Anda di halaman 1dari 7

Ujian Pos

Nama

: _______________________

Tahun

: _______________________

Tarikh

: _______________________

Arahan

: Lukis dan tulis jumlah benda yang dihimpunkan

1.

+
1

=
1

2.

=
2

3.

+
2
2

=
2

4.

+
3

=
2

5.

+
3

=
3

6.
=

+
4

7.

=
=

+
4

8.

+
5

=
3

9.

+
6

=
3

10.

+
7

=
2
3

Borong Penilaian Ujian Pos


Nama

:........................................................................

Tahun

:....................................................

Kemahiran

Umur : ....... tahun

Wajaran

Markah

Kemahiran : Tambah Dalam Lingkungan 10


Latihan Menulis : Lukis dan tulis jumlah benda yang dihimpunkan
Soalan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jumlah benda

Jawapan dalam
angka

Betul

Betul

Salah

Salah

10

/ 10

Analisis Guru