Anda di halaman 1dari 2

TEORI KEMORALAN SOSIAL

Oleh Hobbes,Durkheim, Webber Latihan dan pelajaran Kepentingan kepada masyarakat. Berkaitan dengan masyarakat (peraturan,tatasusila,adat,hukuman dll. Ditetapkan oleh kumpulan autoriti bukan individu. Masyarakat kena patuh segalanya. Contoh:- berdikari, kasih saying, hormat menghormati dan lain lain.

TEORI KEPERIBADIAN MULIA

Oleh Aristotle Semula jadi ( sifat, perangai ,watak mulia, berkualiti dan baik) Perlu ikut jalan tengah untuk capai kemuliaan ( tidak berlebihan atan berkurangan) Ada 2 keperibadian mulia (mulia Intelektual dan mulia moral) Contoh:- Kemarahan , jalan tengah nya ialah sabar dan kawal marah. Sifat berlebihan ( panas hati) Sifat terlalu kurang ( tak suka marah)

TEORI teleologi

Kepentingan diri Terdapat 2 aliran ( Utilitarianisme dan Egoisme ) A Utilitarianisme Oleh Kalkulus Hedonistik Pengukuran keseronokan dan sengsara mengikut 7 prinsip ( kedalaman, kelamaan,kepastian,kesegeraan,kesedaran,keberkesanan dan had ) Kepentingan masyarakat terbanyak dan abaikan minority. Zalim kepada sebahagian orang. Contoh:- peperangan Menghalalkan peperangan kerana hendak menyelamatkan nyawa yang lebih ramai. B Egoisme Oleh W.Neitzche Sikap penting diri adalah baik dan betul. Peinsip (saying diri,pentingkan diri dan bertanggungjawab pada diri. Ada 2 jenis 1. Egoisme psikolgial 2. Egoisme Etika - individu, personal dan universal

TEORI DEONTOLOGI

Yang harus atau diwajibkan Bermoral kiranya tingkahlaku baik kerana niat baik. Terdapat 2 aliran ( Eksistensialisme dan Prinsip Kewajipan ) A Eksistensialisme Oleh Soren Kiekergaard,Albert Camus dan Jean Paul Sartre Lebih kepada kepentingan individu Moral sentiasa berubah,subjektif,tidak kekal,tidak mutlak dan tidak sejagat. Berasaskan andaian kebebasan B Prinsip Kewajipan Oleh Immanuel Kant Prinsip kemoralan adalah kewajipan Tanggungjawab adalah nilai utama Mengutamakan kepentingan diri adalah tak bermoral Bertindak seperti orang lain bertindak Terdapat perbezaan antara kewajipan dan kecenderungan