Anda di halaman 1dari 18

1

Definisi

Kaunseling kelompok membukajalan kepada individu mengubah sikap

dan tingkahlakunya, mengikut nilai dan tanggapan asal sesebuah kelompok.

Semua fungsi ini digunakan dalam sesebuah kelompok kecil dengan

berkongsi masalah peribadi bersama rakan sebaya.

Matlamat

Membantu pertumbuhan pelajar dalam bidang akademik serta

mewujudkan interaksi individu yang lebih sihat.

Mewujudkan program pencegahan yang dapat mengurangkan krisis

dalam diri dan krisis di antara individu.

Mengurangkan masalah disiplin serta mewujudkan suasana yang lebih

seronok di sekolah.

Menanamkan rasa penerimaan diri sendiri dan belajar untuk

megurangkan jual mahal atau tarik diri.

Menyedari dan menerima beberapa persamaan dalam diri seseorang.

Membolehkan seseorang itu sabar terhadap sebarang kesusahan.

Ciri-ciri

Memberi focus kepada pemikiran sedar dan tingkah laku.

Penyertaan haruslah secara sukarela. Peserta harus bersedia berkongsi

pengalaman dan bersedia mengubah diri.

2
Sebelum menjadi peserta, penerangan yang jelas tentang objektif

kelompok harus diberi kepada peserta dan pentadbir.

Bentuk kelompok yang beraneka jenis ideal jika mempunyai 8 hingga 10

ahli yang berjumpa sekali atau dua kali seminggu selama 1 hingga 1½ jam

dalam 3 hingga 5 sesi. Jumlah sesi bergantung kepada keperluan peserta

serta kemampuan kaunselor.

Peranan seorang peserta kelompok amat penting dalam keberkesanan

kelompok. Seseorang peserta mempunyai sumber teraputik untuk menolong

peserta-peserta lain.

Kerasihaan menjadi etika yang penting dalam kaunseling kelompok.

Aktiviti kaunseling hendaklah dirancanng dengan baik.

Setiap ahli kelompok boleh mencadangkan sesuatu yang boleh memberi

kebaikan bersama.

Seelok-eloknya ahli kelompok terdiri daripada mereka yang sama

peringkat kematangan umur.

Seorang kaunselor mungkin sebagai pemehati sahaja.

3
4
1) Kemahiran Melayan

Hubungan baik hendaklah dijalin pada peringkat permulaan sesi

kaunseling supaya temubual kaunseling diteruskan dengan mesra, serta

mengikut langkah yang diaturkan. Dengan hubungan ini kaunselor dapat

menjalin hubungan baik dengan membuka jalan temubual seperti meyambut

kedatangan klien dengan mengucapkan :

Kaunselor : Saya berasa sangat gembira. Saya berharap saudara boleh

memberitahu apa yang sebenar berlaku. Kita bersama-sama mencari ikhtiar

untuk kebaikan. Silakan.

Kedudukan Klien. Sebelum klien berada di dalam kaunseling kelompok

kaunselor perlu mengruskankan tempat duduk klien supaya klien dapat

memerhati, berhadapan dan bercakap dengan kaunselor dengan lebih selesa.

Bertenang. Kaunselor dan klien hendaklah duduk dalam keadaan yang

baik supaya komunikasi di antara berdua dapat difahami dengan mudah.

Kedudukan tubuh Kaunselor. Kaunselor hendaklah membetulkan

kedudukan tubuhnya, iaitu condong ke hadapan seolah-olah dia bersedia untuk

mendengar masalah yang disampaikan oleh klien.

Perawakan muka. Aair muka kaunselor hendaklah senyum, suka dan

bersedia untuk memahami dan mengingat kembali apa yang disampaikan oleh

klien. Keadaan muka kaunselor yang masam menyebabkan klien berasa tawar

hati untuk menerangkan sesuatu.

Tentangan mata. Kaunselor hendaklah merenung atau menentang mata

klienya dengan penuh perhatian semasa bercakap bagi menunjukkan kesediaan

5
melibatkan diri dalam pertemuan yang diadakan. Sekiranya klien berasa malu,

bolehlah kaunselor mengubahkan psaudarangan ke arah lain bagi membolehkan

dia mencurahkan perasaan dengan lancar.

Mengikuti percakapan klien. Kaunselor harus mengikuti perkembangan

percakapan klien dan memberi dorongan minimum bagi menggalakan dia

meneruskan perkara- perkara yang penting. Sebagai contoh kaunselor boleh

menggunakan kata-kata seperti ‘teruskan’, lantas, ‘baik’, ‘ya’, ‘jadi’, dan

sebagainya. Kaunselor juga menggunakan pergerakan fizikal seperti mengagguk

kepala.

2) Kemahiran Komunikasi Asas

Salah satu cara meminta penjelasan semula daripada klien ialah

membuat refleksi. Dengan membuat refleksi maka kaunselor menggambarkan

bahawa dia benar-benar menghayati perasaan dan tanggapan yang diluahkan

oleh kliennya mengikut seperti yang yang dialami oleh kaunselor sendiri.

Klien: Saya benci dengan sikap ibu bapa. Mereka tidak mementingkan diri

saya.

Kaunselor: Saudara berasa kecewa kerana ibu bapa saudara tidak

mementingkan saudara?

Pemparafaran. Kaunselor perlu merumuskan isi-isi penting yang

dinyatakan oleh klien dari masa ke semasa. Ini bertujuan untuk meningkatkan

6
kefahaman diri klien tentang masalah-masalah yang dihadapinya. Ia juga

membawa kepada kesedaran kendiri yang mungkin menimbulkan celik akal bagi

klien menyelesaikan masalahnya.

Klien : Saya sentiasa khayal dalam kelas. Ini menyebabkan saya dihalau

keluar dari bilik darjah. Saya benci dengan tindakan ibu bapa. Saya selalu

tidak diberi kasih sayang daripada ibu bapa. Saya dalam kesunyian.

Kaunselor : Nampaknya saudara marah kerana selalu di halau keluar dari

kelas walaupun saudara ada sebab-sebab yang sah.

3) Kemahiran Pemudahcara

Menyoal. Soalan-soalan yang digunakan untuk membantu ahli-ahli

kelompok menimbangkan aspek-aspek diri. Soalan ini dapat menukarkan

kesenyapan kepada perbincangan yang produktif. Jenis soalan yang

dikemukakan hendak merupakan soalan terbuka supaya dapat memperolehi

banyak maklumat dari ahli-ahli. Soalan tertutup yang memerlukan ‘ya’ atau ‘tidak’

hendaklah dikurangkan.

Klien : Saya rasa tidak mempercayai ibu bapa saya. Ibu bapa saya selalu

sibuk dengan kerja mereka yang menyebabkan saya menagih dadah.

Kaunselor : Nampaknya saudara tidak mempercayai ibu bapa saudara yang

selalu sibuk dengan kerja ibu bapa. Cuba ceritakan lagi tentang kepercayaan

yang diharapkan oleh saudara.

7
Mencungkil. Apabila kaunselor mengemukakan soalan, klian hanya

hanya akan membincangkan secara ringkas sahaja. Oleh itu, kaunselor

hendaklah sensetif kepada perasaan dan pemikiran klien. Ia mendorong klien

mengkaji masalah-masalah klien dengan lebih mendalam.

Klien : Saya tahu saya ada perasaan marah di dalam diri saya. Tapi saya

tidak tahu puncanya.

Kaunselor.: Jadi, saudara tahu saudara ada perasaan marah tetapi tidak

tahu mengapa. Cuba saudara berikan situasi di mana saudara berasa lebih

marah daparipada yang lain.

Menyediakan suasana kelompok. Suasana yang sesuai adalah penting

bagi menjamin keberkesanan kelompok. Kaunselor boleh menyediakan suasana

yang kondusif dengan pelbagai cara termasuk susunan fizikal (kedudukan kerusi

dan meja) rasa hati yang ditunjukkan oleh kaunselor, jenis kepimpinan dan

aktiviti yang dicadangkan bagi klien. Dengan ini, klien memikirkan tentang

tingkahlaku , perasaan dan cara hendak bertindak balas.

Kaunselor : Setakat ini kita hanya menumpukan yang ingin mengubah

masalah diri kita. Bagaimana kita berkongsi maklumat tentang aspek-aspek

diri kita hendak kekalkan. Ali, cuba mulakan

8
9
Masalah-masalah

Perhubungan di antara klien dengan kaunselor. Dengan ketiadaan

perhubungan yang baik antara kaunselor dengan klien, setiap klien tidak

mengambil bahagian secara sukarela. Klien mendiamkan diri dan tidak

membuka mulut. Kaunselor yang tidak menjemput dengan layanan yang

sempurna menyebabkan klien tidak berpuas hati dan tidak meyuarakan

perasaannya. Oleh itu, klien tidak dapat percaya-mempercayai di antara satu

sama lain. Sebagai contohnya, jika sekumpulan klien yang mempunyai

masalah dadah yang ingin menghadiri kaunseling kelompok tetapi kaunselor

tidak melayan dan tidak memandang mata klien menyebabkan klien tidak

rapat dengan kaunselor.

Perhubungan rakan sebaya. Kaunselor yang tidak mengagihkan jenis

masalah klien iaitu perhubungan antara rakan sebaya boleh terjejas oleh

banyak perkara. Antaranya ialah umur, jantina, perkenalan awal dan sama

pengalaman. Dengan tidak adanya persamaan umur dan jantina maka

setengah kelompok tidak dapat membina perhubungan yang rapat. Jika dua

orang klien yang mempunyai masalah dadah dan selebihnya mempunyai

masalah akademik maka kaunseling pada hari itu tidak berjaya sebab

pengalaman yang berlainan menyebabkan tiada perhubungan di antara klien.

Keadaan ini berlaku jika kaunselor tidak memandang serius tentang perkara

10
tersebut. Hal ini menyebabkan klien tidak dapat bekerjasama dalam aktiviti

kaunseling dan berasa takut kepada klien yang lebih tua atau klien yang

berlaian jantina.

