Anda di halaman 1dari 42

Bab 7.

1 Pasaran Persaingan Sempurna (PPS)

Struktur Pasaran
Persekitaran tertentu sesebuah firma. Bentuk persekitaran firma yang mempengaruhi pilihan ke atas harga dan output firma. Oleh itu, ia merujuk kepada darjah persaingan dalam sesebuah pasaran bagi sebarang komoditi.

Struktur Pasaran
Lebih Persaingan
Bilangan Number of Firma firms Kebebasan Kemasukan Pasaran Jenis Barangan Permintaan Keanjalan Harga Kurang Persaingan
3

Darjah Persaingan

4 Struktur Pasaran
Struktur Pasaran

Persaingan Sempurna

Persaingan Monopolistik

Oligopoli

Monopoli

Klasifikasi Pasaran
Banyak firma kecil Persaingan Sempurna

Monopoli

Firma tunggal
5

Pasaran Persaingan Sempurna (PPS)


Definisi:

Berlaku apabila terdapat banyak firma kecil dalam sesebuah pasaran yang mengeluarkan / menjual barangan yang seragam / sama (homogenous).
Contoh: pengeluar sayur-sayuran, penjual barang runcit.
6

Ciri-ciri PPS
Persaingan Perfect Competition Sempurna
Banyak firma kecil Bebas keluar masuk Pengambil harga Produk seragam, Maklumat sempurna
7

Banyak Firma Kecil dalam PPS

Ramai penjual & pembeli. Setiap penjual & pembeli bertindak berasingan dengan penjual & pembeli lain. Sebarang perubahan dalam belian & jualan tidak memberi sebarang kesan ke atas harga pasaran.
8

Firma Bebas Keluar Masuk Pasaran


Tiada sebarang halangan untuk firma keluar atau masuk ke dalam pasaran. Bebas memasuki pasaran pada bila-bila masa. Bebas keluar dari pasaran pada bila-bila masa.

Produk Seragam & Maklumat Sempurna


Firma mengeluar dan menjual produk yang seragam (homogenous). Pembeli sukar membezakan kelebihan produk yang sama. Contoh: Sos cili jenama Life & Maggie. Maklumat yang sempurna (tepat) berkenaan dengan harga, kualiti produk, sumber penawaran dan sebagainya.
10

PPS Sebagai Pengambil Harga


Firma tiada kuasa mengawal harga bagi produk yang dijual.
Penawaran sebuah firma adalah kecil berbanding jumlah penawaran pasaran. Produk dijual adalah seragam. Maklumat sempurna mengenai barangan.

Menerima harga yang ditentukan dalam pasaran.


11

Keluk DD bagi 1 Firma dalam PPS


Keluk permintaan bagi PPS adalah anjal sempurna.

Sebagai pengambil harga, sebarang tindakan yang diambil oleh sebuah firma tidak mendatangkan kesan ke atas harga barangan. Firma merasakan ia mesti menjual pada harga pasaran yang telah ditetapkan. Maka, keluk permintaan adalah mendatar (melintang). P = MR.
12

Keluk DD bagi 1 Firma


P

D Q

Q1

Q2

Q3

13

Keluk DD bagi 1 Industri


Keluk permintaan bagi seluruh industri pasaran persaingan sempurna meliputi jumlah semua firma kecil dalam PPS.
p

Jumlah Permintaan Pasaran

14

Penentuan Harga Pasaran


Apabila harga keseimbangan dicapai, sebuah firma persaingan sempurna mengalami keluk DD yang mendatar pada harga keseimbangan.
p

D 0

Industri (Jumlah Q Pasaran)

0 Sebuah Firma PPS

Q15

Penentuan Harga Pasaran


Price (dollars) S Market supply Price (dollars)

5 Demand curve facing a single perfectly competitive firm. D

Market demand 0 0

500,000 Quantity (a) Market

100 Quantity (b) Single Firm


16

Konsep Hasil dalam PPS


1. Jumlah Hasil (TR)

TR P Q
2. Hasil Purata (AR)

TR P Q AR P Q Q
3. Hasil Marginal (MR)

TR MR P Q

17

Firma Persaingan Sempurna


Permintaan = Harga = Hasil Purata = Hasil Marginal

D = P = AR = MR
p

D = AR = MR

18

Contoh 1
Price (dollars) (1) P (2) Q (3) (4) TR MR = (1) x (2) = TR/ Q = (3)/ (2) $5 10 15 20 $5 5 5 5 0 (a) 1 2 3 4 Quantity (b) 5 Plotting columns 1 and 2 gives us the demand curve; plotting columns 2 and 4 gives us the marginal revenue curve. d, MR

$5 5 5 5

1 2 3 4

19

Contoh 2
Quantity (Q) 1 2 3 4 5 6 7 8 Price (P) $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 Total Revenue Average Revenue Marginal Revenue (TR=PxQ) (AR=TR/Q) (MR=TR / Q ) $6.00 $6.00 $12.00 $6.00 $6.00 $18.00 $6.00 $6.00 $24.00 $6.00 $6.00 $30.00 $6.00 $6.00 $36.00 $6.00 $6.00 $42.00 $6.00 $6.00 $48.00 $6.00 $6.00
20

