Anda di halaman 1dari 15

Contoh jawapan pmr

KAJIAN NOVEL

Sinopsis Tema Persoalan Watak & Perwatakan Latar Nilai & Pengajaran Plot DISUSUN OLEH: HAJI MOHD. NIZAR BIN YUSOFF GURU CEMERLANG BAHASA MELAYU, SMK GURUN, KEDAH DARUL AMAN,

ISI KANDUNGAN
Novel Hikmah Contoh 1 Tema Contoh 2 Persoalan Contoh 3 Perwatakan watak utama Contoh 4 Latar tempat Contoh 5 Latar masa Contoh 6 Latar masyarakat Contoh 7 Nilai Contoh 8 Pengajaran Novel Erti Sebuah Pengorbanan Contoh 9 Tema Contoh 10 Persoalan Contoh 11 Perwatakan watak utama Contoh 12 Latar tempat Contoh 13 Latar masa Contoh 14 Latar masyarakat Contoh 15 Nilai Contoh 16 Pengajaran Novel 6:20 Contoh 17 Tema Contoh 18 Persoalan Contoh 19 Perwatakan watak utama Contoh 20 Latar tempat Contoh 21 Latar masa Contoh 22 Latar masyarakat Contoh 23 Nilai Contoh 24 Pengajaran

CONTOH 1
Soalan: Berdasarkan novel Hikmah, karya Mohd. Faris Ikmal, nyatakan tema bagi novel ini. Berikan tiga contoh peristiwa yang sesuai yang dapat menggambarkan tema tersebut. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Hikmah, hasil karya Mohd. Faris Ikmal. Tema novel ini ialah kepincangan dalam keluarga yang menyebabkan anak memberontak dan berubah tingkah laku. Peristiwa yang berkaitan dengan tema ini ialah Amri merupakan anak yang baik dan bertanggungjawab kepada keluarganya. Malangnya, sikap ayahnya yang berubah menjadi kejam dan tidak bertanggungjawab terhadap keluarga menyebabkan Amri yang berubah sikap. Ekoran daripada itu, Amri menjadi murid yang bermasalah disiplin di sekolah. Dia sering membuli murid lain di sekolahnya. Selain itu, Amri juga tidak suka akan Sapura, seorang pengawas sekolah yang selalu melaporkan salah lakunya kepada guru. Dia juga pernah mengganggu ketika Sapura sedang berbasikal sehingga Sapura terjatuh ke dalam bendang berlumpur.

CONTOH 2
Soalan: Berdasarkan novel Hikmah, karya Mohd. Faris Ikmal, nyatakan tiga persoalan yang terdapat dalam novel ini. Berikan juga contoh peristiwa yang sesuai bagi menggambarkan persoalan tersebut. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Hikmah, hasil karya Mohd. Faris Ikmal. Dalam novel ini terdapat beberapa persoalan. Antaranya ialah tanggungjawab bapa terhadap kesejahteraan keluarga. Bapa Amri tidak bertanggungjawab dan kejam sehingga sanggup memukul ibunya. Keadaan ini menyebabkan Amri berubah sikap menjadi budak nakal. Persoalan seterusnya adalah kasih sayang ibu terhadap anaknya. Emak Amri sangat sayang dan mengambil berat terhadap Amri. Segala keperluan Amri sedaya upaya dipenuhi walaupun dia sendiri dalam keadaan lemah. Di samping itu, prihatin dan simpati terhadap insan yang memerlukan juga merupakan satu daripada persoalan yang dapat ditampilkan daripada novel ini. Sapura dan ayahnya bersimpati dengan nasib yang menimpa Amri dan ibunya. Mereka menghantar ibu Amri yang demam dan cedera di dahi dan Amri yang cedera dipukul ke hospital.

CONTOH 3
Soalan Berdasarkan novel Hikmah, karya Mohd. Faris Ikmal, nyatakan watak utama dalam novel ini. Nyatakan juga tiga perwatakannya dan berikan contoh peristiwa yang sesuai yang dapat menggambarkan setiap perwatakan tersebut. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Hikmah, hasil karya Mohd. Faris Ikmal. Watak Utama dalam novel ini ialah Amri. Perwatakan Amri ialah dia seorang yang berani. Contohnya, Amri berani meminta ayahnya memulangkan semula gelang emaknya walaupun akhirnya dia ditampar oleh ayahnya. Selain itu, Amri juga seorang anak yang bertanggungjawab. Hal ini dibuktikan apabila ibunya cedera akibat dipukul oleh ayahnya, Amri pergi ke pekan untuk membeli ubat demam dan ubat luka bagi merawat luka emaknya. Di samping itu, Amri juga merupakan anak yang baik dan mentaati emaknya. Walaupun Amri nakal di sekolah tetapi dia sangat baik ketika di rumah. Amri juga akan mematuhi setiap arahan ibunya.

CONTOH 4
Soalan: Berdasarkan novel Hikmah, karya Mohd. Faris Ikmal, nyatakan tiga latar tempat. Bagi setiap latar tempat tersebut, berikan contoh peristiwa yang berlaku. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Hikmah, hasil karya Mohd. Faris Ikmal. Dalam novel ini terdapat beberapa latar tempat. Antara latar yang terdapat dalam novel ini ialah di dalam kelas/sekolah. Contohnya murid-murid lain tidak berani mengangkat muka apabila Amri masuk ke dalam kelas selepas dia dirotan oleh Cikgu Salman kecuali Siva seorang sahaja yang berani berbual-bual dengannya. Seterusnya di tempat letak basikal sekolah. Amri menunggu Sapura di tempat letak basikal sekolah dan berpura-pura baik sebelum balik bersamasama dan mengenakan Sapura sehingga terjatuh ke dalam lumpur bendang. Seterusnya di farmasi di pekan. Amri membeli ubat demam dan luka untuk ibunya di farmasi, di pekan berhampiran kampungnya.

CONTOH 5
Soalan: Berdasarkan novel Hikmah, karya Mohd. Faris Ikmal, nyatakan tiga latar masa. Bagi setiap latar masa tersebut, berikan contoh peristiwa yang berlaku. Jawapan: Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Hikmah, hasil karya Mohd. Faris Ikmal. Terdapat beberapa latar masa dalam novel tersebut. Latar masa dalam novel ini adalah pada waktu siang. Masa ini ialah ketika Amri dan Sapura pulang dari sekolah bersama-sama dan Amri telah mengenakan Sapura sehingga terjatuh ke dalam bendang yang berlumpur. Seterusnya, pada waktu malam, iaitu apabila ayah Amri pulang untuk meminta wang daripada isterinya. Ayahnya telah menyelongkar gerobok baju dan seterusnya apabila wang yang diperoleh agak sedikit, ayahnya telah meragut rantai yang dipakai oleh ibunya. Selain itu, pada waktu tengah hari. Hal ini digambarkan ketika Amri berbasikal dalam cuaca yang panas terik ke pekan sejauh 10 kilometer sematamata untuk membeli ubat demam dan luka untuk ibunya.

CONTOH 6
Soalan: Berdasarkan novel Hikmah, karya Mohd. Faris Ikmal, nyatakan tiga latar masyarakat. Bagi setiap latar masyarakat tersebut, berikan contoh peristiwa yang berlaku.

Novel yang saya kaji berjudul Hikmah, hasil karya Mohd. Faris Ikmal. Antara latar masyarakat yang terdapat dalam novel ialah masyarakat yang mengalami tekanan hidup, Contohnya Amri mengalami tekanan hidup kerana keadaan keluarganya yang porak-peranda, ayahnya hanya tahu pulang meminta duit dan berjudi. Seterusnya, terdapat juga masyarakat yang mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga. Contohnya ayah Amri yang terlibat dengan kegiatan perjudian dan penyalahgunaan dadah telah mengabaikan tanggungjawabnya kepada keluarga. Selain itu, latar masyarakat yang lain pula ialah masyarakat yang suka membantu. Contohnya Sapura telah membantu Amri semasa diperas ugut di satu lorong semasa hendak pulang daripada membeli ubat untuk ibunya di farmasi.

