Anda di halaman 1dari 1

Penyata Kewangan Program BIG Khidmat Pendidikan Semester 3 PISMP SN / PJ / PC Tarikh Perkara ( RM ) Penerimaan 17 Januari 2011 Yuran ( RM 4.

00 x 17 ) 68.00 ( RM ) Perbelanjaan

25 Januari 2011

Elaun yang diberikan oleh pihak IPG Kampus Tuanku Bainun ( RM 10.00 x 17 ) 170.00

26 Januari 2011 27 Januari 2011 16 Februari 2011 18 Februari 2011 21 Februari 2011 26 Februari 2011

Fotostat ( Surat Permohonan ) Pengangkutan ( RM 3.00 x 3 ) Hadiah Fotostat ( Buku Program ) Peralatan Makanan ( RM 3.00 x 17 ) JUMLAH PERBELANJAAN

2.00 9.00 47.00 11.00 8.30 51.00 128.30 109.70

28 Februari 2011

Baki ( dimasukkan ke dalam yuran kelas ) JUMLAH 238.00

238.00

Jadual 1 : Penyata Kewangan Program BIG Khidmat Pendidikan Semester 3 PISMP SN / PJ / PC