Anda di halaman 1dari 71

176499909.xlsx.

ms_office

Melontar Peluru

Lompat Tinggi

4 x 100 Meter

BIL

PASUKAN

NAMA

NO KOD PESERTA SEKOLAH

NO KAD PENGENALAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Page 6 of 71

4 x 200 Meter

Lompat Jauh

80M L.Pagar

60M L.pagar

100 Meter

200 Meter

JANTINA

KELAS

BIL

40

39

38

37

36

35

34

33

PASUKAN NAMA NO KOD PESERTA SEKOLAH NO KAD PENGENALAN

176499909.xlsx.ms_office

Page 7 of 71

JANTINA KELAS

100 Meter

200 Meter

60M L.pagar

80M L.Pagar

Lompat Tinggi

Lompat Jauh

Melontar Peluru

4 x 100 Meter

4 x 200 Meter

176499909.xlsx.ms_office

Melontar Peluru

4 x 100 Meter

BIL

NAMA

PASUKAN

NO PESERTA

NO KP

NO OKU

LJBP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT
LJBD LSBP

1 2 3 4 5 6

BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT

Page 8 of 71

4 x 200 Meter

Lompat Jauh

100 Meter

200 Meter

KATEGORI

JANTINA

176499909.xlsx.ms_office

Melontar Peluru

4 x 100 Meter

BIL

NAMA

PASUKAN

NO PESERTA

NO KP

NO OKU

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT
PJBP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT

Page 9 of 71

4 x 200 Meter

Lompat Jauh

100 Meter

200 Meter

KATEGORI

JANTINA

176499909.xlsx.ms_office

Melontar Peluru

4 x 100 Meter

BIL

NAMA

PASUKAN

NO PESERTA

NO KP

NO OKU

15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT PJBD BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT BESUT

Page 10 of 71

4 x 200 Meter

Lompat Jauh

100 Meter

200 Meter

KATEGORI

JANTINA

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI TERENGGANU 2013 14-15 MEI 2013

PENDAFTARAN ACARA PESERTA

Merejam Lembing

Melempar Cakera

Melontar Peluru

Lompat Tinggi

4 x 100 Meter

4 x 200 Meter

BIL

NAMA

DAERAH

NO PESERTA

NO KP

NO OKU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Page 11 of 71

4 x 400 Meter

Lompat Jauh

1500 Meter

100 Meter

200 Meter

400 Meter

800 Meter

KATEGORI

JANTINA

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI TERENGGANU 2013 14-15 MEI 2013

PENDAFTARAN ACARA PESERTA

Merejam Lembing

Melempar Cakera

Melontar Peluru

Lompat Tinggi

4 x 100 Meter

4 x 200 Meter

BIL

NAMA

DAERAH

NO PESERTA

NO KP

NO OKU

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Page 12 of 71

4 x 400 Meter

Lompat Jauh

1500 Meter

100 Meter

200 Meter

400 Meter

800 Meter

KATEGORI

JANTINA

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI TERENGGANU 2013 14-15 MEI 2013

PENDAFTARAN ACARA PESERTA

Merejam Lembing

Melempar Cakera

Melontar Peluru

Lompat Tinggi

4 x 100 Meter

4 x 200 Meter

BIL

NAMA

DAERAH

NO PESERTA

NO KP

NO OKU

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Page 13 of 71

4 x 400 Meter

Lompat Jauh

1500 Meter

100 Meter

200 Meter

400 Meter

800 Meter

KATEGORI

JANTINA

BIL

NAMA

DAERAH

NO PESERTA

NO KP

NO OKU

JANTINA

KATEGO RI

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : LJBP SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA NOMBOR PASUKAN

CATATAN MASA

Tarikh : Ketua Hakim

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : LJBP SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PESERTA NAMA NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Penolong Pelepas

Masa Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : LJBP SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Siaraya/Juruhebah

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : LJBP SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Rujukan