Pemaksimuman Keuntungan Jangka Pendek (PPS)


Matlamat sebuah firma persaingan sempurna adalah memaksimumkan keuntungan. Firma akan menghasilkan kuantiti yang memaksimumkan perbezaan antara jumlah hasil & jumlah kos. Firma terus meningkatkan pengeluaran selagi MR > MC.
21

Pemaksimuman Keuntungan Jangka Pendek (PPS)

22

Pemaksimuman Keuntungan Jangka Pendek (PPS)


Firma berhenti mengeluarkan output pada MR = MC. Ini bermakna firma akan meningkatkan pengeluaran (output) sehingga tahap output maksimum apabila MR=MC. Syarat Pemaksimuman Keuntungan ialah pada MR=MC.
23

Pemaksimuman Keuntungan Jangka Pendek (PPS)


Price (P) $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 Quantity Total Revenue Total Cost (Q) (TR=PxQ) (TC) 0 $0.00 $3.00 1 $6.00 $5.00 2 $12.00 $8.00 3 $18.00 $12.00 4 $24.00 $17.00 5 $30.00 $23.00 6 $36.00 $30.00 7 $42.00 $38.00 8 $48.00 $47.00 Profit (TR-TC) -$3.00 $1.00 $4.00 $6.00 $7.00 $7.00 $6.00 $4.00 $1.00 Marginal Revenue Marginal Cost (MR=TR / Q ) MC= TC / Q $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $2.00 $3.00 $4.00 $5.00 $6.00 $7.00 $8.00 $9.0024

Pemaksimuman Keuntungan Jangka Pendek (PPS)


P

MC Rugi Untung

MR=AR=P=D =$6

Q 1 5 Q2

25

Pemaksimuman Keuntungan Jangka Pendek (PPS) Apabila MR > MC, Q perlu ditingkatkan
(Q1Q*)

Apabila MR < MC, Q perlu diturunkan


(Q2 Q*) Apabila MR = MC, Untung maksimum (pada Q*).
26

Keseimbangan Firma PPS


Price and Cost (dollars) MC

MR = MC d, MR

Quantity of output firm will produce

50

100 Quantity

125 140

27

Keseimbangan Firma PPS: Untung


P P Untung

MC

AC D

Pe

AR

D
Q (juta) (a) Industri

Q (ribu)
(b) Firma
28

Keseimbangan Firma PPS: Untung


Harga & Kos

Untung

MC

ATC P = AR = MR

P ATC

Kuantiti
29

Keseimbangan Firma PPS: Untung (Untung Lebih Normal)

= TR TC TC =ATC Q

MC

ATC

Maka: = (OP1BQ1) (OACQ1)

p1
D1 = MR1

= (AP1BC) (Berlorek)
Q
30

Q1

Keseimbangan Firma PPS: Untung (Untung Lebih Normal)


Harga & Kos (RM) l MC

P >ATC (> AVC)


TR = $1,500 TC = $1,100 TVC = $700 TFC = $400 Untung = $400 Teruskan Pengeluaran Dalam Jangka Pendek
31

15
11 7

PROFITS

d1 , MR1 ATC AVC

100 K uantiti

Keseimbangan Firma PPS: Untung Normal


Harga dan Kos Untung Normal (untung sifar) pada ATC =P =MR =MC

MC

ATC
P=MR1

P = AR = MR

32

QMAX

Kuantiti

Keseimbangan Firma PPS: Untung Normal


p

MC ATC

D=P=MR

QE

Q
33

Keseimbangan Firma PPS: Rugi


Harga & Kos

MC

ATC

ATC
P
Rugi

P = AR = MR

Kuantiti

34

Keseimbangan Firma PPS: Rugi


Rugi = TR TC = OP1AQ1 OBCQ1
= P1BCA (berlorek)
p
MC
ATC

C B p1 A D1=MR
Q

Q1

35

Keseimbangan Firma PPS: Rugi (Tutup Firma)


Part (b) Case 2 Price and Cost (dollars) MC ATC P < AVC (<ATC) TR TC TVC TFC = = = = $200 $650 $250 $400

13 LOSSES AVC

Losses = $450 Shut down in the short run.


36

5 4

d2 , MR2

50 Quantity

Keseimbangan Firma PPS: Rugi (Teruskan Pengeluaran)


Part (c) Case 3 Price and Cost (dollars) MC ATC ATC > P >AVC TR TC TVC TFC = = = = $720 $800 $400 $400

10 9 5

LOSSES d3 , MR3 AVC

Losses = $80 Continue to produce in the short run.

80 Quantity

37

Firma Persaingan Sempurna: Syarat Tutup Firma


Harga & Kos P > ATC, untung.

MC

P > AVC, Terus pengeluaran dalam jangka pendek. P < AVC, tutup firma.

ATC AVC

Kuantiti

38

Contoh Untung Lebih Normal & Rugi

39

Pengeluaran Output Jangka Pendek

Yes Is it above ATC? No Price

Continue to produce Yes Is it above AVC? No Shut down Continue to produce

40

Ringkasan
I. Tutup firma sekiranya:

AVC > P @ TVC > TR

II. Firma perlu mengembangkan pengeluaran sehingga tahap dimana:


MR = MC
41

Terima kasih. Jumpa Lagi

42