CONTOH 7
Soalan: Berdasarkan novel Hikmah, karya Mohd. Faris Ikmal, nyatakan tiga nilai. Huraikan contoh peristiwa yang berlaku yang sesuai dengan setiap nilai tersebut. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Hikmah, hasil karya Mohd. Faris Ikmal. Terdapat beberapa nilai dalam novel ini. Nilai yang pertama adalah bertanggungjawab. Contoh peristiwa yang terdapat dalam novel ialah ibu Amri telah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ibu dengan menyediakan makan tengah hari dan wang saku untuk persekolahan anaknya walaupun hidupnya susah. Nilai yang seterusnya adalah berani. Contohnya, Sapura berani melaporkan tindakan Amri membuli murid-murid lain di sekolah kepada guru disiplin. Dalam pada itu, nilai yang lain pula adalah tolong-menolong. Contoh peristiwa yang menunjukkan nilai ini ialah Sapura dan ayahnya menolong membawa ibu Amri yang demam mendapatkan rawatan di hospital.

CONTOH 8
Soalan: Berdasarkan novel Hikmah, karya Mohd. Faris Ikmal, nyatakan tiga pengajaran. Huraikan contoh peristiwa yang berlaku yang sesuai dengan setiap pengajaran tersebut. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Hikmah, hasil karya Mohd. Faris Ikmal. Terdapat beberapa pengajaran yang dapat kita peroleh daripada novel ini. Pengajaran yang pertama ialah kita hendaklah amanah dalam menjalankan tanggungjawab. Contoh peristiwa yang berlaku ialah Sapura menjalankan tugas sebagai pengawas dengan amanah dan bertanggungjawab. Dia sanggup melaporkan kepada guru disiplin perbuatan Amri yang selalu membuli murid-murid lain. Selain itu, kita juga haruslah membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Sebagai contoh, Sapura dan ayahnya telah membantu membawa ibu Amri yang demam dan Amri yang cedera dipukul penjahat ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Di samping itu, kita juga patutlah menyayangi ibu kita. Amri sangat sayang akan ibunya, dia sanggup berbasikal sejauh 10 kilometer semata-mata membeli ubat untuk ibunya yang demam dan luka.

CONTOH 9
Soalan: Berdasarkan novel Erti Sebuah Pengorbanan, karya Zaihanim Zainal Abidin, nyatakan tema bagi novel ini. Berikan tiga contoh peristiwa yang sesuai yang dapat menggambarkan tema tersebut. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Erti Sebuah Pengorbanan, hasil karya Zaihanim Zainal Abidin. Tema bagi novel ini ialah kasih sayang. Terdapat pelbagai peristiwa yang berlaku yang dapat memperlihatkan tema ini. Sebagai contoh, kasih sayang Iman terhadap kedua ibu bapanya. Iman melakukan pelbagai usaha dan masih berharap untuk menyatukan kembali ibu dan bapanya yang telah terpisah. Selain itu, walaupun terpisah dengan ibu bapanya, Iman sering menghubungi ibunya yang berada di New Zealand. Iman dan ibu kerap berbalas e-mel bertanyakan khabar dan perkembangan masing-masing. Selain itu, Iman juga amat sayang akan datuk dan neneknya. Setelah ibu dan bapanya bercerai, Iman ditinggalkan bersama-sama datuk dan neneknya di kampung. Hubungan mereka sangat erat dan Iman amat menyayangi datuk dan neneknya.

CONTOH 10
Soalan: Berdasarkan novel Erti Sebuah Pengorbanan, karya Zaihanim Zainal Abidin, nyatakan tiga persoalan yang terdapat dalam novel ini. Berikan juga contoh peristiwa yang sesuai bagi menggambarkan persoalan tersebut. Jawapan: Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Erti Sebuah Pengorbanan, hasil karya Zaihanim Zainal Abidin. Dalam novel ini terdapat beberapa persoalan. Persoalan yang pertama ialah pengorbanan seorang ayah. Ayah Iman dan ibu Adif Danial terpaksa mengorbankan hasrat mereka untuk berkahwin kerana anak-anak mereka tidak menyetujui perkahwinan tersebut. Ayah Iman akur dengan permintaan Iman agar beliau berbaik-baik dengan bekas isterinya semula. Persoalan yang kedua pula ialah ketabahan menghadapi dugaan dan cabaran. Iman tabah menghadapi dugaan dan cabaran yang dihadapinya. Setelah ditinggalkan oleh ibunya yang melanjutkan pelajaran di New Zealand, dia menyesuaikan dirinya tinggal dengan datuk dan neneknya di kampung. Segala masalah dihadapinya tanpa merungut malahan dia lebih berazam untuk berjaya. Seterusnya, persoalan yang ketiga ialah berkaitan dengan hubungan persahabatan antara dua insan berlainan bangsa. Iman dan Pei Wen bersahabat baik dan sering mencurah rasa serta sama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka.

