Anda di halaman 1dari 3

ZZZT1062 PEMBANGUNAN DIRI 2

SEM 2 2012/2013

1. RANGKA KURSUS PERKARA TAJUK KURSUS KOD KURSUS STATUS KURSUS JAM KREDIT SEMESTER DAN SESI SET KURSUS PRASYARAT TEMPAT DAN WAKTU KULIAH NAMA PENSYARAH KETERANGAN PEMBANGUNAN DIRI II ZZZT1062 Kursus Wajib Universiti U1 2 Semester 2 Sesi 2012/2013 Program Berterusan Jarak Jauh (PBJJ) FPI Kursus ini diambil oleh pelajar setelah mereka mengikuti dan lulus Kursus ZZZT1052 Pembangunan Diri I. Sila rujuk senarai KUMPULAN dan Dewan Kuliah masing-masing, seperti dalam senarai Kedatangan. Jamsari Alias (Ketua Kursus) Dr Zulkifli Mohamad Dr Nazri Muslim Dr Azwira Abdul Aziz PM Dr Hasnan Kasan Bila-bila masa

WAKTU PERUNDINGAN PENSYARAH TEL DAN EMEL PENSYARAH SINOPSIS KURSUS

019 5904752 rafizi@ukm.my Kursus ini melatih pelajar mengaplikasikan empat kemahiran insaniah iaitu (1) komunikasi yang berkesan dalam pelbagai situasi, (2) kemahiran pemikiran kritikal, penyelesaian masalah dan pendekatan saintifik, (3) kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan, dan (4) kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. Pengaplikasian empat kemahiran ini akan dilaksanakan mengggunakan mod kontrak pembelajaran berasaskan projek, aktiviti dan khidmat yang dilakukan secara berkumpulan. Pelajar dikehendaki mengaplikasikan ke empatempat kemahiran insaniah tersebut secara praktikal bagi mengukuhkan dan memantapkan elemen-elemen kemahiran insaniah tersebut dalam diri mereka. Keperluan aspek praktikal ini akan melahirkan pelajar yang holistik yang dapat menyumbang kepada masyarakat dan organisasi. Pelajar berupaya mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai situasi Pelajar berupaya mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kritis dan dapat menyelesaikan masalah menggunakan pendekatan saintifik. Pelajar berkebolehan mengaplikasikan kemahiran kepimpinan dalam memimpin diri sendiri dan orang lain serta mampu bekerja secara
1

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

ZZZT1062 PEMBANGUNAN DIRI 2

SEM 2 2012/2013

BACAAN ASAS PENILAIAN KURSUS

berpasukan. Pelajar berkebolehan mengaplikasikan kemahiran pengurusan maklumat dan menjadikan proses pembelajaran sepanjang hayat sebagai cara pembelajaran mereka. Modul Pembangunan Diri PPU, UKM. Tugasan1.Laporan akhir = 35% Tugasan 2.Refleksi1 (kumpulan dalam kelas) = 15% Tugasan 3.Refleksi 2 (kumpulan bawa balik) = 15% Tugasan 4.Refleksi3 (individu dalam kelas) = 15% Tugasan 5.Forum/Pbtgn = 20% JUMLAH = 100% Pertemuan 1 (06 April) Aktiviti Review teori/konsep 4 Kemahiran Insaniah Kontrak pembelajaran dan pembentukan kumpulan pelajar Kumpulan fikirkan apa projek nak buat, sediakan tajuk, dan cadangan cara membuatnya. Pelajar penuhkan / perbaiki kontrak pembelajaran yang disediakan oleh pensyarah pensyarah akan print dalam 8 set untuk kelas masing-masing Kumpul semua kontrak pembelajaran BESERTA Proposal Kajian inilah perjanjian antara pensyarah & pelajar. Akhiri kelas dengan meminta mereka menyediakan temubual yang lengkap

PERANCANGAN KULIAH (berasaskan 4 Pertemuan)

2 (07 April)

Semak protokol temubual yang sah dan diedarkan (luluskan) kepada pelajar. Sediakan / Terangkan format menulis laporan penyelidikan (Gaya UKM) Beri arahan kepada pelajar Akhiri kelas dengan meminta mereka menulis Refleksi 1 secara berkumpulan..! (15%) Selepas ini pesan kepada semua Pelajar-

ZZZT1062 PEMBANGUNAN DIRI 2

SEM 2 2012/2013

untuk keluar mengutip data Pelajar juga sekaligus memproses data, contohnya: menganalisis data Dan pesanan untuk buat Refleksi 2 (secara berkumpulan hantar pada 18Mei2013) (15%) Akhiri dengan pesanan Menyediakan Laporan akhir (wajib hantar 19Mei2013)

3 (18 Mei)

Hantar jurnal refleksi 2 (15%) Bincangkan cara betul menulis dan menyiapkan pembentangan. Pembentangan mengikut kumpulan dibahagibahagikan mengikut gilirannya. Buat dan Hantar Refleksi 3 (dalam 20 minit individu sebelum mengakhiri kelas) (15%) Akhiri dengan pesanan Memperkemaskan Laporan akhir wajib hantar esok = 19Mei2013

4 (19 Mei)

Mengumpulkan Laporan akhir (35%) Membentang ikut Kumpulan (20%) Pembentangan semua KUMPULAN TUGASAN membentang dari 2.30pm 5.00pm, (20 - 30 minit setiap kumpulan).

*Nota: Tertakluk kepada pindaan