Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENYERTAAN KUIZ PENGETAHUAN AM

NAMA KUMPULAN :

BIL.

NAMAPESERTA

NO. KAD PENGENALAN

UNIT

Setiap kumpulan WAJIB menghantar tiga orang peserta bagi pertandingan ini. Peserta dikehendaki memakai pakaian yang sopan semasa pertandingan. Peserta dikehendaki berada di tempat pertandingan 15 minit sebelum kuiz bermula. Kumpulan yang tidak mematuhi peraturan akan disingkirkan dari pertandingan.

Diterima oleh, __________________ ( )

Tarikh : ___________________