CONTOH 11
Soalan Berdasarkan novel Erti Sebuah Pengorbanan, karya Zaihanim Zainal Abidin, nyatakan watak utama dalam novel ini. Nyatakan juga tiga perwatakannya dan berikan contoh peristiwa yang sesuai yang dapat menggambarkan setiap perwatakan tersebut.

Novel yang saya kaji berjudul Erti Sebuah Pengorbanan, hasil karya Zaihanim Zainal Abidin. Watak Utama dalam novel ini ialah Iman Zulaikha. Perwatakan Iman ialah dia seorang yang penyayang. Iman amat menyayangi kedua-dua ibu dan bapanya walaupun mereka telah bercerai. Malahan Iman bercita-cita untuk menyatukan mereka semula. Iman juga sering menghubungi ibunya melalui e-mel Selain itu, Iman juga seorang yang gigih. Iman gigih berlatih untuk memenangi pertandingan pidato peringkat sekolah dan peringkat daerah. Hasil usahanya yang gigih, dia berjaya menjadi johan. Di samping itu, perwatakan Iman yang seterusnya ialah dia seorang yang pemaaf. Dia memaafkan kesalahan Linda yang pernah menolaknya sehingga jatuh tangga dan mengambil diari serta teks pidatonya sebelum pertandingan.

CONTOH 12
Soalan: Berdasarkan novel Erti Sebuah Pengorbanan, karya Zaihanim Zainal Abidin, nyatakan tiga latar tempat. Bagi setiap latar tempat tersebut, berikan contoh peristiwa yang berlaku. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Erti Sebuah Pengorbanan, karya Zaihanim Zainal Abidin. Berdasarkan novel tersebut, terdapat beberapa latar tempat. Latar tempat pertama ialah di rumah nenek . Buktinya , Iman yang baru pulang dari sekolah , menceritakan hal Pei Wen iaitu kawan karibnya kepada nenek di rumah neneknya. Selain itu , latar tempat yang seterusnya ialah di tangga sekolah . Hal ini terbukti apabila Linda bertemu dengan Iman di tangga sekolah dan meminta Iman menarik diri daripada menyertai pertandingan pidato. Akhir sekali, latar tempat yang lain ialah di dalam kelas Tingkatan Satu Dinamik . Buktinya, Iman dimalukan oleh Linda dengan menyatakan bahawa dia tidak mahu berada dalam satu kumpulan dengan Iman untuk Tugasan Kerja Kursus Sejarah, peristiwa ini berlaku di dalam kelas Tingkatan Satu Dinamik.

CONTOH 13
Soalan: Berdasarkan novel Erti Sebuah Pengorbanan, karya Zaihanim Zainal Abidin, nyatakan tiga latar masa. Bagi setiap latar masa tersebut, berikan contoh peristiwa yang berlaku. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Erti Sebuah Pengorbanan, hasil karya Zaihanim Zainal Abidin. Dalam novel ini terdapat beberapa latar masa.

Latar masa yang pertama adalah pada waktu pagi. Pada suatu pagi, guru kelas Satu Dinamik , Cikgu Julia membawa dan memperkenalkan seorang pelajar baru, iaitu Adif Danial yang baru berpindah dari Kuala Lumpur. Di samping itu, latar masa yang seterusnya adalah pada waktu tengah hari. Iman Zulaikha yang baru pulang dari sekolah pada suatu tengah hari telah bercerita kepada neneknya bahawa dia bersimpati dengan Pei Wen yang menghadapi masalah dengan ibu tirinya. Selain itu, latar masa yang lain pula adalah pada waktu malam. Pada suatu malam, Encik Yusri, iaitu ayah Iman Zulaikha telah membawanya makan malam di sebuah restoran sebagai meraikan kemenangan anaknya dalam pertandingan pidato.

CONTOH 14
Soalan: Berdasarkan novel Erti Sebuah Pengorbanan, karya Zaihanim Zainal Abidin, nyatakan tiga latar masyarakat. Bagi setiap latar masyarakat tersebut, berikan contoh peristiwa yang berlaku. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Erti Sebuah Pengorbanan, hasil karya Zaihanim Zainal Abidin. Terdapat beberapa latar masyarakat yang dapat dilihat dalam novel ini. Latar masyarakat yang pertama ialah masyarakat yang penyayang. Iman Zulaikha amat menyayangi ibu dan bapanya. Dia cuba menyatukan kembali mereka yang telah bercerai kerana dia amat sayang akan keduaduanya. Selain itu, latar masyarakat seterusnya ialah masyarakat yang bersabar menerima dugaan. Iman Zulaika masih boleh bersabar walaupun diari yang mengandungi teks pidato dan nota-nota kecilnya hilang. Dia tetap meneruskan penyertaan dalam pertandingan pidato dan akhirnya berjaya menjadi johan. Di samping itu, latar masyarakat yang lain pula yang terdapat dalam novel ini ialah masyarakat yang bertanggungjawab. Sebagai bukti, ibu Iman merupakan seorang yang bertanggungjawab. Walaupun dia berada jauh daripada Iman, dia amat mengambil berat akan Iman dengan selalu mengirim e-mel kepada Iman memberikan nasihat dan perangsang,

CONTOH 15
Soalan: Berdasarkan novel Erti Sebuah Pengorbanan, karya Zaihanim Zainal Abidin, nyatakan tiga nilai. Huraikan contoh peristiwa yang berlaku yang sesuai dengan setiap nilai tersebut. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Erti Sebuah Pengorbanan, hasil karya Zaihanim Zainal Abidin. Dalam novel ini terdapat beberapa nilai. Nilai pertama ialah hormat-menghormati. Iman amat menghormati ibu, bapa, datuk dan neneknya. Dia tidak pernah meninggikan suara terhadap mereka, malah berbicara dengan sopan dan tingkah lakunya juga menyenangkan. Begitulah juga sikap Iman terhadap rakan-rakan dan gurugurunya. Nilai kedua ialah saling membantu. Adif Danial, Zulkarnain, dan Pei Wen sentiasa membantu Iman membuat rujukan mengenai tajuk pidato yang bakal dipertandingkan. Mereka juga sering menjadi pengkritik ketika Iman berlatih pidato demi mendapatkan hasil yang terbaik. Nilai terakhir ialah kasih sayang. Sungguhpun ibu dan bapa Iman telah berpisah, namun Iman tidak pernah disisihkan. Ibu bapa Iman amat menyayangi Iman dan mengambil berat akan keadaannya meskipun anak tunggal mereka itu tinggal berjauhan

CONTOH 16
Soalan: Berdasarkan novel Erti Sebuah Pengorbanan, karya Zaihanim Zainal Abidin, nyatakan tiga pengajaran. Huraikan contoh peristiwa yang berlaku yang sesuai dengan setiap pengajaran tersebut. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul Erti Sebuah Pengorbanan, hasil karya Zaihanim Zainal Abidin. Dalam novel ini terdapat beberapa pengajaran yang dapat dijadikan iktibar. Pengajaran pertama ialah kita hendaklah bersemangat waja demi mencapai impian. Contohnya, Iman telah bulat hati untuk berjaya dalam bidang akademik mahupun kokurikulum, meskipun terlalu banyak perkara yang harus dikorbankan. Pengajaran kedua ialah kita hendaklah menyayangi kedua-dua orang tua. Contohnya, Iman sangat menyayangi kedua-dua orang tuanya meskipun mereka telah berpisah. Begitu juga dengan Yusri, bapa Iman. Yusri sering bertanya khabar dan mengunjungi mertuanya meskipun dia sudah bercerai dengan isterinya. Pengajaran terakhir ialah kita janganlah menyimpan perasaan dendam terhadap orang lain. Contohnya, Iman tidak berdendam terhadap Linda meskipun Linda banyak melukakan hatinya selama ini. Malah, Iman bersedia memaafkan Linda asalkan Linda bersedia mengubah sikapnya

CONTOH 17
Soalan: Berdasarkan novel 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim, nyatakan tema bagi novel ini. Berikan tiga contoh peristiwa yang sesuai yang dapat menggambarkan tema tersebut. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim. Novel ini membawa tema perjuangan golongan muda dalam menentang anasiranasir barat yang mempengaruhi jiwa mereka. Perjuangan ini diwakili oleh Sukma, Rafiq dan Teja yang berusaha gigih untuk menyelamatkan golongan remaja (pelajar sekolah menengah dan universiti) daripada terus hanyut dengan pengaruh pemikiran barat yang menuntut kebebasan hidup seperti menganggotai kumpulan black metal yang telah dilakukan oleh Jerry. Selain itu, Sukma dan rakan-rakannya berusaha untuk menyiasat aktiviti yang dilakukan di Kelab WX2 itu, walaupun mungkin ada bahaya yang menanti. Seterusnya, kegigihan Sukma dan rakan-rakannya itu berhasil apabila usaha mereka itu berjaya dengan kerjasama anggota keselamatan.

