INBSK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN 1 2013
MAKLUMAT MURID NAMA KELAS : ................................................................................ : ................................................................................. LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

JANTINA :

April
1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. 4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan item.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

1

INBSK 1. Circle the numerals of 7. Bulatkan angka 7.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

2

Padankan angka yang sama .INBSK 2. Match the same numerals. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 3 .

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 4 . Bilang dan bulatkan angka yang betul . Count and circle the correct numerals.INBSK 3.

Bilang bunga mawar dan tulis angka yang betul.INBSK 4. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 5 . Count the roses and write the correct numeral.

Circle the missing number. Bulatkan nombor yang tertinggal.INBSK 5. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 6 .

Match the number with the correct number of objects. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 7 . Padankan nombor dengan bilangan objek yang betul.INBSK 6.

INBSK 7. Tandakan ( ) pada waktu yang betul. day siang night malam Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 8 . Tick ( ) the correct time.

Bulatkan nama hari yang betul. Circle the correct day. Monday I snin Wednesday Rabu Tuesday Selasa Friday Jumaat Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 9 .INBSK 8.

and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 10 . Tambah.INBSK 9. Add.

Subtract. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 11 . Tolak.INBSK 10.

sen sen sen sen sen sen Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 12 . Tick ( ) the correct answer.INBSK 11. Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.

Bulatkan jawapan yang betul . and dan RM RM Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 13 . Circle the correct answer.INBSK 12.

Tandakan ( ) pada objek yang lebih berat. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 14 . Tick ( ) the heavier object.INBSK 13.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 15 .INBSK 14 . Circle the smaller object. Bulatkan objek yang lebih kecil.

Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 16 . Tulis simbol ( + ) atau ( – ) di dalam petak.INBSK 15.

Tulis simbol ( + ) atau ( – ) di dalam petak. and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 17 .INBSK 16. Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box.

INBSK 17. 5 pensel diberikan kepada Zura. She gave 5 pencils to Zura. Rosnah bought 8 pencils. How many pencils are left? Rosnah membeli 8 pensel. Berapa pensel yang tinggal ? Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 18 .

Ranjit ada 3 belon . Ranjit has 3 balloons.INBSK 18. Albert has 6 balloons. How many balloons altogether? Albert ada 6 belon. Berapa belon semuanya? and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 19 .

INBSK 19. Dia membeli sepotong kek berharga 40 sen. Suzy had 50 sen. What is the balance? Suzy ada 50 sen. She bought a piece of cake that priced 40 sen. Berapa baki wang ? 40 sen sen Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 20 .

INBSK 20. How many paper clips equal to the length of the watch? Berapakah jumlah klip kertas yang sama panjang dengan jam tangan itu ? Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 21 .

...............................Tanda Tangan Guru......KELAS... Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 22 ...........................................................SARINGAN 1 TAHUN 1 (2013) NAMA MURID...............................................INBSK BORANG PRESTASI INDIVIDU .... KONSTRUK ITEM JAWAPAN BETUL Konstruk 1 1 2 3 Konstruk 2 4 Konstruk 3 5 6 Konstruk 4 SALAH PENCAPAIAN Tandakan ( ) jika menguasai (Semua item mesti betul) Konstruk 5 7 Konstruk 6 8 Konstruk 7 9 10 11 Konstruk 8 12 Konstruk 9 13 14 Konstruk 10 15 16 17 Konstruk 11 18 19 20 Konstruk 12 NAMA GURU.........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful