INBSK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN 1 2013
MAKLUMAT MURID NAMA KELAS : ................................................................................ : ................................................................................. LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

JANTINA :

April
1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. 4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan item.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

1

INBSK 1. Circle the numerals of 7. Bulatkan angka 7.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

2

Match the same numerals.INBSK 2. Padankan angka yang sama . Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 3 .

Count and circle the correct numerals.INBSK 3. Bilang dan bulatkan angka yang betul . Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 4 .

Count the roses and write the correct numeral.INBSK 4. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 5 . Bilang bunga mawar dan tulis angka yang betul.

Circle the missing number. Bulatkan nombor yang tertinggal. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 6 .INBSK 5.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 7 .INBSK 6. Padankan nombor dengan bilangan objek yang betul. Match the number with the correct number of objects.

Tandakan ( ) pada waktu yang betul.INBSK 7. Tick ( ) the correct time. day siang night malam Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 8 .

Bulatkan nama hari yang betul. Circle the correct day.INBSK 8. Monday I snin Wednesday Rabu Tuesday Selasa Friday Jumaat Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 9 .

INBSK 9. and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 10 . Add. Tambah.

INBSK 10. Subtract. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 11 . Tolak.

sen sen sen sen sen sen Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 12 . Tick ( ) the correct answer. Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.INBSK 11.

and dan RM RM Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 13 . Bulatkan jawapan yang betul . Circle the correct answer.INBSK 12.

Tick ( ) the heavier object.INBSK 13. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 14 . Tandakan ( ) pada objek yang lebih berat.

INBSK 14 . Circle the smaller object. Bulatkan objek yang lebih kecil. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 15 .

INBSK 15. Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 16 . Tulis simbol ( + ) atau ( – ) di dalam petak.

INBSK 16. and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 17 . Tulis simbol ( + ) atau ( – ) di dalam petak. Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box.

She gave 5 pencils to Zura. How many pencils are left? Rosnah membeli 8 pensel. 5 pensel diberikan kepada Zura.INBSK 17. Rosnah bought 8 pencils. Berapa pensel yang tinggal ? Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 18 .

Albert has 6 balloons. Berapa belon semuanya? and dan Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 19 .INBSK 18. How many balloons altogether? Albert ada 6 belon. Ranjit ada 3 belon . Ranjit has 3 balloons.

Suzy had 50 sen. Berapa baki wang ? 40 sen sen Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 20 . She bought a piece of cake that priced 40 sen. What is the balance? Suzy ada 50 sen. Dia membeli sepotong kek berharga 40 sen.INBSK 19.

How many paper clips equal to the length of the watch? Berapakah jumlah klip kertas yang sama panjang dengan jam tangan itu ? Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 21 .INBSK 20.

.. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 – SK Tahun 1 (2013) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 22 ......Tanda Tangan Guru...........................INBSK BORANG PRESTASI INDIVIDU ..........SARINGAN 1 TAHUN 1 (2013) NAMA MURID........................KELAS......................................................................... KONSTRUK ITEM JAWAPAN BETUL Konstruk 1 1 2 3 Konstruk 2 4 Konstruk 3 5 6 Konstruk 4 SALAH PENCAPAIAN Tandakan ( ) jika menguasai (Semua item mesti betul) Konstruk 5 7 Konstruk 6 8 Konstruk 7 9 10 11 Konstruk 8 12 Konstruk 9 13 14 Konstruk 10 15 16 17 Konstruk 11 18 19 20 Konstruk 12 NAMA GURU.................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful