Anda di halaman 1dari 450

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

HASIL PEMBELAJARAN : Memahami pembentukan tamadun awal manusia Menerangkan konsep tamadun Menyatakan ciri-ciri tamadun Menyatakan sumbangan tamadun Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho Merasionalkan pemilihan sungai sebagai lokasi pembentukan tamadun awal

Aras 1 : Menerangkan konsep tamadun MAKNA TAMADUN M/S 4 Arahan: Nyatakan makna tamadun dengan mengisi tempat-tempat kosong di bawah:

KONSEP TAMADUN M/S 5 Arahan: Padankan definisi tamadun mengikut pandangan sejarawan Barat dan Islam Gordon Childe Kehidupan bandar merupakan kehidupan bertamadun.

Darcy Riberio

Pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun

R.A. Buchanan Pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur Syed Naquib al-Attas Kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun

Ibn Khaldun

Richard Sullivan
2

Unsur rohaniah penting dalam konsep tamadun

Aras 1: Menyatakan ciri-ciri tamadun CIRI-CIRI TAMADUN M/S5-8 Arahan:Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul Ciri-ciri Huraian Kehidupan secara tetap.. Lahirnya kemajuan dalam bidang pertanian dan penternakan binatang hasil inovasi manusia.

Petempatan kekal

Kehidupan berorganisasi

Organisasi sosial wujud sebagai sistem keluarga pada awalnya. Lazimnya, sistem sosial tamadun awal berbentuk piramid dan bersusun lapis. Dibentuk bagi menjalankan pentadbiran untuk mengendalikan masyarakat yang lebih besar. Sistem perundangan penting dalam menjaga keamanan dan kemakmuran sesebuah tamadun.

Sistem Pemerintahan

Pengkhususan Pekerjaan

Produktiviti manusia yang semakin meningkat menyebabkan pengkhususan pekerjaan bertambah penting.. Pengkhususan membawa kepada sistem barter.

Agama dan Kepercayaan

Manusia berpegang pada kepercayaan animisme Kepercayaan ini bertukar kepada agama secara evolusi.

Bahasa dan sistem tulisan

Contoh bahasa tertua ialah bahasa Yunani dan Sanskrit. Contoh tulisan awal pula ialah hieroglif, cuneiform dan ideogram.

Aras 2: Merasionalkan pemilihan sungai sebagai lokasi pembentukan tamadun awal PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN M/S8-9 Arahan:Lengkapkan jadual di bawah dengan merujuk kepada peta berikut:

Petunjuk A

Tamadun Mesopotamia

Lokasi Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates

Nama Sungai Sungai Tigris dan Sungai Euphrates Sungai Nil Sungai Indus

Kerangka Masa 3500 S.M.

B C

Mesir Purba Indus

Lembah Sungai Nil Lembah Sungai Indus

3100 S.M. 2500 S.M.

Hwang Ho

Lembah Sungai

Sungai Hwang

1800 S.M.

Hwang Ho

Ho

Arahan: Jawab soalan berikut: Mengapakah tamadun awal manusia bermula di lembah sungai? 1. Kemudahan bekalan air 2. Kemudahan bekalan makanan/Sumber protein 3. Kemudahan pengangkutan dan perhubungan 4. Kesuburan tanah untuk perrtanian

Aras 1: Menyatakan ciri-ciri tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba tamadun Indus dan tamadun Hwang Ho Arahan: Lengkapkan ciri-ciri tamadun awal manusia m/s 10-33 Petempatan Kekal Bandar Babylon Tamadun Mesopotamia 1. Mempunyai pusat kota, tembok kota luar kota kubu pertahanan pelbagai bentuk pintu gerbang istana rumah kediaman rumah ibadat, rumah kedai pasar Tamadun Mesir Purba 1. Nome disatukan 2. Fungsi bandar: i. tempat kediaman ii. pusat pemerintahan dan pentadbiran, iii. pelabuhan penting. iv. pusat keagamaan v. pusat tumpuan penduduk.

Tamadun Indus 1. Bandar yang terancang. 2. Dikelilingi oleh tembok.


6

3. Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan. 4. Terdapat tempat mandi awam 5. Tempat penyimpanan hasil pertanian 6. Kawasan perumahan.

Tamadun Hwang Ho 1. Di bandar ini terdapat istana kuil pusat pentadbiran 2. Bandar Anyang dilengkapi dengan tembok untuk menghadapi serangan musuh. 3. Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat petani.

2. Organisasi Sosial Tamadun Mesopotamia Tamadun Mesir Purba

Raja

Firaun

Ketua pendeta, ketua Tentera dan bangsawan

Bangsawan, tuan tanah, rahib, jurutulis

Rakyat bebas Petani, Pedagang, Artisan

Hamba ( tawanan perang)

Hamba

Tamadun Indus

Tamadun Hwang Ho

Pemerintah daripada kalangan pendeta

Raja

Pendeta & pedagang

Bangsawan, pembesar dan pegawai kerajaan

Petani petani, pedagang dan artisan

buruh

Hamba

Hamba

3. Sistem Pemerintahan

Tamadun Mesopotamia Mesir Purba Indus Hwang Ho

Sistem pemerintahan Berbentuk teokrasi Diketuai oleh firuan Diperintah oleh ketua pendeta Raja dipercayai mendapat mandat daripada tuhan

4. Pengkhususan Pekerjaan Arahan: Warnakan pernyataan pekerjaan tamadun Mesopotamia dengan warna biru, tamadun Mesir Purba dengan warna kuning, tamadun Indus dengan warna ungu dan tamadun Hwang Ho dengan warna merah. Lepas itu, tulis nama setiap tamadun pada ruangan yang disediakan Tamadun Pernyataan pekerjaan

Hwang Ho

Tentera, petani dan artisan

Indus

petani, pedagang dan artisan

Mesopotamia

Petani, peniaga, pedagang, artisan, pengusaha, tukang rumah dan tentera

Mesir Purba

Penenunan, pembuatan barang tembikar dan peralatan serta perlombongan

10

5. Agama dan Kepercayaan

Tamadun Mesopotamia Mesir Purba

Pengkhususan pekerjaan Raja sebagai tuhan Re ( Tuhan matahari), Ra Atum (Tuhan Langit), Amun ( Tuhan angin)

Indus Hwang Ho

Proto -Siva, Tuhan Ibu Sembah roh nenek moyang, Shang-ti ( Tuhan Syurga) dan Tu ( Tuhan Bumi)

11

6. Bahasa dan Sistem Tulisan

Hieroglif

Ideogram

Tamadun Mesopotamia Mesir Purba Indus Hwang Ho

Sistem tulisan Cuneiform Hieroglif Piktograf Ideogram

Piktograf

Cuneiform
12

Aras 2: Menghuraikan tamadun Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho SUMBANGAN TAMADUN MESOPOTAMIA(m/s 10 16) Arahan: Lengkapkan pernyataan berdasarkan gambar yang diberi Sumbangan Pernyataan 1. Kod Undang-Undang Hammurabi 2. Digubal semasa Raja Hammurabi memerintah Babylon. 3. Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan.

Undang-undang 1. Kewujudan sistem tulisan telah membawa kepada sistem pendidikan yang bertujuan melahirkan jurutulis.

tulisan 1. Sistem tulisan juga melahirkan tradisi kesusasteraan. 2. Antara hasil kesusasteraan yang terkenal ialah epik Gilgamesh , iaitu kisah kepahlawan Gilgamesh di Sumeria.

Hasil kesusasteraan

13

1. Pendeta Mesopotamia mengkaji pergerakan bulan, bintang dan matahari. 2. Perkembangan ilmu astronomi memboleh masyarakat Mesopotamia menggunakan jalan laut dan mencipta kalendar yang berasaskan sistem solar (matahari). 3. Penguasaan ilmu ini juga membawa kepada perkembangan ilmu matematik dan ilmu geometri. astrologi 1. Semasa pemerintahan Kerajaan Assyria, perkembangan ilmu perubatan telah menjadi perhatian utama. 2. Kerajaan ini amat mementingkan kesihatan anggota tenteranya. 3. Sebanyak 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah di katelogkan dan disampelkan penggunaannya.

1. Roda digunakan dalam menghasilkan kereta kuda sama ada untuk tujuan peperangan atau kegunaan pada masa aman. 3. Penciptaan roda membolehkan orang Sumeria mencipta kincir air untuk mengalirkan air ke kawasan tandus, meningkatkan hasil pertanian dan dapat mengawal banjir. Penciptaan roda 1. Tamadun Mesopotamia telah memperkenalkan cara membuat batu bata daripada tanah liat. 2. Mereka juga telah mencipta arca dan tiang batu. Contohnya arca patung Raja Gudea. 3. Arca dan tiang batu ini dapat dilihat dalam seni bina zigurat.

14

penciptaan patung
1. Raja Sargon telah berjaya mewujudkan kerajaan Akkad,

iaitu empayar pertama di dunia. 2. Raja Sargon telah berjaya menakluk dan menyatukan wilayah-wilayah kerajaan Sumeria di selatan Mesopotamia. 3. Tamadun Sumeria juga telah menyumbang kepada pembentukan sebuah masyarakat yang lebih berestetika.

Raja Sargon

15

SUMBANGAN TAMADUN MESIR PURBA (m/s 21 22) Arahan: Lengkapkan pernyataan berdasarkan gambar yang diberi Sumbangan Pernyataan 1. Sumbangan utama tamadun Mesir ialah dalam bidang seni bina, iaitu piramid. Ianya ilham daripada Imhotep iaitu saintis, ahli fizik, arkitek dan penasihat penting kepada firaun Djoser( 3150S.M ). 2. Beliau juga telah membina Piramid Sakkara iaitu piramid tertua dan merupakan binaan batu yang tertua. 1. Orang Mesir mencipta kertas daripada pokok papyrus yang banyak terdapat di sepanjang sungai Nil di Mesir. 2. Penciptaan kertas ini telah memudahkan penyimpanan dan meninggalkan kebergantungan pada kepingan batu bata untuk menyimpan segala khazanah bangsa. 3. Tamadun Mesir telah meninggalkan khazanah mereka dalam bentuk rekod yang tertulis dan terpahat dalam sistem tulisannya, iaitu hieroglif. Tulisan ini terpahat dengan begitu cantik, halus dan penuh seni pada makam dan batu. Tulisan ini telah berkembang ke tulisan hieratik dan demotik. 1. Kerajaan Mesir telah mewujudkan sistem pendidikan untuk kanak-kanak daripada keluarga atasan . 2. Pendidikan bertujuan untuk melahirkan para pegawai kerajaan terutamanya jurutulis yang sempurna dan terlatih. 3. Ilmu geometri, matematik dan sains diajar bagi melahirkan golongan terlatih yang boleh menguruskan hal ehwal pertanian, pengawalan air sungai Nil serta pembinaan dan piramid.

16

1 Pengamal perubatan mendapat status yang tinggi dalam masyarakat Mesir dan berkhidmat untuk firaun dan juga masyarakat. 2. Kemajuan bidang perubatan terutamanya proses memumiakan mayat berkait rapat dengan kepercayaan orang Mesir. 3. Buku catatan tentang perubatan telah ditemui di dalam makam Firaun Khufu dan catatan tentang perubatan yang tertua ditemui adalah pada tahun 1600 S.M. yang telah disalin beberapa kali oleh para jurutulis sejak zaman berzaman.

SUMBANGAN TAMADUN INDUS (m/s 27 28) Arahan: Lengkapkan pernyataan berdasarkan gambar yang diberi Sumbangan Pernyataan 1. Keupayaan untuk mewujudkan sebuah bandar terancang seperti Mohenjo Daro dan Harappa memerlukan gabungan kepakaran seperti dari sudut letak bandarnya dan dari segi pengisiannya. 2. Kefahaman terhadap ilmu geometri, kesenian dan matematik sangat diperlukan.

Teknologi pembinaan

1. Masyarakat Lembah Indus juga telah berusaha meningkatkan mutu bahan binaan iaitu batu bata. 2. Batu-bata yang dihasilkan adalah menggunakan kepakaran teknologi baru melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi.

Sifat keterbukaan

1. Kemampuan masyarakat Lembah Indus mencapai kecemerlangan dalam perancangan bandar adalah hasil pertembungan tamadun Indus dengan Tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba yang membolehkan perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi
17

empat yang diikuti oleh jalanraya yang lurus. 2. Tamadun Indus telah memperlihatkan kepada masyarakat moden hari ini bahawa keamanan adalah penting dalam proses pembinaan sesebuah tamadun.

SUMBANGAN TAMADUN HWANG HO (m/s 32 33) Arahan: Lengkapkan pernyataan berdasarkan gambar yang diberi Sumbangan Pemerintahan Pernyataan 1. Pemerintahan monarki telah diteruskan hingga ke zaman Dinasti Ching. 2. Gelaran raja telah ditukar kepada maharaja. 3. Konsep anak syurga dan mandat dari syurga yang dikaitkan dengan maharaja dan amalan putaran dinasti diteruskan oleh dinasti-dinasti di China hingga abad ke-20.

Ekonomi

1. Salah satu sumbangan ekonomi yang penting ialah pembinaan sistem pengairan 2. Sebuah terusan telah dibina di Szechwan untuk mengairkan kawasan pertanian. 3. Pembangunan pertanian telah membawa kemajuan dalam teknologi pembajakan serta penciptaan cangkul dan sabit. 4. Para petani juga mula mencipta kaedah baru dalam pertanian seperti mula menggunakan batas untuk tujuan
18

penanaman. 1. Sistem tulisan berkembang secara evolusi dan masih digunakan oleh orang China sehingga hari ini. 2. Pengunaannya adalah meluas dan digunakan dalam bidang penulisan dan percetakan. 1. Unsur kepercayaan masyarakat Hwang Ho yang masih kekal sehingga hari ini ialah pemujaan roh nenek moyang. 2. Unsur pengorbanan manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan unsur makanan, duit kertas, dan barangan perhiasan. 1. Orang China percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur yang saling melengkapi, iaitu Yin dan Yang. 2. Yin adalah kuasa pasif dan Yang ialah kuasa aktif.

Feng Hsui

Falsafah Taoisme yang berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam sekitar terutamanya tentang bagaimana manusia boleh hidup secara harmoni dengan alam sekitar. 1. Semasa pemerintahan Shang, sistem kalendar telah diperkenalkan, iaitu terdapat 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun. 2. Raja menggunakan kelendar untuk menentukan musim menanam dan musim menuai. 3. Amalan menggunakan kalendar ini diteruskan untuk menjalankan aktiviti harian seperti upacara perkahwinan, perburuan ataupun pengkebumian.

19

1. Salah satu sumbangan tamadun Hwang Ho ialah pengamalan falsafah Perang Sun Tzu. 2. Di dalam karyanya The Art of War yang membicarakan selok belok perang dan bagaimana menangani musuh telah di ulang cetak ke dalam pelbagai bahasa. 3. Pada hari ini, falsafah tersebut diaplikasikan pula sebagai taktik dalam urusan perniagaan.

Soalan KBKK:

Cara untuk memastikan kegemilangan tamadun hari ini dapat diketahui oleh generasi akan datang: 1. meninggalkan warisan untuk dikaji 2. Meninggalkan tinggalan seperti bangunan, tulisan dan dokumen.

20

BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN


HASIL PEMBELAJARAN : Menganalisis peningkatan tamadun dan sumbangannya Menyatakan aspek peningkatan tamadun di India, China, Rom dan Yunani Menyenaraikan sumbangan tamadun India,China, Rom dan Yunani Membandingkan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini Menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan berwibawa

Aras 2: Mengenalpasti aspek-aspek peningkatan tamadun di India, China, Rom dan Yunani.

ASPEK-ASPEK PENINGKATAN TAMADUN PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN M/S42-45 Tamadun Yunani Arahan : Isikan carta aliran di bawah dengan maklumat yang sesuai:

Monarki

Oligarki

Aristokrasi

Diktator (tirani)

Demokrasi

Ciri-ciri sistem demokrasi di Athens Arahan: Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul Semua warganegara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga satu tahun. Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan. Anggota Dewan Perhimpunan memberi cadangan tentang dasar kerajaan. Keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis. Ahli Majlis, Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan. Contoh : Negara Kota Athens.

Aras 3 : Membandingkan sistem demokrasi di Yunani Purba dengan demokrasi di Malaysia. Arahan: Lengkapkan maklumat di bawah Demokrasi di Yunani Berbentuk penyertaan secara langsung Demokrasi di Malaysia Berbentuk penyertaan secara tidak langsung- demokrasi berparlimen Semua warganegara sama ada lelaki atau perempuan berhak memilih wakil ke Dewan Rakyat.

Semua warganegara lelaki diberi mengambil bahagian dalam politik dan berpeluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan Setiap warganegara menghadiri Dewan Perhimpunan.

Wakil rakyat yang dipilih melalui sistem pilihan raya menghadiri Dewan Rakyat.

Ciri-ciri sistem pemerintahan Republik Rom: Arahan: Lengkapkan maklumat di bawah Dilantik oleh Dewan Senat
Dua orang Konsul

Menjadi praetor sebelum dilantik menjadi konsul. Antara mereka tidak ada yang lebih berkuasa

Diwakili oleh golongan patrician atau bangsawan. Bincang hal pentadbiran Dewan Senat Merangka undang-undang sampaikan keputusan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan

Terdiri daripada semua warganegara Rom. Dewan Perhimpunan Meluluskan keputusan Dewan Senat.

Aras 1: Menyatakan aspek peningkatan tamadun di India, China, Rom dan Yunani PERUNDANGAN M/S 46-47 Arahan : Tandakan ( ) atau ( X ) bagi pernyataan yang diberi.
YUNANI 1. Majlis menggubal undang-undang. ( X ) 2. Plato dalam bukunya Republic mengatakan undang-undang harus diperintah oleh ahli falsafah. ( ) 3. Socrates berpendapat ahli falsafah berupaya menggubal undang-undang. ( X )

ROM 1. Hukum Kanun 12 merupakan undangundang Rom yang pertama. ( )

2. Ia dipahat pada batu dan diletakkan di tempat awam. ( X ) 3. Maharaja Constantine mengemaskinikan dan membukukannya. ( X ) 4. Kod Undang-Undang Rom juga dikenali sebagai Undang-Undang Justinian ( )

Perundangan
INDIA 1. Kitab Veda ialah kitab undang-undang Hindu tertua. ( X 2. Brahmin memelihara kesucian undangundang. ( X ) 3. Brahmin dominan dalam hal undangundang kerana mereka mahir berkaitan hal keagamaan. ( ) 4. Pada zaman Dinasti Maurya , undangundang disampaikan sebagai titah dan perintah diraja yang diukir pada tiang batu di tepi jalan. ( ) 5. Tiang ini dikenali Tiang Maurya yang berpegang kepada kesejahteraan rakyat. ( X ) CHINA ) 1. Dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif. ( ) 2. Undang-undang berasaskan falsafah legalisme yang digubal dan diperkenalkan oleh Shih Huang Ti. ( X ) 3. Undang-undang ini tiada rasa belas kasihan dan penguatkuasaannya perlu dipelihara tidak kira dalam apa juga keadaan. ( ) 4. Ajaran Mensius menekankan raja berpekerti baik dan menjaga keharmonian. ( X )

Aras 1: Menyatakan aspek peningkatan tamadun di India, China, Rom dan Yunani Peningkatan tamadun aspek perluasan kuasa (m/s 48-50) Arahan : Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul Tamadun Yunani o Phillip II menyatukan Macedonia dan Yunani o Alexander the Great menguasai Parsi, Mesir , Turkistan , Samarkand dan seluruh kawasan Laut Mediterranean. o Beliau menyebarkan kebudayaan Hellenistik (campuran antara budaya Yunani, Parsi dan budaya timur lain) ke Itali, Iskandariah dan Antioch o Empayar Yunani berakhir dengan kematian Alexander the Great dan muncul empayar Rom Rom o Augustus Caesar mengubah sistem republik menjadi empayar yang meliputi Britain , Sepanyol , Sungai Rhine, Sungai Danube, Laut Hitam, Turki dan Pakistan Aspek perluasan kuasa

India

o Chandragupta Maurya mempunyai tentera yang besar untuk menguasai seluruh India Utara, Punjab dan sempadan India Barat o Anaknya Bindusara meluaskan ke Mysore di selatan India o Apabila Asoka berkuasa ,beliau lebih menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka dengan memberi penekanan kepada agama Buddha

China o Shih Huang Ti menyatukan seluruh kerajaan kecil di China o Beliau memerintah secara tegas dan mutlak o Golongan bangsawan dihapuskan dan gabenor serta panglima
6

tentera dilantik mentadbir wilayah o Beliau membina Tembok Besar China untuk menghalang serangan orang gasar o Maharaja Han Wu Ti (Dinasti Han) meluaskan empayar ke Sinkiang, Lembah Tarim, Tutor, Yang Tze , Kwangsi dan Kwang Tung. o Pengaruh China tersebar ke Jepun dan Turkistan dan keamanan China diwujudkan.

Peningkatan tamadun aspek ekonomi (m/s 50-53) Arahan : Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul Tamadun Yunani o Semua negara kota memberi tumpuan kepada aktiviti perdagangan kecuali Sparta o Keadaan muka bumi Yunani bergunung-ganang tidak sesuai untuk pertanian o Kesannya Athens mendapatkan bekalan makanan dari kawasan selatan dan Laut Hitam. o Rakyat Yunani berpindah ke tempat lain pada zaman GraecoRoman India o Pusat perdagangan yang penting termasuklah Anga, Kalinga dan Karusa. o Barangnya seperti senjata , gading gajah , emas , berlian dan mutiara. o Perdagangan antarabangsa pula dengan Macedonia , Sri Lanka , rantau Asia Tenggara . o Wujud persatuan perdagangan ( sresthin ) di setiap bandar seperti Persatuan Tukang Kayu , Tukang Logam.
7

Ekonomi

o Matlamat persatuan ini adalah untuk mengawal harga, kualiti barang dan gaji pekerja. o Undang-undang digubal bagi mengawal persatuan dan pelaksanaan undang-undang diawasi raja. o Mata wang emas digunakan ketika zaman Gupta o Perusahaan utama membuat sutera di Bengal dan Benares o Cukai hasil perdagangan seperti hasil pertanian dan hasil buahbuahan dikutip untuk menyara tentera, para pentadbir dan raja. o Zaman Gupta memperolehi rempah dari Alam Melayu dan tembikar dari China China o Kemajuan pertanian menambah hasil petani seperti kolar kuda menarik tenggala untuk membuat batas, penyisir tanah, tanaman bergilir,teres bukit dan pembinaan terusan. o Perusahaan logam dan tembikar sejak zaman Dinasti Han lagi didagangkan ke alam Melayu, India , Timur Tengah dan Barat

Peningkatan tamadun aspek pendidikan

(m/s 53-55)

Arahan : Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul Tamadun Yunani o Tujuan pendidikan di Athens melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani o Tujuan pendidkan di Sparta melahirkan warganegara tentera yang sempurna, gagah dan setia kepada negara kota. Pendidikan

o Sekolah falsafah dibina di Athens, Thebes, Elea dan Miletus o Athens merupakan pusat cendiakawan Yunani semasa pemerintahan Pericles. o Sekolah falsafah melahirkan sejahrawan seperti Thucydides dan Herodotus, pemikir sains seperti Thales , Anaximander , Heraclitus dan Anaxagoras Rom o Peringkat awal mereka menyerap unsur dari Yunani o Pendidikan mementingkan aplikasi ilmu yang praktikal dan semangat setia. o Pusat pendidikan melahirkan jurutera membina sistem pengairan ,bangunan dan jalan raya. o Melahirkan ahli falsafah dan sejarawan menulis tentang sejarah kegemilangan Rom India o Pendidikan bermula pada zaman Vedik yang mementingkan agama Hindu yang didominasi oleh kaum lelaki

o Mereka menggunakan kitab Veda dalam bahasa Sanskirt. o Kaedah yang digunakan ialah menghafal. o Tumpuan pendidikan ialah berteraskan agama Hindu dan Buddha untuk menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati. o Pendidikan awal terdapat di istana dan rumah o Kemudian lahir sistem pendidikan tinggi di Kolej Brahman dan universiti agama Buddha di Nalanda o Zaman seterusnya pendidikan untuk meningkatkan ilmu sains, mengatasi buta huruf dan mendapat jawatan dalam pemerintahan.

China o Malamat pendidikan untuk lulus peperiksaan awam kerajaan. o Tiga peringkat pendidikan ialah rendah, menengah dan tinggi. o Peringkat rendah tumpuan mengenal dan menghafal tulisan ideogram dan sembilan buah buku suci tanpa memahami maksudnya. o Peringkat menengah tumpuan karangan dan sastera o Peringkat tinggi pula tumpuan menterjemah buku suci o Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap

Peningkatan tamadun aspek falsafah (m/s 55-57) Arahan : Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul Tamadun Yunani Falsafah o Herodotus ialah bapa sejarah. Karyanya History of Persian Wars o Thucydides pengasas sejarah saintifik, karyanya ialah History of the Peloponnesian War o Plato dalam bukunya Republic menyatakan masyarakat dan negara yang baik diperintah oleh ilmuwan dan ahli falsafah o Aristotle (guru Alexander the Great) membincangkan cara berfikir yang teratur Rom o Mengambil falsafah Yunani contohnya falsafah Rom (Stoisisme) diasaskan oleh Zeno o Falsafah ini mengajar kebahagian dan nasib manusia bergantung kepada hubungannya dengan alam, menekankan keadilan, tanggungjawab, keberanian dan peri kemanusiaan India o Falsafah terawal di dunia direkod ialah falsafah India o Falsafah ini bersumberkan kitab Veda
10

o Falsafah bukan aliran veda bersumberkan ajaran Carvaka, Jainisme dan Buddhisme China o Falsafah China menekankan hubungan manusia dengan manusia lain. o Sumber utama nya ialah Confucianisme , Taoisme , Mo Tzu o tetapi Mo Tzu menolak Confucianisme o Mo Tzu atau Mencius/Motze menekankan hubungan manusia dengan alam sekitar o Falsafah legalisme pula berasaskan fahaman hanya undang-undang dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban masyarakat.

11

Peningkatan tamadun aspek sains dan teknologi (m/s57-58) Arahan: Isikan maklumat pada carta kemudian lengkapkan pernyataan di bawah:
YUNANI 1. T__a__es 2. P__rub___tan

INDIA ROM 3. PENINGKATAN TAMADUN ASPEK SAINS & TEKNOLOGI 6. R_ _ V_da 7. Y__g__

m__te__a__ik

CHINA 4. a__tr__no__i 5. Y__ __ Y__ __g

(1)_____________ mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba. Hippocrates adalah bapa (2) __________ Tamadun Yunani. Boethius dalam Tamadun Rom mengaitkan (3) ______________ dengan muzik, geometri dan astronomi. Tamadun China menganggap (4)_____________ ialah sains Negara. Konsep (5) _____________ ialah ilmu perubatan yang berkaitan keseimbangan yang membolehkan manusia sihat. Ilmu astronomi dalam Tamadun India diambil daripada kitab (6) ___________. Ilmu perubatan berkait dengan (7) __________ . 12

Peningkatan tamadun aspek seni bina (m/s59-61) Arahan: Padankan seni bina serta penggunaannya dengan tamadun yang bersesuaian. Seni Bina Nama Tembok Besar China Kenyataan Kediaman maharaja yang masih kekal sehingga hari ini Mempunyai banyak dewan dan taman Parthenon Dibina sejak zaman Dinasti Chou Untuk mempertahankan wilayah daripada serangan orang gasar Colloseum Dibina oleh Maharaja Flavian Merupakan tempat pahlawan bertarung serta sebagai teater Aqueduct Rumah berhala untuk Dewi Athena Dibina pada zaman pemerintahan Pericles

Kota Larangan

saluran air pada zaman Rom. Teknologi yang berasaskan sistem graviti

13

Seni Bina

Nama Gua Ellora

Kenyataan Untuk tujuan keagamaan. Mempunyai 28 buah kuilgua

Acropolis

Binaan berbentuk kubah yang terbesar di dunia. Dibina pada zaman maharaja Hadrian

Pantheon

Pusat pentadbiran atau ibu negeri di Athens Terdapat binaan yang menarik seperrti rumah berhala

14

Peningkatan tamadun aspek bahasa dan kesusteraan (m/s 61-62) Arahan: Lengkapkan jadual di bawah. Tokoh Yunani 1. Hesiod 2. Homer Tokoh Rom 1. Cicero dan Virgil Tamadun India 1. Masyarakat Dravidia Nama buku Works and Days Iliad dan Odyssey Tujuan karya Meningkatkan semangat patriotisme Bahasa 1.Telegu 2 Malayalam 3 Kannada 2. Masyarakat Indo-Arya 1. Bahasa Sanskrit 2. Bahasa Hindi 3. Bahasa Urdu 4. Bahasa Punjabi 5. Bahasa Kasmiri 3. Epik 1. Ramayana 2. Mahabharata Tamadun China 1. Ssu-ma Chien Nama karya Shih Chi

15

Sistem sosial. m/s 62-63 Arahan: Susunkan strata masyarakat mengikut keutamaan dengan menulis nombor yang sesuai: Sparta 1. Pekerja, artisan dan pedagang 2. Helot 3. Warganegara tulen India 1. Ksyatria 1. Pedagang 2. Brahmin 2. Petani 3. Sutra 3. Sarjana 4. Vaisya 4. tukang China ikut confucius

Sparta

India

China ikut confucius

3 1 2 3 4 1

2 2 4 1

16

Aras 1: Menyenaraikan sumbangan tamadun India,China, Rom dan Yunani Sumbangan tamadun m/s 63-64 Arahan: Padankan sumbangan dengan tamadun

Demokrasi

Republik

Bahasa Latin Falsafah Stoisisme Sukan Olimpik

Epik Mahabharata dan Ramayahna Bahasa Sanskrit Epik Iliad dan Odyssey Penciptaan kertas

Sistem Perkhidmatan Awam Confucianisme Colloseum

agama Hindu dan Buddha Tembok Besar China

Teorem Pythagores

YUNANI

ROM Republik YYYYYYYUUYUNANI Falsafah Stoisisme Bahasa Latin Colloseum

Demokrasi

Epik Iliad dan Odyssey Teorem Pythagores Sukan Olimpik

CHINA

INDIA Epik Mahabharata dan Ramayahna Bahasa Sanskrit agama Hindu dan Buddha 17

Sistem Perkhidmatan Awam Confucianisme Penciptaan kertas Tembok Besar China

Aras 3: Menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan berwibawa Soalan KBKK

Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada dalam diri pemimpin negara yang mengamalkan sistem demokrasi? Jujur, Adil, Telus , Ada ilmu mentadbir, Tidak rasuah, Bijak mentadbir, Manamana jawapan munasabah

18

BAB 3

TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir bab ini, anda akan dapat 1. Menerangkan bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara. 2. Menghuraikan pembentukan tamadun awal di Asia Tenggara. 3. Menyenaraikan ciri kerajaan agraria dan kerajaan maritim. 4. Mengenal pasti pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam perkembangan tamadun awal di Asia Tenggara

BENTUK-BENTUK KERAJAAN AWAL (M/S 75-77)

Aras 2: Membandingkan kerajaan agraria dengan kerajaan maritim Cadangan Aktiviti: Menghasilkan Blue Ocean secara berpasangan / berkumpulan dan membuat pembentangan kumpulan

AKTIVITI: Blue Ocean Warnakan Biru untuk Kerajaan Maritim dan Hijau untuk kerajaan Agraria Bil Tema 1 Definisi Huraian Kerajaan yang berasaskan pertanian, penternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungai. kerajaan yang berasaskan perdagangan, dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. pesisir pantai lembah sungai kepulauan Lembah sungai (kawasan pertanian yang subur) Lereng tanah gunung berapi 3 Contoh Kerajaan Angkor Funan Sailendra Sukhotai Srivijaya Kedah Tua Funan 4 Kegiatan ekonomi Menangkap ikan Memungut hasil laut Melombong bijih logam (emas dan timah) menanam padi sawah dan padi huma (merupakan tanaman utama) menanam tanaman sampingan. Contoh: jagung, pisang, keledek, sayur. menternak binatang. Contoh: ayam, kambing, lembu, kerbau. memungut hasil hutan. Contoh: buah-buahan, gading, tanduk dll. menangkap ikan (di sawah, sungai, paya) mendapat kulit kura-kura mendapat sarang burung (untuk tujuan perdagangan) menghasil rempah. Contoh: lada hitam, cengkih
2

Lokasi

KERAJAAN AGRARIA KEPENTINGAN TASIK TONLE SAP (M/S 77) Aras 1: Menyenaraikan kepentingan Tasik Tonle Sap Cadangan Aktiviti: Murid-murid menyanyi lagu mengikut melodi masing-masing dalam kumpulan Murid-murid mencipta lirik lagu sendiri

AKTIVITI: MEMBUKA SUARA Mari menyanyi mengikut melodi masing-masing berdasarkan lirik lagu di bawah
Kepentingan Tasik Tonle Sap

Lirik Lagu: Tasik o tasik sumber air Mekong Air tasik boleh diminum Air tasik untuk pertanian Ikan tasik kaya dengan protein Tanah subur untuk pertanian Iklim panas dan lembap sesuai Untuk penanaman padi Tasik boleh mengawal banjir

KERAJAAN MARITIM (M/S 79-82) Aras 1: Menyenaraikan faktor-faktor perkembangan Srivijaya dan Kedah Tua Cadangan Aktiviti: Meminta murid-murid mengisikan perkataan di depan kelas pada lembaran atau power point yang disediakan oleh guru AKTIVITI: MEMBINA JALAN RAYA Bina rangkaian jalan raya dengan mengisi tempat kosong berdasarkan pernyataan yang diberi a. Nyatakan faktor / ciri Srivijaya yang menjadikannya sebuah kuasa Maritim terulung di Asia Tenggara strategik pelabuhan bala tentera memiliki mempunyai bala tentera pelabuhan laut yang baik kapal besar antarabangsa

terdapat barang dagangan antarabangsa kedudukan yang strategik di selat melaka

mampu menghasil kapal besar b. Nyatakan faktor / sebab perkembangan pelabuhan Kedah Tua hasil hutan angin monsun Gunung Jerai dari luar kemudahan hasil bumi

Selat Melaka Gunung Jerai

menjadi panduan kapal keluar masuk waktu malam Selat Melaka angin monsun menyimpan barang . Contoh damar dan rotan . Contoh timah. . Contoh teh, tembikar, sutera, manik, kaca dll.
4

keduduk strategik di

terlindung daripada tiupan terdapat kemudahan

kaya dengan kaya dengan

hasil hutan hasil bumi

terdapat barang dagangan dari luar

SALING BERGANTUNGAN ANTARA KERAJAAN AGRARIA DAN KERAJAAN MARITIM (M/S 83) Aras 1: Membincangkan aspek saling bergantung antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim Cadangan Aktiviti: Pertandingan mengenal pasti keperluan kerajaan mengikut kumpulan AKTIVITI: MEMANCING Menggunakan garisan sebagai kait untuk memancing barangan yang masing-masing diperlukan oleh kerajaan Agraria dan Maritim

kerajaan maritim memerlukan

kerajaan agraria memerlukan

beras barangan mewah tembikar China

manik gelas gajah kayu

tukang kayu

tukang batu

hasil hutan

keperluan makanan

PENGARUH AGAMA HINDU DAN BUDDHA DALAM KERAJAAN AWAL ASIA TENGGARA CARA-CARA KEDATANGAN PENGARUH HINDU DAN BUDDHA (M/S 84-85) Aras 1: Menyatakan cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara Cadangan Aktiviti: Pengisian tempat kosong oleh murid-murid dalam bentuk edaran lembaran kerja

AKTIVITI: CARI AKU Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar kartun di bawah

4 pendapat sejarawan tentang kedatangan pengaruh Hindu Buddha (India) ke Asia Tenggara

Dibawa oleh:

tentera (ksyatria)

pedagang (vaisya)

pendeta (brahmin)

melalui pengambilan

kebudayaan India yang menarik sahaja


6

PENGARUH HINDU DAN BUDDHA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN (M/S 85-87)

Aras 2: Menghuraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiran Cadangan Aktiviti: Pertandingan menyusun semula ayat dalam kelas / kumpulan
AKTIVITI: SIAPAKAH SAYA? Menyusun semula perkataan untuk membentuk soalan dengan merujuk isi-isi yang disediakan

sistem pemerintahan

Apakah yang diamalkan oleh

kerajaan di Asia Tenggara

Soalan 1: Apakah sistem pemerintahan yang diamalkan oleh kerajaan di Asia Tenggara Sistem beraja

dalam

sistem pemerintahan

peranan raja

di Asia Tenggara Jelaskan

Soalan 2: Jelaskan peranan raja dalam sistem pemerintahan di Asia Tenggara raja berkuasa mutlak perintah raja menjadi undang-undang, wajib dilaksanakan sesiapa yang langgar perintah - dianggap derhaka - tidak akan diampunkan. raja harus adil

kerajaan Jelaskan sistem pemerintahan Angkor Soalan 3 : Jelaskan sistem pemerintahan kerajaan Angkor Raja dianggap raja dewa raja dibantu oleh pembesar daerah / gabenor (pada peringkat daerah) brahmin berperanan dalam upacara agama raja dibantu oleh pegawai tentera dan hakim (pada peringkat pentadbiran)

Jelaskan kerajaan pemerintahan Srivijaya sistem Soalan 4: Jelaskan sistem pemerintahan kerajaan Srivijaya Dibawa raja terdapat pentadbiran pusat dan daerah Dalam pentadbiran pusat, terdapat 4 kumpulan anak raja (i) Yuvaraja (ii) Pratiyuvaraja (iii) Raja kumara (iv) Raja putra(tak boleh ganti raja kerana merupakan anak gundik) Parvanda / senapati adalah ketua pentadbiran pusat terdapat pegawai lain seperti hakim, temenggung dan penghulu hamba raja merupakan golongan bawahan
7

PENGARUH HINDU BUDDHA DALAM KESENIAN (M/S 88-89) Aras 1: Menyenaraikan fungsi candi Cadangan Aktiviti: Mengisi tempat kosong dengan berpandukan buku teks

AKTIVITI: MENCARI KUNCI

ANGKOR WAT (Kemboja)

BOROBUDUR (Indonesia)

LEMBAH BUJANG (Kedah, Malaysia)

Melengkapkan jadual berdasarkan kata kunci yang diberi Apakah fungsi candi? Bil Kata Kunci Huraian 1 2 3 4 5 6 Rumah Tempat Tempat Lambang Lambang Lambang Sebagai rumah ibadat Tempat simpan abu mayat raja Tempat simpan patung dewa utama Lambang orde kosmos Lambang keagungan seseorang pemerintah Lambang kehebatan ahli seni agama Asia Tenggara

PENGARUH HINDU BUDDHA DALAM KESUSASTERAAN (M/S 92-94)


8

Aras 1: Menyenaraikan kepentingan bahasa Sanskrit Cadangan Aktiviti: Pertandingan individu dalam penghasilan bubble

AKTIVITI: BUBBLE BOARD Menghasilkan bubble dengan membuat bulatan terhadap isi yang berkaitan dengan kepentingan bahasa Sanskrit Kepentingan Bahasa Sanskrit

Sebagai bahasa bahasa ilmu Sebagai rumah ibadat Sebagai bahasa komunikasi Sebagai bahasa Sebagai bahasa agama agama Meningkatkan perdagangan

Meningkatkan pencapaian intelek masyarakat Asia Meningkatkan pencapaian intelek masyarakat Tenggara Asia Tenggara

Sebagai lambang orde kosmos Sebagai lambang orde kosmos Memperkayakan kosa kata Bahasa Memperkayakan kosa kata Bahasa Melayu Melayu Memperkembangkan sastera Tenggara Memperkembangkan sastera AsiaAsia Tenggara

BAB 4

KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir bab ini, anda akan dapat 1. Menerangkan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah. 2. Menghuraikan kemunculan tamadun Islam dan perkembangannya di Makkah. 3. Menjelaskan reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam. 4. Mengenal pasti kesan penyebaran Islam dalam masyarakat Islam.

MASYARAKAT ARAB JAHILIAH CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIAH (M/S 99-102)


Aras 1: Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah Cadangan Aktiviti: Pertandingan kumpulan

AKTIVITI: TWISTER Susun semula perkataan dan memberi fakta yang berkaitan Bil Teka Beri keterangan Perkataan 1 ahahJili Jahil _________ tidak mengetahui tidak mempunyai ilmu pengetahuan 2 Ralom Mereka tidak bermoral _________ Mereka berjudi, berzina, minum arak 3 Wtania Kedudukan wanita rendah _________ Mereka tidak dapat mewarisi harta ibu bapa Anak perempuan ditanam hidup-hidup 4 Wnahkl Tiada peraturan dalam perkahwinan _________ Seseorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita sekali gus atau dengan sesiapa yang disukainya 5 Bari Perniagaan berasaskan riba dan penindasan _________ 6 Tungun Sikap peniaga mementingkan kekayaan dan keuntungan _________ 7 Pakarmno Rompakan menjadi punca mata pencarian _________ Merampas barangan daripada kafilah di padang pasir Kewajipan yang harus dilakukan oleh setiap individu 8 9 10 11 Thawani _________ Maniemis _________ Sawima _________ Bilakah ________ Menyembah berhala Memuja alam seperti pokok Kristian dan Yahudi sistem politik yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah Kehidupan berpuak-puak dan berkelompok Setiap kabilah mempunyai identity dan peraturan sendiri Diketuai seorang syeikh Ahli kabilah sangat taasub / fanatik terhadap kabilah masing-masing
2

Markah (m) 1m

2m 2m

2m

1m 1m 2m

1m 1m 1m 2m

KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD SEBELUM DILANTIK MENJADI RASUL (M/S 102-105) Aras 1: Mengisahkan riwayat kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. sehingga dilantik menjadi Rasul Cadangan Aktiviti: Mencerita dalam kelas

AKTIVITI: KELUARGA SAYA Lengkapkan riwayat kehidupan dan peristiwa yang berlaku pada Nabi Muhammad Ibu : Aminah Bapa: Abdullah bin Abu Muttalib

Nabi Muhammad

Dalam Kandungan Ibu

bapa baginda meninggal baginda diserah kepada Halimatus disusui 20 April 570M / 12 Rabiulawal Tahun Gajah ibunya meninggal baginda dipelihara oleh datuknya (Abdul Muttalib) mengikut rombongan perniagaan bapa saudara ke Syam kerasulan diramalkan oleh Buhaira giat berdagang berniaga secara berseorangan berkongsi dengan teman berkahwin dengan Khadijah

Tarikh Lahir

Berusia 6 tahun

Berusia 12 tahun

Berusia 20 tahun

Berusia 25 tahun

KEPERIBADIAN NABI MUHAMMAD (M/S 105-107) Aras 2: Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w Cadangan Aktiviti: Berpantun

AKTIVITI: MENCARI PASANGAN Memadan sifat keperibadian Nabi Muhammad dengan contoh yang tepat Bil Sifat Keperibadian 1 4 sifat terpuji Contoh:

al-Amin

Siddiq (berkata benar) Amanah (dipercayai) Tabliq (menyampaikan) Fatanah (bijaksana) Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai Tidak pernah berbohong Menyelesaikan peristiwa meletak semula Hajar Aswad (batu hitam) Bantu isteri masak, jaga anak, bersih rumah Beri anak didikan agama Bergaul dengan semua lapisan masyarakat sama ada kaya atau miskin Terhadap orang tua dan kanak-kanak Orang yang menyerah diri diampunkan dalam peristiwa pembukaan semula kota Makkah (630M) menerima perjanjian Hudaibiyah walaupun kandungannya berat sebelah

tokoh pemimpin

ketua keluarga

merendah diri

6 7

penyayang pemaaf

Bijaksana

KERASULAN NABI MUHAMMAD S.A.W (M/S 107-108) Aras 1: Menyatakan kerasulan Nabi Muhammad Cadangan Aktiviti: Lembaran kerja

AKTIVITI: ISI TEMPAT KOSONG Isi tempat kosong berdasarkan pernyataan yang diberi Wahyu Pertama: Memerintah umat Islam membaca Surah al-Alaq, ayat 1-5 Wahyu kedua: Pengisytiharan Nabi Muhammad sebagai rasulullah Wajib Nabi Muhammad menyebarkan Islam kepada semua manusia

Surah al-Mudassir, ayat 1-7

Mengapakah pendidikan penting dalam Islam berdasarkan surah tersebut? Mendapat ilmu Mencapai kejayaan Meningkatkan tamadun

PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH (M/S 108-109)


Aras 2: Menghuraikan penyebaran Islam di Makkah. Cadangan Aktiviti: Kajian Teks

AKTIVITI: KUIZ Jawab Soalan Kuiz Soalan 1. Bagaimanakah penyebaran Islam di Makkah dijalankan? Dilakukan secara berperingkat-peringkat Dilakukan secara rahsia (3 tahun) dan terbuka (10 tahun) 2. Nyatakan golongan yang menerima dakwah Islamiah secara rahsia? Ahli keluarga Nabi Muhammad Sahabat rapat Kaum kerabat Golongan bawahan (hamba) 3. Siapakah yang paling awal memeluk Islam? Khadijah (isteri) Abu Bakar al-Siddiq (sahabat) Ali bin Abu Talib (sepupu) Zaib bin Harithat (anak angkat) 4. Apakah sumbangan al-Arqam bin Abu Arqam Menjadikan rumahnya sebagai pusat kegiatan Islam 5. Bagaimanakah Nabi Muhammad menjalankan dakwah Islamiah secara terbuka Kepada keluarga Abdul Muttalib Bermusyawarah dan mengadakan ceramah di rumah Ali bin Abu Talib Kepada orang ramai di bukit Nur Menerusi wahyu al-Hijr, ayat 94 6. Siapa paling kuat menentang dalam penyebaran Islam secara terbuka? Abu Lahad (bapa saudara Nabi Muhammad) 7. Apakah kandungan wahyu surah al-Hijr, ayat 94? Menyebarkan Islam kepada orang ramai di bukit safa
6

REAKSI MASYARAKAT ARAB TERHADAP ISLAM PENERIMAAN DAN PENENTANGAN TERHADAP ISLAM (M/S 110-113) Aras 2: Menghuraikan reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam Cadangan Aktiviti: Perbincangan kelas AKTIVITI: BETULKAH Tanda smiling face di ruangan yang berkaitan Bil Pernyataan Sebab diterima oleh golongan bawahan Sebab ditentang orang Arab Ouraisy

Kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah

2 3 4

Perbezaan agama Menjejas perniagaan patung berhala Mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad Amalan Jahiliah dilarang oleh Islam Kemurnian ajaran Islam Ajaran Islam memberi layanan yang sama kepada semua manusia Terpaksa tunduk kepimpinan Nabi Muhammad Pendekatan berdakwah Nabi Muhammad yang baik Orang Islam menyembah Allah

5 6 7

10

CARA PENENTANGAN KAUM QURAISY TERHADAP ISLAM (M/S 112) Aras 2: Menjelaskan dengan contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah Cadangan Aktiviti: Membuat peta minda

AKTIVITI: GUGURKAN Tandakan X bagi isi yang tidak berkaitan

CARA PENENTANGAN QURAISY TERHADAP NABI MUHAMMAD S.A.W

menghasut

dicemuh diberi perlindungan politik diganggu semasa beribadat diejek melalui puisi

mengkhianati dikenakan pelbagai tuduhan dan tohmahan menghukum gantung dibuang negeri

dipujuk dengan tawanan wanita cantik, kedudukan dan hamba melakukan pemulauan membunuh diberi pencen

BAB 5 [modul Guru] KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir bab ini,anda akan dapat ; 1. Menyatakan peristiwa hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah dan kesannya. 2. Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah. 3. Menerangkan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan semula Kota Makkah.

Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah Kemahiran : Aras 1 (i) Menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua. Aras 2 (i) Menghuraikan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua. Tajuk : Perjanjian Aqabah. Aktiviti 1(a): Dialog. -Guru meminta setiap kumpulan membina dialog. -Dialog di antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w. semasa bertemu di Aqabah pada musim haji tahun 621 M. -Rujuk m/s 118 dan 119 buku teks sejarah tingkatan empat untuk mendapatkan maklumat. -Setiap kumpulan diminta untuk melakonkan secara sepontan babak-babak penting peristiwa Perjanjian Aqabah I menggunakan dialog tersebut. Sub tajuk : a) Perjanjian Aqabah I. Peristiwa; Pertemuan antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w.di Aqabah pada tahun 621 M, telah membuka lembaran baru dalam sejarah Madinah.Menerusi pertemuan ini maka terjalinlah perjanjian Aqabah I antara Nabi Muhammad dengan orang Arab Madinah. Dialog: Suku Aus dan Khazraj : Kami telah mendengar akan kebijaksanaan tuan sebagai kehadiran kami pada kali ini adalah untuk meminta jasa baik tuan untuk menyelesaikan perbalahan antara kami iaitu suku Aus dan Khazraj. Nabi Muhammad s.a.w : Disebabkan segelintir daripada suku Khazraj telah memeluk Islam maka adalah baik sekiranya keamanan dapat dipulihkan di Madinah.Saya sanggup menyelesaikan masalah yang berlaku sekiranya pihak tuan-tuan menepati syarat-syarat perjajanjian? Suku Aus dan Khazraj : Kami sanggup mematuhi syarat-syarat itu sekiranya ia membawa kebaikan kepada kami semua.Nyatakanlah,apakah syarat-syaratnya? Nabi Muhammad s.a.w : Kalau begitu perjanjian ini kelak akan diberi nama Perjanjian Aqabah sempena tempat pertemuan ini. Syarat yang pertama ialah kedua-dua baik suku Aus mahupun suku Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. Suku Aus dan Khazraj : Pihak kami berjanji akan menunaikan syarat itu. Nabi Muhammad s.a.w : Bagus,syarat kedua pula kamu harus berjanji membantu perjuangan saya dalam menyebarkan syiar Islam di Madinah. Suku Aus dan Khazraj : Kami sedia membantu.Adakah lagi syaratnya? Nabi Muhammad s.a.w : Syarat terakhir, kamu juga harus meninggalkan segala amalan seperti mencuri,meminum arak dan membunuh bayi perempuan.Adakah kamu juga bersetuju? Suku Aus dan Khazraj : Ya, kami juga berjanji untuk mematuhi syarat itu.Kami mengucapkan berbanyak-banyak terimakasih kerana sanggup

menjadi pemimpin dan menyelesaikan pertelingkahan kami. Aktiviti 1(b): Dialog. -Guru meminta setiap kumpulan membina dialog. -Dialog di antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w. kali kedua di Aqabah pada tahun 622 M. -Rujuk m/s 118 dan 119 buku teks sejarah tingkatan empat untuk mendapatkan maklumat. -Setiap kumpulan diminta untuk melakonkan secara sepontan babak-babak penting peristiwa Perjanjian Aqabah II menggunakan dialog tersebut. Sub tajuk : b) Perjanjian Aqabah II. Peristiwa - Pada tahun 622 M.,satu lagi perjanjian ditandatangani antara Nabi Muhammad s.a.w dengan suku Aus dan Khazraj di Aqabah dan perjanjian ini dikenali pula sebagai Perjanjian Aqabah Kedua. Dialog: Suku Aus dan Khazraj : Nampaknya syiar Islam yang disampaikan oleh Musab bin Umair telah tersebar dengan baik di Kota Madinah.Oleh sebab itu kehadiran kami kali kedua ini adalah untuk menjemput tuan dan umat Islam di Makkah untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad s.a.w : Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sebab telah menepati janji dalam pertemuan kita yang pertama. Saya memandang baik jemputan ini tapi ada syaratnya. Suku Aus dan Khazraj : Apakah syaratnya untuk kali ini tuan ? Nabi Muhammad s.a.w: Saya mahu memastikan yang suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan kamu harus mengukuhkan taat setia kepada saya sepertimana yang terdapat dalam perjanjian terdahulu. Suku Aus dan Khazraj : Kami faham dan menerima syarat itu.Kalau sudah demikian kami sangat berbesar hati untuk menjemput tuan dan orang Islam Makkah untuk berhijrah ke tempat kami. Nabi Muhammad s.a.w : Terimakasih atas jemputan tuan-tuan semua.Walau bagaimanapun adakah tuan-tuan bersetuju menyediakan tempat tinggal dan menjaga keselamatan umat Islam dari Makkah nanti? Suku Aus dan Khazraj : Pihak kami sedia untuk memenuhi tuntutan itu bahkan kami bersedia untuk mempertahankan Islam. Nabi Muhammad s.a.w : Kalau begitu saya dan umat Islam akan berhijrah ke Madinah.

Aktiviti 2 ; Guru mengedarkan 2 set soalan maklum balas aras rendah dan sederhana untuk dijawab oleh pelajar semasa mendengar lakonan sepontan di hadapan kelas. Set soalan 1 : 1. Apakah nama perjanjian awal yang ditandatangani oleh suku Arab Madinah dengan Nabi Muhammad s.a.w.? 2. Di manakah perjanjian itu ditandatangani? 3. Namakan dua suku Arab Madinah yang terlibat? 4. Mengapakah suku Arab Madinah mengadakan pertemuan dengan Nabi Muhammad s.a.w.? 5. Apakah perkara yang tidak boleh dilakukan oleh suku Arab Madinah dalam perjanjian itu? 6. Kepada siapakah suku Arab Madinah harus beriman? 7. Perjuangan siapakah yang harus dibantu oleh suku Arab Madinah? 8. Siapakah yang dihantar oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyebarkan Islam ke Madinah? Set soalan 2 : 1. Bilakah perjanjian Aqabah ke II ditandatangani? 2. Adakah suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dalam perjanjian Aqabah ke II ini? 3. Apakah jaminan yang diberikan oleh suku Aus dan Khazraj kepada umat Islam? 4. Apakah yang disediakan secara sukarela oleh suku Arab Madinah untuk umat Islam Makkah? 5. Apakah pendorong utama berlakunya penghijrahan orang Islam dari Kota Makkah ke Kota Madinah? Jawapan : Set soalan 1 : 1. Perjanjian Aqabah I. 2. Di Aqabah. 3. Suku Aus dan Khazraj. 4. Untuk mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang sering bertelagah. 5. Tidak boleh mencuri,meminum arak dan membunuh bayi perempuan. 6. Kepada Allah dan Rasul. 7. Perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. 8. Musab bin Umair. Set soalan 2 : 1. Pada tahun 622 Masehi. 2. Ya. 3. Jaminan keselamatan. 4. Jaminan keselamatan dan kesanggupan orang Madinah mempertahankan Islam.

Aktiviti 3 ; Murid melengkapkan 2 peta minda yang diberikan.

Peta Minda 1 :

Tahun : 621 M Pihak Yang Terlibat : i. Nabi Muhammad s.a.w. ii. Suku Aus iii.Suku Khazraj

Tempat : Aqabah

Perjanjian Aqabah I

Isi Perjanjian : i. Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. ii.Berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w iii.Tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, meminum arak dan membunuh bayi perempuan.

Peta Minda 2 :

Tahun : 622 M

Pihak Yang Terlibat : Tempat : Aqabah i. Nabi Muhammad s.a.w ii. Suku Aus iii. Suku Khazraj

Perjanjian Aqabah II

Isi Perjanjian : i. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w ii.Suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam Makkah berhijrah ke Madinah. iii.Menyediakan tempat tinggal secara sukarela dan menjamin keselamtan untuk baginda dan orang Islam Makkah. iv.Menyatakan kesediaan mempertahankan Islam.

Aktiviti 4 : Jawab soalan KBKK. Soalan : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah suku Arab Madinah mengajak Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Madinah ? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Jawapan : -Suasana di Madinah kurang aman. -Pergeseran dalam kalangan suku Arab. -Penguasaan ekonomi oleh orang Yahudi.

Tajuk : Hijrah Kemahiran : Aras 1 (ii) Menerangkan maksud Hijrah dalam Islam. Aras 2 (ii) Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Madinah. (iii) Menghuraikan kepentingan peristiwa hijrah dalam sejarah Islam. Aktiviti 1 : Teknik Penyoalan. Berikan soalan-soalan aras rendah dan sederhana kepada pelajar. Tajuk : Cara penghijrahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w dan umat Islam dari Makkah ke Madinah. Jawab soalan-soalan berpandukan maklumat dalam m/s 119,120 dan 121 buku teks sejarah tingkatan empat. Kemudian susun jawapan dalam bentuk rajah kronologi. a.Soalan-soalan ; 1.Apakah nama perjanjian pertama yang ditandatangani suku Arab dengan Nabi Muhammad s.a.w.? 2.Apakah nama perjanjian kedua yang ditandatangani suku Arab dengan Nabi Muhammad s.a.w.? 3.Bagaimanakah nabi Muhammad s.a.w mendapat tahu pakatan untuk membunuhnya? 4.Bagaimanakah penghijrahan Nabi Muhammad bermula? 5.Siapakah yang menawarkan diri tidur di tempat baginda? 6.Siapakah yang ditemui oleh baginda setelah berjaya keluar dari rumah? 7.Kemanakah baginda pergi bersembunyi selepas itu? 8.Siapakah yang memandu perjalanan baginda dan Abu Bakar ke Madinah? 9.Kemanakah baginda dan Abu Bakar singgah dan apakah yang dilakukan di situ sebelum ke Madinah? 10.Apakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.apabila tiba di Madinah? Jawapan ; 1. Perjanjian Aqabah I. 2. Perjanjian Aqabah II. 3. Mendapat tahu pakatan membunuhnya melalui wahyu. 4. Baginda melepaskan diri dari kepungan pemuda Quraisy terhadap rumah baginda. 5. Ali bin Abu Talib menawarkan diri tidur di tempat baginda. 6. Baginda menemui Abu Bakar al-Siddiq dan menyatakan perintah Allah untuk berhijrah. 7. Nabi Muhammad dan Abu Bakar al-Siddiq bersembunyi di Gua Thur. 8. Perjalanan ke Madinah dipandu oleh Abdullah bin Arqat. 9. Baginda dan Abu Bakar al-Siddiq tiba di Quba dan mendirikan masjid Quba. 10. Baginda mendirikan masjid Al-Nabawi dan mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar serta membentuk Piagam Madinah.

b. Susun rajah cara penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam secara kronologi berdasarkan jawapan dalam aktiviti 1(a) di atas.

Jawapan : Rentetan peristiwa hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah. Perjanjian Aqabah I

Perjanjian Aqabah II

Mendapat tahu pakatan membunuhnya melalui wahyu

Baginda melepaskan diri dari kepungan pemuda Quraisy terhadap rumah baginda

Ali bin Abu Talib menawarkan diri tidur di tempat baginda

Baginda menemui Abu Bakar alSiddiq dan menyatakan perintah Allah untuk berhijrah

Nabi Muhammad dan Abu Bakar al-Siddiq bersembunyi di Gua Thur Perjalanan ke Madinah dipandu oleh Abdullah bin Arqat

Baginda dan Abu Bakar al-Siddiq tiba di Quba dan mendirikan masjid Quba

Baginda mendirikan masjid AlNabawi dan mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar serta membentuk Piagam Madinah

Aktiviti 2(a) : Melengkapkan Rajah. Lengkapkan rajah di bawah dengan merujuk maklumat pada m/s 119 dan 120 buku teks Sejarah tingkatan empat. Tajuk : Maksud Hijrah.

1. Maksud hijrah

Huraian

i. Perkataan Arab

ii. Konteks Tamadun Islam

iii. Pengertian yang lebih luas

Jawapan :

1. Maksud hijrah

Huraian

i. Perkataan Arab

Berpindah.

ii. Konteks Tamadun Islam

Perpindahan orang Islam dari Kota Makkah ke Madinah. Perjuangan menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan dan kejahatan.

iii. Pengertian yang lebih luas

Aktiviti 2(b) : Peta Minda (Pengukuhan). Lengkapkan peta minda berikut dengan jawapan dalam aktiviti 2(a) di atas. Maksud Hijrah

Perkataan Arab bermaksud _____________________

Dalam konteks tamadun Islam bermaksud ______________ ________________________ ________________________

Pengertian yang lebih luas ialah _________________________ _________________________ _________________________

Jawapan :

Maksud Hijrah

Perkataan Arab bermaksud berpindah

Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah

Pengertian yang lebih luas ialah perjuangan menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan dan kejahatan

Aktiviti 2(c) : Melengkapkan Rajah. Lengkapkan rajah berikut. Tajuk : a.Maksud hijrah menurut tafsiran Orientalis Barat? b.Empat hujah untuk menyangkal pendapat Orientalis Barat?

a.Tafsiran negatif Orientalis barat terhadap hijrah sebagai ________ ______________

b.Pendapat ini dapat disangkal menggunakan empat hujah ;

Hujah Pertama: Atas ____________ orang Arab Madinah.

Hujah Kedua: Ketibaan ____________dengan rela dan meriah orang Madinah.

Hujah Ketiga: Diberi ________ _____________ dan dijamin __________ mereka.

Hujah Keempat: Nabi Muhammad dilantik sebagai________ Madinah.

Jawapan : a.Tafsiran negatif Orientalis barat terhadap hijrah sebagai suatu pelarian

b.Pendapat ini dapat disangkal menggunakan empat hujah ;

Hujah Pertama: Atas jemputan orang Arab Madinah

Hujah Kedua: Ketibaan disambut dengan rela dan meriah orang Madinah

Hujah Ketiga: Diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatan mereka

Hujah Keempat: Nabi Muhammad dilantik sebagai Pemimpin Madinah.

Aktiviti 2(d) : Melengkapkan rajah. Lengkapkan rajah berikut berdasarkan maklumat pada m/s 121 buku teks Sejarah Tingkatan Empat. Tajuk : Empat sebab dan tujuan hijrah oleh Nabi Muhammad s.a.w dan umat Islam dari Makkah ke Madinah.

Empat sebab dan tujuan hijrah

1. Perintah Allah menerusi wahyu

2. Penyebaran Islam

3. Wujud masyarakat Islam bersatu padu

4. Jemputan masyarakat Arab Madinah i. Suku Aus dan Khazraj sering _____ __________________ __________________ __________________ __________________

i. Allah telah menyatakan _______________ _______________ _______________ ______________ _ ii. Dengan perlindungan Allah,____________ _________________ _________________ _________________

i.Ancaman daripada orang_________ _____________________ _____________________ ii.Merupakan strategi Nabi Muhammad s.a.w. ______________________ iii.Suasana aman di ______________________ ______________________ ______________________

ii.Nabi pemimpin yang _____________ _________________ _________________ _________________

Jawapan :

Empat sebab dan tujuan hijrah

1. Perintah Allah menerusi wahyu

2. Penyebaran Islam

3. Wujud masyarakat Islam bersatu padu

4. Jemputan masyarakat Arab Madinah i. Suku Aus dan Khazraj sering bertelagah sesama sendiri dan ekonomi mereka dikuasai orang Yahudi.

i. Allah telah menyatakan niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh baginda.

i.Ancaman daripada orang Arab Quraisy telah menjejaskan aktiviti penyebaran Islam. ii.Merupakan strategi Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengembangkan Islam iii.Suasana aman di tempat baru akan memudahkan lagi penyampaian dakwah Islamiah.

ii. Dengan perlindungan Allah,baginda dan sahabat,Abu Bakar al-Siddiq selamat sampai ke Madinah.

ii.Nabi pemimpin yang berkaliber mengetuai kepimpinan dan mendamaikan mereka

Aktiviti 2(e) : Soalan KBKK. 1.Mengikut pengetahuan sejarah anda,jelaskan tentang Gua Thur yang dijadikan sebagai tempat persembunyian Nabi Muhammad s.a.w.semasa peristiwa hijrah. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Jawapan : 1.Terletak di puncak bukit. 2.Jaraknya lapan km dari Masjidil Haram. 3.Untuk sampai ke puncak perlu melalui jalan berliku dan berbatu tajam. 4.Luas muka gua hanya muat untuk seorang sahaja.

Aktiviti 3(a) : Melengkapkan rajah. Lengkapkan rajah berikut berdasarkan maklumat pada m/s 122,123 dan 124 buku teks Sejarah Tingkatan Empat. Tajuk : Kepentingan Hijrah.

Kepentingan 1.Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung. 2.Memberi peluang kepada baginda mendamaikan suku Arab di Madinah. 3.Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah.

Huraian 1._______ _________ sering terganggu di Makkah. 1.Suku Aus dan Khazraj sering _________ dan dapat diperdamaikan melalui _______________________________ . 1.Sikap ini mnyebabkan orang Islam Makkah tidak ____________ atau ______ _______ . 2.Nabi Muhammad s.a.w. memberi gelaran orang Islam Madinah sebagai ______ ________dan oaring Islam Makkah sebagai __________ ___________ . 3.Menyatukan kedua-dua golongan ini yang mempunyai perbezaan ekonomi dan sosial sebelum ini. 1.Terdiri daripada pelbagai ____________ dan __________ . 2.Perpaduan ini melahirkan kehidupan yang ____________ . 3.Dapat menjalankan ______________ _______________dan kegiatan lain dengan harmoni. 1.____________dijadikan tempat beribadat, belajar,bertemu dan berbincang manakala kawasan persekitaran dijadikan pusat aktiviti harian dan berjual beli. 1.Mula digunakan pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin kedua iaitu Khalifah ___________________ . 2.Digunakan di setiap negara Islam. 3.Setiap tahun sambutan Maal Hijrah diadakan untuk ___________________ ___________________________ . 1.Madinah al-Munawarah bermaksud _____________ ___________ . 2.Satu usaha menjadikan Madinah pusat tamadun Islam dan agama Islam menjadi cara hidup.

4.Menyatupadukan penduduk Madinah

Kepentingan Hijrah
5.Pembinaan Masjid alNabawi

6.Wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam

7.Menukar nama Yathrib kepada Madinah alMunawarah.

8.Sikap toleransi kaum dan tolong-menolong boleh melahirkan masyarakat cemerlang.

1.Orang Madinah memberi bantuan besar kepada orang Islam Makkah seperti tempat tinggal,makanan dan keperluan asas dan menerima mereka sebagai saudara.

9.Sokongan dan pengorbanan 1.__________________ bergadai harta dan sahabat-sahabat Nabi. nyawa melindungi baginda. 2.______________ sanggup tidur di tempat baginda. 3.____________________ menyumbangkan harta membantu masyarakat Islam. 10.Wanita juga memainkan 1.Turut menggerakkan kemajuan negara. peranan penting. 2.Contoh _____ puteri Abu Bakar al-Siddiq berani menghantar makanan dan berita kepada nabi di gua Thur. 11.Ketabahan hati dan 1.Baginda sanggup ____________ dan kebesaran jiwa Nabi meninggalkan ______________. Muhammad s.a.w. 2.Baginda tidak pernah berputus asa. 12.Menampakkan 1.Semasa berhijrah baginda tidak terus ke kebijaksanaan Nabi Madinah tetapi bersembunyi di_________ Muhammad s.a.w. dahulu. mengatur startegi 2.Memilih jalan ke selatan menuju _______ perjuangan berhampiran Laut Merah yang agak selamat. 13.Merancang penubuhan 1.Menyedari Arab Quraisy akan _________ negara Islam di Madinah. ___________menyerang Madinah. 14.Merangka piagam Madinah. ( Sahifah Madinah ) 1.Setelah menyatukan masyarakat Madinah baginda segera merangka ____________ untuk mentadbir Madinah.

Jawapan :

Tajuk

Kepentingan 1.Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung. 2.Memberi peluang kepada baginda mendamaikan suku Arab di Madinah. 3.Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah.

Huraian 1.Seruan Islam sering terganggu di Makkah.

4.Menyatupadukan penduduk Madinah

Kepentingan Hijrah
5.Pembinaan Masjid alNabawi

6.Wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam

7.Menukar nama Yathrib kepada Madinah alMunawarah.

1.Suku Aus dan Khazraj sering bertelagah dan dapat diperdamaikan melalui persaudaraan sesama Islam. 1.Sikap ini mnyebabkan orang Islam Makkah tidak berasa asing atau rendah diri. 2.Nabi Muhammad s.a.w. memberi gelaran orang Islam Madinah sebagai golongan Ansar dan oaring Islam Makkah sebagai golongan Muhajirin. 3.Menyatukan kedua-dua golongan ini yang mempunyai perbezaan ekonomi dan sosial sebelum ini. 1.Terdiri daripada pelbagai suku,budaya dan agama. 2.Perpaduan ini melahirkan kehidupan yang harmoni. 3.Dapat menjalankan kegiatan ekonomi, agama dan kegiatan lain dengan harmoni. 1.Masjid dijadikan tempat beribadat, belajar,bertemu dan berbincang manakala kawasan persekitaran dijadikan pusat aktiviti harian dan berjual beli. 1.Mula digunakan pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin kedua iaitu Khalifah Umar bin al-Khattab. 2.Digunakan di setiap negara Islam. 3.Setiap tahun sambutan Maal Hijrah diadakan untuk memperingati perjuangan umat Islam dahulu. 1.Madinah al-Munawarah bermaksud Kota bercahaya. 2.Satu usaha menjadikan Madinah pusat tamadun Islam dan agama Islam menjadi cara hidup.

8.Sikap toleransi kaum dan tolong-menolong boleh melahirkan masyarakat cemerlang.

1.Orang Madinah memberi bantuan besar kepada orang Islam Makkah seperti tempat tinggal,makanan dan keperluan asas dan menerima mereka sebagai saudara.

9.Sokongan dan pengorbanan 1.Abu Bakar al-Siddiq bergadai harta dan sahabat-sahabat Nabi. nyawa melindungi baginda. 2.Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat baginda. 3.Abdul Rahman bin Auf menyumbangkan harta membantu masyarakat Islam. 10.Wanita juga memainkan 1.Turut menggerakkan kemajuan negara. peranan penting. 2.Contoh Asma puteri Abu Bakar al-Siddiq berani menghantar makanan dan berita kepada nabi di gua Thur. 11.Ketabahan hati dan 1.Baginda sanggup berkorban dan kebesaran jiwa Nabi meninggalkan kesenangan. Muhammad s.a.w. 2.Baginda tidak pernah berputus asa. 12.Menampakkan 1.Semasa berhijrah baginda tidak terus ke kebijaksanaan Nabi Madinah tetapi bersembunyi di Gua Thur Muhammad s.a.w. dahulu. mengatur startegi 2.Memilih jalan ke selatan menuju Tihamah perjuangan berhampiran Laut Merah yang agak selamat. 13.Merancang penubuhan 1.Menyedari Arab Quraisy akan mengatur negara Islam di Madinah. strategi menyerang Madinah. 14.Merangka piagam Madinah. ( Sahifah Madinah ) 1.Setelah menyatukan masyarakat Madinah baginda segera merangka perlembagaan untuk mentadbir Madinah.

Aktiviti 3(b) ; Peta minda (Pengukuhan). Tajuk : Kepentingan Hijrah. Lengkapkan peta minda yang diberikan berdasarkan fakta-fakta tentang kepentingan hijrah dalam rajah di atas.

1.Dakwah Islamiah _________________ _________________ _________________

8.Sikap toleransi kaum dan tolong-menolong boleh melahirkan masyarakat _________

2.Memberi peluang _________________ _________________ _________________

9.Sokongan dan pengorbanan __________________.

3.Menjalinkan _________________ _________________ _________________ _________________ Kepentingan Hijrah

10.___________ juga memainkan peranan penting.

4.Menyatupadukan _________________

11.Ketabahan hati dan kebesaran jiwa ________________

5.Pembinaan ______ _________________

12.Menampakkan _____________ Nabi Muhammad s.a.w. mengatur startegi perjuangan 13.Merancang penubuhan _______ _______ di Madinah.

6.Wujud kiraan ___ ________________ ________________ _ 7.Menukar nama _______________ _______________ _______________

14.Merangka ______ ________________ . ( Sahifah Madinah )

Jawapan : 1.Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung. 8.Sikap toleransi kaum dan tolong-menolong boleh melahirkan masyarakat cemerlang.

2.Memberi peluang kepada baginda mendamaikan suku Arab di Madinah.

9.Sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi.

3.Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah. Kepentingan Hijrah

10.Wanita juga memainkan peranan penting.

4.Menyatupadukan penduduk Madinah

11.Ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad s.a.w.

5.Pembinaan Masjid al-Nabawi

12.Menampakkan kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w. mengatur startegi perjuangan 13.Merancang penubuhan negara Islam di Madinah.

6.Wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam

7.Menukar nama Yathrib kepada Madinah alMunawarah.

14.Merangka piagam Madinah. ( Sahifah Madinah )

Tajuk : Piagam Madinah Kemahiran : Aras 1 (i) Menyatakan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah. Aras 2 (ii) Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah. Aktiviti 1; Menggariskan pernyataan. Baca terjemahan teks Piagam Madinah pada muka surat 125 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Bacakan soalan aras rendah dan sederhana kepada pelajar. Cari dan gariskan jawapan berdasarkan teks Piagam Madinah berikut. a. Teks Piagam Madinah. Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Piagam ini daripada Nabi Muhammad s.a.w antara orang-orang beriman dan yang memeluk Islam yang terdiri daripada orang Quraisy,Yathrib dan orang yang mengikut mereka mempersatukan diri dan berjuang bersama-sama mereka. Fasal 1 Sesungguhnya mereka terdiri daripada satu ummah yang bebas daripada pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya. Fasal 2 Orang Muhajirin yang terdiri daripada Quraisy mempunyai hak mereka,saling tanggung menanggung membayar dan menerima wang tebusan darah(diyat)antara mereka kerana suatu pembunuhan,dengan cara yang baik dan adil antara orang beriman Fasal 16 Bahawa sesungguhnya kaum Yahudi yang setia kepada Negara kita (Madinah) berhak mendapat bantuan dan perlindungan,tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan daripada pergaulan umum. Fasal 17 Tidak diperkenankan segolongan orang beriman membuat perjanjian tanpa disertai segolongan lain di dalamnya suatu peperangan di jalan Allah kecuali atas dasar persamaan dan adil antara mereka. Sumber : Hassan Ibrahim Hassan,1986.

b. Guru mengemukakan soalan-soalan lisan pelbagai aras kepada pelajar. 1. Apakah yang ditunjukkan dalam rajah tersebut? 2. Siapakah yang bertanggungjawab merangka Piagam Madinah? 3. Bilakah Piagam ini dibuat? 4. Apakah tujuan utama penggubalan Piagam Madinah? 5. Mengapakah cara Nabi Muhammad s.a.w. mendirikan kerajaan berbeza dengan pemimpin lain di dunia? 6. Apakah yang ditunjukkan dalam fasal-fasal tersebut? 7. Fasal manakah yang menyatakan tentang hak kaum Yahudi? 8. Fasal manakah yang menyatakan bahawa masyarakat Madinah merupakan satu ummah? Jawapan: 1. Piagam Madinah 2. Nabi Muhammad s.a.w. 3. Pada tahun 622 M. 4. Menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah. 5. Menyusun perlembagaan dahulu sebelum mengasaskan kerajaan dan meletakkan Allah sebagai kuasa tertinggi. 6. Fasal-fasal tersebut menujukkan contoh-contoh perlembagaan. 7. Hak kaum Yahudi dinyatakan dalam fasal ke 16. 8. Fasal 1. Aktiviti 2 ; Perbincangan Kumpulan. a.Melengkapkan Rajah. Edarkan rajah bertajuk Kandungan Piagam Madinahkepada pelajar. Pelajar melengkapkan rajah berdasarkan soalan-soalan berikut. i. Jawab soalan-soalan berikut dengan melengkapkan rajah di bawah. 1.Berapa fasalkah yang terkandung dalam Piagam Madinah? 2.Berapa fasalkah pula yang terkandung dalam bahagian pertama? 3.Apakah isi kandungan bahagian pertama ini? 4.Berapa fasalkah yang terkandung dalam bahagian kedua. 5.Apakah isi kandungan bahagian kedua ini? Kandungan Piagam Madinah Piagam ini mengandungi 47 fasal dan dibahagikan kepada dua bahagian Bahagian Pertama Mengandungi 23 fasal mengenai hubungan di kalngan orng Islam dan tanggungjawab mereka. Bahagian Kedua Mengandungi 24 fasal mengenai tanggungjawab orang bukan Islam termasuk Yahudi terhadap Madinah.

Aktiviti 2(b) : Mari berpantun. Tajuk : Kandungan Piagam Madinah. Rujuk maklumat pada rajah m/s 126 buku teks Sejarah Tingkatan Empat untuk melengkapkan pantun. Pelajar-pelajar membaca pantun. i) Lengkapkan pembayang berikut kepada maksud pantun di bawah. i. Sungguh indah Pulau Jerejak, Pantainya bersih tempat berkelah, iii. Pagi-pagi turun ke sawah, Membawa bekal di dalam raga, ii. Perahu Pak Mat berlabuh di kuala, Turun ke air lalu menyelam, iv. Sungguh indah sinaran mentari, Awan berarak ke Gunung Intan,

a) ______________________________ , _______________________________ , Nabi Muhammad pemimpin yang bijak, Bagindalah hakim penyelesai masalah. b) _______________________________ , _______________________________ , Masyarakat Madinah bebas beragama, Selagi tidak bertentangan dengan Islam. c) ___________________________ , ___________________________ , Masyarakat Madinah satu ummah, Jauh dari segala sengketa. d) _____________________________ , ______________________________ , Undang-undang Islam diterima pakai, Peraturan keluarga terus dimurnikan. Jawapan : a) Sungguh indah Pulau Jerejak, Pantainya bersih tempat berkelah, Nabi Muhammad pemimpin yang bijak, Bagindalah hakim penyelesai masalah. b) Perahu Pak Mat berlabuh di kuala, Turun ke air lalu menyelam, Masyarakat Madinah bebas beragama, Selagi tidak bertentangan dengan Islam.

c) Pagi-pagi turun ke sawah, Membawa bekal di dalam raga, Masyarakat Madinah satu ummah, Jauh dari segala sengketa. d) Sungguh indah sinaran mentari, Awan berarak ke Gunung Intan, Undang-undang Islam diterima pakai, Peraturan keluarga terus dimurnikan. ii. Lengkapkan maksud pantun berikut. i. Kerjasama penting demi ekonomi, Penipuan dan riba diamal jangan ii. Masyarakat dituntut agar bersatu, Mengelak dari ancaman luar.

iii. Keselamatan Yahudi masih terjamin, Selagi mematuhi perlembagaan Madinah. a) Burung Serindit,siburung Kedidi, Singgah sebentar mencari makan, __________________________ , ___________________________ . b) Mak Minah membeli sepatu, Sepatu diletak di atas pagar, ___________________________ , ___________________________ . c) Ibu mertua menjahit kain, Kain songket coraknya mewah, _________________________________ , _________________________________ . Jawapan : a) Burung Serindit,siburung Kedidi, Singgah sebentar mencari makan, Kerjasama penting demi ekonomi, Penipuan dan riba diamal jangan. b) Mak Minah membeli sepatu, Sepatu diletak di atas pagar, Masyarakat dituntut agar bersatu, Mengelak dari ancaman luar. c) Ibu mertua menjahit kain, Kain songket coraknya mewah, Keselamatan Yahudi masih terjamin, Selagi mematuhi perlembagaan Madinah.

Aktiviti 2(c) Peta Minda. Lengkapkan ruangan huraian peta minda berikut dengan maklumat pada rajah m/s 126 buku teks Sejarah Tingkatan Empat. Piagam Madinah

23 fasal untuk umat Islam Aspek-aspek penting Politik Agama Sosial Perundangan Ekonomi Pertahanan Kedudukan Yahudi

24 fasal untuk bukan Islam

Huraian Nabi Muhammad s.a.w. sebagai ____________ dan _____ di Madinah Masyarakat Madinah bebas mengamalkan ________ dan ____ mereka Masyarakat Madinah dianggap sebagai ________ ____________ ________-_________ Islam diguna pakai secara menyeluruh Unsur _________ dan ______ dihapuskan dalam sistem perniagaan Masyarakat dikehendaki _____________ Madinah dari ancaman ____ Keselamatan bukan _______ terjamin selagi mematuhi ____________

Jawapan :

Piagam Madinah

23 fasal untuk umat Islam Aspek-aspek penting Politik Agama Sosial Perundangan Ekonomi Pertahanan Kedudukan Yahudi

24 fasal untuk bukan Islam

Huraian Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin dan hakim di Madinah Masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama dan adat mereka Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah Undang-undang Islam diguna pakai secara menyeluruh Unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam sistem perniagaan Masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah dari ancaman luar Keselamatan bukan Islam terjamin selagi mematuhi perlembagaan

Aktiviti 3(a) : Syarahan. Lengkapkan syarahan berikut. Tajuk Kepentingan Piagam Madinah. Rujuk maklumat pada m/s 128 dan 129 buku teks Sejarah Tingkatan Empat. Pelajar menyampaikan syarahan tersebut di hadapan kelas.

Yang saya muliakan cikgu Jacinta,guru Sejarah kelas Empat Kedidi dan rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian.Selamat pagi dan salam sejahtera.Tajuk syarahan saya pada pagi ini ialah ___________ ___________ _________. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian kita sedia maklum bahawa Piagam Madinah telah digubal dengan jayanya oleh _______ ____________ ____ sebelum baginda menubuhkan _________ ________ di Madinah.Sesuai dengan kewujudan sebuah negara baru Madinah memerlukan sebuah perlembagaan.Perlembagaan baru ini merupakan perlembagaan bertulis yang __________ di dunia.Inilah yang membolehkan kerajaan Islam Madinah menjadi ________ kepada negara-negara Islam yang lain. Rakan-rakan sekalian,Piagam Madinah telah membuktikan bahawa _____-_____ _____ boleh diamalkan dalam negara berbilang ______ dan ________.Lagipun ia merupakan piagam yang lengkap dan seimbang yang merangkumi aspek ________ dan __________. Sidang yang dihormati,peraturan-peraturan berkenaan dengan ekonomi membolehkan ekonomi kerajaan Islam Madinah berkembang pesat.Begitu juga dengan masyarakat yang ________ ________ dan _________ telah berjaya diwujudkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Rakan-rakan seperjuangan,Piagam Madinah telah membolehkan _______ _______ yang adil diperkenalkan dan dapat diikuti oleh semua pihak.Inilah sebabnya maka sebuah masyarakat yang ____________ telah berjaya di bentuk di Madinah.Ini kemudiannya menjurus kepada kejayaan kerajaan Madinah menjadi sebuah negara yang kuat dan disegani oleh negara lain. Makanya pembentukan negara Islam Madinah adalah unik disebabkan adanya Piagam Madinah yang menjadi nadi dan inspirasi baginda mewujudkan sebuah kerajaan yang cukup berbeza jika dibandingkan dengan kerajaan yang wujud di __________. Sekian, terima kasih.

Contoh jawapan syarahan :

Yang saya muliakan cikgu Jacinta,guru Sejarah kelas Empat Kedidi dan rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian.Selamat pagi dan salam sejahtera.Tajuk syarahan saya pada pagi ini ialah kepentingan Piagam Madinah. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian kita sedia maklum bahawa Piagam Madinah telah digubal dengan jayanya oleh Nabi Muhammad s.a.w sebelum baginda menubuhkan kerajaan Islam di Madinah.Sesuai dengan kewujudan sebuah negara baru Madinah memerlukan sebuah perlembagaan.Perlembagaan baru ini merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia.Inilah yang membolehkan kerajaan Islam Madinah menjadi model kepada negara-negara Islam yang lain. Rakan-rakan sekalian,Piagam Madinah telah membuktikan bahawa unsur-unsur Islam boleh diamalkan dalam negara berbilang kaum dan agama.Lagipun ia merupakan piagam yang lengkap dan seimbang yang merangkumi aspek duniawi dan akhirat. Sidang yang dihormati,peraturan-peraturan berkenaan dengan ekonomi membolehkan ekonomi kerajaan Islam Madinah berkembang pesat.Begitu juga dengan masyarakat yang bersatu padu dan harmoni telah berjaya diwujudkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Rakan-rakan seperjuangan,Piagam Madinah telah membolehkan syariah Islam yang adil diperkenalkan dan dapat diikuti oleh semua pihak.Inilah sebabnya maka sebuah masyarakat yang sistematik telah berjaya di bentuk di Madinah.Ini kemudiannya menjurus kepada kejayaan kerajaan Madinah menjadi sebuah negara yang kuat dan disegani oleh negara lain. Makanya pembentukan negara Islam Madinah adalah unik disebabkan adanya Piagam Madinah yang menjadi nadi dan inspirasi baginda mewujudkan sebuah kerajaan yang cukup berbeza jika dibandingkan dengan kerajaan yang wujud di Eropah. Sekian, terima kasih.

Aktiviti 3(b) : Lengkapkan peta minda tentang kepentingan Piagam Madinah berdasarkan syarahan yang disampaikan oleh pelajar di hadapan kelas. Pemerintahan yang lengkap merangkumi ______ dan _______

Merupakan ______ _______ ______ yang unggul Menyusun masyarakat yang __________

Ekonomi berasaskan _______dan ____dalam perdagangan

Kepentingan Piagam Madinah

Membentuk _________baru berasaskan _______

Menyusun ____________ terlebih dahulu sebelum mengasaskan _______ dengan meletakkan ____ sebagai kuasa tertinggi

______ Islam yang adil

Jawapan : Pemerintahan yang lengkap merangkumi dunia dan akhirat

Merupakan model kerajaan Islam yang unggul Menyusun masyarakat yang sistematik

Ekonomi berasaskan keadilan dan ketelusan dalam perdagangan

Kepentingan Piagam Madinah

Membentuk masyarakat baru berasaskan ummah

Menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan dengan meletakkan Allah sebagai kuasa tertinggi

Syariah Islam yang adil

Aktiviti 4 : Soalan KBKK. 1.Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w menyusun kehidupan masyarakat menjadi sistematik? _____________________________________________________________ ____________________________________________________________ . Jawapan : 1.Setiap kaum terikat dengan peraturan. 2.Tidak boleh menindas kaum lain. 3.Semua bangsa ada hak di Madinah. 4.Sama-sama bertanggungjawab mempertahankan Madinah.

Tajuk : Perjanjian Hudaibiyah Kemahiran : Aras 1 (i) Menyatakan kepentingan perjanjian Hidaibiyah. (ii) Menyatakan proses pembukaan semula Kota Makkah. Aras 2 (i) Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan semula Kota Makkah. Aktiviti 1 : Teknik Soal Siasat. - Murid-murid membina soalan pelbagai aras berdasarkan tajuk Perjanjian Hudaibiyah . - Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan berbincang tentang perkara yang perlu diketahui daripada tajuk di atas dengan teknik membina soalan seperti Bila?, Siapa?, Kenapa?, Apa? dan sebagainya. - Selepas itu setiap kumpulan mencari jawapan daripada buku teks m/s 131 dan 132 serta buku rujukan yang disediakan. - Ketua kumpulan membentangkan jawapan yang diperolehi.

Contoh-contoh soalan ; 1. Bilakah ___________ ____________ dimeterai? 2. Di manakah ___________ ini ditandatangani? 3. Siapakah yang ___________ dalam __________ tersebut? 4. Apakah __________ yang membawa kepada _____________ ini? 5. Apakah perkara-perkara yang harus ___________ dalam perjanjian tersebut? 6. Apakah kepentingan __________ __________ ini kepada ________ __________? Jawapan : 1. Bilakah perjanjian Hudaibiyah dimeterai? 2. Di manakah perjanjian ini ditandatangani? 3. Siapakah yang terlibat dalam perjanjian tersebut? 4. Apakah peristiwa yang membawa kepada perjanjian ini? 5. Apakah perkara-perkara yang harus dipatuhi dalam perjanjian tersebut? 6. Apakah kepentingan perjanjian Hudaibiyah ini kepada umat Islam? Jawapan kepada soalan-soalan di atas : 1. Tahun 628 M (6 Hijrah). 2. Di suatu tempat yang dinamai Hudaibiyah. 3. Quraisy Makkah dengan Nabi Muhammad s.a.w. 4. i. Umat Islam disekat daripada mengerjakan umrah di Makkah. ii. Jururunding Uthman bin al-Affan pula dibunuh Quraisy. iii. Orang Islam bersumpah mahu membalas dendam iaitu Baiah al-Ridwan. iv. Wakil Quraisy Suhail bin Amru dihantar untuk menemui Nabi Muhammad v. Maka termeterailah Perjanjian Hudaibiyah. 5. i.Gencatan senjata selama 10 tahun. ii.Kebebasan kabilah Arab untuk memihak. iii.Orang Madinah yang memihak Makkah tidak perlu dipulangkan. iv.Quraisy Makkah yang memihak Madinah tanpa kebenaran penjaga perlu dipulangkan. v.Umat Islam dibenarkan mengerjakan umrah tahun berikutnya iaitu 629 M (7 Hijrah). 6. i. Penting sebab berpeluang menunaikan umrah. ii. Kebebasan memasukki Makkah. iii. Program dakwah Islamiah. iv. Negara Islam Madinah diiktiraf.

Aktiviti 2 : Peta Minda. Cari maklumat pada m/s 132 dan 133 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Tajuk-tajuk : i. Peristiwa yang membawa kepada perjanjian Hudaibiyah. ii. Kandungan Perkjanjian Hudaibiyah. iii. Kepentingan perjanjian Hudaibiyah. i. Peristiwa-peristiwa yang membawa kepada Perjanjian Hudaibiyah.

Peristiwa-peristiwa yang membawa kepada Perjanjian Hudaibiyah.

Umat______ yang ingin menziarahi Makkah disekat oleh Quraisy Makkah di Jawapan : . ______________

Utusan umat Islam _______ ____ ______ tidak dihiraukan.

_______ ___ _______ membuat rundingan dengan Nabi Muhammad s.a.w.

Jawapan : Peristiwa-peristiwa yang membawa kepada Perjanjian Hudaibiyah.

Umat Islam yang ingin menziarahi Makkah disekat oleh Quraisy Makkah di Hudaibiyah .

Utusan umat Islam Uthman bin Affan tidak dihiraukan.

Suhail bin Amru membuat rundingan dengan Nabi Muhammad s.a.w.

ii. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah. Kabilah ______ bebas ________ orang Islam atau Quraisy.

Islam Madinah yang memihak ________ tidak perlu dipulangkan. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah

__________ _______ yang memihak Madinah perlu dipulangkan. Menunaikan ________tahun ke-7, Hijrah.

Gencatan senjata selama ___ ________.

Jawapan : Kabilah Arab bebas memihak orang Islam atau Quraisy.

Islam Madinah yang memihak Makkah tidak perlu dipulangkan. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah

Quraisy Makkah yang memihak Madinah perlu dipulangkan. Menunaikan Umrah tahun ke-7, Hijrah.

Gencatan senjata selama 10 tahun.

iii. Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. Arahan: Lengkapkan perkataan dengan huruf yang betul. Bebas memasuki M dan beribadat di K. .

Tempoh pmembolehkan nabi merangka d.. I .

O A.. dibenarkan menganut sebarang agama

Jumlah penganut Islam b. g

Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah

Ramai tokoh p. Arab memeluk Islam

Ketokohan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang u .

Kerajaan I. M.......... diiktiraf Quraisy

Perjanjian Hudaibiyah merintis p semula M.. .

Jawapan :

Bebas memasuki Makkah dan beribadat di Kaabah.

Tempoh perdamaian membolehkan nabi merangka dakwah Islamiah.

Orang Arab dibenarkan menganut sebarang agama.

Jumlah penganut Islam berlipat ganda.

Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah

Ramai tokoh panglima Arab memeluk Islam.

Ketokohan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang unggul.

Kerajaan Islam Madinah diiktiraf Quraisy.

Perjanjian Hudaibiyah merintis pembukaan semula Makkah .

Tajuk : Pembukaan Semula Kota Makkah Kemahiran : Aras 1: ii.Menyatakan proses pembukaan semula Kota Makkah. Aras 2: i. Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan semula Kota Makkah. Aras 3: i. Menjanakan idea kepentingan pembukaan semula Kota Makkah. Aktiviti 1 : Teknik Soal Siasat. Setiap kumpulan diminta untuk merangka soalan-soalan pelbagai aras yang berkaitan dengan tajuk Pembukaan Semula Kota Makkah. Murid-murid mencari jawapan daripada m/s 134 dan 135 buku teks serta rujukan yang disediakan. Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan kumpulan masingmasing. Soalan-soalan ; 1. _______kah _____ _________ dibuka semula oleh _____ ___________ _ _ _? 2. _________kah kota Makkah _________ ___________? 3. _____kah _________- __________ yang membawa kepada kejayaan _______ _________ dan _________ __________ membuka semula kota Makkah? 4. ______kah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w setelah berjaya ________ ______ __________ ? 5. ______kah tujuh ____________ pembukaan semula kota Makkah kepada Nabi Muhammad s.a.w.dan umat Islam? 6. _________kah dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w dalam _______ terakhirnya? 7. ______kah Nabi Muhammad s.a.w. wafat? Contoh Jawapan : 1. Bilakah Kota Makkah dibuka semula oleh Nabi Muhammad s.a.w.? 2. Kenapakah Kota Makkah dibuka semula? 3. Apakah faktor-faktor yang membawa kepada kejayaan Nabi Muhammad s.a.w dan tentera Islam membuka semula kota Makkah? 4. Apakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w setelah berjaya menguasai Kota Makkah ? 5. Apakah tujuh kepentingan pembukaan semula kota Makkah kepada Nabi Muhammad s.a.w.dan umat Islam? 6. Apakah dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w dalam amanat terakhirnya? 7. Bilakah Nabi Muhammad s.a.w. wafat?

Contoh Jawapan Pelajar ; 1. Pada tahun 630 M (8 Hijrah). 2. Kota Makkah dibuka semula kerana Perjanjian Hudaibiyah dilanggar oleh kaum Quraisy iaitu; i. Hak kebebasan tidak dihormati. ii. Sokong Bani Bakar berperang dengan Bani Khuzaah bererti melanggar gencatan senjata selama 10 tahun. iii. Beberapa orang Bani Khuzaah yang memihak Islam telah dibunuh. 3. Faktor-faktor kejayaan tersebut ialah : i. 10,000 pengikut baginda mengepung Makkah. ii. Menuju empat arah. iii. Panglima Quraisy telah memeluk Islam memudahkan usaha Nabi Muhammad s.a.w iv. Jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung. 4. Nabi Muhammad s.a.w bertawaf sebanyak tujuh kali mengelilingi Kaabah dan memberi ucapan berkaitan perpaduan ummah. 5. Antara kepentingannya ialah; i. Nabi Muhammad s.a.w.seorang yang pemaaf dan tidak membalas dendam. ii. Kaabah dibersihkan daripada unsur-unsur jahiliah. iii. Umat Islam mendalami ilmu pengetahuan Islam. iv. Makkah kota suci dengan Kaabah menjadi tumpuan umat Islam. v. Membuktikan kekuatan kerajaan Islam Madinah. vi. Membuka jalan penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab. vii. Sebuah lagi pusat pemerintahan Islam yang kuat diwujudkan. 6. Kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 7. Baginda wafat pada Jun 632 M/11 Hijrah.

BAB 6 [Modul Guru] Pembentukan Kerajaan Islam dan sumbangannya

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir bab ini,anda akan dapat : 1.Menerangkan sistem pemerintahan Khulafa al-Rasyidin. 2.Menerangkan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah serta mengklasifikasikan sumbangannya. 3.Menghuraikan cara dan kesan pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.

Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Tajuk : Kerajaan Khulafa al-Rasyidin Aktiviti 1(a) ; Teknik Penyoalan. Para pelajar menjawab soalan aras rendah dan sederhana. Tajuk : Pengenalan Kerajaan Khulafa al-Rasyidin. Pelajar menjawab soalan tersebut berdasarkan maklumat pada m/s 142 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Isi carta yang diberikan secara kronologi. Soalan-soalan : 1. Bilakah kerajaan ini muncul dan apakah peristiwa penting yang berlaku pada masa itu? 2. Berapa lamakah tempoh masa pemerintahan tersebut? 3. Berapa orangkah pemimpin yang terlibat? 4. Siapakah tokoh-tokoh tersebut dan nyatakan tahun pemerintahan serta keturunan mereka? 5. Apakah maksud zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin? Jawapan ; 1. Muncul pada tahun 632 M selepas Nabi Muhammad s.a.w. wafat. 2. Selama 29 tahun. 3. Empat orang pemimpin atau khalifah. 4. Tokoh-tokoh tersebut ialah; a. Khalifah Abu Bakar al-Siddiq - Bani Tamim - 632 - 634 M. b. Khalifah Umar bin alk-Khattab - Bani Adi - 634 644 M. c. Khalifah Uthman bi Affan - Bani Umaiyah - 644 656 M. d. Khalifah Ali bin Abu Talib - Bani Hasyim - 656 661 M. 5. Zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin dikenali juga sebagai zaman pemerintahan khalifah.

Aktiviti 1(b) ; Lengkapkan carta aliran berikut berdasarkan jawapan dalam aktiviti 1(a) di atas.

Kerajaan Khulafa alRasyidin Tarikh ? ____________________

Tempoh masa ? ____________________

Bilangan pemimpin yang terlibat ? ____________________

Nama-nama tokoh ? ___________________ Gelaran untuk zaman pemerintahan ini ? ___________________

Jawapan : Carta ; Kerajaan Khulafa alRasyidin Muncul pada 632 M selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.

Selama 29 tahun

Empat orang pemimpin/khalifah

a.Khalifah Abu Bakar al-Siddiq (Bani Tamim) 632 634 M. b.Khalifah Umar bin al-Khattab (Bani Adi) 634 644 M. c.Khalifah Uthman bin Affan (Bani Umaiyah) 644 656 M d. Khalifah Ali bin Abu Talib (Bani Hasyim) 656 661 M

Zaman Khulafa al-Rasyidin dikenali juga sebagai zaman pemerintahan khalifah

Tajuk : Konsep Khalifah Kemahiran : Aras 1; i. Menyatakan maksud khalifah. Aktiviti 1 : Maksud Perkataan. Pelajar melengkapkan rajah dengan penerangan yang tepat. Cari maklumat daripada m/s 143 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Soalan : Maksud Perkataan Khalifah dalam bahasa Arab Kata jamak khalifah Maksud khalifah Maksud khalifah dalam Islam Jawapan : Maksud Perkataan Huraian Huraian

Khalifah dalam bahasa Arab Kata jamak khalifah Maksud khalifah

Pengganti Khulafa Pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Tanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam dan keharmonian serta kestabilan umat Islam

Maksud khalifah dalam Islam

Aktiviti 2(a) : Perbualan. Lengkapkan perbualan di antara seorang pelajar dan guru. Rujuk maklumat pada m/s 143 dan 144 buku teks Sejaaran Tingkatan 4. Minta pelajar untuk menyampaikan perbualan tersebut secara spontan. Tajuk : i) Syarat Pelantikan Khalifah. Kemahiran: Aras 1: ii Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah. Contoh Perbualan ; Guru : Pelbagai dugaan dihadapi oleh umat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.Ini disebabkan baginda tidak menamakan calon untuk menggantinya.Kerajaan Islam Madinah amat memerlukan seorang pengganti untuk menyatukan dan meneruskan kerajaan Islam. Boleh tak Aidit jelaskan sifat yang harus ada pada seseorang tokoh yang layak dilantik menjadi khalifah? Aidit : ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Guru : Bagus Aidit,jelaskan syarat-syarat dan kriteria tersebut? Aidit : __________________________________________________________ __________________________________________________________ Guru : Memang tepat sekali Aidit,tahniah cikgu ucapkan. Jawapan : Guru : Pelbagai dugaan dihadapi oleh umat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.Ini disebabkan baginda tidak menamakan calon untuk menggantinya. Kerajaan Islam Madinah amat memerlukan seorang pengganti untuk menyatukan dan meneruskan kerajaan Islam. Boleh tak Aidit jelaskan sifat yang harus ada pada seseorang tokoh yang layak dilantik menjadi khalifah? Aidit : Boleh Cikgu.Ada beberapa syarat dan kriteria yang perlu dipenuhi oleh seseorang tokoh yang layak menjadi khalifah. Guru : Bagus Aidit, jelaskan syarat atau kriteria tersebut? Aidit : Syarat dan kriteria tersebut ialah seseorang tokoh tersebut mestilah lelaki merdeka dan beragama Islam serta mempunyai pengetahuan tentang Islam. Beliau mestilah warak,sanggup mematuhi perintah Allah dan melaksanakan hukumnya. Beliau harus bersifat adil dan mempunyai akhlak yang baik. Seterusnya beliau perlu berfikiran cerdas,berilmu,memiliki pemikiran yang tajam,pintar dan bijak mentadbir.Akhir sekali beliau mesti mempunyai tubuh yang sihat dan sempurna. Guru : Memang tepat sekali Aidit,tahniah cikgu ucapkan.

Aktiviti 2(b) : Perbualan. Lengkapkan perbualan diantara guru dan empat orang murid. Rujuk maklumat pada m/s 143 dan 144 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Tajuk : ii) Cara Pemilihan Khalifah. Kemahiran : Aras 1 - iii. Menyatakan cara pemilihan dan perlantikan khalifah. Aras 2 - i. Menjelaskan cara pemilihan dan perlantikan khalifah. Contoh Perbualan ; Guru : Berapakah cara atau kaedah yang digunakan untuk memilih khalifah pada zaman kerajaan Khulafa al-Rasyidin? Boleh tak Seman jelaskan? Seman : __________________________________________________________ Guru : Tepat sekali jawapan Seman tu.Kali ini cikgu nak Ah Meng sebutkan kaedah pertama yang digunakan dan siapa yang dilantik dengan kaedah ini? Ah Meng : Kalau tak silap saya ________________________________________ _________________________________________________________ Guru : Bagaimana pula dengan cara kedua,boleh tak Samy jelaskan ? Samy : Cara kedua adalah ___________________________________________ Guru : Tepat jawapan tersebut.Kathy,cikgu nak kamu jelaskan cara ketiga pula? Kathy : Kaedah ketiga adalah melalui __________________________________ __________________________________________________________ Guru : Melalui kaedah keempat Saidina Ali bin Abu Talib telah terpilih.Boleh tak Sandy nyatakan apakah kaedah pemilihan yang digunakan ketika itu? Sandy : Saidina Ali Bin Abu Talib telah dipilih melalui ____________________ __________________________________________________________ Guru : Tahniah semua kerana dapat memberikan jawapan yang tepat.

Jawapan : Guru : Berapakah cara atau kaedah yang digunakan untuk memilih khalifah pada zaman kerajaan Khulafa al-Rasyidin? Boleh tak Seman jelaskan? Seman : Kaedah pemilihan khalifah boleh dibahagikan kepada empat cikgu. Guru : Tepat sekali jawapan Seman tu.Kali ini cikgu nak Ah Meng sebutkan kaedah pertama yang digunakan dan siapa yang dilantik dengan kaedah ini? Ah Meng : Kalau tak silap saya kaedah pertama pemilihan khalifah adalah melalui musyawarah atau syura.Melalui cara ini Saidina Abu Bakar telah dilantik. Guru : Bagaimana pula dengan cara kedua,boleh tak Samy jelaskan ? Samy : Cara kedua adalah dengan cadangan satu nama sahaja daripada khalifah terdahulu seperti pelantikan Saidina Umar bin al-Khattab. Guru : Tepat jawapan tersebut.Kathy,cikgu nak kamu jelaskan cara ketiga pula? Kathy : Kaedah ketiga adalah melalui pemilihan daripada beberapa orang calon.Ini berlaku semasa pelantikan Saidina Uthman bin Affan. Guru : Melalui kaedah keempat Saidina Ali bin Abu Talib telah terpilih.Boleh tak Sandy nyatakan apakah kaedah pemilihan yang digunakan ketika itu? Sandy : Saidina Ali Bin Abu Talib telah dipilih melalui pencalonan oleh sekelompok masyarakat. Guru : Tahniah semua kerana dapat memberikan jawapan yang tepat.

Aktiviti 3 : Peta Minda. Lengkapkan peta minda berikut berdasarkan maklumat pada m/s 143 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Tajuk : i) Syarat pelantikan khalifah. ii) Cara pemilihan khalifah. i. Syarat pelantikan khalifah. Lelaki yang .. Warak, pandai

Mempunyai tubuh .

Syarat pelantikan khalifah

Bersifat adil .. .

Mematuhi perintah

Berfikiran .

Beragama Islam

Jawapan :

Lelaki yang merdeka.

Warak, pandai mentadbir kerajaan.

Mempunyai tubuh yang sihat dan sempurna

Syarat pelantikan khalifah

Bersifat adil dan mempunyai akhlak yang baik.

Mematuhi perintah Allah dan sanggup melaksanakan hukum Allah.

Berfikiran cerdas.

Beragama Islam dan memiliki pengetahuan tentang Islam.

ii. Cara pemilihan khalifah.

Cara pemilihan khalifah

Melalui m. atau s.. .

Cadangan s.. n.. .

Pemilihan daripada b. c .

Pencalonan oleh s m. .

Jawapan :

Cara pemilihan khalifah

Melalui musyawarah atau syura.

Cadangan satu nama .

Pemilihan daripada beberapa calon .

Pencalonan oleh sekelompok masyarakat..

Tajuk : Tugas Khalifah. Kemahiran: Aras 1 - iv. Menyatakan tugas khalifah. Aktiviti 4 : Peta Minda. Lengkapkan peta minda berikut berdasarkan maklumat pada m/s 144 buku teks Sejarah Tingkatan 4.

a)Memelihara . b)Mentadbir .. Ketua Negara c)Memastikan keseimbangan

a)Memastikan Politik b)Mempertahankan c)Melantik Tugas Khalifah a)Menjaga kebajikan ... Sosial b)Meneruskan ajaran .. c)Memastika perpaduan . d)Memantapkan sistem .

Ekonomi

a)Mengurus hal b)Mengurus .. b)Mengurus pemungutan cukai seperti; i. .. ii. .. iii.

Jawapan : a) Memelihara kedudukan agama Islam. b) Mentadbir Negara mengikut hukum syariah berpandukan alQuran dan sunnah. c) Memastikan keseimbangan rohani dan jasmani.

Ketua Negara

Politik

a) Memastikan kelicinan pentadbiran negara. b) Mempertahankan Negara Islam daripada ancaman musuh. c) Melantik dan melicutkan pegawai pentadbiran.

Tugas Khalifah a) Menjaga kebajikan rakyat. b) Meneruskan ajaran Allah. c) Memastika perpaduan ummah. d) Memantapkan sistem perundangan Islam

Sosial

Ekonomi

a) Mengurus hal ehwal kewangan. b) Mengurus perbendaharaan negara juga baitulmal. b)Mengurus pemungutan cukai seperti; i. kharaj. ii. jizyah. iii. zakat.

Tajuk : Sumbangan Khulafa al-Rasyidin Kemahiran : Aras 1 - v. Menyenaraikan sumbangan setiap khalifah al-Rasyidin. Aras 2 - ii. Menghuraikan sumbangan khalifah-khalifah al-Rasyidin. Aktiviti 1 : Perbincangan Kumpulan. Buat kajian tentang soalan yang diberikan berdasarkan maklumat pada m/s 144-149 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Pelajar membina peta Visual berdasarkan tajuk masing-masing ; Kumpulan 1 Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Kumpulan 2 Khalifah Umar al-Khattab. Kumpulan 3 Khalifah Uthman bin Affan. Kumpulan 4 Khalifah Ali bin Abu Talib. Ketua kumpulan membuat pembentangan. Kumpulan 1; Tajuk : Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Buat soalan dan bina peta visual tentang ; a. Latar belakang Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. b. Sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. i) Latar Belakang : 1. Nama sebenar? 2. Tarikh kelahiran? 3. Asal keturunan? 4. Gelaran? 5. Cara perlantikan? Jawapan : 1. Abdullah bin Abu Quhafah. 2. 573 M. 3. Bani Tamim. 4. Al-Siddiq (yang membenarkan),Penyelamat Umat Islam. 5. Musyawarah antara golongan Ansar dan Muhajirin.

ii) Peta Visual.

Nama ? __________________

Pelantikan ? _________________

Latar Belakang Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

Tarikh lahir ? ___________

Gelaran ? __________________________

Keturunan ? __________

Jawapan :

Nama ? Abdullah bin Abu Quhafah.

Pelantikan ? Musyawarah @ Syura

Latar Belakang Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

Tarikh lahir ? 573 M

Gelaran ? Al-Siddiq,Penyelamat Umat Islam

Keturunan ? Bani Tamim

iii ) Bina peta visual. Tajuk : Sumbangan khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Mempertahankan ________________ ________________ _______________ _

Mengatasi _______ _______________

Melicinkan_________ __________________

Mewyjudkan ____ ___________

Sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

Usaha mengumpulkan_____ _________________

Memperkenalkan ____ __________________ Jawapan :

Pembayaran ___ _____________

Mempertahankan kerajaan Islam di Madinah daripada ancaman kuasa luar

Mengatasi masalah perpecahan

Melicinkan pentadbiran kerajaan

Mewyjudkan hak rakyat

Sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

Usaha mengumpulkan tulisan al-Quran

Memperkenalkan undang-undang tanah

Pembayaran gaji tentera

Kumpulan 2 Tajuk : Sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab i. Latar belakang; 1. Nama sebenar? 2. Tarikh kelahiran? 3. Asal? 4. Keturunan? 5. Cara perlantikan? 6. Sifat terpuji? Jawapan : 1.Umar bin al-Khattab bin Naufal 2.583 Masehi 3.Bani Adi 4.Quraisy 5.Dicadang oleh khalifah Abu Bakar ii. Peta Visual

Nama ? __________________

Tarikh lahir ? _______________

Sifat terpuji ? __________________

Latar belakang Khalifah Umar Al-Khattab

Asal ? ____________

Cara pelantikan ? _________________ _________________ _________________ _________________

Keturunan ? _____________

Jawapan : Umar bin al-Khattab bin Naufal 583 Masehi

Sangat berani,tegas dan berterus terang

Latar belakang Khalifah Umar Al-Khattab

Bani Adi

Dicadangkan oleh khalifah Abu Bakar ketika beliau sedang sakit dan ia dipersetujui oleh orang ramai

Quraisy

iii) Soalan KBKK. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,terangkan tindakan Umar al-Khattab untuk menambahkan pendapatan negara Islam Madinah. ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Jawapan : 1.Bina terusan dan taliu air untuk menambah pendapatan. 2.Menggalakkan rakyat meneroka tanah baru. 3.Cukai jizyah kepada golongan zimmi. 4.Cukai kharaj terhadap tanaman dan kesuburan tanah. 5.Tanaman barli cukainya 1 dirham dan anggur cukainya 10 dirham.

iv. Peta Visual. Tajuk : Sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab

Politik

1.Pemeintahannya dianggap Zaman . 2.Beliau memperkenalkan dasar 3.Beliau menubuhkan Majlis Syura yang 4.Beliau membahagikan tanah jajahan . 5.Beliau melantik wali atau . 6.Beliau menubuhkan Jabatan Tentera, ...

Sumbangan Khalifah Umar AlKhattab

Sosial

1.Beliau menyediakan tempat Pembelajaran . 2.Beliau menghantar guru agama ke . 3.Beliau memperkenalkan kalendar .. . 4.Beliau membentuk tentera tetap dan . 5.Beliau membina markas . . 6.Kubu pertahanan turut dibina di .

Ekonomi

1.Beliau membina terusan dan tali air untuk menambah 2.Rakyat digalakkan untuk meneroka.. .. 3.Rakyat juga diminta mengusahakan . 4.Beliau memperkenalkan pelbagai jenis cukai iaitu 5.Beliau mendirikan baitulmal yang bertujuan

Jawapan : 1.Pemerintahannya dianggap Zaman Keemasan Kerajaan Islam. 2.Beliau memperkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan pegawai. 3.Beliau menubuhkan Majlis Syura yang dianggotai wakil Muhajirin dan Ansar. 4.Beliau membahagikan tanah jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah. 5.Beliau melantik wali atau gabenor sebagai ketua. 6.Beliau menubuhkan Jabatan Tentera,Polis,Percukaian dan Perbendaharaan Negara.

Politik

Sumbangan Khalifah Umar AlKhattab

Sosial

1.Beliau menyediakan tempat Pembelajaran di kawasan masjid. 2.Beliau menghantar guru agama ke pelbagai wilayah. 3.Beliau memperkenalkan kalendar Islam bermula dengan tahun Hijrah. 4.Beliau membentuk tentera tetap dan tentera sukarela. 5.Beliau membina markas tentera di bandar utama. 6.Kubu pertahanan turut dibina di sempadan.

Ekonomi

1.Beliau membina terusan dan tali air untuk menambah hasil pertanian. 2.Rakyat digalakkan untuk meneroka tanah baru. 3.Rakyat juga diminta mengusahakan tanah terbiar. 4.Beliau memperkenalkan pelbagai jenis cukai iaitu jizyah dan kharaj. 5.Beliau mendirikan baitulmal yang bertujuan mengawal aliran masuk pendapatan negara.

Kumpulan 3 Tajuk : Sumbangan Khalifah Uthman Bin Affan i. Latar belakang ; 1. Nama sebenar? 2. Tarikh kelahiran? 3. Asal? 4. Gelaran? 5. Cara perlantikan? 6. Sifat terpuji? Jawapan: 1.Uthman bin Affan bin Abil As bin Umaiyah. 2.575 Masehi. 3.Bani Umaiyah. 4.Zun Nurain. 5.Pemilihan daripada beberapa orang calon. 6.Beliau sangat dermawan,lemah-lembut,bertolak ansur dan bersikap simpati.

ii.Peta Visual.

Jawapan :

iii.Lengkapkan Rajah. b. Lengkapkan rajah berikut. Tajuk : Sumbangan Khalifah Uthman Bin Affan. Rujuk maklumat pada m/s 147 dan 148 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan

a) Politik i.Beliau berjaya meluaskan.. .. ii.Beliau menubuhkan. . .

b) Sosial i.Beliau telah membina jalan raya .. .. .. ..

c) Ekonomi i.Beliau telah mengukuhkan peranan ii.

d) Pendidikan i.Menyelaraskan cara bacaan .. .. . . .

Jawapan : Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan

a) Politik i.Beliau berjaya meluaskan wilayah Islam. ii.Beliau menubuhkan angkatan tentera laut Islam pertama.

b) Sosial i.Beliau telah membina jalan raya ,jambatan dan rumah rehat.

c) Ekonomi i.Beliau telah mengukuhkan peranan baitulmal untuk membiayai pembangunan negara dan perkuat angkatan tentera laut Islam. ii. Cukai jizyah dikekalkan.

d) Pendidikan i.Menyelaraskan cara bacaan (qiraat)ayat alQuran di pelbagai wilayah.

Kumpulan 4 Tajuk : Sumbangan Khalifah Ali Bin Abu Talib. i.. Latar belakang ; 1. Tarikh kelahiran? 2. Asal? 3. Keturunan? 3. Hubungan dengan nabi? 4. Cara perlantikan? 5. Sifat-sifat terpuji? Jawapan : 1. 602 Masehi. 2. Bani Hasyim. 3. Quraisy. 4. Sepupu Nabi Muhammad s.a.w. 5. Pencalonan daripada sekelompok masyarakat. 6. Bersifat berani,kepahlawanan,tegas dan berpengetahuan luas dalam undang-undang Islam

ii.Bina peta Visual.

Tarikh kelahiran? ______________

Asal? ________________

Keturunan? _______________ Latar belakang Khalifah Ali bin Abu Talib Hubungan dengan nabi? __________________

Cara perlantikan? _____________

Sifat-sifat terpuji? ______________

Jawapan:

602 Masehi

Bani Hasyim

Quraisy

Latar belakang Khalifah Ali bin Abu Talib Sepupu Nabi Muhammad s.a.w.

Pencalonan dari sekelompok masyarakat

Bersifat berani, kepahlawanan,tegas dan berpengetahuan luasdalam undang-undang Islam

iii.Lengkapkan Rajah. Tajuk : Sumbangan Khalifah Ali bin Abu Talib. Rujuk maklumat pada m/s 148 dan 149 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Sumbangan Khalifah Ali Bin Abu Talib

1.Beliau membina Markas . . . . .

2.Menyelesaikan masalah berhubung .. .. .. . . .

3.Meneruskan kutipan

4.Berusaha mengekalkan .. .

Jawapan : Sumbangan Khalifah Ali Bin Abu Talib

1.Beliau membina markas tentera di Parsi dan sempadan Syria.

2.Menyelesaikan masalah berhubung dengan masyarakat dan Undang-undang Islam.

3.Meneruskan kutipan jizyah.

4.Berusaha mengekalkan kestabilan dan keamanan negara Islam.

Tajuk : Kerajaan Bani Umaiyah Kemahiran : Aras 1 - i.Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah. Aras 2 - i.Mengklasifikasikan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. Aras 3 - i.Menghubungkaitkan kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menjadi perintis kepada kemajuan dan pemodenan barat. a. Latar belakang Minta murid-murid melengkapkan pernyataan berikut. Rujuk maklumat pada m/s 150 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Tajuk : Latar Belakang Kerajaan Bani Umaiyah. 1.Berakhirnya kaedah pelantikan pemerintahan kerajaan Islam mengikut sistem syura setelah .. . 2.Sistem syura diganti dengan sistem .. . 3.Sistem warisan bermaksud jawatan ketua pemerintah kerajaan Islam .. Jawapan : 1.Berakhirnya kaedah pelantikan pemerintahan kerajaan Islam mengikut sistem syura setelah Khalifah Ali bin Abu Talib meninggal dunia pada tahun 661 Masehi. 2.Sistem syura diganti dengan sistem warisan . 3.Sistem warisan bermaksud jawatan ketua pemerintah kerajaan Islam diwarisi secara turun-temurun atau dikenali sebagai pemerintahan monarki.

b. Menyusun peristiwa mengikut urutan. Tajuk : Pembentukan Kerajaan Bani Umaiyah. Rujuk maklumat pada m/s 150 dan 151 buku teks sejarah Tingkatan 4. Murid-murid menulis nombor pada petak kosong mengikut urutan peristiwa. Pemimpin menggunakan gelaran amir. Penyerahan kuasa oleh Hassan Ali kepada Muawiyah mengelakkan perpecahan umat Islam. Nama kerajaan sempena nama Umaiyah bin Abdu Shams bin Abdu Manaf. Pemimpin bergelar khalifah. Kerajaan Islam oleh kerajaan Bani Umaiyah. Pemerintahan Tahap pertama berpusat di Damsyik dari 661 M-750 M. Nama kerajaan sempena nama Umaiyah bin Abdu Shams bin Abdu Manaf. Pemerintahan tahap kedua di Cordova Andalusia Sepanyol di asaskan oleh Abdul Rahman al-Dakhil dari 756M-1031 M.

Jawapan untuk soalan pembentukan Kerajaan Bani Umaiyah ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kerajaan Islam oleh kerajaan Bani Umaiyah. Nama kerajaan sempena nama Umaiyah bin Abdu Shams bin Abdu Manaf. Pemerintahannya diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Penyerahan kuasa oleh Hassan Ali kepada Muawiyah mengelakkan perpecahan umat Islam. Pemerintahan Tahap pertama berpusat di Damsyik dari 661 M-750 M. Pemimpin bergelar khalifah. Pemerintahan tahap kedua di Cordova Andalusia Sepanyol diasaskan oleh Abdul Rahman al-Dakhil dari 756M-1031 M. Pemimpin menggunakan gelaran amir.

c. Menganalsis Maklumat. Murid-murid menyusun pernyataan berikut mengikut tahap iaitu Tahap I dan Tahap II. Tajuk : Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah. Rujuk maklumat pada m/s 151,152,153 dan 154 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Sumbangan ; Sistem wazarah iaitu wazir mengetuai pentadbiran negara dan gabenor di peringkat wilayah. Pembinaan 70 buah perpustakaan di Andalusia. Sistem urus setia iaitu pelantikan beberapa orang pegawai utama. Kejayaan industri pembuatan tembikar,alat perhiasan perak,emas serta kulit dan senjata. Sistem hijabah iaitu pegawai memeriksa orang yang mahu menemui khalifah. Sistem saliran dan penyelidikan benih berkualiti. Penubuhan jabatan cukai,surat-menyurat,urusan am dan urusan cap mohor pemerintah. Penubuhan jabatan ketenteraan (Diwanul Jundi). Tokoh-tokoh sastera dan ilmuan seperti Khalil ibn Ahmad,Al-Farazdaq,Ibn Jarih,Ibn al-Nafis dan sebagainya. Menubuhkan baitulmal untuk mentadbir pendapatan dan perbelajaan Negara. Pembinaan hospital pertama di Damsyik dan hospital penyakit kusta. Abdul Rahman III mengasaskan pusat pengajian tinggi di Cordova. Dalam sistem perundangan hakim mengenakan hukuman berdasarkan ijtihad bersumberkan al-Quran,sunnah atau ijmak. 17 buah pusat pengajian tinggi diwujudkan termasuk di Toledo dan Granada. Pembinaan pusat terjemahan di Toledo. Seni bina Islam seperti Masjid Cordova dan Istana Alhambra di Granada. Sistem khalifah sebagai ketua pemerintah tetapi diwariskan. Mengenakan cukai kharaj,jizyah,zakat dan usyur serta ghanimah. Cordova, pusat ekonomi dan perdagangan antarabangsa.

Sumbangan Bani Umaiyah Tahap I : Bidang i. ( Politik ) Sistem Pentadbiran ii. iii iv. v. ( Ketenteraan ) i. Sumbangan

i. ( Sosial ) ii. iii.

Sumbangan Bani Umaiyah Tahap II: Bidang ( Pendidikan ) i. ii. iii. iv Sumbangan

( Seni bina )

i.

( Ekonomi )

i. ii. iii. iv. v.

Jawapan Sumbangan ; Tahap I : 1. Sistem khalifah sebagai ketua pemerintah tetapi diwariskan. 2. Sistem wazarah iaitu wazir mengetuai pentadbiran negara dan gabenor di peringkat wilayah. 3. Sistem urus setia iaitu pelantikan beberapa orang pegawai utama. 4. Sistem hijabah iaitu pegawai memeriksa orang yang mahu menemui khalifah. 5. Penubuhan jabatan cukai,surat-menyurat,urusan am dan urusan cap mohor pemerintah. 6. Penubuhan jabatan ketenteraan (Diwanul Jundi). 7. Tokoh-tokoh sastera dan ilmuan seperti Khalil ibn Ahmad,Al-Farazdaq,Ibn Jarih,Ibn al-Nafis dan sebagainya. 8. Pembinaan hospital pertama di Damsyik dan hospital penyakit kusta. 9. Dalam sistem perundangan hakim mengenakan hukuman berdasarkan ijtihad bersumberkan al-Quran,sunnah atau ijmak. Tahap II : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Abdul Rahman III mengasaskan pusat pengajian tinggi di Cordova. Pembinaan 70 buah perpustakaan di Andalusia. 17 buah pusat pengajian tinggi diwujudkan termasuk di Toledo dan Granada. Pembinaan pusat terjemahan di Toledo. Seni bina Islam seperti Masjid Cordova dan Istana Alhambra di Granada. Menubuhkan baitulmal untuk mentadbir pendapatan dan perbelajaan Negara. Mengenakan cukai kharaj,jizyah,zakat dan usyur serta ghanimah. Cordova, pusat ekonomi dan perdagangan antarabangsa. Kejayaan industri pembuatan tembikar,alat perhiasan perak,emas serta kulit dan senjata. 10. Sistem saliran dan penyelidikan benih berkualiti.

d. Buat Peta Minda. Tajuk : Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Tahap I. Rujuk fakta-fakta penting yang dicondongkan dalam aktiviti c di atas. i. Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Tahap I.

Jawapan :

Tajuk : Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Tahap II. Rujuk fakta-fakta penting yang dicondongkan dalam aktiviti c di atas. ii. Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Tahap II.

Pusat p.. t S.. dan b bermutu P..

I p

Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Tahap II

P. t..

Pusat p..dan e.

Seni b I

C. Jawapan : Pusat pengajian tinggi Saliran dan benih bermutu

Perpustakaan

Industri pembuatan

Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Tahap II

Pusat terjemahan

Pusat perdagangan dan ekonomi

Seni bina Islam

Cukai

Baitulmal

Tajuk : Kerajaan Bani Abbasiyah Kemahiran : Aras 1 - i.Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah. Aras 2 - i.Mengklasifikasikan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. Aras 3 - i.Menghubungkaitkan kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menjadi perintis kepada kemajuan dan pemodenan barat. A.Latar belakang Aktiviti : Lengkapkan pernyataan. Tajuk :Latar Belakang Kerajaan Bani Abbasiyah. Rujuk maklumat pada m/s 155 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Penentangan terhadap kerajaan Bani Umaiyah berlaku dari dalam dan luar negara. Sebab-sebab tercetusnya penentangan (Sebab tercetusnya Revolusi Abbasiyah). a.Perasaan tidak senang hati golongan .. yang mengganggap mereka telah didiskriminasikan; i.Tidak diberikan walaupun mereka layak. ii.Kadar yang tinggi dikenakan ke atas mereka berbanding orang Arab Islam. b.Para khalifah telah .. .. terhadap rakyat termasuk ajaran Islam. c.Sistem dalam pemilihan khalifah ditentang oleh golongan.. dan.. . Jawapan : a.Perasaan tidak senang hati golongan mawali yang mengganggap mereka telah didiskriminasikan; i.Tidak diberikan jawatan walaupun mereka layak. ii.Kadar cukai yang tinggi dikenakan ke atas mereka berbanding orang Arab Islam. b.Para khalifah telah mengabaikan tanggungjawab terhadap rakyat termasuk ajaran Islam. c.Sistem warisan dalam pemilihan khalifah ditentang oleh golongan Syiah dan Khawarij. B.Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah i.Proses Revolusi Abbasiyah a. Bermula secara sulit dan ditaja oleh ........ . b. Gerakan secara terbuka pada zaman Khalifah . c. Gerakan ini dilakukan atas nama keluarga iaitu .. . d. Pusat operasi ialah di , dan . e. Tokoh penting yang terdiri daripada dua pahlawan besar iaitu dan .

ii.Pembentukan kerajaan Abbasiyah a.Kerajaan Abbasiyah dinamakan sempena b.Pemerintahan bercorak . atau sistem . . c.Pusat pemerintahan di Damsyik dipindahkan ke .......... pada zaman .. . iii.Kegemilangan kerajaan Abbasiyah a.Dicapai pada zaman pemerintahan ...dan puteranya . . b.Baghdad berkembang menjadi pusat . dan .. iv.Kejatuhan kerajaan Abbasiyah - Berakhir pada tahun . apabila kota Baghdad di tawan oleh . di bawah pimpinan . Jawapan : i.Proses Revolusi Abbasiyah a. Bermula secara sulit dan ditaja oleh Ali bin Abdullah . b. Gerakan secara terbuka pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz . c. Gerakan ini dilakukan atas nama keluarga Nabi Muhammad s.a.w iaitu Ahlul Bait . d. Pusat operasi ialah di Kurasan, Kufah dan Humaimah. e. Tokoh penting yang terdiri daripada dua pahlawan besar iaitu Abu Salamah al-Khallal dan Abu Muslim al-Khurasani . ii.Pembentukan kerajaan Abbasiyah a.Kerajaan Abbasiyah dinamakan sempena nama al-Abbas. b.Pemerintahan bercorak sistem warisan atau sistem monarki. c.Pusat pemerintahan di Damsyik dipindahkan ke Baghdad pada zaman Abu Jaafar al-Mansur. iii.Kegemilangan kerajaan Abbasiyah a.Dicapai pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan puteranya al-Makmun b.Baghdad berkembang menjadi pusat intelektul dan penyebaran ilmu. iv.Kejatuhan kerajaan Abbasiyah - Berakhir pada tahun 1258 Masehi apabila kota Baghdad di tawan oleh tentera Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan .

iv : Murid-murid membina peta minda. Tajuk : Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah. Rujuk maklumat dalam aktiviti B di atas.

Gerakan Abbasiyah (Revolusi Abbasiyah) -Secara _________. -Secara _________. -Atas nama keluarga ______ __________. -Berpusat di _________,______ dan __________.

Pembentukan kerajaan -Nama Abbasiyah sempena nama ___________. -Sistem ____________. -Berpusat di ___________ . Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah Kegemilangan -Zaman khalifah ______ ___ __________ dan puteranya ___ __________. -___________ pusat ilmu dan intelektual.

Kejatuhannya -Diserang oleh tentera __________ (Hulagu Khan).

Jawapan :

Gerakan Abbasiyah (Revolusi Abbasiyah) -Secara sulit. -Secara terbuka. -Atas nama keluarga Nabi Muhammad. -Berpusat di Khurasan,Kufah dan Humaimah.

Pembentukan kerajaan -Nama Abbasiyah sempena nama al-Abbas. -Sistem warisan. -Berpusat di Baghdad. Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah Kegemilangan -Zaman khalifah Harun al-Rasyid dan puteranya al-Makmun. -Baghdad pusat ilmu dan intelektual.

Kejatuhannya -Diserang oleh tentera Monggol (Hulagu Khan).

C. Fakta Penting. Tajuk : Sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah. Lengkapkan rajah di bawah dengan maklumat pada m/s 156, 157 dan 158 buku teks Sejarah Tingkatan 4.

1. - institusi keilmuan. - berkembang zaman al-Makmun. 2. -karya falsafah dan sains bahasa Sanskrit dan Yunani. 3. -bidang fikah, tafsir dan sejarah. - contoh; Imam Malik - menyusun buku al-Muwatta. Ibn Ishaq - menyusun sejarah hidup Nabi Muhammad. Imam Abu Hanifah - menyusun fikah dan pendapat ijtihad. Imam SyafiI,Imam Ahmad Bin Hanbal. - ilmu tafsir,ilmu sirah dan ilmu hadis dipisahkan. 4. -karya-karya Yunani dan Sanskrit ; -mencipta,membaharui dan menambahbaikan. -memuatkan keterangan dan ulasan. -meningkatkan pe ngetahuan dan menjadi warisan bernilai. 5. -daripada lenyap. -mengekalkan hasil penulisan zaman gelap. -membuka mata ilmuan Eropah sehingga mencetuskan Zaman Renaissance. Jawapan ; 1. Baitulhikmah. 2. Penterjemahan. 3. Ulama menyusun hadis dan tulisan. 4. Penambahbaikan hasil terjemahan. 5. Memelihara warisan ilmu. D. Soalan KBKK. 1.Pada pendapat anda,terangkan peranan yang dimainkan baitulhikmah semasa berada di bawah kepimpinan Bani Abbasiyah. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Jawapan : 1.Institusi keilmuan 2.Menterjemah karya falsafah dan sains Yunani. 3.Penterjemahan banyak dan bertahap tinggi. 4.Penterjemahan berkumpulan dan diawasi seoarang penyelaras.

E.Peta Minda Tajuk : Sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah. Rujuk maklumat dalam jawapan C di atas. B_________________ . P__________________ . Ulama m________ ___________ dan_______ ______________ P________________ hasil t_________________ Memelihara w_____ i_____ Jawapan : Baitulhkmah Penterjemahan Sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah Ulama menyusun hadis dan tulisan Penambahbaikan hasil terjemahan Memelihara warisan ilmu

Sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah

Tajuk : Kerajaan Turki Uthmaniah Kemahiran : Aras 1 - i.Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah. ii.Menyatakan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. Aras 2 - i.Mengklasifikasikan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. ii.Menghuraikan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. Aras 3 - i.Menghubungkaitkan kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menjadi perintis kepada kemajuan dan pemodenan barat. a. Aktiviti 1 : Menyusun Peristiwa Secara Kronologi. Tajuk : Latar belakang dan pembentukan Kerajaan Turki Uthmaniah. Rujuk maklumat pada m/s 158 dan 159 buku teks Sejaeah Tingkatan 4. Susun peristiwa berikut mengikut urutan ; a.Nama kerajaan Turki Uthmaniah berasal daripada nama pengasasnya iaitu Uthman bin Ertughrul bin Sulaiman Shah. b.Awal abad ke-20 kerajaan Turki Uthmaniah mula merosot sebab pemimpin lemah,keruntuhan sistem cukai,pemberontakan dan pertambahan penduduk sukar dikawal. c.Uthman berjaya menumpaskan tentera Byzantine pada tahun 1301 menyebabkan ramai ghazi dan pemimpin masyarakat bersatu dengannya. d.Perluasan ini diteruskan semasa pemerintahan Murad I dan Bayezid I. e.Kerajaan Saljuk berjaya menguasai kerajaan lain di Anatolia dan membentuk kerajaan Uthmaniah. f.Penawanan Istanbul (Constantinople) oleh Mehmed II sehingga kematian Sulaimen I adalah zaman pengukuhan empayar. g.Kerajaan Turki Uthmaniah merupakan kerajaan Islam yang berjaya menguasai kawasan paling luas iaitu 400 000 batu persegi. h.Anaknya Orhan I meneruskan usaha perluasan kuasa di Marmara, Pantai Eagean,Angkara dan Gallipoli. i.Merupakan kerajaan Islam paling lama memerintah iaitu hampir 600 tahun.

Jawapan Peristiwa ; 1. Kerajaan Saljuk berjaya menguasai kerajaan lain di Anatolia dan membentuk kerajaan Uthmaniah. 2. Nama kerajaan Turki Uthmaniah berasal daripada nama pengasasnya iaitu Uthman bin Ertughrul bin Sulaiman Shah. 3. Uthman berjaya menumpaskan tentera Byzantine pada tahun 1301 menyebabkan ramai ghazi dan pemimpin masyarakat bersatu dengannya. 4. Anaknya Orhan I meneruskan uasaha perluasan kuasa di Marmara,Pantai Eagean,Angkara dan Gallipoli. 5. Perluasan ini diteruskan semasa pemerintahan Murad I dan Bayezid I. 6 .Penawanan Istanbul (Constantinople) oleh Mehmed II sehingga kematian Sulaimen I adalah zaman pengukuhan empayar. 7. Kerajaan Turki Uthmaniah merupakan kerajaan Islam yang berjaya menguasai kawasan paling luas iaitu 400 000 batu persegi. 8. Merupakan kerajaan Islam paling lama memerintah iaitu hamper 600 tahun. 9. Awal abad ke-20 kerajaan Turki Uthmaniah mula merosot sebab pemimpin lemah,keruntuhan sistem cukai,pemberontakan dan pertambahan penduduk sukar dikawal. Aktiviti 2 : Melengkapkan Pernyataan. Tajuk : Sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah. Rujuk maklumat daripada m/s 160 dan 161 buku teks Sejarah Tingkatan 4. 1.Kerajaan ini mewujudkan __________ iaitu kesatuan orang Islam di seluruh dunia.Istanbul dianggap pusat pentadbiran dunia Islam. 2.Pada tahun 1517,Sultan Selim 1 berjaya menguasai _________ dan menggunakan gelaran Pelindung Dua Bandar Suci,Makkah dan Madinah. 3.Suleiman I memperkenalkan Sistem Perundangan yang dikenali sebagai_______________ . 4.Jawatan _______ dan _______ menjadi sebahagian organisasi pentadbiran agama Islam. 5.Jawatan _______________ iaitu ketua Ulama diperkenalkan untuk mengeluarkan fatwa. 6.Pusat pertemuan dalam jalinan ____________ timur dan barat serta dunia Islam dan bukan Islam. 7.Memperkenalkan sistem yang menggalakkan ____________ individu mewujudkan mobiliti sosial yang luas di Eropah. 8.Wujud sistem ____________ dan sistem pendidikan lain seperti sekolah pengetahuan akademik,sekolah sastera,maktab tentera,maktab teknik dan kolej perubatan. 9.Bidang penulisan ______________ dipelopori oleh golongan intelektual seperti Mehmed al-Fanari dan Molla Lufti. Ensiklopedia Katip Celebi masih menjadi rujukan kini. 10.Menubuhkan _________________ di masjid,hospital dan rumah. 11.Sumbangan yang berkekalan sehingga kini ialah seni bina masjid.Rekaan Mimar Sinan yang terkenal ialah ___________________ (Masjid Sultan Ahmed).

Jawapan Aktiviti 2 : Melengkapkan pernyataan. i. empayar ii. Makkah iii. Kanun Suleiman iv. kadi, mufti v. Sheikh ul-Islam vi. perdagangan vii. kecemerlangan viii. madrasah ix. ensiklopedia x. perpustakaan xi. Masjid Biru Aktiviti 3 ; Melengkapkan Rajah. Lengkapkan rajah berikut berpandukan pernyataan yang dilengkapkan dalam aktiviti 2 di atas. Aspek Huraian Sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniah

1.Pembinaan Empayar

i) Kerajaan ini mewujudkan . . ii) Pada tahun 1517, .. . i) Suleiman I . . ii) Jawatan . . iii) Jawatan Sheikh ul-Islam .

2.Perundangan

3.Ekonomi 4.Sosial 5.Pendidikan 6.Ilmu Pengetahuan

i) Pusat pertemuan . . i) Memperkenalkan sistem . . i) Wujud sistem i) Bidang penulisan . . ii) Menubuhkan .

7.Seni Bina

i) Sumbangan .

Jawapan : Aspek Huraian Sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniah

1.Pembinaan Empayar

i) Kerajaan ini mewujudkan empayar iaitu kesatuan orang Islam di seluruh dunia.Istanbul dianggap pusat pentadbiran dunia Islam. ii) Pada tahun 1517,Sultan Selim 1 berjaya menguasai Makkah dan menggunakan gelaran Pelindung Dua Bandar Suci,Makkah dan Madinah.

2.Perundangan

i) Suleiman I memperkenalkan Sistem Perundangan yang dikenali sebagai Kanun Suleiman. ii) Jawatan kadi dan muft menjadi sebahagian organisasi pentadbiran agama Islam. iii) Jawatan Sheikh ul-Islam iaitu ketua Ulama diperkenalkan untuk mengeluarkan fatwa.

3.Ekonomi

i) Pusat pertemuan dalam jalinan perdagangan timur dan barat serta dunia Islam dan bukan Islam.

4.Sosial

i) Memperkenalkan sistem yang menggalakkan kecemerlangan individu mewujudkan mobiliti sosial yang luas di Eropah.

5.Pendidikan

i) Wujud sistem madrasah dan sistem pendidikan lain seperti sekolah pengetahuan akademik,sekolah sastera,maktab tentera,maktab teknik dan kolej perubatan. i) Bidang penulisan ensiklopedia dipelopori oleh golongan intelektual seperti Mehmed al-Fanari dan Molla Lufti. Ensiklopedia Katip Celebi masih menjadi rujukan kini. ii) Menubuhkan perpustakaan di masjid,hospital dan rumah.

6.Ilmu Pengetahuan

7.Seni Bina

i) Sumbangan yang berkekalan sehingga kini ialah seni bina masjid.Rekaan Mimar Sinan yang terkenal ialah Masjid Biru (Masjid Sultan Ahmed).

Tajuk : Faktor Penyebaran Islam Ke Eropah Kemahiran : Aras 2 - ii.Menghuraikan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. Aras 3 - i. Menghubungkaitkan kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menjadi perintis kepada kemajuan dan pemodenan barat. Aktiviti 1 : Melengkapkan Pernyataan. Muird-murid melengkapkan pernyataan yang diberikan dengan jawapan yang disediakan. Tajuk : Faktor Penyebaran Islam Ke Eropah. Rujuk m/s 162 dan 163 buku teks Sejarah Tingkatan 4.

Akidah, Politik,

akhlak,

ghazi,

kepahlawanan, Byzantine,

infrantri, gereja,

tentera elit, diplomasi,

John VI Cantacuzens, Gereja Ortodoks, toleransi,

Uthmaniah, Turki, sufi,

kecemerlangan, asimilasi.

imbuhan hasil,

1.Pegangan __________ yang kukuh dan ________ yang tinggi di kalangan orang Islam. 2.Contohnya tentera Islam mempunyai semangat _______ iaitu semangat ____________ dan sanggup berkorban demi penyebaran Islam. 3.Sistem ketenteraan yang tersusun seperti menggunakan senjata moden,mempunyai tentera berkuda,kumpulan ________ yang kuat,kumpulan _______ iaitu kumpulan tentera elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan dan armanda laut yang kuat. 4.Keadaan ______ yang tidak stabil di Eropah membantu memudahkan kemasukan Islam ke Eropah.Contohnya pada 1346 M. Maharaja ________________________ sendiri membuat perjanjian dengan Orhan untuk menuntut takhta kerajaan Byzantine dengan bantuan kerajaan Uthmaniayah. 5.Kelemahan dan kejatuhan kerajaan ___________ menyebabkan institut ________ tidak lagi mampu memberi perlindungan kepada masyarakat di situ.

6.Dasar toleransi dan ___________ digunakan.Contohnya kerajaan __________ mengiktiraf kedudukan,perundangan dan harta _________ _________ serta membenarkan mereka melindungi kepentingan masyarakat Gereja Ortodoks di Balkan. 7.Dasar sosial Islam berlandaskan _______________ individu menarik minat orang Kristian memeluk Islam.Sistem ini membolehkan setiap individu mendapat ____________ daripada usahanya. 8.Penghijrahan orang_________ ke Balkan dan membina petempatan di kawasan mubaligh Islam iaitu kumpulan _____.Pengajaran kumpulan ini yang menekankan ___________ dan ____________ telah menarik ramai orang Kristian memeluk Islam. Jawapan dalam huruf gelap. 1.Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. 2.Contohnya tentera Islam mempunyai semangat ghazi iaitu semangat kepahlawanan dan sanggup berkorban demi penyebaran Islam. 3.Sistem ketenteraan yang tersusun seperti menggunakan senjata moden,mempunyai tentera berkuda,kumpulan infrantri yang kuat,kumpulan Janissari iaitu kumpulan tentera elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan dan armanda laut yang kuat. 4.Keadaan politik yang tidak setabil di Eropah membantu memudahkan kemasukan Islam ke Eropah.Contohnya pada 1346 M Maharaja John VI Cantacuzens sendiri membuat perjanjian dengan Orhan untuk menuntut takhta kerajaan Byzantine dengan bantuan kerajaan Uthmaniayah. 5.Kelemahan dan kejatuhan kerajaan Byzantine menyebabkan institut gereja tidak lagi mampu memberi perlindungan kepada masyarakat di situ. 6.Dasar toleransi dan diplomasi digunakan.Contohnya kerajaan Uthmaniah mengiktiraf kedudukan,perundangan dan harta Gereja Ortodoks serta membenarkan mereka melindungi kepentingan masyarakat Gereja Ortodoks di Balkan. 7.Dasar sosial Islam berlandaskan kecemerlangan individu menarik minat orang Kristian memeluk Islam.Sistem ini membolehkan setiap individu mendapat imbuhan hasil daripada usahanya. 8.Penghijrahan orang Turki ke Balkan dan membina petempatan di kawasan mubaligh Islam iaitu kumpulan sufi.Pengajaran kumpulan ini yang menekankan toleransi dan asimilasi telah menarik ramai orang Kristian memeluk Islam.

Aktiviti 2 : Lengkapkan rajah berikut berdasarkan pernyataan dalam aktiviti 1 di atas. Faktor Penyebaran 1.Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. 2.Kekuatan ketenteraan kerajaan Islam. 3.Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah. 4.Kejatuhan Kerajaan Byzantine. i. ii. Huraian

i.

i.

i.

5.Dasar politik dan hubungan keagamaan kerajaan Byzantine. 6.Dasar sosial Islam. 7.Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan dan usaha para pendakwah di situ

i.

i.

i.

Jawapan : Faktor Penyebaran 1.Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. Huraian i) Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. ii) Contohnya tentera Islam mempunyai semangat ghazi iaitu semangat kepahlawanan dan sanggup berkorban demi penyebaran Islam.

2.Kekuatan ketenteraan kerajaan Islam.

i) Sistem ketenteraan yang tersusun seperti menggunakan senjata moden,mempunyai tentera berkuda,kumpulan infrantri yang kuat,kumpulan Janissari iaitu kumpulan tentera elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan dan armanda laut yang kuat.

3.Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah.

i) Keadaan politik yang tidak setabil di Eropah membantu memudahkan kemasukan Islam ke Eropah.Contohnya pada 1346 M Maharaja John VI Cantacuzens sendiri membuat perjanjian dengan Orhan untuk menuntut takhta kerajaan Byzantine dengan bantuan kerajaan Uthmaniayah.

4.Kejatuhan Kerajaan Byzantine.

i) Kelemahan dan kejatuhan kerajaan Byzantine menyebabkan institut gereja tidak lagi mampu memberi perlindungan kepada masyarakat di situ.

5.Dasar politik dan hubungan keagamaan kerajaan Byzantine.

i) Dasar toleransi dan diplomasi digunakan.Contohnya kerajaan Uthmaniah mengiktiraf kedudukan,perundangan dan harta Gereja Ortodoks serta membenarkan mereka melindungi kepentingan masyarakat Gereja Ortodoks di Balkan.

6.Dasar sosial Islam.

i) Dasar sosial Islam berlandaskan kecemerlangan individu menarik minat orang Kristian memeluk Islam.Sistem ini membolehkan setiap individu mendapat imbuhan hasil daripada usahanya.

7.Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan dan usaha para pendakwah di situ

i. Penghijrahan orang Turki ke Balkan dan membina petempatan di kawasan mubaligh Islam iaitu kumpulan sufi.Pengajaran kumpulan ini yang menekankan toleransi dan asimilasi telah menarik ramai orang Kristian memeluk Islam.

Tajuk : Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia Kemahiran : Aras 1-i.Menandakan lokasi dan menamakan tamadun lain yang bertembung dengan tamadun Islam. ii.Menyatakan cara pertembungan tamadun lain di dunia. iii.Menyatakan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. Aras 2-i.Menghuraikan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. ii.Menghuraikan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. Aras 3-i. Menganalisis dengan contoh tamadun Islam dan tamadun lain di dunia saling mempengaruhi. Aktiviti 1: Mencari Maklumat. Jawab soalan latihan yang diberikan. Tajuk : i) Pengenalan Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia. ii) Cara Pertembungan. Rujuk maklumat pada m/s 164 buku teks Sejarah Tingkatan 4. I. Pengenalan a. Apakah perkara yang berlaku dalam proses pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain ? . . b.Senaraikan tamadun-tamadun lain yang dimaksudkan? i. . . ii. .. . iii. . . iv. . . v. . . vi. . vii. . viii. .

II. Cara Pertembungan a.Bagaimanakah pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain berlaku? - Pertembungan berlaku melalui : i. . ii . iii . iv . v. .. . Jawapan : I(a) Membawa kepada berlakunya interaksi antara masyarakat Islam dengan bukan Islam. (b) Tamadun-tamadun lain ; i. Mesopotamia ii. Mesir iii. Yunani iv. Rom v. Eropah, vi. Parsi, vii. India viii.China 2(a) Cara pertembungan ; i. Aktiviti perdagangan dan perniagaan. ii. Hubungan diplomatik. iii. Proses penaklukan dan ketenteraan. iv. Kebudayaan. v. Intelektual. Aktiviti 2 ; Melengkapkan Maklumat. Tajuk : Cara Pertembungan. Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan kemudian bina peta visual dengan fakta-fakta yang digelapkan. Rujuk m/s 164 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Pemahaman, Yunani-Rom, Qayrawan, Mozarab, Syam, intelektual, jarak jauh.

i.Aktiviti perdagangan dan perniagaan. - saudagar Islam melakukan perdagangan jarak jauh. - Nabi Muhammad s.a.w. berniaga ke ____________ (Syria). - penguasaan Teluk Parsi,Laut Merah dan timur Mediterranean membolehkan penguasaan perdagangan ____________________. - berdagang sehingga ke Canton, China. ii.Hubungan diplomatik. -membolehkan orang Islam mengetahui cara hidup,berfikir,pandangan politik,keagamaan,ekonomi dan pentadbiran kerajaan. -dapat menjalinkan hubungan baik, aman dan wujud ________________ .

-contohnya; -peneroka Islam zaman Bani Umaiyah dihantar ke utara selat Gilbraltar bertemu dengan bukan Islam Cordova,Valencia dan Rhonda. -hubungan kerajaan Abbasiyah dengan Negara-negara Eropah,India dan China. iii.Proses penaklukan dan ketenteraan -Khalifah Umar mengarahkan Amr ibn al-As menakluki Mesir. -Berlaku pertembungan dengan tamadun Mesir serta __________________ yang sudah bertapak disitu. -pertembungan dengan tamadun Parsi apabila menguasai Iraq dan Iran. -Umaiyah menakluki __________ di Utara Afrika kemudian ke Sepanyol dan bertembung dengan tamadun Eropah. -Bani Uthmaniah menakluki kawasan Balkan bertembung dengan tamadun Rom (Empayar Byzantine) iv.Kebudayaan -kemasukan Islam ke Sepanyol membawa kemunculan budaya baru ; -bahasa Arab menjadi bahasa utama. -muncul golongan ___________(orang Kristian tempatan tetapi mengamalkan budaya Islam dan berbahasa Arab) v.Pertembungan Intelektual -antara ahli fikir Islam dengan bukan Islam. -pertukaran _______________ dengan masyarakat Eropah. Jawapan ; i.Aktiviti perdagangan dan perniagaan. - saudagar Islam melakukan perdagangan jarak jauh. - Nabi Muhammad s.a.w. berniaga ke Syam (Syria). - penguasaan Teluk Parsi,Laut Merah dan timur Mediterranean membolehkan penguasaan perdagangan jarak jauh. - berdagang sehingga ke Canton, China. ii.Hubungan diplomatik. -membolehkan orang Islam mengetahui cara hidup,berfikir,pandangan politik,keagamaan,ekonomi dan pentadbiran kerajaan. -dapat menjalinkan hubungan baik, aman dan wujud pemahaman. -contohnya; -peneroka Islam zaman Bani Umaiyah dihantar ke utara selat Gilbraltar bertemu dengan bukan Islam Cordova,Valencia dan Rhonda. -hubungan kerajaan Abbasiyah dengan Negara-negara Eropah,India dan China. iii.Proses penaklukan dan ketenteraan -Khalifah Umar mengarahkan Amr ibn al-As menakluki Mesir. -Berlaku pertembungan dengan tamadun Mesir serta Yunani-Rom yang sudah bertapak disitu. -pertembungan dengan tamadun Parsi apabila menguasai Iraq dan Iran.

-Umaiyah menakluki Qayrawan di Utara Afrika kemudian ke Sepanyol dan bertembung dengan tamadun Eropah. -Bani Uthmaniah menakluki kawasan Balkan bertembung dengan tamadun Rom (Empayar Byzantine) iv.Kebudayaan -kemasukan Islam ke Sepanyol membawa kemunculan budaya baru ; -bahasa Arab menjadi bahasa utama. -muncul golongan Mozarab(orang Kristian tempatan tetapi mengamalkan budaya Islam dan berbahasa Arab) v.Pertembungan Intelektual -antara ahli fikir Islam dengan bukan Islam. -pertukaran intelektual dengan masyarakat Eropah. iii. Bina peta visual. Nabi . Penguasaan .. . .

Aktiviti perdagangan dan perniagaan

Hubungan diplomatik Cara Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia

Mengetahui .. .. . .

Proses penaklukan dan ketenteraan

Pertembungan . . Parsi . . Menakluki Qayrawan . Menakluki .

Kebudayaan

Kemunculan budaya baru ; i. bahasa . . ii.muncul golongan . . Pertukaran intelektual .. .

Pertembungan Intelektual

Jawapan : Aktiviti perdagangan dan perniagaan Nabi Muhammad s.a.w. berniaga dengan Syam (Syria). Penguasaan perdagangan jarak jauh.

Hubungan diplomatik Cara Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia

Mengetahui cara hidup,berfikir,politik,agama, ekonomi dan pentabiran

Proses penaklukan dan ketenteraan

Pertembungan dengan tamadun Mesir serta Yunani-Rom yang sudah bertapak disitu. Parsi apabila menguasai Iraq dan Iran. Menakluki Qayrawan di Utara Afrika kemudian ke Sepanyol. Menakluki kawasan Balkan bertembung tamadun Rom

Kebudayaan

Kemunculan budaya baru ; i. bahasa Arab menjadi bahasa utama. ii.muncul golongan Mozarab

Pertembungan Intelektual

Pertukaran intelektual dengan masyarakat Eropah.

Aktiviti 3 ; Melengkapkan Sub -Tajuk. Lengkapkan sub tajuk yang disediakan dalam pernyataan di bawah. Tajuk : Kesan Pertembungan Antara Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain. Rujuk maklumat pada m/s 165,166,167,168 dan 169 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Perdagangan, Politik, Kebudayaan, Penyebaran Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengembaraan dan penerokaan, Kesusasteraan, Proses Urbanisasi dan organisasi sosial. Keagamaan, Kesenian,

1. i. Sistem kehidupan masyarakat berubah. ii. Akidah dan syariah Islam diterima. iii. Perundangan berasaskan al-Quran dan hadis. iv. Tidak menghapuskan adat dan budaya masyarakat setempat. 2. i. perluasan kawasan penyebaran Islam ii. pembentukan kerajaan Islam contohnya kerajaan Delhi Mughal di India iii.Umaiyah,Abbasiyah dan Uthmaniah mempunyai kerajaan pusat yang kuat dan empayar yang luas. vi. amalan politik dunia Islam adalah sama 3. i. menjaga keselamatan laluan perdagangan dengan armanda laut semasa kerajaan Uthmaniah ii. pusat-pusat ekonomi Islam seperti Teluk Parsi,Laut Merah,Laut Mediterranean dan Laut Hindi iii. abad ke 7 M pedagang Islam berdagang ke timur dan barat. 4. i. undang-undang saksama di kawasan naungan kerajaan Islam ii. sistem sosial Islam berlandaskan kecemerlangan individu dan bukannya keturunan. 5. i. pengaruh Islam dalam kehidupan harian. ii. golongan bukan Islam (Mozarab) mengamalkan cara hidup Islam. iii. zaman pertengahan hingga Renaissance tatasusila Islam mempengaruhi kehidupan harian Eropah. iv. golongan Mudejar,iaitu orang Islam setempat di Eropah walaupun golongan minoriti di kawasan Kristian tetapi memainkan peranan penting.

6. i. kurikulum bukan sahaja menekankan aspek pendidikan agama tetapi juga sains,matematik dan teknologi. ii. zaman Abbasiyah pelajar di institusi Islam dikehendaki mempelajari ilmu mantik,logik,matematik,geografi,sejarah,sains fizikal dan biologi. 7. i. Cendikiawan Islam bertukar pendapat dengan bukan Islam. ii. Mengumpulkan maklumat dan teks penulisan sebelumnya. iii. Terjemahan karya Aristotle, Plato,Galen dan Hipocrates. iv. Penubuhan baitulhikmah. v. Cendikiawan Islam dalam bidang perubatan seperti ; a. Zakaria al-Razi (865-925 M) dalam bidang perubatan. b. Al-Zahrawi (936-1013 M) perubatan dan farmasi. c. Ibn Sina (980-1037 M) falsafah dan perubatan vi. Al-Khawarizmi,al-Battani,Abu Ishaq,al-Biruji dan al-Bitruni bidang matematik dan astronomi. vii. Al-Farabi,al-Miskaway dan al-Mawardi bidang politik dan undang-undang. viii. Ibn Sina,al-Kindi,Fakhr al-Din,al-Razi,Ibn al-Arabi,Ibn Rushd dan Imam Ghazali dalam bidang mantik dan falsafah ix. Ibn Rushd ahli perubatan,astronomi dan falsafah,tulisan beliau dijadikan rujukan di Eropah sehingga tercetusnya zaman Renaissance. 8. i. Contoh-contoh sasterawan Islam serta puisi dan novel yang dihasilkan ; a. Omar Khayyam : Karya Rubaiyah. b. al-Jahiz : Karya Kitab al-Bayan. c. Jalal ad-Din Rumi : puisi ketuhanan. d. Rabiah al Adawiah : pemuisi wanita yang terkemuka dengan puisi bertemakan ketuhanan dan kaitan dengan manusia. 9. i. Seni bina Islam menonjolkan kepercayaan tauhid dan akidah. ii.Contohnya; a.Masjid Cordova dan Istana Alhambra,Granada di Sepanyol. b.Masjid Biru (Masjid Sultan Ahmed) di Istanbul. 10. i. Catatan pengembara Islam menjadi rujukan sejarawan,sosiologi dan antropologi. ii.Contohnya; a.Ibn Battuta mengembara ke China,India dan Afrika. b.al-Mascudi mengembara ke China,Parsi,India dan Afrika Timur. c.Ibn Fadhlan mengembara ke utara Eropah abad ke-12 M.

Jawapan ; 1.Keagamaan i. Sistem kehidupan masyarakat berubah. ii. Akidah dan syariah Islam diterima. iii.Perundangan berasaskan al-Quran dan hadis. iv.Tidak menghapuskan adat dan budaya masyarakat setempat. 2.Politik i. perluasan kawasan penyebaran Islam.Muncul ramai masyarakat Islam di China walaupun ia bukan negara Islam ii. pembentukan kerajaan Islam contohnya kerajaan Delhi Mughal di India iii.Umaiyah,Abbasiyah dan Uthmaniah mempunyai kerajaan pusat yang kuat dan empayar yang luas. vi.amalan politik dunia Islam adalah sama 3.Perdagangan i. menjaga keselamatan laluan perdagangan dengan armanda laut semasa kerajaan Uthmaniah untuk membolehkan aktiviti ekonomi dan perdagangan yang licin. ii. pusat-pusat ekonomi Islam seperti Teluk Parsi,Laut Merah,Laut Mediterranean dan Laut Hindi iii.abad ke 7 M pedagang Islam berdagang ke timur dan barat. 4.Proses urbanisasi dan organisasi sosial i.undang-undang saksama di kawasan naungan kerajaan Islam ii.sistem sosial Islam berlandaskan kecemerlangan individu dan bukannya keturunan. 5.Kebudayaan i. pengaruh Islam dalam kehidupan harian. ii. golongan bukan Islam (Mozarab) mengamalkan cara hidup Islam. iii. zaman pertengahan hingga Renaissance tatasusila Islam mempengaruhi kehidupan harian Eropah. iv.golongan Mudejar,iaitu orang Islam setempat di Eropah walaupun golongan minoriti di kawasan Kristian tetapi memainkan peranan penting. 6.Pendidikan i. kurikulum bukan sahaja menekankan aspek pendidikan agama tetapi juga sains,matematik dan teknologi. ii. zaman Abbasiyah pelajar di institusi Islam dikehendaki mempelajari ilmu mantik,logik,matematik,geografi,sejarah,sains fizikal dan biologi. 7.Penyebaran Ilmu Pengetahuan i. Cendikiawan Islam bertukar pendapat dengan bukan Islam. ii. Mengumpulkan maklumat dan teks penulisan sebelumnya. iii. Terjemahan karya Aristotle, Plato,Galen dan Hipocrates. iv. Penubuhan baitulhikmah. v. Cendikiawan Islam dalam bidang perubatan seperti ; a. Zakaria al-Razi (865-925 M) dalam bidang perubatan. b. Al-Zahrawi (936-1013 M) perubatan dan farmasi.

c. Ibn Sina (980-1037 M) falsafah dan perubatan vi. Al-Khawarizmi,al-Battani,Abu Ishaq,al-Biruji dan al-Bitruni bidang matematik dan astronomi. vii. Al-Farabi,al-Miskaway dan al-Mawardi bidang politik dan undang-undang. viii. Ibn Sina,al-Kindi,Fakhr al-Din,al-Razi,Ibn al-Arabi,Ibn Rushd dan Imam Ghazali dalam bidang mantik dan falsafah ix. Ibn Rushd ahli perubatan,astronomi dan falsafah,tulisan beliau dijadikan rujukan di Eropah sehingga tercetusnya zaman Renaissance. 8.Kesusasteraan i. Contoh-contoh sasterawan Islam serta puisi dan novel yang dihasilkan ; a. Omar Khayyam : Karya Rubaiyah. b. al-Jahiz : Karya Kitab al-Bayan. c. Jalal ad-Din Rumi : puisi ketuhanan. d. Rabiah al Adawiah : pemuisi wanita yang terkemuka dengan puisi bertemakan ketuhanan dan kaitan dengan manusia. 9.Kesenian i. Seni bina Islam menonjolkan kepercayaan tauhid dan akidah. ii.Contohnya; a.Masjid Cordova dan Istana Alhambra,Granada di Sepanyol. b.Masjid Biru (Masjid Sultan Ahmed) di Istanbul. 10. Pengembaraan dan penerokaan i. Catatan pengembara Islam menjadi rujukan sejarawan,sosiologi dan antropologi. ii.Contohnya; a.Ibn Battuta mengembara ke China,India dan Afrika. b.al-Mascudi mengembara ke China,Parsi,India dan Afrika Timur. c.Ibn Fadhlan mengembara ke utara Eropah abad ke-12 M. Aktiviti 4 : Penyoalan Lisan. Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan tajuk Kesan Pertembungan dalam aktiviti 3 di atas. 1. Bagaimanakah keadaan hidup penganut Islam dan penduduk jajahannya? 2. Apakah dasar sistem perundangan Islam? 3. Apakah nama negara bukan Islam yang mempunyai ramai penganut Islam? 4. Apakah nama kerajaan Islam yang mempunyai kerajaan pusat yang kuat? 5. Mengapakah keselamatan laluan perdagangan di kawasan kerajaan Islam perlu diberi perhatian? 6. Namakan beberapa pusat ekonomi Islam yang penting? 7. Apakah asas utama sistem sosial Islam? 8. Siapakah golongan Mozarab yang terdapat di Sepanyol semasa zaman pemerintahan bani Umaiyah? 9. Siapakah pula golongan Mudejar? 10. Selain daripada ilmu Islam apakah ilmu lain yang perlu dipelajari oleh pelajar Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah? 11. Namakan tiga orang cendikiawan Islam yang penting dalam bidang perubatan? 12. Hasil tulisan tokoh Islam manakah yang menjadi rujukan dan kuat mempengaruhi pemikiran di Eropah?

13. Siapakah nama pemuisi wanita yang terkenal dengan puisi bertemakan ketuhanan? 14. Namakan tiga monumen terkenal hasil daripada seni bina dan seni ukir Islam di Sepanyol dan Istanbul? Jawapan : 1.Sistem kehidupan masyarakat berubah. 2. Sistem perundangan Islam berdasarkan al-Quran dan hadis 3. China 4. Umaiyah,Abbasiyah dan Uthmaniah 5. Membolehkan aktiviti ekonomi dan perdagangan yang licin. 6. Teluk Parsi,Laut Merah,Laut Mediterranean dan Laut Hindi. 7. berlandaskan kecemerlangan individu dan bukannya keturunan. 8. golongan bukan Islam yang mengamalkan cara hidup Islam 9. orang Islam setempat di Eropah walaupun golongan minoriti di kawasan Kristian tetapi memainkan peranan penting. 10. ilmu mantik,logik,matematik,geografi,sejarah,sains fizikal dan biologi. 11. Zakaria al-Razi, Al-Zahrawi dan Ibn Sina. 12. Ibn Rushd. 13. Rabiah al Adawiah. 14.Masjid Cordova dan Istana Alhambra,Granada di Sepanyol serta Masjid Biru (Masjid Sultan Ahmed) di Istanbul. Aktiviti 5 : Aktiviti Pengukuhan. Lengkapkan pernyataan dalam rajah berikut. Tajuk : Kesan Pertembungan. Kesan pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia Aspek 1.Keagamaan Huraian Sistem kehidupan masyarakat berubah dengan menerima dan Islam berasaskan al-Quran dan hadis tanpa Menghapuskan .. dan asal. Perluasan kawasan penyebaran Islam dan pembentukan kerajaan Islam contohnya kerajaan.. di India.Kerajaan Umaiyah,Abbasiyah dan Uthmaniah Mempunyai. yang kuat dan empayar yang luas. laluan perdagangan ter jamin dengan perlindungan armanda laut semasa kerajaan Uthmaniah. Undang-undang yang .......... di kawasan naungan kerajaan Islam

2.Politik

3.Perdagangan 4.Proses urbanisasi dan organisasi sosial

5.Kebudayaan

Pengaruh Islam dalam kehidupan harian termasuk golongan bukan Islam (.) mengamalkan cara hidup Islam serta mempengaruhi kehidupan harian Eropah. Bidang menekankan aspek pendidikan ., sains,matematik dan teknologi. Cendikiawan Islam bertukar ... dengan bukan Islam, mengumpulkan maklumat dan teks penulisan sebelumnya serta penubuhan . . Lahirnya sasterawan Islam dalam bidang ... dan . Seni bina Islam menonjolkan kepercayaan dan akidah. Catatan pengembara Islam menjadi sejarawan, sosiologi dan antropologi.

6.Pendidikan 7.Penyebaran Ilmu Pengetahuan 8.Kesusasteraan 9.Kesenian 10.Pengembaraan dan Penerokaan

Jawapan adalah dalam pernyataan yang bergaris dan digelapkan ; Kesan pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia Aspek 1.Keagamaan Huraian Sistem kehidupan masyarakat berubah dengan menerima akidah dan syariah Islam berasaskan al-Quran dan hadis tanpa menghapuskan adat dan budaya asal. Perluasan kawasan penyebaran Islam dan pembentukan kerajaan Islam contohnya kerajaan Delhi Mughal di India.Kerajaan Umaiyah,Abbasiyah dan Uthmaniah mempunyai kerajaan pusat yang kuat dan empayar yang luas. Keselamatan laluan perdagangan terjamin dengan perlindungan armanda laut semasa kerajaan Uthmaniah. Undang-undang yang saksama di kawasan naungan kerajaan Islam

2.Politik

3.Perdagangan 4.Proses urbanisasi dan organisasi sosial

5.Kebudayaan

Pengaruh Islam dalam kehidupan harian termasuk golongan bukan Islam (Mozarab) mengamalkan cara hidup Islam serta mempengaruhi kehidupan harian Eropah.

6.Pendidikan 7.Penyebaran Ilmu Pengetahuan 8.Kesusasteraan 9.Kesenian 10.Pengembaraan dan Penerokaan

Bidang kurikulum menekankan aspek pendidikan agama, sains,matematik dan teknologi. Cendikiawan Islam bertukar pendapat dengan bukan Islam, mengumpulkan maklumat dan teks penulisan sebelumnya serta penubuhan baitulhikmah. Lahirnya sasterawan Islam dalam bidang puisi dan novel.

Seni bina Islam menonjolkan kepercayaan tauhid dan akidah. Catatan pengembara Islam menjadi rujukan sejarawan, sosiologi dan antropologi.

Aktiviti 6 : Pengukuhan. Bina peta minda. Tajuk : Kesan Pertembungan. K P. P.. Proses. dan . sosial K P. P dan P. K. K.. P. I.. P.

Kesan Pertembungan

Jawapan :

Keagamaan Politik Perdagangan Proses urbanisasi dan organisasi sosial Kebudayaan

Pengembaraan dan Penerokaan Kesenian Kesusasteraan

Kesan Pertembungan

Penyebaran Ilmu Pengetahuan Pendidikan

Aktiviti 7 : Soalan KBKK. 1.Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,bagaimanakah cara-cara kehidupan sosial yang dicadangkan oleh Islam? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Jawapan : 1.Berdasarkan kecemerlangan individu. 2.Tiada perbezaan taraf. 3.Perlakuan Manusia berlandaskan Islam. 4.Setiap individu mempunyai tanggungjawab masing-masing. 5.Intelektual Islam yang setanding dengan barat. 6.Pengaruh Islam dalam seni bina dan seni ukir.

BAB 5 [modul pelajar] KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir bab ini,anda akan dapat ; 1. Menyatakan peristiwa hijrah Nabi Muhammad s.a.w.ke Madinah dan kesannya. 2. Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah. 3. Menerangkan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan semula Kota Makkah.

Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah Kemahiran : Aras 1 (i) Menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua. Aras 2 (i) Menghuraikan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua.

Tajuk : Perjanjian Aqabah. Aktiviti 1(a): Dialog. -Guru meminta setiap kumpulan membina dialog. -Dialog di antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w. semasa bertemu di Aqabah pada musim haji tahun 621 M. -Rujuk m/s 118 dan 119 buku teks sejarah tingkatan empat untuk mendapatkan maklumat. -Setiap kumpulan diminta untuk melakonkan secara sepontan babak-babak penting peristiwa Perjanjian Aqabah I menggunakan dialog tersebut. Sub tajuk : a) Perjanjian Aqabah I. Peristiwa; Pertemuan antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w.di Aqabah pada tahun 621 M, telah membuka lembaran baru dalam sejarah Madinah.Menerusi pertemuan ini maka terjalinlah perjanjian Aqabah I antara Nabi Muhammad dengan orang Arab Madinah. Dialog: Suku Aus dan Khazraj : Kami telah mendengar akan kebijaksanaan tuan sebagai kehadiran kami pada kali ini adalah untuk meminta jasa baik tuan untuk menyelesaikan perbalahan antara kami iaitu suku Aus dan Khazraj. Nabi Muhammad s.a.w : Disebabkan segelintir daripada suku Khazraj telah memeluk Islam maka adalah baik sekiranya keamanan dapat dipulihkan di Madinah.Saya sanggup menyelesaikan masalah yang berlaku sekiranya pihak tuan-tuan menepati syarat-syarat perjajanjian? Suku Aus dan Khazraj : Kami sanggup mematuhi syarat-syarat itu sekiranya ia membawa kebaikan kepada kami semua.Nyatakanlah,apakah syarat-syaratnya? Nabi Muhammad s.a.w : Kalau begitu perjanjian ini kelak akan diberi nama Perjanjian Aqabah sempena tempat pertemuan ini. Syarat yang pertama ialah kedua-dua baik suku Aus mahupun suku Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. Suku Aus dan Khazraj : Pihak kami berjanji akan menunaikan syarat itu. Nabi Muhammad s.a.w : Bagus,syarat kedua pula kamu harus berjanji membantu perjuangan saya dalam menyebarkan syiar Islam di Madinah. Suku Aus dan Khazraj : Kami sedia membantu.Adakah lagi syaratnya? Nabi Muhammad s.a.w : Syarat terakhir, kamu juga harus meninggalkan segala amalan seperti mencuri,meminum arak dan membunuh bayi perempuan.Adakah kamu juga bersetuju?