Pengurusan masa. Kaunselor yang tidak dapat menguruskan masa

dengan baik menyebabkan kaunseling kelompok tidak berjaya. Biasanya

kaunseling kelompok tidak mencukupi masa bagi sesetengah klien yang

memerlukan perhatian dan bantuan yang khas, walaupun setiap ahli

mendapat giliran bercakap. Contohnya, Ali mempunyai masalah dadah yang

lebih serius berbanding dengan klien-klien yang lain. Maka Ali memerlukan

masa yang lebih untuk mencurahkan isi hatinya kepada kaunselor. Jika

kaunselor tidak menguruskan masa dengan baik bagi menjalankan aktiviti

kelompok maka Ali berasa bosan dan ingin melarikan diri daripada kaunseling

kelompok.

Suasana kelompok. Kaunselor yang tidak meyediakan suasana

kaunseling yang kondusif menyebabkan masalah dalam kaunseling akan

timbul. Jika suasana fizikal seperti kedudukan kerusi dan meja tidak diurus

maka klien yang mempunyai masalah dadah tidak berasa selesa dalam

suasana ini bagi mencurahkan isi hatinya kepada kaunselor. Hal ini

menyebabkan ahli kelompok tidak minat dan sukar untuk mereka memberi

perhatian dalam sesi kaunseling. Klien boleh hilang minat dan mendapati

kaunseling kelompok ini membosankan.

11
Lain-lain Masalah

Sesetengah ahli kelompok menjadi terlalu bergantung kepada ahli-ahli

kelompok yang lain. Setiap masalah yang dihadapi, walaupun kecil,

seharusnya dikemukakan dengan harapan yang diselesaikan oleh kelompok.

Bukan semua individu didapati sesuai bagi kaunseling kelompok. Ada

yang terlalu agresif, yang mirip untuk mengesyaki orang lain atau terlalu

mudah tersinggung perasaan. Individu seperti ini mungkin tidak dapat

berfaedah dari sesi-sesi kelompok.

Ada klien yang menggunakan situasi kelompok untuk meluahkan

perasaan dan masalahnya untuk mendapatkan empati tetapi tidak serius

untuk bertindak ke arah penyelesaian masalahnya.

Takut dilihat oleh klien-klien lain sebagai bodoh.

Takut menjelajahi diri tentang kebimbingan yang dialami oleh diri sendiri.

Takut melihat diri dengan jujur kerana mungkin tidak terdapat apa-apa

kekuatan pada dirinya sendiri.

Takut bahawa pendedahan diri boleh menyebabkan dirinya disingkir atau

tidak diterima oleh ahli-ahli lain. Misalnya, kalau Ali memberitahu dia khayal

selalu sehingga tidak menumpukan perhatian dalam pelajaran, mungkin

lebih ramai lagi ahli-ahli kelompok tidak berani mendekatinya.

12
13
Kesimpulan

Pada keseluruhanya, kaunseling kelompok merupakan salah satu cara

bagi membantu pelajar-pelajar yang bermasalah terutamanya masalah ketagihan

dadah. Ahli-ahli kelompok memperolehi kemahiran sosial semasa berinteraksi

dengan ahli-ahli yang lain dan klien juga menjadi sistem pembantu kepada

ahlinya

Sebagai seorang kaunselor ,mempunyai respon yang tinggi iaitu mengajar

klien kemahiran komunikasi yang boleh diterapkan dalam kelompok. Usaha

kerjasama dari klien akan membuat kelompok menjadi lebih produktif dan

membuatkan tugas kaunselor lebih mudah.

Oleh sebab pelajar gemar bekerja dalam kumpulan dan perhubungan

rakan sebaya memainkan peranan penting dalam perkembangan anak muda,

kaunseling kelompok menjadi intervensi kaunseling yang berharga.

14
15
16
Bibliografi

http://www.chonghwa13tripod.com/berita4.html

http://www.tuanmat.tripod.com/ragamkaunseling.html

http://www.usm.my/education/kaunseling/etika.htm

http://www.pemadam.org.my/main.php

Muhd Mansur Abdullah, Siti Nordinor Mhod Tamin, Penghantar

Kaunseling, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993

Aminah Hashim, Bimbingan dan Kaunseling, Federal Publications, 1996

Tang Chee Yee, Bimbingan dan Kaunseling di Sek Rendah & Menengah,

Kumpulan Budiman Sdn. Bhd, 1997.

Ee Ah Meng, Perkhidmatan Bimbingan Kaunseling, Penerbitan Fajar Bakti

Sdn. Bhd. 1998.

Mohd Salleh Lebar, Bimbingan dan Kaunseling, Siri Pendidikan Longman,

1993

Ee Ah Meng, Bimbingan dan Kaunseling II, Penerbitan Fajar Bakti Sdn.

Bhd. 1998.

Robert D.Myrick, Perkembangan Bimbingan dan Kaunseling Pendekatan

yang peraktis, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.

Mun Mansur, Kaunseling Kelompok Teori & Praktis, UTM 1989.

Mok Soon Sang, Bimbingan dan Kaunseling, Kumpulan Budiman Sdn.

Bhd. 2002.

17
18

Anda mungkin juga menyukai