Anda di halaman 1dari 14

S.J.K. (C) YUK KWAN, BATU GAJAH.

LAPORAN PENCAPAIAN, ISU DAN TINDAKAN SUSULAN BERDASARKAN SARINGAN 1 PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS 2.0) 2013

PENCAPAIAN TAHUN 1 SARINGAN 1 NUMERASI

Kohort

Jumlah Murid Keseluruhan (Tidak Termasuk MBK)

Tidak Hadir

Murid Hadir

TIDAK MENGUASAI (K1-K2)

TIDAK MENGUASAI (K3-K12)

MENGUASAI (K1-K12) UNJURAN % NKRA

Bil

Bil

Bil

77

77

3.90

9.09

70

90.91

-5

75.00

GRAF NUMERASI LEPAS SARINGAN 1 (TAHUN 1)


40 35 30 25 Menguasai 20 15 10 5 0 Tidak Menguasai

1M

1K

PENCAPAIAN TAHUN 2 SARINGAN 1 NUMERASI


TIDAK MENGUASAI (K1-K2) TIDAK MENGUASAI (K3-K12)
MENGUASAI (K1-K12)

Kohort

Tahun

Jumlah Murid Keseluruhan (Tidak Termasuk MBK)

Tidak Hadir

Murid Hadir

UNJURAN

% NKRA

Bil

Bil

Bil

2013

83

83

0.00

0.00

83

100

-3

93.00

GRAF NUMERASI LEPAS SARINGAN 1 (TAHUN 2)


35

30

25

20

Menguasai Tidak Menguasai

15

10

2M

2K

2B

PENCAPAIAN TAHUN 3 SARINGAN 1 NUMERASI

Kohort

Jumlah Murid Keseluruhan (Tidak Termasuk MBK)

Tidak Hadir

Murid Hadir

TIDAK MENGUASAI (K1-K2)

TIDAK MENGUASAI (K3-K12)

MENGUASAI (K1K12)
UNJURAN

% NKRA

Bil

Bil

Bil

91

91

0.00

0.00

91

100.00

97.00

GRAF NUMERASI LEPAS SARINGAN 1 (TAHUN 3)


40 35 30 25 Menguasai 20 15 10 5 0 Tidak Menguasai

3M

3K

3B

Senarai Nama Murid Tidak Menguasai Numerasi Kohort 4 (Tahun 1) Saringan 1


1. AGNES PEA YUE YING (Tidak menguasai K3-K12) 2. CHIN JIA LE (Tidak menguasai K3-K12) 3. NITHYA SRI A/P VASANTAN (Tidak menguasai K1-K2) 4. WONG XUE LI (Tidak menguasai K3-K12) 5. CHIOW WEN JIE (Tidak menguasai K3-K12) 6. KHOO ZHEN FAI (Tidak menguasai K3-K12) 7. MUHAMMAD SHAMEER HAKIM (Tidak menguasai K1-K2)

Senarai Nama Murid Tidak Menguasai Numerasi Kohort 3 (Tahun 2) Saringan 1

Tiada * Semua murid melepasi saringan.

Senarai Nama Murid Tidak Menguasai Numerasi Kohort 2 (Tahun 3) Saringan 1

Tiada * Semua murid melepasi saringan.

ANALISIS SWOT

ANALISIS SWOT DAN ISU SERTA TINDAKAN DIAMBIL PROGRAM LINUS TAHUN 1, TAHUN 2 DAN TAHUN 3 (SARINGAN 1), 2013
KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) PELUANG (OPPORTUNITY) ANCAMAN (THREATS)

BIL

1.

Murid mempunyai pengalaman untuk menjawab soalan.

Murid belum didedahkan dengan topik yang tertentu.

Mengetahui tentang tahap kecekapan murid mengenai membilang nombor.

2.

Mengesan murid yang dapat menguasai pra nombor dan angka membilang.

Guru Matematik masih belum sempat mengajar topik mengenai masa, waktu dan wang. Murid lemah dan kurang memahami cara soalan penyelesaian masalah.

3.

Soalan adalah berdasarkan sukatan pelajaran.

Memberi bimbingan kepada murid supaya menguasai kemahiran asas.

Terdapat sesetengah soalan yang memerlukan murid berfikir sebelum menjawab soalan.

TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN

Isu / Masalah Saringan LINUS Tahun 1, Tahun 2 Dan Tahun 3, 2013 (Saringan 1) Serta Tindakan Diambil

Bil 1.

ISU / MASALAH Segelintir murid masih tidak dapat mengendalikan operasi asas (tambah dan tolak).

TINDAKAN DIAMBIL Membimbing murid untuk memahami kehendak soalan sebelum menjawab soalan yang melibatkan operasi asas.

2.

Segelintir murid masih lemah dalam mengenali wang terutamanya wang ringgit Malaysia.

Melatihkan murid dengan mengenali dan menggunakan wang ringgit Malaysia dari segi nilai dan warna.