Suku Aus dan Khazraj : Ya, kami juga berjanji untuk mematuhi syarat itu.Kami mengucapkan berbanyak-banyak terimakasih kerana sanggup menjadi pemimpin dan menyelesaikan pertelingkahan kami.

Aktiviti 1(b): Dialog. -Guru meminta setiap kumpulan membina dialog. -Dialog di antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w. kali kedua di Aqabah pada tahun 622 M. -Rujuk m/s 118 dan 119 buku teks sejarah tingkatan empat untuk mendapatkan maklumat. -Setiap kumpulan diminta untuk melakonkan secara sepontan babak-babak penting peristiwa Perjanjian Aqabah II menggunakan dialog tersebut. Sub tajuk : b) Perjanjian Aqabah II. Peristiwa - Pada tahun 622 M.,satu lagi perjanjian ditandatangani antara Nabi Muhammad s.a.w dengan suku Aus dan Khazraj di Aqabah dan perjanjian ini dikenali pula sebagai Perjanjian Aqabah Kedua. Dialog: Suku Aus dan Khazraj : Nampaknya syiar Islam yang disampaikan oleh Musab bin Umair telah tersebar dengan baik di Kota Madinah.Oleh sebab itu kehadiran kami kali kedua ini adalah untuk menjemput tuan dan umat Islam di Makkah untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad s.a.w : Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sebab telah menepati janji dalam pertemuan kita yang pertama. Saya memandang baik jemputan ini tapi ada syaratnya. Suku Aus dan Khazraj : Apakah syaratnya untuk kali ini tuan ? Nabi Muhammad s.a.w: Saya mahu memastikan yang suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan kamu harus mengukuhkan taat setia kepada saya sepertimana yang terdapat dalam perjanjian terdahulu. Suku Aus dan Khazraj : Kami faham dan menerima syarat itu.Kalau sudah demikian kami sangat berbesar hati untuk menjemput tuan dan orang Islam Makkah untuk berhijrah ke tempat kami. Nabi Muhammad s.a.w : Terimakasih atas jemputan tuan-tuan semua.Walau bagaimanapun adakah tuan-tuan bersetuju menyediakan tempat tinggal dan menjaga keselamatan umat Islam dari Makkah nanti? Suku Aus dan Khazraj : Pihak kami sedia untuk memenuhi tuntutan itu bahkan kami bersedia untuk mempertahankan Islam. Nabi Muhammad s.a.w : Kalau begitu saya dan umat Islam akan berhijrah ke Madinah.

Aktiviti 2 ; Guru mengedarkan 2 set soalan maklum balas aras rendah dan sederhana untuk dijawab oleh pelajar semasa mendengar lakonan sepontan di hadapan kelas.

Set soalan 1 : 1. Apakah nama perjanjian awal yang ditandatangani oleh suku Arab Madinah dengan Nabi Muhammad s.a.w.? 2. Di manakah perjanjian itu ditandatangani? 3. Namakan dua suku Arab Madinah yang terlibat? 4. Mengapakah suku Arab Madinah mengadakan pertemuan dengan Nabi Muhammad s.a.w.? 5. Apakah perkara yang tidak boleh dilakukan oleh suku Arab Madinah dalam perjanjian itu? 6. Kepada siapakah suku Arab Madinah harus beriman? 7. Perjuangan siapakah yang harus dibantu oleh suku Arab Madinah? 8. Siapakah yang dihantar oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyebarkan Islam ke Madinah? Set soalan 2 : 1. Bilakah perjanjian Aqabah ke II ditandatangani? 2. Adakah suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dalam perjanjian Aqabah ke II ini? 3. Apakah jaminan yang diberikan oleh suku Aus dan Khazraj kepada umat Islam? 4. Apakah yang disediakan secara sukarela oleh suku Arab Madinah untuk umat Islam Makkah? 5. Apakah pendorong utama berlakunya penghijrahan orang Islam dari Kota Makkah ke Kota Madinah?

Aktiviti 3 ; Murid melengkapkan 2 peta minda yang diberikan.

Peta Minda 1 :

Tahun : __________ Pihak Yang Terlibat : i. __________ __________ ii. _________ iii. _________

Tempat : __________

Perjanjian Aqabah I

Isi Perjanjian : i. Suku Aus dan Khazraj hendaklah _____________ _______________________ . ii.Berjanji _________________________________ ________________________________________ iii.Tidak melakukan _________________________ ________________________________________

Peta Minda 2 :

Tahun : _____________

Pihak Yang Terlibat : Tempat : ____________ i. ________________ _____________ ii. ______________ iii. ______________

Perjanjian Aqabah II

Isi Perjanjian : i. Suku Aus dan Khazraj memeluk ________ dan mengukuhkan lagi ___________ kepada Nabi Muhammad s.a.w ii.Suku Aus dan Khazraj menjemput ________ ________________ dan orang Islam Makkah berhijrah ke Madinah. iii.Menyediakan ____________ secara sukarela dan menjamin _________ untuk baginda dan orang Islam Makkah. iv.Menyatakan kesediaan _________________ Islam.

Aktiviti 4 : Jawab soalan KBKK. Soalan : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah suku Arab Madinah mengajak Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Madinah ? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Tajuk : Hijrah Kemahiran : Aras 1 (ii) Menerangkan maksud Hijrah dalam Islam. Aras 2 (ii) Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Madinah. (iii) Menghuraikan kepentingan peristiwa hijrah dalam sejarah Islam. Aktiviti 1 : Teknik Penyoalan. Berikan soalan-soalan aras rendah dan sederhana kepada pelajar. Tajuk : Cara penghijrahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w dan umat Islam dari Makkah ke Madinah. Jawab soalan-soalan berpandukan maklumat dalam m/s 119,120 dan 121 buku teks sejarah tingkatan empat. Kemudian susun jawapan dalam bentuk rajah kronologi. a.Soalan-soalan ; 1.Apakah nama perjanjian pertama yang ditandatangani suku Arab dengan Nabi Muhammad s.a.w.? 2.Apakah nama perjanjian kedua yang ditandatangani suku Arab dengan Nabi Muhammad s.a.w.? 3.Bagaimanakah nabi Muhammad s.a.w mendapat tahu pakatan untuk membunuhnya? 4.Bagaimanakah penghijrahan Nabi Muhammad bermula? 5.Siapakah yang menawarkan diri tidur di tempat baginda? 6.Siapakah yang ditemui oleh baginda setelah berjaya keluar dari rumah? 7.Kemanakah baginda pergi bersembunyi selepas itu? 8.Siapakah yang memandu perjalanan baginda dan Abu Bakar ke Madinah? 9.Kemanakah baginda dan Abu Bakar singgah dan apakah yang dilakukan di situ sebelum ke Madinah? 10.Apakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.apabila tiba di Madinah?

b. Susun rajah cara penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam secara kronologi berdasarkan jawapan dalam aktiviti 1(a) di atas.

Aktiviti 2(a) : Melengkapkan Rajah. Lengkapkan rajah di bawah dengan merujuk maklumat pada m/s 119 dan 120 buku teks Sejarah tingkatan empat. Tajuk : Maksud Hijrah.

1. Maksud hijrah

Huraian

i. Perkataan Arab

ii. Konteks Tamadun Islam

iii. Pengertian yang lebih luas

Aktiviti 2(b) : Peta Minda (Pengukuhan). Lengkapkan peta minda berikut dengan jawapan dalam aktiviti 2(a) di atas. Maksud Hijrah

Perkataan Arab bermaksud _____________________

Dalam konteks tamadun Islam bermaksud ______________ ________________________ ________________________

Pengertian yang lebih luas ialah _________________________ _________________________ _________________________

Aktiviti 2(c) : Melengkapkan Rajah. Lengkapkan rajah berikut. Tajuk : a.Maksud hijrah menurut tafsiran Orientalis Barat? b.Empat hujah untuk menyangkal pendapat Orientalis Barat?

a.Tafsiran negatif Orientalis barat terhadap hijrah sebagai ________ ______________

b.Pendapat ini dapat disangkal menggunakan empat hujah ;

Hujah Pertama: Atas ____________ orang Arab Madinah.

Hujah Kedua: Ketibaan ____________dengan rela dan meriah orang Madinah.

Hujah Ketiga: Diberi ________ _____________ dan dijamin __________ mereka.

Hujah Keempat: Nabi Muhammad dilantik sebagai________ Madinah.

Aktiviti 2(d) : Melengkapkan rajah. Lengkapkan rajah berikut berdasarkan maklumat pada m/s 121 buku teks Sejarah Tingkatan Empat. Tajuk : Empat sebab dan tujuan hijrah oleh Nabi Muhammad s.a.w dan umat Islam dari Makkah ke Madinah.

Empat sebab dan tujuan hijrah

1. Perintah Allah menerusi wahyu

2. Penyebaran Islam

3. Wujud masyarakat Islam bersatu padu

4. Jemputan masyarakat Arab Madinah i. Suku Aus dan Khazraj sering _____ __________________ __________________ __________________ __________________

i. Allah telah menyatakan _______________ _______________ _______________ ______________ _ ii. Dengan perlindungan Allah,____________ _________________ _________________ _________________ Jawapan :

i.Ancaman daripada orang_________ _____________________ _____________________ ii.Merupakan strategi Nabi Muhammad s.a.w. ______________________ iii.Suasana aman di ______________________ ______________________ ______________________

ii.Nabi pemimpin yang _____________ _________________ _________________ _________________

Aktiviti 2(e) : Soalan KBKK. 1.Mengikut pengetahuan sejarah anda,jelaskan tentang Gua Thur yang dijadikan sebagai tempat persembunyian Nabi Muhammad s.a.w.semasa peristiwa hijrah. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Aktiviti 3(a) : Melengkapkan rajah. Lengkapkan rajah berikut berdasarkan maklumat pada m/s 122,123 dan 124 buku teks Sejarah Tingkatan Empat. Tajuk : Kepentingan Hijrah. Kepentingan 1.Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung. 2.Memberi peluang kepada baginda mendamaikan suku Arab di Madinah. 3.Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah. Huraian 1._______ _________ sering terganggu di Makkah. 1.Suku Aus dan Khazraj sering _________ dan dapat diperdamaikan melalui _______________________________ . 1.Sikap ini mnyebabkan orang Islam Makkah tidak ____________ atau ______ _______ . 2.Nabi Muhammad s.a.w. memberi gelaran orang Islam Madinah sebagai ______ ________dan oaring Islam Makkah sebagai __________ ___________ . 3.Menyatukan kedua-dua golongan ini yang mempunyai perbezaan ekonomi dan sosial sebelum ini. 1.Terdiri daripada pelbagai ____________ dan __________ . 2.Perpaduan ini melahirkan kehidupan yang ____________ . 3.Dapat menjalankan ______________ _______________dan kegiatan lain dengan harmoni. 1.____________dijadikan tempat beribadat, belajar,bertemu dan berbincang manakala kawasan persekitaran dijadikan pusat aktiviti harian dan berjual beli. 1.Mula digunakan pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin kedua iaitu Khalifah ___________________ . 2.Digunakan di setiap negara Islam. 3.Setiap tahun sambutan Maal Hijrah diadakan untuk ___________________ ___________________________ . 1.Madinah al-Munawarah bermaksud _____________ ___________ . 2.Satu usaha menjadikan Madinah pusat tamadun Islam dan agama Islam menjadi cara hidup.

4.Menyatupadukan penduduk Madinah

Kepentingan Hijrah
5.Pembinaan Masjid alNabawi

6.Wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam

7.Menukar nama Yathrib kepada Madinah alMunawarah.

8.Sikap toleransi kaum dan tolong-menolong boleh melahirkan masyarakat cemerlang.

1.Orang Madinah memberi bantuan besar kepada orang Islam Makkah seperti tempat tinggal,makanan dan keperluan asas dan menerima mereka sebagai saudara.

9.Sokongan dan pengorbanan 1.__________________ bergadai harta dan sahabat-sahabat Nabi. nyawa melindungi baginda. 2.______________ sanggup tidur di tempat baginda. 3.____________________ menyumbangkan harta membantu masyarakat Islam. 10.Wanita juga memainkan 1.Turut menggerakkan kemajuan negara. peranan penting. 2.Contoh _____ puteri Abu Bakar al-Siddiq berani menghantar makanan dan berita kepada nabi di gua Thur. 11.Ketabahan hati dan 1.Baginda sanggup ____________ dan kebesaran jiwa Nabi meninggalkan ______________. Muhammad s.a.w. 2.Baginda tidak pernah berputus asa. 12.Menampakkan 1.Semasa berhijrah baginda tidak terus ke kebijaksanaan Nabi Madinah tetapi bersembunyi di_________ Muhammad s.a.w. dahulu. mengatur startegi 2.Memilih jalan ke selatan menuju _______ perjuangan berhampiran Laut Merah yang agak selamat. 13.Merancang penubuhan 1.Menyedari Arab Quraisy akan _________ negara Islam di Madinah. ___________menyerang Madinah. 14.Merangka piagam Madinah. ( Sahifah Madinah ) 1.Setelah menyatukan masyarakat Madinah baginda segera merangka ____________ untuk mentadbir Madinah.

Aktiviti 3(b) ; Peta minda (Pengukuhan). Tajuk : Kepentingan Hijrah. Lengkapkan peta minda yang diberikan berdasarkan fakta-fakta tentang kepentingan hijrah dalam rajah di atas.

1.Dakwah Islamiah _________________ _________________ _________________

8.Sikap toleransi kaum dan tolong-menolong boleh melahirkan masyarakat _________

2.Memberi peluang _________________ _________________ _________________ 3.Menjalinkan _________________ _________________ _________________ _________________ Kepentingan Hijrah

9.Sokongan dan pengorbanan __________________.

10.___________ juga memainkan peranan penting.

4.Menyatupadukan _________________

11.Ketabahan hati dan kebesaran jiwa ________________

5.Pembinaan ______ _________________

12.Menampakkan _____________ Nabi Muhammad s.a.w. mengatur startegi perjuangan 13.Merancang penubuhan _______ _______ di Madinah.

6.Wujud kiraan ___ ________________ ________________ _ 7.Menukar nama _______________ _______________ _______________

14.Merangka ______ ________________ . ( Sahifah Madinah )

Tajuk : Piagam Madinah Kemahiran : Aras 1 (i) Menyatakan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah. Aras 2 (ii) Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah. Aktiviti 1; Menggariskan pernyataan. Baca terjemahan teks Piagam Madinah pada muka surat 125 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Bacakan soalan aras rendah dan sederhana kepada pelajar. Cari dan gariskan jawapan berdasarkan teks Piagam Madinah berikut. a. Teks Piagam Madinah. Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Piagam ini daripada Nabi Muhammad s.a.w antara orang-orang beriman dan yang memeluk Islam yang terdiri daripada orang Quraisy,Yathrib dan orang yang mengikut mereka mempersatukan diri dan berjuang bersama-sama mereka. Fasal 1 Sesungguhnya mereka terdiri daripada satu ummah yang bebas daripada pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya. Fasal 2 Orang Muhajirin yang terdiri daripada Quraisy mempunyai hak mereka,saling tanggung menanggung membayar dan menerima wang tebusan darah(diyat)antara mereka kerana suatu pembunuhan,dengan cara yang baik dan adil antara orang beriman Fasal 16 Bahawa sesungguhnya kaum Yahudi yang setia kepada Negara kita (Madinah) berhak mendapat bantuan dan perlindungan,tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan daripada pergaulan umum. Fasal 17 Tidak diperkenankan segolongan orang beriman membuat perjanjian tanpa disertai segolongan lain di dalamnya suatu peperangan di jalan Allah kecuali atas dasar persamaan dan adil antara mereka. Sumber : Hassan Ibrahim Hassan,1986.

b. Guru mengemukakan soalan-soalan lisan pelbagai aras kepada pelajar. 1. Apakah yang ditunjukkan dalam rajah tersebut? 2. Siapakah yang bertanggungjawab merangka Piagam Madinah? 3. Bilakah Piagam ini dibuat? 4. Apakah tujuan utama penggubalan Piagam Madinah? 5. Mengapakah cara Nabi Muhammad s.a.w. mendirikan kerajaan berbeza dengan pemimpin lain di dunia? 6. Apakah yang ditunjukkan dalam fasal-fasal tersebut? 7. Fasal manakah yang menyatakan tentang hak kaum Yahudi? 8. Fasal manakah yang menyatakan bahawa masyarakat Madinah merupakan satu ummah? Aktiviti 2 ; Perbincangan Kumpulan. a.Melengkapkan Rajah. Rajah bertajuk : Kandungan Piagam Madinahkepada pelajar. Pelajar melengkapkan rajah berdasarkan soalan-soalan berikut. i. Jawab soalan-soalan berikut dengan melengkapkan rajah di bawah. 1.Berapa fasalkah yang terkandung dalam Piagam Madinah? 2.Berapa fasalkah pula yang terkandung dalam bahagian pertama? 3.Apakah isi kandungan bahagian pertama ini? 4.Berapa fasalkah yang terkandung dalam bahagian kedua. 5.Apakah isi kandungan bahagian kedua ini? b.Rajah. Kandungan Piagam Madinah Piagam ini mengandungi __ fasal dan dibahagikan kepada dua bahagian Bahagian Pertama Mengandungi __ fasal mengenai ____________________________ ______________________________ ______________________________ Bahagian Kedua Mengandungi ___ fasal mengenai ___________________________ ___________________________ ___________________________

Aktiviti 2(b) : Mari berpantun. Tajuk : Kandungan Piagam Madinah. Rujuk maklumat pada rajah m/s 126 buku teks Sejarah Tingkatan Empat untuk melengkapkan pantun. Pelajar-pelajar membaca pantun. i) Lengkapkan pembayang kepada pantun berikut. i. Sungguh indah Pulau Jerejak, Pantainya bersih tempat berkelah, iii. Pagi-pagi turun ke sawah, Membawa bekal di dalam raga, ii. Perahu Pak Mat berlabuh di kuala, Turun ke air lalu menyelam, iv. Sungguh indah sinaran mentari, Awan berarak ke Gunung Intan,

a) ______________________________ , _______________________________ , Nabi Muhammad pemimpin yang bijak, Bagindalah hakim penyelesai masalah.

b) _______________________________ , _______________________________ , Masyarakat Madinah bebas beragama, Selagi tidak bertentangan dengan Islam.

c) ___________________________ , ___________________________ , Masyarakat Madinah satu ummah, Jauh dari segala sengketa.

d) _____________________________ , ______________________________ , Undang-undang Islam diterima pakai, Peraturan keluarga terus dimurnikan.

ii. Lengkapkan maksud pantun berikut. i. Kerjasama penting demi ekonomi, Penipuan dan riba diamal jangan iii. Keselamatan Yahudi masih terjamin, Selagi mematuhi perlembagaan Madinah. a) Burung Serindit,siburung Kedidi, Singgah sebentar mencari makan, __________________________ , ___________________________ . b) Mak Minah membeli sepatu, Sepatu diletak di atas pagar, ___________________________ , ___________________________ . c) Ibu mertua menjahit kain, Kain songket coraknya mewah, _________________________________ , _________________________________ . ii. Masyarakat dituntut agar bersatu, Mengelak dari ancaman luar.

Aktiviti 2(c) Peta Minda. Lengkapkan ruangan huraian peta minda berikut dengan maklumat pada rajah m/s 126 buku teks Sejarah Tingkatan Empat. Piagam Madinah

23 fasal untuk umat Islam

24 fasal untuk bukan Islam

Aspek-aspek penting Politik Agama Sosial Perundangan Ekonomi Pertahanan Kedudukan Yahudi

Huraian Nabi Muhammad s.a.w. sebagai ____________ dan _____ di Madinah Masyarakat Madinah bebas mengamalkan ________ dan ____ mereka Masyarakat Madinah dianggap sebagai ________ ____________ ________-_________ Islam diguna pakai secara menyeluruh Unsur _________ dan ______ dihapuskan dalam sistem perniagaan Masyarakat dikehendaki _____________ Madinah dari ancaman ____ Keselamatan bukan _______ terjamin selagi mematuhi ____________

Aktiviti 3(a) : Syarahan. Lengkapkan syarahan berikut. Tajuk Kepentingan Piagam Madinah. Rujuk maklumat pada m/s 128 dan 129 buku teks Sejarah Tingkatan Empat. Pelajar menyampaikan syarahan tersebut di hadapan kelas.

Yang saya muliakan cikgu Jacinta,guru Sejarah kelas Empat Kedidi dan rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian.Selamat pagi dan salam sejahtera.Tajuk syarahan saya pada pagi ini ialah ___________ ___________ _________. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian kita sedia maklum bahawa Piagam Madinah telah digubal dengan jayanya oleh _______ ____________ ____ sebelum baginda menubuhkan _________ ________ di Madinah.Sesuai dengan kewujudan sebuah negara baru Madinah memerlukan sebuah perlembagaan.Perlembagaan baru ini merupakan perlembagaan bertulis yang __________ di dunia.Inilah yang membolehkan kerajaan Islam Madinah menjadi ________ kepada negara-negara Islam yang lain. Rakan-rakan sekalian,Piagam Madinah telah membuktikan bahawa _____-_____ _____ boleh diamalkan dalam negara berbilang ______ dan ________.Lagipun ia merupakan piagam yang lengkap dan seimbang yang merangkumi aspek ________ dan __________. Sidang yang dihormati,peraturan-peraturan berkenaan dengan ekonomi membolehkan ekonomi kerajaan Islam Madinah berkembang pesat.Begitu juga dengan masyarakat yang ________ ________ dan _________ telah berjaya diwujudkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Rakan-rakan seperjuangan,Piagam Madinah telah membolehkan _______ _______ yang adil diperkenalkan dan dapat diikuti oleh semua pihak.Inilah sebabnya maka sebuah masyarakat yang ____________ telah berjaya di bentuk di Madinah.Ini kemudiannya menjurus kepada kejayaan kerajaan Madinah menjadi sebuah negara yang kuat dan disegani oleh negara lain. Makanya pembentukan negara Islam Madinah adalah unik disebabkan adanya Piagam Madinah yang menjadi nadi dan inspirasi baginda mewujudkan sebuah kerajaan yang cukup berbeza jika dibandingkan dengan kerajaan yang wujud di __________. Sekian, terima kasih.

Aktiviti 3(b) : Lengkapkan peta minda tentang kepentingan Piagam Madinah berdasarkan syarahan yang disampaikan oleh pelajar di hadapan kelas. Pemerintahan yang lengkap merangkumi ______ dan _______

Merupakan ______ _______ ______ yang unggul Menyusun masyarakat yang __________

Ekonomi berasaskan _______dan ____dalam perdagangan

Kepentingan Piagam Madinah

Membentuk _________baru berasaskan _______

Menyusun ____________ terlebih dahulu sebelum mengasaskan _______ dengan meletakkan ____ sebagai kuasa tertinggi

______ Islam yang adil

Aktiviti 4 : Soalan KBKK. 1.Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w menyusun kehidupan masyarakat menjadi sistematik? _____________________________________________________________ ____________________________________________________________ .

Tajuk : Perjanjian Hudaibiyah Kemahiran : Aras 1 (i) Menyatakan kepentingan perjanjian Hidaibiyah. (ii) Menyatakan proses pembukaan semula Kota Makkah. Aras 2 (i) Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan semula Kota Makkah. Aktiviti 1 : Teknik Soal Siasat. - Murid-murid membina soalan pelbagai aras berdasarkan tajuk Perjanjian Hudaibiyah . - Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan berbincang tentang perkara yang perlu diketahui daripada tajuk di atas dengan teknik membina soalan seperti Bila?, Siapa?, Kenapa?, Apa? dan sebagainya. - Selepas itu setiap kumpulan mencari jawapan daripada buku teks m/s 131 dan 132 serta buku rujukan yang disediakan. - Ketua kumpulan membentangkan jawapan yang diperolehi. Contoh-contoh soalan ; 1. Bilakah ___________ ____________ dimeterai? 2. Di manakah ___________ ini ditandatangani? 3. Siapakah yang ___________ dalam __________ tersebut? 4. Apakah __________ yang membawa kepada _____________ ini? 5. Apakah perkara-perkara yang harus ___________ dalam perjanjian tersebut? 6. Apakah kepentingan __________ __________ ini kepada ________ __________? Jawapan kepada soalan-soalan di atas : 1. Tahun _____________ (6 Hijrah). 2. Di suatu tempat yang dinamai ____________ . 3. ________ ___________ dengan Nabi Muhammad s.a.w. 4. i. Umat Islam disekat daripada mengerjakan __________ di Makkah. ii. Jururunding __________________________ pula dibunuh Quraisy. iii. Orang Islam bersumpah mahu membalas dendam iaitu ____________________. iv. Wakil Quraisy _____________________ dihantar untuk menemui Nabi Muhammad v. Maka termeterailah Perjanjian ____________________ . 5. i.Gencatan senjata selama ___ tahun. ii.Kebebasan kabilah Arab untuk m____________. iii.Orang Madinah yang memihak Makkah tidak perlu _________________. iv.Quraisy Makkah yang memihak _____________ tanpa kebenaran penjaga perlu dipulangkan. v.Umat Islam dibenarkan mengerjakan umrah tahun berikutnya iaitu __________ (7 Hijrah). 6. i. Penting sebab berpeluang menunaikan umrah. ii. Kebebasan memasukki ____________. iii. Program __________ ______________. iv. Negara Islam_________________ diiktiraf.

Aktiviti 2 : Peta Minda. Cari maklumat pada m/s 132 dan 133 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Tajuk-tajuk : i. Peristiwa yang membawa kepada perjanjian Hudaibiyah. ii. Kandungan Perkjanjian Hudaibiyah. iii. Kepentingan perjanjian Hudaibiyah. i. Peristiwa-peristiwa yang membawa kepada Perjanjian Hudaibiyah. Peristiwa-peristiwa yang membawa kepada Perjanjian Hudaibiyah.

Umat______ yang ingin menziarahi Makkah disekat oleh Quraisy Makkah di ______________ .

Utusan umat Islam _______ ____ ______ tidak dihiraukan.

_______ ___ _______ membuat rundingan dengan Nabi Muhammad s.a.w.

ii. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah. Kabilah ______ bebas ________ orang Islam atau Quraisy.

Islam Madinah yang memihak ________ tidak perlu dipulangkan. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah

__________ _______ yang memihak Madinah perlu dipulangkan. Menunaikan ________tahun ke-7, Hijrah.

Gencatan senjata selama ___ ________.

iii. Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. Bebas memasuki M dan beribadat di K. .

Tempoh pmembolehkan nabi merangka d.. I .

O A.. dibenarkan menganut sebarang agama

Jumlah penganut Islam b. g

Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah

Ramai tokoh p. Arab memeluk Islam

Ketokohan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang u .

Kerajaan I. M.......... diiktiraf Quraisy

Perjanjian Hudaibiyah merintis p semula M.. .

Tajuk : Pembukaan Semula Kota Makkah Kemahiran : Aras 1: ii.Menyatakan proses pembukaan semula Kota Makkah. Aras 2: i. Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan semula Kota Makkah. Aras 3: i. Menjanakan idea kepentingan pembukaan semula Kota Makkah. Aktiviti 1 : Teknik Soal Siasat. Setiap kumpulan diminta untuk merangka soalan-soalan pelbagai aras yang berkaitan dengan tajuk Pembukaan Semula Kota Makkah. Murid-murid mencari jawapan daripada m/s 134 dan 135 buku teks serta rujukan yang disediakan. Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan kumpulan masingmasing. Soalan-soalan ; 1. _______kah _____ _________ dibuka semula oleh _____ ___________ _ _ _? 2. _________kah kota Makkah _________ ___________? 3. _____kah _________- __________ yang membawa kepada kejayaan _______ _________ dan _________ __________ membuka semula kota Makkah? 4. ______kah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w setelah berjaya ________ ______ __________ ? 5. ______kah tujuh ____________ pembukaan semula kota Makkah kepada Nabi Muhammad s.a.w.dan umat Islam? 6. _________kah dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w dalam _______ terakhirnya? 7. ______kah Nabi Muhammad s.a.w. wafat? Contoh Jawapan Pelajar ; 1. Pada tahun __________(8 Hijrah). 2. __________ _________dibuka semula kerana Perjanjian Hudaibiyah dilanggar oleh kaum Quraisy iaitu; i. Hak __________ tidak dihormati. ii. Sokong Bani Bakar berperang dengan Bani Khuzaah bererti melanggar __________ __________ selama 10 tahun. iii. Beberapa orang Bani Khuzaah yang memihak Islam telah ___________. 3. Faktor-faktor kejayaan tersebut ialah : i. 10,000 pengikut baginda mengepung ____________. ii. Menuju ___________ arah. iii. __________ ______ telah memeluk Islam memudahkan usaha Nabi Muhammad s.a.w iv. Jaminan _______________ kepada mereka yang terkepung. 4. Nabi Muhammad s.a.w _____________ sebanyak tujuh kali mengelilingi Kaabah dan memberi ucapan berkaitan perpaduan ummah. 5. Antara kepentingannya ialah; i. Nabi Muhammad s.a.w.seorang yang _________dan tidak membalas

dendam. ii. Kaabah dibersihkan daripada unsur-unsur __________. iii. Umat Islam mendalami ilmu pengetahuan _______. iv. Makkah kota suci dengan __________ menjadi tumpuan umat Islam. v. Membuktikan kekuatan kerajaan ________ ____________. vi. Membuka jalan penyebaran Islam ke seluruh ______ _______. vii. Sebuah lagi pusat __________ __________ yang kuat diwujudkan. 6. Kitab ___________ dan _____________ Rasulullah. 7. Baginda __________ pada Jun 632 M/11 Hijrah.

BAB 6 [modul pelajar] Pembentukan Kerajaan Islam dan sumbangannya

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir bab ini,anda akan dapat : 1.Menerangkan sistem pemerintahan Khulafa al-Rasyidin. 2.Menerangkan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah serta mengklasifikasikan sumbangannya. 3.Menghuraikan cara dan kesan pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.

Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Tajuk : Kerajaan Khulafa al-Rasyidin Aktiviti 1(a) ; Teknik Penyoalan. Para pelajar menjawab soalan aras rendah dan sederhana. Tajuk : Pengenalan Kerajaan Khulafa al-Rasyidin. Pelajar menjawab soalan tersebut berdasarkan maklumat pada m/s 142 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Isi carta yang diberikan secara kronologi. Soalan-soalan : 1. Bilakah kerajaan ini muncul dan apakah peristiwa penting yang berlaku pada masa itu? 2. Berapa lamakah tempoh masa pemerintahan tersebut? 3. Berapa orangkah pemimpin yang terlibat? 4. Siapakah tokoh-tokoh tersebut dan nyatakan tahun pemerintahan serta keturunan mereka? 5. Apakah maksud zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin? Aktiviti 1(b) ; Lengkapkan carta aliran berikut berdasarkan jawapan dalam aktiviti 1(a) di atas. Kerajaan Khulafa alRasyidin Tarikh ? ____________________

Tempoh masa ? ____________________

Bilangan pemimpin yang terlibat ? ____________________

Nama-nama tokoh ? ___________________ Gelaran untuk zaman pemerintahan ini ? ___________________ Tajuk : Konsep Khalifah

Kemahiran : Aras 1; i. Menyatakan maksud khalifah. Aktiviti 1 : Maksud Perkataan. Pelajar melengkapkan rajah dengan penerangan yang tepat. Cari maklumat daripada m/s 143 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Soalan : Maksud Perkataan Khalifah dalam bahasa Arab Kata jamak khalifah Maksud khalifah Maksud khalifah dalam Islam Aktiviti 2(a) : Perbualan. Lengkapkan perbualan di antara seorang pelajar dan guru. Rujuk maklumat pada m/s 143 dan 144 buku teks Sejaaran Tingkatan 4. Minta pelajar untuk menyampaikan perbualan tersebut secara spontan. Tajuk : i) Syarat Pelantikan Khalifah. Kemahiran: Aras 1: ii Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah. Contoh Perbualan ; Guru : Pelbagai dugaan dihadapi oleh umat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.Ini disebabkan baginda tidak menamakan calon untuk menggantinya.Kerajaan Islam Madinah amat memerlukan seorang pengganti untuk menyatukan dan meneruskan kerajaan Islam. Boleh tak Aidit jelaskan sifat yang harus ada pada seseorang tokoh yang layak dilantik menjadi khalifah? Aidit : ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Guru : Bagus Aidit,jelaskan syarat-syarat dan kriteria tersebut? Aidit : __________________________________________________________ __________________________________________________________ Guru : Memang tepat sekali Aidit,tahniah cikgu ucapkan. Huraian

Aktiviti 2(b) : Perbualan.

Lengkapkan perbualan diantara guru dan empat orang murid. Rujuk maklumat pada m/s 143 dan 144 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Tajuk : ii) Cara Pemilihan Khalifah. Kemahiran : Aras 1 - iii. Menyatakan cara pemilihan dan perlantikan khalifah. Aras 2 - i. Menjelaskan cara pemilihan dan perlantikan khalifah. Contoh Perbualan ; Guru : Berapakah cara atau kaedah yang digunakan untuk memilih khalifah pada zaman kerajaan Khulafa al-Rasyidin? Boleh tak Seman jelaskan? Seman : __________________________________________________________ Guru : Tepat sekali jawapan Seman tu.Kali ini cikgu nak Ah Meng sebutkan kaedah pertama yang digunakan dan siapa yang dilantik dengan kaedah ini? Ah Meng : Kalau tak silap saya ________________________________________ _________________________________________________________ Guru : Bagaimana pula dengan cara kedua,boleh tak Samy jelaskan ? Samy : Cara kedua adalah ___________________________________________ Guru : Tepat jawapan tersebut.Kathy,cikgu nak kamu jelaskan cara ketiga pula? Kathy : Kaedah ketiga adalah melalui __________________________________ __________________________________________________________ Guru : Melalui kaedah keempat Saidina Ali bin Abu Talib telah terpilih.Boleh tak Sandy nyatakan apakah kaedah pemilihan yang digunakan ketika itu? Sandy : Saidina Ali Bin Abu Talib telah dipilih melalui ____________________ __________________________________________________________ Guru : Tahniah semua kerana dapat memberikan jawapan yang tepat.

Aktiviti 3 : Peta Minda.

Lengkapkan peta minda berikut berdasarkan maklumat pada m/s 143 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Tajuk : i) Syarat pelantikan khalifah. ii) Cara pemilihan khalifah. i. Syarat pelantikan khalifah. Lelaki yang .. Warak, pandai

Mempunyai tubuh .

Syarat pelantikan khalifah

Bersifat adil .. .

Mematuhi perintah

Berfikiran .

Beragama Islam

ii. Cara pemilihan khalifah.

Cara pemilihan khalifah

Melalui m. atau s.. .

Cadangan s.. n.. .

Pemilihan daripada b. c .

Pencalonan oleh s m. .

Tajuk : Tugas Khalifah.

Kemahiran: Aras 1 - iv. Menyatakan tugas khalifah. Aktiviti 4 : Peta Minda. Lengkapkan peta minda berikut berdasarkan maklumat pada m/s 144 buku teks Sejarah Tingkatan 4.

a)Memelihara . b)Mentadbir .. Ketua Negara c)Memastikan keseimbangan

a)Memastikan Politik b)Mempertahankan c)Melantik Tugas Khalifah a)Menjaga kebajikan ... Sosial b)Meneruskan ajaran .. c)Memastika perpaduan . d)Memantapkan sistem .

Ekonomi

a)Mengurus hal b)Mengurus .. b)Mengurus pemungutan cukai seperti; i. .. ii. .. iii.

Tajuk : Sumbangan Khulafa al-Rasyidin

Kemahiran : Aras 1 - v. Menyenaraikan sumbangan setiap khalifah al-Rasyidin. Aras 2 - ii. Menghuraikan sumbangan khalifah-khalifah al-Rasyidin. Aktiviti 1 : Perbincangan Kumpulan. Buat kajian tentang soalan yang diberikan berdasarkan maklumat pada m/s 144-149 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Pelajar membina peta Visual berdasarkan tajuk masing-masing ; Kumpulan 1 Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Kumpulan 2 Khalifah Umar al-Khattab. Kumpulan 3 Khalifah Uthman bin Affan. Kumpulan 4 Khalifah Ali bin Abu Talib. Ketua kumpulan membuat pembentangan. Kumpulan 1; Tajuk : Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Buat soalan dan bina peta visual tentang ; a. Latar belakang Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. b. Sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. i) Latar Belakang : 1. Nama sebenar? 2. Tarikh kelahiran? 3. Asal keturunan? 4. Gelaran? 5. Cara perlantikan? ii) Peta Visual.

Nama ? __________________

Pelantikan ? _________________

Latar Belakang Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

Tarikh lahir ? ___________

Gelaran ? __________________________

Keturunan ? __________

iii ) Bina peta visual.

Tajuk : Sumbangan khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Mempertahankan ________________ ________________ _______________ _

Mengatasi _______ _______________

Melicinkan_________ __________________

Mewyjudkan ____ ___________

Sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

Usaha mengumpulkan_____ _________________

Memperkenalkan ____ __________________

Pembayaran ___ _____________

Kumpulan 2 Tajuk : Sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab i. Latar belakang; 1. Nama sebenar? 2. Tarikh kelahiran? 3. Asal? 4. Keturunan? 5. Cara perlantikan? 6. Sifat terpuji?

ii. Peta Visual

Nama ? __________________

Tarikh lahir ? _______________

Sifat terpuji ? __________________

Latar belakang Khalifah Umar Al-Khattab

Asal ? ____________

Cara pelantikan ? _________________ _________________ _________________ _________________

Keturunan ? _____________

iii) Soalan KBKK. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,terangkan tindakan Umar al-Khattab untuk menambahkan pendapatan negara Islam Madinah. ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ .

iv. Peta Visual. Tajuk : Sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab

Politik

1.Pemeintahannya dianggap Zaman . 2.Beliau memperkenalkan dasar 3.Beliau menubuhkan Majlis Syura yang 4.Beliau membahagikan tanah jajahan . 5.Beliau melantik wali atau . 6.Beliau menubuhkan Jabatan Tentera, ...

Sumbangan Khalifah Umar AlKhattab

Sosial

1.Beliau menyediakan tempat Pembelajaran . 2.Beliau menghantar guru agama ke . 3.Beliau memperkenalkan kalendar .. . 4.Beliau membentuk tentera tetap dan . 5.Beliau membina markas . . 6.Kubu pertahanan turut dibina di .

Ekonomi

1.Beliau membina terusan dan tali air untuk menambah 2.Rakyat digalakkan untuk meneroka.. .. 3.Rakyat juga diminta mengusahakan . 4.Beliau memperkenalkan pelbagai jenis cukai iaitu 5.Beliau mendirikan baitulmal yang bertujuan

Kumpulan 3

Tajuk : Sumbangan Khalifah Uthman Bin Affan i. Latar belakang ; 1. Nama sebenar? 2. Tarikh kelahiran? 3. Asal? 4. Gelaran? 5. Cara perlantikan? 6. Sifat terpuji? ii.Peta Visual.

iii.Lengkapkan Rajah.

b. Lengkapkan rajah berikut. Tajuk : Sumbangan Khalifah Uthman Bin Affan. Rujuk maklumat pada m/s 147 dan 148 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan

a) Politik i.Beliau berjaya meluaskan.. .. ii.Beliau menubuhkan. . .

b) Sosial i.Beliau telah membina jalan raya .. .. .. ..

c) Ekonomi i.Beliau telah mengukuhkan peranan ii.

d) Pendidikan i.Menyelaraskan cara bacaan .. .. . . .

Kumpulan 4 Tajuk : Sumbangan Khalifah Ali Bin Abu Talib. i.. Latar belakang ; 1. Tarikh kelahiran? 2. Asal? 3. Keturunan? 3. Hubungan dengan nabi? 4. Cara perlantikan? 5. Sifat-sifat terpuji?

ii.Bina peta Visual.

Tarikh kelahiran? ______________

Asal? ________________

Keturunan? _______________ Latar belakang Khalifah Ali bin Abu Talib Hubungan dengan nabi? __________________

Cara perlantikan? _____________

Sifat-sifat terpuji? ______________

iii.Lengkapkan Rajah.

Tajuk : Sumbangan Khalifah Ali bin Abu Talib. Rujuk maklumat pada m/s 148 dan 149 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Sumbangan Khalifah Ali Bin Abu Talib

1.Beliau membina Markas . . . . .

2.Menyelesaikan masalah berhubung .. .. .. . . .

3.Meneruskan kutipan

4.Berusaha mengekalkan .. .

Tajuk : Kerajaan Bani Umaiyah

Kemahiran : Aras 1 - i.Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah. Aras 2 - i.Mengklasifikasikan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. Aras 3 - i.Menghubungkaitkan kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menjadi perintis kepada kemajuan dan pemodenan barat. a. Latar belakang. Minta murid-murid melengkapkan pernyataan berikut. Rujuk maklumat pada m/s 150 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Tajuk : Latar Belakang Kerajaan Bani Umaiyah. 1.Berakhirnya kaedah pelantikan pemerintahan kerajaan Islam mengikut sistem syura setelah .. . 2.Sistem syura diganti dengan sistem .. . 3.Sistem warisan bermaksud jawatan ketua pemerintah kerajaan Islam .. b. Menyusun peristiwa mengikut urutan. Tajuk : Pembentukan Kerajaan Bani Umaiyah. Rujuk maklumat pada m/s 150 dan 151 buku teks sejarah Tingkatan 4. Murid-murid menulis nombor pada petak kosong mengikut urutan peristiwa. Pemimpin menggunakan gelaran amir. Penyerahan kuasa oleh Hassan Ali kepada Muawiyah mengelakkan perpecahan umat Islam. Nama kerajaan sempena nama Umaiyah bin Abdu Shams bin Abdu Manaf. Pemimpin bergelar khalifah. Kerajaan Islam oleh kerajaan Bani Umaiyah. Pemerintahan Tahap pertama berpusat di Damsyik dari 661 M-750 M. Nama kerajaan sempena nama Umaiyah bin Abdu Shams bin Abdu Manaf. Pemerintahan tahap kedua di Cordova Andalusia Sepanyol di asaskan oleh Abdul Rahman al-Dakhil dari 756M-1031 M.

c. Menganalsis Maklumat.

Murid-murid menyusun pernyataan berikut mengikut tahap iaitu Tahap I dan Tahap II. Tajuk : Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah. Rujuk maklumat pada m/s 151,152,153 dan 154 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Sumbangan ; Sistem wazarah iaitu wazir mengetuai pentadbiran negara dan gabenor di peringkat wilayah. Pembinaan 70 buah perpustakaan di Andalusia. Sistem urus setia iaitu pelantikan beberapa orang pegawai utama. Kejayaan industri pembuatan tembikar,alat perhiasan perak,emas serta kulit dan senjata. Sistem hijabah iaitu pegawai memeriksa orang yang mahu menemui khalifah. Sistem saliran dan penyelidikan benih berkualiti. Penubuhan jabatan cukai,surat-menyurat,urusan am dan urusan cap mohor pemerintah. Penubuhan jabatan ketenteraan (Diwanul Jundi). Tokoh-tokoh sastera dan ilmuan seperti Khalil ibn Ahmad,Al-Farazdaq,Ibn Jarih,Ibn al-Nafis dan sebagainya. Menubuhkan baitulmal untuk mentadbir pendapatan dan perbelajaan Negara. Pembinaan hospital pertama di Damsyik dan hospital penyakit kusta. Abdul Rahman III mengasaskan pusat pengajian tinggi di Cordova. Dalam sistem perundangan hakim mengenakan hukuman berdasarkan ijtihad bersumberkan al-Quran,sunnah atau ijmak. 17 buah pusat pengajian tinggi diwujudkan termasuk di Toledo dan Granada. Pembinaan pusat terjemahan di Toledo. Seni bina Islam seperti Masjid Cordova dan Istana Alhambra di Granada. Sistem khalifah sebagai ketua pemerintah tetapi diwariskan. Mengenakan cukai kharaj,jizyah,zakat dan usyur serta ghanimah. Cordova, pusat ekonomi dan perdagangan antarabangsa. Sumbangan Bani Umaiyah Tahap I :

Bidang i. ( Politik ) Sistem Pentadbiran ii. iii iv. v. ( Ketenteraan ) i.

Sumbangan

i. ( Sosial ) ii. iii.

Sumbangan Bani Umaiyah Tahap II: Bidang ( Pendidikan ) i. ii. iii. iv Sumbangan

( Seni bina )

i.

( Ekonomi )

i. ii. iii. iv. v.

d. Buat Peta Minda (Pengukuhan).

Tajuk : Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Tahap I. Rujuk fakta-fakta penting yang dicondongkan dalam aktiviti c di atas. i. Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Tahap I.

Tajuk : Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Tahap II.

Rujuk fakta-fakta penting yang dicondongkan dalam aktiviti c di atas. ii. Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Tahap II.

Pusat p.. t S.. dan b bermutu P..

I p

Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Tahap II

P. t..

Pusat p..dan e.

Seni b I

C.

Tajuk : Kerajaan Bani Abbasiyah

Kemahiran : Aras 1 - i.Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah. Aras 2 - i.Mengklasifikasikan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. Aras 3 - i.Menghubungkaitkan kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menjadi perintis kepada kemajuan dan pemodenan barat. A.Latar belakang Aktiviti : Lengkapkan pernyataan. Tajuk :Latar Belakang Kerajaan Bani Abbasiyah. Rujuk maklumat pada m/s 155 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Penentangan terhadap kerajaan Bani Umaiyah berlaku dari dalam dan luar negara. Sebab-sebab tercetusnya penentangan (Sebab tercetusnya Revolusi Abbasiyah). a.Perasaan tidak senang hati golongan .. yang mengganggap mereka telah didiskriminasikan; i.Tidak diberikan walaupun mereka layak. ii.Kadar yang tinggi dikenakan ke atas mereka berba nding orang Arab Islam. b.Para khalifah telah .. .. terhadap rakyat termasuk ajaran Islam. c.Sistem dalam pemilihan khalifah ditentang oleh golongan.. dan.. . B.Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah i.Proses Revolusi Abbasiyah a. Bermula secara sulit dan ditaja oleh ........ . b. Gerakan secara terbuka pada zaman Khalifah . c. Gerakan ini dilakukan atas nama keluarga iaitu .. . d. Pusat operasi ialah di , dan . e. Tokoh penting yang terdiri daripada dua pahlawan besar iaitu dan . ii.Pembentukan kerajaan Abbasiyah a.Kerajaan Abbasiyah dinamakan sempena b.Pemerintahan bercorak . atau sistem . . c.Pusat pemerintahan di Damsyik dipindahkan ke .......... pada zaman .. . iii.Kegemilangan kerajaan Abbasiyah a.Dicapai pada zaman pemerintahan ...dan puteranya . . b.Baghdad berkembang menjadi pusat . dan .. iv.Kejatuhan kerajaan Abbasiyah - Berakhir pada tahun . apabila kota Baghdad di tawan oleh . di bawah pimpinan . iv : Murid-murid membina peta minda.

Tajuk : Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah. Rujuk maklumat dalam aktiviti B di atas.

Gerakan Abbasiyah (Revolusi Abbasiyah) -Secara _________. -Secara _________. -Atas nama keluarga ______ __________. -Berpusat di _________,______ dan __________.

Pembentukan kerajaan -Nama Abbasiyah sempena nama ___________. -Sistem ____________. -Berpusat di ___________ . Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah Kegemilangan -Zaman khalifah ______ ___ __________ dan puteranya ___ __________. -___________ pusat ilmu dan intelektual.

Kejatuhannya -Diserang oleh tentera __________ (Hulagu Khan).

C. Fakta Penting.

Tajuk : Sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah. Lengkapkan rajah di bawah dengan maklumat pada m/s 156, 157 dan 158 buku teks Sejarah Tingkatan 4. 1. - institusi keilmuan. - berkembang zaman al-Makmun. 2. -karya falsafah dan sains bahasa Sanskrit dan Yunani. 3. -bidang fikah, tafsir dan sejarah. - contoh; Imam Malik - menyusun buku al-Muwatta. Ibn Ishaq - menyusun sejarah hidup Nabi Muhammad. Imam Abu Hanifah - menyusun fikah dan pendapat ijtihad. Imam SyafiI,Imam Ahmad Bin Hanbal. - ilmu tafsir,ilmu sirah dan ilmu hadis dipisahkan. 4. -karya-karya Yunani dan Sanskrit ; -mencipta,membaharui dan menambahbaikan. -memuatkan keterangan dan ulasan. -meningkatkan pe ngetahuan dan menjadi warisan bernilai. 5. -daripada lenyap. -mengekalkan hasil penulisan zaman gelap. -membuka mata ilmuan Eropah sehingga mencetuskan Zaman Renaissance. D. Soalan KBKK. 1.Pada pendapat anda,terangkan peranan yang dimainkan baitulhikmah semasa berada di bawah kepimpinan Bani Abbasiyah. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

E.Peta Minda

Tajuk : Sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah. Rujuk maklumat dalam jawapan C di atas. B_________________ . P__________________ . Ulama m________ ___________ dan_______ ______________ P________________ hasil t_________________ Memelihara w_____ i_____

Sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah

Tajuk : Kerajaan Turki Uthmaniah Kemahiran :

Aras 1 - i.Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah. ii.Menyatakan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. Aras 2 - i.Mengklasifikasikan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. ii.Menghuraikan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. Aras 3 - i.Menghubungkaitkan kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menjadi perintis kepada kemajuan dan pemodenan barat. a. Aktiviti 1 : Menyusun Peristiwa Secara Kronologi. Tajuk : Latar belakang dan pembentukan Kerajaan Turki Uthmaniah. Rujuk maklumat pada m/s 158 dan 159 buku teks Sejaeah Tingkatan 4. Susun peristiwa berikut mengikut urutan ; a.Nama kerajaan Turki Uthmaniah berasal daripada nama pengasasnya iaitu Uthman bin Ertughrul bin Sulaiman Shah. b.Awal abad ke-20 kerajaan Turki Uthmaniah mula merosot sebab pemimpin lemah,keruntuhan sistem cukai,pemberontakan dan pertambahan penduduk sukar dikawal. c.Uthman berjaya menumpaskan tentera Byzantine pada tahun 1301 menyebabkan ramai ghazi dan pemimpin masyarakat bersatu dengannya. d.Perluasan ini diteruskan semasa pemerintahan Murad I dan Bayezid I. e.Kerajaan Saljuk berjaya menguasai kerajaan lain di Anatolia dan membentuk kerajaan Uthmaniah. f.Penawanan Istanbul (Constantinople) oleh Mehmed II sehingga kematian Sulaimen I adalah zaman pengukuhan empayar. g.Kerajaan Turki Uthmaniah merupakan kerajaan Islam yang berjaya menguasai kawasan paling luas iaitu 400 000 batu persegi. h.Anaknya Orhan I meneruskan usaha perluasan kuasa di Marmara, Pantai Eagean,Angkara dan Gallipoli. i.Merupakan kerajaan Islam paling lama memerintah iaitu hampir 600 tahun.

Aktiviti 2 : Melengkapkan Pernyataan. Tajuk : Sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah.

Rujuk maklumat daripada m/s 160 dan 161 buku teks Sejarah Tingkatan 4. 1.Kerajaan ini mewujudkan __________ iaitu kesatuan orang Islam di seluruh dunia.Istanbul dianggap pusat pentadbiran dunia Islam. 2.Pada tahun 1517,Sultan Selim 1 berjaya menguasai _________ dan menggunakan gelaran Pelindung Dua Bandar Suci,Makkah dan Madinah. 3.Suleiman I memperkenalkan Sistem Perundangan yang dikenali sebagai_______________ . 4.Jawatan _______ dan _______ menjadi sebahagian organisasi pentadbiran agama Islam. 5.Jawatan _______________ iaitu ketua Ulama diperkenalkan untuk mengeluarkan fatwa. 6.Pusat pertemuan dalam jalinan ____________ timur dan barat serta dunia Islam dan bukan Islam. 7.Memperkenalkan sistem yang menggalakkan ____________ individu mewujudkan mobiliti sosial yang luas di Eropah. 8.Wujud sistem ____________ dan sistem pendidikan lain seperti sekolah pengetahuan akademik,sekolah sastera,maktab tentera,maktab teknik dan kolej perubatan. 9.Bidang penulisan ______________ dipelopori oleh golongan intelektual seperti Mehmed al-Fanari dan Molla Lufti. Ensiklopedia Katip Celebi masih menjadi rujukan kini. 10.Menubuhkan _________________ di masjid,hospital dan rumah. 11.Sumbangan yang berkekalan sehingga kini ialah seni bina masjid.Rekaan Mimar Sinan yang terkenal ialah ___________________ (Masjid Sultan Ahmed). Aktiviti 3 ; Melengkapkan Rajah. Lengkapkan rajah berikut berpandukan pernyataan yang dilengkapkan dalam aktiviti 2 di atas. Aspek Huraian Sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniah

1.Pembinaan Empayar

i) Kerajaan ini mewujudkan . . ii) Pada tahun 1517, .. . i) Suleiman I . . ii) Jawatan . . iii) Jawatan Sheikh ul-Islam .

2.Perundangan

3.Ekonomi 4.Sosial 5.Pendidikan 6.Ilmu Pengetahuan

i) Pusat pertemuan . . i) Memperkenalkan sistem . . i) Wujud sistem i) Bidang penulisan . . ii) Menubuhkan . i) Sumbangan .

7.Seni Bina

Tajuk : Faktor Penyebaran Islam Ke Eropah Kemahiran :

Aras 2 - ii.Menghuraikan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. Aras 3 - i. Menghubungkaitkan kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah,Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menjadi perintis kepada kemajuan dan pemodenan barat. Aktiviti 1 : Melengkapkan Pernyataan. Muird-murid melengkapkan pernyataan yang diberikan dengan jawapan yang disediakan. Tajuk : Faktor Penyebaran Islam Ke Eropah. Rujuk m/s 162 dan 163 buku teks Sejarah Tingkatan 4.

Akidah, Politik,

akhlak,

ghazi,

kepahlawanan, Byzantine,

infrantri, gereja,

tentera elit, diplomasi,

John VI Cantacuzens, Gereja Ortodoks, toleransi,

Uthmaniah, Turki, sufi,

kecemerlangan, asimilasi.

imbuhan hasil,

1.Pegangan __________ yang kukuh dan ________ yang tinggi di kalangan orang Islam. 2.Contohnya tentera Islam mempunyai semangat _______ iaitu semangat ____________ dan sanggup berkorban demi penyebaran Islam. 3.Sistem ketenteraan yang tersusun seperti menggunakan senjata moden,mempunyai tentera berkuda,kumpulan ________ yang kuat,kumpulan _______ iaitu kumpulan tentera elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan dan armanda laut yang kuat. 4.Keadaan ______ yang tidak stabil di Eropah membantu memudahkan kemasukan Islam ke Eropah.Contohnya pada 1346 M. Maharaja ________________________ sendiri membuat perjanjian dengan Orhan untuk menuntut takhta kerajaan Byzantine dengan bantuan kerajaan Uthmaniayah. 5.Kelemahan dan kejatuhan kerajaan ___________ menyebabkan institut ________ tidak lagi mampu memberi perlindungan kepada masyarakat di situ. 6.Dasar toleransi dan ___________ digunakan.Contohnya kerajaan __________ mengiktiraf kedudukan,perundangan dan harta _________ _________ serta membenarkan mereka melindungi kepentingan masyarakat Gereja Ortodoks di Balkan. 7.Dasar sosial Islam berlandaskan _______________ individu menarik minat orang Kristian memeluk Islam.Sistem ini membolehkan setiap individu mendapat ____________ daripada usahanya. 8.Penghijrahan orang_________ ke Balkan dan membina petempatan di kawasan mubaligh Islam iaitu kumpulan _____.Pengajaran kumpulan ini yang menekankan ___________ dan

____________ telah menarik ramai orang Kristian memeluk Islam. Aktiviti 2 : Lengkapkan rajah berikut berdasarkan pernyataan dalam aktiviti 1 di atas. Faktor Penyebaran 1.Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. 2.Kekuatan ketenteraan kerajaan Islam. 3.Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah. 4.Kejatuhan Kerajaan Byzantine. i. ii. Huraian

i.

i.

i.

5.Dasar politik dan hubungan keagamaan kerajaan Byzantine. 6.Dasar sosial Islam. 7.Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan dan usaha para pendakwah di situ

i.

i.

i.

Tajuk : Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia Kemahiran :

Aras 1-i.Menandakan lokasi dan menamakan tamadun lain yang bertembung dengan tamadun Islam. ii.Menyatakan cara pertembungan tamadun lain di dunia. iii.Menyatakan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. Aras 2-i.Menghuraikan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. ii.Menghuraikan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. Aras 3-i. Menganalisis dengan contoh tamadun Islam dan tamadun lain di dunia saling mempengaruhi. Aktiviti 1: Mencari Maklumat. Jawab soalan latihan yang diberikan. Tajuk : i) Pengenalan Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia. ii) Cara Pertembungan. Rujuk maklumat pada m/s 164 buku teks Sejarah Tingkatan 4. I. Pengenalan a. Apakah perkara yang berlaku dalam proses pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain ? . . b.Senaraikan tamadun-tamadun lain yang dimaksudkan? i. . . ii. .. . iii. . . iv. . . v. . . vi. . vii. . viii. . II. Cara Pertembungan a.Bagaimanakah pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain berlaku? - Pertembungan berlaku melalui : i. . ii . iii . iv . v. .. .

Aktiviti 2 ; Melengkapkan Maklumat. Tajuk : Cara Pertembungan.

Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan kemudian bina peta visual dengan fakta-fakta yang digelapkan. Rujuk m/s 164 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Pemahaman, Yunani-Rom, Qayrawan, Mozarab, Syam, intelektual, jarak jauh.

i.Aktiviti perdagangan dan perniagaan. - saudagar Islam melakukan perdagangan jarak jauh. - Nabi Muhammad s.a.w. berniaga ke ____________ (Syria). - penguasaan Teluk Parsi,Laut Merah dan timur Mediterranean membolehkan penguasaan perdagangan ____________________. - berdagang sehingga ke Canton, China. ii.Hubungan diplomatik. -membolehkan orang Islam mengetahui cara hidup,berfikir,pandangan politik,keagamaan,ekonomi dan pentadbiran kerajaan. -dapat menjalinkan hubungan baik, aman dan wujud ________________ . -contohnya; -peneroka Islam zaman Bani Umaiyah dihantar ke utara selat Gilbraltar bertemu dengan bukan Islam Cordova,Valencia dan Rhonda. -hubungan kerajaan Abbasiyah dengan Negara-negara Eropah,India dan China. iii.Proses penaklukan dan ketenteraan -Khalifah Umar mengarahkan Amr ibn al-As menakluki Mesir. -Berlaku pertembungan dengan tamadun Mesir serta __________________ yang sudah bertapak disitu. -pertembungan dengan tamadun Parsi apabila menguasai Iraq dan Iran. -Umaiyah menakluki __________ di Utara Afrika kemudian ke Sepanyol dan bertembung dengan tamadun Eropah. -Bani Uthmaniah menakluki kawasan Balkan bertembung dengan tamadun Rom (Empayar Byzantine) iv.Kebudayaan -kemasukan Islam ke Sepanyol membawa kemunculan budaya baru ; -bahasa Arab menjadi bahasa utama. -muncul golongan ___________(orang Kristian tempatan tetapi mengamalkan budaya Islam dan berbahasa Arab) v.Pertembungan Intelektual -antara ahli fikir Islam dengan bukan Islam. -pertukaran _______________ dengan masyarakat Eropah.

iii. Bina peta visual.

Aktiviti perdagangan dan perniagaan

Nabi . Penguasaan .. . .

Hubungan diplomatik Cara Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia

Mengetahui .. .. . .

Proses penaklukan dan ketenteraan

Pertembungan . . Parsi . . Menakluki Qayrawan . Menakluki .

Kebudayaan

Kemunculan budaya baru ; i. bahasa . . ii.muncul golongan . . Pertukaran intelektual .. .

Pertembungan Intelektual

Aktiviti 3 ; Melengkapkan Sub -Tajuk. Lengkapkan sub tajuk yang disediakan dalam pernyataan di bawah.

Tajuk : Kesan Pertembungan Antara Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain. Rujuk maklumat pada m/s 165,166,167,168 dan 169 buku teks Sejarah Tingkatan 4. Perdagangan, Politik, Kebudayaan, Penyebaran Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengembaraan dan penerokaan, Kesusasteraan, Proses Urbanisasi dan organisasi sosial. Keagamaan, Kesenian,

1. i. Sistem kehidupan masyarakat berubah. ii. Akidah dan syariah Islam diterima. iii. Perundangan berasaskan al-Quran dan hadis. iv. Tidak menghapuskan adat dan budaya masyarakat setempat. 2. i. perluasan kawasan penyebaran Islam ii. pembentukan kerajaan Islam contohnya kerajaan Delhi Mughal di India iii.Umaiyah,Abbasiyah dan Uthmaniah mempunyai kerajaan pusat yang kuat dan empayar yang luas. vi. amalan politik dunia Islam adalah sama 3. i. menjaga keselamatan laluan perdagangan dengan armanda laut semasa kerajaan Uthmaniah ii. pusat-pusat ekonomi Islam seperti Teluk Parsi,Laut Merah,Laut Mediterranean dan Laut Hindi iii. abad ke 7 M pedagang Islam berdagang ke timur dan barat. 4. i. undang-undang saksama di kawasan naungan kerajaan Islam ii. sistem sosial Islam berlandaskan kecemerlangan individu dan bukannya keturunan. 5. i. pengaruh Islam dalam kehidupan harian. ii. golongan bukan Islam (Mozarab) mengamalkan cara hidup Islam. iii. zaman pertengahan hingga Renaissance tatasusila Islam mempengaruhi kehidupan harian Eropah. iv. golongan Mudejar,iaitu orang Islam setempat di Eropah walaupun golongan minoriti di kawasan Kristian tetapi memainkan peranan penting. 6.

i. kurikulum bukan sahaja menekankan aspek pendidikan agama tetapi juga sains,matematik dan teknologi. ii. zaman Abbasiyah pelajar di institusi Islam dikehendaki mempelajari ilmu mantik,logik,matematik,geografi,sejarah,sains fizikal dan biologi. 7. i. Cendikiawan Islam bertukar pendapat dengan bukan Islam. ii. Mengumpulkan maklumat dan teks penulisan sebelumnya. iii. Terjemahan karya Aristotle, Plato,Galen dan Hipocrates. iv. Penubuhan baitulhikmah. v. Cendikiawan Islam dalam bidang perubatan seperti ; a. Zakaria al-Razi (865-925 M) dalam bidang perubatan. b. Al-Zahrawi (936-1013 M) perubatan dan farmasi. c. Ibn Sina (980-1037 M) falsafah dan perubatan vi. Al-Khawarizmi,al-Battani,Abu Ishaq,al-Biruji dan al-Bitruni bidang matematik dan astronomi. vii. Al-Farabi,al-Miskaway dan al-Mawardi bidang politik dan undang-undang. viii. Ibn Sina,al-Kindi,Fakhr al-Din,al-Razi,Ibn al-Arabi,Ibn Rushd dan Imam Ghazali dalam bidang mantik dan falsafah ix. Ibn Rushd ahli perubatan,astronomi dan falsafah,tulisan beliau dijadikan rujukan di Eropah sehingga tercetusnya zaman Renaissance. 8. i. Contoh-contoh sasterawan Islam serta puisi dan novel yang dihasilkan ; a. Omar Khayyam : Karya Rubaiyah. b. al-Jahiz : Karya Kitab al-Bayan. c. Jalal ad-Din Rumi : puisi ketuhanan. d. Rabiah al Adawiah : pemuisi wanita yang terkemuka dengan puisi bertemakan ketuhanan dan kaitan dengan manusia. 9. i. Seni bina Islam menonjolkan kepercayaan tauhid dan akidah. ii.Contohnya; a.Masjid Cordova dan Istana Alhambra,Granada di Sepanyol. b.Masjid Biru (Masjid Sultan Ahmed) di Istanbul. 10. i. Catatan pengembara Islam menjadi rujukan sejarawan,sosiologi dan antropologi. ii.Contohnya; a.Ibn Battuta mengembara ke China,India dan Afrika. b.al-Mascudi mengembara ke China,Parsi,India dan Afrika Timur. c.Ibn Fadhlan mengembara ke utara Eropah abad ke-12 M. Aktiviti 4 : Penyoalan Lisan. Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan tajuk Kesan Pertembungan

dalam aktiviti 3 di atas. 1. Bagaimanakah keadaan hidup penganut Islam dan penduduk jajahannya? 2. Apakah dasar sistem perundangan Islam? 3. Apakah nama negara bukan Islam yang mempunyai ramai penganut Islam? 4. Apakah nama kerajaan Islam yang mempunyai kerajaan pusat yang kuat? 5. Mengapakah keselamatan laluan perdagangan di kawasan kerajaan Islam perlu diberi perhatian? 6. Namakan beberapa pusat ekonomi Islam yang penting? 7. Apakah asas utama sistem sosial Islam? 8. Siapakah golongan Mozarab yang terdapat di Sepanyol semasa zaman pemerintahan bani Umaiyah? 9. Siapakah pula golongan Mudejar? 10. Selain daripada ilmu Islam apakah ilmu lain yang perlu dipelajari oleh pelajar Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah? 11. Namakan tiga orang cendikiawan Islam yang penting dalam bidang perubatan? 12. Hasil tulisan tokoh Islam manakah yang menjadi rujukan dan kuat mempengaruhi pemikiran di Eropah? 13. Siapakah nama pemuisi wanita yang terkenal dengan puisi bertemakan ketuhanan? 14. Namakan tiga monumen terkenal hasil daripada seni bina dan seni ukir Islam di Sepanyol dan Istanbul? Aktiviti 5 : Aktiviti Pengukuhan. Lengkapkan pernyataan dalam rajah berikut. Tajuk : Kesan Pertembungan. Kesan pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia Aspek 1.Keagamaan Huraian Sistem kehidupan masyarakat berubah dengan menerima dan Islam berasaskan al-Quran dan hadis tanpa Menghapuskan .. dan asal. Perluasan kawasan penyebaran Islam dan pembentukan kerajaan Islam contohnya kerajaan.. di India.Kerajaan Umaiyah,Abbasiyah dan Uthmaniah Mempunyai. yang kuat dan empayar yang luas. laluan perdagangan terjamin dengan perlindungan armanda laut semasa kerajaan Uthmaniah. Undang-undang yang .......... di kawasan naungan kerajaan Islam

2.Politik

3.Perdagangan 4.Proses urbanisasi dan organisasi sosial 5.Kebudayaan

Pengaruh Islam dalam kehidupan harian termasuk golongan

bukan Islam (.) mengamalkan cara hidup Islam serta mempengaruhi kehidupan harian Eropah. 6.Pendidikan 7.Penyebaran Ilmu Pengetahuan 8.Kesusasteraan . 9.Kesenian 10.Pengembaraan dan Penerokaan Seni bina Islam menonjolkan kepercayaan dan akidah. Catatan pengembara Islam menjadi sejarawan, sosiologi dan antropologi. Bidang menekankan aspek pendidikan ., sains,matematik dan teknologi. Cendikiawan Islam bertukar ... dengan bukan Islam, mengumpulkan maklumat dan teks penulisan sebelumnya serta penubuhan . . Lahirnya sasterawan Islam dalam bidang ... dan

Aktiviti 6 : Pengukuhan. Bina peta minda. Tajuk : Kesan Pertembungan. K P. P.. Proses. dan . sosial K P. Kesan Pertembungan P dan P. K. K.. P. I.. P.

Aktiviti 7 : Soalan KBKK. 1.Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,bagaimanakah cara-cara kehidupan sosial yang dicadangkan oleh Islam? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA. Teori Kedatangan Islam Ke Asia Tenggara. ( M/S. 175 -178 ) Aras 1 - Melakarkan arah kedatangan Islam ke Asia Tenggara. - Menyatakan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Aras 2 - Menghuraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara Tajuk Aktiviti : Dari Mana Asal Usul Saya ?

Cadangan Aktiviti : 1. Guru meminta murid melakar arah kedatangan agama Islam mengikut 3 teori kedatangan agama Islam ke Asia Tenggara dan melengkapkan petunjuk peta. Arahan : Lakarkan arah kedatangan agama Islam mengikut 3 teori kedatangan agama Islam ke Asia Tenggara. ( rujuk ms. 175 : Buku Teks Sejarah)

SEMENANJUNG TANAH ARAB

CHINA PARSI INDIA

Petunjuk. Islam datang dari Islam datang dari Islam datang dari China India Semenanjung Tanah Arab 1

Aktiviti

: Twister

Cadangan Aktiviti : 1. Guru mengarahkan pelajar menyusun semula nama tokoh di dalam jadual yang diberikan. 2. Guru mengarahkan pelajar menulis semula nama tokoh tersebut ke dalam ruangan jawapan yang disediakan Arahan : Susun semula maklumat tentang nama tokoh dalam jadual di bawah. (M/S. 175-178)

Teori Kedatangan Islam Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab

Tokoh Cdowarfr Jhno

Jawapan John Crawford

Sdey Mammuhad Nibauq Elamnuel Ghodina Ediare Islam datang dari China Q. S. Timiaf Islam datang dari India Skounc Hejrugorn

Syed Muhammad Naquib

Emanuel Gadinho Eredia

S . Q Fatimi

Snouck Hurgronje

Aktiviti :

Teka Nombor

Arahan Aktiviti : 1. 2. Arahan : Pelajar diminta mengenal pasti pendapat atau bukti yang tepat dengan teori. Pelajar diminta menulis nombor pernyataan yang betul dengan padanan teori yang sesuai.

Padankan pernyataan di bawah. (M/S. 175 178)

Teori Kedatangan Islam Islam datang dari Arab


1 3 9

Pendapat dan Bukti 1. Pedagang Arab yang berdagang ke China telah singgah di pelabuhan utama Asia Tenggara. 2. Batu nisan Malik al-Salih di Pasai. 3. Persamaan bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan Tanah Arab.

Islam datang dari China


4 6 7

4. Khan Fo atau Canton telah menjadi pusat perniagaan terkenal bagi pedagang Arab beragama Islam. 5. Kewujudan unsur kebudayaan Hindu di Asia Tenggara. 6. Berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam di Canton ke Asia Tenggara.

Islam datang dari India


2 5 8

7. Persamaan unsur seni bina di China dan di Asia Tenggara. 8. Hubungan perdagangan telah lama wujud antara India dan Asia Tenggara. 9. Banyak karya tempatan menceritakan bahawa pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Tanah Arab.

Penyebaran Islam Di Asia Tenggara. (M/S. 179 185) Aras 1 Aras 2 Aras 3 Menyenaraikan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara Menghuraikan cara penyebaran dan penerimaan Islam di Asia Tenggara Merasionalkan keistimew aan Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk memeluk Islam

Aktiviti Cadangan Aktiviti : 1.

Lengkapkan Saya.

Guru meminta pelajar mengisi tempat kosong dengan huruf yang sesuai. (bagi pelajar atau kelas lemah dan sederhana)

2.

Guru meminta pelajar mengenal pasti sendiri cara penyebaran Islam dengan hanya memberikan gambar atau huraian sebagai panduan pelajar. (bagi kelas yang baik atau cemerlang).

Arahan :

Lengkapkan maklumat dalam carta di bawah.

Cara Penyebaran

Perd a g a ng a n Melalui :1. Perbualan antara pe d a g a ng. 2. Sifat mah mu d a h pedagang Islam. 3. Hubungan baik dengan pembesar
t e mp a t a n.

Pengislaman R a j a dan golongan ba ngs a wa n

Kelahiran Kera j aa n Is la m . (melalui penguasaan baru). ka w a s a n Peranan m u b ali g h.

Perk a h wi n an 1. Perkahwinan Siasah iaitu

Keistimewaan

Isla m.

perkahwinan di kalangan kerabat diraja. 2. Perkahwinan Biasa iaitu

Peranan Pusa t Kebudayaan Contohnya :1. Ache h 2. Riau 3. Samudera

perkahwinan di antara pedagang Islam atau ulama Islam dengan penduduk tempatan.

Pa sa i

Pengaruh Islam Di Asia Tenggara. Aras 1 Aras 2 (a) Menyatakan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara Menyenaraikan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara Menghuraikan pengaruh Islam dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Asia Tenggara

Pemerintahan dan Pentadbiran (M/S .185 187) Aktiviti Cadangan Aktiviti : 1. Guru mengarahkan pelajar mengenalpasti maklumat di dalam Jadual B yang dapat menghuraikan kata kunci dalam Jadual A dan kemudian melengkapkan Jadual A. Lengkapkan kata kunci di dalam jadual A dengan berpandukan maklumat di dalam jadual B. Jadual A Kata Kunci Mufti Ketua Institusi Agama Negeri Gelaran Khalifah Jihad Syariah Mufti menjadi penasihat Sultan. Sultan menjadi ketua Negara. Institusi Kesultanan diperkenalkan. Islam sebagai agama rasmi. Negeri menggunakan nama Islam. Pemerintah menggunakan gelaran Sultan. Sultan menjadi Khalifah Allah. Semangat jihad digerakkan. Undang-undang Syariah diperkenalkan. Jadual B 1. Undang-undang Syariah diperkenalkan. 2. Institusi Kesultanan diperkenalkan. 3. Islam sebagai agama rasmi. 4. Sultan menjadi ketua Negara. 5. Pemerintah menggunakan gelaran Sultan. 6. Sultan menjadi Khalifah Allah. 7. Semangat jihad digerakkan. 8. Negeri menggunakan nama Islam. 9. Mufti menjadi penasihat Sultan. 6 Huraian : Cari Jodoh.

Arahan

(b)

Sistem Pendidikan (M/S. 187 -188)

Aktiviti

: Twister

Cadangan Aktiviti

1. Guru mengarahkan pelajar supaya menyusun semula huruf tersebut untuk menghasilkan nama institusi pendidikan yang sepatutnya. 2. Guru meminta pelajar menulis jawapan yang betul dalam ruang kosong yang disediakan.

Arahan : Susun semula perkataan di bawah.

KONDOP ( PONDOK ) Wujud institusi pendidikan formal

SIANAT ( ISTANA )

UURAS ( SURAU )

PERASENNT ( PESANTREN )

SAHDAMAR ( MADRASAH )

(c)

Bahasa dan Kesusasteraan (M/S. 188 -189 ) Cadangan Aktiviti : Pelajar diminta memilih jawapan tepat dengan pernyataan dan menulis jawapan yang betul di dalam ruang kosong yang disediakan. Arahan : Isi ruang kosong yang disediakan dengan pilihan jawapan yang tepat.

Bahasa dan Kesusasteraan


1. Wujud tulisan .. ( Jawi / Rumi ). 2. Istilah ( Arab / Sanskrit ) diguna dalam Bahasa Melayu. 3. Bahasa ... (Arab / Melayu ) jadi lingua-franca di Kepulauan Melayu. 4. Bahasa (Melayu / Arab ) jadi bahasa ilmu. 5. Bahasa Melayu jadi . (lemah / mantap ). 6. Hasil sastera digu nakan untuk ......... (berhibur / mengkritik).

(d)

Cara Hidup (M/S. 189 190)

Cara Hidup
Islam sebagai addin atau satu cara hi dup Cara berpakaian Contoh :-

Amalan bergo t o n g - r o y o n g. 8
Ber songkok

Konsep persaud a r a a n. Konsep persamaan t a r a f

(e)

Kesenian dan Ekonomi (M/S. 190 191).

Aktiviti : Turun Tangga, Naik Tangga.

Cadangan Aktiviti

Pelajar diminta mengenal pasti maklumat yang diberikan dan menentukan sama ada ia adalah berkaitan dengan aspek kesenian atau ekonomi.

Arahan : Kenal pasti maklumat di bawah sama ada A atau B.

A B

- Kesenian Ekonomi

1. Larangan amalan riba B 2. Baitulmal diperkenalkan di Acheh. A 3. Seni khat pada batu nisan dan ukiran kayu. 4. Pengaruh seni bina Islam pada bangunan masjid 5. Galakan supaya rajin bekerja dan mencari rezeki yang halal 6. Unsur seni bina dicantum dengan unsur tumbuh-tumbuhan. 7. Tulisan abjad Arab dan Jawi pada batu nisan 8. Larangan perbuatan mengemis B 9. Saranan agar berjimat cermat. B 10. Galakan agar berdagang. B

A B A A

Soalan KBKK

Cadangan Aktiviti : 1. Guru menggalakkan pelajar mengemukakan pendapat mereka sendiri untuk menjawab keduadua soalan KBKK tersebut.

Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita ?

Kita ni kan dah tua ? Mengapa kita mesti nak bersusah payah menimba ilmu pengetahuan ?

Hari-hari nak marah. Cubalah bercakap lemah lembut sedikit. Macamana nak suruh orang hormati dia kalau dia sendiri tak tahu menghormati orang lain. Aku tak sukalah orang yang tak sopan macam ni

Aku kena sambung belajar ni... Kalau tak, aku akan ketinggalan. Aku kena tingkatkan taraf hidup. Nak cari pekerjaan yang lebih bagus pun susah nanti kalau aku tak berilmu.

10

11

BAB 8

PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT.

(a) Pengaruh Islam Terhadap Politik. Aras 1 Aras 2 Menyatakan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek perundangan. Menghuraikan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. Menjelaskan dengan contoh pengaruh Islam dalam undangundang tidak bertulis (Hukum Adat) dan undang-undang bertulis.

(i)

Pentadbiran (M/S 196 198) Aktiviti Cadangan Aktiviti : : Lengkapkan Saya.

Pelajar diminta melengkapkan carta grafik secara berkumpulan.

Arahan : Isikan ruangan kosong dengan menggunakan maklumat yang disediakan. 1. 2. 3. 4. Daulat Pemimpin orang mukmin Bayangan Allah di muka bumi Iskandar Zulkarnain 5. 6. 7. 8. Ulama Kuasa tertinggi Pewarisan Adat istiadat

Sultan menggunakan istilah Zillullah fil-alam dan Zillullah fir-ardh yang bermakna bayangan Allah di muka bumi P E Sultan dikatakan berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain N T A D Sultan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. B I R A Konsep daulat mengikat rakyat dengan pemerintah. N

Gelaran Khalifatul Mukminin yang bermaksud pemimpin orang mukmin turut digunakan.

Institusi sultan kekal sebagai institusi berdasarkan pewarisan

Golongan ulama menjadi penasihat kepada sultan.

Wujud pelbagai adat-istiadat seperti adat pertabalan raja.

(ii) Perundangan (M/S . 198 200) Aktiviti Cadangan Aktiviti : : Cari Jodoh.

Guru boleh melaksanakan aktiviti ini dalam bentuk kuiz secara lisan dan berkumpulan.

Arahan : Sila lengkapkan jadual di bawah dengan berpandukan pilihan jawapan yang diberikan. Adat Perpatih Datuk Perpatih Nan Sebatang Negeri Sembilan Naning Matrilineal Jurai Perempuan Utamakan anak perempuan Tidak boleh berkahwin sesama suku. Adat Temenggung Datuk Ketemenggungan Negeri yang Negeri lain di Tanah mengamalkan Melayu Sifat Keutamaan Pewarisan harta Parilineal Jurai Lelaki Utamakan anak lelaki Bebas berkahwin dengan sesiapa sahaja asalkan tidak melanggar hukum Islam Ciri-ciri Pengasas Pilihan Jawapan 1.Datuk Perpatih Nan Sebatang 2.Datuk Ketemenggungan 1.Negeri Sembilan 2.Negeri lain di Tanah Melayu 3.Naning 1.Parilineal 2.Matrilineal 1.Jurai Perempuan 2.Jurai Lelaki 1.Utamakan anak lelaki 2.Utamakan anak perempuan 1.Tidak boleh berkahwin sesama suku. 2.Bebas berkahwin dengan sesiapa sahaja asalkan tidak melanggar hukum Islam

Perkahwinan

Undang Undang Tidak Bertulis Undang Undang Bertulis

Undang-Undang Bertulis

Intipati / Isi Kandungan 1.Tanggungjawab raja dan pembesar 2. Pantang larang di kalangan anggota masyarakat 3. Hukuman terhadap kesalahan jenayah 4. Undang-undang keluarga 5. Permasalahan ibadah 6. Jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu. 1. Nakhoda sebuah kapal dianggap seperti Imam 2. Anak buah kapal sebagai Makmum 2

Pilihan Jawapan

Hukum Kanun Melaka

Undang-Undang Laut Melaka

1.Imam 2. Raja 3. Jenayah 4. Makmum 5. Keluarga 6. Pembesar 7. Anggota masyarakat 8. Ibadah 9. Hukuman

(b) Pengaruh Terhadap Sosiobudaya. Aras 1 - Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi. Aras 2 - Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi. - Menghuraikan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi. Aras 3 - Mewajarkan kepentingan tulisan jawi dalam memartabatkan identiti Negara. (i) Pendidikan (M/S . 201 203) Arahan : Aktiviti : Betulkan Saya

Tandakan ( ) atau ( X ) bagi pernyataan yang diberi. 1. Berlaku dalam institusi keluarga. 2 .Penekanan terhadap pengajaran nilainilai moral. 3. Pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian. 4. Kemahiran dipelajari melalui :a. b. c. d. Cerita lisan Pemerhatian Pantun Latihan ( ( ( ) ) )

Tidak Formal

( ( ( ( ( ( ( ( (

x x x x

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

5. Nilai-nilai murni diserapkan melalui :a. Cerita binatang b. Pantun c. Guru d. Teka-teki e. Latihan berterusan

PENDIDIKAN

Formal

1.Pendidikan berkaitan kemahiran pertukangan. ( x 2. Sebelum Islam, pendidikan adalah untuk semua golongan. ( x 3. Pendidikan diadakan di rumah dan istana. ( 4. Masjid, surau, madrasah dan pondok menjadi pusat pendidikan. ( 5. Pengajaran Al-Quran ditekankan di rumah. ( 6. Buku hikayat disimpan di istana. ( 7. Masjid dan surau menjadi pusat pertemuan dan perkumpulan masyarakat. ( 8. Pengajian di pondok menyediakan pelajar untuk menjadi petani yang lebih baik. ( x 9. Tiga tahap pendidikan di madrasah iaitu :a. Rendah ( x b. Permulaan ( c. Pertengahan ( d. Menengah ( x e. Tinggi ( x f. Pengkhususan ( 10.Pendidikan di madrasah di awasi oleh mudir. ( 3

(ii)

Bahasa Dan Kesusasteraan (M/S . 203 205)

Aktiviti

Padankan Saya.

Cadangan Aktiviti :

Bagi kelas baik atau cemerlang, guru boleh meminta pelajar mengenal pasti sendiri maklumat tersebut dengan berpandukan buku teks. (tanpa memberikan pilihan jawapan kepada pelajar).

Arahan

Lengkapkan jadual berikut dengan berpandukan jawapan pilihan yang disediakan. Bahasa Selepas Kedatangan Islam Tulisan Jawi Huruf Arab Perkataan daulat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pilihan Jawapan Tulisan Kawi Tulisan Jawi Tulisan Rencong Tulisan Pallava Huruf Arab Perkataan daulat

Sebelum Kedatangan Islam Tulisan Kawi Tulisan Rencong Tulisan Pallava

Kesusasteraan Sebelum Kedatangan Islam Selepas Kedatangan Islam Cerita Jenaka Cerita Binatang Bawang Putih Bawang Merah Teka teki Pantun Hikayat Amir Hamzah Syair Dahulu Kala Hikayat Abu Nawas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cerita Jenaka Hikayat Amir Hamzah Cerita Binatang Bawang Putih Bawang Merah Syair Dahulu Kala Teka teki Hikayat Abu Nawas Pantun

(iii) Kesenian Arahan :

(M/S .205 207 ) Lengkapkan maklumat di bawah. Aktiviti : Wheel Of Fortune

KESENIAN
1. M a s j i d 2. M i h r a b Seni Bina 3. M i m b a r 4. T e l a g a 5. B u m b u n g

Seni Epigrafi Tulisan K h a t

T u mb u h T uubuh a n Motif Seni Ukir Bu ng a - b u n g a a n

Geom e tr i

Gha z a l

Seni Persembahan

Na zam

5 Tarian

Da bus

(iv)

Gaya hidup ( M/S . 207 - 208) Aktiviti : Mencari Jodoh

Cadangan Aktiviti 1. 2.

Guru boleh mengemukakan pernyataan tersebut secara lisan. Pelajar diminta mencari jawapan untuk melengkapkan pernyataan tersebut dengan menggunakan teka silangkata yang diberikan. : Kenal pasti jawapan bagi setiap pernyataan dalam teka silangkata berikut. Jawapan Ikrar Pemakanan Ciri Pak Long Salam Royong

Arahan Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pernyataan Sultan melafazkan . semasa majlis pertabalan baginda. Pertabalan raja yang baru dibuat sebelum istiadat .. Amalan pembacaan .. dimansuhkan selepas kedatangan Islam Contoh panggilan hormat bagi orang tua. Tuan rumah wajib menjawab .. dalam adat berziarah. Majlis perkahwinan dan berkhatan misalnya dilakukan dengan semangat gotong - .

A E B P H I K I

L P E E A H T N

I A E M A L A S

M K W A Q T D Y

S L R K E S U L

E O D A Y S H A

K N F M R F A N

O G R A U P N I

L U I N U I A K

I T A M E N G E

R O Y O N G N W

I E J E R M T Q

C S H Y U I U Q

(c) Pengaruh Islam Dalam Ekonomi

(i)

Perdagangan (M/S . 209 210 )

Aktiviti

Pasangan Serasi

Cadangan Aktiviti 1.

Guru meminta pelajar memadankan maklumat dalam ruangan B dengan maklumat dalam ruangan A.

Arahan :

Padankan maklumat dalam ruangan A dan ruangan B. Ruangan B C E D A B A. B. C. D. E. Undang-Undang Laut Timbang dan sukat Pedagang Islam Laksamana Perdagangan

Ruangan A 1. Dominasi oleh 2. Melaka jadi pusat 3. Wujud jawatan ...... 4. . Melaka digubal 5. Pengenalan sistem

(ii)

Matawang ( M/S. 210 ) Arahan : Lengkapkan maklumat di dalam jadual berikut. Aktiviti : Kenali Aku.

Mata Wang
Emas

Timah Negeri Matawang Negeri Bulat Berat satu kati lapan tahil Nama sultan dan tarikh Islam pada mata wang. Wang Katun Berbentuk bulat atau segi enam

Matawang Zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah. Dikenali sebagai kijang Terdapat gambar kijang pada muka wang. Digelar kupang

Melaka

Kedah

Kelantan Johor

Johor

Kedah

Berbentuk seekor ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin

* Tertera nama dan pangkat sultan yang memerintah dan yang mengeluarkannya. * Tertulis gelaran Islam sultan di bahagian belakang mata wang.

Arahan

Kenal pasti nama mata wang di bawah

Mata wang Kijang

Mata wang Ayam Jantan

(c)

Percukaian

(M/S. 211)

Aktiviti Cadangan Aktiviti : 1.

Mari Berniaga.

Pelajar diminta melengkapkan jadual dengan berpandukan gambar dan halamam buku teks yang diberi. : Lengkapkan maklumat dalam jadual berikut.

Arahan

Tempat / Barangan Ceylon, Tanah Arab, Siam, Pegu Jepun, China Beras dan makanan Orang asing dari Kepulauan Melayu Orang asing yang lain

Jenis Cukai Cukai Import

Cukai Diraja

Kadar Cukai (%) 6 % 5 % Tidak dikenakan cukai 3 % 6 %

Soalan KBKK Mengapakah kita mesti mematuhi undang-undang negara kita ?

???

Apakah nilai Islam yang sering ditonjolkan dalam kalangan masyarakat terutamanya di desa?

Mengapakah kita mesti sentiasa menghormati orang lain?

10

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

TAJUK (a) Perubahan masyarakat dan budaya Eropah. i. Zaman Gelap Pengertian, ciri HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Menyatakan keadaan masyarakat Eropah pada Zaman Gelap. Aras 3 Membandingkan sistem Feudal di Eropah dengan cara hidup masyarakat Melayu tradisional.

PERUBAHAN MASYARAKAT DAN BUDAYA EROPAH

Zaman Pertengahan ialah satu jangka masa lebih kurang 1,000 tahun yang berlaku di Eropah. Zaman Pertengahan dapat dibahagikan kepada tiga peringkat.

Lengkapkan garis masa yang menunjukkan tiga peringkat Zaman Pertengahan di Eropah. (m/s 215)

ZAMAN GELAP Selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah telah mengalami zaman mundurnya yang dikenali sebagai Zaman Gelap. Apakah maksud Zaman Gelap? (m/s 215) Zaman Gelap merupakan peringkat awal Zaman Pertengahan. Pada zaman Gelap, Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran serta tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan.

ZAMAN GELAP DAN CIRI-CIRINYA A. Ciri-ciri Politik Zaman Gelap (m/s 215)

SISTEM FEUDAL DI EROPAH

Kami adalah bangsawan lapisan pertama atau baron. Kami memberikan perlindungan kepada petani. Sebagai tukaran, mereka perlu membayar cukai yang tinggi. Jika tidak mampu tanah mereka akan diambil

Beta adalah Raja (King) Beta memberi perlindungan kepada tuan tanah (bangsawan). Sebagai tukaran, mereka perlu memberikan khidmat dan membayar cukai kepada beta.

Kami adalah bangsawan lapisan kedua atau knight.

Kami adalah rakyat biasa atau petani. Kehdiupan kami tidak selamat. Kami terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah / baron. Sebagai tukaran, kami akan membayar cukai yang tinggi. Jika tidak mampu, kami terpaksa menyerahkan tanah dan menjadi hamba.

Jalinan ikatan antara golongan rakyat, tuan tanah dan raja merupakan asas kepada pembentukan Sistem Feudal di Eropah. Apakah maksud Sistem Feudal? (m/s 273) Sistem kemasyarakatan yang dikuasai oleh kaum bangsawan yang melibatkan pembahagian tanah kepada kaum bangsawan. Ciri Sosial Zaman Gelap

B. Ciri Sosial Zaman Gelap Gereja Katolik merupakan institusi yang amat berkuasa. Terangkan ciri-ciri gereja Katolik pada Zaman Gelap (m/s 216) a. Memiliki hartanah yang banyak. b. Memberikan fokus kepada kegiatan amalan agama dan pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja. c. Sering mengongkong kehidupan masyarakat Eropah.

C. Ciri Ekonomi Zaman Gelap Mengapakah kegiatan perdagangan tidak meluas dan ekonomi tidak berkembang pada Zaman Gelap? (m/s 216) Bil 1 Panduan Huraian Perdagangan di perairan pantai Utara dan Barat sering diganggu oleh serangan orang gasar seperti Viking dan Magyar.

Orang Viking dan Magyar

Orang Eropah juga tidak dapat berdagang ke timur Jauh kerana kawasan Mediterranean pada masa itu dikuasai oleh orang Islam. Orang Eropah tidak berupaya menyaingi penguasaan ini.

Orang Islam

Orang Eropah terpaksa menumpukan kegiatan ekonomi mereka kepada sektor pertanian.

Kegiatan pertanian

Perniagaan barangan pertanian pula dikendalikan menerusi sistem tukaran barang kerana mata wang yang terdapat dalam pasaran amatlah terhad.

Penggunaan wang

PERBANDINGAN SISTEM FEUDAL DI EROPAH DENGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA SISTEM FEUDAL EROPAH SISTEM FEUDAL KMM

B D

Susun lapis masyarakat feudal Eropah A : B : C : D : E : Raja / King Bangsawan lapisan pertama / Baron Ahli agama / Kuasa Gereja Bangsawan lapisan kedua / Knight Rakyat biasa / petani / hamba

Susun lapis masyarakat feudal Kesultanan Melayu Melaka F : Raja / Sultan G : Bangsawan / Orang Besar H : Rakyat biasa I : Hamba

ZAMAN KEMUNCAK PERTENGAHAN (m/s 216)

Maksud : Zaman peralihan daripada zaman Gelap ke Zaman Renaissance. Wujud antara tahun 1050 1300 M.

Perubahan-perubahan yang berlaku pada Zaman Kemuncak Pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Gereja memainkan peranan sebagai institusi yang universal dan menjadi ejen penyatuan berlaku perubahan ekonomi yang ketara pertambahan penduduk peningkatan aktiviti pertanian kemunculan perdagangan kemunculan bandar-bandar seperti Venice, Milan dan Florence lahir kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan, pedagang dan ahli perbankan status sosial berasaskan kekayaan (bukan lagi pemilikan tanah) rakyat mula terlibat dalam politik Insitusi Parlimen diwujudkan memberi hak politik kepada rakyat dan menjalinkan hubungan antara rakyat dan pemerintah.

TAJUK (a) Perubahan masyarakat dan budaya Eropah. ii. Renaissance Pengertian Kesan (Perubahan dalam idea dan institusi politik, sistem ekonomi dan sikap terhadap ilmu). HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Menyatakan perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat Eropah selepas zaman Gelap. Menyatakan maksud Renaissance dan Reformation. Aras 2 Menghuraikan perubahan-perubahan yang berlaku selepas zaman Gelap. Menjelaskan kesan-kesan Renaissance dan Reformation. Aras 3 Merumus sikap sanggup menerima perubahan ke arah kemajuan. Menghubungkait unsur-unsur Renaissance dengan perkembangan ilmu masa kini.

ZAMAN RENAISSANCE (1350-1600)

Zaman Renaissance berlaku selepas Zaman Kemuncak Pertengahan.

Perkataan Renaissance berasal daripada perkataan Itali iaitu Reniscement.

Maksud reniscement ialah kelahiran semula. PENGERTIAN RENAISSANCE (M/S 217)

Istilah ini merujuk pada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dan pejuang seni tamadun Yunani dan Rom.

Isikan tempat-tempat kosong dengan tokoh-tokoh Renaissance yang betul. (m/s 217-219) Niccolo Machiavelli Michelangelo Francesco Petrarch Johann Sebastian Bach Leonardo da Vinci Keluarga Medicci William Shakespeare Galilieo Galilei

Bil Huraian 1 Dikenali sebagai Bapa Humanisme. 2 Memutuskan bahawa apabila terdapat percanggah idea, penyelesaian terbaik adalah dengan memerhati sendiri perkara yang telah dan akan ditulis. Menulis buku The Prince. Menyarankan seorang pemerintah harus mempunyai kuasa mutlak. Menyatakan bahawa matahari merupakan pusat alam. Dijatuhi hukuman tahanan dalam rumah kerana percanggahan idea dengan gereja. Menjadi penaung kepada para pelukis dan ahli muzik di Florence. Beliau menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk seni bina, seni lukis, seni ukir, kejuruteraan, geografi, falsafah dan strategi ketenteraan. Menghasilkan lukisan Mona Lisa dan The Last Supper. Dikenali sebagai pelukis dan pengukir agung yang seangkatan denganLeonardo da Vinci. Tokoh pemikir dan penulis agung dari England. Ahli muzik terkemuka yang hidup antara 1685-1750

Tokoh Francesco Petrarch Francesco Petrarch

3 4 5 6 7 8

Niccolo Machiavelli Niccolo Machiavelli Galilieo Galilei Galilieo Galilei Keluarga Medicci Leonardo da Vinci

9 10 11 12

Leonardo da Vinci Michelangelo William Shakespeare Johann Sebastian Bach

Padankan maksud istilah-istilah berikut dengan maksudnya.


Suku kaum yang terbesar di Hungary dan merupakan campuran antara suku kaum Urgila dengan Turki.

PATRON (m/s 218)

KATEDRAL (m/s 218)

Aliran pemikiran yang berasaskan penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya.

HUMANISME (m/s 217)

Penaung kepada para pelukis, ahli muzik, saintis dan penulis. Sistem pemerintahan pada zaman Renaissance yang berasaskan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan Gereja besar di bawah bidang kuasa seorang biskop.

MAGYAR (m/s 216)

MONARKI BARU (m/s 219)

KENALI TOKOH

LEONARDO DA VINCI

GALILEO GALILEI

NICCOLO MACHIAVELLI

FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN RENAISSANCE

FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN RENAISSANCE (M/S 217 -219)


Persaingan antara bandar Itali (m/s 218) Berlaku persaingan antara bandar-bandar di Itali untuk mendapatkan tokoh cendekiawan Renaissance. Para seniman dan cendekiawan sering berkunjung dari bandar ke bandar.

Semangat Inkuiri (m/s 217) Manusia Renaissance didorong oleh semangat inkuiri atau semangat ingin tahu yang kuat.

Kemunculan bandar-bandar di Itali (m/s 217) Di Itali muncul bandar-bandar terkenal seperti Venice, Genoa, Florence, Milan dan Rom yang menjadi pusat perdagangan antarabangsa.

Peranan Paus di Rom (m/s 218) Paus di Rom turut menjadi penaung kepada para seniman dan cendekiawan. Namun pihak gereja tidak bersedia menaungi ahli sains dan ahli matematik.

Kedudukan Itali yang Strategik (m/s 217) Dari segi geografi, kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediterranean. Ini menjadikan Itali sebagai persimpangan utama dan pusat perdagangan antarabangsa.

Semangat Individualisme (m/s 219) Para pelukis dan pengukir mula bekerja secara bersendirian. Pelukis sperti Leonardo da Vinci, Raphael dan Michelangelo ingin dikenali secara individu, iaitu sebagai tokoh yang tersendiri. Amalan ini dikenali sebagai individualisme.

Kemunculan para pedagang kaya (m/s 218) Kemunculan para pedagang kaya yang menggunakan kekayaan mereka untuk mengindahkan bandar dan menjadikannya tumpuan para seniman dan cendekiawan. Mereka menjadi patron atau penaung kepada para pelukis, ahli muzik, saintis dan penulis. Contohnya keluarga Medicci

Pembinaan kemahiran dalam semua bidang intelektual dan fizikal (m/s 219) Pembinaan kemahiran dalam semua aspek intelektual dan fizikal adalah digalakkan di kalangan individu. Misalnya Leonardo da Vinci dan Michalengelo merupakan tokoh yang versatil.

10

KESAN ZAMAN RENAISSANCE


Kemunculan monarki baru yang diasaskan kepada kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan. Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat Kuasa raja bertambah kukuh. Kuasa gereja dan golongan bangsawan bertambah kurang.

KESAN-KESAN ZAMAN RENAISSANCE (m/s 219-220))

Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin meluas

Kegiatan penjelajahan dan penerokaan berkembang seiring dengan kemajuan dalam bidang Matematik, Geografi, kartografi dan astronomi.

Berlaku perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia. Manusia zaman Renaissance lebih bersedia menzahirkan emosi mereka melalui muzik, lukisan dan ukiran yang dihasilkan.

Berlaku perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik, saintifik, falsafah dan metafizik.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar dan pengajaran yang kita peroleh daripada Zaman Renaissance di Eropah? (KBKK) (a) kita harus mempunyai semangat inkuiri (b) berani meneroka perkara dan bidang baru (c) menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan (d) gigih berusaha / tidak mudah berputus asa (e) bersifat kritis dan kreatif [mana-mana jawapan munasabah]

11

TAJUK (a) Perubahan masyarakat dan budaya Eropah. iii. Renaissance Pengertian Kesan (Perubahan dalam idea dan institusi politik, sistem ekonomi dan sikap terhadap ilmu). HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Menyatakan perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat Eropah selepas zaman Gelap. Menyatakan maksud Renaissance dan Reformation. Aras 2 Menghuraikan perubahan-perubahan yang berlaku selepas zaman Gelap. Menjelaskan kesan-kesan Renaissance dan Reformation. Aras 3 Merumus sikap sanggup menerima perubahan ke arah kemajuan. Menghubungkait unsur-unsur Renaissance dengan perkembangan ilmu masa kini.

12

GERAKAN REFORMATION

Maksud Gerakan Reformation (m/s 220) Gerakan Reformation bermaksud gerakan pembaharuan agama Kristian yang berlaku di Eropah Barat pada abad ke-16.

Martin Luther pelopor Gerakan Gerakan Reformation

Senario ini berlaku di Jerman pada Zaman Reformation. Apakah perkara yang diperkatakan oleh watakwatak dalam komik di sebelah? Penyelewengan pihak gereja / penjualan Sijil Indulgences atau surat pengampunan.

13

FAKTOR-FAKTOR BERLAKUNYA GERAKAN REFORMATION

1. Kepincangan Gereja Katolik Berlaku banyak kepincangan, rasuah dan penyelewengan dalam usaha pihak gereja meningkatkan pembangunan keduniaan.

FAKTORFAKTOR GERAKAN REFORMATION (m/s 221)

2. Penguasa Gereja cenderung hidup mewah Penguasa gereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup para bangsawan dan pemerintah. Gaya hidup mereka tidak mencerminkan kehidupan keagamaan dan tidak selari dengan anjuran kitab Bible.

3. Penjualan Sijil Indulgences Penjualan Sijil Indulgences atau surat pengampunan oleh pihak gereja tidak disenangi oleh banyak pihak kerana merupakan penyelewengan.

4. Penciptaan mesin cetak Penciptaan mesin cetak oleh Johann Gutenberg membolehkan Bible dapat dihasilkan dalam masa yang singkat dan berharga lebih murah.

14

PERKEMBANGAN GERAKAN REFORMATION Tanda ( ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah. Sekiranya pernyataan salah, tuliskan pembetulan dalam ruangan di sebelah kanan. (m/s 221-222) Bil. Pernyataan 1 Mesin cetak dicipta oleh Johann Gutenberg. 2 3 4 5 6 Martin Luther percaya bahawa manusia harus bergantung kepada tafsiran paderi terhadap Bible. Kewujudan Mazhab Protestan menandakan bemrulanya Zaman Reformation. Mazhab Lutheran telah berkembang dengan meluas di Sepanyol, Portugal dan Itali. Gerakan Protestan di Perancis diketuai oleh Huldreich Zwingli. Gereja Katolik telah melancarkan Counter Reformation sebagai jawapan kepada gerakan Reformation. Salah seorang tokoh Counter Reformation ialah St. Ignatious Loyola. Perang keagamaan yang berlaku di Perancis disebabkan perbezaan mazhab agama Kristian. Gerakan Reformation menyebabkan kuasa gereja katolik semakin kuat. Raja Henry VIII dari England menjadi ketua kerohanian Gereja Methodist. Jawapan X X X X X berkurangan Anglican Sweden, Denmark, Norway dan England Switzerland Pembetulan

kekuatan rohani

7 8 9 10

KESAN-KESAN GERAKAN REFORMATION


PEPERANGAN Negara Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing, contohnya perang keagamaan di Perancis (1562-1598) dan Perang 30 tahun yang melibatkan Sepanyol, Jerman & Bohemia. TIMBUL SIKAP TOLERANSI DALAM JANGKA PANJANG Kesan jangka panjang ialah timbulnya sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab Kristian. KUASA GEREJA BERKURANG Kuasa gereja telah dicabar secara terbuka dan kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki berkurang. KESAN-KESAN GERAKAN REFORMATION (m/s 222)

MONARKI MEMBEBASKAN DIRI DARIPADA PAUS DI ROM Contohnya semasa pemerintahan Raja Henry VIII, raja menjadi ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican.

15

TAJUK (b) Penjelajahan dan Penerokaan i. Penemuan jalan laut dan dunia baru - Sebab - Kesan HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Menyatakan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat. Menyatakan kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat. Aras 2 Menjelaskan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat. Mengklasifikasikan kesan-kesan penjelajahan kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Aras 3 Menghubungkaitkan semangat kental penjelajahan dan penerokaan kuasa Barat dengan slogan Malaysia Boleh.

16

PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN

SEBAB-SEBAB PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN ORANG EROPAH (M/S 223-225)

Penguasaan Istanbul oleh Turki (m/s 223) Menyebabkan orang Eropah menghadapi masalah mendapatkan barangan melalui laluan ini.

Penyebaran agama Kristian (m/s 225) Pihak penguasa gereja menekankan usaha untuk menyebarkan agama Kristian ke seberang laut.

Mendapatkan barangan mewah (m/s 223) Orang Eropah ingin mendapatkan barangan seperti emas, sutera, rempah ratus dari Timur. Perdagangan rempah ratus dan sutera mendatangkan keuntungan yang besar.

Monarki baru (m/s 225) Monarki baru di England, Perancis dan Belanda turut menggalakkan penjelajahan dan penerokaan ke seberang laut.

Galakan pemerintah (m/s 223) Raja Sepanyol dan Raja Portugal merupakan pemerintah yang banyak memberikan galakan kepada usaha penjelajahan.

Semangat kebangsaan (m/s 225) Semangat kebanggaan bangsa telah mendorong orang Eropah menjelajah ke dunia luar.

Sebab penjelajahan orang Eropah dapat dirumuskan dengan kata Faktor 3G Apakah maksud Faktor 3G? MAKSUD Kekayaan / Ekonomi / Barangan mewah / keuntungan 3G ? GOLD semangat kebanggaan bangsa / semangat kebangsaan / GLORY meningkatkan imej negara keagamaan / menyebarkan agama Kristian

GOSPEL

17

TOKOH-TOKOH PELAYAR AWAL EROPAH Nyatakan pencapaian tokoh-tokoh yang berikut dalam bidang pelayaran dan penjelajahan. (M/S 224)

Pencapaian Orang Eropah pertama sampai ke Amerika.

Pencapaian Orang pertama yang mengelilingi dunia. Beliau terbunuh di salah sebuah pulau di Filipina.

Christhoper Columbus

Ferdinand Magellan

Pencapaian Orang Portugis pertama sampai ke India pada tahun 1498.

Pencapaian Ketua angkatan Portugis yang berjaya menakluki Melaka.

Vasco da Gama

Alfonso de Albuquerque

KESAN-KESAN PENJELAJAHAN TERHADAP MASYARAKAT SETEMPAT Senarai berikut menunjukkan kesan-kesan penjelajahan terhadap masyarakat tempatan. Asingkan pernyataan-pernyataan tersebut kepada kesan politik, kesan ekonomi dan kesan sosial dan isikan rajah yang disediakan. (m/s 225-226) Daerah di luar Eropah menjadi pembekal kepada keperluan masyarakat Eropah. Orang tempatan terpengaruh dengan gaya hidup Eropah. Brazil telah dijajah oleh Portugal. Penguasa tempatan membuat perjanjian dengan wakil kuasa Eropah. Masyarakat peribumi telah menerima agama Kristian. Pusat emporium dunia seperti Goa dan Melaka dikuasai oleh Portugal. berlaku penghijrahan beramai-ramai orang Sepanyol ke Amerika Latin. Jalan perdagangan di Lautan Hindi dan Asia Tenggara dikuasai oleh Portugal. Penjelajahan Sepanyol telah mengubah kehidupan di Dunia Baru dan Asia. Wakil kuasa Eropah menubuhkan syarikat berpiagam seperti EIC dan VOC. Sepanyol menundukkan Tamadun Aztec di Mexico. Sepanyol menundukkan Tamadun Inca di Peru. Barang yang dibawa dari Timur memperkayakan ekonomi Eropah.
18

Amerika Latin atau Dunia Baru dijadikan tempat untuk mendapatkan emas dan perak. Pemodal Sepanyol mengeksploitasi buruh peribumi untuk bekerja di lombong dan ladang mereka.

KESAN POLITIK (m/s 225-226)

Brazil telah dijajah oleh Portugal. Sepanyol menundukkan Tamadun Aztec di Mexico. Sepanyol menundukkan Tamadun Inca di Peru.

KESAN EKONOMI (m/s 225-226)

Daerah di luar Eropah menjadi pembekal kepada keperluan masyarakat Eropah. Penguasa tempatan membuat perjanjian dengan wakil kuasa Eropah. Pusat emporium dunia seperti Goa dan Melaka dikuasai oleh Portugal. Jalan perdagangan di Lautan Hindi dan Asia Tenggara dikuasai oleh Portugal. Wakil kuasa Eropah menubuhkan syarikat berpiagam seperti EIC dan VOC. Barang yang dibawa dari Timur memperkayakan ekonomi Eropah. Amerika Latin atau Dunia Baru dijadikan tempat untuk mendapatkan emas dan perak

KESAN SOSIAL (m/s 225-226)

Orang tempatan terpengaruh dengan gaya hidup Eropah. Masyarakat peribumi telah menerima agama Kristian berlaku penghijrahan beramai-ramai orang Sepanyol ke Amerika Latin. Penjelajahan Sepanyol telah mengubah kehidupan di Dunia Baru dan Asia. Pemodal Sepanyol mengeksploitasi buruh peribumi untuk bekerja di lombong dan ladang mereka.

19

Pada pendapat anda, apakah pengajaran yang kita peroleh daripada kegiatan penjelajahan dan penerokaan orang Eropah? (a) kepentingan penerokaan ilmu pengetahuan (b) semangat inkuiri (c) kegigihan usaha (d) keberanian meneroka lautan dan daratan (e) sanggup mengambil risiko (f) berpandangan jauh (g) tidak mudah berputus asa (h) bersemangat patriotik (i) taat setia kepada pemerintah [mana-mana jawapan munasabah]

Sebagai seorang pelajar, apakah yang anda boleh lakukan untuk memastikan negara sentiasa maju dan sejahtera? (a) belajar bersungguh-sungguh (b) menceburi bidang profesional (c) menceburi bidang perniagaan (d) menyumbangkan idea yang berguna (e) mematuhi undang-undang negara (f) sedia berkorban untuk negara (g) membeli barangan buatan Malaysia (h) mengekalkan perpaduan [mana-mana jawapan munasabah]

20

TAJUK (c) Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian i. Perkembangan bidang pertanian - Pemilikan tanah persendirian - Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian - Pertanian komersial HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Menyenaraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Aras 2 Menghuraikan faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.

REVOLUSI PERTANIAN DAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN Negara pertama di dunia yang mengalami Revolusi Perindustrian ialah Britain. Sebelum Revolusi Perindustrian, telah terdapat Revolusi Pertanian. Revolusi Pertanian telah menyediakan asas bagi Revolusi Perindustrian.
Faktor-faktor berlakunya Revolusi Pertanian (m/s 227)

Sistem penggunaan dan pemilikan tanah

Penggunaan kaedah dan teknik yang saintifik. Hal ini merangkumi penanaman yang lebih efisien, penggunaan peralatan baru serta penggunaan baja.

Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan berkesan.

21

SISTEM PEMILIKAN TANAH SEBELUM REVOLUSI PERTANIAN Sebelum Revolusi Pertanian terdapat dua sistem pemilikan tanah.
Sistem Pemilikan Tanah sebelum Revolusi Pertanian (m/s 227)

Tanah persendirian Dimiliki oleh golongan kaya.

Tanah awam Dimiliki orang perseorangan. Namun rakyat biasa diizinkan menggunakannya untuk bercucuk tanam secara kecilkecilan, menternak binatang, memburu dan memancing.

Petani
Aku ingin menggunakan tanah awam untuk pertanian secara besarbesaran. Aku perlu mendesak Parlimen supaya meluluskan undangundang untuk memagari tanah awam.

Kasihanilah kami tuan. Jika tanah awam dipagari, kami akan kehilangan punca rezeki.

Tuan Tanah

22

Kesan daripada desakan tuan tanah terhadap Parlimen Britain, Akta Pemagaran Tanah telah diluluskan. KESAN AKTA PEMAGARAN TANAH (m/s 228) KE ATAS TUAN TANAH KE ATAS PETANI

Tersedia kawasan yang lebih luas untuk penanaman secara besar-besaran / ladang. Kuantiti dan kualiti hasil pertanian meningkat. Lebihan produk telah diperdagangkan.

Petani yang bergantung kepada tanah awam telah kehilangan punca rezeki. Golongan petani kecil-kecil menjadi sebahagian daripada buruh ladang. Apabila berlaku Revolusi Perindustrian, mereka berhijrah ke bandar dan menjadi buruh kilang.

Apakah pengajaran yang kita dapat daripada perkembangan Revolusi Pertanian di Eropah? (m/s 228) (a) Kegiatan pertanian sepatutnya dikendalikan secara besar-besaran bagi memaksimumkan keuntungan. (b) Sesuatu kemajuan itu pasti akan mengakibatkan perubahan sosial (c) Perubahan sosial tersebut haruslah ditangani dengan saksama dan permasalahan yang timbul hendaklah dicari penyelesaiannya. KAEDAH DAN CIPTAAN DALAM PERTANIAN Berikan huraian terhadap kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian ketika Revolusi Pertanian. (m/s 228 229) Bil 1 Pembaharuan pertanian Sistem Penanaman Secara Bergilir Huraian Diperkenalkan oleh Lord Townshend Kaedah penanaman : Sesuatu bidang tanah digunakan secara berterusan sepanjang tahun dengan menanam tanaman yang berbeza mengikut musim. Oleh sebab tanaman yang berbeza menggunakan nutrien tanah yang berbeza, maka semua tanaman dapat tumbuh dengan subur dan tanah tidak perlu ditinggalkan kosong. Tanaman baru : turnip dan ubi kentang Nama alat : Alat Jethro Tull Pencipta : Jethro Tull Fungsi alat : menggali dan menugal

2 3

Pengenalan tanaman baru Penciptaan peralatan baru

23

TAJUK (c) Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian ii. Perkembangan dalam bidang industri - Peralihan daripada industri desa kepada perkilangan - Pengkhususan pengeluaran - Penggunaan teknologi iii. Kesan Revolusi Pertanian dan Perindustrian - Pertanian sebagai punca ekonomi. - Peningkatan perdagangan antarabangsa. - Kemajuan bidang pengangkutan. - Kemunculan golongan buruh dan majikan. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Menyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Aras 2 Mengklasifikasikan kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.

24

PERKEMBANGAN DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN Revolusi Pertanian telah Perindustrian. (m/s 230) memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan Revolusi

A. MODAL Para peladang yang menjadi kaya hasil daripada Revolusi Pertanian telah melaburkan lebihan modal mereka dalam bidang perindustrian. B. BAHAN MAKANAN Revolusi Pertanian menyediakan bahan makanan untuk menampung keperluan para pekerja kilang. SUMBANGAN Britain juga tidak perlu terlalu bergantung kepada REVOLUSI PERTANIAN makanan import. Dana yang diselamatkan dapat dilaburkan bidang perindustrian. C. BURUH Golongan petani yang berhijrah ke bandar telah menyediakan tenaga buruh bagi sektor perindustrian.

PERKEMBANGAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN

25

MESIN DALAM BIDANG TEKSTIL Mesin-mesin berikut digunakan dalam perusahaan tekstil semasa Revolusi PerinduStrian. Berikan nama mesin, pencipta dan fungsi mesin tersebut. BIL 1 NAMA MESIN HURAIAN Pencipta : John Hargreaves Fungsi : Mesin pemintal benang. Masih memerlukan penggunaan tangan untuk menjalankannya tetapi dapat memintal lapan jurai benang sekali jalan.

SPINNING JENNY

Pencipta : Richard Arkwright Fungsi : Alat pemintal benang. Digerakkan dengan menggunakan kuasa wap. Dengan itu pekerja dapat memintal benang dengan lebih banyak lagi. WATER FRAME

MESIN BERKUASA WAP Semasa Revolusi Perindustrian, kuasa wap digunakan untuk menggerakkan mesin serta memacu kenderaan di perairan dan daratan. Berikan nama mesin berkuasa wap, pencipta dan fungsi mesin tersebut. BIL NAMA MESIN HURAIAN Pencipta : Thomas Newcomen Fungsi : mengepam dan mengeringkan air di dalam lombong arang batu. Dengan itu lombong boleh dikorek lebih dalam dan lebih banyak arang batu boleh dikeluarkan. ENJIN BERKUASA WAP NEWCOMEN
26

Pencipta : James Watt Fungsi : mengepam dan mengeringkan air di dalam lombong arang batu. Rekaan James Watt telah memperbaiki enjin rekaan Newcomen.

ENJIN BERKUASA WAP JAMES WATT Pencipta : George Stephenson Fungsi : Lokomotif berjaya dipacu menggunakan enjin berkuasa wap. Membolehkan penggunaan kereta api. Gerabak boleh dipacu dengan lebih laju dan boleh menarik lebih banyak gerabak. LOKO MOTIF

Apakah kelebihan mesin berkuasa wap? (m/s 232 233) (a) Barangan dapat dikeluarkan dalam kuantiti yang banyak (b) kos pengeluaran menjadi murah (c) mengurangkan penggunaan tenaga manusia dan haiwan (d) membantu perkembangan sistem pengangkutan (e) para usahawan mendapat keuntungan yang lumayan

Sekiranya anda merupakan seorang pemodal pada zaman Revolusi Perindustrian, bagaimanakah anda dapat memajukan perusahaan anda? (KBKK) (a) menggunakan teknologi moden untuk meningkatkan pengeluaran (b) mengambil pekerja mahir (c) mengadakan promosi sehingga ke luar negara (d) memberikan latihan kepada pekerja [mana-mana jawapan munasabah]

27

KESAN REVOLUSI PERTANIAN DAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN


1. Pertanian sebagai punca ekonomi Lebihan produk pertanian telah dieksport. Hal ini membolehkan peladang besar menjadi pedagang antarbangsa. Revolusi Pertanian telah menyediakan makanan yang cukup dan tenaga buruh yang banyak untuk perkembangan perindustrian.

KESAN REVOLUSI PERTANIAN DAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN (M/S 234-244)

2. Peningkatan Perdagangan Antarabangsa Lebihan produk Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian diperdagangkan pada peringkat antarabangsa. Britain dapat mengendalikan perdagangan antarabangsa dengan mudah kerana ia merupakan negara penjajah dan kuasa maritim yang ulung.

3. Kemajuan Bidang Pengangkutan Sistem pembikinan jalan raya telah diperbaiki. Penggunaan baj bagi kilang-kilang awal di Britain yang terletak berhampiran dengan sungai. Penggunaan kereta api. Rekaan enjin berkuasa wap membolehkan lebih banyak gerabak kereta api ditarik dan dipacu dengan lebih laju. Penggunaan kapal laut yang menggunakan jentera berkuasa wap.

4. Kemunculan Golongan Buruh dan Majikan Muncul golongan rakyat yang bekerja sebagai buruh di ladang dan buruh kilang. Pada mulanya, golongan buruh tidak mendapat layanan dan pembelaan yang sewajarnya.

28

Namakan akta-akta yang diluluskan oleh Parlimen British pada zaman Revolusi Perindustrian berhubung hubungan majikan dan pekerja. (m/s 236) Bil 1 Huraian Melarang pekerja daripada bergabung atau menjalankan sebarang tindakan bagi menuntut gaji yang lebih daripada majikan. Kanak-kanak di bawah umur sembilan tahun dilarang bekerja dan mesti bersekolah. Bagi kanak-kanak yang layak bekerja, had masa bekerja ditetapkan tidak melebihi sembilan jam sehari. Melarang penglibatan kanak-kanak perempuan dan wanita dalam perubahaan arang batu. Nama Akta & Tahun diluluskan Akta Antipenggabungan

Akta Kilang (1833)

Akta Lombong (1842)

Menetapkan agar pekerja wanita dalam perusahaan tekstil tidak bekerja melebihi 10 jam sehari.

Akta Sepuluh Jam (1847)

Pada pendapat anda, mengapakah kebajikan pekerja perlu dijaga? (a) Pekerja merupakan aset utama sesebuah organisasi (b) Pekerja dapat meningkatkan produktiviti (c) meningkatkan kerjasama antara majikan dan pekerja [mana-mana jawapan munasabah]

Jika anda merupakan seorang majikan, apakah tindakan anda untuk memastikan kebajikan pekerja sentiasa diambil berat? (a) memberi gaji yang lumayan (b) menyediakan tempat kerja yang selesa (c) memberi cuti dan elaun kepada pekerja [mana-mana jawapan munasabah]

29

TAJUK (d) Imperialisme (Imperialisme Barat di Asia) i. Pengertian ii. Faktor iii. Kesan HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Menyatakan maksud imperialisme. Menyatakan faktor-faktor imperialisme Barat ke Asia. Menyenaraikan kesan-kesan imperialisme Barat ke Asia Tenggara. Aras 2 Menjelaskan contoh faktor imperialisme Barat ke Asia. Mengklasifikasikan kesan-kesan imperialisme Barat ke atas Asia Tenggara.

30

IMPERIALISME BARAT DI ASIA


PENGERTIAN IMPERIALISME : (M/S 237) Penguasaan sebuah negara yang lebih kuat terhadap negara lain yang lebih lemah. Penguasaan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan ekonomi.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KEDATANGAN KUSAS BARAT KE ASIA (m/s 237 238) Bil Kata Kunci 1 Mendapatkan bahan mentah Huraian Pada zaman Revolusi Perindustrian negara Britain, Belanda dan negara Eropah yang lain mahu mendapatkan bahan mentah secara berterusan dari tanah jajahan untuk keperluan industri mereka.

Mendapatkan pasaran bagi hasil industri Revolusi pengangkutan di Eropah

Negara perindustrian Barat juga mahu mendapatkan pasaran bagi hasil perindustrian mereka.

Kewujudan jalan kereta api dan ciptaan kapal wap telah memudahkan perhubungan dan mempercepatkan perjalanan kuasa Barat ke Asia dan Afrika.

Semangat saling berlumba untuk mendapatkan tanah jajahan.

Negara Eropah saling berlumba untuk mendapatkan daerah di Asia dan Afrika. Persaingan antara Britain dan Amerika Syarikat menyebabkan negara tersebut melindungi industri mereka dengan peraturan tarif. Britain terpkasa mencari pasaran di Asia dan Afrika memandangkan barang Britain tidak dapat lagi dieksport ke Amerikan dan Eropah dengan mudah seperti dahulu.

Mendapatkan status kuasa kuat/besar Mengembangkan tamadun di luar Eropah

Kuasa Barat menganggap pemilikan tanah jajahan sebagai satu status atau simbol bahawa mereka sudah menjadi kuasa yang kuat.

Kuasa Barat berhasrat menyebarkan pengaruh tamadun dan agama ke seberang laut. Mereka menganggap usaha mengembangkan tamadun sebagai tanggungjawab mereka. Orang Inggeris menggunakan slogan the white mans burden, orang Perancis mission civilisatrice, orang Jerman tugas menyebarkan budaya dan orang Amerika the blessings of the Anglo-Saxon protection.

31

KESAN-KESAN IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA Bil 1 Kata Kunci KESAN POLITIK Huraian Perubahan sistem pemerintahan dan pentadbiran Para pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan pentadbir dari Barat. Sistem perundangan peribumi telah diubahsuai agar menyerupai sistem Barat. Campur tangan kuasa Barat di Asia Tenggara Kuasa Inggeris campur tangan di Tanah Melayu, Burma, India dan China. Kepulauan Melayu dipecah perintah akibat kedatangan kuasa Barat, iaitu Inggeris di Tanah Melayu dan Belanda di Indonesia. Perancis menjajah Indo China dan Amerika menduduki Filipina.

KESAN EKONOMI

Kegiatan ekonomi dikomersialkan Kegiatan ekonomi peribumi telah distrukturkan agar memberi manfaat kepada negara Barat. Di Tanah Melayu, penanaman getah dan perlombongan bijih timah telah dikomersialkan bagi memenuhi keperluan industri Britain.

KESAN SOSIAL

Perubahan sistem pendidikan Di Tanah Melayu sistem pendidikan Inggeris diperkenalkan. Namun sistem tersebut hanya terhad di kawasan bandar dan dikhususkan untuk memberi pendidikan asas dan melatih golongan pentadbir rendah bagi keperluan British sahaja. Pengimportan buruh dari negara luar Buruh dari negara lain diimport untuk menjadi tenaga kerja dalam ekonomi komersial. Hal ini telah membawa perubahan demografi dan komposisi etnik di banyak negara yang dijajah.

Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara kita? (KBKK) (a) mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan (b) mengadakan kempen Satu Malaysia (c) memartabatkan penggunaan bahasa Melayu (d) penggunaan media massa (e) melayan semua kaum sama rata [mana-mana jawapan munasabah]

32

BAB 10 : DASAR EKONOMI BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

TAJUK 9.2 Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. a. Ekonomi Tradisional i. Ciri-ciri HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Menyenaraikan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Aras 2 Menjelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Membandingkan ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan.

EKONOMI TRADISIONAL 1. Sebelum kedatangan British, masyarakat Melayu menjalankan kegiatan ekonomi tradisional yang bercorak sara diri. Apakah maksud ekonomi sara diri ? (m/s 244) Ekonomi sara diri merujuk pada aktiviti ekonomi yang tidak menghasilkan lebihan produk untuk tujuan pemasaran.

2.

Skala kecil Teknologi mudah

CIRI-CIRI EKONOMI TRADISIONAL (m/s 244)

Modal kecil Jumlah buruh terhad Pasaran kecil

3. Rajah berikut menunjukkan aktiviti ekonomi tradisional masyarakat Melayu. Isikan jawapan yang sesuai dalam ruangan kosong. (m/s 244-245) Jenis tanaman : Padi Ubi Pisang Kelapa Peralatan pertanian : Tajak Cangkul Tugal tenggala

Jenis hasil hutan : Damar Kapur barus Sarang burung

Kaedah menangkap ikan : Tali kail Bubu jala

Kaedah melombong bijih timah : Mendulang melampan

4. Apakah kegunaan lebihan pengeluaran dalam masyarakat Melayu tradisional? (m/s 244) (a) pertukaran barang (b) kenduri-kendara (c) pembayaran zakat (d) sedekah (e) hadiah (f) disimpan untuk satu tempoh tertentu untuk memastikan kelangsungan bekalakan makanan
2

TAJUK 9.2 Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. b. Ekonomi Dagangan i. Sistem pertanian komerisal ii. Industri perlombongan iii. Penggunaan tenaga buruh luar HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Menyenaraikan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Menyenaraikan jenis pertanian dagangan. Aras 2 Menjelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Membandingkan ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Menerangkan dasar British terhadap perusahaan getah. Menerangkan dasar British terhadap industri perlombongan. Menerangkan menjelaskan cara kemasukan imigran Cina dan India. Menghuraikan peranan intstitusi kewangan dan insurans.

EKONOMI DAGANGAN 1. Apakah maksud ekonomi dagangan? (m/s 246) Ekonomi dagangan merujuk pada kegiatan pertanian atau perlombonganyang melibatkan lebihan pengeluaran untuk tujuan pemasaran.

Skala besar

2. Teknologi lebih tinggi CIRI-CIRI EKONOMI DAGANGAN (m/s 246)

Modal besar

Sumber tenaga buruh banyak

Pemasaran lebih luas

3. Sebelum abad ke-19, lombong bijih timah dimiliki oleh golongan pembesar Melayu. Susun semula nama pembesar Melayu yang melombong bijih timah dalam jadual di bawah. (m/s 246) Bil 1 2 3 4 Nama pembesar NOLG JFARAA HAGN RBAIMHI KUTAD NEKLAA UEPTAR JARA TAJMAU Jawapan LONG JAAFAR NGAH IBRAHIM DATUK KELANA PUTERA RAJA JUMAAT

4. Kedatangan British ke Tanah Melayu telah mewujudkan bentuk ekonomi duaan (dwiekonomi) yang bermaksud wujud dua bentuk ekonomi secara serentak iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan / komersial. (m/s 247) Lengkapkan persamaan berikut dengan menggunakan perkataan-perkataan di bawah. (m/s 247)
EKONOMI DAGANGAN EKONOMI DUAAN EKONOMI SARA DRI

EKONOMI SARA DIRI

EKONOMI DAGANGAN

EKONOMI DUAAN

SISTEM PERTANIAN KOMERSIAL 1. British telah memperkenalkan beberapa tanaman komersial di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad ke-19. Gariskan tanaman komersial yang diperkenalkan oleh British dalam rajah di bawah. (m/s 247) lada hitam getah tembakau padi tebu ubi kayu gambir kopi kelapa sawit

2. Apakah maksud Sistem Kangcu? (m/s 247) Sistem Kangcu ialah sistem pajakan tanah kepada pengusaha dari China di Johor. Dalam sistem ini setiap ladang dikenali sebagai Kangkar. Setiap Kangkar akan dibahagikan kepada beberapa kawasan kecil yang akan diusahakan oleh 3-10 orang buruh dari China.

PERUSAHAAN GETAH 1.
FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GETAH (m/s 247-249)

Revolusi Perindustrian Revolusi Perindustrian membawa kepada permintaan yang tinggi terhadap getah yang digunakan dalam industri kereta.

Perkembangan industri pembuatan barangan pengguna seperti kasut, tayar basikal, dan peralatan elektrik . Ini menyebabkan harga getah melambung tinggi.

Sumbangan H.N. Ridley Beliau dilantik sebagai pengarah Botanical Garden. Beliau mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah dengan percuma. Beliau juga menemui cara penorehan getah yang sesuai, iaitu sistem menoreh secara ibidem atau seperti bentuk tulang ikan hering yang tidak merosakkan pokok.

Kemasukan modal asing / Eropah Syarikat yang beribu pejabat di London telah membawa masuk modal melalui penubuhan syarikat perwakilan. Antaranya termasuklah Harrisons and Crosfield, Boustead Buttery Estate Agency, Guthrie dan Sime Darby.

Dasar British British memberikan galakan dan sokongan kepada pemodal asing. Pihak British menyediakan kada sewa tanah dan tarif cukai yang rendah kepada peladang.

Tenaga Buruh Kerajaan British membawa masuk pekerja asing terutamanya dari selatan India untuk bekerja dengan gaji yang murah.

Infrastruktur Infrastruktur seperti jalan raya dan jalan kereta api dibina untuk menghubungkan kawasan pertanian komersial dengan pelabuhan dan pusat pentadbiran.

2. LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KEJATUHAN HARGA GETAH SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

3. Pada pendapat anda, apakah kepentingan perusahaan getah kepada negara? (a) sumber pendapatan negara (b) menyediakan peluang pekerjaan (c) membekalkan bahan mentah bagi sektor pembuatan [mana-mana jawapan munasabah] 4. Sekiranya anda merupakan seorang pekebun getah, apakah tindakan anda untuk memajukan penanaman getah anda? (a) meningkatkan modal (b) menggunakan teknologi terkini (c) memperluaskan kawasan ladang [mana-mana jawapan munasabah]

INDUSTRI PERLOMBONGAN 1. Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan industri perlombongan di Malaysia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tanda ( ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah. Sekiranya pernyataan salah, tuliskan pembetulan dalam ruangan di sebelah kanan. (m/s 250 -251) Bil. Pernyataan 1 Tanah Melayu digelar sebagai Suvarnabhumi yang bermaksud Bumi Emas oleh pedagang India 2 Galian terawal yang dilombong oleh orang Melayu ialah bauksit dan antimoni. Pengusaha Cina mula terlibat dalam perlombongan bijih timah pada pertengahan abad ke-18. Pengusaha Cina mesti mendapat kebenaran daripada pembesar Melayu untuk mengusahakan perlombongan. Kaedah pam kerikil dan lombong dedah merupakan kaedah perlombongan yang terawal digunakan oleh orang Melayu. Di Sarawak, emas di lombong di Sibu pada tahun 1820-an. Pada awal abad ke-20, perlombongan bijih timah mula dikuasai oleh pelombong dari Eropah. Pemodal Eropah menggunakan kapak korek dalam perlombongan bijih timah. Di bawah pengusaha Eropah, perusahaan getah berubah daripada intensif modal kepada intensif buruh. Pembesar Melayu memajakkan lombong mereka kepada saudagar China kerana tidak berupaya menyediakan modal. Jawapan Pembetulan

X X X X X
intensif buruh kepada intensif modal mendulang dan melampan Bau bijih timah dan emas

abad ke-19

10

2. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar dan pengajaran daripada perkembangan perusahaan melombong bijih timah pada zaman penjajahan British? (m/s 252) (a) sentiasa bersedia mengumpulkan modal (b) menguasai teknologi (c) menguasai pengetahuan terkini (d) bertindak proaktif (e) mempunyai perancangan ekonomi jangka panjang (f) berdaya saing [mana-mana jawapan munasabah]

3. Gambar-gambar berikut menunjukkan pelbagai kaedah perlombongan bijih timah yang digunakan pada zaman penjajahan British. Nyatakan kaedah tersebut dan pelombong yang menggunakannya.

KAEDAH PAM KERIKIL Digunakan oleh pelombong CINA

KAEDAH LOMBONG DEDAH Digunakan oleh pelombong CINA

KAEDAH KAPAL KOREK Digunakan oleh pelombong EROPAH

PENGGUNAAN TENAGA BURUH LUAR Kepesatan pembangunan sektor pertanian dan perlombongan telah menyebabkan berlakunya kekurangan tenaga buruh. Bagi mengatasi masalah ini, British telah membawa masuk tenaga buruh dari luar untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan. Tenaga buruh dari China dibawa masuk untuk bekerja di lombong bijih timah, manakala tenaga buruh India dibawa masuk untuk bekerja di ladang getah.

1. FAKTOR-FAKTOR KEDATANGAN TENAGA BURUH LUAR

Faktor yang mendorong mereka meninggalkan negara masing-masing.

Kerajaan kolonial British memberi galakan agar mereka berhijrah ke Tanah Melayu

FAKTORFAKTOR KEDATANGAN TENGAGA BURUH LUAR (m/s 253)

Kedatangan mereka tidak pernah ditentang oleh orang Melayu.

Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India yang mendorong mereka berhijrah.

Kemakmuran Tanah Melayu yang sedang pesat membangun dari segi ekonomi melalui perusahaan getah dan bijih timah telah banyak membuka peluang pekerjaan kepada kaum imigran.

British mewujudkan kestabilan politik di Tanah Melayu menarik buruh asing ke sini.

10

2. Cara-cara Kemasukan Buruh dari China Padankan cara kedatangan buruh Cina dengan huraian yang diberikan. (m/s 253-254) HURAIAN
Ah Meng diletakkan di bawah pengawasan nahkoda kapal. Nakhoda kapal itu telah menerima bayaran daripada tauke Ah Long di Tanah Melayu. Ah Meng terpaksa membuat perjanjian untuk membayar hutangnya dengan cara bekerja dengan tauke Ah Long. Selepas itu Ah Meng diberikan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang hendak ditujuinya di Tanah Melayu

CARA KEDATANGAN

SISTEM PENGAMBILAN KAKI TANGAN

Sir Roger Beckham telah menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan tenaga buruh. Beliau setuju menanggung segala tambang dan perbelanjaan buruh-buruh tersebut. Pegawai itu akan mengiringi buruh-buruh sehingga ke lombong Sir Roger Beckham.

SECARA BERKUMPULAN

SISTEM TIKET KREDIT

Chong Chong adalah seorang pegawai di China yang dilantik oleh sebuah rumah kongsi. Beliau akan membiayai segala perbelanjaan buruh sehingga mereka tiba di rumah kongsi di Tanah Melayu. Charles Brooke telah melantik Wong Ah Siong sebagai ketua untuk membawa masuk imigran Foochow ke Sibu. Imigran ini diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian di Sarawak.

SISTEM PENGAMBILAN RUMAH KONGSI

3. Berikan maksud istilah-istilah berikut. (m/s 253-254) Kheh Tau : Individu yang bertanggungjawab mengumpulkan masyarakat tempatan di China sebelum di bawa ke pelabuhan. Sin Kheh : Imigran miskin dari China yang tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Melayu

11

4. Kemasukan buruh India.

1. Sistem Buruh Bebas / Merdeka Buruh India yang datang sendiri dengan biayaan masing-masing. Kedatangan mereka diaturkan oleh orang atau kumpulan tertentu. Setelah tiba di Tanah Melayu, mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki.

CARA-CARA KEMASUKAN BURUH DARI INDIA (m/s 254-255)

2. Sistem Kontrak Majikan akan membiayai tambang buruh ke Tanah Melayu. Sebagai balasannya buruh tersebut akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu (antara 1-3 tahun) dengan bayaran yang paling minimum (9-13 sen sehari). Hal ini menyebabkan berlakunya penindasan terhadap buruh dan sistem ini disifatkan sebagai satu bentuk perhambaan yang tidak ketara.

3. Sistem Kangani Kangani bermaksud ketua, tandil atau mandur. Melalui sistem ini, seorang kangani akan diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh sehingga tiba di Tanah Melayu. Sistem ini kemudiannya menjadikan kangani seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing.

12

Kiri : Imigran Cina di Tanah Melayu Atas : Imigran India di Tanah Melayu

5. Berdasarkan gambar di atas, apakah kesan kedatangan imigran Cina dan India ke Malaysia? (a) bilangan penduduk bertambah (b) tenaga buruh meningkat (c) wujud masyarakat majmuk (d) perkembangan sektor perlombongan bijih timah / perladangan getah (e) kepelbagaian budaya / bahasa (f) pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi

[mana-mana jawapan munasabah]

13

INSTITUSI KEWANGAN DAN INSURANS 1. Nyatakan jenis mata wang yang digunakan dalam masyarakat Melayu sebelum kedatangan British. (m/s 255) Bil Negeri 1 Kesultanan Melayu Melaka 2 3 4 Kelantan Terengganu Pahang Jenis Mata Wang Mata wang emas, perak dan timah dinar emas wang dan kupang emas jongkong tampang

2. Apakah fungsi institusi kewangan yang ditubuhkan oleh British? (m/s 256) (a) menyediakan kemudahan pinjaman kepada pelabur (b) melicinkan dan mempercepatkan lagi urusan kewangan (c) memajukan industri getah dan bijih timah (d) memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan (e) dana dari luar negeri dapat disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan mudah. (f) bank bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan pengimport.

[mana-mana jawapan munasabah]

2. Senaraikan berikut menunjukkan pelbagai bank yang ditubuhkan pada zaman penjajahan British. Asingkan bank tersebut kepada bank yang ditubuhkan oleh pemodal Eropah serta bank yang ditubuhkan oleh pemodal tempatan. (M/S 256-257)
Merchantile Bank (1859) Kwong Yik Bank (1913) Bank Of Malaya (1920) Ban Hin Lee Bank (1935) The Chartered Bank ((1875) Hong Kong and Shanghai Bank (1894) Kwong Lee Bank (1905) Algemene Bank Nederland (1899) Ban Chiang Bank (1924) Malay National Banking Corporation (1947)

14

BANK PADA ZAMAN PENJAJAHAN BRITISH

(M/S 256-257)

BANK YANG DITUBUHKAN OLEH PEMODAL EROPAH 1. 2. 3. 4. Merchantile Bank (1859) The Chartered Bank ((1875) Hong Kong and Shanghai Bank (1894) Algemene Bank Nederland (1899)

BANK YANG DITUBUHKAN OLEH PEMODAL TEMPATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kwong Yik Bank (1913) Bank Of Malaya (1920) Ban Hin Lee Bank (1935) Kwong Lee Bank (1905) Ban Chiang Bank (1924) Malay National Banking Corporation (1947)

3. Siapakah golongan komprador? (m/s 257) Pemodal yang mempunyai talian yang rapat dengan British.

4. Nyatakan lima jenis insurans yang wujud pada zaman penjajahan British. (m/s 257) (a) insurans maritim / kelautan (b) insurans kebakaran (c) insurans harta (d) insurans perniagaan dan kemalangan (e) insurans nyawa

15

TAJUK 9.2 Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. c. Dasar British terhadap pertanian i. Undang-undang berhubung tanah Akta Tanah simpanan Melayu, Land Order, Land Settlement Order, dan Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi. ii. Dasar British terhadap pekebun kecil. - Padi - Getah HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Menerangkan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Menyatakan sebab-sebab British memperkenalkan undang-undang berhubung dengan tanah. Menyatakan dasar British terhadap pekebun kecil. Menyatakan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil. Aras 2 Menerangkan kandungan undang-undang berhubung tanahyang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Menjelaskan sebab British memperkenalkan undang-undang berhubung tanah. Menghuraikan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil. Aras 3 Menganalisis sebab penduduk pribumi kekal dalam ekonomi tradisional.

16

DASAR BRITISH TERHADAP PERTANIAN Pihak British telah memperkenalkan beberapa dasar baru dalam bidang pertanian yang secara tidak langsung meninggalkan kesan positif kepada masyarakat Melayu. 1. Huraikan dasar-dasar pertanian yang diperkenalkan oleh British berpandukan kata kunci yang diberi. (m/s 258) Bil Huraian Orang Melayu diperkenalkan kepada tanaman baru yang mendapat (a) Memperkenalkan pasaran yang baik di peringkat antarabangsa seperti kopi, tembakau tanaman baru dan getah. Kata Kunci

(b)

Mengkomersialkan tanaman tradisional

British telah mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam. .

(c)

Tenaga Buruh

Tanaman komersial ini diusahakan secara ladang dengan menggunakan tenaga buruh dari China dan India.

(d)

Undang-undang tanah

British memperkenalkan undang-undang berhubung pemilikan tanah yang bertujuan melindungi orang Melayu dan mengelakkan tanah milik orang Melayu daripada dicerobohi pemodal dan pelabur asing.

17

UNDANG-UNDANG BERHUBUNG TANAH 1. Bandingkan undang-undang berhubung tanah sebelum kedatangan British dan semasa penjajahan British. (m/s 258-259) Undang-undang Berhubung Tanah

Sebelum Kedatangan British Tanah tidak menjadi persoalan utama kerana wujud kawasan tanah yang luas dan kepadatan penduduk yang rendah.

Semasa Penjajahan British Tanah menjadi elemen utama dalam ekonomi dan tatacara hak pemilikannya telah diubah. Bagi pihak British rekod bertulis adalah penting bagi menjamin dan mengesahkan hak pemilikan tanah. Rekod juga memudahkan sebarang urusan pentadbiran seperti cukai dan urus niaga terhadap tanah seperti pajakan, sewabeli, penjualan dan pembelian. British telah memperkenalkan undangundang tanah berkonsepkan sistem Barat.

Segala hal yang berkaitan dengan tanah mestilah mendapat kebenaran daripada pembesar Melayu terlebih dahulu.

Tanah menjadi sumber ekonomi dan tunggak kuasa politik serta mencerminkan kedudukan sosial. pembesar Melayu.

Menurut undang-undang adat, tanah akan menjadi milik seseorang yang meneroka dan mengerjakan tanah tersebut.

Antara undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British ialah a) Peraturan Tanah Perak (1879) b) Kanun Tanah Selangor (1891) c) Peraturan Tanah Sungai Ujong (1887) British telah membahagikan tanah mengikut kegunaan dan nilai komersial. seperti tanah ladang, tanah peribumi dan tanah perlombongan. Masyarakat tempatan juga perlu mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah, damar dan rotan.

Tanah boleh diwarisi oleh generasi seterusnya.

Sistem pemilikan tanah tidak mempunyai rekod dan catatan yang sempurna untuk dijadikan bukti pemilikan terhadapnya.

18

AKTA TANAH SIMPANAN MELAYU 1. Akta Tanah Simpanan Melayu diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan pada 25 November 1913. Apakah tujuan Akta Tanah Simpanan Melayu diisytiharkan? (m/s 260) Akta Tanah Simpanan Melayu bertujuan mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing.

2. Gambar di bawah menunjukkan reaksi orang Melayu terhadap Tanah Simpanan Melayu.

Mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu sebenarnya merugikan orang Melayu? (m/s 260) (a) Orang Melayu tidak dibenarkan menanam sebarang tanaman komersial di kawasan Tanah Simpanan Melayu (b) kebanyakan Tanah Simpanan Melayu tidak subur (c) Walaupun kawasannya besar, namun tidak sesuai untuk ekonomi perladangan (d) keluasan kawasan yang subur adalah kecil.

19

Akta Tanah di Sarawak Nyatakan akta tanah di Sarawak yang berkenaan. (m/s 261) 1.
Land Order (1931) Diisytiharkan pada tahun 1931

2.

Land Settlement Order (1933)

Bertujuan memberi perlindungan kepada tanah milik masyarakat peribumi. Hak milik tanah hanya boleh dilakukan melalui pewarisan.

3.

Land Order 1948

Membahagikan tanah di Sarawak kepada tiga kawasan, iaitu, tanah campuran, tanah simpanan dan tanah pedalaman.

Akta Tanah di Sabah Nyatakan akta tanah di Sabah yang berkenaan. (m/s 261)
Diwartakan oleh British pada 1889. Menetapkan bahawa kepentingan hak milik tanah peribumi adalah di bawah pegawai daerah. Segala urus niaga tanah dengan orang Eropah perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi.

4.

Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi

DASAR BRITISH TERHADAP PEKEBUN KECIL 1. Apakah tujuan dasar British terhadap pekebun kecil Melayu? (m/s 261) Mengekalkan orang Melayu sebagai golongan petani dalam kerangka ekonomi penjajah.

20

2. Dialog berikut merupakan perbualan antara dua orang petani Melayu berhubung dasar British terhadap pekebun kecil. Buktikan bahawa dasar-dasar British tersebut telah mendatangkan kesan negatif kepada orang Melayu.

Pak Samad : Orang putih telah memperkenalkan pelbagai dasar untuk menjaga kepentingan kita, orang Melayu. Dollah : Sebenarnya Pak Samad, dasar British hanya bertujuan mengekalkan orang Melayu sebagai petani. Pak Samad : Betulkah Dollah, mengapa awak berkata demikian? Dollah : Enakmen Tanah Padi 1917, Rancangan Sekatan Stevenson, Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa hanya merugikan orang Melayu. British hanya ingin menjaga kepentingan ekonomi mereka sendiri.

Dasar British Enakmen Tanah Padi 1917 -

Kesan Negatif kepada orang Melayu Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi. Bertujuan untuk mengurangkan jumlah pekebun kecil getah terutamanya dalam kalangan orang Melayu. Premium untuk permohonan tanah baru untuk penenaman getah turut dinaikkan. Pada tahun 1930-an, pembukaan tanah baru untuk tujuan penanaman getah dilarang sama sekali.

Rancangan Sekatan Stevenson (1922 1928)

- British mengamalkan dasar memberikan perlindungan kepada pemodal dan pengusaha ladang Eropah. - Pekebun kecil diberikan kuota yang lebih rendah. - Kumpulan pekebun kecil ditekan kerana mereka dilihat sebagai ancaman kepada pengusaha ladang.

Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa. (1934)

21

TAJUK 9.2 Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. d. Kesan-kesan dasar ekonomi. i. Pembandaran ii. Pembentukan masyarakat berbilang kaum iii. Sistem Pendidikan vernakular iv. Sektor perkilangan v. Sistem pengangkutan dan perhubungan iv. Perkhidmatan kesihatan. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Menyatakan kemunculan bandar baru Menyenaraikan ciri masyarakat berbilang kaum. Menyenaraikan sejarah rangkaian sistem pengangkutan. Menyatakan perkembangan perkhidmatan kesihatan. Menyatakan faktor kemunculan bandar baru dan kesannya. Menyatakan perkembangan sektor perkilangan. Menyatakan perkembangan sistem pendidikan vernakular.

22

KESAN-KESAN DASAR EKONOMI A. PEMBANDARAN Perkembangan pesat ekonomi menyebabkan berlakunya proses pembandaran terutamanya di kawasan yang kaya dengan sumber semula jadi dan kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi penjajah. Berdasarkan senarai berikut nyatakan faktor perkembangan bandar-bandar di Malaysia. (M/S263-264)
Perlombongan bijih timah Perlombongan petroleum Pusat perniagaan Pusat pengangkutan

Pusat pentadbiran

Pelabuhan

Pusat pengumpulan gambir dan lada hitam

BIL 1 2 3 4 5 6 4 5 6

NAMA BANDAR Kuala Lumpur Miri Taiping Seremban Klang Kuching Seremban Melaka Pulau Pinang

FAKTOR PERKEMBANGAN Perlombongan bijih timah / Pusat pentadbiran / Pusat perniagaan / Pusat pengangkutan Perlombongan petroleum Perlombongan bijih timah / Pusat perniagaan Perlombongan bijih timah / Pusat perniagaan Pelabuhan Pusat pengumpulan gambir dan lada hitam / pusat pentadibran / pusat perniagaan Perlombongan bijih timah Pelabuhan Pelabuhan

23

PEMBENTUKAN MASYARAKAT BERBILANG KAUM


Petempatan berbeza a) Orang Melayu tinggal di luar bandar / kampung b) Orang Cina tinggal di lombong / bandar. c) Orang India tinggal di estet.

KESAN PEMBENTUKAN MASYARAKAT BERBILANG KAUM (m/s 264)

Pekerjaan berbeza a) Orang Melayu bekerja sebagai petani / nelayan. b) Orang Cina bekerja sebagai pekerja lombong / peniaga. c) Orang India bekerja sebagai penoreh getah.

Kehidupan sosial berbeza a) Bahasa pertuturan berbeza b) Kebudayaan / adat / agama / cara hidup berbeza

Perpaduan sukar Tidak terdapat kesepaduan dan interaksi . antara kaum. Hal ini menyukarkan proses mewujudkan perpaduan nasional dalam membentuk perpaduan nasional di Tanah Melayu selepas merdeka.

SISTEM PENDIDIKAN VERNAKULAR

1. Maksud pendidikan vernakular : (m/s 265) Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar.

2. Nyatakan ciri sistem pendidikan Melayu sebelum kedatangan penjajah. Tempat : surau / masjid / sekolah pondok. Pelajaran : membaca dan memahami al-Quran / mempelajari bahasa Arab / hukumhakam agama / menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira.

24

3. Nyatakan tiga jenis sekolah vernakular yang ditubuhkan di Tanah Melayu (m/s 265)

SEKOLAH VERNAKULAR

SEKOLAH MELAYU

SEKOLAH CINA

SEKOLAH TAMIL

4. Bandingkan ciri-ciri sekolah vernakular yang ditubuhkan di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British. (m/s 265) Bil Perkara 1 Pihak yang membiayai/ menyediakan Sekolah Melayu British Sekolah Tamil British (di bandar) Pihak pengurusan ladang (di ladang). Sekolah Cina saudagar Cina

Contohcontoh sekolah

Sekolah Melayu di Teluk Belanga (singapura), Seberang Perai (P. Pinang), Kuala Kangsar dan Baru Gajah (Perak). Bandar Luar bandar

Sekolah Tamil Vivekananda (Seremban)

Sekolah Chung Hwa, Sekolah Cina Yuk Chai (Kuala Pilah).

Lokasi sekolah

bandar & ladang

bandar

Peringkat (Rendah /Menengah) Orientasi pendidikan

Peringkat rendah

Peringkat rendah

Peringkat rendah dan menengah

berorientasikan Tanah Melayu

berorientasikan India

berorientasikan China

Tempat asal guru, buku teks dan sukatan pelajaran Bahasa pengantar

Tanah Melayu

India

China

Bahasa Melayu

Bahasa Tamil

Dialek Cina Bahasa Mandarin

25

5. Selain pendidikan vernakular, pendidikan Inggeris turut dimulakan di Tanah Melayu. Nyatakan ciri-ciri sekolah Inggeris dengan melengkapkan rajah berikut. Bil Perkara 1 Pihak yang membiayai/ menyediakan 2 Contoh-contoh sekolah Sekolah Inggeris mubaligh Kristian / badan sukarela / kerajaan British

Penang Free School, Malacca Free School, King Edward VII School, Victoria Institution. bandar Peringkat rendah dan menengah berorientasikan sistem pendidikan di England Tanah Melayu / England

3 4 5 6

Lokasi sekolah Peringkat (Rendah /Menengah) Orientasi pendidikan Tempat asal guru, buku teks dan sukatan pelajaran Bahasa pengantar

Bahasa Inggeris

6. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah British menubuhkan sekolah-sekolah vernakular di Tanah (a) menyediakan pendidikan asas kepada penduduk Tanah Melayu (b) mengekalkan orang Melayu sebagai petani dan nelayan (c) mengamalkan dasar pecah dan perintah / setiap kaum tidak bersatu-padu (d) melatih pegawai rendah dalam pentadbiran British [ mana-mana jawapan munasabah ]

26

SEKTOR PERKILANGAN 1. Nyatakan hasil pengeluaran yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat berikut : (m/s 266) BIL NAMA SYARIKAT 1 Syarikat Shum Yip Leong 2 3 4 5 Syarikat Bata Syarikat Fung Keong Kinta Rubber Works Syarikat United Engineers HASIL PENGELUARAN kasut getah kasut barangan berasaskan getah barangan berasaskan getah membina kapal korek

2. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah langkah-langkah kerajaan untuk membantu orang Melayu dan Buniputera Sabah dan Sarawak agar tidak terpinggir daripada arus pembangunan ekonomi perdana? (KBKK) (a) menyediakan pinjaman (b) memberi subsidi (c) menyediakan latihan / kursus (d) keutamaan dalam pemberian kontrak / tender kerajaan (e) peluang pendidikan (f) membangunkan kawasan luar bandar [mana-mana jawapan munasabah]

27

SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 1. Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport. Padankan kawasan perlombongan bijih timah dengan pelabuhan yang dihubungi dengan jalan kereta api. (m/s 267) KAWASAN LOMBONG
TAIPING

PELABUHAN
TELOK ANSON

KUALA LUMPUR

PORT WELD

SEREMBAN

PORT SWETTENHAM

IPOH & TAPAH ROAD

PORT DICKSON

2. Bagaimanakan pembinaan jalan kereta api telah membantu perkembangan perusahaan getah? (m/s 268) (a) menggalakkan pembukaan tanah baru di kawasan pedalaman untuk penanaman getah (b) mempercepatkan pengangkutan dan membawa muatan yang banyak

3. Tahun-tahun yang berikut menunjukkan kemajuan dalam pembinaan jalan raya di Tanah Melayu. Nyatakan peristiwa yang dimaksudkan. (m/s 268-269) Bil 1 2 Tahun 1895 1902 Kemajuan dalam pembinaan jalan raya Selangor dan Perak mempunyai rangkaian jalan raya sepanjang 2400 km. Pengenalan kenderaan bermotor menyebabkan penggunaan jalan raya semakin popular. Jalan raya dari Seberang Perai ke Melaka telah disiapkan.

3 4

1911

1911-1928 Jalan raya yang menghubungkan Perlis ke Singapura telah dibina. Jalan raya di antara Kuala Lumpur dan Kuantan turut dibuka bagi memudahkan perhubungan antara Pantai Barat dan Pantai Timur.

28

PERKHIDMATAN KESIHATAN Pernyataan berikut berkaitan dengan perkembangan perkhidmatan kesihatan di Malaysia pada zaman penjajahan British. Tandakan ( ) pada pernyataan yang benar dan ( X ) pada pernyataan yang salah, serta nyatakan pembetulan dalam ruangan yang disediakan. (m/s 269-270) Bil Pernyataan 1 Bekalan air bersih yang tidak mencukupi menyebabkan penyakit berjangkit merebak. 2 Hospital kerajaan yang terawal dibina di Pulau Pinang. 3 Menjelang tahun 1895, terdapat 29 buah pusat perubatan di Perak dan Kuala Lumpur. 4 Di Sabah, perkhidmatan perubatan tertumpu di bahagian Kuching sahaja. 5 Pada tahun 1940, pusat perubatan dibina di Sri Aman dan Sibu. 6 Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur memberikan perkhidmatan kesihatan kepada pekerja ladang getah. 7 Institut Penyelidikan Perubatan telah didirikan pada tahun 1900 untuk mengkaji punca penyakit dan langkah-langkah pencegahan. 8 Antara 1900-1920, penyakit taun telah mengorbankan sekitar 200,000 orang di Negerinegeri Melayu Bersekutu. 9 Sanitary Board ditubuhkan untuk mengawasi kebersihan dan kesihatan di Kuala Lumpur. 10 Jabatan Kesihatan bertanggungjawab terhadap aspek kesihatan. Jawapan Pembetulan

X X X X X
malaria Sarawak 1921 lombong bijih timah Taiping dan Kuala Lumpur

RUMUSAN Walaupun terdapat banyak pembangunan infrastruktur dan sosial pada zaman penjajahan British, masyarakat tempatan khususnya orang Melayu masih ketinggalan. Mengapakah hal ini berlaku? (a) orang Melayu tinggal di luar bandar (b) orang Melayu masih menjalankan kegiatan ekonomi tradisional (c) orang Melayu belum berpendidikan tinggi (d) dasar British untuk mengekalkan orang Melayu sebagai petani dan nelayan. (e) British mengamalkan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi (f) orang Melayu belum mempunyai kesedaran kebangsaan. [mana-mana jawapan munasabah]

29

TINGKATAN 5 BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA ================================================================== a) Imperialisme Barat di Asia Tenggara Aktiviti: Menyatakan Arahan: Isikan tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. (ms. 3) Takrif imperialisme Dasar sesebuah negara meluaskan ....................................... dan .................................... dengan ................................. negara lain untuk .......................................... tertentu. Aktiviti: Menyatakan Arahan: Padankan imperialis Barat dengan negara Asia Tenggara yang betul. (ms. 4) Imperials Barat Portugal Sepanyol Belanda Perancis Britain Asia Tenggara Indonesia Indo China (Vietnam, Laos, Kemboja) Timor-Timur Filipina Burma, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak

Aktiviti: Menyatakan Arahan: Lengkapkan pernyataan dengan perkataan yang tepat. (ms. 5) Faktor Dalaman Kekayaan bahan ............... Tanah yang ....................... Faktor Luaran Sistem ............................... Sistem ............................... ................................. kuasa-kuasa Barat Slogan ........................................ Putih Revolusi ............................................ Penyebaran ........................................ Pasaran .............................................

Aktiviti: Merasionalkan Arahan: Lengkapkan petak dengan perkataan paling sesuai. (ms. 5) Pasaran ..

Tanah yang .

Keistimewaan Asia Tenggara

. ... mentah

Kedudukan yang ..

b) Perubahan sistem politik Aktiviti: Menyenaraikan Arahan: Isikan tempat kosong dengan perkataan yang tepat. (ms. 8) Perubahan pentadbiran kuasa Barat Sistem ........................... Barat telah diperkenalkan Penubuhan Kerajaan ......................... Pelantikan ....................................... sebagai ketua pentadbir Pelaksanaan pentadbiran melalui ....................................... Pelantikan .......................................... sebagai ketua biro (jabatan) Pengenalan .......................................... Barat

Aktiviti: Membandingkan Arahan: Isikan jadual dengan pilihan jawapan yang diberi. (ms. 8 13) (Nota: Satu perkataan boleh diguna lebih daripada sekali) Sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barangay Raja Akta Kampung Ulu Burma 1887 Pesuruhjaya Tinggi British Peperiksaan Gabenor Jeneral Negeri-Negeri Selat Dewan Tempatan-Volksraad Datu Majlis Diraja Myothugyi Golongan Mandarin Union Indochinoise Sistem Residen Bupati Dinasti Konbaung Sistem encomienda Myo-ok Akta Perkampungan Burma 1889 Berkuasa mutlak Parlimen Perancis Sistem Pembesar Empat Lipatan Sistem Penasihat di NNMTB

Negara Filipina

Sebelum

Semasa

Indonesia

Burma

IndoChina

Tanah Melayu

Isi jadual berikut; Birokrasi Barat di Thailand : Pemodenan Pentadbiran Raja Mongkut Raja Chulalongkorn

c) Nasionalisme di Asia Tenggara Aktiviti: Menyatakan Arahan: Isikan tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. (ms. 14) Takrif nasionalisme Perasaan cinta akan .............................dan ....................................... yang membawa kepada gerakan membebaskan ................................... Aktiviti: Menyatakan Arahan: Tandakan (/) bagi pernyataan yang betul. (ms. 14 15) Faktor yang mencetuskan nasionalisme Dasar penjajahan Barat [ ] Pengaruh agama [ ] Pasaran baru [ ] Karya kesusasteraan [ ] Sistem pendidikan [ ] Alat senjata [ ] Kemunculan golongan intelektual [ ] Pengaruh media massa [ ] Kedudukan strategik [ ] Sistem pengangkutan dan perhubungan [ Bahan mentah [ ] Pengaruh luar [ ]

Aktiviti: Menyenaraikan Arahan: Isikan tempat kosong dengan nama tokoh nasionalis (ms.18 22) Tokoh nasionalis Dr. Ba Mau Sergio Osmena Nguyen Thai Hoc Saya San U Nu U Ba Pe Andres Bonifacio Raden Adjeng Kartini Ho Chi Minh Aung San Jose Rizal Emilio Aguinaldo Soekarno Maharaja Bao Dai Kyaw Nien Phan Boi Cha

Burma: .............................................................................................................................. IndoChina: ........................................................................................................................ Filipina: ............................................................................................................................ Indonesia: .........................................................................................................................

Aktiviti: Menyatakan Arahan: Isikan tempat kosong dengan perkataan yang diberi. (ms. 18) Ciri-ciri nasionalisme tahap pertama berpendidikan isu berorganisasi hak terbuka kesedaran kemerdekaan setempat taraf hidup

Penentangan secara ............................ Bersifat ............................ Tidak ............................ ............................ kebudayaan, agama, hak peribumi Dipimpin golongan pertengahan ............................ Barat / Asia Tengah Menekankan ............................ politik Menuntut ............................ dikembalikan Menuntut ............................ mereka dibaiki Tidak meminta ............................ dengan segera

Aktiviti: Menyatakan Arahan: Isikan tempat kosong dengan perkataan yang diberi. (ms. 18) berpendidikan menuntut radikal Barat berorganisasi perubahan kerajaan

Ciri-ciri nasionalisme tahap kedua Gerakan lebih ............................ Gerakan lebih ............................ Dipimpin golongan ............................ Berpengetahuan luas dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan ............................ Dapat menyedari ............................ yang diperkenalkan ............................ kemerdekaan Ingin membentuk ............................ sendiri

Aktiviti: Membincangkan Arahan: Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan tahap-tahap nasionalisme. (ms.18 22) Nasionalisme di Filipina Tahap 1 Tokoh / Pertubuhan: Tujuan: Usaha gerakan: gunakan media cetak akhbar Kalayan untuk menyebarkan fahaman revolusi lancarkan revolusi bersenjata isytihar kemerdekaan Filipina tidak disahkan oleh Amerika lancarkan revolusi JR ditangkap, JR dibuang negeri ke Mindanao, JR dihukum bunuh

Tahap 2

Akibat gerakan:

Nasionalisme di Indonesia Tahap 1 Tokoh / Pertubuhan: Tujuan: tumpu kepada isu pendidikan dapat ubah nasib rakyat Indonesia penubuhan Muhammadiyah -untuk sebarkan Islam, hindari ancaman agama Kristian, hindari ancaman sekuralisme Barat

Tahap 2

Usaha gerakan:

Akibat gerakan:

Perjuangan Soekarno mempengaruhi rakyat Indonesia Pemimpin radikal ditangkap Soekarno dipenjara, dibuang ke Flores PNI diharamkan

Nasionalisme di IndoChina Tahap 1 Tokoh / Pertubuhan: Tujuan: Usaha gerakan:

Tahap 2

Akibat gerakan

Pemimpin VNQDD ditangkap, Nguyen Thai Hoc dihukum bunuh, Ho Chi Minh melarikan diri ke Hong Kong, Pembaharuan Maharaja Bao Dai disekat, Maharaja Bao Dai dilarang libatkan diri dalam gerakan nasionalisme

Nasionalisme di Burma Tahap 1 Tokoh / Pertubuhan: Tujuan: Usaha gerakan: golongan sami Buddha menggerakkan nasionalisme, gunakan Isu Kasut , menubuhkan Persatuan Belia Buddha, memarahi Inggeris kerana memakai kasut semasa memasuki kuil Buddha

Tahap 2

Akibat gerakan

Nasionalisme di Thailand Tahap 1 Tokoh / Pertubuhan: Tujuan: gelisah akan penguasaan politik oleh kerabat diraja penentangan terhadap raja berkuasa mutlak, tidak puas hati terhadap kelemahan sistem pentadbiran Raja Vajiravudh, tidak puas hati terhadap sikap boros Raja Vajiravudh Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai - menamatkan raja berkuasa mutlak

Tahap 2

Usaha gerakan:

Akibat gerakan

Aktiviti: Membanding Arahan: Lengkapkan petak kosong dalam jadual di bawah. (ms.18 22)

Asia Tenggara

Corak pergerakan nasionalisme Tahap 1 Tahap 2 bersifat setempat lebih radikal

Filipina Indonesia IndoChina Burma Thailand

penentangan secara terbuka

tekankan tindakan politik dipimpin golongan berpendidikan

tuntut hak mereka dikembalikan

menuntut kemerdekaan tidak minta kemerdekaan dengan segera berpengetahuan luas dalam kebudayaan & ilmu pengetahuan Barat

TINGKATAN 5 BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA ==================================================================

a) Perjuangan pemimpin setempat menentang British Aktiviti: Menyenaraikan Arahan: Lengkapkan petak kosong dalam jadual di bawah. (ms. 31 44) Negeri Naning Sarawak Sabah Perak Negeri Sembilan Pahang Kelantan Terengganu Yam Tuan Antah, Abdullah Tunggal Tokoh-tokoh tempatan

Linggir, Rentap, Syarif Masahor, Datu Patinggi Abdul Gapur

Aktiviti: Menyatakan Arahan: Lengkapkan jadual di bawah. (ms. 30 31) Sebab-sebab Dasar penaklukan British British mengeksploitasi ekonomi Pelaksanaan pentadbiran British British campur tangan adat resam Pembesar hilang kuasa Kesulitan penduduk Contoh

Aktiviti: Menceritakan Arahan: Lengkapkan jadual di bawah. (31 44) Negeri : Naning Tokoh Sebab

Tindakan tokoh Ingkar arahan Dapatkan bantuan ketenteraan

Tindak balas Kesudahan British (Tokoh) 150 tentera Br. menawan Taboh 1200 tentera Br. serang Naning

Negeri : Sarawak Tokoh Sebab Linggir JB menghalang pelayaran

Tindakan tokoh Menyerang kapal Nemesis

Tindak balas British Menyerang balas

Kesudahan (Tokoh) Tewas

Rentap

JB membakar kampung Rentap JB menyerang Rentap yg. berundur ke Bukit Sadok

Rentap dikalahkan

Syarif Masahor DPA. Gapur

Tokoh

Negeri : Sabah Sebab SBUB duduki Tambunan, Sg.Sugut SBUB laksana cukai kepala SBUB kenakan surat perahu Pegawai SBUB bersikap kasar Negeri : Perak

Tindakan tokoh MS bincang dgn SBUB MS serang Kubu SBUB di Pulau Gaya MS serang lagi Kubu SBUB di Pulau Gaya

Tindak balas British

Kesudahan (Tokoh)

Tokoh

Sebab Residen mungkir fungsi sbg. Penasihat Br. kenalkan sis. cukai British kuasai kawasan pembesar British campur tgn dlm adat resam JWWB tidak sistem sosial JWWB tidak tahu berbahasa Melayu

Tindakan tokoh Menolak sistem cukai Menolak penguasaan British di kawasan mereka Bantahan terbuka Membunuh Mat Arshad Membunuh JWWBirch

Tindak balas British

Kesudahan (Tokoh)

Negeri : Negeri Sembilan Tokoh Sebab Tindakan tokoh Tindak balas British Br kerjasama dgn Dato Kelana kalahkan Ab.Tunggal Kesudahan (Tokoh) Ab.Tunggal berhijrah ke Singapura

Negeri : Pahang Tokoh Sebab

Tindakan tokoh Menentang pembinaan balai polis Serang British Tawan Lubuk Terua Serang / kuasai Kuala Tembeling, Jeram Ampai

Tindak balas British Menekan Dato Bahaman

Kesudahan (Tokoh)

Tokoh

Negeri : Kelantan Sebab British kenalkan Sistem Penasihat British paksa penduduk terima pakai sistem cukai

Tindakan tokoh Bantah sistem cukai Enggan bayar cukai Serang Pasir Puteh

Tindak balas British

Kesudahan (Tokoh)

Negeri : Terengganu Tokoh Sebab Tindakan tokoh Tidak hiraukan peraturan tanah British 300 penduduk buka tanah di Lubuk Batu Lancarkan penentangan bersenjata Serang bangunan kerajaan di Kuala Berang

Tindak balas British Br tawan Kuala Berang tangkap / buru sesiapa yang menentang 25 polis serang Kuala Telemong 50 polis serang Hj. ARL

Kesudahan (Tokoh)

Aktiviti: Membanding Arahan: Lengkapkan jadual di bawah. (ms. 31 44) Negeri Naning Tokoh Dol Said Linggir Sarawak Rentap Bentuk perjuangan Ingkar arahan, mengalahkan 150 tentera British

Syarif Masahor / DPA Gapur Sabah Perak Mat Salleh Berbincang, menyerang kubu SBUB, menyerang lagi kubu SBUB

N. Sembilan

Pahang

Kelantan

Terengganu

Aktiviti: Membahaskan Arahan: Pilih satu ruangan sahaja [Setuju atau Tidak Setuju] dan nyatakan alasan anda. Perjuangan pemimpin setempat sebagai pejuang bangsa Setuju Alasan: Alasan: Tidak Setuju

Tajuk : Iktibar daripada perjuangan pemimpin setempat (Ms 44) 5

Aktiviti: Menjelaskan Arahan: Lengkapkan jadual di bawah Iktibar Pemuafakatan Kekuatan anggota Keutuhan semangat Kelantangan suara Huraian Kepentingannya untuk mencapai matlamat sesuatu perjuangan

Semangat berani dapat menggerakkan penentangan Suara yang lantang dapat meyakinkan sokongan daripada orang tempatan.

