Anda di halaman 1dari 12

(DAERAH PASIR GUDANG)

SK CAHAYA BARU

SK CAHAYA BARU
PENCAPAIAN UPPM 3 2013

SK CAHAYA
BARU

BIL CALON
AMBIL

BIL. LULUS

% CALON
LULUS

BIL. NEAR MISS


LULUS ( 1D )

% NEAR MISS
LULUS ( 1D )

263

158

60.08

44

16.73

BIL CALON
AMBIL

SK CAHAYA
BARU

SK CAHAYA
BARU

263

% CALON
BIL.
BIL. NEAR MISS
% BIL. NEAR MISS
CEMERLAN
CEMERLANG ( 1B ) CEMERLANG ( 1B )
CEMERLANG
G

3.04

1.52

BIL CALON
AMBIL

BIL. NEAR MISS


CEMERLANG ( 2B )

% BIL. NEAR MISS


CEMERLANG ( 2B )

GRED PURATA
SEKOLAH

263

16

6.08

2.56

SK CAHAYA BARU
PENCAPAIAN UPPM 3 SK CAHAYA BARU 2013
PENCAPAIAN UPPM 3 SK CAHAYA BARU
% Near Miss
Cemerlang ( 1B )
1.52%
% Cemerlang
% Near Miss
3.04%
Cemerlang ( 2B )
6.08%
% Calon Gagal
39.92%

% Calon Lulus
52%
% Cemerlang
% Calon Near Miss
Lulus 16.73%

% Near Miss Cemerlang ( 1B


)
% Near Miss Cemerlang ( 2B
)
% Calon Lulus

SK CAHAYA BARU
KAJIAN NEAR MISS CEMERLANG (4A 1B)
BILANGAN
NEAR MISS
CEMERLANG

MATA PELAJARAN

BM
BM
PEMAHAMAN PENULISAN

BAHASA
INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

KAJIAN NEAR MISS MENGUASAI ( GAGAL 1 MP)


MATA PELAJARAN
BILANGAN
NEAR MISS
MENGUASAI

44

BM
BM
PEMAHAMAN PENULISAN

BAHASA
INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

38

SK CAHAYA BARU
TREND PENCAPAIAN CAKNA ZON G 2013
3.5

2.98
2.77

2.62

SKALA GPS

2.5

2.56

1.92

GPS

1.5

1
0.5

0
TOV 2013

UPPM 1
2013

UPPM 2
2013

UPPM 3
2013

ETR 2013

SK CAHAYA BARU
TREND PENCAPAIAN CAKNA ZON G 2013
TOV
2013

UPPM 1
2013

UPPM 2
2013

UPPM 3
2013

BEZA
( UPPM 3
UPPM 2)

ETR
2013

BILANGAN
CALON
AMBIL

266

264

262

263

265

GPS

2.98

2.77

2.62

2.56

0.06

1.92

BILANGAN
LULUS

106

107

151

158

239

PERATUS
MENGUASAI

39.85

40.53

57.63

60.08

2.45

90.19

BILANGAN
CEMERLANG

+1

50

PERATUS
CEMERLANG

0.75

0.40

2.67

3.04

0.37

18.87

SK CAHAYA BARU
PENCAPAIAN MATA PELAJARAN UPPM 3
UPPM 1
2013

UPPM 2
2013

BIL CALON

266

264

262

262

265

GPMP

2.65

1.68

2.15

2.04

0.11

1.69

BIL LULUS

232

255

254

245

255

% LULUS

87.22

96.59

96.95

93.51

-3.44

96.59

BIL
CEMERLAN
G

28

143

44

86

42

150

%
CEMERLAN
G

10.53

54.17

16.79

32.82

16.03

56.60

BIL GRED B

78

72

144

100

-44

% GRED B

29.32

27.27

54.96

38.17

-16.79

BIL GRED D

28

14

% GRED D

10.53

3.41

3.05

5.34

2.29

MATAPELAJARAN

BAHASA
MELAYU
PEMAHAMA
N

BEZA
UPPM 3
(UPPM 3
2013
UPPM 2)

