INBSK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN 1 2013
MAKLUMAT MURID NAMA KELAS : ................................................................................ : ................................................................................. LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

JANTINA :

April
1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. 4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan item.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

1

INBSK 1. Circle the numerals of 7. Bulatkan angka 7.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

2

Padankan angka yang sama . Match the same numerals. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 3 .INBSK 2.

INBSK 3. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 4 . Bilang dan bulatkan angka yang betul . Count and circle the correct numerals.

Bilang bunga mawar dan tulis angka yang betul. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 5 .INBSK 4. Count the roses and write the correct numeral.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 6 . Circle the missing number. Bulatkan nombor yang tertinggal.INBSK 5.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 7 . Padankan nombor dengan bilangan objek yang betul.INBSK 6. Match the number with the correct number of objects.

Tandakan ( ) pada waktu yang betul. day siang night malam Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 8 . Tick ( ) the correct time.INBSK 7.

Circle the correct day. Monday I snin Wednesday Rabu Tuesday Selasa Friday Jumaat Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 9 . Bulatkan nama hari yang betul.INBSK 8.

INBSK 9. and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 10 . Add. Tambah.

Tolak. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 11 .INBSK 10. Subtract.

Tick ( ) the correct answer. Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.INBSK 11. sen sen sen sen sen sen Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 12 .

INBSK 12. Circle the correct answer. and dan RM RM Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 13 . Bulatkan jawapan yang betul .

INBSK 13. Tandakan ( ) pada objek yang lebih berat. Tick ( ) the heavier object. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 14 .

INBSK 14 . Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 15 . Bulatkan objek yang lebih kecil. Circle the smaller object.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 16 . Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box.INBSK 15. Tulis simbol ( + ) atau ( – ) di dalam petak.

Tulis simbol ( + ) atau ( – ) di dalam petak.INBSK 16. and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 17 . Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box.

How many pencils are left? Rosnah membeli 8 pensel. Berapa pensel yang tinggal ? Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 18 . Rosnah bought 8 pencils. 5 pensel diberikan kepada Zura. She gave 5 pencils to Zura.INBSK 17.

Ranjit has 3 balloons. Berapa belon semuanya? and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 19 . Ranjit ada 3 belon . How many balloons altogether? Albert ada 6 belon. Albert has 6 balloons.INBSK 18.

What is the balance? Suzy ada 50 sen. Berapa baki wang ? 40 sen sen Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 20 . She bought a piece of cake that priced 40 sen. Suzy had 50 sen. Dia membeli sepotong kek berharga 40 sen.INBSK 19.

How many paper clips equal to the length of the watch? Berapakah jumlah klip kertas yang sama panjang dengan jam tangan itu ? Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 21 .INBSK 20.

.................................. KONSTRUK ITEM JAWAPAN BETUL Konstruk 1 1 2 3 Konstruk 2 4 Konstruk 3 5 6 Konstruk 4 SALAH PENCAPAIAN Tandakan ( ) jika menguasai (Semua item mesti betul) Konstruk 5 7 Konstruk 6 8 Konstruk 7 9 10 11 Konstruk 8 12 Konstruk 9 13 14 Konstruk 10 15 16 17 Konstruk 11 18 19 20 Konstruk 12 NAMA GURU............................................SARINGAN 1 TAHUN 1 (2013) NAMA MURID........................Tanda Tangan Guru...................INBSK BORANG PRESTASI INDIVIDU ....... Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 22 .................KELAS..............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful