Anda di halaman 1dari 13

Rancangan Pengajaran Harian Menggunakan Model ASSURE Tajuk Nama Guru Kelas Kandungan Pengajaran Masa BIL.

1 ASSURE A Analyze Learner (Analisis Pelajar) : Nombor Bulat (Matematik) : Nor Suriya bt Mat Jabil : 2 Gigih : Hasil Tambah Nombor Bulat. : 9.10 10.10 pg ( 1jam) MODEL Kelas ini terdiri daripada 6 orang murid, di mana 3 orang daripadanya ialah murid lelaki dan 3 orang lagi murid perempuan. Mereka terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya iaitu 3 orang murid Melayu, 2orang murid Cina dan 1orang murid India. Mereka merupakan murid-murid yang sederhana cerdas daripada segi mental dan sosial serta tiada kecacatan fizikal. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa orang murid yang berpotensi untuk menonjol sekiranya diberi galakan berterusan. Mereka juga berasal daripada keluarga yang mempunyai taraf ekonomi yang sederhana dan berada. Secara umumnya, muridmurid kelas ini tidak menghadapi masalah dalam menyediakan kelengkapan untuk belajar. Bagi mempelajari tajuk ini, murid-murid berpengetahuan untuk mengira dan mencongak hasil tambah dua nombor sehingga 500. Kebanyakan murid lebih suka belajar melalui aktiviti yang menarik, bersesuaian dengan minat mereka berbanding belajar secara formal. Mereka juga lebih suka belajar dengan berpusatkan murid (student-centered). Terdapat tiga jenis gaya pembelajaran, iaitu gaya pembelajaran visual, gaya pembelajaran audtori dan gaya pembelajaran kinestetik. Secara keseluruhannya, 30% murid-murid dalam kelas 3 Kenanga ini belajar dengan gaya pembelajaran kinestetik, 30% daripadanya belajar secara audio dan 40% lagi belajar dengan gaya pembelajaran visual. Perkara ini dapat dilihat apabila mereka lebih tertarik untuk menonton sesuatu yang dipaparkan berbanding mendengar sahaja ataupun melakukan pergerakan aktif. 1. 2. 3. 4. Bilangan murid: 6 orang 3Lelaki 3 Perempuan Purata umur: 9 hingga 11 tahun Etnik Melayu: 3 Cina: 2 India: 1 Gaya Pembelajaran

2 S State Objective (Tentukan Objektif) S Select Methods, Media and Materials (Pilih Kaedah, Media Dan Bahan)

Kinestatik: 30% Audio: 30% Visual: 40%

Pada akhir sesi pengajaran, murid-murid dapat menambah dua nombor sehingga 1000 dengan menggunakan bentuk lazim.

1. Penggunaan bahan 2-Dimensi (2D) Tujuan bahan ini digunakan: Bahan 2D ini merupakan kad imbasan yang digunakan semasa set induksi. Sebagai bahan yang digunakan untuk merangsang murid, guru membuat kad imbasan ini di atas kertas yang berwarna-warni serta menggunakan dua bentuk yang berbeza bagi setiap warna tersebut, iaitu bentuk segi empat tepat dan bulatan. Manakala warna kertas pula terdiri daripada kuning, merah, merah jambu, biru, jingga, hijau, ungu dan hijau muda. Oleh itu guru menyediakan 16 kad imbasan, di mana guru akan menampal nombor-nombor yang mudah di atas setiap kad imbasan tersebut. Guru menggunakan pelbagai warna dan bentuk bagi menarik minat murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti ini. Tambahahan pula, penggunaan kad imbasan adalah lebih efektif jika dibandingkan dengan cara guru menulis secara langsung pada papan hitam. Cara Menggunakan Bahan: Guru akan menampal kad imbasan tersebut di papan hitam dan meminta murid mengira nombor, dengan menyebut warna dan bentuk kertas. Murid perlulah melakukan pengiraan secara congak. Jika murid yang dipilih tidak dapat menjawab dengan betul, guru boleh meminta murid lain membantu. Objektif pembelajaran: Murid dapat melakukan pengiraan secara congak. Walau bagaimanapun, jawapan yang diberikan oleh murid tidak semestinya tepat. Memadailah jika jawapan mereka menghampiri jawapan yang betul. Adakah ia akan menarik minat murid-murid? Penggunaan bahan 2-Dimensi ini dapat menarik perhatian murid-murid kerana penggunaan kertas yang berwarna-warni, di samping guru dapat mewujudkan unsur suspen dalam kalangan murid kerana mereka perlu peka dengan warna dan bentuk kertas yang disebutkan oleh guru. Cara Media Diperoleh: Bahan 2D ini diperoleh dengan membuatnya sendiri.

