INBSK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN 1 2013
MAKLUMAT MURID NAMA KELAS : ................................................................................ : ................................................................................. LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

JANTINA :

April
1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. 4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan item.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

1

INBSK 1. Circle the numerals of 7. Bulatkan angka 7.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

2

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 3 .INBSK 2. Padankan angka yang sama . Match the same numerals.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 4 . Count and circle the correct numerals. Bilang dan bulatkan angka yang betul .INBSK 3.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 5 .INBSK 4. Count the roses and write the correct numeral. Bilang bunga mawar dan tulis angka yang betul.

Bulatkan nombor yang tertinggal. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 6 . Circle the missing number.INBSK 5.

Match the number with the correct number of objects.INBSK 6. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 7 . Padankan nombor dengan bilangan objek yang betul.

INBSK 7. day siang night malam Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 8 . Tick ( ) the correct time. Tandakan ( ) pada waktu yang betul.

Monday I snin Wednesday Rabu Tuesday Selasa Friday Jumaat Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 9 .INBSK 8. Bulatkan nama hari yang betul. Circle the correct day.

INBSK 9. Tambah. and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 10 . Add.

INBSK 10. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 11 . Tolak. Subtract.

Tandakan ( ) pada jawapan yang betul. Tick ( ) the correct answer.INBSK 11. sen sen sen sen sen sen Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 12 .

Circle the correct answer.INBSK 12. Bulatkan jawapan yang betul . and dan RM RM Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 13 .

Tandakan ( ) pada objek yang lebih berat.INBSK 13. Tick ( ) the heavier object. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 14 .

INBSK 14 . Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 15 . Bulatkan objek yang lebih kecil. Circle the smaller object.

INBSK 15. Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box. Tulis simbol ( + ) atau ( – ) di dalam petak. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 16 .

INBSK 16. Tulis simbol ( + ) atau ( – ) di dalam petak. Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box. and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 17 .

Rosnah bought 8 pencils.INBSK 17. Berapa pensel yang tinggal ? Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 18 . 5 pensel diberikan kepada Zura. She gave 5 pencils to Zura. How many pencils are left? Rosnah membeli 8 pensel.

Ranjit has 3 balloons. Berapa belon semuanya? and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 19 . Albert has 6 balloons. Ranjit ada 3 belon .INBSK 18. How many balloons altogether? Albert ada 6 belon.

What is the balance? Suzy ada 50 sen. Berapa baki wang ? 40 sen sen Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 20 . Dia membeli sepotong kek berharga 40 sen. Suzy had 50 sen. She bought a piece of cake that priced 40 sen.INBSK 19.

How many paper clips equal to the length of the watch? Berapakah jumlah klip kertas yang sama panjang dengan jam tangan itu ? Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 21 .INBSK 20.

....KELAS............................INBSK BORANG PRESTASI INDIVIDU ............................ KONSTRUK ITEM JAWAPAN BETUL Konstruk 1 1 2 3 Konstruk 2 4 Konstruk 3 5 6 Konstruk 4 SALAH PENCAPAIAN Tandakan ( ) jika menguasai (Semua item mesti betul) Konstruk 5 7 Konstruk 6 8 Konstruk 7 9 10 11 Konstruk 8 12 Konstruk 9 13 14 Konstruk 10 15 16 17 Konstruk 11 18 19 20 Konstruk 12 NAMA GURU............................ Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 22 .....SARINGAN 1 TAHUN 1 (2013) NAMA MURID..................................Tanda Tangan Guru................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful