Anda di halaman 1dari 3

Utama Muat Turun o Unit Pengurusan Pendidikan Islam o Unit Pengurusan Institusi Pendidikan Agama o Unit Pengurusan Dakwah

& Syiar Islam o Program j-QAF Takwim Unit Organisasi

Aplikasi Atas Talian


Aplikasi @ SPI Laporan Penilaian PAFA Sistem Pemantauan j-QAF Pengisian Markah Sijil Pendidikan Islam (SPIonline) 2013 - TARIKH AKHIR 11 OKTOBER Pelaporan Aktiviti Kerohanian Selepas UPSR / PMR 2013 - TARIKH AKHIR 15 NOVEMBER

Text Size

PROGRAM PECUTAN JAWI DAN PEMANTAPAN PENDIDIKAN ISLAM RENDAH / j-QAF MURID-MURID TAHUN 6 TAHUN 2013

Category: Program j-QAF Published on Saturday, 31 August 2013 07:57 Written by Hj Ahmad Lutfi b Hj Abu Bakar Hits: 922

SEMUA Guru Besar SK

Sukacita saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Dengan ini ditegaskan bahawa Jabatan ini sedang berusaha untuk melonjakkan pencapaian j-QAF sekolah khususnya murid Tahun 6 berdasarkan KPI Kementerian Pelajaran melalui surat ruj : KP.(BPI)5206/2/1/6/4 Jld 2 (8) bertarikh 1 Jun 2011.

3. Hasrat murni Kementerian agar semua murid khatam al-Quran sebelum menamatkan pengajian di peringkat sekolah rendah di samping penguasaan di dalam Bahasa Arab, Jawi dan Fardhu Ain perlu menjadi keutamaan semua pihak selaras dengan KPI yang telah diedarkan.

4. Sehubungan itu, pihak tuan dipohon untuk melaksanakan Program Pemantapan j-QAF Murid-murid Tahun 6 Tahun 2013 selepas peperiksaan UPSR dan Program Pecutan Jawi. Program ini hendaklah diadakan secara berterusan sehingga mencapai sasaran yang ditetapkan. Sila muatturun modul pelaksanaan di www.spiperak.bpi.edu.my.

5. Pihak tuan juga dipohon untuk mengemukakan laporan pelaksanaan pada atau sebelum 14 November 2013 secara online di pautan yang sama dan menghantar sesalinan laporan pelaksanaan ke PPD masing-masing seperti lampiran.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

(HAJAH SALMIAH BINTI SABRAN) Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Perak

Unit Pengurusan Pendidikan Islam Unit Pengurusan Institusi Pendidikan Agama

Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB Back to Top