INBSK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN 1 2013
MAKLUMAT MURID NAMA KELAS : ................................................................................ : ................................................................................. LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

JANTINA :

April
1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. 4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan item.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

1

INBSK 1. Circle the numerals of 7. Bulatkan angka 7.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

2

INBSK 2. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 3 . Padankan angka yang sama . Match the same numerals.

Bilang dan bulatkan angka yang betul . Count and circle the correct numerals.INBSK 3. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 4 .

Bilang bunga mawar dan tulis angka yang betul. Count the roses and write the correct numeral. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 5 .INBSK 4.

INBSK 5. Bulatkan nombor yang tertinggal. Circle the missing number. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 6 .

INBSK 6. Padankan nombor dengan bilangan objek yang betul. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 7 . Match the number with the correct number of objects.

Tick ( ) the correct time. Tandakan ( ) pada waktu yang betul.INBSK 7. day siang night malam Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 8 .

Monday I snin Wednesday Rabu Tuesday Selasa Friday Jumaat Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 9 .INBSK 8. Bulatkan nama hari yang betul. Circle the correct day.

Add.INBSK 9. Tambah. and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 10 .

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 11 . Subtract. Tolak.INBSK 10.

sen sen sen sen sen sen Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 12 . Tandakan ( ) pada jawapan yang betul. Tick ( ) the correct answer.INBSK 11.

and dan RM RM Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 13 . Circle the correct answer. Bulatkan jawapan yang betul .INBSK 12.

INBSK 13. Tick ( ) the heavier object. Tandakan ( ) pada objek yang lebih berat. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 14 .

Bulatkan objek yang lebih kecil. Circle the smaller object.INBSK 14 . Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 15 .

Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 16 .INBSK 15. Tulis simbol ( + ) atau ( – ) di dalam petak.

Tulis simbol ( + ) atau ( – ) di dalam petak.INBSK 16. and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 17 . Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box.

Rosnah bought 8 pencils. Berapa pensel yang tinggal ? Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 18 .INBSK 17. She gave 5 pencils to Zura. 5 pensel diberikan kepada Zura. How many pencils are left? Rosnah membeli 8 pensel.

INBSK 18. How many balloons altogether? Albert ada 6 belon. Albert has 6 balloons. Ranjit ada 3 belon . Berapa belon semuanya? and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 19 . Ranjit has 3 balloons.

Berapa baki wang ? 40 sen sen Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 20 . Suzy had 50 sen.INBSK 19. What is the balance? Suzy ada 50 sen. She bought a piece of cake that priced 40 sen. Dia membeli sepotong kek berharga 40 sen.

How many paper clips equal to the length of the watch? Berapakah jumlah klip kertas yang sama panjang dengan jam tangan itu ? Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 21 .INBSK 20.

........Tanda Tangan Guru.. KONSTRUK ITEM JAWAPAN BETUL Konstruk 1 1 2 3 Konstruk 2 4 Konstruk 3 5 6 Konstruk 4 SALAH PENCAPAIAN Tandakan ( ) jika menguasai (Semua item mesti betul) Konstruk 5 7 Konstruk 6 8 Konstruk 7 9 10 11 Konstruk 8 12 Konstruk 9 13 14 Konstruk 10 15 16 17 Konstruk 11 18 19 20 Konstruk 12 NAMA GURU.............KELAS.................................SARINGAN 1 TAHUN 1 (2013) NAMA MURID................................................................................INBSK BORANG PRESTASI INDIVIDU ............... Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 22 ........