Pada mulanya nombor-nombor dibuat dan tersebut dan dicetak di atas kertas putih sebelum ditampal di atas kertas-kertas berwarna. Tujuannya adalah untuk memastikan nombor-nombor tersebut dapat dipaparkan dengan lebih jelas. 2. Penggunaan video Tujuan bahan ini digunakan: Tujuan penyediaan paparan video adalah untuk merangsang murid-murid supaya berminat untuk menumpukan perhatian terhadap pembelajaran hari tersebut. Di samping itu, paparan video yang penuh warna-warni dan disulami dengan lagu juga dapat memberikan pengalaman belajar dalam situasi yang menyeronokkan kepada murid-murid. Melalui cara ini, guru juga dapat menguji sejauh manakah tumpuan murid-murid terhadap video yang dipaparkan. Hal ini kerana, murid-murid akan diberikan satu borang tontonan video terlebih dahulu sebelum mereka diberi peluang untuk menonton video yang hanya akan dimainkan sekali sahaja. Cara menggunakan bahan: Bahan ini digunakan dengan sokongan komputer atau komputer riba dan projector (LCD). Daripada komputer, video akan dipancarkan ke layar dan alat pembesar suara juga diperlukan bagi membolehkan murid-murid mendengar bunyi daripada video dengan jelas. Objektif pembelajaran: Melalui paparan video ini, murid-murid diharapkan dapat mencatat nombor-nombor bulat yang kurang daripada 1000 pada borang tontonan video yang diberikan. Setelah itu, barulah murid-murid diberi peluang untuk menonton video tersebut. Selepas tamat menonton video, murid-murid dikehendaki pula mengisi ataupun menjawab soalan yang terdapat dalam borang tontonan video tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan. Adakah ia menarik minat murid-murid: Media ini sememangnya dapat menarik minat muridmurid kerana paparan video ini adalah mengenai cerita ringkas mengenai seorang petani. Selain itu, video yang diselang-selikan dengan lagu ini juga dapat menarik perhatian murid kerana murid akan tertarik dengan irama lagu Lemon Tree yang segar dan ceria. Di samping itu, gambar-gambar yang dipaparkan juga jelas dan menarik. Murid-murid turut diarahkan untuk menjawab soalan yang terkandung dalam borang tontonan video, berdasarkan video yang mereka tonton Bagaimana ia dihasilkan: Video ini dihasilkan melalui gabungan gambar-gambar

yang telah dimuat turun daripada internet. Video ini telah dibuat dengan menggnakan perisian Ulead 11 yang juga diperolehi perisiannya daripada internet. Penggunaan Ulead 11 adalah lebih mudah dan cepat berbanding penggunaan Movie Maker. Selain itu, perisian Audacity turut digunakan untuk merakam suara serta perisian MP3 Cutter untuk menyunting lagu. 3. Penggunaan MS PowerPoint Tujan bahan ini digunakan: Tujuan bahan ini digunakan adalah untuk menyediakan latihan pengukuhan kepada murid-murid dengan cara yang lebih menarik. Guru cuba berusaha menggunakan pendekatan ICT berbanding penggunaan cara lama yang hanya menggunakan papan hitam atau papan putih. Cara menggunakan bahan: Media ini digunakan secara menyeluruh di dalam kelas semaa langkah ketiga. Guru akan memaparkan soalansoalan Matematik berkaitan dengan objektif pengajaran dengan mengunakan perisian Microsoft PowerPoint. Kemudian, guru akan meminta murid untuk menjawab soalan tersebut di hadapan dengan klik pada jawapan yang mereka dapat. Objektif pembelajaran: Melalui media ini, guru mengharapkan agar muridmurid berupaya melakukan operasi penambahan empat digit nombor dengan tepat. Sekiranya muridmurid tidak dapat menjawab dengan betul, guru boleh menunjukkan cara yang betul untuk mengira dalam bentuk lazim ataupun guru boleh meminta murid lain untuk menulis jalan pengiraan di hadapan kelas dalam bentuk lazim. Adakah ia menarik minat murid-murid: Paparan soalan dengan menggunakan ICT ini akan lebih menarik perhatian murid-murid selain sesi pengajaran juga akan menjadi lebih efektif. Bagaimana ia dihasilkan: Video ini telah dihasilkan dengan membuat sendiri soalan Matematik dengan berpandukan buku teks Matematik Tahun 3. Gambar-gambar yang menarik telah dimasukkan sebagai latar belakang dan animasianimasi yang dirasakan sesuai turut dimasukkan sebagai cara untuk menarik minat murid-murid untuk menjawab soalan-soalan yang terdapat di dalam slide PowerPoint ini.

