Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL

TAHUN BIDANG AKTIVITI TEMA TAJUK MASA MEDIA

:1 : Menggambar : Lukisan : Alam Benda : Rumah Idamanku. : 60 minit : Alatan :Bahan : (tiada) :Kertas dan pensel lukisan, 2B. pensel warna, paparan slaid, pensel HB

BAHAN BANTU MENGAJAR

: Contoh-contoh garisan, gambar rumah.

EMK : Elemen kreativiti dan inovatif.

Langkah-langkah pengajaran : STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik 1. Guru memaparkan contoh gambar rumah pada slaid untuk pengetehuan murid. 2. Guru menunjukan beberapa jenis teknik garisan yang boleh digunakan dalam penghasilan rupa rumah di paparan slaid. 3. Guru memberi contoh dengan melukis rumah dengan mengaplikasikan jenis garisan yang telah ditunjukan. 4. Guru mengarah murid mengeluarkan bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya tersebut. 5. Guru mengarah murid untuk melukis rumah idaman mereka mansing-mansing. 6. Murid membuat lukisan mengikut tajuk yang diberikan oleh guru. Aplikasi Seni Guru menunjukkan cara membuat garisan selari dan melengkung. Guru meminta murid menyatakancara membuat garisan garisan tersebut. Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan digunakan dalam membuat garisan.
6

ILUSTRASI AKTIVITI

Ekprsei Kreatif Murid mengahasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah langkah berikut:

Langkah 1: Murid membuat garisan selari dan melengkung berpandukan contoh dan tunjuk ajar guru.

Langkah 2: Murid membuat garisan garisan selari dan melengkung untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan guru.

Apresiasi Seni Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan aktiviti.