Anda di halaman 1dari 4

CONTOH RPH

Rancangan Pengajaran Satu Mata pelajaran Kelas: 2 Masa Kehadiran murid Tajuk Kemahiran : 11.05 pagi - 12.05 tgh. ( 1 jam) : 20 orang : Binatang Kesayangan Saya : Perbincangan mengenai ciri- ciri binatang kesayangan saya : Bahasa Malaysia

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat dan memelihara binatang kesayangan di tempat kediaman mereka ataupun melalui televisyen. Objektif pengajaran :Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat, 1. Membaca teks binatang kesayangan saya dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Menyenaraikan 5 kata seerti yang terdapat dalam teks dengan betul.

ran berfikir

: Membanding beza, menyenaraikan, mengesahkan sumber maklumat dan menyelesaikan masalah : Teks bacaan , gambar binatang jinak , lembaran kerja Kertas mahjong dan pen marker, kamus Penerapan nilai murni Bekerjasama : 1. Kasih sayang 2. Bertutur dengan sopan 3. Mendengar teliti 4.

bantu mengajar

P&P :

awab, Inkuiri Induktif dan Perbincangan

Contoh RPH Bahasa Melayu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahun 2 Aspek Didik Hibur RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran Kelas Tema Tajuk Standard Kandungan : Standard Pembelajaran : Objektif : 4.1 : : : : Bahasa Melayu Tahun 2 Bestari Pertanian Buah-buahan Tempatan Masa:10.30 11.30 pagi (1 jam)

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian. ii. Menamakan buah-buahan tempatan. Ilmu : Kemahiran Hidup, Matematik : Bersyukur, kejujuran : Kemahiran Berfikir Menjanakan idea Kecerdasan pelbagai interpersonal, verbal linguistik : Keusahawanan, TMK

Pengisian Kurikulum : Nilai ENT Sistem Bahasa Media : : EMK

Kosa kata : enak, tempatan, musim

Petikan lagu, lembaran kerja, kad bergambar, LCD, alat penimbang ISI PELAJARAN AKTIVITI -cempedak -manggis -langsat -pulasan Set Induksi (5 minit) 1. Guru berlakon sebagai penjual buah-buahan. 2. Murid tampil untuk membeli buah-buahan yang dibawa oleh guru. 3. Murid diminta menamakan buah-buahan yang ingin dibeli oleh mereka. Langkah 1 (10 minit)

CATATAN Buah-buahan tempatan sebenar/tiruan Nilai : Kesyukuran EMK : keusahawanan ENT : interpersonal

Buah-buahan - rambutan - ciku - rambutan - langsat

Tajuk lagu: Buah-buahan tempatan Lirik lagu Ciku , manggis dan durian, kelapa dan juga rambutan, cempedak dan jambu batu, belimbing, langsat, pulasan. 1. Murid menonton video lagu tentang buah-buahan tempatan. . 2. Murid melihat seni kata lagu yang dipaparkan pada skrin. Video lagu buah-buahan tempatan

Petikan lagu

Mari kawan mari semua, makan buahan tempatan. Ciku, nangka, pisang,mangga, semua enak dimakan, mari kawan mari semua, makan buahan tempatan, Seni kata lagu dan muzik

3. Murid menyebut seni kata lagu dengan jelas secara kelas

Skrin LCD

Langkah 2 (15 minit) 1. Murid menyanyikan lagu dengan bimbingan guru. 2. Murid diminta menyanyi berdasarkan seni kata lagu dengan jelas secara kelas, kumpulan dan individu. Langkah 3 (15 minit) 1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. 2. Setiap kumpulan dikehendaki menjalankan aktiviti jual beli di samping menyanyikan lirik lagu melalui persembahan yang berbeza Langkah 4 (10 minit) Latihan Pengayaan 1. Murid diminta klik pada gambar /perkataan yang betul dalam latihan yang dipaparkan pada slaid. Latihan Pemulihan 2. Murid diminta menyatakan jenis buah-buahan yang terdapat dalam seni kata lagu berdasarkan jawapan yang diberi. 3. Murid diminta melengkapkan seni kata lagu Buah-buahan Tempatan Penutup (5 minit) 1. Murid menyanyikan lagu semula dengan gerakan bebas.

Petikan lagu Skrin LCD Ilmu : Muzik Nilai : Kesyukuran ENT : verbal linguistik Nilai : kerjasama, kejujuran,kebersihan. ENT : interpesonal EMK : kreativiti dan inovasi Buah-buahan Kad gambar

Aktiviti jual beli Aktiviti jual beli melalui persembahan yang berbeza

ENTkemahiran berfikir menjana idea EMK: TMK Slaid

Nama buah-buahan

Latihan

Ilmu: Muzik Nilai : kesyukuran