Anda di halaman 1dari 1

SURAT TUNJUK SEBAB TIDAK HADIR BERTUGAS Yahya Bin KhirYusof No-p 23,lorong 12, Taman DesaPayaTerubong Tangkak

,johordarultakzim . Tuan Pengurus, T-78,JlnLanggar,KilangGulaSdnBhd Pantai Johor Kedah DarulAman. 15 OKTOBER 2014 Tuan, PER:SURAT TUNJUK SEBAB TIDAK HADIR BERTUGAS MerujukPerkara di atas, SayamerangkapjawatansebagaiPembantuJuruteknikinginmenyatakansebabkepadak etidakhadiransayauntukbertugaspada 12/10/2014 yang lalu.Disebabkankemampuankesihatan yang terbatas ,sayatidakmampumenggalastugas yang diberikanpadaharitersebut . 2.Berikutankecederaan yang disebabkankemalangan di bengkelkimpalankilangtempohhari,kakisayamulamembengkakdansakit,sayatelah pun mendapatkanrawatan di pusatperubatandanpakarmengesyorkansayabercutipadaharitersebut. Denganini,sayalampirkansekalisijilcutisakit yang mengesahkankehadiransayakepusatperubatantersebutbersamasamasurattunjuksebabini. Denganitu,sayasudahidenganucapanmohonmaaf di atasketidakhadiranuntukbertugasdanamatmengharapkankerjasamapihaktuan ,iniadalah kali pertamasayamenulissurattunjuksebabdiatasinsiden yang berlakukepadasaya,denganitusayamohonmaafsekiranya format yang digunakantidakkenadengancaranya. Sekian,terimakasih. Yang Benar _________ (Yahya Bin KhirYusof )