Semangat setia negara Mementingkan ilmu Sanggup berkorban Sifat bekerjasama Berdisiplin Gigih

b) Gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua

Aktiviti: Menyatakan Arahan: Lengkapkan petak kosong dalam jadual di bawah. (ms. 45 49) Faktor dalaman Faktor luaran Kemunculan mesin cetak

Penguasaan Parti Komunis Malaya Kesedaran politik serantau

Aktiviti: Menyatakan Arahan: Lengkapkan jadual di bawah. (ms. 49 50) Gerakan Islah Maksud: Tokoh: 1. Sheikh Tahir Jalaludin 2. 3. Dr. Burhanuddin al-Helmy Matlamat:

Aktiviti: Menyenaraikan akhbar, majalah dan novel Menyatakan peranan Arahan: Lengkapkan jadual di bawah. (ms. 51 53)

Contoh Akhbar:

Isu

Majalah:

Membangkitkan semangat kebangsaan orang tempatan Memfokuskan persoalan memajukan bangsa Menyentuh isi kemajuan bangsa dalam pendidikan, ekonomi, bahasa, sastera, politik antipenjajahan, dan anti orang asing

Novel:

Aktiviti: Menghurai Arahan: Lengkapkan jadual di bawah. (ms. 54 57) Persatuan Isu yang diperjuangkan

KMS PASPAM Nasib orang Melayu dalam ekonomi, pendidikan, perkhidmatan kerajaan

Persatuan negeri

Persatuan Melayu Sarawak KMM

Kongres Melayu

Aktiviti: Mengklasifikasikan isu Menilai keberkesanan Arahan: Lengkapkan jadual di bawah Isu-isu akhbar dan majalah (ms. 51-52) Akhbar Pembaca mendapat idea baru Majalah Membangkitkan semangat kebangsaan orang tempatan Memfokuskan persoalan memajukan bangsa Menyentuh isi kemajuan bangsa dalam pendidikan, ekonomi, bahasa, sastera, politik antipenjajahan, dan anti orang asing Keberkesanan akhbar dan majalah (ms. 54)

BAB

KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir bab ini, murid-murid akan dapat: Menerangkan latar belakang pembinaan negara dan bangsa. Mengenal pasti asas negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Membandingkan sistem pentadbiran Negeri-negeri Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka.

3.1 Latar Belakang Pembinaan Negara Dan Bangsa (M/S 65-67)


Aktiviti: Isi tempat kosong. Konsep Negara dan Bangsa Tradisional ( hlm 65-67 ) dalam masyarakat Melayu

Sebelum Kedatangan Penjajah Kerajaan wujud kerana adanya ...... Kedudukan raja begitu dan .. Tanggungjawab raja: ( i ) Memberi politik. ( ii ) Menjamin .. rakyat. Sebagai balasannya, rakyat akan menerima dan mengakui raja. kerajaan ditentukan berdasarkan rakyat kepada raja. Kerajaan yang kuat akan .. atau ..kerajaan lain yang lemah untuk mengembangkan empayarnya, contohnya, Kesultanan Melayu Melaka

Semasa Kedatangan Penjajah Bagi masyarakat Melayu tradisional, .. bererti kawasan. Misalnya, negeri Dalam perjanjian kerajaan Melayu dengan kuasa asing, keseluruhan disebut sebagai negeri dengan segala jajahan takluknya. British juga menetapkan .. setiap negeri. Konsep kerajaan diganti dengan konsep Pengenalan gagasan .( 1946 ) untuk membina negara dan bangsa yang moden telah ditentang oleh orang Melayu. Penubuhan ( 1948 ) telah menggabungkan semua Negeri Melayu dalam sebuah pentadbiran pusat. Pada tahun 1957, British memberikan kepada Tanah Melayu. Persetujuan .. dan . bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu telah mewujudkan ..

Konsep Bangsa Malaysia Merujuk kepada sekumpulan manusia dalam satu ikatan .atau warganegara sesebuah negara.

Pembinaan Bangsa Malaysia Dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam Majlis Perniagaan pada 28 Februari 1991. Bangsa Malaysia: i .. ii .. iii .. iv ..

3.1.1 1.

Pembinaan

Negara

dan Bangsa ( M/S 67-72 ) iaitu

Konsep negara bangsa di Eropah tercetus akibat 3 peristiwa, i. ii. iii.

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ......................................................................................................................................... yang muncul ketika ini di Eropah ialah ..................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

2.

Tiga idea i. ii. iii.

Gariskan jawapan yang betul: 1. Dalam Perang Dunia Pertama Jerman dan sekutunya telah ( menang / kalah). Satu persidangan perdamaian telah diadakan di ( Sepanyol / Perancis ). Satu Deklarasi telah dipersetujui iaitu ( Deklarasi 13 / Deklarasi 14 ) Perkara Woodrow Wilson. Dua cadangan Deklarasi ini ialah penentuan nasib negara oleh ( rakyat/kerajaan) . Prinsip sempadan negara adalah berasaskan ( agama /

bangsa ). Kesan Deklarasi ini ialah wujud ( enam / tujuh) negara bangsa baru. Isikan tempat kosong di bawah. 2. Amalan yang menghalalkan keganasan dan penipuan dikenali sebagai ..................... Idea ini telah dicetuskan oleh ................................ dalam bukunya............................ . Idea ini telah mempengaruhi Count Camillo Benso di Cavour dari negara ............................... dan Bismarck dari negara .................................... . Amalan ini juga mewajarkan ................................ , .......................................

dan ....................................... untuk mencapai matlamat politik.


3

5.

Lengkapkan Proses Pembentukan Negara Bangsa Itali Pada Kurun Ke-19.

Kata kunci Wilayah Empayar Usir

Huraian

Venetia dan Lombardy misalnya merupakan sebahagian Empayar Austria Bangsa Itali mahu mengusir kuasa Austria daripada wilayah-wilayah Itali Mereka mahu pemerintahan menyatukan wilayah-wilayah mereka di bawah sebuah

Satu Realpolitik Napeleon III Majoriti

Melalui pungutan suara yang djalankan Count Camillo Benso di Cavour memperoleh sokongan majoriti rakyat untuk menyatukan Itali Pada tahun 1866 Prussia telah memulangkan Venetia kepada Itali sebagai balasan kerana membantu negara tersebut menewaskan Austria

Prussia

Rom

Peluang

Count Camillo Benso di Cavour mengambil peluang untuk menyatukan Rom dan Itali dan membentuk negara bangsa Itali.

6.

Pembentukan negara bangsa Jerman (Prussia) (MS 69-70) Otto von Bismarck turut mengamalkan ................................... dalam menyatukan Jerman.

Rakyat menerima sistem ....................................... anjuran Bismarck. Beliau menggunakan pelbagai taktik seperti ......................................., ...................................................., ................................ Beliau menggunakan isu ............................... kuasa asing untuk membangkitkan semangat rakyat.

7. Kerajaan Islam Madinah (MS 71) Pembentukan negara Islam Madinah hasil penyatuan melalui prinsip .....................

Nabi Muhammad s.a.w. menyusun ............................. Madinah terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan Islam Madinah. Piagam Madinah menyatukan penduduk berbilang kaum terdiri daripada orang ..........................., ............................. dan ......................................... Madinah menerusi Pembentukan kerajaan Islam

........................................., ....................................... dan ...............................

membuktikan wujudnya kerjasama dan permuafakatan antara pemimpin dengan pemimpin dan antara pemimpin dengan rakyat.

Kota Madinah pada hari ini adalah hasil daripada keunggulan Piagam Madinah yang disusun semasa zaman pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w

3.1.2

CIRI-CIRI NEGARA DAN BANGSA ( M/S 73-74 )

Lengkapkan peta minda berikut: Negara 1. 2. 3. 4. Wilayah yang mempunyai ,.. dan .. .yang tersusun. Bertanggungjawab melaksanakan .. Menguatkuasakan.dan............

Bangsa 1. Sekumpulan. yang mendiami sesebuah wilayah. Mempunyai persamaan dari segi..., adat resam, .dan ..

CIRI-CIRI NEGARA DAN BANGSA 1. 2.

Perlembagaan .. sama ada bertulis atau tidak bertulis. Menjadi..dan .untuk mentadbir dan memerintah sesebuah negara. Bertujuan memberikan jaminankepada rakyat

2.

3.

Kerajaan 1. 2. 3. Institusiyang menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah negara. Bertindak sebagai.danarah kehidupan masyarakat. Kerajaan Malaysia merujuk kepada tiga badan dalam pemerintahan. i .. ii Badan Pelaksana (iii) ..
6

3.2 KESULTANAN MELAYU MELAKA - ASAS PEMBENTUKAN NEGARA DAN BANGSA (M/S 74) Aktiviti: Siapakah SAYA? Sultan/Raja

Rakyat biasa yang bebas

Susun lapis masyarakat Melayu tradisional ( tidak berasaskan bilangan ) Isi tempat kosong bagi soalan berikut: warisan sosiopolitik sistem pentadbiran Sejarah Melayu Kesultanan Melayu Melaka Sulalatus Salatin kesan

1.

pada abad ke-15 merupakan asas pembinaan negara dan bangsa. Peradaban dan peraturan kenegaraan kerajaan ini tercatat dalam... ataukarangan Tun Seri Lanang yang merupakan historiografi Melayu terpenting. Kesultanan Melayu Melaka telah mempunyai masyarakat yang tersusun, mempunyai..dan politik yang tersendiri.

2.

dokumen

3.

berperaturan serta

4.

Kesultanan Melayu Melaka banyak meninggalkan pelbagai dan dalam sistem pemerintahan negara kita pada hari ini.

3.2.1 CIRI-CIRI NEGARA DAN BANGSA DALAM KESULTANAN MELAYU MELAKA ( M/S 75-78 )

Wilayah Pengaruh
Kawasan di mana menerima dan akui pemerintahan seseorang ... Wilayah pengaruh meliputi negeri Melaka sendiri dan negeri-negeri di bawah pengaruh Melaka. Empayar Melaka meliputi keseluruhan Semenanjung ..

Kedaulatan
- Kekuasaan tertinggi terhadap ........................... - Kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah ............ pemerintah untuk menggubal dan undang-undang. - Kedaulatan pastikan negara ................ daripada campur tangan luar. - KMM kedaulatan merujuk kepada .......... yang memerintah yang mewakili .............. dan pemerintahannya. kawasan atau kuatkuasakan

dan ... .

Keunggulan Undang-undang
- Penguatkuasaan undang-undang melalui peraturan untuk dan masyarakat. - Menentukan kehakiman, struktur bahasa, kerajaan, agama dan yang diwartakan .. .. - Badan yang

Kerajaan
diberi kuasa menguruskan pentadbiran , jaga keamanan, ................ kedaulatan serta jalin hubungan ....................... - Raja atau sultan Melaka pemerintah tertinggi

kerakyatan diterima oleh - KMM undang-undang dipengaruhi oleh ................. tempatan dan agama ....................... .. - Hukum Kanun Melaka berkaitan dengan kesalahan dan ............................. - Undang-Undang Laut Melaka dengan peraturan di dan ............................. berkaitan ................... ........................

Ciri-ciri Negara dan Bangsa dalam Kesultann Melayu Melaka

yang dibantu oleh ......................., Penghulu Bendahari, Temenggung dan .......................... - Kesentosaan sistem pemerintahan beraja dan kerajaan . di Melaka dijamin oleh Sistem

Rakyat
- Penduduk bagi sesebuah wilayah yang terikat kepada undang-undang tersebut. - KMM-rakyat bertanggungjawab mentaati . yang memerintah. - Tanda ketaatan ialah menghadiri bersedia mempertahankan negara, mengadakan yang dikuatkuasakan di wilayah

Lambang Negara
- S.. atau tanda - identiti sesebuah negara. - Bahasa Melayu lambang ............................ negara dan bangsa Malaysia. - Sistem pemerintahan beraja,adat istiadat Melayu, bahasa M.............. dan agama ..................... warisan Kesultanan Melayu Melaka. - Lambang Kesultanan Melayu Melaka meliputi alat regalia, n.............., w....................., bahasa, protokol undang-undang, dan adat istiadat istana.

gotong-royong. dan kerahan ...

Peta menunjukkan wilayah pengaruh empayar Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15.

Cogan Agama

Gendik Diraja

Pending Diraja

Tengkolok Diraja

Gambar menunjukkan antara alat kebesaran diraja. Peralatan ini merupakan simbol kedaulatan raja dan kerajaan yang memerintah

10

WARISAN NEGERI-NEGERI MELAYU( M/S 80 )

WARISAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

Warisan Sistem Pemerintahan


PERAK

Warisan Sosial

Negeri Negeri 1 .. 2. ................................ 3. ................................


JOHOR

Bidang
PAHANG

1 .. 2. ................................ 3. ................................

Contoh Warisan Pentadbiran Melaka


1 ........................................... 2. .................................................................. 3. .................................................................. 4. ......................................................................... 5. ........................................................................

10

11

3.3.1

JOHOR UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN JOHOR (M/S 80-82 )

Isi tempat kosong: Johor Melayu Lelaki Taat setia Menyerah Waris Sultan Abu Bakar Jemaah Menteri Majlis Negeri Sultan Bertulis Menteri Besar Dua Negeri
.

Perlembagaan Johor diperkenalkan oleh ............................... Perlembagaan ini adalah sebuah perlembagaan ................................. Perlembagaan Johor adalah berkaitan dengan keturunan ....................... sebagai pewaris takhta, orang ....................... sebagai rakyat Johor dan agama Islam agama ........................ Sultan Johor mestilah berbangsa Melayu , ................., Islam, ................... pemerintah Johor. Raja dilarang .................................. negeri kepada kuasa lain serta berhak memilih ........................................... Majlis Mesyuarat Kerajaan terbahagi ............... iaitu ............................ (kuasa perundangan) dipengerusikan oleh Menteri Besar sebagai Yang Dipertua berfungsi membantu Raja mentadbir negeri dan rakyat. Bahagian kedua pula ialah .......................................... (kuasa perlaksanaan) terdiri daripada 8 hingga 12 orang. Pegawai yang menjadi ahli Majlis Negeri mesti berbangsa Melayu, beragama Islam dan rakyat...................... . Pegawai Kerajaan wajib berbangsa Melayu, Islam dan rakyat Johor serta memberi ............................. kepada raja dan kerajaan Johor Sultan Abu Bakar Digelar Bapa Johor Moden kerana sumbangan baginda terhadap pembangunan negeri Johor.

Peta menunjukkan lokasi negeri Johor yang menguatkuasakan Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor pada tahun 1895.

11

12

3.3.2

KELANTAN SISTEM JEMAAH MENTERI ( M/S 82-84 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tandakan Betul ( ) / atau salah ( X ) Tujuan Jemaah ini diasaskan adalah untuk melicinkan pentadbiran dan pemerintahan Kelantan. Lapan Jemaah Menteri dan setiap Jemaah Menteri dianggotai lapan X orang pembesar. Jemaah Penasihat Raja akan menguruskan perkara dan urusan penting yang bukan rahsia. Jemaah Menteri Istana akan mengurus istiadat raja dan istiadat rasmi negeri. Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman akan mengurus keadilan dan kehakiman. Jemaah Menteri Dalam Negeri menjalankan dasar dan hal ehwal luar negeri. Jemaah Menteri Luar akan menjaga keamanan negeri. Jemaah Menteri Perbendaharaan akan mengendalikan harta dan hasil negeri. Jemaah Menteri Peperangan akan menguruskan pertahanan dan keamanan negeri. Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri akan mengurus kemajuan dan pembangunan negeri Kerabat diraja yang terlibat dengan perebutan kuasa disingkir akan diganti oleh golongan pembesar bergelar Dato dan Tan Sri Sistem ini telah mula diamalkan semasa pemerintahan Sultan Muhammad I
x

Peta menunjukkan lokasi negeri Kelantan

12

13

3.3.3 TERENGGANU UNDANG-UNDANG TUBUH TERENGGANU ( Ittiqan-ilmuluk bi-tadil il-siluk ) ( M/S 84-86 ) Gariskan jawapan yang tepat
1 2 3 4 5

KERAJAAN

Perlembagaan Terengganu

adalah perlembagaan

( bertulis

, tidak bertulis )

Perlembagaan bertulis digelar Ittiqan-ilmuluk bi-tadil il-suluk yang bermaksud keyakinan kepada pemerintah yang berdasarkan ( kekejaman , keadilan) Tujuan perlembagaan ini adalah untuk ( menggalakkan , menghalang ) British daripada meluaskan kuasanya di Terengganu Sistem pemerintahan beraja berasakan konsep ( Raja Berperlembagaan , Raja Mutlak ). Raja mestilah beragama Islam , ( Melayu Siam , Melayu ), lelaki dan waris sultan yang memerintah. Majlis Mesyuarat Kerajaan diketuai oleh ( Ketua Menteri , Menteri Besar ) ( Majlis Mesyuarat Kerajaan , Jemaah Menteri ) memilih Naib Menteri Besar. ( Rakyat , Ahli ) Majlis Mesyuarat Kerajaan akan membantu sultan dan Jemaah Menteri mentadbir negeri, menggubal undang-undang, menjaga kebajikan rakyat, menjaga keamanan negeri dan mengadakan hubungan dengan negeri lain Anggota kerajaan mestilah beragama Islam, berbangsa Melayu, rakyat (Terengganu , Tanah Melayu ) Jemaah Menteri akan membantu sultan dalam pentadbiran negeri dan berhak melantik Naib Menteri Besar atas persetujuan ( Raja , Sultan ) Waris ( Rakyat , Sultan ) atau menteri dilarang mengkhianati pemerintah negeri dan ditegah menyerah negeri kepada kuasa lain Sultan ( Ahmad Syah , Zainal Abidin III ) meluluskan Perlembagaan Terengganu

6 7 8

9 10 11

12

Sultan Zainal Abidin III

13

14

3.3.4 NEGERI SEMBILAN PERSEKUTUAN (M/S 87-88 ) Padankan jawapan yang betul: Pembentukan negeri sembilan

PRINSIP

DEMOKRASI

DAN

KONSEP

Gelaran Pemerintahan beraja

Sg.Ujong, Rembau, Johol, Jelebu, Jempol, Seri Menanti, Inas, Terachi


dan Gunung Pasir

Mengamalkan sistem pemerintahan berdasarkan Mirip persekutuan Rakyat Daerah daerah Negeri sembilan Pusat

Yamtuan besar Adat Pepatih Negeri- Melayu pertama Kedaulatan raja berada di tangan Tempat bersemayam Raja

Gabungan sembilan buah negeri adalah

Yang Dipertuan Besar pemerintah di bahagian

Seri menanti

Lembaga ialah pemerintah peringkat suku yang dipilih oleh Undang ialah pemerintah peringkat luak yang dipilih oleh Buapak pemerintah peringkat Perut - dipilih oleh anggota Unsur penting dalam pemerintahan

Perut

Demokrasi

Lembaga.

Buapak

Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga Anak buah berbuapak

Sistem pemerintahan di Negeri Sembilan telah melahirkan peraturan hidup: i ii iii iv

14

15

Kedudukan hierarki pemerintahan mengikut Adat Perpatih Di Negeri Sembailan Lengkapkan gambar rajah di bawah. YANG DIPERTUAN BESAR

Sungai Ujong

Melantik Yang Dipertuan Besar

UNDANG

Johol

............................................ -ketua suku -bertanggungjawab terhadap suku -memilih undang

BUAPAK -Ketua Perut -menjadi tempat rujukan

15

BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA


OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir bab ini, murid-murid akan dapat: Menyenaraikan sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan. Menyatakan ciri-ciri Perjanjian Malayan Union 1946. Menjelaskan reaksi rakyat tempatan terhadap Malayan Union Menghuraikan faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Menjelaskan ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 Mengenal pasti tokoh-tokoh yang terlibat dalam Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948

BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA 4.1 Malayan Union Aras 1: Menyatakan ciri-ciri Gagasan Malayan Union 1946 4.1a) Apakah Malayan Union? (Teks m/s 95) Aktiviti: Lengkapkan. Malayan Union

Negara dan bangsa yang diperkenalkan oleh ...

4.1. 1 Mengapakah British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu? Sebab 1 : Sebagai persediaan kepada Tanah Melayu ke. arah Sebab 2 : Melicinkan pentadbiran dengan ... Sebab 3 : Untuk menjimatkan .... .... Sebab 4 : Mengimbangi pembangunan ........ Sebab 5 : Membentuk sebuah bangsa Malayan Union supaya ... Sebab 6 : Memastikan sumber .... Sebab 7 : Menjamin penguasaan yang berterusan terhadap

4.1.2 a) Apakah syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian Malayan Union 1946? Aras 2: Menghuraikan isi-isi Perjanjian Malayan Union 1946

Aktiviti: Huraikan.

Syarat-syarat Perjanjian Malayan Union 1946

1. Menyatukan semua . 2. Seorang gabenor British yang dilantik oleh .................. 3. Membentuk Majlis 4. Singapura diasingkan kerana 5. Kewarganegaraan 6. Raja-Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu ...................................................................................... ............... 7. Seorang Pesuruhjaya Negeri dilantik

4.1.2bc) Huraikan pelaksanaan pentadbiran Malyan Union di Tanah Melayu pada tahun 1946. (Teks m/s 96-97) Aras 1: Menyatakan ciri-ciri Gagasan Malayan Union 1946 Sebuah kesatuan yang dikuasai oleh

Pentadbirannya terus kepada .


PELAKSANAAN PENTADBIRAN MU Malyan Union

Gabenor pertamanya ialah .. ..

Di bawah Gabenor terdapat tiga majlis pentadbiran di peringkat pusat iaitu. 4.1.3 a) Mengapakah orang Melayu menentang Malayan Union yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu? (Teks m/s 98) Aras 1: menyenaraikan bantahan orang Melayu, Raja-Raja Melayu dan sokong orang dagang kepada Malayan Union 1946 Aktiviti: warnakan jawapan yang betul. Tidak diberi Zakat fitrah masa yang dipungut di Tandatangan atas cukup untuk bawah nama setia kawan Gabenor berunding Ekonomi dan pendidikan orang Melayu berkembang maju Penghakisan Kuasa-kuasa Melayu Kehilangan takhta dan kredibiliti sebagai ketua orang Melayu

Ugutan Sir Harold MacMicheal Orang Melayu bimbang agama Islam akan tercabar

Bimbang akan perkembangan warisan tamadun

Jumlah orang Melayu akan menjadi besar dengan kemasukan orang dagang

Penghakisan kuasa RajaRaja Melayu

Tidak sesuai membuat pembaharuan politik selepas Perang Dunia 1

Pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang 4

4.1.3b) Mengapakah orang dagang dan golongan Melayu radikal menyokong tindakan British memperkenalkan Malayan Union? (Teks m/s 100)

Aras 2: Menghuraikan sebab-sebab penentangan orang Melayu dan sokongan orang dagang kepada Malayan Union 1946 Aktiviti: suaikan ayat di bawah: Sebab-sebab disokong oleh Orang dagang dan golongan Melayu radikal

1. Bersetuju menyatukan negeri-negeri Melayu menjadi 2. Menyokong dasar sama rata Malayan Union yang akan 3. Menyokong kerakyatan Malayan Union yang terbuka kerana 4. Mempercayai janji British yang akan memberikan

pemerintahannya bersifat Barat serta menghapuskan sistem feudal Melayu dan tidak mengiktiraf kuasa raja dan pembesar Melayu. harapan semua parti dan persatuan yang menyokong Malayan Union. sebuah unit politik untuk melicinkan pentadbiran. menghapuskan hak-hak perlindungan kepada orang Melayu. konsep Melayu Raya dapat dilaksanakan yang mendapat sokongan daripada Angkatan Pemuda Insaf (API) pimpinan Ahmad Boestamam, Angkatan Wanita Sedar(AWAS) dan Barisan Tani Malaya (BATAS) mereka boleh mengekalkan kerakyatan asal masing-masing. kemerdekaan kepada Tanah Melayu British merupakan kuasa besar dan mempunyai kecekapan untuk membangunkan Tanah Melayu. PKMM

5. British berjanji akan kemerdekaan yang merupakan

6. Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) menyokong kerana 7. Konsep republik seperti Indonesia dapat dijalankan dan seterusnya 8. Penyatuan pentadbiran agama Islam dalam Malayan Union disokong oleh 9. Pegawai tadbir Melayu menyokong Malayan Union dengan alasan

4.1.4 a) Bagaimanakah orang Melayu menentang Malayan Union yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu? (Teks m/s100-101) Aras 1: Menyenaraikan bantahan orang Melayu, Raja-Raja Melayu dan sokongan orang dagang kepada Malayan Union 1946. Ativiti: Huraikan kata kunci di bawah. 1. Akhbar : .. 2. Demonstrasi: ... 3. Telegram: 4. Kongres: .. 5. Persatuan: 6. UMNO: 7. Bantah:. 8. Rapat umum: .. 9. Berkumpul: .

Isikan kata kunci dalam ruangan di bawah.

Cara-cara orang Melayu menentang MU

Kongres

4.1.4b) Apakah iktibar peristiwa penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union?. (Teks m/s 102) . Aras 3 : Menghubungkaitkan Malayan Union 1946 kepada politik orang Melayu

Berani

4.2 PersekutuanTanah Melayu (Teks, m/s: 102) Aras 2: Membincangkan peranan tokoh-tokoh utama dalam proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Aktiviti: Isi tempat kosong. iktibar peristiwa penentangan Pengenalan Persekutuan Tanah Melayu

Dibentuk pada melalui

Bertujuan untuk menggantikan .. Hasil desakan .

Siapakah nama tokoh ini?

Faktor-faktor Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu

4.2 .1 Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 .(Teks m/s 103) Aras 2: Membincangkan peranan tokoh-tokoh utama dalam proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Aktiviti: Teka-teki

1.

Beliau adalah seorang pemimpin yang menegaskan orang Melayu membantah Malayan Union. Siapakah beliau?

2.

Terdapat dua golongan orang Melayu yang memujuk dan mendesak British untuk menghidupkan semula dasar perlindungan ke atas orang Melayu. Siapakah dua golongan ini?

3.

Golongan ini pernah berkhidmat di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Mereka telah memberi sokongan dalam membentuk PTM. Cuba teka siapakah golongan yang dimaksudkan?

Bekas pegawai British

4.

Pembentukan PTM 1948 juga disebabkan oleh sokongan pegawai tinggi British. Siapakah mereka? Senaraikan.

5.

Salah satu faktor penerimaan British terhadap PTM adalah sikap politik orang Melayu yang sederhana. Apakah yang dimaksudkan oleh sikap politik yang sederhana tersebut? Hanya menuntut untuk menolak Malayan Union dan tidak menuntut kemerdekaan

6.

British menerima UMNO dan Raja-raja Melayu disebabkan oleh dua sebab. Apakah dua sebab itu?

7.

British bimbang terhadap golongan Melayu radikal yang terdiri daripada PKMM, BATAS, API DAN AWAS Mengapa ini berlaku ? - dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. - tidak menggalakkan penjajahan baru. x - Negara-negara Kolonial diminta melatih penduduk tempatan supaya berkerajaan sendiri. Cuba teka apakah X?

8.

4.2.2 a) Langkah-Langkah Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 (Teks m/s 104) Aras 2: Menghuraikan langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Penubuhan Jawatankuasa Eksekutif

12orang ahli

Tuntutan Orang Melayu

1. Raja-raja Melayu dan UMNO .. 2. Mereka inginkan .. 3. Mereka menolak kerakyatan terbuka MU. 4. Mereka meminta . 5. Mereka menuntut supaya .

Perundingan ini ditentang oleh


...

1. Jawatankuasa Eksekutif ................................ Sebab Penentangan (m/s 105) 2. Menuntut konsep sebuah republik dan kemerdekaan penuh. 9

Aras 2: Menghuraikan langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948

.. ditubuhkan untuk menentang British dan UMNO.

1. 4.2.2 b) Tindakan Yang diambil oleh AMCJA PUTERA (m/s 106) 3.

Ceramah Politik

2.

4. Mencadangkan .

Untuk berlaku adil, British bersetuju menubuhkan . .. ..

Berikan penjelasan tentang gambar di sebelah. . .

10

4.2.2 c) Perubahan Pentadbiran setelah British memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu. Aras3 : Menghuraikan kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam pembentukan negara dan bangsa Aktiviti: Tuliskan Betul (B) atau Salah (S) 1. Perkongsian kuasa di peringkat tempatan. ( ) B )

2. Pada peringkat negeri, Sultan menjadi ketua negeri. (

3. Mengasaskan sistem pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri dan seterusnya membentuk senarai persekutuan dan senarai negeri. ( 4. Syarat kerakyatan dihapuskan dan prinsip kerakyatan jus soli adalah untuk rakyat Raja Melayu dan rakyat British. ( ) )

5. British mengiktiraf semula ketuanan Melayu yang diakui oleh British sejak Perjanjian Pangkor 1874. ( )

6. Institusi pendidikan dikekalkan dengan bidang kuasa dan kedudukannya yang jelas Perubahan Pentadbiran dalam pentadbiran. ( )

7. Setiap negeri Melayu mengadakan perjanjian dan perlembagaan bertulis dengan British. ( B )

8. Pengenalan semula Rakyat Raja Melayu membuktikan penerusan dasar perlindungan British terhadap kedudukan istimewa orang Melayu, status quo Negeri-Negeri Melayu yang dilindungi, agama Islam dan adat istiadat Melayu sebagai teras ketuanan bangsa Melayu. ( )

9. Prinsip-prinsip yang dicadangkan oleh UMNO dan Raja-Raja Melayu dimasukkan ke dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 sebagai undang-undang lisan. ( )

10.Perkara ini menjadi asas kepada Kontrak Sosial antara British dengan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu yang diteruskan selepas tahun 1948. ( )

11

4.2.3 a)Tuntutan oleh Raja-Raja Melayu Semasa Perundingan Penubuhan PTM 1948 dengan British. (Teks m/s 109) Aras3 : Menghuraikan kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam pembentukan negara dan bangsa Aktiviti: Suaikan. Kuasa Raja-Raja Melayu Mengekalkan perlindungan kepada rakyat Melayu Menuntut supaya kuasa mereka serta perlindungan kepada Sebagai Rakyat Raja Melayu. Orang Melayu dan hal ehwal ketuanan Melayu dipelihara. dikembalikan seperti sebelum tahun 1941.

Aras 3: Menghubungkaitkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

Aktiviti: Isi tempat kosong. 4.2.3 b) Kandungan/ ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu48 (m/s 107) Persuruhjaya Tinggi British menjaga ....

Sebuah persekutuan dibentuk dengan ... Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh . Konsep.diwujudkan. Senarai . dan Senarai dibentuk.

12

Aras 1: Menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948

Tokoh-Tokoh Sultan yang bertanggungjawab dalam pembentukan PTM (Teks m/s108-109)

Siapakah tokoh Melayu yang mewakili perundingan dengan British dalam pembentukan PTM 48 (Teks m/s 109)

4.3 Pergerakan Politik Sabah dan Sarawak 4.3 a) Persatuan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British (Teks m/s 110)

Persatuan-Persatuan

Barisan Pemuda Sarawak

13

4.3.b) Mengapakah masyarakat tempatan menentang penyerahan Sarawak oleh Vyner Brooke? (Teks m/s 110) Aras 2: Menjelaskan senario pergerakan politik di Sarawak dan Sabah Aktiviti: Huraikan.
Sebab-sebab menentang penyerahan Sarawak

1. Dipaksa untuk menerima ..

2. .menyerahkan Sarawak kepada .. di .

3. Kerana perkara ini bercanggah dengan..

4. Keputusan itu dibuat tanpa berunding dengan

5. Vyner Brooke menerima sokongan anggota ..dan . ..menyebabkan Sarawak diisytiharkan sebagai

14

4.3 c) Apakah tindakan yang diambil oleh masyarakat tempatan menentang penjajahan British di Sarawak? Aras 2: Menjelaskan senario pergerakan politik di Sarawak dan Sabah Aktiviti: Gariskan perkataan yang salah. Cara-cara masyarakat tempatan menentang penjajahan British di Sarawak 1. Secara terbuka oleh Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Barisan Pemuda Sarawak Barisan Pemuda Melayu Kuching, dan Persatuan Bidayuh Sarawak menentang pengisytiharan tersebut. 2. Kaum ibu dalam PKMS turut membantah dengan berdemonstrasi dan menghantar surat perjanjian. 3. Seramai 300 orang kakitangan awam meletakkan jawatan sebagai tanda bantahan. 4. Pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan orang muda Sarawak telah menghasilkan Rukun Negara 12. 5. Sir Duncan Stewart, iaitu Gabenor Sarawak yang baru dilantik telah ditikam oleh Mat Salleh.

4.3 d) Penyerahan Sabah oleh Syarikat Borneo Utara British kepada British tidak mendapat tentangan. Aras 2: Menjelaskan senario pergerakan politik di Sarawak dan Sabah Aktiviti: Jelaskan. Sebab penyerahan Sabah tidak mendapat tentangan

1. Kesedaran politik di Sabah _____________________________ _____________________________

2. Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan , Persatuan Melayu Jesselton serta Barisan Pemuda Labuan dan Jesselton ialah ___________________ ________________________________

15

BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA


Objektif Pembelajaran Pada akhir bab ini, murid-murid akan dapat : Menghuraikan kepentingan Sistem Ahli kepada pembinaan negara dan bangsa. Merasionalkan pakatan murni sebagai pendekatan terbaik dalam pembinaan negara dan bangsa. Menyenaraikan ciri-ciri kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Menghubungkaitkan kepentingan Persekutuan

Tanah Melayu dengan kedaulatan negara dan bangsa Malaysia. Menjelaskan peranan tokoh-tokoh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

5.1

SISTEM AHLI (m/s 117)

Aktiviti Arahan

: :

Top - Up Isikan tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

Sistem Ahli merupakan sistem yang orang Melayu, Cina dan India ........................Tanah Melayu.

Idea penubuhannya dicetuskan oleh

Rundingan diadakan di antara dengan wakil tempatan di SISTEM AHLI

Idea ini menggunakan model dari .. dan Rhodesia Utara

British

...

Cadangan . bersetuju dengan sistem ini. Kewujudan sistem ini dapat tekanan mengurangkan politik dari dengan

ini hasrat

sejajar British dasar

menjalankan

5.1.1 CIRI CIRI SISTEM AHLI (m/s 117 ) Aktiviti Arahan : : Twister Susun kata kunci di bawah dengan ejaan betul untuk dilengkapkan ke dalam ruangan yang disediakan. 1. Sistem ..................... (tibakne) bayangan yang terdiri daripada .......................... (wagaeip) tadbir dan ..................( hotok) masyarakat yang memegang jawatan yang dibentuk. 2. Anggotanya dikenali sebagai .......................... (hila). 3. Pelantikan ahli dibuat oleh ................................ (jeuhursapay) Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. 4. Ahli terdiri daripada ............................. (bamsinel) orang anggota, .......... (mali) penduduk Tanah Melayu dan .......................... (metap) orang pegawai British. 5. Ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British dengan ............................. (tesrunjapue) Majlis Raja-raja Melayu.

5.1.2 PROSES PELAKSANAAN DAN KEPENTINGAN SISTEM AHLI (m/s 118 ) Aktiviti Arahan : : Roda Impian Lengkapkan ruangan kata kunci di bawah.

Peranan Ahli Yang Dilantik Mengetuai Sesuatu Portfolio

1 m n g 2 e g r 3 m c n

Menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan kerajaan. Menguruskan pentadbiran harian jabatan.

Bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Berbincang dengan pegawai kanan British untuk mendapatkan persetujuan bersama.

4 e b n

5.1.2 PROSES PELAKSANAAN DAN KEPENTINGAN SISTEM AHLI (m/s 118 ) Aktiviti Arahan : : Top - Up Lengkapkan rajah di bawah Tapak asas melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri

KEPENTINGAN SISTEM AHLI

Pendedahan

kepada

penduduk

tempatan menerajui kerajaan sendiri

Pesuruhjaya Tinggi British bersama dengan Majlis Rajaraja Melayu

5.2 : PAKATAN MURNI (m/s 119 ) Aktiviti Arahan : : Roda Impian Penuhkan ruangan di bawah dengan abjad vokal yang paling sesuai. 1. Pakatan Murni merupakan usaha semua Melayu menghasilkan satu dan tolak ansur politik melalui k r k r n j d m s n g di m n Tanah

2. Semua kaum mempunyai tuntutan dan

masalah yang tersendiri. Pakatan Murni

merupakan jalan penyelesaian menyatupadukan untuk pelbagai kaum.

5.2.1 Aktiviti Arahan

PAKATAN MURNI PRAPERIKATAN ( m/s 119 ) : : Top - Up Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

Langkah 1 Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)

Dianggotai oleh kaum Melayu ( diketuai ............................. - UMNO) dan kaum Cina (diketuai ................................... - MCA)

Penubuhan CLC adalah titik permulaan kerjasama kaum. Hasil perundingan UMNO-CLC ialah : (a) Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) (b) Kerakyatan Negeri diberikan kepada ......................................... .................................................................................................. (c) ................................ diadakan pada masa yang sesuai.

Langkah 2 Pembukaan Keahlian UMNO kepada Bukan Melayu

Dicadangkan oleh ......................................... Beliau ........................................ kerana .............................................. .................................................. Beliau ..........................................

Langkah 3 Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP)

Diasaskan oleh ............................................ Menggunakan konsep .................................................. IMP terbuka untuk semua kaum tetapi gagal mendapat sambutan. Ini kerana kaum lain merasakan perpaduan terlalu asing bagi mereka Ditubuhkan oleh ..................................... Tujuannya ......................................................................................

Langkah 4 Persidangan Kebangsaan

Langkah 5 Konvensyen Kebangsaan

Dianjurkan oleh .......................................... Disertai pelbagai parti. Kerjasama ini membentuk .............................

5.2.2 PERIKATAN SERTA PILIHAN RAYA MAJLIS BANDARAN NEGERI, DAN MAJLIS PERUNDANGAN PERSEKUTUAN 1955 ( m/s 121 123) Aktiviti Arahan : : Pasangan Saya Suai padankan kemudian isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. i. Pilihan Raya Perbandaran Kuala Lumpur Manifesto : a) .................................................................................. b) Mewajibkan pendidikan c) .................................................................................. d) Menjaga hak asasi manusia e) ................................................................................. ii. Hasilnya : a) Parti Perikatan memenangi ........................................... b) ........................................... selaku Ketua Parti

Perikatan menjadi .................................................. i. Pilihan Raya Negeri 1954 ii. Parti Perikatan memenangi 226 / 228 kerusi. Kemenangan menunjukkan ...............................................

dalam parti diterima oleh semua penduduk Persekutuan Tanah Melayu. iii. i. MIC menyertai Parti Perikatan pada 1955. Dianggotai : a) ................................. b) UMNO c) MCA d) ........................................... e) Pegawai-pegawai British i. Kerjasama UMNO-MCA dibentuk apabila British ingin mengadakan pilihanraya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. ii. Kerjasama ini diwujudkan antara UMNO KL dan MCA Selangor. iii. iv. UMNO-MCA memenangi 9 / 12 kerusi. Dalam pilihanraya Majlis Perbandaran beberapa bandar utama, gabungan UMNO-MCA telah memenangi 26 / 37 kerusi. 8

Pilihan Raya MPP

Parti Perikatan

5.2.3 PERIKATAN DAN PAKATAN MURNI KE ARAH KEMERDEKAAN Usaha Parti Perikatan Untuk Mencapai Kemerdekaan Negara.(m/s 123 125 ) Aktiviti Arahan : : Kuiz Jawab soalan-soalan struktur di bawah

1. Siapakah yang mengetuai rombongan rombongan rundingan kemerdekaan ke London? ..

2. Siapakah yang turut menyertai rombongan rombongan rundingan kemerdekaan ke London? a) ............................................................ b) ............................................................ c) ............................................................

3. Siapakah yang menjadi pengerusi rundingan kemerdekaan di London? ..

4. Apakah hasil rundingan kemerdekaan di London? a) .............................................................................................................................. b) .........................................................................................................................

5. Di manakah Tunku Abdul Rahman telah membuat pengumuman tarikh kemerdekaan? ..

5.3 PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957 (m/s 125 127) A. SURUHANJAYA REID Aktiviti Arahan : : Top - Up Lengkapkan peta minda berikut

Diketuai .

Tujuan

Ahli Lain

SURUHANJAYA REID MAC 1956

..

10

B. ISU YANG MENJADI PANDUAN SURUHANJAYA REID (m/s 125) Aktiviti Arahan : : Top - Up Lengkapkan ruangan kosong berikut

1. Pembentukan kerajaan persekutuan yang .......................... 2. Pemberian kepada negeri

3. Mengambil kira isu kedudukan Raja-raja ............................ ISU YANG MENJADI PANDUAN SURUHANJAYA REID 5. Perwujudan satu Persekutuan Tanah Melayu 4. . istimewa orang Melayu

6. Kerakyatan jus soli yang menjadi tuntutan orang .................. yang tidak dapat diterima oleh orang Melayu

7. Agama Islam sebagai agama ...................... 8. Melayu sebagai bahasa kebangsaan

11

C. PROSES PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN SURUHANJAYA REID (m/s 125) Aktiviti Arahan : : Di Manakah Rumah Saya? Lengkapkan ruangan kosong pada aliran rajah berikut

Proses Penggubalan Perlembagaan Suruhanjaya Reid

Suruhanjaya ini menerima sebanyak 131 . dari pelbagai pihak.

Cadangan dari diberikan perhatian utama Cadangan Suruhanjaya .......................diterbitkan pada Februari 1957. ..British menerima cadangan tersebut pada Mei 1957. Memorandum termasuk daripada Rajaraja Melayu, orang perseorangan dan pertubuhan .. .

Hasilnya lahirlah ....................... Mesyuarat Perundangan Persekutuan Tanah Melayu mengesahkannya pada 17 Ogos 1957.

Perlembagaan Kemerdekaan 1957

12

5.3.2 ISI-ISI PENTING PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU Kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ( m/s 127 ) Aktiviti Arahan : : Mencari huraian Kunci Tuliskan huraian bagi kata kunci dalam ruangan yang disediakan.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kata kunci Bentuk Pemisahan Raja Kerakyatan Istimewa Islam Tanah Bahasa Agong Negara Negeri

Huraian

Institusi Raja dijadikan Raja Berperlembagaan Tiga jenis kerakyatan diwujudkan

Pada peringkat negeri, Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran dan beliau dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan EXCO.

13

5.3.3 KEPENTINGAN PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957 (m/s 128 130 ) Aktiviti Arahan : : Saratkan Awan Lengkapkan peta minda di bawah

Membolehkan kerajaan Konsep Raja .............................. diamalkan ..........................

K E P E N T

dibentuk

........................... antara kaum diwujudkan

I N G A N

Hak .............. kepada penduduk untuk tempatan mentadbir

mengikut acuan sendiri

Setiap kaum melahirkan ............................. masyarakat Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan ...................diketepikan yang merdeka

14

5.3.4 : PERANAN TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN (m/s 131 132) Aktiviti Arahan : : Kenali Saya. Lengkapkan jadual di bawah

Tokoh

Peranan

Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj

Presiden UMNO Ketua Parti Perikatan Perdana Menteri Pertama

Tun Abdul Razak

Timbalan Presiden UMNO Timbalan Perdana Menteri ........................................................................................ ........................................................................................ Pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikan 1956 ...............................................................

Tun H S Lee

Tokoh MCA yang memulakan kerjasama kaum

Tun V T Sambanthan

Presiden MIC .................................................................. ........................................................................................ ........................................................................................

15

BAB 6

PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir bab ini, murid-murid akan dapat: Menjelaskan cadangan gagasan Malaysia oleh tokoh-tokoh tertentu. Menyenaraikan sebab-sebab penubuhan Malaysia. Menjelaskan reaksi dalam negeri dan negara luar terhadap pembentukan Malaysia. Menjelaskan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Menyenaraikan inti-inti pati Perjanjian Malaysia 1963.

6.1

CADANGAN KE ARAH PEMBENTUKAN MALAYSIA (M/S 137-138 ) Aktiviti: Apakah pendapat mereka?
Lord Brassey ( 1887 ) Mencadangkan kerajaan British menggabungkan .. .. . .. Sir Malcolm MacDonald ( 1948 ) ..

CADANGAN KE ARAH PEMBENTUKKAN MALAYSIA

Dato Onn Jaafar . British akan mengabungkan negeri Sarawak, Sabah, Brunei, dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu.

Tunku Abdul Rahman menjamin kerjasama dalam bidang

Lee Kuan Yew/Lim Yew Hock/ David Marshall Idea tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman kerana.. . .

Lee Kuan Yew Parti Tindakan Rakyat (PAP)/PETIR

6.2

FAKTOR-FAKTOR

PEMBENTUKAN MALAYSIA ( M/S 139-140)

POLITIK

EKONOMI

SOSIAL

(a) Keselamatan

(i). Barisan Sosialis - ______________ bimbang pengaruh _____________ akan merosakkan rancangan British untuk memerdekakan Singapura.

Kerjasama ekonomi - Mewujudkan satu pasaran yang lebih luas untuk menggalakkan ___________ dan perkembangan ________ pertanian.

Kependudukan - Dapat ________________ dan kadar pertumbuhan __________ di kalangan negeri-negeri anggota dengan memasukkan Sabah, Sarawak dan Brunei.

(ii). Ancaman Komunis -____________ berpengalaman menangani masalah __________. - Lee Kuan Yew mendesak _________ menggabungkan _______ dengan Persekutuan Tanah Melayu. - dapat menghalang pengaruh ________ di Singapura dan Sarawak.

(iv). Dekolonisasi - Merupakan proses British ____________ tanah jajahan iaitu negeri-negeri kecil yang _________ membangun.

(iii). Kemerdekaan - Penubuhan __________ akan mempercepatkan kemerdekaan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei yang belum mampu _________________.
3

6.3

Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia

Reaksi

Sabah

Reaksi Dalam negeri 6.3.1 Reaksi Dalam 141-144 Negeri (M/S 141-144)

Peringkat awal menolak

Reaksi

PTM
Kerana dijajah selama 30 tahun Tiada keyakinan untuk memerintah sendiri Penubuhan parti politik selepas cadangan pembentukan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman

Rakyat menyokong Semua parti politik bersetuju tetapi berbeza dari segi ....................... UMNO bersetuju tanpa Singapura Pas dan Barisan Sosialis meminta runding terlebih dahulu

Reaksi Reaksi Singapura Reaksi Sarawak

Brunei

Sultan Omar Ali saifuddin menyokong Parti Rakyat Brunei pimpinan . menentang Menganggap gagasan Malaysia sebagai . Melancarkan pemberontakan bersenjata Sultan Brunei menangguhkan keputusan gagasan malaysia

Lee Kuan Yew dan PAP bersetuju kerana ................ ............................................ Ditentang oleh pembangkang Mahukan pandangan .. Rakyat Singapura bersetuju berdasarkan Referendum 1962

Peringakat awal menolak kerana dijajah oleh .................... melebihi satu abad Tiada keyakinan untuk memerintah sendiri Terdapat Parti Politik sebelum cadangan pembentukan Malaysia seperti............................... .......................................... .......................................... .......................................... .............

6.3.2 REAKSI NEGARA LUAR (m/s 146-147)

INDONESIA: Indonesia menentang gagasan Malaysia. Mereka berpendapat gagasan Malaysia sebagai ....................................... Parti Komunis Indonesia mempengaruhi Soekarno melancarkan ................ ........................................... Slogan ................................... digunakan untuk menentang Malaysia Melancarkan serangan terhadap .................................... Tanah Melayu Menyerang Malaysia melalui Johor,.dan . Malaysia di persidangan negara Afro-Asia . telah mengadakan lawatan ke beberapa negara Afrika bagi menjelaskan masalah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia.

Reaksi Filipina

Kerajaan Filipina membuat pengumuman rasmi menuntut hak terhadap ......................... pada Jun 1962 Kerajaan Filipina tegas mendakwa Sabah masih sebahagian daripada milik ........................................ Pada Jun 1966 Filipina mengiktiraf penubuhan Malaysia menerusi usaha membaiki hubungan antara kedua-dua negara melalui ...................................... (Malaysia, Filipina, dan Indonesia)

6.4

Langkah- langkah Pembentukan Malaysia (m/s 149-152)

1. .. mengadakan lawatan ke Sabah dan Sarawak serta Brunei untuk menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia.

2. Rundingan juga diadakan antara .. Persekutuan Tanah Melayu dengan .. dari Sabah, Sarawak dan Singapura.

3. Hasilnya, sebuah .. (JPPK) ditubuhkan pada Julai 1961, di Singapura yang dipengerusikan oleh Donald Stephens. JPPK berperanan . tentang gagasan Malaysia, mengumpul .., dan menggalakkan .. ke arah kewujudan Malaysia.

4. Mesyuarat telah diadakan di Jesselton (Sabah), Kuching (Sarawak), Kuala Lumpur

(Persekutuan Tanah Melayu) dan di Singapura. Dalam mesyuarat di Singapura pada Februari 1962, ahli-ahli telah mengemukakan satu memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold yang dibentuk oleh British. Memorandum ini mengandungi pandangan Sabah dan Sarawak untuk dimasukkan dalam perlembagaan baru. - Suruhanjaya Cobbold dianggotai oleh tiga orang pegawai British, iaitu Lord Cobbold, Anthony Abell dan David Watherson. Manakala rakyat tempatan ialah Dato Wong Pow Nee dan Tan Sri Ghazali Shafie. Suruhanjaya ini ditubuhkan untuk meninjau . tentang gagasan Malaysia serta membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada British. 5. Hasil laporan Suruhanjaya Cobbold
i. satu pertiga menyokong gagasan Malaysia ii.satu pertiga menyokong dengan syarat .. iii. satu pertiga lagi inginkan .. sebelum menyertai Malaysia.

6. Cadangan Suruhanjaya Cobbold : i. Perlembagaan Malaysia yang baru harus berasaskan 1957. ii. Sarawak dan Sabah diberi kuasa menentukan dasar . iii. dijadikan bahasa kebangsaan. iv. Jaminan terhadap hak dan kedudukan . Sarawak dan Sabah.
v. Pemberian nama kepada negara baru yang dibentuk. vi. Penentuan tarikh penubuhan Malaysia. - Cadangan Suruhanjaya ini diperincikan oleh Jawatankuasa Antara Kaum (JAK). 7

7. JAK dianggotai oleh wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, Britain, Sarawak, dan Sabah. Pengerusinya ialah Lord Landsdowne (Menteri Negara bagi Tanah Jajahan) dan dibantu oleh Tun Abdul Razak (Timbalan Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu). JAK bertujuan untuk mewajarkan ke dalam gagasan Malaysia dan Sambungan membincangkan .. penduduk Sabah dan Sarawak.

Tentangan Indonesia dan Filipina

..ditubuhkan bersetuju dengan bantuan PBB.

dan

Hasil tinjauan PBB di Sabah dan Sarawak: - Majoriti rakyat Sabah dan Sarawak telah mengubah mereka berbanding dengan keputusan .

Perjanjian Malaysia ditandatangani padadi London.

.. diperkenankan oleh Ratu Elizabeth II.

Negara Malaysia ditubuhkan secara rasminya yang merangkumi dan Sabah.

6.5 PERJANJIAN MALAYSIA ( M/S 153-154))

Ratu Elizabeth II memperkenankan .. .. yang diluluskan oleh Parlimen Britain.

Kelulusan Perjanjian Malaysia oleh , Perhimpunan , Undangan . dan Undangan .

dibuat Dewan Majlis Majlis Akta Malaysia Akta yang memperuntukkan ....... negeri-negeri berkenaan yang seterusnya dinamai .

Pada 26 Ogos 1963, .... . memperkenankan Akta Malaysia

16 September 1963, negara Malaysia ditubuhkan secara rasminya yang merangkumi .., ., , dan .
V Pengisytiharan Penubuhan Malaysia

Tandatangani Perjanjian Malaysia 9

6.5.1 Intipati Perjanjian Malaysia 1963 ( M/S 155)

sebagai Bahasa Kebangsaan, bahasa lain masih boleh digunakan

..................................... adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan tanah Melayu

Intipati Perjanjian
....................................... sebagai Bahasa rasmi Sabah dan Sarawak sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia

Agama rasmi persekutuan ialah ...................... kecuali Sabah dan Sarawak bebas mengamalkan agama masing-masing

Malaysia 1963

Hari Malaysia
Hari perisytiharan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963

Rakyat Bumiputra Sabah dan Sarawak mendapat .................... ..................................... dengan orang Persekutuan Tanah Melayu

Sarawak dan Sabah mempunyai kuasa mengawal ............................ ........................................................ dan .................................................

10

BAB 7

SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir bab ini, murid-murid dapat: Mengenal pasti ciri-ciri kerajaan demokrasi berparlimen di Malaysia. Membandingkan badan pemerintah dan fungsinya. Menyatakan proses pilihan raya. Menghuraikan kepentingan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri bagi memantapkan pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Menghuraikan fungsi lambang-lambang negara Malaysia.

BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA SELEPAS MERDEKA


Tajuk : Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen.

Ms 161-162

Jawab soalan di bawah dengan melengkapkan kata kunci yang disediakan di bawah.

Apakah maksud Demokrasi Berparlimen?

Rakyat. Melibatkan diri :

Membentuk Kerajaan:

Pilihan raya:

Menyokong:

Mengekalkan:

Menukar:

Raja-raja Melayu

Terdapat tujuh ciri Demokrasi Berparlimen. Isi tujuh ciri tersebut dalam ruang di bawah. (Ms 161)

Terdapat dua corak pemerintahan negara demokrasi. Masukkan keterangan fakta yang berkaitan dalam kotak yang disediakan di bawah. (MS 161 sudut maklumat)

Tajuk : Perlembagaan (MS 162 166)

APAKAH MAKSUD PERLEMBAGAAN?

Apakah peruntukan dalam Perlembagaan?

(/) (X) Tajuk : Keluhuran Perlembagaan (Ms 163) Tandakan betul ( / ) atau salah ( X ) 1 Perlembagaan merupakan prinsip Rukun Negara yang ketiga 2 Yang Di Pertuan Agong mengatasi Perlembagaan 3 Perlembagaan Malaysia mengatasi Parlimen dan Jemaah Menteri 4 Semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan adalah sah 5 Undang-undang negeri tidak perlu selaras dengan Perlembagaan 6 Perkara 75 menjelaskan undang-undang negeri yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah terbatal dengan sendirinya. 7. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa kepada Perdana Menteri untuk membatalkan akta yang bercanggah dengan Perlembagaan. 8 Mahkamah berkuasa menentukan kesahihan setiap undang-undang 9 Keluhuran Perlembagaan bermaksud keagungan kuasa Yang Dipertuan Agong. 10 Ketinggian Perlembagaan dilihat pada peruntukkan kuasa Parlimen, kedudukan YDPA, kuasa perundangan dan kebebasan asasi

Berpandukan kata kunci dalam ruangan yang disediakan di bawah, jelaskan kepentingan perlembagaan kepada negara. (ms 163-165) Kepentingan Perlembagaan

Kestabilan Perlembagaan berperanan menjamin kestabilan sesebuah negara

Kecekapan

Taat Setia

Hak Asasi Perlembagan menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat di negara ini.

YDPA Perkara 153 memperuntukkan peranan YDPA dalam menjaga dan memelihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah.

Kerjasama

Rujukan

Hak Istimewa Menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah tidak dipersoalkan.

Perkara 24 : Seseorang yang mempunyai kerakyatan Negara lain akan dilucutkan kewarganegaraannya. Tahukah anda???? Perkara 25 : Seseorang warganegara boleh dilucutkan kerakyatan jika terbukti tidak setia kepada Negara.

Lengkapkan kata kunci berikut. (ms 165) melindungi keselamatan relevan munasabah Isu sensitif

Kenapa Perlembagaan perlu dipinda? 1.


2

Nyatakan contoh-contoh isu sensitif. 3. Bahasa Melayu 4.

seseorang individu daripada sewenang nya sehingga menyentuh perkara yang boleh menimbulkan .. antara kaum.

2. hak istimewa

Parlimen telah meluluskan pindaan Akta Hasutan 1970? Apakah akta ini?

Apakah tujuan AKTA HASUTAN 1970?


4

Apakah pindaan besar yang pernah dibuat dalam Perlembagaan?

Terdapat beberapa langkah pindaan Perlembagaan oleh Parlimen. Lengkapkan jadual berikut. (MS 166) Kaedah Pindaan Kaedah Pertama Persetujuan majoriti lebih suara dua per tiga dan persetujuan . Kaedah Kedua Persetujuan majoriti lebih suara dua per tiga dan kelulusan Sabah dan Sarawak Kaedah Ketiga Persetujuan lebih suara per tiga 1. Kaedah Keempat Persetujuan lebih suara .. Pindaan Jadual 2,6 dan 7, bahagian III tentang .., ., , ..dan ..serta .. 1. 2. 3. Perkara Pindaan ..dan .Majlis Raja-Raja Melayu Kewarganegaraan. Keutamaan ..dan .Raja-Raja dan .. 4. Kedudukan dan .Sarawak dan Sabah Keanggotaan dan bidang kuasa di Sarawak dan Sabah 2. Hak dan kuasa ..tentang kuasa menahan kemasukan orang yang bukan dari Sarawak dan Sabah (Akta Imigresen 1961) 3. Perkara dan.,.. , .dan . 1.

Perkara yang tidak disebut dalam ..

Pindaan Perkara dan .. dalam Perlembagaan. 3. Dalam Perkara 74, Parlimen boleh ..atau . Undang-undang mengenai perkara yang disebut dalam dan . 4. Hal yang sama juga boleh dilakukan oleh kerajaan negeri bagi perkara yang berhubung dengan .atau.. . 5. Dalam perkara 76, Parlimen boleh membuat undangundang dalam ..yang melibatkan perlaksanaan persetiaan, perjanjian atau konvensyen antara persekutuan dengan mana-mana Negara lain. 2.

7.1.2 Raja Berperlembagaan (MS167)

Apakah maksud Raja Berperlembagaan?

Bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut .. YDPA bertindak berdasarkan ..dan nasihat .. Baginda tidak boleh bertindak. kecuali dalam perkara tertentu yang memerlukan ___________ .

Bagaimanakah pemilihan Yang di-Pertuan Agong? (MS 167)

Bilakah jawatan YDPA diwujudkan? YDPA merupakan :

Lengkapkan peta konsep di bawah dengan merujuk MS 168. Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong mengikut Perlembagaan Malaysia.

7.1.3 KUASA PEMERINTAHAN Lengkapkan carta tentang sistem kerajaan persekutuan di Malaysia. (MS 171) YANG DI-PERTUAN AGONG

Majlis Raja-Raja Melayu

Badan Perundangan (MS 172) Lengkapkan struktur badan perundangan di bawah. Badan Perundangan

Dewan ............

Dewan ..........

Nyatakan maksud perundangan.

10

Jelaskan fungsi badan perundangan (MS 172)

Fungsi

Menggubal :

Bandingkan perbezaan antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat (MS 172). Warnakan Merah untuk fakta Dewan Rakyat dan Kuning untuk Dewan Negara. Dewan Rakyat Dewan Negara

69 orang Dilantik oleh Yang diPertuan Agong Ahli Parlimen Membincangkan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat 5 tahun Berumur 21 tahun ke atas

Aspek perbezaan Ahli Perlantikan

219 orang Dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum Senator Menggubal dan meluluskan undangundang di peringkat Dewan Rakyat 3 tahun Mestilah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun

Gelaran Ahli Tugas

Tempoh perkhidmatan Syarat untuk menjadi ahli

11

Proses meluluskan undang-undang di Parlimen. Lengkapkan huraian fakta proses tersebut. (MS 173)

Pemberitahuan dalam Warta Negara

Di Dewan Negara. Proses sama seperti di Dewan Rakyat.

Secara terperinci pada peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat

Di Dewan Rakyat, baca tajuk rang undang-undang sahaja

Rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara

12

Huraikan Tanggungjawab dan peranan Badan Pelaksana (Eksekutif) berdasarkan kata kunci di bawah. Badan Pelaksana (MS 173) Jemaah Menteri

Tugas Jemaah Menteri : menggubadasar-dasar kerajaan,merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial

Perdana Menteri

Tanggungjawab kementerian : Menggubal dasar-dasar kerajaan, merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial

Perkhidmatan Awam

Jabatan Diketuai oleh ketua jabatan yang dikenali dengangelaran Ketua Pengarah Sesebuah Kementerian mempunyai jabatan pada peringkat pusat,negeri dan daerah

Badan Berkanun Merupakan badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu - Ditadbir oleh sebuah Lembaga Pengarah yang bertanggungjawab pada menteri yang berkenaan

Suruhanjaya

13

Nyatakan fungsi Badan Kehakiman dalam Sistem Kehakiman Malaysia. (MS 174-176)

Sasar fakta dengan tepat menggunakan pistol ini. Jommm... Fungsi Badan Kehakiman Menentukan kandungan Perlembagaan Mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah Berkuasa membatalkan undang-undang tanpa berbincang dengan pihak lain. Boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan dan pihak Badan Pelaksana Berkuasa menentukan kesahihan Undang-undang peringkat antarabangsa Berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri Membenarkan undang-undang negeri yang bercanggah dilaksanakan Melaksanakan tugasnya melalui sistem mahkamah Melaksanakan tanggungjawab tanpa gangguan oleh badan lain. Tidak ada kuasa memutuskan undang-undang negara tidak sah. Mahkamah mempunyai kuasa mentafsir Perlembagaan Negara Mentafsir undang-undang dan mengisytiharkan undangundang bertulis Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Bertanggungjawab memecat kuasa Perdana Menteri Mengisytiharkan undang-undang antarabangsa Mempunyai kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang Sasaran Sasar Fakta

100% tepat....tahniah!!..

14

Isikan Sistem Hieraki Kehakiman di Malaysia ke dalam dua gambar di bawah. Masukkan fakta awan Mahkamah Atasan ke dalam gambar penguin dan fakta awan Mahkamah Rendah ke dalam gambar kartun buah. (MS 175 )

Mahkamah Majistret Persekutuan

Mahkamah Persekutuan

Mahkamah Tinggi Persekutuan

Mahkamah Sesyen Persekutuan

Mahkamah Rayuan Persekutuan

15

Mahkamah Rendah

Mahkamah Atasan

Anda telah bermimpikan fakta tentang kedudukan hakim dan Peguam Negara dalam sistem kehakiman di Malaysia (MS 176 ). Padankan fakta yang betul dengan memasukkan mimpi anda dalam gambar di bawah.
Dibantu oleh pegawai perkhidmatan undangundang dan kehakiman Tidak boleh melibatkan diri dalam politik Penasihat Undang-Undang kepada kerajaan

G E A

B A
Dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri

perlantikan,kenaikan pangkat dan pelucutan jawatan terletak di bawah bidang kuasa YDPA dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri

Pendakwa Raya atau Peguam Bela kerajaan

D A
Tidak boleh dipecat sewenang-wenangnya dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri

C A

E A

F A

16

HAKIM

PEGUAM NEGARA

A F A

Adakah minpi anda betul???..... PILIHAN RAYA (MS 177-180) 1. Lengkapkan Konsep Pilihan Raya.

17

Proses

Sulit

Konsep Pilihan raya

Undi pengiraan undi secara terbuka

Calon

Isi fakta peranan Suruhanjaya Pilihan Raya dalam kotak anak panah di bawah. MS 177 Dijalankan Pilihan raya di Malaysia dijalankan oleh .......................... Menjamin Untuk menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah/ pembangkang

Sempadan Menentukan sempadan ........................Pilihan raya Pilihanraya

Pendaftaran Menjalankan pendaftaran .....................

Mengendalikan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil

18

2. Proses pilihan raya. Berikan huraian fakta di bawah. (MS 177-178)

19

Syarat-syarat bagi seseorang yang ingin menjadi calon pilihan raya. (MS 179)

Berikan simbol cinta pada fakta yang tepat.....

Tidak terhad kepada warganegara sahaja Kacak dan segak Banduan yang telah insaf diterima

Sempurna akal

Bukan orang muflis

Tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam

Boleh memegang jawatan guru pada masa yang sama Bermastautin di Malaysia Warganegara Malaysia Boleh bermastautin di luar negara

Berasal daripada kerabat diraja

Berumur 31 tahun ke atas

Berumur 21 tahun ke atas

Pendidikan lepasan universiti sahaja

Tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah

20

Syarat-syarat yang membolehkan seseorang itu menjadi pemilih atau pengundi. (MS 179-180) Jommm pancing fakta yang betul.....

Mendaftar dalam Senarai Daftar Pemilih A Mendaftar dalam Senarai Nama pada Ketua Kampung atau Daerah anda B C D E F Pelajar luar negara mengundi dengan diberi tiket pulang percuma G H I J Bebas mengundi di mana-mana kawasan pilihan anda K Bermastautin atau tidak bermastautin L Anggota tentera di luar negara dihantar menggunakan penerbangan percuma untuk mengundi Anggota pasukan keselamatan, pelajar luar negara, pegawai kerajaan Mengundi melalui pos Boleh mengundi dalam kawasan pilihan raya sahaja Warganegara yang berumur 21 tahun Bukan warganegara berumur 30 tahun Tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Warganegara yang berumur 25 tahun

21

Parti-Parti Politik di Tanah Melayu Sehingga Tahun 1963.(MS 181-182} Sidaikan fakta dengan mengisi nama parti dalam ruangan yang disediakan.

MALAYAN DEMOCRATIC UNION (MDU)

MALAYAN INDIAN CONGRESS (MIC)

PARTI NEGARA

PARTI ISLAM SE-TANAH MELAYU (PAS)

HIZBUL MUSLIMIN

22

Mari mewarnai fakta. Warnakan maklumat Parti di bawah dengan mengikut Warna Nama Parti. (MS 181)

Disember 1946 Golongan professional Cina Menentang penubuhan Malayan Union

11 Mei 1946 Menumbangkan Malayan Union Bekerjasama Dengan MCA dan MIC Menyatukan orang Melayu Melindungi dan Menjaga Kepentingan orang Melayu Mencapai kemerdekaan

Ogos 1946 Yang Dipertuanya John Thivy Menjaga kepentingan orang India di Tanah Melayu dan memperjuang kan kemajuan politik bersamasama kaum lain.

September 1946 Pengerusi, Tan Cheng Lock Menentang Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, Menyatukan Singapura Dengan Tanah Melayu, Menuntut Kewarganegaraan yang sama.

MAJLIS TINDAKAN BERSAMA TANAH MELAYU (AMCJA)

PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UMNO)

MALAYAN DEMOCRATIC UNION (MDU)

MALAYAN INDIAN CONGRESS (MIC)

23

Isi maklumat fakta tujuan Parti parti Politik Di Sarawak Sehingga Tahun 1963 (MS 183) PARTI BERSATU RAKYAT SARAWAK (SUPP)

PARTI KEBANGSA AN MELAYU SARAWAK (PKMS)

PARTI PESAKA ANAK SERAWAK (PESAKA) -Menjaga hak dan Kepentingan orang Dayak di Sarawak.

PARTI CINA SARAWAK (PCS)

PARTI-PARTI POLITIK DI SARAWAK SEHINGGA TAHUN 1963

PARTI KEBANGSAAN SARAWAK (SNAP)

PARTI NEGARA SARAWAK (PANAS) -melindungi kaum Bumiputera dan Kedudukan mereka dalam ekonomi, politik dan sosial. -tidak mendapat Sokongan segolonganOrang Melayu yang Menentang penyerahan Sarawak.PARTI KEBANGSAANSARAWAK (SNAP) -Mendapatkan Kemerdekaan bagi Sarawak

BARISAN RAKYAT JATI SARAWAK (BARJASA)

24

PARTI-PARTI POLITIK DI SARAWAK SEHINGGA TAHUN 1963 Padankan Nama Parti dengan Pemimpinnya.

Nama Parti PARTI KEBANGSAAN MELAYU SARAWAK (PKMS) PARTI KEBANGSAAN SARAWAK (SNAP) PARTI PESAKA ANAK SERAWAK (PESAKA) PARTI NEGARA SARAWAK (PANAS) PARTI CINA SARAWAK (PCS) BARISAN RAKYAT JATI SARAWAK (BARJASA) PARTI BERSATU RAKYAT SARAWAK (SUPP)

Padanan

Pemimpin Parti Ong Kee Hui

Datu Tuanku Haji Bujang

Datu Patinggi Abang Haji Abdillah

Temenggung Jugah

William Tan

Datu Bandar Abang Haji Mustapha

Stephen Kalong Ningkan

25

Tajuk: PARTI-PARTI POLITIK DI SABAH SEHINGGA TAHUN 1963 (MS: 183) Lengkapkan maklumat fakta di dalam kotak yang disediakan di bawah. PARTI PASOK MOMOGUN PARTI KEBANGSAAN KADAZAN BERSATU (UNKO)

-Melindungi hak kaum Bumiputera di pendalaman.

PARTI-PARTI POLITIK DI SABAH 1 SEHINGGA TAHUN 1963 (Rujuk m/s : 183)

PARTI CINA SABAH (SCA) - Memelihara kepentingan masyarakat Cina di Sabah - Gabungan Parti Bersatu dan Parti Demokrat.

PARTI KEBANGSAAN SABAH BERSATU (USNO)

26

Pengagihan kuasa pentadbiran Malaysia (ms 185) Masukkan maklumat yang betul di dalam monitor komputer di bawah . 1. Hal ehwal luar negeri (Hubungan luar) 2. Pertahanan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Pelajaran 13. Kesihatan 14. Keselamatan buruh dan sosial 15. Orang Asli 16. Hal-hal lain 1 2 3 4 5 6. Kerajaan Negeri 7. Hari Cuti Negeri 8. Undang-undang Negeri 9 1. Kebajikan Social 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Perhubungan

Senarai Persekutuan

Senarai Negeri

Senarai Bersama

27

Kepentingan hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri harus dipelihara ( m/s 185) Susun semula abjad songsang yang mewakili kata kunci dengan betul. Kata Kunci songsang biltas bawawi labah armonih siletoran Pembetulan Kata kunci Huraian

Pembentukan kerajaan Persekutuan yang stabil dan berwibawa Pembentukan kerajaan Persekutuan yang berwibawa Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik Menjamin keharmonian hidup Toleransi untuk kepentingan bersama

Perbandingan kuasa Badan Pelaksana atau Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. (MS 186-187)

Eksekutif

antara

Kerajaan

Warnakan fakta yang betul mengikut padanan warna dengan kerajaan.

Kerajaan Persekutuan

Kerajaan Negeri

Kuasa Eksekutif terletak pada YDPA Kuasa Eksekutif terletak pada Raja, Sultan, YDP Negeri Menjalankan kuasa eksekutif: Majlis Mesyuarat Negeri (EXCO) bagi negeri di Semenanjung Malaysia Menjalankan kuasa eksekutif: Kabinet atau Jemaah Menteri Menjalankan kuasa eksekutif: Majlis Tertinggi di Sarawak Kabinet di Sabah Diketuai: Perdana Menteri dalam kalangan ahli Dewan Rakyat Diketuai: Menteri Besar atau Ketua Menteri dalam kalangan ahli DUN yang mendapat majoriti

28

Lambang-lambang Negara (MS 187 192

KBKK..Apakah kepentingan lambang negara kepada kita?

sanggup berkorban

Taat

kedaulatan

Membezakan

29

JATA NEGARA (187-188)


Bulan Sabit berwarna kuning bermaksud

Lima buah keris melambangkan

Di bahagian kiri Perisai terdapat sebatang pokok Pinang yang melambangkan negeri Pulau Pinang

Dua ekor harimau yang menyokong perisai itu bermaksud

Empat jalur berlainan warna di tengah-tengah Perisai merujuk kepada Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang dahulunya sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu.
Negeri Sarawak dan Sabah dilambangkan dengan jata negeri tersebut

Di bahagian Kanan perisai terdapat pokok Melaka yang melambangkan Cogan kata iaitu Bersekutu Bertambah Mutu yang bermaksud semangat permuafakatan akan mengeratkan lagi perpaduan antara negeri di Malaysia

Kuntum Bunga raya melambangkan bunga Kebangsaan Malaysia

30

s ETI A P

Setiap lambang pada Jata Negara membawa maksud tertentu. Isikan maksud setiap perlambangan di bawah.

Bunga Raya

Dua ekor Harimau

Sebatang pokok Melaka

Sebatang pokok Pinang

Bulan sabit kuning

Jata negeri Sarawak dan Sabah

Cogan kata Bersekutu Bertambah Maju

31

BENDERA KEBANGSAAN

Lengkapkan perlambangan yang terdapat pada Bendera Kebangsaan Bendera Kebangsaan Lambang Merah Putih Biru Kuning 14 Jalur Bulan Sabit Bintang Gabungan negeri Maksud

32

JOMMLAYAN KBKK

Apakah tanggungjawab rakyat kepada bendera kebangsaan?

Tanggungjawab rakyat kepada bendera kebangsaan ialah F1 F2 F3 F4 F5 memuliakan

Mengapakah negara kita mempunyai bendera kebangsaan? Negara kita mempunyai bendera kebangsaan kerana F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 simbol perpaduan membangkitkan semangat patriotik

33

Mari melengkap lirik Lagu Kebangsaan.

Negaraku Tanah tumpahnya ., Rakyat hidup dan maju, Rahmat bahagia Tuhan, Raja kita selamat, Rahmat .. Tuhan kurniakan. Raja kita selamat bertakhta

Berfikir sejenak!!!...Apakah kepentingan lagu Negaraku?


kesetiaan

bersyukur

berkorban

kebanggaan

patriotik

Kepentingan lagu kebangsaan Menggambarkan ...yang tidak berbelah bagi Menuntut supaya kita.., taat kepada raja Sanggup .untuk pertahankan Negara. Membangkitkan semangat dan cinta kepada tanah air. Lambang semua rakyat Malaysia.

gg

34

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN


Objektif Pembelajaran Pada akhir bab ini, murid-murid akan dapat : Menghuraikan matlamat dan usaha-usaha

Rancangan Lima Tahun. Mengenal pasti matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Dasar Ekonomi Baru (DEB). Membincangkan kejayaan DEB ke arah perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Menjelaskan usaha-usaha ke arah pembangunan dan perpaduan. Mengupas prinsip Rukun Negara sebagai ideologi ke arah perpaduan. Membincangkan tanggungjawab murid dalam

merealisasikan Wawasan 2020.


1

8.1

Rancangan Lima Tahun (m/s 197) : : Top - Up Lengkapkan jadual di bawah

Aktiviti Arahan Arahan

: Lengkapkan jadual di bawah dengan rancangan pembangunan lima tahun

Rancangan Malaya Pertama (1956 1960) Tahap Pertama (1956 1970)

.................................................................

.................................................................

Rancangan Malaysia Kedua (1971 1975)

Tahap Kedua (1971 1990)

................................................................

.................................................................. Rancangan Malaysia Kelima ( 1986 1990)

8.1

Rancangan Lima Tahun (m/s 198) : Isi ruangan kosong di bawah dengan fakta yang tepat.

Arahan

TAHAP PERTAMA

Matlamat Membangunkan kawasan luar bandar Merapatkan jurang pendapatan Mengurangkan kadar kemiskinan penduduk luar bandar Mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan

Rancangan Malaya Pertama (1956-1960) Usaha-Usaha Yang Dijalankan Ekonomi Pembukaan ................................ Penanaman semula getah Hasil keluaran pertanian dipelbagaikan. Perusahaan ...................................... diperluas. Sosial Pelbagai perkhidmatan diberikan perhatian seperti ...................................................................... Sektor Awam Infrastruktur seperti ................................................................................................................. RIDA ditubuhkan. Matlamat : ..................................................................................................................................... Peranan : a. b. FELDA ditubuhkan. Peranan: a. b. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ............................................... ................................................

Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar 1959 3 Peranan : .....................................................................................................................................................

8.1

Rancangan Lima Tahun (m/s 199) : Lengkapkan ruangan kosong di bawah dengan maklumat yang sesuai. Rancangan Malaya Kedua (1961 1965)

Arahan

Matlamat Merapatkan jurang pendapatan penduduk luar bandar dengan penduduk bandar Mengurangkan kemiskinan Meningkatkan taraf hidup rakyat

Usaha-Usaha Yang Dijalankan FAMA ditubuhkan. o Membantu ................................................ ................................ o Meningkatkan ................................................ ................................
Giat - ................................... ...................................................... Pelbagai - .................................. ...................................................... Infrastruktur - .............................. ...................................................... Usaha menyediakan peluang pekerjaan juga diberikan perhatian.

Kementerian Pembangunan dan Luar Bandar menyediakan Bilik Gerakan Negara di KL untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan.

8.1

Rancangan Lima Tahun (m/s 200) : : Siapakah Saya? Lengkapkan ruangan kosong di bawah dengan maklumat yang tepat. Rancangan Malaysia Pertama ( 1966 1970)

Aktiviti Arahan

MATLAMAT Integrasi nasional menjadi tumpuan. Bersifat bersepadu dan merangkumi semua bidang ekonomi.

AGENSI TERLIBAT Pernyataan Pembukaan tanah semakin pesat. Kemunculan projek seperti Tiga Segi Jengka, Johor Tenggara dan Pahang Tenggara membantu FELDA membangun ekonomi luar bandar ditubuhkan untuk menggantikan RIDA menggiatkan bumiputera dalam perniagaan menjalankan bertanggungjawab menjalankan penyelidikan memperkenalkan teknologi meningkatkan keluaran pertanian kecuali getah Agensi pembangunan sektor perindustrian Nama Agensi

8.1.1 Rancangan Lima Tahun (m/s 201) Arahan : Lengkapkan jadual di bawah dengan maklumat yang tepat. TAHAP KEDUA MATLAMAT Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum, kawasan dan wilayah. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Menyediakan peluang pekerjaan. Merapatkan jurang ekonomi Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi

RANCANGAN MALAYSIA KEDUA

Fungsi

Membangunkan dan memodenkan industri perikanan serta meningkatkan taraf hidup nelayan Membantu pekebun kecil getah dari segi penyelidikan dan penanaman semula getah

Nama Agensi Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN) Lembaga Pertubuhan Peladang UDA PETRONAS LKIM RISDA Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri

8.1.1 Rancangan Lima Tahun (m/s 202) Arahan : Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang tepat.

Rancangan Malaysia Ketiga

MATLAMAT Mendukung aspirasi DEB Membasmi kemiskinan Menyusun semula masyarakat

USAHA-USAHA YANG DIJALANKAN: Pembukaan .......................... secara besar-besaran melalui program : a. .................................................................. b. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) c. .................................................................. d. ..................................................................

Tumpuan terhadap tanaman ................... dan ...........................................

8.1.1 Rancangan Lima Tahun (m/s 203) Arahan : Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai. Rancangan Malaysia Keempat

MATLAMAT Mendukung aspirasi DEB dan mula memberikan tumpuan pada perusahaan berat yang berasaskan modal dan teknologi tinggi. USAHA-USAHA YANG DIJALANKAN : Penubuhan ............... untuk menguruskan industri berat dengan cekap. Perusahaan baru dibuka di : a. ......................................... b. ......................................... c. Bintulu (Sarawak) d. ..................................... Zon Perdagangan Bebas seperti di ............................. dan ........................ Kajian Dasar Perindustrian diperkenalkan untuk mengenal pasti kelemahan dalam struktur perindustrian negara. PELAN ....................................................................................................................... ......................................................................................................................

DASAR

- ....................................................................................................................... ......................................................................................................................

BEBAN

- ....................................................................................................................... ...................................................................................................................... 8

8.1

Rancangan Lima Tahun (m/s 205) : : Twister Isi tempat kosong di bawah dengan susunan ejaan perkataan yang sesuai. Rancangan Malaysia Kelima

Aktiviti Arahan

MATLAMAT Meningkatkan sektor perindustrian Syarat pelaburan modal dilonggarkan untuk meningkatkan sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan pelesenan dalam sektor swasta. Kerajaan berusaha meningkatkan ............................. (cekepakan) pengurusan agensinya. Pembangunan luar bandar diberi perhatian Industri desa seperti ................................ (gratfankan) digalakkan.

PENEKANAN RMK - 5 : Sektor ............................(palocnangen) menjadi perusahaan penting.

Bidang penyelidikan dan pembangunan dimajukan untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan untuk meningkatkan ................................... (tvokudtiripi) negara. 9

8.1.2 Dasar Pembangunan Ekonomi (m/s 206) Arahan : Lengkapkan ruangan di bawah dengan perkataan yang tepat.
DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI

DASAR PERTANIAN NEGARA M A T L A M A T

.................. pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimum ......................... pendapatan pekebun kecil Memajukan Komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport.

Menggalakkan pembukaan tanah baru oleh ......................................... Pembangunan in-situ untuk ..................... kawasan berproduktiviti rendah. Meningkatkan produktiviti kawasan pertanian sedia ada. Dilaksanakan juga melalui ........................................ seperti KEMUBU, JOHOR BARAT, SELANGOR BARAT. Sediakan khidmat sokongan pertanian seperti pemasaran, kredit, subsidi, penyelidikan. Penglibatan swasta dalam projek........................... pertanian oleh Kementerian Pertanian.

10

8.1.2 Dasar Pembangunan Ekonomi (m/s 206) Arahan : Isi ruangan kosong di bawah.

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

_________________ penglibatan swasta secara aktif dan berkesan dalam pembangunan negara. Menganggap Malaysia sebuah syarikat yang __________________ oleh kerajaan dan swasta. Kakitangan kerajaan dan swasta adalah ________________ yang bertanggngjawab memajukan syarikat. Menubuhkan __________ perunding antara kerajaan dan swasta. Pegawai kerajaan ________________ di syarikat swasta untuk menjalin hubungan dan berkongsi kepakaran Sektor swasta perlu ___________ dasar kerajaan dan mengutamakan kepentingan nasional dalam aktiviti ekonomi Kerajaan memberi perkhidmatan _____________ bagi memudahkan operasi sektor swasta

Dasar Penswastaan

Dilancarkan oleh Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad. Matlamatnya 1. Mengurangkan ___________ kewangan kerajaan 2. Untuk meningkatkan ______________ dan kualiti perkhidmatan / barangan Unit Perancang Ekonomi (UPE) memberi _____________ kepada kementerian atau jabatan jalankan penswastaan Penswastaan boleh ________________ secara sepenuhnya atau secara sebahagian Contoh syarikat diswastakan ___________________________

Telekom Malaysia Bhd 11

8.1.2 Dasar Pembangunan Ekonomi (m/s 208) Aktiviti Arahan : : Mari Menggaris Gariskan pilihan perkataan yang tepat kemudian nyatakan strategi yang digunakan dalam menjayakan dasar-dasar berikut.
Tujuannya mencapai kadar (pertumbuhan , pengurangan) ekonomi berterusan. Peningkatan (hasil , kadar) pendapatan negara penting bagi tingkatkan kadar pertumbuhan ekonomi. Bertujuan memastikan penggunaan (pengetahuan , sumber) negara pada tahap maksimum bagi mengelak pembaziran. Untuk memastikan sektor perindustrian dapat (disegani , bersaing) pada peringkat antarabangsa. Strategi DPDPN ialah : ....................................................................... ....................................................................... ........................................................................

DASAR PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN NEGARA (DPDPN)

Merupakan (akta , dasar) baru membangunkan kawasan luar bandar. Matlamatnya meningkatkan (kebolehan, pendapatan) petani dan pekerja desa melalui penglibatan dalam DASAR HALA TUJU CARA BARU pelaburan dan dilaksanakan melalui _________ strategi. 1. _______________________ kampung-kampung menjadi penempatan lebih besar agar kemudahan yang lebih ekonomik dapat disediakan. 2. Meningkatkan pendapatan petani dan pekerja desa melalui program ______________ desa yang terlibat dalam industri pembuatan barangan. 3. Pelaksanaan projek _____________ oleh agensi kerajaan. 12

8.1.2 Dasar Pembangunan Ekonomi (m/s 209)

DASAR KEPENDUDUKAN Arahan : Lengkapkan ruangan huraian di bawah bertepatan dengan kata kunci yang disediakan.

Perkara

Kata Kunci

Huraian

Matlamat

70 juta

Tenaga kerja produktiviti Faedah

pasaran

politik

Kekuatan politik

Keselamatan

Penekanan

kadar pertumbuhan

Keselarasan antara kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara.

13

8.2

Pembangunan Dan Perpaduan (m/s 210)

RUKUN NEGARA

MAKSUD :

Ideologi negara Malaysia yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970

kesan peristiwa 13 Mei 1969 yang menyebabkan rusuhan kaum. Dibentuk oleh Majlis Perundingan Negara.

14

8.2

Pembangunan Dan Perpaduan (m/s 210) : : Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Apakah matlamat penggubalan Rukun Negara?

Aktiviti Arahan

MATLAMAT :

I. Mengukuhkan ____________ kaum dalam kalangan rakyat Malaysia. II. Memelihara corak hidup ________________. III. Mencipta sebuah masyarakat yang ___________. IV. Menjamin sikap _____________ terhadap tradisi nilai kebudayaan yang pelbagai.
V. Membina masyarakat _____________ yang menggunakan sains dan teknologi.

15

8.2

Pembangunan Dan Perpaduan (m/s 210)

Aktiviti Arahan

: :

Lengkapkan ayat dengan maklumat yang tepat. Huraikan prinsip-prinsip Rukun Negara berikut.

PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA : Kepercayaan Kepada Tuhan


Agama merupakan pegangan rakyat. Rakyat beragama mudah diurus menjadi warganegara baik dan bertanggungjawab.

Kesetiaan Kepada Raja dan Negara


Menuntut ................................................................ Raja sebagai.....................................................................................................................................

Keluhuran Perlembagaan

Perlembagaan merupakan................................................................................................................ Menuntut ..............................................................................................................

Kedaulatan Undang-undang

Rakyat Malaysia menghormati undang-undang dengan................................................................. Bertanggungjawab memastikan......................................................................................................

Kesopanan dan Kesusilaan

Merupakan.......................................................................................................................................

16

8.2.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan (m/s 212)

Arahan

Isi tempat kosong pada carta aliran di bawah. LAPORAN BARNES

Cadangan supaya semua sekolah vernakular Melayu, Cina , dan Tamil dibubarkan serta digantikan dengan satu jenis sekolah iaitu sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan menggunakan .......................................................................... ............................................................................................................................... Ditentang ..............................................kerana .......................................................

LAPORAN FENN-WU Laporan Fenn-Wu mencadangkan sekolah vernakular Cina terus kekal serta bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan

ORDINAN PELAJARAN 1952 Mencadangkan ............................................ yang menggunakan ..................................... ...................................iaitu ...................................... dan ......................................... Pengajaran ................................. dan ........................ disediakan ..................................... ............................................................................. Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dijalankan kerana tentangan masyarakat Cina dan India, kekurangan kewangan, dan ancaman komunis.

17

PENYATA RAZAK 1956 Mencadangkan sistem persekolahan yang sama dan penyeragaman kurikulum. Sekolah umum (rendah) guna BM sebagai bahasa pengantar dan sekolah jenis umum (rendah) guna BI, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Sekolah menengah Melayu pula guna ......................................................................... .......................................................................... ............................. dan .............................. wajib diajar di semua sekolah.

ORDINAN PELAJARAN 1957 Penyata Razak dijadikan Ordinan Pelajaran 1957

18

LAPORAN RAHMAN TALIB 1960

Syor-syor dalam Laporan Rahman Talib : a. Sekolah umum dijadikan ................................ b. Sekolah jenis umum dijadikan ............................................ c. ...............................................tanpa mengira kaum dan agama. d. Penggunaan ........................... sebagai .................................. e. Sekolah rendah yang menggunakan BI sebagai bahasa pengantar ditukar ...................... f. BM dijadikan ................................................................... g. .............................................. diajarkan di semua sekolah bantuan kerajaan sekiranya ............................................................... h. .............................................. diajarkan di sekolah kebangsaan sekiranya

............................................................... i. Peperiksaan awam diadakan dalam ............................

Akta Pelajaran 1961 Syor Laporan Rahman Talib diterima sebagai Akta Pelajaran 1961

Kajian Aminuddin Baki Sistem aneka jurusan diperkenalkan. Sistem ini adalah untuk ....................................................................................................... Matlamatnya : ................................................................................................................... Pelbagai kursus untuk melahirkan pekerja mahir. Sebagai persediaan untuk pasaran kerja. Kursus kemahiran pilihan seperti : ............................................................................ ........................................................................... 19

8.2.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan (m/s 212) Arahan : Lengkapkan peta minda berikut.

Tujuan Menilai sejauh mana pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan sedia ada

HASIL

Jawatankuasa Kabinet 1974

KANDUNGAN Penguasaan 3M Kenaikan darjah secara automatik.

20

8.2.3 Akta Bahasa Kebangsaan (m/s 216) Aktiviti Arahan : : Mari Menggaris Gariskan jawapan yang sesuai.

Langkah-langkah memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan

1. Menubuhkan (Dewan Rakyat, Dewan Bahasa dan Pustaka) pada tahun 1956. 2. (Minggu Bahasa Kebangsaan, Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa) bagi menggalakkan penggunaan Bahasa Melayu. 3. Memperkenalkan slogan (Mari Membaca , Bahasa Jiwa Bangsa) . 4. Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa (pengantar, pilihan) seperti Sekolah Alam Shah. 5. Meluluskan ( Akta Bahasa Kebangsaan, Akta Bahasa Melayu) pada tahun 1967 untuk mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu. 6. Bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah (digantikan, dijadikan) kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 1970.

21

8.2.4 Dasar Kebudayaan Kebangsaan (m/s 217) Aktiviti Arahan 1. : : Kuiz Jawab soalan-soalan berikut.

Mengapakah Dasar Kebudayaan Kebangsaan digubal? ........................................................................................................................................

2.

Nyatakan objektif pengenalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. (a) (b) ....................................................................................................................... ......................................................................................................................

3.

Apakah tiga prinsip yang terdapat dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan? (a) (b) (c) ....................................................................................................................... ...................................................................................................................... .....................................................................................................................

22

8.2.5 Sukan Untuk Perpaduan (m/s 218) Aktiviti Arahan : : Cari pasangan saya. Suai padan pernyataan di bawah.

Peranan sukan

Terbuka untuk semua kaum Diadakan dua tahun sekali untuk mengeratkan

Tanggungjawab rakyat

perpaduan kaum dan hubungan antara negeri Sebagai alat perpaduan Melibatkan diri secara aktif untuk memupuk

MSSM

Penyertaan sukan

perpaduan nasional Ditubuhkan untuk menggalakkan aktiviti sukan

SUKMA

sekolah

23

8.3

WAWASAN 2020 (m/s 219) : Cabaran Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu Dapat Lengkapkan bahagian huraian di bawah. Huraian ............... asas kekuatan negara dicapai melalui ...................................

Arahan Bil 1

...................................................................... 2 Membina masyarakat Sentiasa bersikap terbuka, .............................. bangga dengan apa dicapai. Gagah ..................................................... Memiliki kebebasan memilih kerajaan. Rakyat berfikiran matang akan ......................

berjiwa bebas, tenteram, dan berkeyakinan 3 Memupuk dan membina masyarakat yang matang 4 Mewujudkan masyarakat demokratik

...................................................................... Untuk membentuk ......................................... Kepatuhan kepada ................... Berfikir secara rasional dan ...........................

yang bermoral dan beretika 5 Mewujudkan masyarakat

yang matang, liberal, dan bertoleransi 6 Membina masyarakat yang maju dan saintifik

....................................................................... Berfikiran terbuka ........................................ Merupakan masyarakat yang ...................... Menyerap perubahan persekitaran untuk membina

kecemerlangannya. 7 Mewujudkan masyarakat Tidak .................................. Meletakkan kepentingan ........................................... Kemajuan negara yang dikuasai sekelompok masyarakat mambawa rasa tidak puas hati. Menjamin keadilan ekonomi dan ...................

berbudaya penyayang 8 Menjamin masyarakat

yang adil dan saksama ekonominya

............................................................... 9 Memupuk dan membina masyarakat makmur Mempunyai taraf hidup yang ............... Tiada ahli masyarakat hidup dalam

............................................. 24

25

BAB 9

MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA


OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir bab ini, murid-murid akan dapat: Menghuraikan asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia Menghuraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau Merasionalkan perubahan dasar luar Malaysia daripada pro-Barat kepada berkecuali Menghubungkaitkan globalisasi dengan masa hadapan Malaysia

BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA


9.1 Konflik Antarabangsa - PerangDunia 1 (1914-1918) dan PerangDunia 2 ( 1939-1945)

(m/s 229 - 233) Aras 1: Menyatakan sebab meletusnya Perang Dunia I dan II Aktiviti: Masukkan jawapan yang betul ke dalam bakul. Sebab-sebab Perang Dunia Pertama

Kemunculan nasionalisme

Peristiwa pembunuhan Archuke Franz Ferdinand dan isterinya Tindakan Jerman yang tidak menyokong Perancis Tindakan Jerman menyerang kapal dagangan Amerika Tindakan Jerman yang menyokong Perancis Untuk memperluaskan pengaruh

Sistem pakatan negara-negara Eropah Mahu membuktikan kehebatan dan kekuasaan. v Persaingan imperalis dan ekonomi Demi keselamatan negara

Kemunculan nasionalisme

Untuk memperluaskan pengaruh

Aktiviti : Tuliskan jawapan mengikut solfa. Sebab-sebab Perang Dunia Kedua F H F H F H F


Kegagalan Perjanjian Versailles

Kemeleset -an ekonomi

Kemunculan Jepun

Perubahan politik di Eropah

Do Ti La So Fa Mi Re Do v

Huraian

Fakta

Aras 1: Menyenaraikan kesan Perang Dunia I dan Perang Dunia II Aras 3: Menghubungkaitkan kesan Perang Dunia I dengan tercetus Perang Dunia II Aktiviti: Pecahkan telur. (Bagi jawapan yang salah)

Kesan-kesan Perang Dunia Pertama

Kehilangan nyawa Masalah hutang

Penganguran yang tinggi

Tiada hutang

Penubuhan Liga Bangsa

Kemelesetan Ekonomi Tamat pemerintahan beraja Liga Bangsa gagal mencapai matlamatnya Menyelamatkan banyak nyawa

Ekonomi berkembang

Berlaku inflasi

Aktiviti: Zip saya. (bagi jawapan yang betul) Kesan-kesan Perang Dunia Kedua

Imperialis Barat telah runtuh apabila banyak Negaranegara mencapai kemerdekaan.

Filipina, Tanah Melayu, Indonesia dan India telah mendapat Kemerdekaan.

Negara-negara ini terpaksa menyelesaikan segala ketidakseimbangan yang ditinggalkan oleh imperialails Barat

Kehilangan banyak nyawa telah menubulkan kesedaran dan mengekalkan keamanan dunia.

Bertujuan untuk mengelakkan konflik serta peperangan dan mengekalkan keamanan dunia

Negara-negara ini berkembang maju

Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu(PBB)telah ditubuhkan

Berlaku keseimbangan politik dan ekonomi selepas peperangan.

9.1 LigaBangsa

Aras 1: Menyatakan tujuan penubuhan Liga Bangsa Aras 2: Menghuraikan sebab-sebab kegagalan Liga Bangsa Aktiviti: Saya suka makan burger, apakah isi saya?

Tujuan

Badan Badan Utama

Cabaran

Negara-negara bersekutu (kecuali Amerika Syarikat) dan Negaranegara berkecuali

Pencapaian

Gagal

Gagal menjamin kesejahteraan dunia

9.1.2 Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin ( m/s 234 ) Aras 1: Menyatakan maksud Blok Dunia dan Perang Dingin Aras 2: Menyenaraikan sebab pembentukan Blok Dunia Aktiviti: Suaikan

Maksud Blok Dunia

Blok Dunia merujuk kepada negara-negara yang sehaluan yang berusaha untuk bersatu dan bertindak secara bersama bagi menjaga kepentingan. Blok Kapitalis

Blok komunis

-Mengamalkan sistem demokrasi -rakyat memilih kerajaan melalui pilihan raya -peluang perniagaan dan pemilikan persendirian -pemerintahan secara diktator -pemerintahan satu parti iaitu parti komunis - perniagaan dimiliki dan diuruskan spenuhya oleh kerajaan

Sebab Terbentuk

-Sejak tamatnya Perang Dunia Kedua sehinggalah tahun 1989 apabila komunis Soviet Union hancur. -Perang Dingin berlaku disebabkan ideologi dan fahaman politik yang berbeza

Kesan

-Pembentukan Blok Dunia -Penubuhan Nato (Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara atau North Atlantik Treaty Organization) 7

9.2 Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa (m/s 242) Aras 1 : Menyatakan kepentingan dasar luar Malaysia Aktiviti : Isi tempat kosong.

Menjamin keselamatan rakyat dan negara

KEPENTINGAN DASAR LUAR MALAYSIA

Mewujudkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa

9.2.1 Dasar Luar Malaysia ( m/s 237 ) Aras 1 : Menyatakan asas penggubalan dasar luar Malaysia. Aktiviti : Lengkapkan carta. Dasar Luar 1.Berbaik-baik dengan semua negara demi keamanan dan kesejahteraan dunia 2._____________________________________ 3..Peka degan usaha memupuk kesejahteraan dan keamanan dunia

Multilateral __________________ __________________ __________________ __________________

Bilateral ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ___________________

Asas-Asas Penggubalan Dasar Luar Malaysia Aras 2 : Menghuraikan asas-asas yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia. Aktiviti: Warnakan aku.

SIAPAKAH SAYA? (WHO AM I?) Wujud hubungan dengan negara luar sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka Terjalin hubungan Melayu serumpun di kepulauan Melayu (Brunei dan Malaysia) Meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain dan negara-negara Komanwel Malaysia diancam oleh fahaman komunis Ini mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan anti-komunis Kedudukan Malaysia strategik di Asia Tenggara Perairan Malaysia menjadi laluan utama kapal-kapal dagang di dunia Keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan memberi kesan terhadap keselamatan Malaysia Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen Berhak menentukan hala tuju masa depan sendiri berdasarkan prinsip keamanan sejagat Dasar luar Malaysia menekankan pemeliharaan kedaulatan negara lain Malaysia berpegang teguh kepada prinsip memelihara keamanan dunia Malaysia menyokong semua revolusi PBB Majoriti penduduk di Malaysia beragama Islam Malaysia telah menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara Islam Malaysia telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum

Malaysia mengamalkan pasaran bebas Menjalin hubungan baik dengan negaranegara lain untuk memajukan ekonomi Malaysia menjadi pengeluar utama bijih timah dan getah sejak zaman penjajahan Malaysia menjalin hubungan ekonomi dengan negara maju seperti Britain Malaysia masih memerlukan pasaran dan modal dari negara-negara tersebut Beberapa langkah telah diambil untuk menggalakkan pelaburan asing bagi meningkatkan ekonomi negara

Faktor Sejarah

Faktor Ekonomi

Faktor Politik Faktor Geografi Faktor Demografi 9

Perkembangan Dasar Luar Malaysia (m/s 239) Aras 1: Menyatakan perkembangan dasar luar Malaysia Aras 2: Membincangkan perkembangan dasar luar Malaysia selepas merdeka Aktiviti: Isikan tempat kosong.

Malaysia masih menumpukan kepada bijih timah dan getah

Faktor politik merujuk kepada ancaman komunis di Negara-negara Asia Tenggara

Memperlihatkan dasar proBarat yang anti-komunis

Tahap I Tahap Pertama -Tunku Abdul Rahman (1957-1970)

10

Nyatakan perkembangan dasar luar Malaysia pada Tahap Kedua

Tahap Kedua - Tun Abdul Razak (1972-1976) & Tun Hussein Onn (1976-1981)

Perubahan dasar luar ini disebabkan kurangnya peranan yang dimainkan oleh AMDA

Menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara berfahaman komunis

Tahap II

11

Aktiviti: Tandakan

bagi jawapan yang betul.

Tahap Ketiga - Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad (1981-2003)

Dasar luar Malaysia telah mengekalkan dasar-dasar tahap kedua. Pada tahap ini, Malaysia memberi penekanan kepada kepentingan politik. Penekanan yang diberi adalah berkaitan dengan isu-isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan. Matlamat utama dasar luar tahap ketiga adalah untuk mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Komanwel. Tujuan mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara ASEAN adalah untuk menyelesaikan krisis termasuklah menamatkan peperangan di Vietnam dan Kampuchea. Matlamat Dasar Pandang ke Timur ialah untuk membangunkan Malaysia dengan menggunakan Jepun dan Korea sebagai model. Dasar Pandang ke Timur diwujudkan untuk menggalakkan rakyat Malaysia mengambil dan menerima pakai nilai-nilai yang baik. Dasar meningkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain iaitu dengan negara maju sahaja.

Tahap III

12

9.2.2 Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa (m/s 242) Aras 1: Menyatakan penubuhan pertubuhan antarabangsa dan matlamatnya Aras 2: Menjelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai ahli pertubuhan antarabangsa Aras 2: Menghuraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa Aktiviti: Isi tempat kosong. Komanwel

Ciri-ciri pertubuhan Komanwel 3 1 ii. Nyatakan matlamat penubuhan. K Kerjasama dalam semua bidang S D

Terdiri daripada ___ buah negara

Dtubuhkan pada tahun ______ iv. Senaraikan 2 sumbangan Malaysia terhadap penubuhan Komanwel.

K.SK iii. Nyatakan faedah yang diperoleh: Kerjasama pertahanan dalam kalangan Negara Komanwel

SK

ii. S . K iii. K.SK iv. D. SK

ii. matlamat iii faedah iv sumbangan 13

Aktiviti: Lengkapkan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) (m.s. 245-247)


1.

Berapakah jumlah negara yang menganggotai PBB sehingga tahun 2002? ___________________

2.

Bilakah Malaysia menganggotai PBB? ______________

3.

Senaraikan empat matlamat Piagam PBB : a. __________________________________________________________________ b. Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota c. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ d. Menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan-tindakan negara anggota

4.

Nyatakan peranan Malaysia dalam PBB : a. Malaysia dipilih menyertai pasukan pendamai di bawah panji-panji PBB untuk menamatkan perang saudara di Congo (Zaire) b. __________________________________________________________________ _________________________________ ________________________________________________________________ c. _________________________________________________________________ d. Malaysia menjadi ahli Bank Dunia, iaitu bank antarabangsa yang ditubuhkan oleh PBB pada bulan Disember 1945

14

5.

Padankan fungsi organisasi berikut : Bertindak sebagai parlimen yang mendebatkan hal ehwal dunia Setiap negara mempunyai satu undi Bertindak mengawasi dan menyediakan pemerintahan sendiri bagi 11 buah wilayah yang diamanahkan Dikenali sebagai Mahkamah Dunia Bertujuan menyelesaikan pertelingkahan antara negara Terdiri daripada 54 ahli yang dilantik bagi tempoh tiga tahun Menguruskan hal ehwal ekonomi dan sosial Negara anggota Bertanggungjawab mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa Dianggotai 15 negara. Lima anggota tetap yang mempunyai kuasa veto ialah Amerika Syarikat Menjalankan kerja-kerja pentadbiran sebagaimana diarahkan oleh Perhimpunan Agung Diketuaioleh seorang Setiausaha Agung

Majlis Keselamatan

Majlis Perhimpunan Agung

Sekretariat

Mahkamah Keadilan Antarabangsa

Majlis Amanah

Majlis Ekonomi dan Sosial

Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) (m/s 249) Aktiviti: Lengkapkan.


Matlamat Prinsip perjuangan

Mengelakkan campur tangan asing dalam __________________________ ___________________________________________________________

Cadangan Malaysia

Menghapuskan dasar aparteid di Afrika Selatan

15

Negara-Negara Selatan (Negara DuniaKetiga) (m/s 250) Aktiviti: Masukkan jawapan yang betul ke dalam kotak yang disediakan.

Mengatasi harga eksport bahan-bahan mentah Penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan, idea Dato Seri Dr. Mahathir Mohammad semasa sidang kemuncak NAM di Zimbabwe pada tahun 1987. Teknologi Selatan atau South Investment

Matlamat

Pusat pertukaran Data Pelaburan Perdagangan Meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal dalam kalangan negara anggota tanpa bergantung kepada negaranegara maju Menubuhkan kumpulan 15 atau G15 Sidang kemuncak G15 yang pertama telah diadakan di Kuala Lumpur

Peranan Malaysia

Trade and Technology Data Exchange Centre Sistem Keistimewaan Perdagangan Global atau Global System of Trade Preference (GSTP)

Projek

16

Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) (m/s 251) Aktiviti: Saya payung, warnakan saya.

Tunku Abdul Rahman diberikan penghormatan untuk menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama

Mengeratkan hubungan sesama Negara Islam dalam segala bidang bersuara dalam satu nada bagi kepentingan Islam

Ketokohan para pemimpin Malaysia jelas terbayang melalui dasar luar yang diamalkan.

Dasar luar yang dinamik ini perlu agar Malaysia bersedia menghadapi cabaran semasa yang dihadapi dalam era globalisasi.

Malaysia menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan IranIraq

Malaysia mampu menangani cabaran ini dengan mengadakan perubahan yang pesat dan pentas di dalam negeri melalui dasar negara yang inovatif.

Mengekalkan perdamaian dalam persengketaan antara negara Islam serta memastikan tempattempat suci Islam dihormati dan tidak dicemari.

Memberikan sokongan kepada rakyat Palestin dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan semula tanah air daripada Israel

Menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003

Memberi tawanan biasiswa kepada pelajar dari Negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi lain

Malaysia mendapat penghormatan daripada negara lain kerana amat serius dalam memperjuangkan hak dan kebajikan negara 2 Matlamat

5 Peranan Malaysia Pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam bagi melaksanakan projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat OIC memberi bantuan kepada Malaysia untuk menubuhkan UIAM

3 Faedah

3 Kesan Positif 17

9.2.3

MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN SERANTAU (m/s 253)

Persidangan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) Aras 1: Menyatakan pertubuhan yang dianggotai Malaysia di peringkat serantau. Aras1 : Menyatakan tujuan penubuhan ASA, MAPHILINDO, ASEAN Arahan: Namakan negara anggota ASA.

ASA

Nyatakan tiga matlamat ASA : i. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ii. ......................................................................................................................................

iii. mengekalkan serta menjamin keselamatan dan kestabilan politik negara serantau.

18

MAPHILINDO (m/s 254) Aktiviti: Lengkapkan maklumat di bawah.

1. meningkatkan perhubungan persahabatan Tujuan 2. ________________________________________________________

Punca pertelingkahan

1. cadangan pembentukan Malaysia 2. ______________________________________________________ 3. Filipina pula menuntut Sabah yang didakwanya masih menjadi hak milik negara mereka

Langkah Penyelesaian

1. mengadakan rundingan dengan Filipina dan Indonesia 2. _________________________________________________________ 1. menghantar perwakilan pada tahun 1963 yang diketuai oleh Lawrence V. Michael More untuk meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak

Siasat PBB

1. Majoriti rakyat di kedua-dua negeri berkenaan bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia
Hasil Perundingan

2. ________________________________________________________ 3. Persengketaan ini menyebabkan MAPHILINDO telah tidak berperanan lagi.

19

PERSATUAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA (ASEAN) (m/s 255)

Aras 1: Menyatakan maksud pertubuhan serantau. Aktiviti: Buat tafsiran tentang Logo ASEAN.

i. Sepuluh tangkai padi : ________________________________________________________

________________________________________________________
ii...Bulatan : _________________________________________________________________ iii. .Moto ASEAN : ____________________________________________________________

20

Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam ASEAN (m/s 258) Aras 2: Menghuraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN. Aktiviti: Isi tempat kosong. Dalam Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Kuala Lumpur pada November 1971, satu deklarasi bersama telah ditandatangani oleh semua negara anggota yang dikenali sebagai Deklarasi Kuala Lumpur. Mereka sepakat mengisytiharkan negara-negara ASEAN sebagai zon ___________________________ atau lebih dikenali sebagai _______________________________ (ZOPFAN). Tujuan utama ZOPFAN adalah untuk mengekalkan ________________________________ _____________________________ , tidak bersekongkol dengan mana-mana blok Barat atau _____ bagi mengelakkan campurtangan kuasa-kuasa besar. Konsep ZOPFAN teruji apabila Vietnam menceroboh _____________ pada tahun 1978 dan menjatuhkan kerajaan _________________. ASEAN telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan satu mesyuarat bagi membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea di bawah pimpinan _________________________________. Dalam mesyuarat 1984, Menteri-Menteri Luar ASEAN telah memutuskan bahawa ASEAN ialah ______________________________ yang bermakna rantau ini tidak akan membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan pelabuhannya untuk mengangkut bahan atau _____________________________. Dari segi ekonomi, ASEAN telah membentuk kerjasama dalam projek-projek perindustrian contohnya projek ______________ di Bintulu (Sarawak) serta __________________ Kerjasama ekonomi ASEAN cuba difikirkan melalui zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau __________________________ yang telah diumumkan dalam sidang kemuncak ASEAN di ______________________ 1992. Malaysia juga telah mengemukakan idea melalui ASEAN untuk memperluas skop kerjasama ekonomi bagi rantau sebelah timur yang melibatkan China, ____________ dan ________________. Idea yang dikemukakan oleh Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad ini dinamakan _________________ __________ atau East Asian Economic Caucus (EAEC). Walaupun usaha ini ditentang oleh Amerika Syarikat, namun tetap diteruskan kerjasama secara tidak rasmi melalui konsep ASEAN + 3. Konsep ASEAN + 3 ini merujuk kepada _____________________________________________ 21

Kerjasama dalam bidang pendidikan juga wujud dengan tertubuhnya ___________________ ____________________ (SEAMEO) yang memberi tumpuan ke arah kerjasama dalam semua bidang yang berkaitan. Contohnya, pembinaan _______________________________________ (RECSAM ) di Pulau Pinang, Malaysia. Kerjasama lain dibuat atas semangat ASEAN ialah dalam bidang kebudayaan dan sosial seperti mengadakan ______________________________ dengan menubuhkan ________________ ________________. Selain itu, pertukaran rancangan ________________ dan ________________ dijalankan. Sukan _____________juga diadakan untuk merapatkan hubungan antara negara melalui semangat kesukanan. Dalam bidang pelancongan, kerjasama dijalinkan dengan mengadakan _____________________________________________ pada tahun 1992.

9.2.4 CABARAN MASA DEPAN (m/s 260)

Aras: Menyatakan maksud globalisasi, ICT, K-Ekonomi dan K-Masyarakat Aktiviti: Jelaskan saya. Globalisasi merujuk pada perubahan yang menjadikan ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

ICT _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

Koridor Raya Multimedia dilancarkan pada _______________________________ merujuk pada _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ tujannya adalah untuk ___________________________________________ _____________________________________________________________ 22

K- Ekonomi -- ekonomi berlandaskan _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

K-Masyarakat merujuk kepada masyarakat yang sentiasa __________________________ ____________________________________________________________ menekankan konsep ___________________________________________

CONTOH SOALAN Jelaskan dua perbezaan pandangan berkaitan Globalisasi. ( 4 markah) Pendapat pertama mengatakan globalisasi merupakan sesuatu yang berfaedah, iaitu kunci kepada pembangunan ekonomi dunia pada masa depan. Pendapat kedua pula, globalisasi dilihat sebagai sesuatu yang akan meningkatkan jurang perbezaan di dalam negara antara bandar dengan luar bandar, selain perbezaan antara negara di dunia iaitu negara maju dengan negara membangun. Di samping itu, globalisasi juga dilihat boleh menyekat peluang pekerjaan, merendahkan taraf hidup dan menghindarkan perkembangan sosial.

-- Selamat Maju Jaya --

23