Anda di halaman 1dari 2

1.0 2.

PENGENALAN KONSEP ASAS PERKEMBANGAN KANAK-KANAK DALAM PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN 2.1 2.2 2.3 2.4 PRINSIP-PRINSIP ASAS PERKEMBANGAN KANAK-KANAK DALAM PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN KANAK-KANAK FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAKKANAK PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA DAN KOGNITIF KANAK-KANAK

3.0 KES

KAJIAN KES (BERKUMPULAN) 3.1 3.2 3.3 3.4 JADUAL PELAKSANAAN SEPANJANG PEMERHATIAN KE ATAS KAJIAN KAJIAN TINDAKAN (BERKUMPULAN) JADUAL PEMERHATIAN DAN DAPATAN KAJIAN KES (BERKUMPULAN) PROFIL PELAJAR (BERKUMPULAN) 3.4.1 PROFIL MURID 1 3.4.2 PROFIL MURID 2 3.4.3 PROFIL MURID 3

4.0

PENULISAN AKADEMIK (INDIVIDU) 4.1 PERKAITAN DI ANTARA TEORI-TEORI PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN KANAK-KANAK DENGAN MURID-MURID YANG DIPILIH. (SUNI AK JINGGA) 4.2 BINCANGKAN SEJAUH MANA FAKTOR-FAKTOR LUARAN MEMPENGARUHI PENCAPAIAN AKADEMIK MURID-MURID YANG DIPILIH (SUNI AK JINGGA) 4.3 PERKAITAN DI ANTARA TEORI-TEORI PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN KANAK-KANAK DENGAN MURID-MURID YANG DIPILIH. (ROVICA AK THOMAS) 4.4 BINCANGKAN SEJAUH MANA FAKTOR-FAKTOR LUARAN MEMPENGARUHI PENCAPAIAN AKADEMIK MURID-MURID YANG DIPILIH (ROVICA AK THOMAS) 4.5 PERKAITAN DI ANTARA TEORI-TEORI PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN KANAK-KANAK DENGAN MURID-MURID YANG DIPILIH. (VIVIANA AK ANTHONY) 4.6 BINCANGKAN SEJAUH MANA FAKTOR-FAKTOR LUARAN MEMPENGARUHI PENCAPAIAN AKADEMIK MURID-MURID YANG DIPILIH (VIVIANA AK ANTHONY) 4.7 PERKAITAN DI ANTARA TEORI-TEORI PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN KANAK-KANAK DENGAN MURID-MURID YANG DIPILIH. (LONNIE AK NANTANG)

4.8 BINCANGKAN SEJAUH MANA FAKTOR-FAKTOR LUARAN MEMPENGARUHI PENCAPAIAN AKADEMIK MURID-MURID YANG DIPILIH (LONNIE AK NANTANG) 5.0 KESIMPULAN