Masa Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : LJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA NOMBOR PASUKAN

CATATAN MASA

Tarikh : Ketua Hakim

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : LJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PESERTA NAMA NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Penolong Pelepas

Masa Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : LJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Siaraya/Juruhebah

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : LJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Rujukan

Masa Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA NOMBOR PASUKAN

CATATAN MASA

Tarikh : Ketua Hakim

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PESERTA NAMA NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Penolong Pelepas

Masa Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Siaraya/Juruhebah

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Rujukan

Masa Ketua Penyelia Peserta

BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA NOMBOR PASUKAN

CATATAN MASA

Tarikh : Ketua Hakim

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PESERTA NAMA NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Penolong Pelepas

Masa Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Siaraya/Juruhebah

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Rujukan

Masa Ketua Penyelia Peserta

BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA NOMBOR PASUKAN

CATATAN MASA

Tarikh : Ketua Hakim

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PESERTA NAMA NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Penolong Pelepas

Masa Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Siaraya/Juruhebah

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Rujukan

Masa Ketua Penyelia Peserta

BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA NOMBOR PASUKAN

CATATAN MASA

Tarikh : Ketua Hakim

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PESERTA NAMA NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Penolong Pelepas

Masa Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Siaraya/Juruhebah

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Rujukan

Masa Ketua Penyelia Peserta

BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA NOMBOR PASUKAN

CATATAN MASA

Tarikh : Ketua Hakim

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PESERTA NAMA NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Penolong Pelepas

Masa Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

ALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Siaraya/Juruhebah

Masa Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) NO. ACARA: 107 ACARA : 100 METER KATEGORI : PJBD SARINGAN / AKHIR: 1

LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESERTA NAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASUKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN MASA

