau terbangan. Berkelakuan dengan offensive manner

EMAHIRAN ASAS
Dalam badminton, cara memegang raket adalah penting. Terdapat berlainan cara untuk memegang raket iaitu setiap kelainan memberikan tujuan yang tidak sama. Ia untuk mengawal permukaan dan kepala raket. Genggaman yang tidak baik akan menyebabkan kualiti dan kekuatan pukulan berkurangan. Pemain harus tahu untuk menukar cara genggaman bergantung kepada jenis pukulan yang ingin dilakukan.Sekiranya bulu tangkis berada di sebelah kanan raket, jadi genggaman sebelah kanan digunakan. Manakala jika di bahagian kiri raket, genggaman sebelah kiri digunakan. Ia bergantung kepada arah bulu tangkis. Terdapat pelbagai cara untuk mengajar pemain cara genggaman raket (grips) (Rajah 4)

Genggaman atau pegangan asas atau grip

Modul 53 Sukan Individu

Pegangan asas sebelah kanan (Forehand): Pegang raket dalam keadaan selesa Tapak tangan diletakkan rata di atas permukaan tali raket. Tangan yang memegang raket diluncurkan menuju ke bawah raket, bermula dari syaf (shaft) menuju ke pemegang raket (handle). Tangan digoyang perlahan dengan pemegang. Jika dilihat, bentuk V akan terbentuk di antara ibu jari dan jari yang lain. Jari telunjuk dijauhkan sedikit dari jari yang lain dengan keadaan tinggi berbanding ibu jari di bahagian atas pemegang raket. Raket digenggam/ dipegang dalam keadaan longgar dan tidak terlalu ketat. Jari-jari hanya akan diketatkan apabila ingin membuat pukulan. Genggaman kuatndiperlukan apabila lebih kekuatan atau tekanan digunakan. (Lihat Rajah 4 di sebelah)

Rajah 4 : Cara genggaman asas

Pegangan Asas Pukulan Kilas (Backhand)


Pukulan asas kilas digunakan apabila bulutangkis berada dituju di bahagian kiri gelanggang sekiranya tangan kanan yang memegang raket. Cara ini juga digunakan apabila ingin membuat ketukan (tapping) bulutangkis yang hampir dengan jaring. Terdapat pelbagai kaedah untuk memberi tunjuk ajar kepada pemain mengenai genggaman asas pukulan kilas (backhand). Raket dipegang dengan genggaman forehand Ibu jari dialihkan dan diletakkan di sisi raket, dengan keadaan ibu jari menekan permukaan Untuk pemain yang baru menceburi sukan badminton, pastikan mereka meletakkan ibu jari di atas bahagian pemegang raket yang rata. Pastikan juga ibu jari di diletakkan menghala ke atas. Kesan bentuk V di pemegang (Lihat Rajah 4a di sebelah) Rajah 4 : Cara genggaman kilas

Modul 54 Sukan Individu

Kesalahan biasa di buat. Raket dipegang terlalu ketat. Raket dipegang terlalu jauh dengan hujung pemegang. Raket dipegang dengan kesemua jari rata dan menghala secara tegak / lurus ke permukaan raket. Raket dipegang dengan ibu jari secara rata atas pemegang dan kesemua jari menghala ke atas permukaan raket (sila lihat gambar di atas). Raket dipegang dengan ibu jari dan jari yang lain dengan mengulung keseluruhan Pemegang (sila lihat Rajah 4 di atas).

Rajah 5: Teknik pegangan raket yang betul

Modul 55 Sukan Individu

Servis
Terdapat dua servis asas dalam badminton iaitu servis tinggi (Rajah 4) dan servis rendah (Rajah 5) berikut ini. Servis tinggi kerapkali digunakan oleh pemain perseorangan. Variasi dalam servis termasuk juga servis tinggi ke belakang, servis flik dan servis deras. Servis tinggi dan flik biasanya digunakan oleh pemain peseorangan.

Kebaikan servis tinggi


Servis tinggi akan menyebabkan bulu tangkis jatuh secara menegak ke belakang gelanggang pihak lawan dan menyebabkan pihak lawan susah melakukan pukulan agresif. Pertama, beliau terpaksa bergerak kebelakang. Kedua, beliau perlu mengunakan lebih hayunan ke belakang dan lebih banyak pergerakan bahagian tubuh badan untuk menghasilkan daya yang lebih tinggi. Ketiga tali raket akan menyentuh bahagian bulu tangkis dahulu dari gabus. Ini akan mengakibatkan kuasa pukulan pihak lawan di kurangankan. Berdiri sisi dekat dengan tengan garisan di bahagian tengah gelanggang. Kaki tanpa raket dibawa ke depan. Gunakan gengaman hadapan atau forehand Pegang bulu tangkis diparas mata di depan tubuh badan pemain. Hayun raket ke belakang. Gunakan hayunan yang besar ke depan. Pindahkan berat badan dari kaki raket ke kaki tanpa raket. Ikut lajak mengikut arah yang ditujukan.

Kesalahan-Kesalahan Yang lazim Berlaku


Berdiri terbuka iaitu berdiri terlalu selari dengan sisi garisan atau badan berdepan secara perpenjuru dengan jaring. Badan condong ke belakang dan tidak dibawa ke depan. Ikut lajak dipendekkan atau diberhentikan secara cepat. Condong ke depan semasa membuat servis. Memegang bulu tangkis dekat dengan badan. Memegang bulu tangkis terlalu rendah dan cuba membuat pukulan di luar tangan atau melebihi paras pinggang.

Servis Kilas
Servis kilas kerapkali digunakan oleh ramai pemain-pemain beregu dan juga peseorangan Berdiri dekat dengan garisan servis. Gunakan gengaman kilas. Pastikan kaki raket di depan. Pegang bulu tangkis di bulunya.

Modul 56 Sukan Individu

Gunakan hayunan yang kecil dan pukul bulu tangkis luar dari tangan.

Rajah 6: Servis tinggi

Rajah 7: Servis rendah

Pukulan atas kepala Prinsip melakukan pukulan atas kepala atau overhead adalah senang. Rajah 6 dan Rajah 7 berikut menunjukkan titik sentuhan dan sudut sentuhan permukaan raket dengan bulu tangkis untuk menentukan sama ada pukulan itu lob, junam atau smasy. Penerbangan bulu tangkis untuk semua pukulan overhead adalah seperti ditunjukkan dalam Rajah 6 berikut:

Rajah 8: Pelbagai jenis pukulan A: Lob; B:Drop shot ; C: Attack Lob;D: Drive;E:Smash dan F: Netting

Modul 57 Sukan Individu

Rajah 9 : Kawasan sentuhan pukulan atas kepala atau Overhead

Kesalahan biasa
Badan pemain tidak dapat berada di belakang bulu tangkis. Ini menyebabkan pemain terpaksa memukul bulu tangkis tanpa memindahkan berat badan ke depan sebaliknya ia bergerak atau membengkok ke belakang apabila pukulan dibuat. Akibatnya, pukulan tidak kuat dan kekurangan arah. Lob merupakan pukulan yang sangat penting dalam pukulan overhead. Lob terutamanya digunakan dalam peseorangan untuk mengerakkan pihak lawan ke belakang gelanggang dan mewujudkan ruang di depan gelanggang. Dengan menggunakan pukulan lob, seseorang pemain mempunyai masa dan dapat memulih ke kawasan tengah atau pusat operasi. Jika pukulan lob dilakukan dengan mendatar dan laju maka ia dikenali sebagai pukulan lob serangan. Ini akan memaksa pihak lawan untuk bergerak cepat ke belakang gelanggang. Apabila bulu tangkis diberi pukulan yang tinggi, maka ia dikenali sebagai lob defensif. Pukulan ini dimainkan apabila pemain-pemain memerlukan masa atau apabila mereka dalam keadaan bertahan atau defensif.

Pukulan Smasy
Pukulan smasy merupakan satu pukulan utama dalam serangan. Pukulan ini kerapkali digunakan untuk mematikan satu rali atau melajukan permainan. Persediaan untuk pukulan smasy adalah sama seperti lob dan junam. Titik kontak bulu tangkis dengan raket dalam pukulan smasy adalah jauh ke atas dari badan dan sedikit depan bahu raket. Pemindahan berat badan ke atas bulu tangkis. Gunakan pinggang raket, rotasi hadapan dan gengaman yang ketat pada ketika menyentuh bulu tangkis menambahkan kuasa smasy.

Modul 58 Sukan Individu

Hayunan ke depan raket yang laju dan eksplosif akan membantu dalam menghasilkan pukulan smasy yang lebih berkuasa.

Jika pukulan smasy diambil pada ketinggian yang maksimum, sudut rejaman adalah lebih tajam dan ini akan menyebabkan pihak lawan sukar untuk balas balik pukulan tersebut (Rajah 9).

Rajah 10: Pukulan Smasy

Pukulan Kilas Kebanyakan pemain bermasalah dalam membalas balik pukulan-pukulan dari bahagian backhand. Pemian-pemian seringnya dinasihatkan oleh jurulatihnya menggunakan pukulan melepasi kepala atau around the head apabila membalaskan pukulan yang diarahkan ke kawasan backhand atau kilas pemain. Walau bagaimanapun, adalah mustahil untuk melakukannya jika bulu tangkis melepasi pemain. Oleh itu adalah lebih baik jika pemain-pemian diajar bermain pukulan kilas (Rajah 9). Membelakangkan gelanggang pihak lawan dengan berat badan dikaki raket; Sentiasa melihat bulu tangkis; Raket dipegang melintasi badan dengan gengaman kilas dan siku raket rendah sehingga bersedia untuk memukul; Saat sebelum memukul bulu tangkis, raket pemain akan bergerak melintangi badan dari rendah ke aras tinggi terhadap bulu tangkis.

Modul 59 Sukan Individu

Pukul bulu tangkis dengan aksi whip. Ikut lajak adalah pendek. Cepat pusingkan badan balik ke arah tuju bulu tangkis.

Rajah 11: Pukulan Kilas

Pukulan di jaring boleh diambil di kedudukan paras atas jaring atau bawah jaring. Sekiranya bulutangkis di atas paras jaring, satu pukulan tajam boleh dilakukan. Manakala sekiranya bulutangkis diambil betul-betul di paras jaring, pukulan boleh dibuat serapat yang mungkin dengan jaring yang akan menyukarkan pihak lawan untuk membalas pukulan. Perkara penting semasa bermain di jaring adalah dengan memastikan raket sentiasa berada pada kedudukan yang tinggi dan atas di hadapan badan. Perkara penting yang lain adalah: Pastikan kaki, iaitu tangan yang memegang raket berada pada posisi hadapan dan siku dibengkokkan. Bulu tangkis disentuh seawal yang mungkin untuk mendapat lebih banyak peluang dalam membuat pukulan seterusnya. Raket dipegang longgar. Jari,ibu jari dan pengelangan tangan memainkan peranan yang penting semasa membuat pukulan. Bulutangkis disentuh seolah-olah ingin membuat pukulan. Gerakan seterusnya adalah minimum.

ukulan di jaring

Modul 60 Sukan Individu

Rajah 12: Pukulan di jaring

BADMINTON BAGI GOLONGAN KURANG UPAYA


Sukan badminton kini kian popular dalam kalangan golongan yang kurang upaya dan terdapat bebeapa kursus khas jurulatih yang boleh diikuti. Undang-undang permainan telah dipinda bagi mengambil kira kepentingan pemain-pemain yang kurang upaya. Keterangan lanjut boleh diperoleh daripada Undangundang Badminton (Law of Badminton)

Maklumat Tambahan
Sukan Badminton ditadbirkan secara global oleh Persatuan Badminton Antarabangsa (the International Badminton Federation (IBF). Badan ini mempunyai 142 negara ahli, yang menjadikan IBF sebagai salah satu badan sukan yang terbesar di dunia. IBF bertanggungjawab menguruskan pertandingan sedunia badminton kumpulan untuk golongan lelaki dan wanita, yang bertanding untuk merebut Piala Thomas (Lelaki) dan Piala Uber (Wanita).

Modul 61 Sukan Individu

RUMUSAN Badminton merupakan sukan keagungan negara yang paling diminati dan diamalkan rakyat Malaysia. Jaguh-jaguh keagungan negara serta perkembangan badminton negara diperkenalkan. Kemahiran asas perseorangan, beregu dan campuran serta peraturan permainan badminton juga dibincangkan. Tidak ketinggalan juga badminton bagi golongan kurang upaya turut ditekankan. Diharapkan unit ini akan memanfaatkan peserta kursus dengan membekalkan ilmu di dada tentang permainan badminton. KATA KUNCI
Beregu Badminton kurang upaya Lob Pukulan kilas Perseorangan Servis Smesy

PENILAIAN KENDIRI
1. Apakah keputusannya jika kucing terlintas di gelanggang ketika dalam permainan? 2. Sebaik sahaja servis dibuat, apakah batasan dan larangan yang dikenakan berkaitan kedudukan pemain perseorangan?

RUJUKAN
Badminton, Siri KENALI SUKAN, YeohPrinco Sdn. Bhd., Selangor (2006). Helen Ten dan M.P Haridas (1997). Panduan Mengajar Badminton-panduan mengajar-siri pengajaran sukan, Fajar Bakti Sdn. Bhd., Selangor. Junaidah Salehudin (2009), Badminton, Siri Kokurikulum, edisi kedua, Karisma Publications Sdn. Bhd., Selangor. Ong Kong Swee dan Wee Eng Hoe (2006). Badminton, Siri Sukan Popular, Oxrford Fajar, Selangor.

Modul 62 Sukan Individu

UNIT 5 SUKAN GELANGGANG TENIS


HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, pelajar diharap dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Menghuraikan secara ringkas sejarah sukan tenis. Menerangkan peralatan asas yang perlu dalam sukan tenis. Menjelaskan beberapa peraturan dan undang-undang asas sukan tenis. Membuat intepretasi tentang cara bermain tenis. Mengaplikasikan kemahiran asas sukan tenis.

Rajah 1: Sukan Tenis

PENGENALAN
Tenis adalah sukan Olimpik dan dimainkan di semua lapisan masyarakat dan di semua peringkat umur. Biasanya sukan ini dimainkan di antara dua pemain (perseorangan) atau di antara dua pasukan iaitu dua pemain setiap satu (beregu). Setiap pemain menggunakan raket yang mempunyai tali dan kemudian memukul bola melepasi jaring ke dalam kawasan gelanggang lawan. Objektif sukan ini adalah untuk memukul bola dengan pelbagai strok atau dengan cara yang tertentu sehingga pihak lawan gagal membalas pukulan yang dibuat. Sukan ini boleh dimainkan oleh sesiapa sahaja termasuk orang di kerusi roda. Tenis dinikmati oleh berjuta-juta pemain rekreasi. Sukan ini mendapat sambutan yang baik dari segi bilangan penonton televisyen di seluruh dunia, terutama apabila empat Kejohanan Grand Slam juga dikenali sebagai Majors dipertandingkan pada setiap tahun. Kejohanan Grand Slam yang dimaksudkan ini

Modul 63 Sukan Individu

adalah Terbuka Australia dimainkan di gelanggang keras (hard court), Terbuka Perancis dimainkan di atas gelanggang tanah liat merah (clay court), Wimbledon dimainkan di gelanggang rumput (grass court), dan Terbuka Amerika Syarikat dimainkan juga di gelanggang keras (hard court). Terkini negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia telah memperuntukkan perbelanjaan yang besar untuk mempromosikan sukan ini dan salah satu pendekatan yang kini digunakan adalah melalui program modifikasi tenis iaitu pengubahsuaian peralatan contohnya raket ringan, bola perlahan mengikut kategori umur, jaring dan gelanggang yang lebih kecil. Kajian lampau menyokong pendekatan modifikasi tenis ini dan menunjukkan bahawa bukan sahaja ia mampu menarik minat pemain bahkan pemain dapat mengaplikasikan cara pukulan yang berkesan dalam pertukaran rali [1, 2]. Ingat! Tidak ada satu kaedah tetap untuk bermain tenis, tetapi hanya beberapa prinsip asas yang anda perlukan jika anda ingin bermain sukan ini dengan baik. Sama ada anda seorang pemain yang baru bermula untuk mempelajari sukan ini atau pemain yang sudahpun boleh bermain dan ingin meningkatkan penguasaan kemahiran asas, pendekatan seperti modifikasi tenis ini dapat mendedahkan sukan ini dengan lebih mudah serta dapat membantu pemain meningkatkan kemahiran asas dengan lebih cepat dan berkesan. Jesturu itu, Unit 5 modul ini akan membincangkan asas bagaimana tenis dimainkan, penerangan ringkas tentang sejarah sukan, beberapa peraturan dan undang-undang asas, informasi asas mengenai peralatan yang diperlukan dalam sukan tenis, cara lakuan kemahiran asas yang efektif, dan idea latih tubi untuk membantu penguasaan kemahiran asas. Dari pembacaan ini, diharap pelajar mendapat gambaran secara keseluruhan tentang prinsip serta aplikasi kemahiran asas dalam sukan tenis.

SEJARAH SUKAN TENIS


Walaupun asal usul sukan tenis tidak begitu jelas, kebanyakan ahli sejarah percaya bahawa tenis bermula seawal abad ke-12 di Perancis. Sukan ini pada ketika itu diberi nama Paume (Palm) kerana pemain hanya menggunakan telapak tangan untuk membuat pukulan melepasi jaring dengan menggunakan bola kecil. Penggunaan raket mula diperkenalkan pada abad ke-16 menggantikan telapak tangan dan sukan ini mula diberi nama sukan tenis. Walaubagaimanapun, populariti sukan tenis pada ketika itu hanya tertumpu di dua buah negara iaitu Perancis dan England yang hanya dimainkan di dalam dewan tertutup. Pada bulan Disember tahun 1873, seorang pegawai tentera British iaitu Major Walter Clopton Wingfield telah memperkenalkan tenis padang iaitu sukan yang hampir sama kepada sukan tenis dan ia dipanggil Sphairistik (dalam bahasa Greek yang bermaksud berkemahiran dalam membuat pukulan bola). Beliau telah banyak meminjam istilah dari sukan lain seperti squash dan badminton untuk menerangkan bagaimana tenis padang dimainkan. Dari segi bentuk gelanggang, ia adalah lebar dibahagian belakang gelanggang di baseline dan agak kecil dan sempit dibahagian jaring. Pertama kali tenis padang dimainkan adalah di majlis keramaian di Llanelidan, Wales [3].

Modul 64 Sukan Individu

Rajah 2: Major Walter Clopton Wingfield Kalendar tenis dipenuhi dengan pertandingan tetapi terdapat empat pertandingan yang menonjol dari perspektif hadiah wang, kedudukan mata dan prestij. Keempat-empat kejohonan ini dikenali sebagai Majors atau Grand Slam yang terdiri daripada Terbuka Australia, Terbuka Perancis, Wimbledon, dan Terbuka Amerika Syarikat. Kejohanan Terbuka Australia merupakan kronologi pertama daripada empat acara tenis Grand Slam yang dipertandingkan setiap tahun, tiga lagi menjadi Terbuka Perancis, Wimbledon dan Terbuka Amerika Syarikat. Kejohanan Terbuka Australia pertama kalinya diadakan pada tahun 1905. Acara yang dipertandingkan adalah perseorangan lelaki dan wanita, beregu lelaki dan wanita, beregu campuran, perseorangan dan beregu remaja lelaki dan perempuan, kerusi roda, serta pertandingan di antara pemain tenis legenda. Sejak tahun 1988, kejohanan itu telah dimainkan di gelanggang keras (hard court) di Melbourne Park, Australia. Kejohanan Wimbledon yang pertama diadakan adalah pada tahun 1877 di Kelab All England. Ahli jawatankuasa kejohonan pada ketika itu telah memperkenalkan satu set peraturan berserta gelanggang yang berbentuk segi empat tepat. Tinggi jaring adalah lima kaki tinggi di sisi, kotak servis adalah 26 kaki mendalam, tetapi pada tahun 1882, spesifikasi ini telah berubah dan berkembang kepada bentuk gelanggang yang digunakan pada masa sekarang. Tenis juga popular di Perancis, di mana Kejohanan Perancis, sekarang dikenali sebagai Terbuka Perancis mula dipertandingkan pada tahun 1891 walaupun sehingga 1925 kejohanan ini hanya terbuka kepada pemain tenis yang merupakan ahli Persatuan Kelab Perancis. Pada tahun 1881, Persatuan Kebangsaan Tenis Padang Amerika Syarikat (kini Persatuan Tenis Amerika Syarikat) dibentuk untuk menyelaraskan peraturan dan penganjuran pertandingan. Kejohanan Perseorangan Lelaki, sekarang ini dikenali sebagai Terbuka Amerika Syarikat, pertamanya diadakan pada tahun 1881 di Newport, Rhode Island, Amerika Syarikat dan Kejohanan Perseorangan Wanita pertama kali diadakan pada tahun 1887 di Philadelphia.

PERALATAN ASAS TENIS


Raket Pemilihan raket tenis seseorang pemain haruslah mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Persekutuan Tenis Antarabangsa (International Tennis Federation). Antara peraturan yang perlu dipatuhi

Modul 65 Sukan Individu

adalah seperti berikut: (1) kawasan raket yang memukul bola tenis haruslah terdiri daripada tali raket yang rata dan secara amnya seragam, (2) lebar bingkai raket harus tidak lebih daripada 12.5 inci lebar, (3) keseluruhan raket mestilah berbentuk yang tetap namun pemilihan berat raket boleh berbeza dan (4) raket tidak boleh dicipta dan dimuatkan teknologi atau alat yang boleh memberi apa-apa jenis komunikasi, arahan atau nasihat kepada pemain semasa perlawanan. Pada masa kini, penggunaan bahan dan teknologi untuk membuat raket telahpun berkembang dan dengan itu peraturan mengenai raket juga telah berubah dari masa ke semasa. Sebagai contoh, panjang maksimum bingkai raket yang dibenarkan adalah 32 inci tetapi peraturan ini hanya berkuatkuasa sehingga tahun 1997 dan kini peraturan panjang maksimum bingkai raket telah berubah kepada 29 inci. Pada amnya, berat raket pemain dewasa lelaki adalah diantara 13.5 dan 14 oz (337 - 350 g) manakala untuk pemain dewasa wanita adalah diantara 13 hingga 13.5 oz (325 337 g). Pemain yang baru belajar untuk bermain tenis dicadangkan untuk bermula dengan salah satu raket yang direka khas iaitu yang lebih kecil, pendek dan ringan. Rajah 3 menunjukkan raket yang standard, panjangnya berukuran 27 inci yang digunakan oleh ramai pemain dewasa atau pemain professional. Manakala Rajah 4 mempamerkan raket dari pelbagai saiz dan berat yang boleh digunakan oleh pemain kanak-kanak sehingga ke pemain dewasa (Rajah 4 menunjukkan contoh raket bermula dari ukuran 17 inci, 19 inci, 21 inci, 23 inci, 25 inci dan 26 inci).

Rajah 3: Raket tennis Standard

Rajah 4: Kepelbagaian ukuran raket

Kini raket moden diperbuat daripada bahan seperi keluli, aluminium, plastik, dan glassfibre. Antara bahan lain yang digunakan adalah daripada modulus grahphite atau carbon fibre. Bahan jenis ini dapat mengekalkan bingkai raket yang ringan dan keras dan kepala raket yang seimbang dan stabil. Bahan grahphite dan carbon fibre ini selain membolehkan rekaan raket dibuat dengan lebih aerodinamik dimana raket boleh digerakkan laju melalui udara, ia juga membenarkan tali raket diikat pada ketegangan yang

Modul 66 Sukan Individu

lebih tinggi tanpa merosakkan bingkai raket. Ketegangan tali yang lebih tinggi digunakan oleh pemain tenis untuk mendapatkan lebih banyak kawalan dan feelyang baik semasa membuat pukulan. Bahan-bahan lain yang digunakan dalam pengeluaran raket tenis adalah titanium dan tungsten. Kedua-dua bahan-bahan ini digunakan bersama grahphite dan carbon fibre dengan tujuan memberi kemantapan pada bingkai raket. Raket tenis yang agak murah harganya selalunya dibuat dari aluminium dan biasanya lebih berat daripada bingkai grahphite, lebih tahan lama dan amatlah sesuai untuk kegunaan pemain rekreasi. Tentang kesesuaian saiz pegangan raket tenis, adalah dicadangkan saiz cengkaman yang sesuai bagi lelaki adalah di antara 4-3/8 hingga 4-3/4 inci (11.1 12.1 cm) dan bagi wanita adalah di antara 4-1/4 hingga 4-5/8 inci (10.8 11.8 cm). Berdasarkan cadangan saiz cengkaman, anda perlu memilih saiz dan bentuk cengkaman yang berasa selesa di tangan anda. Berkenaan tali tenis, pada umumnya, tali tenis jenis natural gut lebih berdaya tahan tetapi lebih mahal harganya. Manakala tali tenis jenis synthetic diketegori sebagai tali yang kurang tahan lama berbanding natural gut. Kebanyakkan raket tenis pada masa kini menggunakan tali jenis synthetic kerana kelebihan jenis tali ini yang tidak terjejas ketika bermain di dalam keadaan yang basah (Rajah 5).

Rajah 5: Tali tenis jenis Natural Gut dan Synthetic Gut Bola tenis Bola tenis diperbuat daripada lapisan getah disekitar dan di pusat adalah berongga merupakan teras bola. Satu lapisan nipis yang melekat meliputi getah terdiri daripada bulu dan gentian tiruan atau artificial fibers dipanggil nap. Warna tradisi bola tenis adalah putih dan secara beransur-ansur ia ditukar kepada warna kuning pada penghujung abad ke-20 untuk membolehkan penglihatan yang jelas. Bola tenis mesti mematuhi kriteria tertentu untuk saiz, berat, ubah bentuk, dan kriteria melantun untuk diluluskan bagi kegunaan kejohanan yang berprestig. Persekutuan Tenis Antarabangsa (International Tennis Federation) mentakrifkan diameter rasmi di antara 63.5mm dan 66.7mm dan berat bola mesti di antara 56.7 gram dan 58.5 gram. Persekutuan Tenis Antarabangsa (ITF) telah memperkenalkan kempen Play and Stay iaitu satu kempen bertujuan untuk meningkatkan penyertaan pemain di seluruh dunia dengan mengubahsuai gelanggang, bola dan raket untuk kesesuaian tahap pemain dan umur yang berbeza. Kempen ini menggalakkan

Modul 67 Sukan Individu

penggunaan bola merah, oren dan hijau yang kelajuannya adalah lebih perlahan berbanding bola standard (iaitu bola berwarna kuning). Pada amnya, bola merah adalah 75 peratus lebih perlahan dari bola standard dan seharusnya memberikan pemain lebih banyak masa untuk bertindak dan sekaligus mampu membantu pemain untuk mengawal rali dengan baik (Rujuk Rajah 6 dan 7). Dengan menggunakan bola yang melantun dengan kadar yang perlahan, pemain dapat mengawal bola dan membolehkan pemain mengapliskasikan teknik yang bermutu dan dalam masa yang sama dapat melaksanakan taktik dengan berkesan. Kini, Persekutuan Tenis Antarabangsa (ITF) mengesyorkan semua pemain berumur 10 tahun dan di bawah harus menggunakan bola perlahan iaitu merah, oren atau hijau pada saiz gelanggang yang sesuai dalam latihan dan juga pertandingan.

2 inci (6.35 cm) 2 5/8 inci (6.67 cm) Rajah 6: Dimensi bola tenis Rajah 7: Bola yang diubahsuai mengikut kelajuan yang berbeza

Persekutuan Tenis Antarabangsa (International Tennis Federation) telah memperkenalkan Tenis Mini (Mini Tennis) yang menawarkan pengenalan kepada sukan tenis dengan cara yang lebih menarik, seronok dan mudah. Huraikan perbezaan dari segi peralatan raket, bola dan keluasan gelanggang yang digunakan bagi setiap peringkat pelaksanaan bola merah, bola oren dan bola hijau.

a. Peringkat bola merah ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b. Peringkat bola oren ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ c. Peringkat bola hijau ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Modul 68 Sukan Individu

Pakaian Tenis adalah sukan dinamik yang memerlukan reaksi dan pergerakan yang cepat dan pantas. Oleh itu, pemilihan pakaian yang sesuai dan selesa mampu mempengaruhi cara pemain bergerak semasa perlawanan. Dari segi pakaian, jika boleh, kain yang dipilih dapat menyerap peluh dan kini kebanyakan pakaian tenis mempunyai warna dan corak yang menarik. Kejohanan Wimbledon merupakan satu pertandingan yang meminta pemain yang menyertainya memakai pakaian tenis yang berwarna putih. Selebih pertandingan Grand Slam seperti Terbuka Amerika Syarikat, Terbuka Perancis dan Terbuka Australia membenarkan pemain memakai pakaian yang berwarna dan ini tidak menjadi masalah. Lelaki biasanya memakai seluar pendek dan baju berlengan pendek. Dalam sesi pemanasan badan dan juga selepas tamat bermain, selalunya pemain mengenakan baju track suit. Bagi wanita, pelbagai pilihan pakaian boleh dibuat seperti skirt atau seluar pendek dengan skirt atau blouse. Adalah penting juga untuk memilih stoking tenis khas yang dapat melindungi kaki sambil menyediakan keselesaan yang maksimum. Bagi pemain yang beragama Islam yang diperlukan menutup aurat, pemain boleh memakai seluar track dan tudung atau scarf bagi wanita Islam ketika bermain. Cekak rambut atau Headband kadangkala dipakai untuk mengelakkan rambut dari jatuh menghalang penglihatan ketika bermain. Dalam cuaca panas, kecenderungan untuk telapak tangan berpeluh adalah tinggi dan untuk mengatasi masalah ini pemain dicadangkan untuk memakai wrist-bands bagi mengurangkan masalah telapak tangan berpeluh. Tenis melibatkan banyak pergerakan yang mencabar seperti berlari dengan cepat ke arah yang berbeza, berhenti dan kemudian berlari kembali. Justeru, pemilihan kasut tenis yang sesuai dan selesa adalah penting. Anda harus pastikan bahawa kasut tenis anda mempunyai sekurang-kurangnya setengah inci ruang antara hujung jari kaki dan hujung kasut tenis. Ramai pemain berkeinginan kasut tenis yang menarik dari segi warna dan rekabentuknya. Ada yang memilih kasut tenis yang ringan disebabkan pemain dapat meningkatkan kelajuan dan ketangkasan kaki. Walaupun apa pun kasut yang dipilih ia perlu dapat memberikan sokongan yang kukuh pada kaki. Pelapik dalam kasut harus mempunyai kusyen bagi membantu pergerakan dan melegakan keletihan.

Rajah 8: Jenis pakaian tenis lelaki (kiri) dan wanita (kanan)

Modul 69 Sukan Individu

Huraikan empat (4) peralatan asas untuk sukan tenis. 1. ____________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________________________

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ASAS TENIS


Apakah Asas Peraturan dan Undang-Undang Tenis? Tenis dimainkan di seluruh dunia selaras dengan peraturan rasmi yang ditubuhkan oleh Persekutuan Tenis Antarabangsa (International Tennis Federation). Persatuan Tenis Malaysia mematuhi peraturan ini dan juga peraturan tenis yang tidak bertulis', yang adat dan tradisi permainan ini menetapkan bahawa pemain mengikuti peraturan walaupun ia tidak dihuraikan di dalam buku peraturan tenis. Tidak ada sistem peraturan yang sempurna dimana ia akan meliputi setiap permasalahan atau situasi tertentu yang mungkin timbul semasa bermain. Sehubungan itu, anda boleh merujuk ringkasan prosedur dan peraturan tidak bertulis yang tradisi menetapkan semua pemain harus mengikuti demi mencapai persetujuan dan pada masa yang sama membuatkan tenis lebih menyeronokkan untuk semua. Pada amnya, pertandingan dijalankan mengikut Undang-Undang Persekutuan Tenis Antarabangsa (ITF) dan Peraturan-Peraturan Lawn Tenis Malaysia. Peraturan ini diguna pakai untuk permainan perseorangan dan juga beregu. Berkenaan Servis dalam Tenis Servis adalah strok pertama untuk memulakan mata dalam tenis. Mata tenis bermula dengan seorang pemain dipanggil server, memukul bola dari belakang garisan baseline melepasi jaring, ke arah silang atau serong dan bola harus melantun atau jatuh ke dalam kotak servis penerima untuk dikira servis yang sah. Berikut merupakan peringatan kepada pemain sebelum melakukan servis: 1. Sebelum servis pastikan bahawa penerima bersedia sepenuhnya untuk bermain. 2. Apabila melakukan servis yang pertama, anda mesti berdiri di belakang garisan baseline diantara tanda centre mark dan garisan kanan singles sideline. Ingat bahawa anda tidak boleh memijak atau melangkah di atas garis baseline sehingga selepas anda telah memukul bola. 3. Servis pertama anda mesti melepasi jaring dan bola harus jatuh ke kawasan kotak servis penerima yang menuju ke arah silang. Jika servis pertama tidak berjaya menuju ke arah yang betul, ia dipanggil first fault atau servis fault pertama. Kegagalan untuk melakukan servis yang kedua ke kotak servis yang betul dipanggil double fault dan dengan ini mata dianugerahkan terus kepada pihak lawan atau penerima servis. 4. Jika anda melakukan servis dimana bola tersentuh bahagian atas jaring atau net tape sebelum melantun ke dalam kotak servis yang betul, ia dipanggil let. Pelaku servis akan melakukan servis kembali dengan tiada penalti. Dalam kes servis anda tersentuh bahagian atas jaring atau net tape dan melantun di luar kotak servis yang sepatutnya, ia dikira sebagai fault (Rajah 9).

Modul 70 Sukan Individu

5. Apabila melakukan servis pada mata kedua, anda akan beralih kepada kedudukan di sebelah kiri atau ad court (ad adalah singkatan untuk advantage) seperti di Rajah 10. Lokasi dimana pemain berdiri adalah dibelakang garisan baseline diantara tanda centre mark dan garisan kiri perseorangan atau left singles sideline. Anda kemudiannya mesti melakukan servis menyerong ke sebelah kanan gelanggang pihak lawan. 6. Untuk tujuan pertukaran gelanggang atau ke kawasan pihak lawan, pertukaran dibuat pada akhir game pertama, akhir game ketiga, akhir game kelima, dan berikutnya pada game bernombor ganjil.

Rajah 9: Contoh bola tersentuh net tape

Rajah 10: Kedudukan server di sebelah kiri atau advantage court

Bagi tujuan menentukan siapa akan memulakan servis dahulu, anda boleh memutarkan raket atau melambung duit syiling. Pemain yang memenangi putaran raket atau lantunan duit syiling yang berpihak kepadanya, pemenang undian tersebut boleh memilih atau membuat pihak lawan memilih untuk (1) melakukan servis dahulu, (2) menerima dahulu, atau (3) memilih bahagian yang mana pemain ingin berada untuk memulakan perlawanan.

Rajah 11: Cara lantunan duit syiling dan putaran raket bagi menentukan siapa yang akan memulakan servis

Modul 71 Sukan Individu

Apa Yang Berlaku Selepas Servis? Selepas server melakukan pukulan servis, mata akan dimainkan. Penerima servis atau returner mesti membiarkan bola melantun sekali sebelum membalas pukulan server. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan mata dianugerahkan kepada server. Selepas penerima servis membalas pukulan server dalam satu lantunan, mata akan terus dimainkan. Kedua-dua pemain kini mempunyai pilihan untuk meneruskan mata dengan membalas pukulan selepas satu lantunan (groundstroke) atau sebelum ia melantun (volley). Dari segi kedudukan apabila menanti pukulan server, sebaiknya, penerima akan berdiri dibelakang garisan baseline berhampiran garisan single sideline. Untuk mendapat mata, anda harus membuat pukukan melepasi jaring dan melantunkan bola di kawasan yang sah dan dalam masa yang sama membuat pihak lawan tidak dapat mengembalikan bola anda. Terdapat empat lokasi yang mana anda akan cuba elakkan kerana jika salah satu situasi ini berlaku maka mata akan berpihak kepada pihak lawan. Anda tidak akan mendapat mata jika anda: (1) membalas pukulan yang tersangkut di jaring, (2) membuat pukulan dan bola melantun melepasi garisan baseline, (3) membuat pukulan dan bola melantun tersasar di sebelah kiri dan keluar dan (4) membuat pukulan dan bola yang dibalas tersasar keluar di sebelah kanan gelanggang. Selain itu, anda akan kehilangan mata jika perkara seperti berikut berlaku: bola menyentuh pakaian anda semasa bermain, raket menyentuh jaring atau net tape, bola dibalas sebelum bola tersebut melepasi jaring, atau jika bola dibalas melebihi satu kali pukulan pada raket dengan sengajanya.

Bagaimana Asas Pengiraan Dalam Tenis? Apabila anda sudah bersedia untuk mula bermain dalam perlawanan, anda harus mengetahui bagaimana untuk mengira atau skor. Berikut merupakan garis panduan pengiraan mata demi mata yang boleh dibuat rujukan. Lama kelamaan jika dibiasakan, pengiraan mata atau sistem pemarkahan dalam tenis akan menjadi mudah dan senang. Di sini diberikan contoh, perlawanan perseorangan diantara pemain bernama Adam akan berlawan Hareez. Adam menang dalam undian permulaan dan memilih untuk melakukan servis. 1. Mata pertama dimenangi oleh Adam yang memulakan mata dengan servis, pengiraan adalah 15 0 kepada Adam. Hareez yang tidak mempunyai mata mendapat mata kosong (0) ataupun dipanggil love. 2. Jika mata seterusnya dimenangi oleh Adam juga, skornya adalah 30 0. 3. Jika Adam kemudian memenangi mata yang ke 3 dan ke 4, skornya adalah 40 love dan akhirnya game atau tamat game yang pertama dengan Adam mendahului satu game kosong (1 game 0). 4. Jika hanya mata pertama dimenangi oleh Adam dan selebihnya mata yang ke 2, ke 3, ke 4, dan ke 5 dimenangi oleh Hareez, maka pemarkahannya adalah 15 0, 15 15, 15 30, 15 40, dan game atau tamat game tersebut (dengan Hareez memenagi game tersebut). 5. Dalam kes Adam dan Hareez setiap pemain memenangi 3 mata, sekarang skor terikat pada 40 40, atau skor dipanggil dius. Jika Adam memenangi markah seterusnya, sekarang Adam

Modul 72 Sukan Individu

mempunyai kelebihan, iaitu skor dipanggil 'ad in atau advantage kepada Adam. Sebaliknya, jika Hareez memenangi mata pada skor dius, cara panggilan skor adalah ad out atau advantage kepada Hareez. Jika pemain dengan advantage menang mata seterusnya, maka dia akan memenangi game tersebut. Jika tidak, skor kembali kepada dius. Dalam erti kata lain, pemain pertama mendapat dua (2) mata berturut-turut selepas dius akan menang game tersebut. 6. Pemain pertama memenangi sekurang-kurangnya enam (6) game dan mendahului sekurangkurangnya dua (2) game akan memenangi satu set. Pemain pertama untuk memenangi dua (2) set akan memenangi perlawanan (yang jika pertandingannya adalah berformat 2 daripada 3 set). Jika skor terikat pada enam (6) game sama, pemain akan bermain mengikut sistem pengiraan tie-break iaitu kiraan mata satu (1) hingga tujuh (7). Sesiapa yang memenangi tie-break akan memenangi set tersebut.

Apakah Prosedur Pengiraan Tie-Break Apabila Skor Terikat 6 Game Sama? Pemain pertama yang mendapat tujuh (7) mata akan memenangi permainan tie-break dan seterusnya memenangi set tersebut dengan syarat pemain mendahului sekurang-kurangnya dua mata. Jika skor terikat kepada enam (6) mata sama, permainan hendaklah dilanjutkan sehingga salah seorang mendahului lawanya sekurang-kurangnya dua (2) mata (contoh skor tie-break yang muktamad adalah 8 6). Pemarkahan sistem tie-break adalah seperti pengiraan badminton contohnya adalah seperti 1 0, 1 1, 2 1, 3 1, dan seterusnya haruslah digunakan sepanjang permainan tie-break. Rajah 12 dan 13 menunjukkan urutan lokasi yang betul dimana pemain perlu berada apabila dalam sistem tie-break. Pemain (A) memulakan servis pada mata yang pertama di kedudukan gelanggang dius (sebelah kanan) dan perlu bermain hanya satu mata sahaja. Kemudian, pemain (B) akan bermain dua mata dan pemain ini perlu memulakan servisnya di sebelah gelanggang advantage (sebelah kiri gelanggang sendiri iaitu pada mata yang ke-2) dan kemudian berubah ke gelanggang dius (sebelah kanan gelanggang sendiri iaitu pada mata yang ke-3) dan seterusnya.

Mata Pertama B

Mata Ke-2 B

Mata Ke-3 B

Mata Ke-4 B

Mata Ke-5 B

Mata Ke-6 B

Rajah 12: Gambarajah diatas menunjukkan kedudukan server yang betul apabila bermain di dalam system tie-break untuk enam mata pertama

Modul 73 Sukan Individu

Mata Ke-7 B

Mata Ke-8 B

Mata Ke-9 B

Mata Ke-10 B

Mata Ke-11 B

Mata Ke-12 B

Rajah 13: Gambarajah diatas menunjukkan kedudukan server pada mata yang ketujuh hingga mata yang kedua belas Pemain perlu bertukar gelanggang (bermaksud pemain A perlu switch end dengan pemain B) selepas setiap enam mata atau gandaan enam. Pemain yang memulakan servis pada mata yang pertama di dalam permainan tie-break akan menjadi penerima servis di permulaan set yang baru. Pemain berkongsi tanggungjawab untuk membuat panggilan garisan dengan jujur dan jelas, melainkan terdapat ketidaksefahaman tentang keputusan garisan, maka pengadil atau pengurusan pertandingan boleh dipanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagi perlawanan yang tidak mempunyai pengadil, setiap kali sebelum pemain melakukan servis, pemain diingatkan supaya memaklumkan skor kepada pihak lawan dengan jelas bagi tujuan mengelakkan kekeliruan skor. Skor untuk game (seperti 3 2), dan skor untuk set (seperti 1 1) juga harus dijelaskan diantara pemain semasa pertukaran gelanggang dibuat. Skor perlaku servis selalunya dipanggil dahulu. Contohnya skor 15 30 bermaksud 15 mata adalah kepunyaan perlaku servis dan 30 mata kepunyaan pihak lawan. Terbuka Amerika Syarikat merupakan salah satu kejohanan Grand Slam yang menggunakan sistem tie-break apabila skor terikat 6 game sama (6 6) pada set kelima iaitu set penentuan bagi acara perseorangan lelaki dan set ketiga iaitu set penentuan bagi acara perseorangan wanita. Untuk kejohonan Grand Slam yang selebihnya iaitu Terbuka Australia, Terbuka Perancis dan Wimbledon ia menggunakan sistem yang mana pemain akan terus bermain di set penentu sehingga salah seorang pemain akan mendahului sekurang-kurangnya dua game. Contohnya, skor muktamad pada set kelima adalah 9 game berbalas 7 (9 7). Jurulatih atau guru akan menunjukkan tayangan video perlawanan perseorangan tenis kepada pelajar. Semasa tayangan berlangsung, jurulatih atau guru akan menanyakan kefahaman pelajar tentang konsep pengiraan mata dan undang-undang asas dalam sukan tenis. (Nota: Tayangan video perlawanan perseorangan dan beregu tenis bertaraf dunia boleh diakses melalui media sosial seperti youtube)

Modul 74 Sukan Individu

KEMAHIRAN ASAS
A. Memahami Cara Memegang Raket

Perkara penting yang anda perlu fahami adalah bagaimana cara untuk meletakkan tangan anda pada pemegang raket. Disebabkan genggaman raket akan menentukan sudut permukaan raket apabila berlakunya impak pada bola maka ia adalah penting untuk diketahui. Kegagalan untuk memastikan sudut permukaan raket bertemu bola pada sudut yang tepat akan mempengaruhi kawalan bola dan juga arah bola yang ingin dituju [4, 5]. Jadual di bawah menjelaskan cadangan pegangan atau grip yang sesuai untuk setiap pukulan dan bagaimana untuk mudah mencarinya. Pukulan Forehand Groundstroke Satu Tangan Backhand Groundstroke Dua Tangan Backhand Groundstroke Forehand Volley Backhand Volley Serve Overhead Nombor Pegangan Ideal 3 atau 4 1 Tangan Kanan: 1 dan Tangan Kiri: 7 3 1 2 atau 3 2 atau 3

Jadual 1 : Rujukan untuk mencari Grip pada pemegang raket untuk setiap strok B. Bagaimana Untuk Memastikan Anda Mempunyai Pegangan (Grip) Yang Berkesan?

Jika anda lihat pada bahagian bawah raket, terdapat 8 sisi, panel atau bevel. Sisi yang pertama dari atas adalah nombor 1 (Rujuk Rajah 14). Jika anda pemegang raket tangan kanan, nombor 2 merujuk kepada nombor disebelah kanan nombor 1, nombor 3 terletak disebelah kanan dari nombor 2 dan nombor 4 merujuk kepada nombor disebelah kanan nombor 3. Jika anda pemain tangan kidal, nombor 2 terletak disebelah kiri nombor 1, nombor 3 terletak disebelah kiri nombor 2, nombor 4 merujuk kepada nombor disebelah kiri nombor 3. Untuk mencari pegangan anda, tandakan titik rujukan yang pertamanya di dalam telapak tangan, buku jari telunjuk dan seterusnya titik rujukan keduanya di bahagian bawah telapak tangan iaitu berhampiran dengan pergelangan tangan (Rujuk Rajah 14). Sekarang, hanya letakkan kedua-dua titik ini di atas nombor pada raket seperti nombor grip ideal yang dicadangkan di Jadual 1 di atas. Pastikan bahawa kedua-dua titik adalah selari di atas gengaman pemegang raket.

Rajah 14: Nombor rujukan pada raket dan cara untuk meletakkan tangan anda pada pemegang raket

Modul 75 Sukan Individu

GAMBARAN KEMAHIRAN TEKNIKAL


A. Kedudukan Bersedia

Gambar di bawah menunjukkan kedudukan bersedia bagi pukulan forehand, pukulan backhand, pukulan forehand voli dan pukulan backhand voli. Bagi pemain yang menggunakan two handed backhand, tangan bukan dominan atau tangan kiri pada gambar di bawah akan digerakkan sedikit ke bawah pada pemegang raket. .

Rajah 15: Kedudukan bersedia dari sudut hadapan

Rajah 16: Kedudukan bersedia dari sudut sisi

Modul 76 Sukan Individu

B.

Pukulan Forehand Volley

Hayunan Belakang Pemain hanya perlu memusing bahu sedikit atau shoulder turn ke arah kanan, dan pastikan hayunan belakang adalah kecil (raket tidak seharusnya melepasi pandangan mata kanan anda). Pergelangan tangan harus stabil dimana kepala raket (racket head) perlu berada sedikit di atas pergelangan tangan.

Rajah 17: Fasa hayunan belakang untuk pukulan forehand volley

Hayunan Hadapan dan Fasa Ikut Lajak Kaki kiri melangkah keluar apabila melakukan hayunan ke hadapan. Selesai hayunan anda seperti menepuk tangan iaitu tangan kanan menepuk tangan kiri. Hayunan voli boleh diibaratkan seperti gerakan punch atau block pada bola dihadapan. Kedudukan kepala pemain perlu berada pada keadaan stabil dan mata fokuskan pada impak.

Rajah 18: Fasa ikut lajak untuk pukulan forehand volley

Modul 77 Sukan Individu

C.

Pukulan Backhand Volley

Hayunan Belakang Pusingkan bahu sedikit ke kiri dan gunakan tangan non dominant bagi tujuan sokongan, iaitu memegang pada leher raket dan membantu tangan dominant untuk melakukan pusingan pada initial turn. Pergelangan tangan harus stabil dimana kepala raket (racket head) perlu berada sedikit di atas pergelangan tangan.

Rajah 19: Fasa hayunan belakang untuk pukulan backhand volley

Hayunan Hadapan dan Fasa Ikut Lajak Kaki kanan melangkah keluar apabila melakukan hayunan ke hadapan. Apabila hayunan ke hadapan dibuat, dalam masa yang sama, tangan kiri akan digerakkan ke belakang dan diluruskan untuk tujuan keseimbangan. Kedudukan kepala pemain berada pada keadaan stabil dan mata fokuskan pada impak bola. Setelah hayunan selesai, tangan ke tangan membentuk atau garis lurus seperti dirajah sebelah.

Rajah 20: Ikut lajak untuk pukulan backhand volley

Modul 78 Sukan Individu

D.

Pukulan Forehand Groundstroke Hayunan Belakang atau Backswing Pemain hanya perlu memusing badan atau turn the body, sekali gus raket secara automatiknya akan bergerak seiringan untuk menghasilkan backswing yang efektif. Pastikan kedudukan raket adalah tinggi atau menegak. Hayunan Hadapan atau Forward Swing Pastikan permukaan raket berada dalam keadaan sedikit tertutup dan keadaan pergelangan tangan yang relax dan curl sedikit. Raket dijatuhkan dibawah bola yang datang menuju ke arah pemain.

Fasa Impak Keadaan permukaan raket adalah vertical ketika impak pada bola. Kedudukan kepala pemain berada pada keadaan stabil dan mata fokuskan pada impak.

Fasa Ikut Lajak Lengkapkan hayunan ke arah atas dan tinggi. Pastikan siku pemain berakhir pada tahap yang tinggi, seolah-olah menghalang penglihatan di hadapan.

Modul 79 Sukan Individu

E.

Pukulan Dua Tangan Backhand Groundstroke

Hayunan Belakang atau Backswing Apabila melakukan hayunan belakang, pastikan raket berada dalam keadaan menegak, hayunan yang tidak terlalu besar, kedudukan tangan kanan yang fleksibel dan tangan kiri dibengkokkan dan ditinggikan sedikit.

Hayunan Hadapan atau Forward Swing Pastikan raket dan tangan dijatuhkan di bawah bola dan permukaan raket berada dalam keadaan sedikit tertutup. Kedua-dua tangan bergerak secara satu unit iaitu raket bergerak dari tinggi ke rendah bersedia untuk fasa impak.

Fasa Impak Keadaan permukaan raket adalah vertical ketika impak pada bola.

Mengangkat bola dengan membuat pukulan dari rendah ke tinggi dan mengarahkan tulang buku jari knuckle tangan kanan ke lokasi yang ingin dituju. Fasa Ikut Lajak Lengkapkan hayunan ke arah atas dan tinggi dengan mengangkat kedua lengan melebihi paras kepala. Pastikan penghujung raket mengarahkan ke sebelah kiri bagi pemain tangan kanan dan sebelah kanan pada pemain tangan kidal.

Modul 80 Sukan Individu

F.

Pukulan Satu Tangan Backhand Groundstroke Hayunan Belakang atau Backswing Pusingkan badan atau turn the body, dan secara automatiknya raket akan bergerak seiringan untuk menghasilkan backswing yang efektif. Hayunan belakang tidak harus terlalu besar sehingga raket dan tangan hilang dari pandangan pemain.

Hayunan Hadapan atau Forward Swing Pastikan raket dan tangan dijatuhkan di bawah bola dan permukaan raket berada dalam keadaan tertutup sedikit.

Tangan kiri dan tangan kanan akan memulakan pergerakan ke arah yang berasingan. Fasa Impak Mengarahkan tulang buku jari knuckle ke arah dimana bola hendak dituju selama yang mungkin. Keadaan permukaan raket adalah vertical ketika impak pada bola dan kedudukan kepala dan mata harus stabil dan berfokuskan pada impak. Fasa Ikut Lajak Lengkapkan hayunan ke arah atas dan tinggi. Tangan kiri digerakkan ke belakang untuk tujuan keseimbangan. Pastikan penghujung raket mengarahkan ke sebelah kiri pemain tangan kanan dan sebelah kanan pada pemain tangan kidal.

Modul 81 Sukan Individu

G.

Pukulan Overhead

Hayunan Belakang atau Backswing Pusingkan badan atau turn the body, dan kedua-dua tangan diangkat bersama raket ditutup dengan sudut raket pada 45 darjah. Pastikan tangan yang bukan memegang raket menyokong hayunan belakang dengan memegang leher raket dan tapak tangan kanan dalam keadaan menghala ke arah lantai gelanggang. Hayunan Hadapan atau Forward Swing Pastikan siku dibengkokkan bagi memulakan aksi atau gerakan membaling. Hayunan hadapan adalah seolah-olah raket akan dilemparkan ke langit. Fasa Impak Impak pada bola berlaku di sebelah kanan di hadapan untuk pemain tangan kanan, dan di sebelah kiri di hadapan untuk pemain tangan kiri. Pinggul dan bahu akan pusing selari dengan jaring serta mata fokus pada bola. Fasa Ikut Lajak Tangan yang memegang raket melengkapkan hayunan ke arah badan yang bertentangan dan tangan kanan akan berada di atas tangan kiri. Kelajuan raket akan mula perlahan ketika fasa ikut lajak berbanding ketika impak pada bola.

Modul 82 Sukan Individu

H.

Pukulan Servis

Fasa Persediaan Tangan bukan dominan memegang bola dan diletakkan pada leher raket. Kaki depan (kiri) menghala ke tiang jaring kanan dan kaki belakang (kanan) menghala selari dengan garisan baseline. Pegangan yang dicadangkan adalah nombor 2 iaitu pegangan Continental. Hayunan Belakang atau Backswing Pastikan tangan yang memegang raket mengekalkan aksi tabik hormat sepanjang proses hayunan belakang. Tangan yang membaling bola ke atas diangkatkan.

Fasa Impak Lokasi impak pada bola berbeza bergantung pada jenis servis dan lokasi balingan bola. Pinggul dan bahu pada fasa impak menghadap ke jaring .

Fasa Ikut Lajak Setelah impak selesai, tangan yang memegang raket akan dijatuhkan dan dibawa ke kiri dimana tangan kanan bersilang atau berada di atas tangan kiri. Kelajuan raket akan mula perlahan ketika fasa ikut lajak berbanding ketika impak pada bola.

Modul 83 Sukan Individu

Senaraikan beberapa komponen penting yang diperlukan untuk servis tenis yang baik. a. ____________________________________________________________________ b. ____________________________________________________________________ c. __________________________________________________________________________________ d. __________________________________________________________________________________

LATIH TUBI DALAM TENIS


Adalah penting untuk anda menstrukturkan sesi latih tubi dengan gabungan corak latihan yang efektif. Menggabungkan corak latihan yang berbentuk ulangan dan berbentuk situasi permainan sebenar dapat memberi peluang kepada pemain meningkatkan kemahiran teknikal dan mengaplikasikan aspek taktikal dalam tenis. Contohnya, melakukan pukulan forehand ke lokasi yang tertentu berulang kali dengan pukulan teknik yang berkesan adalah satu cara untuk mencapai satu tahap yang konsisten atau tindak balas yang automatik. Disamping itu juga, perlunya untuk menstrukturkan sesi latihan dimana pemain akan diuji bermain dalam situasi permainan sebenar berserta pengubahsuaian peraturan permainan jika perlu. Contohnya, jurulatih akan meminta pemain untuk bermain satu set dan pemain harus diberi tahu supaya menganggap latihan ini soalah-olah perlawanan yang sebenar. Pengubahsuain cara bermain boleh dilakukan dimana contohnya setiap servis pertama yang berjaya, pemain disyaratkan berlari ke hadapan jaring untuk menyerang dengan pukulan forehand voli atau backhand voli. Gaya ini juga dikenali sebagai gaya permainan servis dan voli. Berikut merupakan contoh latih tubi yang boleh dijadikan rujukan guru, jurulatih dan pemain. Mini Tenis Tujuan: Meningkatkan kawalan bola semasa rali dan memudahkan pelaksanaan teknik pukulan yang baik dan taktik permainan yang berkesan Adalah dicadangkan untuk menggunakan bola yang perlahan (bola merah iaitu bola tahap tiga) untuk memudahkan proses pembelajaran Bagi permainan perseorangan, kawasan kotak servis sahaja harus digunakan Anda tidak boleh memukul bola dengan mengguna kuasa atau power yang maksimum tetapi sekadar power yang sederhana Pemain pertama akan melalukan servis dan kemudian mata dimainkan. Kedua-dua pemain dibenarkan untuk melakukan voli Pemain pertama yang mendapat 5 mata dahulu akan menang dan pemain yang tewas akan digantikan oleh pemain yang menunggu Untuk bermain beregu, kawasan yang terlibat adalah kedua-dua kotak servis

Modul 84 Sukan Individu

Latih Tubi Pukulan Forehand Cross Court Tujuan: Meningkatkan tahap konsisten pukulan forehand ke arah silang atau cross court Letakkan penanda kon lebih kurang 1.5 meter dari singles side line untuk tujuan mengecilkan kawasan latihan Hanya gunakan pukulan forehand Putaran (spin) dan kelajuan (speed) bola, kedalaman (depth) dan sudut (angle) adalah aspek penting yang perlu digunakan untuk mendapatkan mata Mata bermula dengan seorang pemain memulakan servis dibawah tangan (underarm feed) Pemain yang mendapat 7 mata dahulu akan memenangi satu set dan pemain yang memenangi 2 dari 3 set akan dikira pemenang. Pemarkahan boleh diubah mengikut kesesuaian, contohnya, pemain akan kehilangan 3 mata bagi setiap kesalahan memukul bola tidak melepasi jaring Latih tubi ini boleh dikendalikan pada sekumpulan pemain (8 10 pemain), dimana pemain berpeluang bermain dengan pemain yang berbeza setelah tamatnya setiap satu set Servis Pada Sasaran Tujuan: Melatih pemain supaya berkeyakinan tinggi untuk melakukan servis pada sasaran. Contoh alat yang boleh digunakan sebagai sasaran adalah kon, tuala kecil, gelung, dan beg tenis Pemain akan melakukan servis (pertama atau kedua) kepada sasaran kawasan W, B, T. Pemain yang berjaya membuat pukulan servis ke tiga-tiga sasaran (W, B, T) secara berturut-turut akan mendapat 1 markah. Pemain yang pertama mendapat 5 markah adalah pemenang. Pemain akan ditolakkan 1 markah jika servisnya tersangkut pada jaring Guru atau jurulatih boleh mengingatkan pemain supaya merancang ritual dengan teliti dan konsisten sebelum melakukan servis. Contohnya pemain harus melantunkan bola atau bounce the ball sebanyak 5 kali sebelum melakukan servis

W B

Modul 85 Sukan Individu

RUMUSAN
Sukan tenis merupakan sukan untuk seumur hidup yang mana ianya boleh terus dimainkan sehingga pemain mencecah usia 90 tahun atau lebih. Sebelum mula bermain, pemain perlu mengambil tahu tentang peraturan asas, peralatan dan juga perlakuan kemahiran asas supaya sukan ini dapat dinikmati dengan baik tanpa sebarang kecederaan. Adalah sukar bagi seseorang jurulatih untuk mengenalpasti satu aspek yang dikatakan paling penting yang diperlukan oleh pemain untuk berjaya kerana kejayaan dalam sukan tenis yang kompetitif datangnya dari kombinasi pelbagai faktor dan antaranya adalah faktor teknikal, faktor fizikal, psikologi, serta strategi dan taktik. Justeru, jurulatih atau guru perlu seimbang dalam merancang program latihan dan latih tubi dimana komponen-komponen ini adalah asas dalam melahirkan pemain yang cemerlang serta mampu bersaing diperingkat antarabangsa.

KATA KUNCI
Gelanggang keras (Hard Court) Gelanggang rumput (Grass Court) Gelanggang tanah liat (Clay Court) Kejohanan Grand Slam Let Pegangan Continental Pegangan Eastern Backhand Pegangan Eastern Forehand Persekutuan Tenis Antarabangsa (International Tennis Federation) Pukulan atas (Topspin) Pukulan hadapan (Forehand Groundstroke) Pukulan kilas satu tangan (One handed Backhand Groundstroke) Pukulan kilas dua tangan (Two handed Backhand Groundstroke) Pukulan servis Pukulan smesy (Overhead) Pukulan voli hadapan (Forehand Volley) Pukulan voli kilas (Backhand Volley) Rali (Rally)

PENILAIAN KENDIRI
1. Dimensi gelanggang tenis ditakrifkan dan dikawal oleh Persekutuan Tenis Antarabangsa (International Tennis Federation). Lakarkan dan labelkan bahagian serta ukuran gelanggang tenis seperti yang berikut. (1) garisan belakang (baseline), (2) garisan servis (service line), (3) garisan servis tengah (centre service line), (4) garisan tepi perseorangan (singles side line), (5) garisan tepi beregu (doubles side line), (6) lorong beregu (double alleys), (7) penanda tengah (centre mark), (8) kawasan hadapan gelanggang (fore court), (9) kawasan belakang gelanggang (back court,) (10) jaring (net) dan (11) tiang jaring (net post). 2. Jelaskan sistem pengiraan tie-break dalam sukan tenis. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan ITF Tennis 10s? Bincangkan kelebihan memperkenalkan sukan tenis kepada pemain dengan menggunapakai tiga peringkat bola yang berwarna. 4. Apakah kelebihan menggunakan putaran atas (topspin) dalam tenis?

Modul 86 Sukan Individu

RUJUKAN
1. 2. 3. 4. 5. Hammond, J. and C. Smith, Low compression tennis balls and skill development. Journal of Sports Science and Medicine, 2006. 5: p. 575-581. Farrow, D. and M. Reid, The effect of equipment scaling on the skill acquisition of beginning tennis players. Journal of Sports Sciences, 2010. 28(7): p. 723-732. O'Farrell, V., The unasked questions in Australian tennis. Sporting Traditions, 1985. 1(2): p. 6786. Elliott, B., The serve. International Tennis Federation: Coaching and Sport Science Review, 2001(24): p. 3-5. Elliott, B., M. Reid, and M. Crespo, Technique development in tennis stroke production. 2009, London: The International Tennis Federation, ITF Ltd.

Laman sesawang: http://www.itftennis.com/officiating/rulebooks/rules-of-tennis.aspx http://en.wikipedia.org/wiki/Tennis#History http://www.itftennis.com/shared/medialibrary/pdf/original/IO_24643_original.PDF http://www.itftennis.com/coaching/practicalinfo/frequentlyaskedquestions/level1elearnings.asp http://www.tennissmith.com/ http://www.itftennis.com/coaching/sportsscience/ http://www.procomparetennis.net/

Modul 87 Sukan Individu

UNIT 6 Sukan Gelanggang Skuasy


HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Menerangkan permainan skuasy. Menghuraikan peralatan yang perlu dalam permainan skuasy. Mengaplikasikan peraturan dan undang-undang asas permainan skuasy. Membuat intrepretasi tentang cara bermain skuasy. Belajar dan melakukan kemahiran asas permainan skuasy.

Rajah 1: Permainan skuasy

PENGENALAN
Skuasy adalah permainan sukan raket yang dimainkan oleh dua atau empat pemain di dalam gelanggang tertutup dengan memukul bola ke dinding, di mana pemain lawannya akan mengambil bola yang melantun kembali. Permainan skuasy adalah antara permainan sukan gelanggang yang pada asasnya amat mudah untuk dimainkan. Peraturannya adalah jelas dan mudah, serta keperluan utama untuk memukul bola terus ke dinding menjadikannya antara sukan yang boleh dipelajari dan dimainkan dengan mudah. Ketepatan pukulan dan kekuatan pukulan bagi menentukan pantulan yang seiring dengan strategi yang diatur adalah antara kemahiran yang perlu dipelajari bagi membolehkan seseorang itu bermain skuasy dengan baik. Namun ini tidaklah menjadi satu masalah utama kerana di

Modul 88 Sukan Individu

peringkat permulaan, yang penting adalah melantunkan bola kembali ke dalam permainan. Berbanding sukan raket yang lain, kawalan raket dan bola squasy dianggap lebih senang dan mudah. Mengikut fakta yang diberikan di laman sesawang Persatuan Skuasy United Kingdom pada 2012, skuasy dimainkan di lebih 157 negara dengan anggaran terdapat lebih kurang 50,000 buah gelanggang di seluruh dunia, di mana terdapat hampir 20 juta orang bermain sukan ini samada sebagai aktiviti riadah atau sebagai sukan utama. Bagi Negara kita, sukan skuasy adalah antara sukan di mana pemainpemain Negara kita berjaya meletakkan diri mereka dalam kedudukan ranking yang baik sepanjang tahun. Bahkan, Datuk Nicol Ann David membuktikan keunggulan kita di arena skuasy antarabangsa dengan mengungguli takhta selaku pemain nombor satu dunia hingga kini, dan memenangi kejuaraan dunia sebanyak lima kali. Pencapaian yang boleh dianggap unggul ini dituruti dengan pencapaian terhebat apabila tidak pernah dikalahkan sepanjang tahun 2010, dengan rekod menang-kalah kejohanan-kejohanan utama dunia adalah 39 kemenangan 0 kekalahan.

SEJARAH SUKAN SKUASY


Permainan skuasy telah dimainkan hampir 140 dahulu hingga kini. Bermula pada 1830 di Sekolah Harrow di England. Sukan skuasy kini dimainkan di hampir 180 buah Negara keseluruhannya, dengan Malaysia memiliki barisan pemain-pemain berkelas dunia terutamanya dengan kemunculan Nicol David (Datuk) selaku juara dunia pada masa ini.

Rajah 2: Pemain, gelanggang dan alatan sukan skuasy di awal pengenalannya dahulu

Modul 89 Sukan Individu

GELANGGANG SUKAN SKUASY

Rajah 3: Gambaran terperinci gelanggang sukan skuasy Skuasy dimainkan dalam gelanggang berdinding setinggi 5.64m dengan panjang gelanggang adalah 9.7m dan lebarnya adalah 6.4m. Gelanggang ini dengan garisan-garisan permainannya adalah seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 3 di atas. Pada masa kini, sesuai dengan kehendak komersial dan memudahkan liputan siaran langsung televisyen, gelanggang skuasy bagi majoriti kejohanan terkemuka adalah dibina dengan samda separa atau dinding kaca sepenuhnya.

Rajah 4: Contoh gelanggang sukan skuasy

Modul 90 Sukan Individu

PERALATAN ASAS SUKAN SKUASY


Alatan utama adalah raket dan bola skuasy. Alatan lain juga termasuklah pelindung mata, dan kasut gelanggang. Raket skuasy adalah sedikit berbeza daripada raket tenis dengan bentuknya yang lebih bujur dan luas permukaan saiz kepala lebih kecil.

Rajah 5: Contoh kasut dan raket skuasy keluaran pengeluar alatan sukan Prince.

Rajah 6: Contoh bola-bola skuasy yang dikeluarkan oleh pengeluar alatan sukan Prince. Bola skuasy berwarna hitam diperbuat daripada campuran getah dengan penanda satu atau dua titik (dot) ditandakan pada bola menunjukkan bola adalah untuk latihan atau pertandingan. Bola dua dot digunakan sebagai bola rasmi pertandingan. Bola satu dot adalah lebih mudah dilantunkan dan sesuai untuk latihan dan mereka yang masih baru dalam sukan skuasy. Bola yang lebih mudah lantun untuk pemain yang benar-benar baru diperkenalkan kepada skuasy adalah berwarna biru. Ada juga bola yang dikeluarkan pengeluar sama dari segi warna (hitam) namun hanya dibezakan dengan dot berwarna kuning dan biru. Fungsi warna dan dot adalah sama. Berbeza dengan sukan raket yang lain, bola skuasy terutamanya dengan dua dot perlu dipanaskan terlebih dahulu dengan pukulan-pukulan ke dinding sebelum permainan bagi memastikan bola benar-benar anjal dan memberi lantunan yang baik. Atas sebab inilah bola dua dot yang digunakan dalam pertandingan jarang digunakan untuk mengajar mereka yang baru mengenali sukan skuasy kerana kesukaran untuk pemain baru melantunkan bola bagi setiap pukulan, di samping kesukaran mereka untuk memanaskan bola kerana pukulan yang dihasilkan biasanya lemah.

Modul 91 Sukan Individu

Senaraikan TIGA (3) peralatan asas untuk permainan skuasy. a. ____________________________________________________ b. ____________________________________________________ c. ____________________________________________________ d. ____________________________________________________ e. ____________________________________________________

PERATURAN SUKAN SKUASY


Matlamat utama penulisan ini adalah untuk memberikan panduan asas dan terkini berkaitan sukan skuasy. Bagi memudahkan pembelajaran dan kefahaman manual ini akan memperkenalkan undangundang asas yang dipermudahkan daripada undang-undang dan peraturan terperinci permainan seperti mana yang disediakan oleh Persekutuan Skuasy Dunia (World Squash Federation). Teknik Pegangan Raket

Rajah 7: Teknik pegangan berjabat tangan (kiri) dan pegangan sewaktu permainan (kanan)

Huraikan cara pegangan raket skuasy yang betul. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Modul 92 Sukan Individu

Pengiraan Markah Setiap perlawanan adalah antara 3 atau 5 set terbaik. Setiap set dimainkan hingga 11 mata, kecuali jika pemain seri pada mata ke 10, maka permainan diteruskan hingga ada pemain mendahului 2-0. Kedua-dua pemain boleh memperolehi mata tanpa mengira pihak yang melakukan servis. Bagi pemain yang melakukan servis, kiranya beliau memperolehi mata, maka servis kekal di tangan beliau. Sekiranya beliau gagal memperolehi mata, maka servis akan bertukar tangan.

Rajah 8: Kertas pemarkahan PARS

Modul 93 Sukan Individu

Peraturan memanaskan badan Sebelum setiap set permulaan, kedua-dua pihak adalah diberikan peluang memanaskan badan dan bola selama lima minit (iaitu 2.5 minit setiap pihak).

Rajah 9: Salah satu kaedah memanaskan badan sebelum permainan

Jumlah pemain Pertama sekali jumlah pemain boleh satu lawan satu atau dua lawan dua. Namun pada peringkat permulaan digalakkan bermula dengan satu lawan satu kerana risiko kecederaan yang mungkin timbul.

Rajah 10: Skuasy satu lawan satu (kiri) dan skuasy dua lawan dua (kanan)

Modul 94 Sukan Individu

Kedudukan pemain Bagi satu lawan satu, setiap pemain sebelum bermulanya servis perlu mengambil tempat masingmasing di dalam kotak kiri dan kanan gelanggang. Sewaktu permainan berlangsung, kedua-dua pemain boleh berada di mana-mana sahaja dalam kawasan gelanggang bagi mengambil bola dan membuat hantaran.

Rajah 11: Kedudukan betul sewaktu servis

Modul 95 Sukan Individu

Garisan keluar dan kawasan permainan Semua kawasan dalam gelanggang yang di luar garisan paling atas adalah dianggap keluar, dan ini termasuk bumbung, lampu dan lain-lain yang berada di dalam bilik gelanggang.

Rajah 12: Kawasan permainan dan garisan-garisan dalam gelanggang skuasy

KEMAHIRAN ASAS Servis Permainan hanya dimulakan dengan servis. Servis boleh ditentukan dengan melakukan putaran raket. Pemain yang melakukan servis akan kekal melakukan servis hinggalah beliau kehilangan mata. Pemain yang memenangi set sebelumnya akan memulakan servis dalam set seterusnya. Setiap kali bertukar servis, pemain yang akan melakukan servis boleh memulakan servis dari kotak servis kiri atau kanan, dengan servis yang dilakukannya selepas itu akan menggilirkan kotak servis kiri dan kanan (kecuali beliau kehilangan servis seterusnya).

Modul 96 Sukan Individu

Rajah 13: Servis permainan skuasy

Servis perlu dilakukan dengan sekurang-kurangnya satu kaki berada di dalam kotak servis. Servis boleh dilakukan dengan mana-mana teknik servis termasuk servis seperti permulaan tenis atau badminton. Servis yang dilakukan perlu mengenai dinding hadapan di atas garisan kedua (terdapat dua garisan di dinding hadapan) dan mendarat di dalam kotak bahagian lawan. Servis yang pendek dan tidak sampai ke garisan dalam kotak lawan dianggap gagal (keluar). Selepas servis dilakukan dan bola sudah memasuki kawasan lawan, pergerakan kedua-dua pemain adalah bebas ke seluruh gelanggang. Pemulangan bola (pukulan balas) Pukulan balas atau pemulangan bola hanya dikira sah sekiranya bola yang diambil tidak melantun dua kali di lantai, dipulangkan semula ke dinding hadapan atas pada garisan paling bawah (samada terus ke dinding hadapan atau lantun dahulu di dinding lain dalam kawasan permainan dan baharulah ke dinding hadapan). Rali Rali ataupun permainan yang berterusan dengan kedua-dua pemain berbalas pukulan hanya akan terhenti dengan salah seorang pemain gagal melakukan pukulan balas yang sah atau Let atau Stroke. NOTA: Dalam mana-mana rali yang berterusan, pemain sepatutnya tidak melakukan pukulan balas bola sekiranya situasi membahayakan dirinya atau pemain lawan. Dalam kes seperti ini, samada pemain akan diberikan Let (servis semula) atau Stroke (mata diberikan kepada yang terhalang).

Modul 97 Sukan Individu

Memukul lawan dengan bola Sekiranya mana-mana pemain memukul bola dan sebelum sempat bola tersebut tiba ke dinding hadapan atau tidak sempat tiba ke dinding belakang; ianya menyentuh mana-mana bahagian badan pemain lawannya atau raketnya atau pakaiannya, maka permainan perlu dihentikan. Mata diberikan dengan: Sekiranya pukulan tersebut baik dan beliau tidak berpusing (tidak melihat bahawa bolanya mengenai lawan), maka pemukul akan dikira berjaya melakukan pukulan dan mata diberikan kepadanya. Sekiranya bola tersebut sudah menyentuh mana-mana dinding dan DIJANGKA akan menyentuh dinding belakang bagi mata namun terhenti, maka LET diberikan (LET=servis semula tanpa mata). Sekiranya pukulan balas tersebut sememangnya tidak akan berjaya maka pemukul akan kehilangan rali dan mata.

Rajah 14: Contoh pandangan pemain yang ingin membuat pukulan (berseluar hitam di belakang). Hentikan pukulan jika bola mungkin terkena pemain lawan kerana berada dalam zon stroke (kawasan digelapkan)

Modul 98 Sukan Individu

Dalam kumpulan, bincangkan dan senaraikan situasi-situasi yang boleh membawa kepada Let atau Stroke diberikan kepada pemain sewaktu pertandingan.

RUMUSAN
Permainan skuasy adalah permainan yang menyeronokkan dan pernah dikatakan sebagai permainan yang paling baik untuk kesihatan jantung. Ianya sesuai dimainkan oleh pelbagai peringkat umur. Cuma kesukaran mendapatkan gelanggang yang selalunya menghalang penglibatan mereka yang berminat. Teknik permainan juga tidak sukar dikuasai kerana bola hanya perlu dilantunkan ke mana-mana dinding dengan kawalan kuasa hantaran bola tidak sesukar permainan raket yang lain yang memerlukan daya pukulan dikawal dengan baik. Walau apapun, latih tubi diperlukan untuk meningkatkan kemahiran dari satu tahap ke tahap yang lain.

KATA KUNCI
Gerak kaki kawasan T Let Pegangan berjabat tangan (shakehand grip) Pukulan depan (forehand drive) Pukulan kilas (backhand drive) Rali (Rally) Servis

PENILAIAN KENDIRI
1. Peraturan dan undang-undang amat penting dalam satu-satu permainan. Bincangkan mengapa peraturan dan undang-undang skuasy adalah penting diketahui oleh setiap pemain. 2. Huraikan peraturan garisan luar dan kawasan permainan dalam peraturan permainan skuasy. 3. Jelaskan sistem pengiraan mata dalam permainan skuasy. 4. Perihalkan setiap kemahiran asas dalam permainan skuasy. Bincangkan kegunaan setiap kemahiran tersebut secara terperinci.

RUJUKAN
Yarrow, P., and Harrison, A. (2010). Squash: Steps to success (2 ed.). Human Kinetics. Champaign:IL. Shelley, A. (1991). Squash rules. Ward Lock. London. McKenzie, I. (1999). The squash workshop a complete game guide. Crowood Press. Marlborough.

Modul 99 Sukan Individu

Laman sesawang:
http://www.worldsquash.org/ http://www.malaysiasquash.org/ http://www.squashsite.co.uk/ http://www.englandsquashandracketball.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/Squash_(sport) http://squash2020.com/history-of-squash/ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Squash_Court_(Singles_WSF).svg http://www.sports.gov.pk/SportsFacilities/SC_inner.jpg http://msnpenang.files.wordpress.com/2012/10/wpid-20121025_163346.jpg?w=640 http://www.squashgame.info/squashlibrary/2 http://www.squashgame.info/squashlibrary/2 http://squashgame.info/members/images/technical/jogos.jpg http://www.squashgame.info/squashlibrary/2 http://squashclub.org/main/e-lessons/lessons/beginner_lessons/images/squash_court.jpg http://www.humankinetics.com/AcuCustom/Sitename/DAM/036/85ph11_display.png http://racquetnetwork.com/automatic-squash-stroke-1/
http://www3.pictures.gi.zimbio.com/Nicol+David+World+Squash+Championship+2008+s8jdl6xRgvUl.jpg

Modul 100 Sukan Individu

UNIT 7 SUKAN MEJA/DALAMAN PING PONG


HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Menerangkan sukan ping pong. Menghuraikan peralatan yang perlu dalam sukan ping pong. Mengaplikasikan peraturan dan undang-undang sukan ping pong. Membuat intepretasi tentang cara bermain ping pong. Belajar dan melakukan kemahiran asas sukan ping pong.

TABLE TENNIS

Rajah 1: Permainan Ping Pong

PENGENALAN
Sukan ping pong boleh dikatakan sebagai sukan raket yang paling popular di dunia dan merupakan sukan yang kedua popular dari segi penyertaannya. Sukan ini mempunyai peminat yang teramai sekali di Asia dan Europa. Jikalau kita melawat di mana-mana kelab / persatuan ping pong ataupun menyaksikan pertandingan ping pong, sering kita dapati atlet berumur dari lingkungan lapan tahun sehingga lapan puluh tahun turut beserta dalam permainan atau pertandingan ping pong. Justeru itu, sukan ping pong boleh dijadikan sebagai sukan sepanjang hayat. Sukan ini memberi manafaat kepada semua golongan umur yang menyertainya. Untuk kanak-kanak, sukan ini mungkin merupakan sukan yang terbaik sekali untuk melatih dan berkembangkan koodinasi mata dan tangan. Ini adalah sangat penting untuk perkembangan fizikal kanak-kanak kelak. Manakala untuk golongan dewasa, sukan ini adalah cara yang amat baik dalam membantu individu supaya sentiasa dalam keadaan yang sihat dari aspek fizikal mahupun mental. Bagi atlet elit pula, sukan ping pong dapat menyediakan peluang untuk bertanding dari peringkat tempatan sehingga ke peringkat dunia iaitu ke sukan Olimpik. Walau bagaimanapun, sukan ping pong bukan mengambil kira sangat terhadap umur, bentuk dan saiz badan,

Modul 101 Sukan Individu

kebolehan fizikal atau ketidakupayaan, tetapi kemahiran pemain itulah yang paling penting. Maka, untuk membolehkan seseorang bermain ping pong, dia seharusnya belajar kemahiran asas dahulu. Sehubungan itu, Unit 7 modul ini turut membincangkan apa itu sukan ping pong, serba sedikit mengenai sejarah, peraturan dan undang-undang asas yang kontemporari, maklumat peralatan yang terkini, cara bermain ping pong yang efektif, kemahiran asas, serta latih tubi untuk membantu penguasaan kemahiran asas. Semoga pelajar dapat belajar sukan ping pong dan cuba menguasai kemahiran asas supaya pelajar boleh menjadikan sukan ini sebagai sukan sepanjang hayat.

SEJARAH SUKAN PING PONG


Lebih kurang dalam 120 tahun, sukan ping pong telah berbangkit secara konsisten daripada aktiviti pengisian masa lapang atau riadah kepada salah satu sukan utama dalam dunia. Perkembangan menarik ini adalah kerana sukan ini selamat dimain, seronok bermain, sihat, dan ia adalah benar-benar aktiviti sepanjang hayat. Sejarah asal tidak diketahui dan sukar dikesan. Adalah dipercayai sukan ping pong bermula pada tahun 1890s dengan tujuan untuk cuba menjadikannya sebagai sukan tenis dalaman. Sukan ini banyak ditukar nama dan dimainkan sebagai hiburan selepas makan malam. Sukan ini dimainkan dengan menggunakan raket pegangan panjang yang diselaputi dengan velum bersama bola getah. Malang sekali, oleh kerana kualiti bola yang kurang baik mengakibatkan sukan ini lenyap dengan pantas sekali sejurus selepas sukan ini dimulakan. Mujurnya, selepas berkembangnya bola celluloid dalam tahun 1920s, sukan ini bangkit semula. Pada masa itu, persatuan dan kelab ditubuhkan seluruh dunia. Di Amerika Syarikat, trademark-The Parker Brothers of Ping Pong adalah diterima secara meluas. Oleh kerana nama asal ping pong merupakan hak cipta milik trademark of Paker Borthers, namanya telah ditukarkan kepada tenis meja. Pada tahun 1927, the International Table Tennis Federation (ITTF) telah ditubuhkan dan kejohanan peringkat dunia yang pertama telah diadakan. Manakala the United States Table Tennis Association (USTTA) ditubuhkan pada tahun 1933.

Rajah 2: Trademark-The Parker Brothers of Ping Pong

Modul 102 Sukan Individu

Sukan moden bermula dengan pengenalan raket yang mempunyai sponge pada tahun 1950s. Orang Jepun menggunakan raket jenis ini untuk meningkatkan putaran dan kelajuan bola semasa bermain. Dengan kemahiran tersebut, mereka berjaya menguasai sukan ping pong pada tahun lima puluhan dan awal enam puluhan dalam kejohanan peringkat dunia sehingga negera China mengambil alih. Orang China pula mengemukakan cara bermain serangan pantas serta mengembangkan sukan yang memfokuskan teknik servis yang kuat dan teknik balas servis. Sukan ping pong pertama kali diterima sebagai salah sejenis sukan di peringkat Olimpik pada tahun 1988 di Seoul Olimpik. Ia dipermainkan dengan acara perseorangan dan acara bergu.

Rajah 3: Acara Perseorangan (kiri) dan Acara Bergu (kanan) Huraikan mengapa nama ping pong ditukarkan menjadi tenis meja. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

PERALATAN ASAS PING PONG


Apabila memilih peralatan untuk sukan ping pong, adalah baik untuk memilih peralatan yang telah diluluskan oleh ITTF yang ada logonya. Peralatan yang telah diluluskan oleh ITTF adalah mandatori untuk semua pertandingan formal. Untuk bermain ping pong, peralatan yang diperlukan adalah: a) raket (bet yang diselaputi dengan getah), c) meja, e) bola, g) kasut, dan b) getah,

d) set jaring, f) glu untuk getah, h) pakaian yang sesuai.

Modul 103 Sukan Individu

a) Raket (bet yang diselaputi dengan getah) Raket ping pong mesti diperbuat dengan menggunakan kayu (80%) dan dibenarkan bahan campuran seperti graphite. Saiz kepala raket adalah bervariasi mengikut cara bermain dan keselesaan pemain; untuk pemain yang mengamalkan teknik menahan, selalunya menggunakan raket yang saiz kepala lebih besar. Pemain yang suka menyerang dekat meja, selalu menggunakan raket yang dapat menghasilkan pergerakan yang pantas. Manakala untuk pemain yang bermain jarak sederhana, lebih suka menggunakan saiz raket yang normal.

Rajah 4: Variasi raket tanpa getah Raket mempunyai pelbagai bentuk pemegang. Apabila memilih raket yang sesuai, pastikan pilih bentuk pemegang yang selesa. Walau bagaimanpun, pemilihan raket adalah mengikut keselesaan individu, tetapi jika hendak mengubah grip dengan senang antara pukulan depan dan pukulan kilas, bentuk pemegang yang paling popular adalah bentuk pemegang lurus kerana ianya senang untuk diubah cara pukulan depan ke kilas dan sebaliknya. Berat raket adalah antara 80 hingga 90 gram tanpa getah. b) Getah Pelbagai variasi getah membolehkan lebih banyak variasi gaya bermain berbanding dengan sukan raket yang lain. Oleh yang demikian, biasanya pemain suka membeli raket dan getah secara berasingan. Getah kemudiannya dilekat ke raket menggunakan glu yang telah diluluskan oleh ITTF bagi menyenangkan penggantian getah ataupun pembuangan getah lama. Kebanyakan getah diselaputi dengan lapisan spon (sponge) di bawahnya membolehkan lebih putaran dan kelajuan bola semasa bermain. Ketebalan getah dan spon tidak boleh melebihi 4 milimeters. Mengikut undang-undang, semua raket yang digunakan dalam pertandingan secara formal perlu dilekat dengan getah warna hitam dan sebelah lagi mesti warna merah.

Modul 104 Sukan Individu

Rajah 5: Variasi warna getah hitam dan merah Terdapat empat jenis permukaan getah yang biasa iaitu a) pips pendek (short pips), b) pips panjang (long pips), c) anti putaran (antispin), dan d) terbalik (inverted). Pips adalah merujuk kepada bonjolan yang berbentuk kon di atas helaian getah. Getah pips pendek mempunyai pips pendek dan lebar yang rapat-rapat dan menghala keluar. Getah jenis ini dapat menghasilkan putaran bola yang sederhana. Jenis getah ini digunakan untuk kemahiran memukul dan menahan (hitting and blocking). Jenis getah ini adalah digemari oleh pemain yang lemah dalam pukulan kilas tetapi perlu lebih kawalan terhadap putaran pihak lawan. Pips panjang pula mempunyai pips yang lebih panjang dan tirus yang menghadap luar, pips juga boleh bengkok dengan senang apabila kena dengan bola. Pips panjang mempunyai kesan yang unik dalam membalas putaran pihak lawan dengan menghasilkan elemen yang mengeliru (tricky). Getah jenis ini merupakan getah menahan kerana kelajuan yang perlahan, jadi ia kurang sesuai bagi individu yang baru mula bermain. Getah jenis anti putaran mempunyai permukaan licin yang dapat menghilangkan putaran dari bola. Adalah sukar untuk menghasilkan pukulan putaran dengan jenis getah ini mengakibatkan pemain susah hendak menyerang. Getah jenis ini biasanya digemari oleh pemain jenis menahan di sebelah raket untuk menghasilkan pukulan balas yang konsisten apabila diserang oleh pihak lawan. Getah terbalik (inverted) ini merupakan jenis getah yang paling popular. Jenis getah ini mempunyai permukaan yang licin dengan pips menghadap ke dalam yang dilekat kepada lapisan getah berspon (sponge). Getah terbalik ini dapat menghasilkan putaran dan kelajuan yang paling hebat. Justeru itu, ia gemar digunakan oleh kebanyakan pemain. Adalah perlu diketahui bahawa sesebuah raket adalah dibenarkan untuk menggunakan dua jenis getah yang berlainan untuk dua belah raket bagi pukulan depan dan pukulan kilas. c) Meja Saiz meja adalah 274 x 152 cm (9 x 5 kaki) dan tinggi 76 cm (2.5 meter). Permukaan meja adalah diperbuat daripada papan dan disapu dengan cat istimewa untuk menghasilkan lantunan yang konsisten. Semua meja ping pong mesti ada garisan putih untuk membezakan garisan tepi, tengah dan hujung.

Modul 105 Sukan Individu

Rajah 6: Meja d) Set Jaring Jaring yang berkualiti mesti diperbuat daripada kain dan mempunyai kod di bahagian atas net supaya membolehkan ketegangan jaring diubahsuai. Jaring dipasang di meja dengan menggunakan tiang jaring logam. Ketinggian jaring ketika dipasang adalah 15 cm (6 inci), manakala tiang jaring dipasang 15 cm di tepi meja.

Rajah 7: Set Jaring

Modul 106 Sukan Individu

e) Bola Perubahan sukan ping pong yang utama adalah pada tahun 2000, saiz bola ping pong telah dinaikkan daripada 38 milimeter kepada 40 milimeters. Tujuan perubahan ini adalah supaya bola lebih senang dilihat melalui kaca television. Bola ping pong yang dibenarkan semasa pertandingan formal berwarna putih atau oren yang ada ditanda dengan 3 bintang yang diluluskan oleh ITTF.

Rajah 8: Bola warna oren dan putih yang mempunyai 3 bintang kelulusan ITTF

f) Glu untuk getah Glu untuk melekat getah ada dijual di mana-mana pembekal. Glu ini dapat memudahkan pembuangan getah lama dan penggantian getah baru. Pada tahun 2008, ITTF telah menghalangkan kegunaan glu yang mengandungi volatile organic compounds (VOCs). Glu tersebut telah diganti dengan glu water-based.

g) Kasut Kasut gelanggang dalaman yang mempunyai kualiti tinggi adalah sesuai untuk sukan ping pong. Kasut untuk ping pong adalah lebih ringan berbanding dengan kasut gelanggang yang lain dan mempunyai tapak getah bergum.

Rajah 9: Contoh kasut dengan tapak yang sesuai untuk ping pong

Modul 107 Sukan Individu

h) Pakaian yang sesuai Pakaian sukan ping pong terdiri daripada seluar pendek, skirt, baju T, dan suit memanaskan badan. Adalah tidak dibenarkan memakai baju yang sama warna dengan bola dalam pertandingan. Dalam pertandingan, pemain dalam pasukan bergu biasanya memakai warna baju yang sama. Dalam acara antarabangsa pula, pihak lawan dan pasukan bergu mesti memakai warna baju yang berlainan antara individu atau pasukan.

Rajah 10: Contoh pakaian yang sesuai Senaraikan lima (5) peralatan asas untuk permainan ping pong. e. _____________________________________________________________ f. _____________________________________________________________ g. ______________________________________________________________ h. ______________________________________________________________ i. ______________________________________________________________

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ASAS PING PONG Semua permainan dipermainkan dalam 11 mata, tetapi pemenang mesti menang dua mata berturutturut. Pemain mestilah orang pertama mencapai 11 mata atau memang dua mata berturut-turut jika kedua-dua pemenang mendapat 10 mata. Suatu permainan (match) adalah mana-mana pertandingan yang ganjil (odd number of games). Biasanya suatu permainan dipermainkan dalam lima pertandingan terbaik (best of five) atau tujuh pertandingan terbaik (best of seven). Dalam pertandingan formal, pilihan siapa yang akan membuat servis dahulu adalah ditentukan oleh lambungan siling. Biasanya dalam permainan kelab, pengadil boleh pegang bola ping pong dalam satu tangan, kemudiannya sembunyikan kedua-dua tangan di bawah meja untuk diteka oleh salah seorang pemain mana satu tangan yang pegang bola ping pong. Pemenang yang teka betul akan mempunyai pilihan samada hendak membuat servis atau menerima servis atau memilih hujung mana yang hendak dimulakan permainan. Sesiapa yang menerima servis dahulu akan membuat servis dahulu dalam permainan seterusnya. Servis dibuat secara bergilir-gilir untuk dua kali sehingga permainan tamat atau sehingga skor mata mencapai 10-10. Apabila skor mencapai 10-10, servis adalah bergilir-gilir untuk sekali setiap pemain sehingga mana-mana pemain mendahului dua mata berturut-turut.

Modul 108 Sukan Individu

Seseorang pemain berjaya mencatat satu mata kemenangan seperti situasi berikut: Pihak lawan gagal membuat servis yang baik. Pihak lawan gagal membalas servis dengan baik. Pihak lawan gagal membalas pukulan yang menyentuh meja anda sebelum melepasi garis penghujung meja. Bola melantun dua kali di meja sebelah pihak lawan sebelum membalas bola. Pihak lawan menyentuh bola dua kali sebelum membalas bola. Pihak lawan menggerakkan meja. Pihak lawan menyentuh meja menggunakan tangan bebas semasa bermain.

Satu servis yang baik adalah meletakkan bola di tapak tangan bebas yang terbuka luas. Semasa membuat servis, bola mesti berada di atas permukaan meja dan belakang garis penghujung dan semestinya tidak disembunyi dari pihak lawan oleh mana-mana bahagian badan pembuat servis. Pembuat servis perlu melambung bola sekurang-kurangnya setinggi 16 sentimeter daripada tangan dan memukul semasa bola menurun. Pembuat servis perlu memastikan bola sentuh meja sendiri sebelum menyentuh meja pihak lawan. Semasa membuat servis, sekiranya servis tersebut menyentuh jaring atau peralatan jaring tetapi adalah servis yang baik, let akan dilafazkan oleh pengadil dan servis boleh dilakukan semula.

CARA PEGANGAN DAN KAWALAN RAKET


Keputusan utama seseorang pemain perlu buat sebelum bermain ping pong adalah memilih cara pegangan raket yang sesuai. Cara bermain adalah berdasarkan cara pegangan raket yang anda pilih. Setelah memilih cara pegangan raket, anda sepatutnya menggunakan cara pegangan tersebut untuk semua pukulan. Terdapat dua cara pegangan raket yang asas:1. Berjabat tangan (Shakehands Grip) Cara pegangan ini merupakan grip yang paling popular di seluruh dunia. Sembilan daripada 10 orang pemain peringkat dunia yang terunggul menggunakan pegangan ini. Ini adalah disebabkan pemain dapat mengawal bola dengan baik bukan sahaja untuk pukulan depan (forehand) malahan juga untuk pukulan kilas (backhand). Pemain senang hendak mengawal raket dengan cara pegangan ini. Cara pegangan adalah seperti berikut:a. Pegang raket dengan tangan, pastikan pemegang digenggam dalam tapak tangan. b. Genggam raket seolah-olah anda sedang berjabat tangan. c. Unjurkan ibu jari dan jari telunjuk selari dengan hujung getah pada raket. d. Tiga jari yang lain akan pegang pemegang raket dengan longgar supaya dapat mengekalkan kestabilan raket (Rujuk Rajah 11).

Modul 109 Sukan Individu

Rajah 11: Cara pegangan berjabat tangan: pukulan depan dan pukulan kilas 2. Pegangan pen (Penholder Grip) Cara pegangan ini amat digemari oleh pemain Asia. Pegangan pen ini memberi kawalan pukulan depan yang terbaik tetapi lemah untuk kawalan pukulan kilas. Pegangan ini senang menggerakkan pergelangan tangan untuk semua pukulan terutama semasa membuat servis. Adalah dicadangkan hanya pemain yang mempunyai gerak kaki yang pantas menggunakan cara pegangan ini kerana pemain biasanya hanya berfokus menggunakan pukulan depan walaupun dari arah bahagian kilas untuk mengatasi masalah kelemahan pukulan kilas. Walau bagaimanapun, untuk pemain yang lambat dalam gerakan kaki hanya mampu memastikan bola masih dalam permainan tanpa kuasa serangan jika menggunakan pukulan kilas. Cara pegangan adalah seperti berikut:a. Ibu jari dan jari telunjuk menyangkutkan penghujung pemegang raket. b. Tiga jari yang lain menyokong kestabilan raket pada bahagian belakang mengikut keselesaan para pemain. c. Kaedah pegangan ini seperti cara memegang pen. Oleh itu, cara ini juga digelarkan sebagai pegangan pen (Rujuk Rajah 12).

Rajah 12: Cara pegangan pen: pandangan depan dan belakang

Modul 110 Sukan Individu

Dengan menggunakan pegangan pen ini, biasanya sebelah permukaan raket sahaja digunakan untuk memukul bola untuk semua jenis pukulan. Permukaan sebelah lagi boleh digunakan untuk memukul tetapi oleh kerana semulajadi cara pegangan ini yang terhad akan menyusahkan pemain untuk menukar permukaan kilas untuk pukulan kilas semasa rali (rally) (rujuk Rajah 13).

Rajah 13: Menggunakan permukaan sebelah untuk membalas bola kilas

Huraikan kedua-dua cara pegangan raket yang popular.

d. Pegangan berjabat tangan ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ e. Pegangan pen ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Modul 111 Sukan Individu

KEMAHIRAN ASAS
A. Membuat Servis

Semasa membuat servis, pemain adalah dinasihatkan sentiasa berubah-ubah dan mempunyai variasi supaya teknik membuat servis tidak disedari atau sukar difahami oleh lawan. Secara am, semasa membuat servis, jarak antara kedudukan pemain dengan meja adalah lebih kurang 50 cm dan jarak antara tangan yang memegang bola dengan meja adalah lebih kurang 15 cm. Tangan yang memegang bola dan tangan yang memegang raket mestilah di atas permukaan meja dan di belakang garisan hujung. Bola mesti dilempar sekurang-kurangnya 16 cm ke atas tanpa menjanakan sebarang putaran di belakang garisan hujung meja. Semasa bola menurun dari puncak, pukulan dibuat (Rujuk Rajah 14-15).

Rajah 14: Cara pegangan bola yang betul semasa membuat servis

Modul 112 Sukan Individu

Rajah 15: Contoh lantonan bola ke udara semasa membuat servis Jenis-Jenis Servis Secara amnya, servis boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu servis berputar (spin) dan servis tidak berputar (no spin). Servis tidak berputar di mana bola dihantar secara mendatar tanpa putaran. Manakala servis berputar pula boleh dibahagikan kepada empat jenis seperti berikut :1. 2. 3. 4. Servis putaran atas (topspin service) Servis putaran belakang (backspin service) Servis putaran ke kiri (forehand left side) Servis putaran ke kanan (backhand right side)

1. Servis putaran atas (topspin service) Servis putaran atas dapat dihasilkan apabila raket menyentuh bahagian atas bola dan bola dikontek secara bergeser dengan getah raket. Pemain mula menghayun raket di bawah bola, seterusnya raket bergerak ke atas secara pantas semasa kontek bola. Bola akan berputar ke arah atas mengikut kepantasan hayunan raket. Untuk membalas servis putaran atas, pemain perlu kontek di bahagian tengah atas bola dengan permukaan raket tertutup.

Rajah 16: Serivs putaran atas

Modul 113 Sukan Individu

2. Servis putaran belakang/bawah (backspin/underspin service) Servis putaran belakang adalah dilakukan dengan menyentuh ke bahagian bawah bola secara kontek bergeser. Untuk melakukan ini, raket bermula lebih tinggi daripada bola, seterusnya bergerak ke arah bawah dan kontek bola. Apabila servis putaran belakang menyentuh kepada raket, bola akan bergerak dengan trajektori lebih ke bawah berbanding dengan normal. Untuk membalas servis putaran belakang, pemain perlu kontek di bahagian tengah bawah bola dengan permukaan raket terbuka.

Rajah 17: Servis putaran belakang 3. Servis putaran ke kiri (left sidespin) Servis putaran ke kiri dihasilkan apabila raket dikenakan ke bahagian kiri bola. Servis putaran kiri akan menghasilkan bola pencung ke kanan pihak lawan semasa di penerbangan, tetapi akan melantun ke kiri pihak lawan sebaik sahaja bola menyentuh raket. Untuk membalas servis jenis ini, pemain akan menyudutkan raket untuk menyentuh bahagian kanan bola.

Rajah 18: Serivs putaran ke kiri

Modul 114 Sukan Individu

4. Servis putaran ke kanan (right sidespin) Pemain dapat menghasilkan servis putaran ke kanan apabila raket kontek kepada bahagian kanan bola. Servis putaran kanan akan menghasilkan bola pencung ke kiri pihak lawan semasa di penerbangan, tetapi akan melantun ke kanan pihak lawan sebaik sahaja bola menyentuh raket. Untuk membalas servis jenis ini, pemain akan menyudutkan raket untuk menyentuh bahagian kiri bola.

Rajah 19: Serivs putaran ke kanan B. Pukulan Depan (forehand drive) Pukulan depan adalah pukulan yang agresif yang mengandungi kepantasan, putaran, dan ketepatan. Terdapat tiga kepentingan pukulan depan; iaitu i) diperlukan untuk menyerang pukulan di bahagian depan, ii) merupakan kemahiran utama semasa menyerang, iii) kemahiran yang kerap digunakan semasa membalas smesy. Untuk melakukan pukulan depan, buat kontek bola di lantunan tertinggi, depan badan dan sedikit ke kanan. Raket perlu diputar di bahagian atas dan belakang bola untuk menghasilkan putaran atas semasa pukulan depan.

Rajah 20: Pukulan depan

Modul 115 Sukan Individu

C.

Pukulan Belakang (backhand drive)

Pukulan belakang digunakan untuk menyokong pukulan depan sekiranya bola berada di bahagian kilas. Ia digunakan untuk membalas bola yang dihantar ke bahagian kilas dan digunakan untuk mendesak pihak lawan membuat kesilapan dengan balasan pantas. Semasa kontek, hayunan pergelangan tangan ke depan dan sedikit menghala ke atas sambil menutup permukaan raket. Raket harus berputar di sekeliling bola untuk menghasilkan putaran atas.

Rajah 21: Pukulan belakang D. Chopping

Chopping digunakan untuk membalas servis putaran belakang yang berkesan. Melakukan chopping kepada setiap hantaran sehingga pihak lawan buat kesilapan. Chopping boleh digabungkan dengan putaran belakang untuk menambahkan putaran ke atas bola sehingga pihak lawan buat kesilapan. Apabila lakukan chopping, permukaan raket seharusnya terbuka. Bawa raket di depan dan bawah bola. Kontek di bahagian bawah belakang bola. Kontek hanya apabila bola telah jatuh ke paras meja, tunggu bola jatuh lebih rendah lagi sekiranya putaran bola adalah kuat.

Rajah 22: Chopping

Modul 116 Sukan Individu

E.

Tolakan (pushing)

Kemahiran tolakan biasanya digunakan semasa menahan seperti untuk membalas servis putaran belakang oleh pihak lawan. Tolakan biasanya digunakan untuk menempat dan mengawal bola dan bukan untuk menyerang. Tetapi pemain boleh mengubah kuasa putaran semasa membalas untuk mendesak pihak lawan membuat kesilapan. Untuk melakukan tolakan, raket kontek bola sebaik sahaja bola menurun daripada lantunan tertinggi. Raket kontek di bahagian bawah tengah bola.

Rajah 23: Tolakan F. Smesy (smash)

Pukulan menggunakan kuasa yang tinggi dengan kepantasan yang laju untuk menang mata. Juga dikenali sebagai pukulan datar atau pukulan untuk mematikan pihak lawan. Kemahiran smesy selalunya digunakan apabila pihak lawan membalas dengan bola tinggi. Selalunya smesy ini dilakukan untuk menang mata, jadi ia akan dipukul dengan kuat dan pantas sekali supaya pihak lawan dapat dimatikan terus.

Rajah 24: Smesy

Modul 117 Sukan Individu

G.

Blok (blocking)

Blok adalah cara balas untuk pukulan depan dan belakang yang keras. Ia digunakan apabila berisiko hendak membalas pukulan yang keras dengan menggunakan pukulan depan dan belakang. Jadi, blok adalah pukulan balas untuk menahan iaitu cuba menahan bola deras dengan sudut raket menutup sedikit dan kontek di tengah-tengah raket. Jika dapat kontek bola dengan sudut yang betul, balasan bola akan rendah dan pantas. Blok perlu dilakukan secepat mungkin sebaik bola melantun supaya pihak lawan tidak ada peluang untuk menyerang semula.

Rajah 25: Blok Dalam kumpulan, senaraikan keempat-empat jenis servis yang biasanya digunakan dalam sukan Ping Pong serta membincangkan secara terperinci cara membalas setiap servis yang tersenarai.
1 2

RUMUSAN
Sukan Ping Pong adalah salah satu sukan dalaman yang digemari ramai. Ia memberi manafaat kepada semua golongan umur yang memainkannya. Sukan ini tidak memerlukan peralatan yang terlalu mahal. Sukan ini digelar sebagai permainan yang melibatkan putaran yang hebat, kepantasan yang deras, dan ketepatan. Untuk menguasai kemahiran asas dalam sukan ini, seseorang perlu rajin berlatih kerana kemahiran-kemahiran tersebut bukan senang dikuasai tanpa latih tubi yang mencukupi. Setelah menguasai kemahiran asas, latih tubi perlu ditumpukan kepada cara menambah putaran bola, meningkatkan kepantasan, dan ketepatan semasa menghantar dan mengawal bola. Seseorang pemain perlu memahami peraturan dan undang-undang asas sukan ping pong

Modul 118 Sukan Individu

sepenuhnya supaya tidak melanggar peraturan dan membuat kesilapan yang tidak dibenarkan dalam sukan ping pong.

KATA KUNCI
Blok (Blocking) Chopping Drive Gerak kaki Let Pegangan berjabat tangan (shakehand grip) Pegangan pen (penholder grip) Pukulan atas (topspin) Pukulan belakang (backspin) Pukulan depan (forehand drive) Pukulan kilas (backhand drive) Rali (Rally) Servis Sidespin Smesy Tolak (pushing)

PENILAIAN KENDIRI
1. Peraturan dan undang-undang amat penting dalam satu-satu permainan. Bincangkan mengapa peraturan dan undang-undang ping pong adalah penting diketahui oleh setiap pemain. 2. Huraikan perbezaan tanggungjawab dan tugasan pengadil utama dan pengadil kedua dalam permainan ping pong. 3. Jelaskan sistem pengiraan mata dalam permainan ping pong. 4. Perihalkan setiap kemahiran asas dalam permainan ping pong. Bincangkan kegunaan setiap kemahiran tersebut secara terperinci.

RUJUKAN
Hanlon, T., (2009). The sports rules book. United State: Human Kinetics. Hodges, L., (1993). Table tennis: steps to success. United State: Human Kinetics. McAfee, R., (2009). Table tennis: steps to success. United State: Human Kinetics. Steggall, G. (1988). Table tennis: The skill of the game. Marlborough: The Crowood Press. Sidang Pengarang Penerbitan. (1994) Ping pong. Kuala Lumpur, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Laman sesawang: http://belajarpingpong.wordpress.com/tag/servis-pingpong/ http://www.i-sukan.upm.edu.my/pingpong(1).pdf http://irmanista.blogspot.com/2011/07/servis-dan-menerima-servis-ping-pong.html www.tabletenniscoaching.com/taxonomy/term/839 www.tabletennisdaily.co.uk www.pingskills.com/table-tennis.../how-to-execute-the-ma-lin-serve/ www.mentormob.com/learn/.../table-tennis-104-advanced-serves

Modul 119 Sukan Individu

UNIT 8 SUKAN ARKED BOLING TENPIN

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap akan dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menerangkan sukan boling tenpin. Mengenalpasti peralatan dan kemudahan yang diperlukan untuk sukan boling tenpin. Menerangkan peraturan dan etika permainan boling tenpin. Mengira skor untuk satu permainan dalam sukan boling tenpin. Melakukan kemahiran asas dalam sukan boling tenpin. Bermain sukan boling tenpin sebagai aktiviti rekreasi.

Rajah 1: Grafik sukan boling tenpin

PENGENALAN
Sukan boling tenpin melibatkan seorang pemain menggolekkan sebiji bola di atas lorong rata yang diperbuat daripada kayu atau sintetik (polyutherane) untuk menjatuhkan seberapa banyak pin yang boleh yang disusun pada sesuatu jarak yang ditetapkan (18 m).

Modul 120 Sukan Individu

SEJARAH
Sukan boling tenpin dipercayai bermula di negara Jerman. Istilah bahasa Inggeris keglers yang bermaksud pemain boling tenpin berasal daripada bahasa Jerman kegeln yang bermaksud mengolekkan bola. Objek yang dijadikan sebagai sasaran dikenali sebagai pin yang berbentuk seperti sekital atau botol.

Rajah 2 : Lakaran sejarah awal permainan boling tenpin Amerika Syarikat merupakan negara yang pertama menubuhkan persatuan boling tenpin yang pertama. Persatuan yang dinamakan Kongres Boling Amerika (ABC) ditubuhkan pada tahun 1895, telah berjaya meyeragamkan undang-undang sukan tersebut. Penetapan ukuran dimensi lorong, berat dan saiz bola dan pin dan pengiraan mata antara usaha yang dijayakan oleh kongres tersebut.

Rajah 3: Pin disusun secara manual (sumber: wikipeadia)

Sukan boling tenpin diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1961 apabila pusat boling pertama dibina di Pulau Pinang. Dua pusat lagi dibuka di Selangor dan satu di Perak pada tahun 1965. Kongres Boling Tenpin Malaysia (MTBC) ditubuhkan pada tahun 1974 dan dipelopori oleh Dato Dr P.S. Nathan yang

Modul 121 Sukan Individu

juga merupakan pemenang pingat emas Sukan SEA yang pertama dalam sukan tersebut untuk Malaysia dalam acara individu pada tahun 1975 di Bangkok, Thailand. Beliau juga telah menyumbang kepada pingat emas pertama negara dalam sukan boling tenpin (acara berpasukan) di Sukan Asia pada tahun 1978 (Bangkok).

Rajah 4: Dato Dr P.S. Nathan menerima bendera Malaysia daripada Datuk Seri Najib Tun Razak, Menteri Belia dan Sukan ketika itu untuk persediaan pasukan kebangsaan ke kejohanan boling Asia pada tahun 1990. Sumber: The Star

Sukan boling tenpin mula menapak sebagai sukan yang utama selepas kejayaan tersebut. Pada tahun yang sama, tiga orang pemain boling tenpin telah mengharumi negara kita dengan memenangi acara bertiga trio dalam kejohanan dunia di Manila, Filipina. Sukan boling tenpin menjadi semakin popular di kalangan rakyat Malaysia. Ramai keluarga dan individu mengambil bahagian sebagai aktiviti rekreasi dan juga pertandingan. Sukan boling tenpin menjadi penyumbang pingat emas utama di Sukan SEA, ASIA dan kejohanan dunia.

Sukan boling tenpin adalah merupakan salah satu sukan yang sentiasa menyumbang kepada pungutan pingat kepada negara kita dalam kejohanan antarabangsa. Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada pembangunan sukan dan kejayaan ini di negara kita?

Modul 122 Sukan Individu

PERALATAN DAN KEMUDAHAN

Rajah 5 : Ukuran lorong

Rajah 6: Ukuran dan penanda lorong

Modul 123 Sukan Individu

Lorong Permainan Lorong permainan boling tenpin adalah sepanjang 18.2 m (60 kaki) dan 1.07 m (42 inci) lebar. Permukaan yang paling biasa digunakan ialah permukaan kayu tetapi kini sudah ada permukaan tiruan (sintetik). Kawasan landas (approach) Kawasan landas sebelum garisan batal (foul line) untuk menggolekkan bola (approach) adalah sepanjang 4.5 m. Terdapat satu titik besar di tengah lorong permainan dan dua titik di kiri dan kanan titik besar tersebut. Titik ini menjadi panduan kepada pemain untuk memulakan golekan. Garisan batal (foul line) Garisan batal ialah penanda had untuk pemain membuat golekan. Kaki atau mana-mana bahagian pemain tidak dibenarkan melepasi garisan tersebut semasa membuat golekan. Papan pada lorong (boards) Terdapat 39 hingga 42 papan pada setiap lorong. Titik penanda (dots / arrows) Terdapat titik penanda dalam bentuk anak panah di atas lorong (2.13 m di hadapan garisan batal) dan titik-titik tersebut digunakan untuk membantu pemain mensasar (target) ke pin. Terdapat 10 titik penanda untuk melambangkan kedudukan pin.

Rajah 7: Ukuran dimensi pin dan ukuran kedudukan antara pin

Rajah 8: Susunan pin

Modul 124 Sukan Individu

Kedudukan dan susunan pin (pin deck) Pin boling tenpin disusun dalam empat baris oleh mesin. Susunan pin adalah dalam bentuk segi tiga sama. Pin disusun secara pin 1 pada baris pertama; pin 2 dan 3 pada baris kedua, pin 4,5,6 pada baris ketiga dan pin 7,8,9 dan 10 pada baris keempat. Jarak antara satu pin dengan pin yang lain ialah 12 inci (30 cm) Pin Pin boling tenpin dibuat daripada kayu maple dan disaluti dengan plastik putih. Berat setiap pin adalah antara 1.5 kg1.6 kg. Tinggi pin ialah 38.10 cm dan lebar 11.40 cm.

Rajah 9: Susunan pin Bola Pada tahun 1960an, bola boling adalah diperbuat dari getah yang keras sebelum ditukar ke polyester pada tahun 1970an. Mulai 1980an sehinggalah kini bahan yang biasa digunakan urethrane.

Rajah 10: Bola boling yang diperbuat dari urethrane

Modul 125 Sukan Individu

Peraturan bahan bola boling Bola boling mestilah padat dan tidak berongga. Kekerasan permukaan bola hendaklah tidak kurang dari 72 Durometers "D."

Permukaan bola harus bebas dari sebarang lekuk kecuali lubang untuk menggengam dan tanda-tanda spesifik seperti nombor atau abjad. Ukur lilit bola tidak boleh melebihi 27 inci atau kurang dari 26 inci. Diameter bola adalah lebih kurang 8.5 inci. Berat bola tidak boleh melebihi 16 lbs (Tidak ada berat minimum). Berikut adalah senarai berat bola yang biasa. 6 lb = 2.72 kg 7 lb = 3.18 kg 8 lb = 3.63 kg 9 lb = 4.08 kg 10 lb = 4.54 kg 12 lb = 5.44 kg 14 lb = 6.35 kg 16 lb = 7.26 kg

Kasut Boling Kasut boling adalah kasut yang diperbuat khas untuk bermain boling. Pemain tidak boleh memakai kasut lain sebab ia akan mencalarkan permukaan dalam lorong permainan. Pemain tangan kanan akan memakai kasut sebelah kiri yang tapaknya adalah lebih licin untuk gelungsur dan tapak kasut sebelah kanan adalah lebih kesat (diperbuat dari getah) untuk pergerakan menggolek. Keadaan sebaliknya untuk pemain kidal.

Rajah 11: Kasut boling dengan tapak yang khas

Modul 126 Sukan Individu

PERMAINAN
Satu permainan terdiri daripada 10 frame. Setiap frame mewakili satu giliran untuk seorang pemain. Dalam setiap frame, seorang pemain dibenarkan untuk membuat dua percubaan. Sekiranya seorang pemain berjaya menjatuhkan kesemua 10 pin dengan percubaan pertama, ia dikira sebagai strike. Sekiranya tidak, percubaan kedua diberikan untuk menjatuhkan baki pin yang ada, dan sekiranya semua baki pin berjaya dijatuhkan, maka ia dikira sebagai spare. Sekiranya masih ada pin yang tertinggal selepas dua percubaan, maka ia dianggap sebagai open frame. Sekiranya seorang pemain melakukan kesalahan seperti melepasi garisan batal, percubaan itu dikira dan seberang pin yang dijatuhkan tidak akan dikira, dan pin-pin tersebut diletakkan semula. Sekiranya bola yang masuk ke dalam longkang, melantun naik ke dalam lorong permainan dan menjatuhkan pin, jatuhan pin tidak dikira dan pin diletakkan semula dalam kedudukan asal. Mengira markah Dalam open frame, pemain akan mendapat mata berdasarakn bilangan pin yang berjaya dijatuhkan. Seorang pemain akan mendapat mata mengikut bilangan pin yang dijatuhkan. Sekiranya seorang berjaya menjatuhkan 10 pin dengan percubaan pertama setiap frame, maka satu tanda X akan ditandakan dan skor yang diperolehi ialah 10 campur jumlah pin yang berjaya dijatuhkan dalam dua percubaan yang seterusnya. Sekiranya seorang pemain berjaya menjatuhkan semua 10 pin dalam dua percubaan dalam satu frame, maka ia akan dikira sebagai spare dan satu tanda / dicatatkan pada borang skor. Skor yang diperolehi ialah 10 campur jumlah pin yang berjaya dijatuhkan dalam percubaan yang seterusnya. Catatan skor sempurna (perfect) dalam permainan boling ialah 300. Skor ini mewakili 12 strike berturutturut. Pembaca akan tertanya mengapa 12 strike dan bukan 10 sebab satu permainan hanya terdapat 10 frame? Apabila seorang pemain dapat strike pada frame ke 10, skor tersebut tidak boleh dicatatkan lagi dan pemain tersebut akan diberi dua percubaan tambahan. Begitu juga dengan sekiranya seorang pemain mendapat spare pada frame ke 10, beliau akan diberi satu percubaan tambahan sebelum skor dijumlahkan. Mencatat skor Secara umum, satu mata dikira untuk setiap pin yang dijatuhkan. Sebagai contoh, tiga pin dijatuhkan dalam percubaan pertama dan enam pin pada percubaan seterusnya, jumlah mata yang dipungut ialah sembilan untuk frame tersebut. Sekiranya seorang pemain menjatuhkan sembilan pin dalam percubaan pertama dan tiada pin dalam percubaan kedua, maka pemain itu juga akan dapat sembilan mata. Keadaan ini dikira sebagai open frame. Di bawah adalah contoh bagaimana mencatat skor:-

Rajah 12: Contoh kiraan dua percubaan selepas strike.

Modul 127 Sukan Individu

Strike: Apabila semua 10 pin dijatuhkan dalam percubaan pertama sesuatu frame. (tanda "X"), pemain tersebut dapat 10 markah, dan juga dicampurkan bonus dengan berapa pin yang dijatuhkan dengan dua percubaan seterusnya. Frame 1, bola 1: 10 pin (strike) Frame 2, bola 1: 3 pin Frame 2, bola 2: 6 pin Jumlah:

Frame pertama : 10 + (3 + 6) = 19 Frame kedua: 3 + 6 = 9

JUMLAH = 28

Double: Apabila dua strike secara berturut. Contoh double ialah: Frame 1, bola 1: 10 pin (Strike) Frame 2, bola 1: 10 pin (Strike) Frame 3, bola 1: 9 pin Frame 3, bola 2: 0 pin Jumlah: Frame 1: 10 + (10 + 9) = 29 Frame 2: 10 + (9 + 0) = 19 Frame 3: 9 + 0 = 9 JUMLAH = 57

Triple : Apabila tiga strike secara berturut. Juga dikenali sebagai "turkey" Kiraan triple ialah: Frame 1, bola 1: 10 pin (Strike) Frame 2, bola 1: 10 pin (Strike) Frame 3, bola 1: 10 pin (Strike) Frame 4, bola 1: 0 pin (Gutterball) Frame 4, bola 2: 9 pin Jumlah: Frame 1: 10 + (10 + 10) = 30 Frame 2: 10 + (10 + 0) = 20 Frame 3: 10 + (0 + 9) = 19 Frame 4: 0 + 9 = 9 JUMLAH = 78

Modul 128 Sukan Individu

Spare Spare bermaksud tiada pin yang tinggal selepas percubaan kedua; seorang pemain dapat menjatuhkan kesemua 10 pin dalam sesuatu frame. Spare akan diberi bonus dengan mencampurkan 10 mata dengan bilangan pin yang berjaya dijatuhkan dengan percubaan seterusnya (hanya satu percubaan selepas spare tersebut dikira). Frame 1, bola 1: 7 pin Frame 1, bola 2: 3 pin (spare) Frame 2, bola 1: 4 pin Frame 2, bola 2: 2 pin Jumlah skor dari percubaan di atas ialah:

Frame 1: 7 + 3 + 4 (bonus) = 14 Frame 2: 4 + 2 = 6 JUMLAH = 20

Seorang pemain yang dapat spare untuk frame ke-10 akan diberi satu percubaan tambahan untuk mengutip mata bonus. Kerumitan mengira mata dalam sukan boling telah banyak dipermudahkan dengan penggunaan computer Walau bagaimanapun setiap pemain perlu memahami cara pengiraan mata untuk sukan boling sebab computer juga boleh melakukan ralat dalam pengiraan mata.

Rajah 13: Contoh kiraan skor

Latihan Cuba kirakan jumlah skor yang diperolehi oleh seorang pemain di bawah. Mulakan dengan mengira skor pada setiap frame. Jangan lupa kiraan bonus untuk strike dan spare.

1 6 / 9

2 /

3 X ......... 8

4 1 7

5 /

6 X .........

7 _

8 /

9 5 3

10 X 8 / .........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

Rajah 14: Latihan mengira skor

Modul 129 Sukan Individu

KEMAHIRAN ASAS BOLING


Genggaman (Grip) Masukkan jari ketiga (jari tengah) dan jari keempat (jari manis) serta ibu jari ke dalam lubang bola. Sokong bola dengan tangan yang hendak menggolek. Tapak tangan sebelah lagi memegang di sebelah tepi bola. Biarkan ruang sedikit di antara bola dengan tapak tangan yang akan menggolek bola. Terdapat dua jenis genggaman :- hujung jari (fingertip) dan lazim (conventional). Genggaman lazim ialah di mana jari ketiga dan keempat dimasukkan ke dalam lubang bola hingga ke ruas jari kedua. Genggaman untuk hujung jari ialah di mana jari-jari yang sama dimasukkan ke dalam lubang bola sehingga ruas jari pertama sahaja.

Rajah 15: Genggaman bola

Rajah 16: Genggaman bola dengan tiga jari

Modul 130 Sukan Individu

Kedudukan sedia (stance)

Rajah 17: Kedudukan sedia

Rajah 18: Push away

Stance: Berdiri dalam jarak lebih kurang 1.5 m di belakang garisan batal dan mengadap pin. Pegang bola pada paras pinggang.

Rajah 19: Langkah untuk menggolekkan bola

Modul 131 Sukan Individu

Rajah 20: Langkah untuk menggolekkan bola Langkah yang akan diterangkan adalah untuk pemain tangan kanan. Langkah yang sebaliknya untuk pemain kidal Langkah 1 Sebelum menggolekkan bola, jalan ke garisan batal lorong. Perhatikan tanda tujuh anak panah yang ditandakan pada lorong lebih kurang 15 kaki selepas garisan batal. Jadikan anak panah kedua dari kanan sebagai sasaran anda. Kemudian kembali ke tempat permulaan anda. Perhatikan dua baris titik. Guna titik yang hampir dengan garisan batal jika anda mempunyai langkah yang pendek dan titik di belakang jika langkah anda panjang. Berdiri dengan kedua kaki seluas bahu. Berat badan anda seimbang pada kedua belah kaki. Pegang bola di hadapan kamu dengan ibu jari dan hujung jari hantu dan cincin tangan yang menggolek sementara sokong berat bola dengan tangan kiri. Buatkan satu garisan bayangan pada poket (raung di antara pin pertama dan ketiga) dengan anak panah kedua di atas lorong. Fokuskan ke anak panah tersebut apabila memulakan aksi. Mulakan aksi golekan dengan menolak bola ke hadapan (pushaway) dan melangkah ke hadapan dengan kaki kanan dan halakan bola ke anak panah dan garisan bayangan tersebut.

Modul 132 Sukan Individu

Rajah 21: Bersedia

Rajah 22: Mengambil langkah dan menumpu ke sasaran

Langkah 2 Tarik tangan kiri dari bola sebaik sahaja bola mula diayunkan. Biarkan bola ayun ke bawah (seperti bandul). Kunci pergelangan tangan dan tangan rapat ke badan. Langkah ke hadapan seterusnya dengan kaki kiri sebaik sahaja bola berada dekat dengan lutut kaki kanan.

Rajah 23 : Hayunkan bola ke belakang

Modul 133 Sukan Individu

Langkah 3 Ayunkan bola ke belakang (tidak melebihi paras bahu) dengan tangan lurus (jangan bengkokkan siku). Langkah dengan kaki kanan.

Rajah 24: Langkah dengan kaki kanan dan hayunkan bola ke belakang Langkah 4 Gelungsur ke hadapan dengan kaki kiri. Bengkokkan lutut kaki kiri dan golekkan bola. Golekkan bola dengan ibu jari dan dua jari tersebut. Lepaskan bola seperti ayunan bandul. Golekkan bola dan jangan hempapkan atau jatuhkan bola.

Rajah 25: Gelungsur dengan kaki kiri

Modul 134 Sukan Individu

Langkah 5 Ikut lajak dengan tangan kanan menghala ke sasaran dan tinggi ke atas. Tujukan ibu jari ke atas (bayangkan muka jam pukul 12). Kaki kanan akan bengkok di belakang kaki kiri untuk bertindak sebagai brek. Jangan buka tapak tangan yang menggolek bola. Kekalkan imbangan badan dengan pinggul dan bahu selari dengan garisan batal.

Rajah 26: Golekan bola

Rajah 27: Ikut lajak dengan tangan kanan tinggi ke atas

1.

Pilih pernyataan di bawah adalah Betul (A) atau Salah (B) A. Apabila bersedia di atas lorong, pemain harus melihat ke arah pin yang disusun pada hujung lorong (A / B). B. Sokongkan bola dengan kedua belah tangan (A / B). C. Dalam menolak bola ke luar (push away), pemain tangan kanan akan mula dengan langkah kaki kanan (A / B). D. Semasa menggolekkan bola, kaki hadapan pemain tangan kanan ialah kaki kiri (A / B). E. Kaki yang berada di belakang selepas golekkan harus bengkok untuk mengimbangkan badan dan menghentikan momentum pemain ke hadapan (A / B). Apabila sesorang pemain mendapat strike pada frame ke 10, apa yang berlaku selanjutnya? A. Permainan tamat. B. Pemain mendapat dua percubaan lagi. C. Pemain dapat tambahan dua frame. D. Pemain mendapat 20 mata.

2.

Modul 135 Sukan Individu

3.

Pilih pernyataan yang SALAH apabila satu percubaan itu dianggap sebagai batal. I Percubaan tersebut dikira tetapi pin yang dijatuhkan tidak. II Pin yang dijatuhkan dikira tetapi mesti disusun balik sekiranya percubaan pertama. III Percubaan tersebut dikira dan pemain kena mengulangi pecubaan tersebut. IV Percubaan tersebut dikira dan pemain hilang peluang untuk percubaan seterusnya. A. B. C. D. I, II dan III sahaja. I, II dan IV sahaja. I, III dan IV sahaja. II, III dan IV sahaja.

4.

Pilih butir mengajar tentang langkah 4 (menggolekkan bola) bola yang BETUL. A. Lepaskan bola di belakang pinggang. B. Gelungsur dengan sebelah kaki yang sama dengan tangan yang mengguling. C. Bahu adalah selari dengan garisan batal semasa menggolekkan bola. D. Mata memandang poket (ruang antara pin nombor 1 dan 3).

KEMAHIRAN TAKTIKAL

Poket

Rajah 28: Tuju bola antara pin 1 dan 3

Tuju ke poket Memandangkan jarak antara pin (12 inci) dan diameter bola (lebih kurang 8.6 inci), adalah mustahil untuk bola tersebut kena pada setiap pin. Oleh kerana itu, sesuatu kawasan diperlukan untuk arah tuju bola diperlukan untuk menghasilkan satu reaksi rantai (chain reaction) di mana pin yang dijatuhkan oleh bola akan menjatuhkan pin-pin yang lain. Kawasan tersebut dikenali sebagai poket. Peluang terbaik untuk mendapatkan strike ialah untuk bola menuju ke arah di antara pin pertama dan ketiga (poket) atau pin pertama dan kedua (untuk pemain kidal). Mula dengan berdiri di sebelah kiri lorong (pemain kidal sebaliknya). Tuju bola ke anak panah yang kedua dari kanan di atas lorong.

Modul 136 Sukan Individu

VARIASI
Cangkuk (hook) Ikut langkah 1 hingga 3. Dalam langkah 4, ibu jari dan pergelangan tangan putar ke dalam (inwards) menghala ke badan. Bola cangkuk atau hook akan golek lepas anak panah kedua dan akan mencangkuk ke arah poket. Putar (spin) Seperti dengan cangkuk, langkah 1 hingga 3 adalah sama. Untuk memutar bola, jari hantu dan jari cincin berada di bawah bola sementara kedudukan ibu jari di tepi dan dekat dengan atas bola. Semasa menggolekkan bola, putarkan pergelangan tangan ke dalam (ikut arah lawan jam). Ibu jari kini akan berada di bawah dan kedua jari tersebut berada di atas pula. Tujukan bola ke anak panah kedua dari kanan (untuk pemain kidal, anak panah kedua dari kiri). Seorang pemain perlu berlatih dan mencari arah serta ritma golekan sendiri. Bilangan langkah Langkah yang diambil menuju ke menggolekkan bola adalah penting untuk menentukan kejayaan dan ketekalan golekkan. Seseorang boleh memilih untuk mengambil 3, 4 atau 5 langkah. Seseorang pemain harus mencuba variasi tersebut dan memilih langkah yang manakah bersesuaian.

Mendapatkan spare Ada pepatah dalam sukan boling, jatuhkan pin untuk spare dan strike akan menyusul. Sebenarnya terdapat 1,023 kombinasi spare tetapi kita akan tumpukan kepada beberapa kombinasi yang biasa. Nasihat pertama dalam menjaringkan spare melibatkan geometri. Ia dipanggil prinsip cross-law. Apabila pin tertinggal di bahagian kiri lorong, kawasan permulaan untuk menggolek ialah di sebelah kanan lorong, dan keadaan sebalik untuk pin di kanan. Latih mendapatkan sasaran dan tuju golekan untuk setiap empat pin di baris belakang (7, 8, 9, 10).

Modul 137 Sukan Individu

Rajah 29: Kedudukan sedia dan arah menuju bola untuk spare. Sebagai contoh, garisan untuk seorang pemain tangan kanan untuk menjatuhkan pin nombor 1-2-4 akan mengikut garisan menjatuhkan pin ke 8. Menjatuhkan pin 3-6 untuk spare boleh menggunakan garisan menjatuhkan pin ke-9. Garisan untuk menjatuhkan pin di baris belakang harus dibuat merentasi anak panah ketiga atau keempat atau di antaranya. Stance atau kedudukan sedia untuk setiap golekan adalah berbeza juga (lihat gambarajah di muka surat sebelum ini). Keupayaan melakar satu garisan bayangan secara mental adalah penting untuk mendapatkan spare.

Menjatuhkan split Split adalah sebahagian daripada sukan bowling dan sukar untuk dielakkan. Split terjadi apabila bola pertama dapat menjatuhkan hampir kesemua kecuali tinggal sekurang-kurangnya dua pin. Jarak antara dua atau tiga pin ini adalah sekurang-kurangnya lebar satu pin. Split yang biasa ialah pin 2-7 atau 5-710. Bergantung kepada kedudukan pin yang tertinggal, menjatuhkan pin-pin tersebut memerlukan kemahiran membaca sudut dan mengenalpasti arah golekkan dan juga bergantung kepada nasib!

Modul 138 Sukan Individu

Rajah 31 : Menjatuhkan pin 2-7 dan 10

Rajah 32: Menjatuhkan pin 6-10 dan kemudian 4-7.

LANGKAH KESELAMATAN SEMASA BERMAIN BOLING TENPIN Terdapat beberapa risiko kecederaan dalam semua aktiviti fizikal dan boling tenpin tidak dikecualikan. Bola boling adalah berat (antara 6 16 lbs) dan merupakan punca utama penyebab kecederaan. Walaubagaimapun, sebarang kecelakaan boleh dielakkan sekiranya sesorang yang berminat bermain mengambil langkah-langkah keselamatan berikut: 1. 2. Hanya seorang pemain akan berada di atas lorong permainan pada sesuatu masa. Ini akan mengelakkan bola dari mencederakan orang lain sekiranya pemain terlepas genggaman bola. Jangan melepasi garisan batal semasa atau selepas menggolekkan bola. Ini adalah kerana lorong permainan disaluti dengan minyak pelicin untuk memudahkan golekan bola. Tapak kasut boling juga adalah rata dan licin. Jadi adalah penting agar minyak tersebut tidak melekat ke tapak kasut boling. Oleh kerana pemain rekreasi menggunakan bola kepunyaan pusat boling (house ball), maka adalah penting untuk mereka memilih bola yang betul dan sesuai. Pertama sekali ialah pastikan pemain memilih berat bola yang mampu digenggam dan ayun. Perkara kedua ialah pastikan jari-jari dapat dimasukkan ke dalam lubang bola. Lubang yang terlalu kecil akan menyebabkan jari tersangkut dalam lubang semasa melepaskan bola. Ini akan menyebabkan kecederaan pada ruas jari atau sendi pergelangan tangan, siku atau bahu. Panduan memilih bola ialah menggunakan bola yang beratnya tidak lebih daripada 10% berat badan. Sebagai contoh sekiranya berat badan seseorang itu ialah 100 lbs, maka dia harus memilih dan menggunakan bola 10lb. Kanak-kanak yang berat badan kurang daripada 60 lbs mungkin tidak berupaya untuk bermain sebab berat bola minimum adalah 6 lbs. Memilih bola yang terlalu ringan mungkin mengakibatkan pemain tersebut melepaskan bola terlalu tinggi dan boleh merosakkan permukaan lorong. Bola yang terlau berat pula mungkin menyebabkan bola terlepas ke belakang dan mengganggu langkah dan ayunan pemain tersebut. Pilih saiz kasut yang betul. Saiz yang tidak sesuai akan menimbulkan ketidakselesaan kepada pemain. Setiap pemain juga harus memakai sarung kaki untuk menjaga kesihatan dan kebersihan diri apabila menyewa kasut pusat boling.

3.

4.

5.

Modul 139 Sukan Individu

6.

Awas dan berwaspada apabila mengambil bola dari rak (ball return rack). Tunggu sehingga tiada lagi bola yang akan keluar dari rak pemulangan bola sebelum mengambil bola sendiri. Masukkan jari-jari tangan ke dalam lubang bola dan tangan sebelah lagi menyokong di bawah bola. Jangan makan atau minum di kawasan permainan. Ini adalah untuk mengelakkan tertumpahnya makanan dan minuman.

7.

Etika dalam permainan boling 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Berikan laluan kepada pemain di sebelah kanan kamu untuk menggolek sekiranya kamu berdua sudah bersedia untuk menggolek. Jangan menggangu rakan pemain yang berkongsi lorong Bermain di lorong kamu sendiri kecuali apabila bersetuju untuk bertukar lorong. Bermain dengan adil. Jangan melampaui (overstepped) garisan batal walaupun permainan persahabatan. Jangan bermain dengan kasut biasa. Setiasa memakai kasut boling semasa bermaian. Jangan guna bola orang lain tanpa kebenaran. Elak daripada menggunakan kata-kata kesat semasa bermain. Sentiasa bersedia untuk giliran kamu.

RUMUSAN
Sebagai rumusan, berikut adalah tip yang boleh membantu seseorang menikmati di samping memperbaiki prestasi permainan boling tenpin. #1 Konsentrasi Konsentrasi adalah unsur pertama dalam sukan boling sebab tanpa konsentrasi, perkara lain tidak akan berlaku. Kekangan dan masalah di tempat bekerja atau rumah adalah antara faktor yang boleh menggangu konsentrasi seorang pemain. Kira secara mental satu hingga empat apabila berdiri di tempat permulaan. Kemudian baharulah tumpukan perhatian ke sasaran di atas lorong. #2 Bahu selari dengan garisan batal Untuk golekkan yang konsisten, pastikan bahu pemain sentiasa selari dengan garisan batal. Bahu yang tidak selari (jatuh) akan menyebabkan golekkan tersasar. Kekalkan kelajuan langkah yang sederhana dan sentiasa memantau kedudukan bahu. #3 Luruskan tulang belakang Salah satu perkara yang agak susah untuk dilakukan secara sedar, lebih-lebih lagi apabila memegang bola yang berat. Adalah penting untuk tidak bongkokkan badan tetapi sebaliknya luruskan bahagian belakang badan untuk golekkan yang konsisten. #4 Tangan lurus dan dekat dengan badan Pastikan bahagian dalam siku sentiasa menghala ke sasaran untuk golekkan yang konsisten.

Modul 140 Sukan Individu

#5 Bengkokkan lutut Kekalkan lutut kaki hadapan dalam keadaan bengkok walaupun selepas menggolek. Kedudukan ini akan membantu golekkan yang lebih licin. #6 Gelungsur dengan lurus Gelungsur dalam garisan yang lurus semasa melepaskan bola. Kaki hadapan sentiasa menghala ke garisan batal. #7 Ikut lajak Salah satu penyumbang utama kepada skor yang rendah ialah pemain tidak ikut lajak dengan tangan lepas tinggi sampai ke kepala. #8 Lihat bola lepas tanda Tumpukan perhatian pada satu tanda di atas lorong dan kekalkan posisi ikut lajak (seolah beku) sehingga melihat bola melepasi tanda tersebut. #9 Latih, Latih, Latih Tiada jalan mudah atau singkat kecuali gigih berlatih. Seorang pemain boleh meminta bantuan rakan untuk melihat persediaan serta langkah menggolekkan bola atau membuat rakaman. Ulang tayang dan cuba kenalpasti di mana berlaku kesilapan atau kelamahan. #10 Keseronokan! Sekiranya sembilan tip di atas tidak dapat meningkatkan skor, jadikan sukan boling sebagai aktiviti riadah yang menyeronokkan!

KATA KUNCI
Frame Garisan batal (foul line) Genggaman Gelungsur Hook Ikut lajak Langkah Latihan mental Lorong Mengira skor Menggolek (roll) Penanda (markings) Pin Push away Strike Spare

Modul 141 Sukan Individu

Stance Spin Split Tenpin Tuju Poket

PENILAIAN KENDIRI
1. Etika dalam sukan boling tenpin adalah penting semasa bermain sama ada sebagai rekreasi atau pertandingan. Huraikan enam etika semasa bermain. Bincangkan mengapa adalah penting untuk setiap pemain mematuhi dan mengamalkan etika tersebut. 2. Terangkan peralatan yang perlu ada serta kemudahan yang ada dalam sebuah pusat boling. 3. Jelaskan sistem pengiraan mata dalam sukan boling tenpin. 4. Jelaskan langkah-langkah dalam kemahiran menggolekkan bola.

RUJUKAN
Mullen, M. (2009). Bowling fundamentals (Sports fundamentals), Champaign, Ill: Human Kinetics. Weidman, D. (2006). Bowling. Steps to success. Champaign, Ill: Human Kinetics. Bohn, P. & Herbst, D. (2000). Bowling: How to Master the Game. Wisconsin, USA: Universe Publishing. Laman sesawang: www.topendsports.com/sport/tenpin/index.htm www.amug.org/~a249/pinboy.htm

Modul 142 Sukan Individu

UNIT 9 SUKAN PADANG OLAHRAGA (BALAPAN DAN PADANG)


HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan asal usul sejarah olahraga. 2. Menerangkan peranan International Association of Athletics (IAAF) Federations dan Kesatuan Olahraga Malaysia (KOM). 3. Mengaplikasi peraturan dan undang acara olahraga balapan dan padang. 4. Menginteprestasi fasa latihan olahraga yang bermula daripada atletik kanak-kanak (Kids Athletics) hinggalah peringkat prestasi tinggi. 5. Belajar melakukan kemahiran acara-acara olahraga bermula daripada latihan atletik kanak-kanak hinggalah kemahiran khusus acara olahraga balapan dan padang.

PENGENALAN
Acara olahraga yang mengandungi acara-acara padang dan balapan, merupakan sukan yang kompleks. Namun sukan boleh disesuaikan kepada semua peringkat lapisan manusia, acara-acara sukan olahraga boleh dijalankan dengan menggunakan undang-undang pertandingan mudah hinggalah yang lebih canggih. Berdasarkan catatan sejarah olahraga merupakan acara yang tertua dan dipercayai bermula pada 3000 tahun yang lampau di Greece. Oleh itu, sukan olahraga boleh dianggap sebagai acara sukan yang tertua di dunia. Catatan sukan olahraga ini bermula di Sukan Olimpik kuno tahun 776 S.M di Greece. Mengikut catatan The Encyclopedia of Sports antara acara olahraga yang pertama yang dipertandingkan ialah acara lompat jauh di mana ahli sukan Sparta iaitu Chionis pada Sukan Olimpik 656 S.M telah berjaya melompat sejauh 23 kaki 1 inci. Di England, sukan olahraga telah dihidupkan oleh Royal Military College di Sandhurst di mana temasya sukan bermula pada 1812. Kemudian Kelab Olahraga yang pertama ditubuhkan iaitu The Necton Guild. Setelah itu, semakin banyak kelab olahraga yang ditubuhkan dan ada kelab olahraga peringkat universiti yang ditubuhkan iaitu tahun 1850 di Oxford University Exeter College Athletic Club. Manakala kejohanan kebangsaan yang pertama ialah pada tahun 1866 dianjurkan oleh Amateur Athletic Club di England. Seterusnya kejohanan antarabangsa yang pertama diadakan tahun 1876 antara England dan Ireland. Perkembangan acara olahraga di Malaysia pada peringkat awal mengikut corak England. Persekutuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) ditubuhkan pada tahun 1912 dan semua negara boleh menganggotai badan tertinggi sukan olahraga di dunia ini. Peranan IAAF ialah sebagai penasihat dan pengiktiraf semua perjumpaan sukan terbesar ini. IAAF adalah satu-satunya badan atau pertubuhan yang boleh mengiktiraf sebarang rekod atau kejayaan yang dicapai oleh atlet. Segala peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan olahraga adalah di bawah tanggungjawab IAAF.

Modul 143 Sukan Individu

Manakala badan induk yang mengawal perkembangan olahraga di Malaysia ialah Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) telah menukar nama baru kepada Kesatuan Olahraga Malaysia (KOM) atau Malaysian Athletic Federation mulai Januari 2012. Nama baru ini telah diluluskan oleh Pesuruhjaya Sukan Malaysia dengan meluluskan perlembagaan baru, antaranya perlembagaan baru cuma ada satu jawatankuasa olahraga utama berbanding perlembagaan dahulu ada dua jawatankuasa utama iaitu majlis dan jawatankuasa lembaga pengarah. Huraikan sejarah perkembangan sukan olahraga Malaysia dan peranan KOM atau dahulunya dikenali sebagai KOAM. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ACARA OLAHRAGA Acara olahraga juga dikenali sebagai sukan atau acara balapan dan padang (Track and Field Events). Hampir semua acara balapan kecuali acara jalan kaki, merentas desa, marathon dijalankan di luar kawasan balapan. Manakala semua acara padang dilaksanakan di kawasan padang. Berikut adalah acara-acara olahraga yang meliputi acara balapan dan padang seperti dalam Jadual 1. Jadual1: Senarai acara olahraga Acara Balapan Acara pecut: 100m, 200m, 400m Acara padang Acara Acara lain campuran Acara lompatan: Lompat Jauh, Decathlon Marathon Lompat Kijang, Lompat Pentathlon Merentas Desa Bergalah dan Lompat Tinggi

4x100m; Acara balingan: Melontar Peluru, Melempar Cakera, Merejam Lembing dan Melontar Tukul Besi Jarak sederhana: 800m, 1500m 3000m lari berhalangan Acara jarak jauh: 3000m, 5000m 10,000m Berjalan kaki : 20km, 50km

Lari berganti-ganti: 4x200m, 4x400m

PEMBANGUNAN ATLET
Dalam bidang olahraga, atlet lelaki dan perempuan serata dunia dari masa ke semasa memperbaiki pencapaian mereka. Peningkatan pencapaian ini berdasarkan peningkatan tahap kecergasan dan teknik lakuan acara-acara olahraga. Peningkatan kecergasan dan teknik lakuan acara ini berlaku

Modul 144 Sukan Individu

peningkatan pengetahuan dan kefahaman jurulatih, guru tentang aplikasi prinsip latihan dan kesannya. Maka dengan penggunaan teori latihan membawa semua informasi pengetahuan tentang atlet, sosial dan pendekatan saintifik dalam sains sukan membolehkan jurulatih dan guru sukan untuk mengaplikasikan perkara-perkara ini dalam latihan acara olahraga. Jurulatih dan guru olahraga yang berwibawa bagi meningkatkan prestasi atlet atau anak murid mereka, harus bertindak menghayati falsafah jurulatih. IAAF menyarankan bagi meningkatkan prestasi acara olahraga pendekatan latihan olahraga haruslah memberi perhatian kepada komponen latihan seperti Rajah 1. Jurulatih bagi program latihan prestasi tinggi atau guru di peringkat sekolah perlu mengambil kira perkara-perkara seperti keselamatan, falsafah jurulatih, kemahiran teknikal, keperluan sistem tenaga, kemahiran jurulatih, kecergasan fizikal atlet, pemakanan dan daya tahan mental dalam merancang regim atau program latihan untuk atlet.

Kemahiran keselamatan Falsafah kejurulatihan

Kemahiran mental

Kemahian pemakanan Pembangunan Kecergasan fizikal

Kemahiran teknikal

Sistem tenaga Pembangunan program latihan

Kemahiran kejurulatihan

Rajah 1: Komponen pembangunan atlet

Latihan jangka masa panjang Konsep pembangunan atlet melibatkan pendekatan latihan jangka panjang bagi semua individu dalam semua peringkat umur bagi mencapai potensi individu secara optimum. Latihan secara jangka panjang disokong oleh IAAF untuk penggunaan semua jurulatih atau guru yang bertindak sebagai jurulatih yang melatih atlet. Jurulatih yang berkesan akan memilih latihan jangka masa panjang bagi mencapai kemajuan atau prestasi yang meningkat mengikut tahun demi tahun, sehingga umur atlet 40 tahun bila biologi badan bertindak untuk menurunkan prestasi acara olahraga. Ringkasnya, pembangunan latihan atlet jangka masa panjang bermaksud melakukan atau melatih perkara yang betul pada masa yang sesuai. Peringkat-peringkat pembangunan atlet IAAF mencadangkan lima peringkat pembangunan atlet untuk jangka masa panjang bagi mengelakkan pengkhususan latihan terlampau awal usia dan seterusnya meningkat prestasi secara optimum secara beransur maju, seperti dinyatakan dalam Rajah 2.

Modul 145 Sukan Individu


Peringkat pembangunan atlet Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5 Prestasi optimum (Prestasi tinggi)

Kids atletik

Acara pelbagai /multilateral

Acara mengikut kumpulan

Spesifik acara

Jumlah tahun latihan Umur optimum *perlu ambil kira umur biologi

1, 2, 3 6-9, 8-11,10-13

4, 5 12-14, 13-15

6 14-16

7, 8 15-17,16-18

9,10 17-19, 18-20

Rajah 2: Peringkat latihan jangka panjang Pembangunan latihan olahraga boleh bermula dengan peringkat 1 iaitu peringkat atletik kanak-kanak iaitu boleh bermula umur kanak-kanak 5/7 tahun dan boleh tamat latihan atletik kanak-kanak pada peringkat umur 11/12 tahun, iaitu latihan atletik kanak-kanak dijalankan dalam tempoh masa selama dua hingga empat tahun. Manakala peringkat 2, acara latihan pelbagai (latihan multilateral atau multievents) boleh bermula pada peringkat umur 11/12 tahun dan boleh dijalankan hingga peringkat umur 13/14 tahun, latihan pelbagai ini boleh dilaksanakan selama tempoh masa dua hingga empat tahun. Seterusnya, latihan peringkat 3 iaitu latihan pembangunan iaitu spesifik mengikut acara (pengkhususan acara) peringkat awal mengikut kumpulan acara boleh bermula pada peringkat umur 14/15 hinggalah ke umur 16/17 tahun iaitu tempoh latihan selama lima hingga tujuh tahun. Manakala peringkat 4 ialah pengkhususan terakhir untuk sesuatu acara khusus boleh bermula pada peringkat umur 16/17 atau 18/19 tahun dan boleh dilatih selama tujuh hingga sembilan tahun. Akhir sekali peringkat ke 5, ialah peringkat latihan prestasi tinggi bermula pada peringkat umur bilogi 18/19+ tahun (umur biologi perlu juga diambil kira) dan boleh berlatih tempoh masa selama 10 tahun.

Senaraikan lima (5) peringkat latihan dan kepentingannya. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

PERINGKAT 1: LATIHAN KIDS ATLETIK


Pengenalan Pada tahun tahun 2001, IAAF telah memperkenalkan latihan Atletik Kanak-kanak (Kids Athletics) sebagai konsep pembangunan olahraga yang berlainan dengan latihan olahraga orang dewasa. Seterusnya pada tahun 2005 telah mencipta polisi olahraga remaja 7-15 tahun dan polisi ini mempunyai dua objektif iaitu menjadikan olahraga sebagai aktiviti individu yang paling diamalkan di sekolah di seluruh dunia dan memberi peluang kepada kanak-kanak negara anggota persekutan IAAF dalam aktiviti olahraga dengan pendekatan lebih efisyen lagi.

Modul 146 Sukan Individu

Tujuan program khas atletik kanak-kanak ialah untuk memberi keseronokan kepada kanak-kanak, acara baru yang inovatif dari segi organisasi yang melibatkan aktiviti seperti larian pecut, larian daya tahan, lompatan, membaling/melontar boleh dilakukan di banyak tempat termasuk stadium, taman mainan kanak-kanak, gymnasium, atau di manamana kawasan sukan. Diharapkan konsep latihan atletik kanak-kanak akan dapat memberikan kanak-kanak faedah kesihatan, pendidikan dan kepuasan kendiri. Rajah 3, 4 dan 5 adalah contoh beberapa acara atletik kanak-kanak boleh dijalankan untuk kumpulan umur 7-8 tahun. (i) Acara: Pecut/lari berpagar berganti-ganti dan berulang-alik

Penerangan ringkas: Lari berganti-ganti berulangan digabungkan dengan jarak lari berpagar
Pecut berpagar, berganti-ganti dan ulang alik

Rajah 3: Acara pecut/lari berpagar berganti-ganti dan ulang-alik

Prosedur dan pelaksanaan acara Alatan yang digunakan seperti dalam Rajah 3. Diperlukan dua garisan untuk setiap pasukan, garisan yang pertama mempunyai halangan berpagar dan satu garisan tanpa halangan bagi membolehkan pelajar melakukan sprint relay. Acara ini tamat apabila seseorang tamatkan larian berhalangan pagar dan acara larian pecut melalui lari berganti-ganti (bertukar baton berlaku pada tangan kiri). Pemarkahan Pemarkahan ditentukam masa yang diambil oleh setiap pasukan, pasukan yang menang ditentukan masa yang terbaik dan lain-lain pasukan juga ditentukan dengan kedudukan masa. Pembantu Bagi membantu kelicinan organisasi, seorang pembantu diperlukan untuk setiap pasukan untuk mengawal perjalanan acara dan untuk mengambil masa.

Modul 147 Sukan Individu

(ii) Acara perlumbaan daya kardiovaskular Penerangan ringkas: Perlumbaan menggunakan masa lapan minit dengan menggunakan jarak 150m, seperti dalam Rajah 4.

Perlumbaan daya tahan kardiovaskular

Rajah 4: Perlumbaan daya tahan kardiovaskular Prosedur Setiap pasukan harus berlari jarak 150 m dalam bentuk empat segi, seperti dirajah daripada garisan permulaan. Setiap ahli pasukan harus berlari berulang kali selama lapan minit, perlumbaan bermula secara serentak dan semua pasukan boleh mengambil bahagian serentak, permulaan dan penamatan acara berlangsung dengan tiupan wisel atau tembakan pistol. Pasukan akan diingatkan bahawa mereka cuma tinggal satu minit selepas tujuh minit dalam perlumbaan. Pemarkahan Pemarkahan akan ditentukan apabila semua peserta memberi kad kepada pembantu, hanya pelari yang tamatkan diambil kira, dan pelari yang tidak melengkapkan jarak larian tidak akan diambil kira. Pasukan mana yang memperoleh bilangan kad yang banyak dianggap sebagai pemenang. Pembantu Bagi melancarkan organisasi, sekurang-kurangnya dua pembantu diperlukan. Mereka bertanggungjawab untuk permulaan acara, mengutip dan mengira kad. Mereka juga dikehendaki merekodkan markah, mencatat masa serta memberi syarat masa tinggal dan sebagainya. (iii) Melontar Secara Melutut (Knee Throwing) Penerangan ringkas : Menggunakan bola segar melontar untuk mendapatkan jarak seperti di Rajah 5.

Modul 148 Sukan Individu

Melontar secara melutut

Rajah 5. Melontar secara melutut Prosedur Peserta dikhendaki melutut atas permukaan lembut (foam mat). Peserta dikehendaki melenting badan ke belakang dengan menggunakan kedua belah tangan untuk melakukan lontaran atas kepala dengan menggunakan bola segar beratnya 1 kg. Kemungkinan selepas lontaran atas kepala peserta akan jatuh atas permukaan yang lembut Peringatan keselamatan: Bola segar tidak boleh dilontar balik kepada peserta, dinasihatkan supaya bola segar dibawa balik atau diguling kembali pada garisan permulaan. Pemarkahan Setiap peserta diberi dua percubaan dan dirakamkan dalam 20 sm jeda (intervals). Setiap percubaan diukur menggunakan sudut tepat 90 (right angle) daripada garisan permulaan. Daripada dua percubaan, percubaan terbaik akan diambil kira dari segi pemarkahan pasukan. Pembantu Acara ini memerlukan dua orang pembantu bagi satu pasukan, pembantu-pembantu perlu mengawal dan mentadbirkan proses pertandingan iaitu mentaksirkan jarak lontaran bola segar (diukur menggunukan sudut 90 daripada garisan permulaan, membawa balik bola segar ke kawasan permulaan dan mencatatkan skor dalam borong skor.

Huraikan kepentingan program latihan atletik kanak-kanak. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Modul 149 Sukan Individu

LATIHAN PELBAGAI (MULTILATERAL)


Latihan pelbagai atau multilateral dijalankan pada peringkat umur 12-15 tahun bagi mengelakkan pengkhususan latihan untuk sesuatu acara terlampau awal. Berdasarkan bukti yang ada pengkhususan acara dan latihan spesifik lebih awal dalam bidang olahraga akan menyebabkan atlet mencapai prestasi optimum awal pada peringkat umur 15-16 tahun kemudian hilang bakat (burnt out) dan cedera apabila umur meningkat 17-18 tahun. Dalam latihan pelbagai, atlet didedah dengan latihan pelbagai kemahiran sukan dan sedikit latihan spesifik atau pengkhususan acara. Tujuan latihan pelbagai atau multilateral untuk membantu persediaan seluruh tubuh termasuk menyerluh sistem fisiologi, sistem kardiovaskular dan sistem neuromuscular serta daya tahan mental. Rajah 6 menunjukkan contoh-contoh latihan pelbagai

Kekuatan dan kuasa

Imbangan dan kelenturan

Mental

Tenaga simpanan

Daya tahan

Pengukuran, pentaksiran, penilaian dan pelaporan

Rajah 6: Latihan pelbagai (multilateral)

LATIHAN SPESIFIK MENGIKUT ACARA


Latihan spesifik mengikut acara boleh mula secara giat dan lebih tersusun dengan isipadu dan kesukaran latihan selepas atlet mengikuti program latihan pelbagai (multilateral). Berikut adalah beberapa latihan khusus (event specific) yang boleh dijalankan menggunakan pendekatan pengajaran ansur maju dan boleh diajar menggunakan kaedah demostrasi, semak berganding atau kaedahkaedah pendekatan lain yang sesuai dengan konten dan konteks atlet yang dilatih.

Modul 150 Sukan Individu

Acara Pecut Acara pecut bermaksud berlari dengan kelajuan maksimum, termasuklah semua acara pecut iaitu 100m, 200m, 400m dan termasuk acara 4x100m serta 4x400m. Prestasi atlet bagi acara ini antaranya bergantung kepada susuk badan, keseimbangan anggota badan, keanjalan otot, panjang langkah (stride length), kadar melangkah (stride frequency), teknik dan sistem latihan. Dari segi teknik larian seperti Rajah 7, kesepaduan panjang langkah dan kadar langkah amat penting, ini dapat dicapai latihan yang dijana harus menguatkan dan menganjal otot-otot larian, menjana kefleksibelan pinggul. Manakala aksi kaki dalam gaya larian yang baik digambarkan dengan dua aksi kaki iaitu pemanjangan pemancu kaki belakang dan lutut kaki pemulihan dinaikkan. Manakala aksi lengan harus dibengkokkan pada siku, lebih kurang 90 darjah. Bahu harus ke depan dengan tangan mengendur dan jari-jari bengkok sedikit. Tangan menghayun ke depan pada paras bahu dan ke belakang pada ketinggian pinggul.

Rajah 7: Teknik larian posisi kaki dan lengan

Fasa permulaan acara pecut Permulaan dengan teknik yang betul amat penting kerana ia boleh mempengaruhi prestasi masa yang baik. Pada permulaannya, atlet harus menukar kedudukan daripada pegun kepada larian sama ada berdiri atau dekam, yang menjadi aspek penting untuk mendapat kelajuan ialah daya tolakan kaki. Kegunaan blok permulaan dekam boleh membantu tolakan ke hadapan. Permulaan bagi acara pecut boleh menggunakan tiga posisi dekam. Perbezaan antara tiga posisi ditentukan melalui jarak garisan permulaan dengan blok dekam. Tiga posisi dekam dikenali sebagai gaya peluru (bunch/bullet), gaya sederhana (medium) dan gaya panjang (elongated). Bagi gaya peluru, blok permulaan adalah rapat dengan garis permulaan, blok hadapan diletak dua tapak dari garis permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan. Manakal bagi gaya sederhana, blok hadapan diletak dua tapak dari garis permulaan dan blok belakang dua tapak dari bahagian hadapan blok hadapan. Bagi gaya ketiga iaitu blok gaya panjang, blok hadapan diletak dua tapak dari garis permulaan dan blok belakang tiga tapak dari bahagian hadapan blok hadapan. Rujuk 8 untuk tiga permulaan bagi acara pecut.

Modul 151 Sukan Individu

Rajah 8: Posisi dekam untuk tiga gaya permulaan Fasa pecutan Objektif dalam fasa ini seperti Rajah 9 dicapai dengan menolak kaki dan badan condongan ke bawah untuk mendapatkan jumalah pecutan. Dengan setiap langkah menambahkan kelaju pecutan, serta dengan hayunan aksi tangan yang pantas, beritma dan gerakan yang relaks.

Rajah 9: Fasa pecutan Fasa mempertahan nyah pecutan Objektif fasa ini seperti Rajah 9 iaitu mempertahankan kelajuan dicapai melalui kombinasi mekanik larian yang dicapai pada fasa pecutan. Dalam fasa ini, gerakan lutut tinggi ke arah balapan larian, kekalkan postur yang tegak sedikit condong ke hadapan tidak jauh dari pinggang, teruskan hayunan tangan dengan pantas tanpa melakukan rotasi bahu. Fasa penamat Dalam fasa ini, atlet harus mengekal postur dengan aksi langkah yang normal melalui garisan penamat, pada langkah terakhir, atlet melakukan condongan lunges ke hadapan pada garisan penamat, seperti Rajah 10, atlet harus mengandaikan bahawa garisan penamat masih jauh lagi untuk mengekalkan kelajakan larian.

Modul 152 Sukan Individu

Rajah 10: Posisi penamat

Latihan tubi kelajuan (Speed drills) Bagi meningkatkan keupayaan koordinasi, jarak langkah dan kekerapan langkah adalah penting bagi seseorang atlet acara pecut melakukan aktiviti latih tubi kelajuan atau speed drills, Rajah 11 menunjukkan contoh beberapa jenis aktiviti latih tubi kelajuan.

Lari berlangkah laju

Lompat skip Rajah 11: Latih tubi kelajuan (Speed drills)

Larian berlutut tinggi

Acara lompat tinggi Acara lompat tinggi merupakan acara yang diajar dari sekolah rendah lagi, acara ini sesuai diajar menggunakan pendekatan beransurmaju. Terdapat pelbagai teknik acara lompat tinggi dan biasanya diajar menggunakan empat fasa ansurmaju iaitu: (i) penujuan larian menuju ke palang. (ii) lonjakan lonjakan kaki untuk menaikkan badan. (iii) layangan posisi badan ketika berada di udara dan di atas palang. (iv) pendaratan jatuhan badan dan bahagiannya dengan tempat mendarat.

Modul 153 Sukan Individu

Teknik atau gaya lompat tinggi Terdapat beberapa teknik atau gaya lompat tinggi, antaranya ialah: (i) Gaya gunting Pelompat menuju ke palang secara bersudut dan melonjak dengan kaki yang berada di luar dari palang. Semasa melepasi palang, pelompat berada dalam keadaan duduk berlunjur, seperti Rajah 12. (ii) Gaya Timur Pelompat menuju ke palang secara lurus dari hadapan 90 darjah. Semasa melonjak, kaki bebas dihayun secara tegak ke hadapan badannya dan pelompat melepasi palang secara mengiring. (iii) Gaya guling barat Penujuan ke palang secara bersudut seperti dalam gaya gunting. Pelompat melonjak dengan kaki yang lebih dekat dengan palang. Kaki lonjakan berada dalam keadaan bengkok semasa pelompat berguling selari dengan palang untuk membuat pelepasan. (iv) Gaya pelana (Gaya Stradder) Gaya atau teknik ini lazim digunakan di serata dunia. Gaya ini menyerupai dengan gaya guling barat. Pelompat menuju ke palang secara bersudut. Ketika melepasi palang, muka pelompat memandang ke bawah dan keadaan badannya seolah-olah meniarap di atas palang. (v) Gaya Fosbury Flop Gaya yang biasa digunapakai di peringkat Olimpik dan kejohanan olahraga antarabangsa dan berkesan pada masa kini ialah gaya Fosbury Flop. Gaya ini diperkenalkan oleh Dick Fosbury pada Tahun 1968. Beliau telah memperkenalkan satu teknik baru dalam bidang melompat tinggi di mana pelepasan palang dibuat dengan bahagian belakang (bahu) dahulu dan pendaratan dibuat di belakang badan hampir dengan bahagian tengkuk. Gaya atau teknik ini seperti di Rajah 12, boleh diajar dalam empat fasa iaitu penujuan, lonjakan, layangan dan pendaratan seperti dalam Rajah 12. (a) Penujuan Biasanya pelompat mengambil tujuh hingga sembilan langkah larian di mana tiga langkah terakhir itu adalah bentuk melengkung. Larian melengkung inilah yang menyediakan pelompat melepasi palang dengan bahagian belakangnya dahulu. (b) Lonjakan Ini adalah tindakan yang meledak. Sebaik sahaja pelompat mengakhiri larian yang melengkung, kaki luarnya melonjak dengan kuat apabila memijak tanda lonjakan yang hampir selari dengan palang. Kedua-dua belah tangan dibengkokkan dan dihayun ke atas dan kaki bebas diangkat tinggi dengan bahagian lutut juga dibengkokkan. Lutut ini juga digerakkan secara melintang badan untuk membantu pusingan badan di udara supaya bahu menjadi selari dengan palang.

Modul 154 Sukan Individu

(c) Layangan Semasa di udara, pelompat menoleh ke belakang (menadang palang) sambil melentikkan badan.Tangan diletakkan di bahagian sisi badan dan kedua-dua belah kaki dibengkokkan di bahagian lutut. Lentikan badan ini akan membantu bahagian punggung pelompat badan melepasi palang. Setelah badan pelompat melepasi palang, kedua-dua belah kakinya diluruskan dan diangkat tegak ke atas. Tindakan ini dibuat supaya kaki tidak tersangkut pada palang dan ia juga sebagai persediaan untuk pendaratan. (d) Pendaratan Serentak dengan mengangkat kakinya kenatas, pelompat menarik kepala dan dadanya ke arah kaki. Kedua-dua belah tangan diangkat ke atas dan pelompat mendarat di atas bahagian belakang badannya.

Rajah 12: Lompat tinggi gaya Fosbury dan gaya gunting

Modul 155 Sukan Individu

Acara melontar peluru Peralatan peluru diperbuat daripada besi, tembaga atau logam lain yang tidak kurang lembutnya. Bentuknya mesti bulat dan mempunyai permukaan yang licin. Saiz dan berat peluru berbeza-beza mengikut peringkat peserta dan jenis pertandingan. Berat peluru pula bergantung pada umur bagi memudahkan lontaran mengikut keupayaan seseorang peserta berdasarkan peringkat umur mereka. Bagi lelaki dewasa ialah 7.257 kg, seterusnya untuk wanita dewasa ialah 4 kg, untuk lelaki junior ialah 5 kg dan bagi wanita junior ialah 3 kg. Ansurmaju melontar peluru mempunyai beberapa fasa iaitu pegangan peluru, lakuan sedia, lungsuran, kilasan badan, lontaran dan pulihan. (i) Pegangan peluru Kelima-lima jari digunakan. Ibu jari dan jari kelinking mengimbangi kedudukan peluru. Atlet tidak boleh memegang peluru di tapak tangan. Ini merupakan satu kesalahan biasa yang dibuat oleh kebanyakan peserta yang baru belajar melontar peluru seperti Rajah 13.

Rajah 13: Teknik pegangan peluru Teknik melontar peluru Terdapat beberapa teknik melontar peluru antaranya teknik gaya berdiri dan melontar (tanpa lungsuran), gaya melungsur selangkah, gaya rotasi dan yang paling terkenal ialah gaya Parry O Brien. Gaya Parry O Brien Teknik O Brien boleh dilakukan dalam keadaan lakuan sedia, lungsuran, kilasan badan, lontaran, ikut lajak dan pemulihan seperti Rajah 14. Lakuan sedia: Sama seperti dalam gaya melungsur selangkah, pelontar berdiri membelangkan arah lontaran. Kaki bebas diangkat ke atas sambil bahagian badan dibongkokkan ke hadapan sehingga selari dengan tanah.

Modul 156 Sukan Individu

Lungsuran: Sebaik sahaja badan condong ke hadapan dan berat badan dirasa di atas kaki kanan, pergerakan melungsur dilakukan. Lungsuran ini dibuat dengan kaki kanan dijengketkan (lutut dibiarkan bengkok) ke belakang. Serentak dengan pergerakan ini, kaki kiri ditendang ke bahagian hadapan bulatan. Badan pelontar ketika ini masih di dalam keadaan condong. Kilasan badan: Pada akhir pergerakan lungsuran dan apabila kaki bebas (kaki kiri) telah bertapak di belakang papan penahan, badan pun mula mengilas ke atas dan ke hadapan (teknik mengilas badan adalah hampir sama dengan teknik yang diterangkan dalam gaya melungsur selangkah sebelum ini). Butiran yang penting ditegaskan ialah lungsuran dan kilasan badan hendaklah dilakukan sebagai satu pergerakan yang terus-menerus supaya tidak menjejaskan pengumpulan daya untuk membuat lontaran. Lontaran, ikut lajak dan pulihan: Gaya ini sama dan boleh rujuk kepada lontaran dan pulihan dalam gaya melungsur selangkah. Sebenarnya teknik ke semua fasa ini adalah hampir sama.

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Rajah 14: Gaya Parry O Brien

Dalam kumpulan, senaraikan ansurmaju latihan lari berpagar (100m perempuan) dan juga latihan acara lari berganti-ganti 4 x100m. Bincangkan secara terperinci bagi setiap ansurmaju latihan lari berpagar dan lari berganti-ganti 4x100m.
1 2

Modul 157 Sukan Individu

RUMUSAN
Sukan olahraga atau pun dikenali sebagai acara balapan dan padang merupakan ibu kepada sukansukan yang lain kerana mengutamakan asas-asas pergerakan manusia seperti berlari, melompat, membaling, merejam dan berjalan kaki. Sejarahnya sejak zaman kuno dan sumbangannya dari segi pingat yang ditawarkan di peringkat sukan olimpik, bahawa sukan ini harus diberi perhatian yang serius untuk diajar dan dilatih dari peringkat awal persekolahan lagi. Sukan olahraga adalah acara yang kompleks lagi teknikal bagi mencapai prestasi yang tinggi, namun dengan perancangan latihan pembangunan jangka masa panjang, pendekatan pengajaran dengan mengambil kira peringkat umur biologi dan kronologi prestasi tinggi termasuk atlet Malaysia mampu dicapai. Program latihan olahraga seperti yang dicadangkan oleh IAAF, harus dimulakan dengan program latihan atletik kanak-kanak, latihan pelbagai, latihan spesifik mengikut kumpulan acara dan seterusnya latihan spesifik mengikut acara untuk prestasi tinggi harus dijalankan secara berterusan dan ini memerlukan tidak kurang daripada 10 tahun bagi mencapai prestasi tinggi. Di samping pendekatan latihan, acara-acara olahraga perlu diajar dengan berkesan kerana acara olahraga melibatkan aspek kemahiran teknikal yang tinggi dan harus diajar secara beransurmaju oleh jurulatih atau guru diperingkat akar umbi lagi.

KATA KUNCI
Acara balapan Acara padang Acara lari pecut (sprint event) Atletik kanak-kanak (kids athletics) Latihan jangka masa panjang Latihan pelbagai (multilateral training) Latihan spesifik mengikut kumpulan acara Latihan spesifik acara Lompat tinggi (high jump) Melontar peluru Pembangunan atlet Permulaan dekam

PENILAIAN KENDIRI
1. Peraturan dan undang-undang amat penting dalam acara olahraga. Bincangkan peraturanperaturan sekurang-kurangnya satu acara balapan dan sekurang-kurangnya satu acara padang, sepertimana peraturan yang ditetapkan oleh IAAF. 2. Huraikan perbezaan tanggungjawab dan tugasan juri rayuan dan ketua hakim penjaga masa dalam acara olahraga. 3. Jelaskan sistem pengiraan mata dalam acara lompat tinggi. 4. Perihalkan setiap ansurmaju acara melontar peluru. Bincangkan fasa-fasa ansurmaju dalam acara melontar peluru.

Modul 158 Sukan Individu

RUJUKAN
Bowerman J.W and Freeman H.W. (1991). High perfomance training for track and field. Champaign, IIIinois: Human Kinetics. Gozzoli, C., Simonamid, J. and El-Habil, A (2005). IAF kids athletics. International Association of Athletic Federations. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. (2010). Buku peraturan olahraga KOAM 2010-2011. Kuala Lumpur: International Association of Athletic Federations. Ten, H. (1997). Manual olahraga. Setiakawan. Kuala Lumpur. Thompson, P. (2009). Introduction to coaching. IAAF Coaches and Certification System. Lincolnshire Tidow, G. (1990). Model technique analysis sheet for throwing events. New Studies in Athletics (IAAF), 1: 44-60. Laman sesawang: http://www.mapsofworld.com/olympics/athletic-events/ http://ms.wikipedia.org/wiki/Olahraga

Modul 159 Sukan Individu

UNIT 10 SUKAN RENANG

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. Mengenalpasti serta melakukan aktiviti keyakinan air. Menerangkan gaya atau kuak yang dipertandingkan dalam sukan renang. Menerangkan langkah serta ansur maju dalam melakukan kuak-kuak renang. Melakukan satu daripada empat kemahiran asas kuak / gaya renang.

PENGENALAN
Berenang ialah satu aktiviti fizikal yang boleh dilakukan oleh semua orang tidak mengira umur atau jantina. Aktiviti berenang dapat meningkatkan kecergasan fizikal kerana aktiviti tersebut melatih semua otot rangka dan juga keupayaan sistem kardiovaskular berfungsi. Kelebihan aktiviti renang apabila dibandingkan dengan aktiviti fizikal lain seperti berjoging dan bermain ialah berenang tidak mengenakan tekanan ke atas tulang dan sendi sebab air dapat menampung sebahagian berat badan seseorang. Selain daripada satu aktiviti senaman yang berfaedah, berenang adalah satu kemahiran yang penting dalam kehidupan kerana kemahiran ini akan mengurangkan risiko lemas dalam air terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Berenang merangkumi aktiviti bergerak secara efisien dan yakin dalam air melalui teknik atau gaya / kuak yang betul. Aktiviti renang dianggap sebagai satu sukan individu di mana seorang perenang bertanding dengan perenang lain. Walau bagaimanapun, terdapat juga acara berpasukan seperti lumba renang bergantiganti. Matlamat sukan renang ialah untuk berenang sepantas boleh untuk sesuatu jarak, gaya dan peringkat umur. Unit ini akan memberi fokus kepada empat kemahiran asas renang iaitu kuak bebas, dada, kupu-kupu dan lentang. Bahagian pertama unit ini akan membincangkan tentang keyakinan dalam air (water confidence) serta aktiviti yang boleh dilakukan untuk membina keyakinan seseorang terhadap aktiviti renang. Aktiviti keyakinan air adalah penting sebab ia adalah asas kepada permulaan belajar berenang.

KEYAKINAN AIR
Takut kepada air atau aquaphobia adalah satu fobia yang biasa dialami terutamanya dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Masalah takut kepada air biasanya berpunca daripada pengalaman yang tidak indah sewaktu individu itu semasa zaman awal kanak-kanak. Antara faktor yang menyumbang

Modul 160 Sukan Individu

adalah kecuaian kanak-kanak itu sendiri atau ibubapa / penjaga atau guru / jurulatih renang yang tidak prihatin. Masalah ini perlu diatasi agar seorang individu tersebut bukan sahaja dapat menguasai kemahiran berenang tetapi dapat menyelamatkan nyawa individu sendiri. Aktiviti keyakinan air Semua aktiviti keyakinan air berikut dijalankan di kawasan cetek dalam kolam renang. Paras air tidak melebihi dada seseorang individu tersebut. Individu tersebut digalakkan memakai goggle untuk membolehkannya melihat di bawah permukaan air. Individu tersebut akan rasa yakin dan relaks serta membina keyakinannya. Keadaan sekeliling juga tidak harus terlalu ramai orang untuk mengelakkan percikan air yang mungkin menakutkan individu tersebut. 1. Di hujung kolam yang cetek, duduk di atas tepi kolam dan rendamkan kaki ke dalam air. Tendang kaki dalam air untuk keseronokan dan keyakinan.

Rajah 1: Pakai goggle sebelum masuk ke dalam kolam Rajah 2: Mula dengan duduk di tepi kolam

2.

Ceduk air dengan tangan dan basahkan muka untuk membiasakan diri dengan air pada muka.

Rajah 3: Ceduk air dan percik ke muka sendiri

Modul 161 Sukan Individu

3.

Ceduk air dan tahan nafas sambil percikkan air ke muka. Sentiasa buka mata (memakai goggle). Menahan nafas adalah untuk merasakan bahawa air tidak akan masuk ke dalam hidung atau mulut semasa percikan air. Ulangi beberapa kali untuk membina keyakinan dan juga keseronokan.

Rajah 4: Cuba tahan nafas dan masukkan muka dalam air 4. Masuk ke dalam hujung kolam renang yang cetek dengan perlahan. Pastikan paras air tidak melebihi dada apabila berdiri. Berjalan dengan perlahan dalam kawasan cetek. Rasa sensasi tolakan air ke badan.

Rajah 5: Cara masuk ke dalam kolam renang dan berdiri pada paras air sampai ke dada atau guna pelampung.

5.

Langkah seterusnya ialah merendamkan muka ke dalam air. Tarik dan tahan nafas sambil merendamkan kepala di bawah permukaan air. Ulang beberapa kali dan apabila sudah yakin, cuba melutut sebelah kaki dan kedua belah kaki sambil merendamkan kepala di bawah air. Cuba duduk dalam air dan tahan nafas. Berdiri apabila perlu bernafas.

Modul 162 Sukan Individu

Rajah 6 : Masukkan kepala di bawah air

Rajah 7: Hembus nafas di bawah permukaan air

6.

Apabila sudah yakin dengan air, individu boleh turun dan naikkan kepala dalam air (bobbing). Apabila berada di bawah permukaan air, hembuskan nafas dengan mulut dan hidung (buih) dan apabila naik, buka mulut untuk tarik nafas. Aksi ini adalah langkah ansur maju untuk bernafas semasa berenang. Seorang yang takut air akan anggap dirinya tenggelam seperti batu apabila masuk ke dalam air. Mitos itu perlu dikikis. Peparu seorang manusia apabila diiisi dengan udara (tarik nafas) akan bertindak sebagai pelampung dan apabila individu tersebut masuk ke dalam air yang dalam, individu tersebut akan terapung dia apabila tahan nafas. Selain itu, badan manusia adalah kurang tumpat daripada air dan air akan menolak badan individu itu naik ke atas selagi ada udara dalam peparunya (prinsip Archimedes). Berikut adalah dua aktiviti mengapungkan diri.

7.

Berdiri di kawasan cetek kolam renang. Tarik dan tahan nafas. Gulungkan badan seperti bola (dakap kedua lutut) dan rendamkan kepala dan badan dalam air. Rasakan diri terapung dalam air. Berdiri dan hembus nafas bila perlu. Cuba hembuskan nafas semasa dalam air. Perhatikan bahawa badan akan mula tenggelam kerana tiada lagi udara dalam peparu.

Rajah 8: Tahan nafas dalam air

Rajah 9: Hembus nafas dalam air

Modul 163 Sukan Individu

8.

Aktiviti keyakinan diri yang terakhir ialah baringkan diri dalam air (meniarap) dan cuba gelungsur. Berdiri di dalam hujung kolam yang cetek. Meniarapkan diri dalam air. Luruskan badan, tangan dan kaki. Tahan nafas dan cuba imbangkan diri. Setelah beberapa kali mencuba dan menjadi yakin, cuba gelungsur dengan menendang dari dinding kolam. Cuba gelungsur seberapa jauh yang boleh dan berdiri selepas hilang momentum. Pastikan berada di kawasan kolam yang cetek.

Rajah 10: Meniarap dan luruskan badan dalam air Rajah 11: Gunakan pasangan atau dibimbing

9.

Alternatif ialah dengan rakan membantu dengan memegang tangan dan membimbing perenang gelungsur. Perenang boleh cuba bernafas (tarik nafas dengan menaikkan kepala) dan pada masa yang sama menendang dengan pergelangan kaki (flutter kick).

Rajah 12 :Meniarapakan badan

Rajah 13: Gerakan kaki naik turun (flutter kick)

Modul 164 Sukan Individu

Carikan maklumat tentang langkah-langkah keselamatan yang tertera pada papan kenyataan di tepi kolam renang awam. Bincangkan langkah-langkah keselamatan tersebut dan kerelevenannya. Kita masih lagi sering membaca berita kanak-kanak mati lemas dalam kolam renang. Bincangkan dengan memberi cadangan bagaimana kemalangan tersebut dapat diatasi. Bincangkan bagaimana seorang guru dapat memainkan peranan untuk mendidik pelajar sekolah tentang keselamatan menjalankan aktiviti air di kolam renang, sungai, tasik atau laut.

KEMAHIRAN ASAS RENANG Tiga kemahiran yang menjadi asas kepada semua kuak renang. Kemahiran tersebut adalah: 1. 2. 3. 1. Bertolak dari dinding. Luruskan badan (posisi streamline). Gelungsur. Bertolak dari dinding Kemahiran bertolak dari dinding dilakukan semasa permulaan (kuak lentang) dan pusing dalam semua gaya/kuak. Kemahiran bertolak dengan kaki dari dinding kolam akan membantu seorang perenang menambahkan kelajuannya semasa bermula atau berpusing.

Rajah 14: Bertolak dari dinding kolam dengan kaki

Berdiri di hujung kolam dan membelakangkan dinding. Bongkok ke hadapan dan rapatkan dagu ke dada. Luruskan kedua tangan ke hadapan dan tolak dinding dengan kedua kaki. Gelungsur ke hadapan sejauh boleh. Kekalkan bentuk badan lurus (stream line).

Modul 165 Sukan Individu

Rajah 15: Gelungsur dengan badan lurus (streamline position).

Rajah 16: Aktiviti ini juga boleh dilakukan secara berpasangan.

2.

Luruskan badan (streamline) Kemahiran mengekalkan kedudukan badan lurus adalah penting dalam berenang sebab ia merupakan asas kepada semua gaya / kuak renang. Posisi ini juga membantu mengekalkan imbangan seseorang agar perenang tidak banyak berayun (sway) semasa berenang. Kemahiran meluruskan badan juga mengurangkan daya rintangan heretan (drag) dalam air yang akan mengurangkan kelajuan perenang.

Rajah 17: Gelungsur dalam air

Modul 166 Sukan Individu

3.

Gelungsur Setiap kali seoarng perenang menolak dengan kakinya dari dinding, perenang tersebut akan gelungsur untuk seketika dengan mengekalkan posisi badan yang lurus. Fasa gelungsur ini adalah lebih pendek untuk acara jarak pendek dan lama sedikit untuk acara jarak jauh.

Kuak / Gaya Bebas Gaya bebas atau rangkak depan (front crawl) adalah kuak yang paling pantas dalam acara renang. Kuak ini juga adalah yang paling kerap digunakan untuk acara renang jarak jauh terutamanya dalam renang air terbuka dan triathlon (kombinasi lari, berbasikal dan renang). Walaupun istilah bebas bermaksud apa jenis kuak yang boleh digunakan, dengan syarat seseorang perenang itu tidak tukar kuak atau gaya separuh jalan. Kuak yang sering digunakan dalam acara gaya bebas ialah kuak rangkak depan. Untuk melakukan gaya rangkak depan, posisi badan ialah meniarap dalam air. Hayunan tangan ialah merangkak ke hadapan secara selang seli dan kaki menendang selang seli dengan pergelangan kaki (flutter kick). Pergerakan kaki Pergerakan kaki turun naik pada permukaan air membantu memberi sedikit kelajuan kepada perenang tetapi lebih penting lagi ialah untuk mengimbangkan badan. Pergerakan turun-naik kaki secara berselang-seli (alternate). Lutut seharuskan lurus, relaks dan tidak bengkok. Kaki akan keluar sedikit dari permukaan air.

Rajah 18: Pergerakan kaki untuk gaya bebas

Pergerakan tangan Kelajuan dan pergerakan ke hadapan dalam kuka ini ditentukan oleh pergerakan tangan. Pergerakan tangan dibahagikan kepada tiga fasa. Tarik Tangan yang diluruskan dalam air menarik ke arah badan dengan siku bengkok.

Modul 167 Sukan Individu

Tolak Pulih (Recovery)

Tangan di bawah badan menarik air ke arah pinggang. Sebaik sahaja tangan sampai ke tepi pinggang, siku tangan tersebut akan keluar dahulu ke permukaan air, diikuti dengan lengan dan tapak tangan. Sebaik sahaja tapak tangan keluar dari air, tangan tersebut diluruskan semula ke fasa tarikan

Rajah 19 : Fasa tarikan dan tolakan tangan ke sisi badan

Rajah 2: Tarik air dengan tapaka tangan ke sisi pinggang untuk bergerak ke hadapan

Rajah 21: Kekalkan posisi badan yang lurus (streamline)

Modul 168 Sukan Individu

Bernafas Seorang perenang dalam kuak bebas / rangkak depan akan bernafas apabila tangan dalam fasa pemulihan (apabila tangan tersebut di atas permukaan air). Seorang perenang harus dilatih untuk tarik nafas pada setiap fasa pemulihan yang ketiga. Ini membolehkan perenang tersebut melatih menarik nafas di sebelah kiri dan kanan badan. Semasa fasa tarikan, perenang harus hembus nafas dalam air. Sebaik sahaja tangan hendak naik ke atas pada hujung fasa tolak, kepala perenang mula toleh ke tepi dan mata cuba lihat ke bahagian bawah siku tangan yang keluar dari permukaan air. Perenang harus dapat tarik nafas dengan mulutnya. Apabila tangan yang berada di atas permukaan air mula menjunam balik ke dalam air (fasa tarik), kepala perenang akan mula toleh balik ke dalam air dan muka dan mata perenang akan pandang ke hadapan.

Rajah 22: Menarik nafas dengan mulut dengan menolehkan kepala ke sisi semasa fasa pemulihan

Rajah 23: Hembus nafas dengan hidung semasa fasa tarikan

Modul 169 Sukan Individu

Berpusing Perenang gaya / kuak bebas akan berpusing secara berguling (tumble) apabila sampai ke hujung kolam. Apabila perenang berada pada jarak satu tangan dari dinding kolam, perenang akan buat guling hadapan dengan kepala tunduk dan kedua lutut dibengkok rapat ke dada. Perenang tersebut kemudian akan tolak dinding dengan kedua kakinya. Pada masa yang sama perenang tersebut akan pusing ke sisi dan luruskan tangannya untuk meluruskan badannya (streamline position). Perenang tersebut akan ulangi fasa tarikan selepas menggelungsur untuk seketika,

Rajah 24: Teknik berpusing dalam acara kuak bebas / rangkak depan Kuak / Gaya Dada Gaya atau kuak dada ialah kemahiran renang yang paling popular diamalkan terutamanya dalam aktiviti rekreasi renang. Gaya ini dipilih kerana keupayaan mengekalkan kepala perenang untuk masa yang lama. Kuak dada juga digunakan untuk aktiviti menyelamat nyawa sebab penyelamat sentiasa dapat melihat sambil menghampiri mangsa dalam air. Walau bagaimanpun, dalam acara sukan renang, kuak ini dianggap susah kerana ia memerlukan dayatahan dan kekuatan otot kaki. Kuak ini adalah kuak yang paling perlahan apabila dibandingkan dengan kuak / gaya yang lain. Pergerakan tangan Terdapat tiga langkah dalam pergerakan tangan: Tolakan ke luar (outsweep), tarikan ke dalam (insweep) dan pemulihan.

Modul 170 Sukan Individu

Tolakan ke luar Kedua tangan mula dengan tangan lurus. Buatkan satu separa bulatan dengan kedua belah tangan dan tolak air dengan tapak tangan ke luar dan bawah. Bengkokkan siku semasa menarik tapak tangan ke luar dan bawah. Kekalkan siku selari dengan permukaan air.

Tarikan ke dalam Tarik tapak tangan ke bawah dan ke arah dada.

Pemulihan Luruskan kedua tangan semula. Jangan halakan tapak ke atas semasa fasa ini.

Rajah 25: Pergerakan tangan

Rajah 26: Pergerakan tangan dan menarik nafas

Modul 171 Sukan Individu

Pergerakan kaki Pergerakan kaki adalah seumpama tendangan kaki katak dalam air. Pergerakan kaki ini dibahagikan kepada dua fasa: Fasa persediaan dan fasa tendangan. Persediaan Fasa ini bermula dari kedua kaki lurus ke belakang. Tarik kedua tumit kaki ke arah punggung dan bengkokkan lutut.

Rajah 27: Kedua kaki ditendang ke luar dan sapu air dengan tapak kaki. Pergerakan ini dilakukan dengan laju. Pemulihan Luruskan kaki semula selepas melakukan tendangan.

Rajah 28: Luruskan kaki selepas menendang dan luruskan badan (streamline position)

Modul 172 Sukan Individu

Bernafas Cara bernafas (menarik nafas) ialah mengikut rentak pergerakan badan iaitu semasa kedua tangan menarik air ke arah badan. Badan akan ikut naik ke permukaan air apabila tarikan kedua tangan ke badan. Sebaik sahaja tangan diluruskan semula, perenang akan hembuskan nafas dalam air.

Rajah 29: Cara bernafas untuk kuak dada

Pergerakan keseluruhan kuak dada

Rajah 30: Pergerakan keseluruhan kuak dada

Kuak / Gaya Kupu-Kupu Gaya kupu-kupu dianggap sebagai gaya atau kuak yang paling susah antara semua kemahiran renang. Kesukaran yang paling ketara dalam kuak ini ialah ia memerlukan koordinasi dan timing pergerakan anggota badan terutamanya dalam menendang, menaikkan kepala, tubuh dan tangan ke atas permukaan air. Teknik kuak kupu-kupu ini memerlukan kordinasi dan sinkronisasi pergerakan kaki seperti tendangan ikan lumba-lumba dengan kuak mendepakan tangan.

Modul 173 Sukan Individu

Rajah 31: Pandangan hadapan

Rajah 32: Pergerakan seperti ikan lumba-lumba

Pergerakan kaki Pergerakan utama dalam kuak kupu-kupu ialah kaki. Tujuan pergerakan kaki untuk kuak ini ialah untuk mengimbangkan badan dan juga menyumbang kepada kelajuan. Pergerakan kaki seperti tendangan ikan lumba-lumba akan menghasilkan pergerakan bergelombang perenang. Tendangan kedua kaki yang betul ialah melalui pinggul. Pergelangan dan tapak kaki harus releks. Membengkokkan lutut dan meluruskan nya semasa menurun ke dalam air akan memberi kelajuan.

Rajah 33: Pergerakan kaki

Pergerakan tangan Pergerakan tangan dalam kuak kupu-kupu ini memerlukan kekuatan bahagian atas anggota badan. Kordinasi dan tempo pergerakan tangan dengan kaki dan tubuh badan akan menentukan ritma dalam kuak ini. Fasa memasuki air Ibu jari dan jari-jari tangan harus masuk ke dalam air dahulu. Tapak tangan harus menghala ke luar badan. Depakan tangan ke hadapan dan masuk ke dalam air dengan siku yang bengkok.

Modul 174 Sukan Individu

Rajah 34: Pergerakan tangan

Fasa tarik dan tolak ke bawah Kedua tapak tangan masuk ke dalam air dan mula menarik ke bawah badan. Siku tangan perlu dibengkokkan untuk mendapatkan kuasa tarikan. Kedua tangan buatkan pergerakan seperti lubang kunci.

lubang kunci

Rajah 35: Pergerakan tangan

Tolakan ke atas (Upsweep) Selepas menolak air ke bawah, kedua tangan bergerak ke sisi badan (peha) dan mula naik semula ke atas permukaan air. Siku mula diluruskan.

Modul 175 Sukan Individu

Rajah 36: Pergerakan tangan upsweep

Pemulihan Kedua tangan dan lengan perlu dihayun naik ke atas permukaan air. Jari kelingking akan meghala ke atas. Tangan dihayun ke hadapan untuk mengulangi fasa memasuki air semula.

Rajah 37: Fasa pemulihan Bernafas Teknik bernafas dalam kuak kupu-kupu adalah kerap dan eksplosif. Menarik nafas apabila tangan sudah tarik air ke bawah dan di sisi peha. Badan akan mula naik pada ketika ini. Tarik nafas melalui mulut. Hembus nafas apabila tangan dan badan memasuki semula ke dalam air.

Rajah 38: Teknik bernafas

Modul 176 Sukan Individu

Tempo Kuak kupu-kupu meliputi kitaran dua kali tendangan dan satu hayunan tangan di mana tendangan pertama berlaku apabila kedua tangan didepakan ke hadapan badan. Tendangan kedua dilakukan apabila tangan sudah tamat hayunan dan semasa fasa pemulihan. Menaikkan kepala untuk bernafas boleh berlaku pada setiap kitaran atau setiap dua kitaran.

Rajah 39: Tempo dua tendangan dan satu hayunan tangan

Keseluruhan

Rajah 40: Pergerakan keseluruhan kuak kupu-kupu

Modul 177 Sukan Individu

Kuak / Gaya Lentang Kuak lentang ialah satu-satunya kuak yang dilakukan dengan badan terlentang. Kelebihan kuak ini ialah seorang perenang boleh bernafas dengan mudah tetapi perenang tersebut tidak dapat lihat arah tuju renangnya. Permulaan untuk kuak lentang juga adalah berbeza dari kuak lain. Perenang akan bermula dengan membelakangkan kolam dan mendakap ke blok permulaan. Apabila isyarat bermula dbunyikan, perenang akan melentikkan badan ke belakang untuk memasuki air.

Rajah 41: Permulaan untuk acara kuak lentang

Rajah 42: Menolak dari dinding dan lentikkan badan ke belakang

Pergerakan kaki Pergerakan kaki adalah serupa dengan gaya bebas / kuak rangkak. Tendangan kaki selang seli dengan lutut yang agak lurus dan releks. Tendangan kaki ialah untuk mengimbangkan badan dan memberi sedikit kelajuan. Bahagian kaki di bawah lutut boleh mencecah permukaan air tetapi lutut masih di bawah permukaan air.

Modul 178 Sukan Individu

Rajah 43: Pergerakan kaki untuk kuak lentang

Pergerakan Tangan Pergerakan tangan dalam kuak lentang memberi kuasa dan kelajuan. Pergerakan tangan dibahagikan kepada tiga fasa. Menangkap Fasa menangkap ini bermaksud tangan cuba menangkap air dengan tapak dan lengan tangan apabila memasuki air. Tangan memasuki air didahului dengan jari kelingking. Bahu tangan tersebut cuba mencecah telinga semasa memasuki air.

Rajah 44: Fasa menangkap air

Menarik Tangan akan tarik air dengan siku yang bengkok. Tarik air ke arah badan dan tangan habis pergerakan di sisi peha.

Rajah 45: Fasa menarik air

Modul 179 Sukan Individu

Pemulihan Sebaik sahaja tapak tangan mencecah peha, tangan tersebut akan mula naik ke atas permukaan air didahului dengan ibu jari. Kekalkan tangan lurus mencecah telinga dan lepas kepala.

Rajah 46: Fasa pemulihan

Bernafas Bernafas untuk kuak lentang tidak bergantung kepada pergerakan anggota badan lain dan boleh dilakukan dengan mudah sebab muka perenang sentiasa menghadap ke atas. Walau bagaimanapun, seorang perenang boleh menarik nafas dengan satu pusingan tangan dan hembus nafas dengan pusingan tangan yang sebelah.

Rajah 47: Teknik bernafas Berpusing Sama seperti gaya bebas, seorang perenang boleh berpusing tanpa menyentuh dinding kolam dengan tangan apabila sampai ke hujung kolam. Berenang ke arah hujung kolam. Apabila berada jarak lebih kurang dua jarak badan (two body length) dari dinding, pusingkan badan (dari terlentang ke meniarap). Gelungsur dan pusingkan badan (sama seperti dalam gaya bebas) dengan tarik lutut rapat ke dada. Apabila berpusing sampai muka menghadap permukaan air, tolakkan kedua kaki ke dinding untuk memberi momentum kepada perenang gelungsur.

Modul 180 Sukan Individu

Berbeza dengan gaya bebas, perenang akan berpusing penuh dan habis dengan badan terlentang selepas berpusing. Apabila sudah ubah arah dan gelungsur, mulakan pergerakan dengan tendangan kaki sebelum menggunakan tangan. Rujuk ke laman web www.ehow.com/video_4459084_do-backstroke-flip-turns.htm untuk gambaran yang lebih jelas.

Rajah 48:Cara berpusing dalam kuak / gaya lentang

Keseluruhan

Rajah 49: Pergerakan keseluruhan kuak lentang

Modul 181 Sukan Individu

1. 2. 3.

Jelaskan perbezaan lakuan berpusing dalam keempat-empat kuak renang. Apakah perbezaan dalam menyentuh dinding untuk menamatkan perlumbaan renang mengikut kuak? Senaraikan acara renang yang dipertandingkan mengikut peringkat umur dalam kejohanan renang MSSM.

Pilih satu gaya / kuak renang dan ajar kemahiran tersebut kepada sekumpulan pelajar sekolah. Perkembangan pelajaran harus berasaskan prinsip ansur maju (dari mudah ke komplek).

KATA KUNCI
Apung (float) Berpusing Bernafas Gelungsur Keyakinan dalam air (water confidence) Kuak bebas Kuak dada Kuak kupu-kupu Kuak lentang Luruskan badan (streamline) Pergerakan tangan Pergerakan kaki Pemulihan (recovery) Renang Tarik dan hembus nafas Tolak (push off)

PENILAIAN KENDIRI
1. 2. 3. 4. Bincangkan mengapa aktiviti keyakinan dalam air adalah penting dalam memperkenalkan pelajar kepada aktiviti renang. Huraikan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila mengajar sekumpulan kanak-kanak berenng dalam kolam renang. Nyatakan tiga aktiviti yang menjadi asas kepada semua kuak / gaya renang. Huraikan bagaimana aktiviti tersebut dapat membantu dalam menguasai keempat kuak / gaya renang. Huraikan satu kaedah / alat bantu mengajar yang boleh membantu seseorang menguasai sesuatu kuak / gaya renang.

Modul 182 Sukan Individu

RUJUKAN
Young, M. (2011). The complete guide to simple swimming. Hertfordshire, UK: Educate & Learn Pub. Guzman, R. (2007). The swimming drill book. Human Kinetics; Champaign, Ill. Laman sesawang: www.swimming-techniques-learn.com/Learn-to-swim.htm www.uswim.com/

Modul 183 Sukan Individu

Lampiran Analisis Sains Sukan ke atas Pakaian Renang

Modul 184 Sukan Individu

Analisis Sains Sukan dan Kuak Renang