TOV
2013

ETR
2013

SK CAHAYA BARU
PENCAPAIAN MATA PELAJARAN UPPM 3
UPPM 1
2013

UPPM 2
2013

BILCALON

266

264

262

262

265

GPMP

2.74

2.61

2.07

2.08

0.01

1.74

BIL LULUS

211

230

238

237

-1

240

% LULUS

79.32

87.12

90.84

90.46

-0.38

90.57

BIL
CEMERLAN
G

25

19

77

89

12

148

%
CEMERLAN
G

9.40

7.20

29.39

33.97

4.58

55.85

BIL GRED B

102

110

116

89

-27

% GRED B

38.34

41.67

44.27

33.97

-10.3

BIL GRED D

28

23

22

24

% GRED D

10.53

8.71

8.40

9.16

0.76

MATAPELAJARAN

BAHASA
MELAYU
PENULISAN

BEZA
UPPM 3
(UPPM 3
2013
UPPM 2)

TOV
2013

ETR
2013

SK CAHAYA BARU
PENCAPAIAN MATA PELAJARAN UPPM 3
UPPM 1
2013

UPPM 2
2013

BIL. CALON

266

263

261

261

265

GPMP

2.78

3.19

2.87

2.68

-0.19

2.20

BIL LULUS

193

181

211

228

17

252

% LULUS

72.56

68.82

80.84

87.36

6.52

95.09

BIL
CEMERLAN
G

14

12

17

+5

50

%
CEMERLAN
G

5.26

2.28

4.60

6.51

1.91

18.87

BIL GRED B

104

30

62

84

22

% GRED B

39.10

11.41

23.75

32.18

8.43

BIL GRED D

73

73

47

31

-16

% GRED D

27.44

27.76

18.01

11.88

-6.13

MATAPELAJARAN

BAHASA
INGGERIS

BEZA
UPPM 3
(UPPM 3
2013
UPPM 2)

TOV
2013

ETR
2013

SK CAHAYA BARU
PENCAPAIAN MATA PELAJARAN UPPM 3
UPPM 1
2013

UPPM 2
2013

BIL CALON

266

264

262

263

265

GPMP

3.42

3.50

3.01

3.05

0.04

1.97

BIL LULUS

119

111

176

168

-8

239

% LULUS

44.74

42.05

67.18

63.88

-3.3

90.19

BIL
CEMERLAN
G

18

29

29

80

%
CEMERLAN
G

6.77

2.27

11.07

11.03

-0.04

30.19

BIL GRED B

31

31

42

40

-2

% GRED B

11.65

11.74

16.03

15.21

-0.82

BIL GRED D

116

132

70

80

10

% GRED D

43.61

50

26.72

30.42

3.7

MATAPELAJARAN

MATEMATIK

BEZA
UPPM 3
(UPPM 3
2013
UPPM 2)

TOV
2013

ETR
2013

SK CAHAYA BARU
PENCAPAIAN MATA PELAJARAN UPPM 3
UPPM 1
2013

UPPM 2
2013

BIL CALON

265

263

257

262

265

GPMP

3.32

2.89

3.00

2.96

-0.04

1.97

BIL LULUS

151

207

195

203

240

% LULUS

56.98

78.71

75.88

77.48

1.6

90.57

BIL
CEMERLAN
G

14

12

10

-2

80

%
CEMERLAN
G

1.13

5.32

4.67

3.82

-0.85

30.19

BIL GRED B

31

72

50

65

15

% GRED B

11.70

27.38

19.46

24.81

5.35

BIL GRED D

85

40

50

43

-7

% GRED D

32.07

15.21

19.46

16.41

-3.05

MATAPELAJARAN

SAINS

BEZA
UPPM 3
(UPPM 3
2013
UPPM 2)

TOV
2013

ETR
2013