Anda di halaman 1dari 1

PEMARKAHAN HASIL KARYA SENI MURID SEKOLAH RENDAH MENCORAK : PERCIKAN DAN RENJISAN

BIL KEMAHIRAN YANG DIUJI MARKAH ULASAN


Pelbagaikan penggunaan bahan dan alat.

1.

Pemilihan dan penyediaan alat, media / bahan

7 /10

2.

Pengwujudan idea mengikut tema

18 /20

Perlu buat pengolahan sumber idea dengan lebih menarik dan kreatif.

3.

Teknik / Gaya

8 /10

Perlu meneroka penggunaan teknik yang lebih sesuai.

4.

Asas seni reka

16 /20

Penggunaan unsur-unsur seni dalam karya dengan jelas.

5.

Penghasilan karya

17 /20

Perlu membuat leih banyak kajian tentang penggunaan bahan dan alat.

6. 7.

Kekemasan

6 /10

Susunan karya kurang menarik.

Sikap Dan Sahsiah

8 /10

Memuaskan.

JUMLAH

80 / 100