Anda di halaman 1dari 1

SEKAPUR SIREH

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan rendah diri, saya mengucapkan syukur kepada Allah S.W.T. kerana dengan limpah kurnianya maka dapat saya menyiapkan portfolio kursus EDU3105 Teknologi dalam pengajaran dan

Pembalajaran untuk semester empat ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat untuk membantu dalam menyiapakan portfolio ini. Terutama sekali kepada rakan-rakan kelas Pendidikan Islam-PR-2 (Ambilan Januari 2012) ) dan khasnya kepada pensyarah kami Tuan Haji Mohamad Fauzi bin Hamid yang paling banyak memberi tunjuk ajar dan semangat kepada kami untuk menyiapkan portfolio ini. sudah pasti sukar bagi saya untuk menyiapkan tugasan ini. Akhir bicara, semoga portfolio ini akan menjadi dorongan kepada kami iaitu sebagai guru untuk mencari dan meneroka pelbagai pengalaman dan seterusnya pengalaman itu akan kami serapkan pada murid-murid kami nanti. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Tanpa bantuan mereka