U Utilize Media

and Materials (Penggunaan Media Dan Material)

1. Semak media sebelum digunakan Bahan 2D Idea untuk membuat bahan 2D ini telah dikemukakan kepada pensyarah pembimbing dan beliau telah mempersetujuinya kerana melalui cara tersebut, guru dapat menerapkan cara pembelajaran secara visual (mengenali warna dan bentuk kertas). Selain itu, bahan 2D ini turut ditunjukkan kepada rakan guru pelatih dan mereka dapati bahan ini menarik kerana murid harus peka dengan arahan yang diberikan oleh guru. Bahan video Bahan video ini telah ditunjukkan kepada pensyarah pembimbing dan beliau menyatakan bahawa video ini agak menarik kerana ia berunsurkan cerita yang ringkas dan pemilihan lagu juga sesuai dengan mood cerita tersebut. Video ini turut ditayangkan kepada beberapa orang murid sekolah dan mereka kelihatan teruja untuk menontonnya kerana selain menonton, mereka perlu melengkapkan borang tontonan video yang disediakan. Selain itu, video ini juga ditunjukkan kepada rakan guru pelatih. Sesetengah mereka berpendapat bahawa video ini agak membosankan kerana cerita yang dipaparkan terlalu ringkas. Selain itu, mereka berpendapat bahawa adalah lebih menarik jika dimasukkan rakaman video yang sebenar . Bahan slide persembahan Slide PowerPoint juga telah ditunjukkan kepada pensyarah pembimbing dan beliau memberi pendapat supaya peka dengan gambar latar belakang slide. Hal ini bagi memastikan gambar tersebut tidak menenggelamkan tulisan yang sepatutnya menjadi fokus dalam slide yang dipaparkan. Rakan guru pelatih pula berpendapat beberapa kesan suara perlu dimasukkan terutamanya apabila murid dapat menjawab dengan betul atau ketika murid memberi jawapan yang salah.

2. Sediakan bahan/persekitaran untuk pengunaan media Bahan 2D Bagi penggunaan bahan 2D ini, guru perlu menggunakan papan hitam. Selain itu, guru juga perlu memastikan murid-murid duduk secara bedua-dua dan menghadap ke hadapan untuk memudahkan guru melihat mereka. Selain itu, guru akan meminta mereka untuk berdiri terlebih dahulu dan murid yang dapat

R Require

1. Bagaimana pelajar dilibatkan dalam penggunaan media menjawab dengan betul akan dibenarkan duduk. Bahan video Bagi penggunaan video pula, guru memerlukan projektor, skrin layar putih dan pembesar suara supaya semua murid dapat melihat video dan mendengar suara video dengan jelas. Hal ini penting kerana mereka akan melengkapkan borang tontonan video. Ketika video ditayangkan, adalah lebih baik sekiranya muridmurid duduk secara berpasangan dan bekerjasama dengan pasangan masing-masing. Bahan slide persembahan Untuk tujuan penggunaan slide PowerPoint, guru turut memerlukan projektor, skrin layar putih dan pembesar suara serta papan hitam. Papan hitam di sini akan digunakan apabila murid tidak dapat menjawab soalan dngan betul. Guru atau murid lain akan menunjukan jalan perngiraan yang betul serta menerangkan operasi penambahan dengan menggunakan bentuk lazim. Di sini, guru seharusnya turut mementingkan murid-murid duduk secara berpasangan. Namun, rombakan mungkin akan dibuat sekiranya guru dapati terdapat murid yang tinggi fizikalnya duduk di bahagian hadapan kerana mereka akan menghalang penglihatan murid lain.

3. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar Bahan 2D Bagi menggunakan bahan 2D ini, murid-murid seharusnya sudah mempunyai pengetahuan untuk mencongak dua nombor mudah sehingga angka 500. Selain itu, murid-murid perlulah mengenali pelbagai warna yang ada serta bentuk-bentuk asas yang telah mereka pelajari seperti bentuk segi empat dan bulat. Bahan Video Sebagai cara untuk memastikan murid-murid berkeupayaan untuk mengisi borang tontonan video, mereka perlulah mengetahui cara yang betul untuk menyebut nombor bulat sehingga 500 serta boleh menjawab soalan penyelesaian yang ringkas. Slide PowerPoint Memandangkan slide PowerPoint ini digunakan pada langkah ketiga, guru perlulah memastikan murid-murid mampu menguasai penambahan 2 nombor sehingga 1000 semasa proses Pengajaran & Pembelajaran dalam langkah 2.

Learner (Penglibatan Pelajar)

(apa pelajar buat?) Bahan 2D Kad imbasan nombor ini akan ditampal di hadapan kelas. Pada mulanya, guru akan meminta semua murid berdiri. Kemudian guru memanggil nama seorang murid dan memintanya mencari hasil tambah 2 nombor yang ditampal di hadapan secara congak. Guru akan menyebut warna dan bentuk kertas, bukan nombor kertas. Jika murid tersebut dapat menjawab dengan betul, dia dibenarkan duduk. Namun, jika jawapan yang diberikan salah, guru akan meminta murid lain menjawab dengan mengangkat tangan mereka terlebih dahulu. Bahan video Pada mulanya guru akan mengedarkan borang penilaian video dan meminta murid membaca soalansoalan yang ada pada borang penilaian selama 2 minit. Setelah itu, video akan ditayangkan sebanyak sekali sahaja dan mereka diberi masa selama 2 minit untuk melengkapkan borang penilaian tersebut. Dalam tempoh 2 minit itu, mereka dibenarkan berbincang dengan pasangan masing-masing. Kemudian, murid akan menyemak jawapan mereka bersama-sama guru dan jika soalan memerlukan pengiraan, guru akan menunjukkan langkah pengiraan di hadapan ataupun, guru boleh meminta murid menunjukkan langkah pengiraan. Slide Persembahan Slide dipaparkan di hadapan kelas. Pada mulanya guru menunjukkan contoh bagaimana slide tersebut akan digunakan. Kemudian, seorang murid akan dipanggil untuk menjawab soalan. Sekiranya jawapan yang diberikan salah, guru perlulah menunjukkan langkah pengiraan yang betul. Guru juga boleh meminta murid lain menunjukkan langkah pengiraan yang betul. Slide persembahan ini mempunyai dua bahagian. Oleh itu, guru perlu menetapkan 5 minit untuk setiap bahagian.

E Evaluate and Revise (Penilaian dan Revise)

1. Pada akhir pembelajaran, murid-murid seharusnya mampu untuk menjawab soalan dalam lembaran kerja yang diberikan dengan melakukan operasi penambahan 2 nombor sehingga 4-digit dalam bentuk lazim. 2. Bagi penilaian bahan-bahan media, murid-murid perlu mengisi borang penilaian yang disediakan dan guru akan membuat kesimpulan daripada penilaian murid.

