Anda di halaman 1dari 3

Bil

1 Dharma

Nilai

Keterangan
Segala tugas dan tanggungjawab dengan sempurna serta amanah Tiada kekejaman terhadap sebarang makhluk sama ada manusia atau binatang. Sesiapa yang melakukan kegiatan mencuri adalah melanggar prinsip Asteya.

(tanggungjawab) Ahimsa (kasih Sayang)

Asteya (tidak mencuri)

Tambahan pula, sesiapa yang mempunyai perasaan ingin menghasuti harta benda kepunyaan orang lain juga telah bertentangan dengan etika agama Hindu.

Bramacharia 4 (sikap terpuji dari segi fizikal dan rohani) Dhruthi 5 (keberanian dan ketetapan) Kahamaa 6 (timbang rasa atau baik hati)

Seseorang perlu mengamalkan nafsunya dengan mengekalkan diri sebagai bujang dan selepas berkahwin pula harus membawa kesetiaan dalam perkahwinan. Berani dan mempunyai hati yang tetap untuk menghadapi sebarang cabaran dalam kehidupan. Bertimbang rasa dan baik hati terhadap semua orang serta binatang Tidak bertindak dengan sesuka hati atau

Damo (mengawal fikiran)

mengikut perasaan yang mungkin menyebabkan kecederaan, kecelakaan dan apa-apa yang tidak baik kepada orang lain. Hidup sederhana dan tidak tamak untuk

Aparigraha (tidak tamak)

memperoleh kebahagiaan, sebaliknya akan berasa sedih dan terseksa jika selalu tamak dan bersifat kebendaan.

Oleh itu, individu mesti hidup mengikut kemampuan sahaja. 9 Showcha (kebersihan) Mindriya Nigraham (mengawal perasaan) Dheer 11 (membentuk fikiran yang tetap) Vidya 12 (ilmu dan pandangan rohani) 13 Maakkrodha (keseimbangan) Sathya (mencintai kebenaran) Kebersihan dari segi mental dan fizikal. Mengawal perasaan supaya dapat bertindak dengan rasional. Saling berkait dengan nilai mengawal perasaan kerana dengan kedua-dua nilai ini individu dapat bertindak secara rasional. Menggunakan ilmu yang diperoleh untuk mencapai kerohanian dan kemakmuran dalam kehidupannya. Keseimbangan dari semua segi seperti emosi, jasmani dan rohani. Bercakap, berfikir dan bertindak dengan benar. Jika tidak berbuat demikian, individu akan berasa sesatdan mungkin jalan salah. Penganut agama Hindu percaya dengan mengamalkan kehidupan bersederhana atau Menolak kemewahan hidup zuhud, mereka akan hidup semula sebagai brahmin. Oleh itu, nilai moral ini menuntut kesengsaraan, memerangi kelazatan, benci kepada kekayaan dan mengamalkan yoga. Penganut agama Hindu mengamalkan ceritacerita yang dibaca dalam hikayat Mahabrata. 16 Suami mesti menyayangi isteri Contoh kasih sayang suami isteri yang paling ideal ialah Rama dan Sita. Setiap suami perlu melindungi isterinya daripada gangguan orang lain.

10

14

15

Tegahan meminum arak ini dimulakan oleh watak Sugar Ajaria dalam hikayat Mahabrata. 17 Dilarang meminum arak Menurut beliau, kebaikan tidak akan mendekati peminum arak, malah peminum arak akan dihina oleh manusia dan ia adalah racun. Ketaatan kepada ibubapa dikatakan merupakan cara untuk mencapai kesempurnaan hidup. Sepertimana catatan 18 Mentaati Ibubapa Veda tentang Dhurva yang begitu taat kepada Prahlada. Beliau mencium kaki untuk mendapat restu dan ketaatannya dinamakan vatsalya-bhara. Bagi penganut agama Hindu, nafsu yang bebas akan membawa kemusnahan. Keperluan menguasai nafsu diperdebatkan 19 Menguasai nafsu oleh Arjuna dan Sri Krishna. Mereka merumuskan kebolehan mengawal nafsu akan memberi banyak kebaikan dan mencapai tahap tertinggi. Setiap pemerintah menurut agama Hindu juga perlu adil kerana kepada pemerintahlah rakyat 20 Keadilan dalam pemerintahan bergantung nasib. Oleh itu pemerintah yang zalim perlu dihapuskan bagi menjamin masa depan rakyat.