Tarikh : Rujukan

Masa Ketua Penyelia Peserta

BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI KUALA TERENGGANU

LAPORAN PENYELIA PESERTA (BALAPAN) SARINGAN / AKHIR: 1

CATATAN TEMPAT

Ketua Penyelia Peserta

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI TERENGGANU

BORANG PERTANDINGAN
NO ACARA
102

NAMA ACARA LONTAR PELURU

KATEGORI
PJBD

PERINGKAT
AKHIR

REKOD PK
KEB. NEGERI 0.00 0.00

GILIRAN

NO PESERTA

NAMA PESERTA

P'KAN

PERCUBAAN
1 2 3 TERBAIK

T'BAIK

KEPUTUSAN JARAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0

KEPUTUSAN RASMI KDKN JOHAN N.JOHAN KETIGA


KEEMPAT

NO PESERTA

NAMA PESERTA

PASUKAN

JARAK

CATATAN

TARIKH

T/TANGAN KETUA HAKIM

T/TANGAN REFERI

NG PENDIDIKAN KHAS NEGERI TERENGGANU

PERTANDINGAN
REKOD PK
0.00 0.00

KEPUTUSAN KDKN

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI TERENGGANU

BORANG PERTANDINGAN
NO ACARA
102

NAMA ACARA LONTAR PELURU

KATEGORI
PJBD

PERINGKAT
AKHIR

REKOD PK
KEB. NEGERI 0.00 0.00

GILIRAN

NO PESERTA

NAMA PESERTA

P'KAN

PERCUBAAN
1 2 3 TERBAIK

T'BAIK

KEPUTUSAN JARAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0

KEPUTUSAN RASMI KDKN JOHAN N.JOHAN KETIGA


KEEMPAT

NO PESERTA

NAMA PESERTA

PASUKAN

JARAK

CATATAN

TARIKH

T/TANGAN KETUA HAKIM

T/TANGAN REFERI

NG PENDIDIKAN KHAS NEGERI TERENGGANU

PERTANDINGAN
REKOD PK
0.00 0.00

KEPUTUSAN KDKN

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI TERENGGANU

BORANG PERTANDINGAN
NO ACARA
102

NAMA ACARA LONTAR PELURU

KATEGORI
PJBD

PERINGKAT
AKHIR

REKOD PK
KEB. NEGERI 0.00 0.00

GILIRAN

NO PESERTA

NAMA PESERTA

P'KAN

PERCUBAAN
1 2 3 TERBAIK

T'BAIK

KEPUTUSAN JARAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0

KEPUTUSAN RASMI KDKN JOHAN N.JOHAN KETIGA


KEEMPAT

NO PESERTA

NAMA PESERTA

PASUKAN

JARAK

CATATAN

TARIKH

T/TANGAN KETUA HAKIM

T/TANGAN REFERI

NG PENDIDIKAN KHAS NEGERI TERENGGANU

PERTANDINGAN
REKOD PK
0.00 0.00

KEPUTUSAN KDKN

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS NEGERI TERENGGANU

BORANG PERTANDINGAN
NO ACARA
101

NAMA ACARA LONTAR PELURU

KATEGORI
LJBD

PERINGKAT
AKHIR

REKOD PK
KEB. NEGERI 0.00 0.00

GILIRAN NO PESERTA

NAMA PESERTA

P'KAN

PERCUBAAN
1 2 3 TERBAIK

T'BAIK

KEPUTUSAN JARAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B112 B114 B163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOR SYAHDAN B. MUHAMMAD MUHAMMAD HAKIM B. SARIFUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KEPUTUSAN RASMI KDKN JOHAN N.JOHAN KETIGA


KEEMPAT

NO PESERTA

NAMA PESERTA

PASUKAN

JARAK

CATATAN

TARIKH

T/TANGAN KETUA HAKIM

T/TANGAN REFERI

G PENDIDIKAN KHAS NEGERI TERENGGANU

PERTANDINGAN
REKOD PK
0.00 0.00

KEPUTUSAN KDKN

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS TERENGGANU

BORANG PERTANDINGAN
NO ACARA 105 ACARA LOMPAT TINGGI KATEGORI PSBD PERINGKAT AKHIR REKOD PENDIDIKAN KHAS KEB. NEGERI J/G = JUMLAH GAGAL UKURAN TINGGI & PERCUBAAN P'KAN GIL. NO PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEPUTUSAN RASMI KDKN JOHAN N.JOHAN KETIGA
KEEMPAT

J/L = JUMLAH LOMPATAN KP'SAN KDKN

NAMA PESERTA

J/G I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III

J/L

NAMA PESERTA

NO PESERTA

PASUKAN

TINGGI

CATATAN #REF! #REF! #REF! #REF! T/TANGAN KETUA HAKIM . T/TANGAN REFERI .

TARIKH .

TINGGI

T'BAIK

KEDUDUKAN PUNGUTAN PINGA


Buka semua PEREMPUAN Tutup semua Pasukan 1 2 3 SARAWAK PERAK W.PERSEKUTUA N E 2 2 0 BP P 3 4 0 G 1 1 0 E 4 3 3 BD P 7 2 1 G 3 1 6 E 1 1 1 B1 P 4 2 3 G 3 1 0 E B2 P G E BP P JUNIOR

NGUTAN PINGAT

IOR LELAKI BP G E BD P G E B1 P G E 15 13 9 B2 P 20 16 5 G 8 10 10 E BP P G E BD P PEREMPUAN G E B3 P G

SENIOR LELAKI E B4 P G E BP P G E BD P G E B3 P G E B4 P G E JUMLAH P G

SENARAI PESERTA

BIL

NO. PESERTA

NAMA PESERTA

PASUKAN

NO.SB/KP

NO.OKU

JADUAL ACARA Sesi : NO. ACARAKATEGORI ACARA 101 PERINGKAT Senarai Mula Keputusan 1 2 3 4

SENARAI MULA

GILIRAN / LORONG NO.

PESERTA NAMA

PASUKAN

CATATAN

KEPUTUSAN

NO. ACARA:

ACARA : 100 METER PESERTA NAMA

KATEGORI : PJBD

TEMPAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NOMBOR

KATEGORI : PJBD

SARINGAN / AKHIR: 1

PASUKAN

MASA / JARAK

CATATAN

JADUAL ACARA SELASA - 14 MEI 2013 NO. ACARA 101 102 103 104/215 105/216 106/217 107/218 108/219 109/220 110 111 112 113 114 115/211 116/212 117 118 119/207 120/208 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 MASA 9.00 Pagi 9.35 Pagi 9.40 Pagi 9.45 Pagi 10.00 Pagi 10.05 Pagi 10.10 Pagi 10.15 Pagi 10.20 Pagi 2.30 Petang 2.35 Petang 2.40 Petang 3.00 Petang 3.20 Petang 3.25 Petang 3.30 Petang 3.35 Petang 4.30 Petang 4.30 Petang 4.30 Petang 4.40 Petang 4.50 Petang 5.05 Petang 5.20 Petang 5.35 Petang ACARA Lompat Jauh Lontar Peluru Lompat Tinggi 400 M 400 M 400 M 400 M 200 M 200 M 200 M 200 M Lontar Peluru Rejam Lembing Lompat Jauh 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 800 M 800 M Lompat Jauh Lontar Peluru 4 X 100 M 4 X 100 M 1500 M 1500 M 1500 M 1500 M KELAS BDJL BDJP BPJP BPSP BDSP BDSL BPSP BPSL BPJP BPJL BDJP BDJL BPJL BPSP BPJP BPSP BPSL BDSP BDSL BPJP BPJL BPSP BPSL REHAT BPJL BPSL BPSP BPSL BPSP BPSL BDSP BDSL PERINGKAT Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Separuh Akhir Separuh Akhir Separuh Akhir Separuh Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Separuh Akhir Separuh Akhir Akhir Akhir Separuh Akhir Separuh Akhir Separuh Akhir Separuh Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir

RABU - 15 MEI 2013 201 202 203 204 8.30 pg 8.30 pg 8.30 pg 8.30 pg Rejam Lembing Lontar Peluru Lompat Jauh Lompat Tinggi BPSL BDJL BDSL BPSL BDJP BDSP Akhir Akhir Akhir Akhir

205 206 207/119 208/120 209 210 211/115 212/116 213 214 215/104 216/105 217/106 218/107 219/108 220/109 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236

8.30 pg 8.35 Pagi 8.40 Pagi 8.45 Pagi 8.50 Pagi 8.55 Pagi 9.00 Pagi 9.05 Pagi 9.10 Pagi 9.10 Pagi 9.10 Pagi 9.20 Pagi 9.30 Pagi 9.40 Pagi 9.50 Pagi 10.00 Pagi 10.10 Pagi 10.20 Pagi 10.30 Pagi 10.40 Pagi 10.30 Pagi 10.30 Pagi 10.50 Pagi 11.00 Pagi 11.10 Pagi 11.20 Pagi 11.30 Pagi 11.40 Pagi 2.45 Petang 3.00 Petang 3.15 Petang 3.30 Petang

100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M Lontar Peluru Lompat Jauh 400 M 400 M 400 M 400 M 200 M 200 M 200 M 200 M 800 M 800 M Lompat Jauh Lontar Peluru 200 M 200 M 200 M 200 M 100 M 100 M 4 X 100 M 4 X 100 M 4 X 100 M 4 X 100 M

BDJP BDJL BPJP BPJL BDSP BDSL BPSP BPSL BDSL BDSP BPSP BDSP BDSL BPSP BPSL BPJP BPJL BDSP BDSL REHAT BPSP BPSL BPSL BPSP BPSP BPSL BPSP BPSL BLSP BPSL REHAT BPJP BPJL BPSP BPSL

Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir

MAJLIS PENUTUP