CONTOH 18
Soalan: Berdasarkan novel 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim, nyatakan tiga persoalan yang terdapat dalam novel ini. Berikan juga contoh peristiwa yang sesuai bagi menggambarkan persoalan tersebut. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim. Terdapat beberapa persoalan yang menunjangi novel ini. Satu daripada persoalan yang terdapat dalam novel ini ialah kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anaknya. Ibu Sukma berasa sangat bimbang apabila Sukma ingin berjumpa dengan tetamu-tetamu misteri di hadapan rumahnya pada jam 6:20 kerana baginya tindakan Sukma akan membawa bahaya kepada dirinya. Selain itu, persoalan yang lain ialah konflik dalam keluarga. Persoalan ini dipaparkan melalui konflik yang berlaku antara Puan Delia dengan anaknya Sukma. Puan Delia beranggapan Sukma mengalami tekanan perasaan dan telah membelikannya sebuah buku untuk mengurangkan masalahnya. Di samping itu, tanggungjawab seorang sahabat juga merupakan satu daripada persoalan yang terdapat dalam novel 6:20 ini. Sebagai contoh, Jerry sanggup membantu Sukma dengan memberitahu segala maklumat kelab WX2 walaupun Jerry tahu bahawa nyawanya akan terancam.

CONTOH 19
Soalan Berdasarkan novel 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim, nyatakan watak utama dalam novel ini. Nyatakan juga tiga perwatakannya dan berikan contoh peristiwa yang sesuai yang dapat menggambarkan setiap perwatakan tersebut. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim. Watak Utama dalam novel ini ialah Nur Sukma binti Haji Shakir. Perwatakan Sukma ialah dia seorang yang taat kepada ibunya. Sebagai contoh, Sukma akur dengan arahan ibunya yang melarangnya berjumpa dengan tetamu misteri yang hadir di hadapan rumah pada setiap jam 6:20 pagi. Selain itu, Sukma juga seorang yang berani. Hal ini terbukti ketika Sukma secara berseorangan pergi ke Kelab WX2 semata-mata hendak menyiasat aktiviti yang dilakukan di kelab tersebut. Di samping itu, Sukma juga seorang yang bijak. Hal ini jelas dilihat apabila Sukma sering dipuji oleh pensyarahnya, Profesor Darul atas kebijaksanaannya mengemukakan pendapat dalam dewan kuliah.

CONTOH 20
Soalan: Berdasarkan novel 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim, nyatakan tiga latar tempat. Bagi setiap latar tempat tersebut, berikan contoh peristiwa yang berlaku. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel ini terdapat beberapa latar tempat. Latar tempat yang pertama ialah di hadapan pagar rumah Sukma. Sukma berasa pelik apabila menerima tetamu yang tidak dikenali di hadapan rumahnya pada jam 6:20 pagi. Seterusnya, latar tempat yang kedua ialah di dalam bilik Sukma. Sukma membawa Aim balik ke rumahnya lalu menyembunyikan Aim di dalam biliknya kerana bimbang dimarahi oleh ibunya. Di samping itu, latar yang lain ialah di dalam dewan kuliah di universiti tempat Sukma belajar. Sukma sering mendapat pujian daripada Profesor Darul yang kagum dengan kebijaksanaannya memberikan pendapat dan menjawab soalan yang dikemukakan dalam kuliah.

