Anda di halaman 1dari 4

ANALISA DATA

• Ialah satu proses menggunakan data untuk memberikan maklumat berguna untuk
cadangan kesimpulan dan sokongan keputusan. Pastikan ada sekurang-kurangnya 3 atau
lebih jenis data untuk dianalisis.
• Data kualitatif dan kuantitatif boleh dipersembahkan secara grafik untuk bantu proses
analisis.
• Cari pola dan kategori, persamaan, katalogkan pemerhatian, bilang dan bandingkan dan
buat anggaran. Contohnya: pakaian yang dipakai oleh orang perempuan berwarna
warni. Pertanyaan yang dikemukakan oleh pelajar. Pemerhatian guru sibuk beri motivasi
dan strategi.
• Mengumpulkan data dan analisis data merupakan proses berterusan dalam penyelidikan
tindakan.
• Kita mungkin tidak dapat keputusan yang kita kehendaki, tetapi tidak perlu risau.
• Dapatan kajian bertujuan untuk beri panduan dan memperbaiki pengajaran kita
seterusnya.

LANGKAH-LANGKAH ANALISIS DATA KUALITATIF

• PETAMA
o Tengok secara lalu maklum balas
o Ambil nota atas tema yang muncul, isu atau factor yang kamu dengar.
o Cari item yang berulang atau penting.
o Pandangan kita jangan campur adukkan dengan apa yang kita tengok.

• KEDUA (KUALITATIF)
o Pilih 3 @ 4 tema / kategori yang muncul dan bina matriks.
o Cuba buat carta bukti berkaiatan dengan tema utama.
o Tempatkan tema kategori di atas dan senaraikan pelajar di tepinya.
o Kamu mungkin akan guna warna kod untuk setiap kategori yang berlainan.
• KETIGA (KUANTITATIF)
o Jika boleh bincang tinjauan dengan pendidik lain.
o Baca tinjauan (soal selidik), highlight kata kunci yang berkaitan dengan tema /
kategori yang telah dikenalpasti.
o Seterusnya rekodkan dapatan dalam kotak bersesuaian dalam carta matriks yang
kamu bina.

• KEEMPAT
o Tanya apa yang telah saya dapat
o Rekod pemerhatian pola yang muncul semasa kamu lihat matriks.
 Pola konsep
 Pola sikap
o Tulis / rekod pemerhatian bawah matriks (bawah carta matriks).
 Contoh: 2 orang pelajar (siapa yang cakap banyak)
 Contoh: takut sentiasa disebut beberapa kali.
o Sokongan bacaan jurnal

• KELIMA
o Apa kesimpulan yang boleh kita buat
o Rekod kesimpulan samada bawah matriks @ atas kertas yang berlainan.

• KEENAM
o Apa langkah seterusnya yang boleh dibuat?
 Tinjauan (soal selidik lain) / temubual / penilaian
 Semak semua persoalan kajian.
 Bina modul / aktiviti.
 Jangan lupa rekod apa yang dibuat dalam matriks.
 Apakah maklumat yang masih diperlukan?
• Atas pelajar
• Atas kaedah
• Maklumat latar belakang

KEGUNAAN DATA DALAM PLAN – DO – STUDY – ACT – CYCLE

PLAN
• Nilai dan ringkaskan semua data yang kita ada.
• Analisis dan kenalpasti tema utama.
• Kenalpasti sumber data yang akan memakai ukuran proses pemerhatian.

DO
• Kumpul data
• Buat kajian rintis untuk pastikan strategi pengukuran dipenuhi.

STUDY
• Analisis data yang telah dikumpulkan dan buat kesimpulan.

ACT
• Kenalpasti soalan tambahan.
• Rancang untuk penambahbaikan berterusan.

PANDUAN UNTUK ANALISIS DATA

• Rekabentuk pendekatan sistematik, simpan semua data.


• Cuba faham, maklumat yang ingin disampaikan oleh data.
• Cari tema dan pola
• Susun data berdasarkan apa yang dipelajari daripada data.
• Masukkan semua data termasuk data yang menyokong apa yang kita cari.
• Baca dan baca data lebih daripada sekali.
• Bina imej visual.
• Tulis nota ringkas untuk diri sendiri.
• Kongsi dapatan, perbincangan akan timbulkan soalan baru.
• Let data speaks to u.

PROSES ANALIS DATA

• Analisis semua data dan buat nota sepanjang masa


• Cari tema dan pola.
• Ringkaskan tema kepada 3-5 idea
• Lihat kembali data dan semak tema2 yang telah dibuat.
• Bina subtema jika perlu.
• Simpan nota secara berterusan, malah dapatan kadang kala boleh mengejutkan kita.
• Semua maklumat untuk cari idea yang kurang @ dominan muncul
• Kenalpasti point utama.
• Cari maklumat untuk sokong dapatan kajian.