Anda di halaman 1dari 9

SENARAI SEMAK PEMERHATIAN AKTIVITI 1 : BILANG SATU-SATU Nama Responden Nama Pemerhati Hari / Tarikh Masa : ........................................................................................... : ...........................................................................................

: ........................................................................................... : ........................................................................................... Aktiviti 1 : Bilang Satu-Satu 1 1. Murid dapat mengambil guli pertama dalam rumah kiri dan meletakkan ke dalam kampung pertama sambil mengira(sebut) satu dan seterusnya. 2. Murid dapat meletakkan guli ke dalam kampung mengikut urutan yang betul tanpa melangkau kampung. 3. Murid dapat memasukkan semua guli yang terdapat di dalam rumah kiri ke dalam setiap kampung. 4. Murid dapat menyebut angka yang betul berdasarkan prinsip padanan satu dengan satu. 5. Murid dapat memindahkan guli dalam kampung terakhir ke dalam rumah kanan sambil menyebut (mengira) jumlah yang betul. 6. Murid dapat memasukkan semua guli yang terdapat di dalam kampung ke dalam rumah kanan. 7. Murid dapat menyebut jumlah guli yang terdapat di dalam rumah kanan dengan betul kepada guru. 2 Skala 3 4 5

......................... (TARIKH )

.................................. ( TANDATANGAN)

SENARAI SEMAK PEMERHATIAN AKTIVITI 2 : BILANG DAN PADANKAN Nama Responden Nama Pemerhati Hari / Tarikh Masa : ........................................................................................... : ........................................................................................... : ........................................................................................... : ...........................................................................................

Aktiviti 2 : Bilang Dan Padankan 1 1. Murid dapat mengambil guli pertama dalam rumah kiri dan meletakkan ke dalam kampung pertama sambil mengira(sebut) satu dan seterusnya. 2. Murid dapat meletakkan guli ke dalam kampung mengikut urutan yang betul tanpa melangkau kampung. 3. Murid dapat memasukkan semua guli yang terdapat di dalam rumah kiri ke dalam setiap kampung. 4. Murid dapat menyebut angka yang betul berdasarkan prinsip padanan satu dengan satu. 5. Murid dapat memindahkan guli dalam kampung terakhir ke dalam rumah kanan sambil menyebut (mengira) jumlah yang betul. 6. Murid dapat memasukkan semua guli yang terdapat di dalam kampung ke dalam rumah kanan. 7. Murid dapat menyebut jumlah guli yang terdapat di dalam rumah kanan dengan betul kepada guru. 6. Murid melakukan kedah cuba jaya dalam mengira jumlah titik pada dadu untuk mencari jumlah yang sama dengan jumlah guli yang terdapat di dalam kampung kanan. 2

Skala 3 4 5

7. Murid menunjukkan kepada guru permukaan dadu yang mempunyai jumlah titik yang sama dengan jumlah guli.

......................... (TARIKH )

.................................. ( TANDATANGAN)

SENARAI SEMAK PEMERHATIAN AKTIVITI 2 : BILANG DAN PADANKAN Nama Responden Nama Pemerhati Hari / Tarikh Masa : ........................................................................................... : ........................................................................................... : ........................................................................................... : ........................................................................................... Aktiviti 3 : Baling Dan Bilang 1 1. Murid dapat membaling dadu dan mengenal pasti angka pada dadu tersebut. 2. Murid dapat mengambil guli pertama dalam rumah kiri dan meletakkan ke dalam kampung pertama sambil mengira(sebut) satu dan seterusnya. 3. Jumlah kampung yang diisi dengan guli oleh murid sama dengan nombor yang diperolehi pada dadu. 3. Murid meletakkan hanya satu biji guli ke dalam satu kampung. 4. Murid tidak melangkau kampung. 5. Murid dapat memindahkan guli dalam kampung terakhir ke dalam rumah kanan sambil menyebut (mengira) jumlah yang betul. 6. Semua guli yang terdapat di dalam kampung dipindahkan ke dalam rumah kanan sambil mengira jumlahnya. 7. Jumlah guli yang terdapat di dalam rumah kanan sama dengan nombor yang diperolehi pada dadu yang di baling. ......................... (TARIKH ) .................................. ( TANDATANGAN) 2 Skala 3 4 5

Elemen 3

: Perlaksanaan intervensi.

Ya 19. Murid dapat melaksanakan aktiviti mengikut arahan guru.

Tidak

20.

Murid dapat melakukan aktiviti meletakkan 1 objek dan menyebut satu nombor.

21.

Murid dapat memberikan respon yang sesuai sepanjang aktiviti dijalankan.

22.

Murid dapat memindahkan objek daripada rumah ke dalam kampung dengan betul.

23.

Murid meletakkan biji guli tanpa melangkau kampung.

24.

Murid seronok ketika melakukan aktiviti one way congkak.

25.

Murid dapat menumpukan perhatian (fokus) semasa aktiviti dijalankan. Murid bermotivasi untuk terus belajar dengan melakukan aktiviti one way congkak

26.

Aktiviti 1 : Bilang Satu-Satu (Konkr Murid dapat mengambil sebiji guli daripada rumah congkak. Murid dapat meletakkan guli yang diambil dalam rumah congkak ke dalam kampung pertama. Murid dapat menyebut bilangan guli dengan betul semasa meletakkan guli ke dalam kampung. Murid dapat membilang biji guli dengan betul ..................... Murid dapat meneruskan Murid-murid akan diberikan one way congkak 1. Biji guli akan dimasukkan ke darumalam rumah mengikut kuantiti yang ingin diajarkan kepada murid. Contoh : 4 biji guli

Rajah 2 : Contoh Masukkan Biji Guli Ke Dalam Rumah Congkak 2. Murid dikehendaki mengambil guli pertama dari dalam rumah dan meletakkan tersebut ke dalam kampung yang pertama sambil menyebut satu. guli

3. Murid akan mengambil guli kedua dari dalam rumah dan meletakkan ke dalam kampung yang kedua sambil menyebut dua. 4. Aktiviti akan diteruskan untuk guli yang seterusnya.

Rajah 3 : Contoh Pindahkan Guli Dari Rumah Ke Kampung 5. Murid mengambil guli dari kampung terakhir dan meletakkan guli ke dalam rumah sebelah lagi sambil menyebut satu 6. Aktiviti akan diteruskan untuk kampung seterusnya seperti aktiviti di atas sehingga semua guli dimasukkan ke dalam rumah.

1
Rajah 4 : Contoh Pindahkan Guli Dari Rumah Ke Ka