Anda di halaman 1dari 2

NAMA : ________________________________________

KUIZ (40%)
i.

Apakah yang dimaksudkan dengan sumber manusia?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ [3]
ii.
Sumber manusia diukur berdasarkan dua aspek. Apakah aspek tersebut?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ [2]
iii.Nyatakan landskap budaya yang terhasil akibat aktiviti manusia berikut;

Pembinaan petempatan -

__________________________________________________________________________
Aktiviti pertanian -

__________________________________________________________________________
Perkembangan industri perkilangan _________________________________________________________________________ [3]
Berikan dua bukti yang menunjukkan penduduk sebagai agen perubahan sosioekonomi;

iv.

dari segi ekonomi - ________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
dari segi sosial - __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ [4]
v.

Berikan maksud taburan penduduk


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ [3]

vi.

Senaraikan empat kawasan yang berpenduduk padat di Malaysia.


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

[4]

vii.Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan kawasan dalam 1(b) berpenduduk padat.
___________ _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

[3]

viii.Nyatakan satu faktor yang menyebabkan kawasan berikut berpenduduk jarang.


Sekitar Tasik Chini - _______________________________________________________________
Banjaran Titiwangsa - ______________________________________________________________
[2]
ix.
Nyatakan kesan kesan negatif pertumbuhan penduduk yang tinggi terhadap alam sekitar fizikal
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

[4]

10. Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan kepadatan penduduk bandarbandar utama di Malaysia
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[4]
11. Berikan sebab sebab mengapa penduduk banyak tertumpu di kawasan Bandar utama di
Malaysia.
i.

_______________________________________________________________________

ii.

_______________________________________________________________________

iii.

_______________________________________________________________________

iv.

_______________________________________________________________________

v.

_______________________________________________________________________

vi.

_______________________________________________________________________

vii.

_______________________________________________________________________

viii.

_______________________________________________________________________
[8]