Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 2

Hari Tarikh Masa Bilangan murid Tema Tajuk Standard kandungan Standard pembelajaran dan bertelur

: Rabu :4/7/2013 :3.55-4.45 petang :32 orang :Sains :Haiwan :2.3 memahami tumbesaran haiwan :2.3.1 mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur

2.3.2 mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan Hasil pembelajaran :pada akhir pembelajaran ini diharapkan murid dapat i) memberi contoh 4 haiwan yang membiak melalui bertelur dan melahirkan anak ii) mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan Kaedah Pengetahuan sedia ada Kemahiran proses sains : perbincangan :murid pernah melihat cara haiwan membiak di televisyen :mengelas

Kemahiran berfikir

: membuat gambaran visual, banding beza, pemahaman ,mencirikan , berfikiran kreatif dan kritis, membuat kesimpulan

Sikap saintifik dan nilai murni : berani mencuba, yakin diri sifat ingin tahu, bekerjasama dalam kumpulan, patuh kepada arahan Sumber pengajaran dan pembelajaran Langkah/masa Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Guru 1. Guru menyampaikan sebuah cerita kepada murid yang bertajuk anas dan kudanya. 2. Guru membimbing murid mengemukakan tajuk pelajaran pada hari ini. Pencetusan idea (10 minit) Katak dan kucing 1. Guru menunjukkan patung katak dan kucing. 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai patung tersebut : A) ini patung apa? B) apakah cara pembiakan bagi katak dan kucing? C)antara kucing dengan katak yang manakah Murid 1. Murid mendengar cerita yang disampaikan oleh guru. Catatan : lemabran kerja, patung kucing dan katak, gambar haiwan, kertas warna, benang

Orientasi (5 minit)

Pengenalan kepada pembiakan haiwan

KPS: KB : membuat gambaran visual BBM : SSNM :-

2. Murid mengemukakan tajuk pelajaran pada hari ini.

1. Murid melihat patung katak dan kucing.

KPS :KB:- banding beza

2. Murid memberikan respon yang sesuai.

BBM :patung kucing

A) katak dan kucing. B) katak: bertelur kucing :melahirkan anak C)kucing

SSNM : berani mencuba, yakin diri

sama cara pembiakan dengan kuda? Penstruktural semula idea (20 minit) Pembiakan haiwan (lembaran kerja) 1. Guru menerangkan mengenai cara pembiakan haiwan. 2. Guru meminta murid memberikan 4 contoh haiwan yang membiak melalui bertelur dan melahirkan anak. 3. Guru mengedarkan lembaran kerja. 4. Guru meminta murid mengelaskan haiwan mengikut cara pembiakan. 5. Guru berbincang mengenai lembaran kerja. 6. Guru membimbing murid merumuskan cara pembiakan haiwan. Aplikasi idea (15 minit) Folio Pembiakan Haiwan 1. Guru memberi arahan tentang penyediaan folio. . Arahan: 1. Guru membahagikan murid kepada 6 2. Murid mendengar penerangan guru. KPS: Mebuat pengelasan KB : Pemahaman Mencirikan BBM: Lembaran kerja SSNM : Sifat ingin tahu

2. Murid memberikan 4 contoh haiwan yang membiak melalui bertelur dan melahirkan anak. 3. Murid menyiapkan lembaran kerja. 4. Murid mengelaskan haiwan mengikut cara pembiakan.

5. Murid membetulkan kesalahan jika ada.

6. Murid merumuskan cara pembiakan haiwan

1. Murid menjalankan aktiviti rantai haiwan.

KPS: membuat pengelasan KB: berfikiran kreatif dan kritis, pemahaman BBM :gambar haiwan,

kumpulan. 2. Guru meminta murid menyediakan folio mengenai pembiakan haiwan. 3. Murid boleh memggunakan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat. 4. Murid menampal gambar haiwan di dalam folio. 2. Guru memberikan maklum balas kepada folio murid. 1. Guru bersoal jawab dengan murid. Soalan: A) apa yang kamu belajar pada hari ini? B) berikan 4 contoh haiwan yang membiak melalui bertelur dan melahirkan anak. 2. Guru membimbing murid mengemukakan hasil pembelajaran. Penutup sosial: Guru meminta murid menyiapkan aktiviti folio dan menghantar hasil kerja kepada guru. 2. Murid mendengar penilaian guru. 1. Murid memberikan respon yang sesuai. Jawapan: A) cara haiwan membiak B) bertelurayam,itik,cicak,ular Melahirkan anak- ikan paus, kambing, lembu, monyet 2. Murid mengemukakan hasil pembelajaran.

kertas warna, benang

SSNM : bekerjasama dalam kumpulan, Patuh kepada arahan

Refleksi (5 minit)

Membuat kesimpulan

KPS: KB : Membuat kesimpulan BBM: SSNM: Berani mencuba, yakin diri