Matapelajaran : Matematik Kelas : 2 Gigih Masa : 9.10-10.10 pagi (60 minit) Tajuk : Nombor Bulat Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menambah dua nombor sehingga 10 00 dalam bentuk lazim. Nilai Murni : Bekerjasama, Bertolak ansur dan Bersesuaian. Bahan Bantu Mengajar : 5 Keping Gambar Foto, Kertas Lukisan,Perisian Sims Pen Pelbagai Warna,Borang Pengurusan Grafik dan Komputer serta LCD Kemahiran Berfikir : Banding beza, Menjana dan Mengkategori Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid sudah mengetahui: i) Mengira hasil tambah dua nombor sehingga 500. ii) Mengira hasil tambah dua nombor sehingga 500 dalam bentuk lazim. Set Induksi: Murid akan mencongak hasil tambah dua nombor sehingga 500. Cara-caranya:i) Lapan nombor di atas kertas yang berlainan warna. ii) Guru menampal kad-kad imbasan tersebut pada papan hitam. iii) Murid dipilih secara rawak dan diminta membaca nombor yang ditunjukkan. Apakah nombor yang yang terdapat pada kertas berwarna merah? iv) Guru menyuruh murid mencongak hasil tambah dua nombor dengan menyebut warna kertas. Dalam masa yang sama guru menggalakkan proses persaingan antara murid. Sekarang, cikgu akan menyebut dua warna kertas dan kamu dikehendaki mencongak hasil tambah dua nombor tersebut. Siapa yang cepat akan diberi ganjaran Contoh: - Merah (531) dan kuning (320) - Biru (420) dan oren (67) - Hijau (91) dan ungu (301)

LANGKAH I (10 minit)

KANDUNGAN Mengira hasil tambah dua nombor sehingga 500.

AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid-murid telah diberikan borang tontonan video yang mengandungi beberapa soalan. Murid-murid, sila baca soalansoalan di atas kertas penilaian video yang telah cikgu berikan, kamu dikehendaki menjawab soalan-soalan semasa menonton video ini II. Kemudian murid-murid dikehendaki menonton video Cerita seorang petani III. Selepas menonton, murid diberikan masa tambahan selama 2 minit untuk menjawab soalan-soalan. Murid-murid, kamu diberikan masa 2 minit untuk menjawab soalan-soalan IV. Kemudian, guru bersama murid-murid membincang soalan-soalan penilaian video. V. Guru memilih murid-murid secara rawak untuk menjawab. I.

NOTA

Soalan bertumpu: Pengetahuan (Bloom Taksonomi)

II (10 minit)

Mengira hasil tambah tiga nombor dalam bentuk lazim.

i)

ii)

Guru membuat 5 soalan di papan hitam dan menyuruh murid mengira hasil tambah dua nombor dalam bentuk lazim. Beberapa murid dipanggil untuk menjawab soalansoalan tersebut. 1) 2) 3) 4) 5) 286 +363 280 +261 173 + 507 307 + 397 478 +372

Soalan bertumpu: Pengetahuan (Bloom Taksonomi) Perbendaharaan kata: Bentuk lazim Hasil tambah

Contoh:

iii)

iv)

Guru mengajarkan murid cara penambahan 2 nombor dalam bentuk lazim sehingga 1000 di papan hitam Kemudian guru menyuruh murid membuat soalan berdasarkan soalan yang telah diberikan. 317 + 431 748

Soalan bertumpu: Pengetahuan (Bloom Taksonomi)

Contoh:

III (10 minit)

Mengira hasil tambah sehingga1000

i)

ii)

iii)

iv)

Guru memaparkan slide PowePoint yang mengandungi soalan objektif dan soalan penyelesaian masalah. Guru menyuruh muridmurid menjawab soalan berdasarkan soalan yang terdapat dalam slide persembahan. Soalan yang dijawab dibincangkan di dalam kelas bersama guru. Guru memanggil

Soalan bertumpu: Pengetahuan Soalan bercapah: Kefahaman (Bloom Taksonomi)

beberapa orang murid untuk menjawab soalan di hadapan. Pengukuhan (10 minit) Lembaran kerja: Mencari hasil tambah dua nombor sehingga empat nilai digit dalam bentuk lazim. i) Murid berkeupayaan untuk mencari hasil tambah duanombor bulat sehingga empat nilai digit dalam bentuk lazim dalam Lembaran Kerja yang diberikan. Simbol konsep dan proses Perbendaharaan kata: Nombor bulat Bentuk lazim

Penutup (5 minit)

i) Meminta murid membuat penilaian dengan mengedarkan Borang Penilaian Bahan Media.