Anda di halaman 1dari 9

NAMA : ________________________________________

:aa
ARAHAN : Jawab semua soalan dalam tulisan Jawi.

Bahagian A
Tilawah Al-Quran


< (2) < . (1)
(6) : (5) (4) < (3)
(7) <

:
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul :

N__________@@m B<B@ .1
Surah al-Maun diturunkan di _______________.

i@HcI

@HbI
@ @Madinah

Basrah

@HaI
Mekah

N__________ mai@B <B@bmb .


Perkataan al-Maun bererti _______________.

bi@HcI

m@HbI@
@ @pertolongan

balasan

@HaI
Rugi

N__________ mai@B <B@bmb .


Perkataan al-Yatim bererti _______________.

n@a@HcI

@a@HbI@
@ @orang miskin

anak yatim

b@a@HaI

orang kaya

N__________@a@a@@br@@@a .

Orang yang lalai menyempurnakan solat akan memperolehi _______________.

bb@HcI

b@HbI@
@ @kecelakaan

kekayaan

bj@HaI
kebaikan

Nba@__________@@a@@aa@i@@a@ N
Melarang orang lain bersedekah adalah sifat orang yang _______________ agama.

bn@HcI

bv@HbI@
@ @menjaga

cintakan

bn@HaI
mendustakan:
Kelaskan kalimah-kalimah yang berikut :

<{ (3) < : (2) < (1) <


(6) . (5) < <{ < (4) <
: (9) (8) . (7)
(11) = (10)

( )

( )

:
Cantumkan huruf-huruf tunggal supaya menjadi kalimah sempurna :

Bahagian B
Ulum Syariah

:
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul :

makhluk

bantuan

terbatas

Berkuasa

Esa

N____________@b@@a@mai@ay@.@
Wahdaniah bererti Allah bersifat Maha _______________.

@ @N____________@m@@@b@m@a@m@@.
Sifat tunggal Allah tidak sama dengan sifat tunggal _______________.

@ @Nma@b@ma@____________@b@@a@mai @.
Qudrat bererti Allah bersifat Maha _______________ atas segala sesuatu.

@ @Nai@na@____________@@ a@.
Allah tidak memerlukan _______________ untuk berkuasa.

@ @N____________@@b@bq@b@.

@ @Manusia mempunyai kekuasaan yang _______________.


@ @


:
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul :

mai@

perbuatan

takbiratul ihram

sah

qalbi

Islam

@a@ _________@ @ @ @ _________@ a@ bmb@ ai@ ba@ @ .


@ @N_________@@
Solat ialah beberapa perkataan dan _________________ yang dimulai dengan _________________ dan disudahi dengan
_________________.

@ @N@bu@n@@_________@@ab@ba@@@.
Rukun solat ialah perkara-perkara yang _________________ dilakukan ketika mengerjakan solat.

@ @

@ @N_________@m@sm@@~@@@mb@b@@b@u@.3

Jika seseorang meninggalkan salah satu daripada rukun solat, maka solatnya tidak _________________.

@ @Na@@_________@@b@@.

Solat merupakan rukun _________________ yang kedua.

@@@@@~_________@@ob@~m@@bm@@@ .
@ @N
Rukun solat terbahagi kepada tiga, iaitu rukun _________________, rukun qauli dan rukun fili.


:
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul :

@@

@@

Surah al-Alaq

Surah al-Muddassir

@@oi

@ba@ia@i@ba
al-Arqam bin Abi al-Arqam

@k@ia@a@u@ia
Abu Jahal dan Abu Lahab

di Bukit Sofa

N___________@@a@sm@n@@bv@n@@j

N___________@ba@@j@a@y@bv@@

@ @N@r@o@bu@___________@

Nabi Muhammad S.A.W. dilantik menjadi Rasul setelah turunnya ayat dari _______________.

Surah yang menjadi wahyu kedua Nabi Muhammad S.A.W. ialah _______________.

Rumah _______________ dijadikan pusat penyebaran dakwah.

N___________@ba@im@ab@i@j@bm@o@ @.

Tempat pertama Nabi berdakwah secara terbuka ialah _______________.

N___________@ba@@j@@n@pa@b@@a@ @.
Orang yang paling kuat menentang dakwah Nabi Muhammad S.A.W. ialah _______________.


:
Tulis samada beradab atau tidak beradab bagi situasi di bawah :

@ @Nbui@n@i@a@@m@@b@bb@ .
Fazeera memakai pakaian yang menutup aurat dan bersopan ketika berjalan.

@ @Ntbmi@j@t@a@bn@a@bm@o@b .2

Sarah mengangkat tangan dan meminta izin gurunya sebelum bertanya.

@ @Nbu@b@n@@aiMaii@b .3

Kamal berbual-bual kosong ketika menziarahi jenazah.

@ @Ntja@mb@@sb@@m@@ .4
Fauziah mengucapkan takziah kepada kawannya yang kematian ibunya.

@ @Nob@@sma@@b@ar@ .5
Fatimah menyuapkan nasi kepada datuknya yang sakit.

Bahagian C
Jawi

:
Susun perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul :

@ @i@a@@a@b@@o@@m@N
__________________________________________________________________________

@ @@@oa@@@@bj@@ba@N
__________________________________________________________________________

@ @b@@bma@@aa@@b@@@N
__________________________________________________________________________

@ @@@@@@@@@u@N
__________________________________________________________________________

:
Tulis semula ayat di bawah dan letakkan tanda baca yang betul :

@ @bMbi@@@@a@k@bba@N
__________________________________________________________________________
8

@ @b@ubi@sn@ja@N
__________________________________________________________________________

@ @ab@@aa@bj@ba@N
__________________________________________________________________________

@ @bui@b@bi@b@N
__________________________________________________________________________

@ @j@o@a@@b@b@@@pbi@bba@N
__________________________________________________________________________

:
Padankan perkataan yang berikut :

Sapu

Sikat

bn

Kipas

Kereta

4
9

Beri Nilai