CONTOH 21
Soalan: Berdasarkan novel 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim, nyatakan tiga latar masa. Bagi setiap latar masa tersebut, berikan contoh peristiwa yang berlaku. Jawapan: Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim. Terdapat beberapa latar masa yang dipaparkan dalam novel ini. Satu daripadanya ialah pada jam 6:20 setiap pagi. Sukma berasa pelik apabila menerima tetamu yang tidak dikenali di hadapan rumahnya pada jam 6:20 pagi. Selain itu, latar masa yang lain ialah pada waktu pagi. Sukma biasanya akan menghadiri kuliah di universiti pada waktu pagi. Seterusnya, latar masa yang juga terdapat dalam novel ini ialah pada waktu petang. Pada suatu petang, Aim telah mengejutkan Sukma daripada tertidur. Sukma tertidur dalam biliknya kerana keletihan dan kesedihan mengenangkan keadaan dirinya sekarang berbanding ketika dia masih kecil.

CONTOH 22
Soalan: Berdasarkan novel 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim, nyatakan tiga latar masyarakat. Bagi setiap latar masyarakat tersebut, berikan contoh peristiwa yang berlaku.

Novel yang saya kaji berjudul 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel ini terdapat beberapa latar masyarakat yang dipaparkan. Pertama, latar masyarakat yang terdapat dalam novel ini ialah masyarakat yang mengambil berat terhadap golongan muda. Peristiwa yang berkaitan latar masyarakat ini ialah Puan Delia iaitu ibu kepada Sukma menyamar sebagai salah seorang ahli kumpulan WX2 dengan menjadi pemerhati dalam kumpulan tersebut untuk mengetahui pergerakan kumpulan tersebut. Selain itu, latar masyarakat yang lain pula ialah masyarakat yang tabah menghadapi dugaan dan cabaran. Sebagai contoh, Nenek dan Aim tabah menghadapi dugaan dengan menjual buah manggis untuk menyara kehidupan mereka berdua, selepas anaknya (ayah Aim) meninggal dunia, ditambah lagi ibu Aim yang lari meninggalkan dia dan Aim. Latar masyarakat yang seterusnya ialah masyarakat yang mudah terpengaruh oleh golongan pemikiran Barat. Hal ini dapat dilihat apabila Iskandar, Jerry dan Reny yang menyertai kumpulan WX2 yang memperjuangkan kebebasan mutlak akibat dipengaruhi pemikiran Barat.

CONTOH 23
Soalan: Berdasarkan novel 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim, nyatakan tiga nilai. Huraikan contoh peristiwa yang berlaku yang sesuai dengan setiap nilai tersebut. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim. Terdapat beberapa nilai dalam novel ini. Nilai yang pertama ialah kasih sayang. Ibu Sukma menghadiahkan Sukma sebuah buku kerana risau tentang diri Sukma yang dikatakan mengalami tekanan perasaan. Hal ini menunjukkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Selain itu, nilai yang lain ialah bantu-membantu. Tuan Haji Syaqir berjaya membantu Ehsan dengan mengumpulkan dana bagi membiayai pembedahan jantung dan rawatan kulit Ehsan. Di samping itu, nilai seterusnya ialah setia kawan. Sukma dan Rafiq sanggup menasihati dan menghadapi bahaya untuk menyelamatkan rakan baik mereka iaitu Jerry dan Iskandar daripada terus dipengaruhi pemikiran barat melalui penglibatan mereka dalam ruang sepi di Kelab WX2.

CONTOH 24
Soalan: Berdasarkan novel 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim, nyatakan tiga pengajaran. Huraikan contoh peristiwa yang berlaku yang sesuai dengan setiap pengajaran tersebut. Jawapan: Novel yang saya kaji berjudul 6:20, karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel ini terdapat beberapa pengajaran yang dapat diambil iktibar. Pengajaran yang pertama ialah kita hendaklah menghormati golongan yang lebih tua daripada kita. Sukma menghormati ibunya dengan tidak pergi menemui tetamu-tetamu misteri yang berkunjung ke rumahnya apabila dia ditegah oleh ibunya kerana bimbang akan keselamatannya. Kedua, seorang sahabat hendaklah mempunyai sikap setia kawan. Sukma dan Rafiq sanggup menghadapi bahaya untuk menyelamatkan rakan baik mereka iaitu Jerry dan Iskandar daripada terus dipengaruhi dengan pemikiran barat. Ketiga, kita hendaklah tabah menghadapi dugaan dan cabaran. Nenek dan Aim tabah menghadapi dugaan dengan menjual buah manggis untuk menyara kehidupan mereka berdua, selepas anaknya (ayah Aim) meninggal dunia, ditambah lagi ibu Aim yang lari meninggalkan dia dan Aim.