Anda di halaman 1dari 1

PROSES ISLAMISASI: UNSUR SETEMPAT YANG MASIH DIAMALKAN

Kepercayaan kepada kekuasaan Allah Pengaruh akidah, syariah dan akhlak Penghapuskan sistem nilai sosial yang berasaskan perbezaan taraf atau sistem kasta Adat bercukur Adat perkahwinan Memberi salam Menghormati tetamu

PROSES ISLAMISASI: PERWATAKAN BARU ORANG MELAYU


Membayar zakat Bekerjasama Konsep kekeluargaan Memakai pakaian menutup aurat Sembahyang berhala Makanan halal