Anda di halaman 1dari 14

TEORI KECERDASAN PELBAGAI

KUMPULAN 12 ESTARINAH ZULARRIF BENSTAIN MOHD AI ZAM

Prinsip Asas Teori Kecerdasan Pelbagai (Gadner)

Percaya kecerdasan melibatkan kebolehan seseorang untuk selesaikan masalah atau mencipta sesuatu hasil kerja(menggubah lagu,mencipta puisi atau koreograf tarian) dalam konteks budayanya

Menentang pendapat yang mengatakan kecerdasan seseorang boleh dikenalpasti melalui ujian seperti ujian IQ

Berpendapat bukan hanya satu cara untuk selesaikan masalah tetapi terdapat pelbagai cara atau individu menggunakan beberapa set proses kognitif untuk selesaikan masalah atau menghasilkan produk

1. Kecerdasan Verbal - Linguistik [authors]


Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan, termasuk keboleban memanipulasikan ayat, gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. Contoh aktiviti: Perbahasan, perbendaharaan kata, ucapan formal, penulisan kreatif, bacaan, jurnal, diari, puisi, jenaka dan bercerita.

KERJAYA: Sasterawan: Penulis, Penyajak, Penceramah, Pensyarah dalam bidang sastera.

CONTOH: Faisal Tehrani, A. Samad Said, William Shakespeare, Rene Blanco, Sir Arthur Conan Doyle

2. Kecerdasan Logik - SAINTIS

Kebolehan menggunakan nombor, menaakul, mengenal pasti pola abstrak, perkaitan, sebab dan akibat (logik).

Contoh aktiviti: Penggunaan simbol, rumus, urutan nombor, pola abstrak, perkaitan sebab dan akibat (logik), penyelesaian masalah, pengurusan grafik dan pengiraan.

KERJAYA: Ahli matematik, Saintis, Jurutera, Akauntan CONTOH: Carl Friedrich Gauss, AlKhawarizmi, Isaac Newton

3. Kecerdasan Fizikal - Kinestatik [dancers]


Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi, keseimbangan dan kelenturan badan. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan Contoh aktiviti: Tarian kreatif, drama, main peranan, aktiviti jasmani, latihan fizikal, pemain sukan dan seni pertahanan diri.

KERJAYA: Atlit sukan, pemain bola sepak, peninju, penari, pelakon, tentera, polis.

CONTOH: Nicole David, Michael Jordan, David Beckham, Shazlin Zulkifli, Muhammad Ali, Shah Rukh Khan, Rosyam Noor, Jackie Chan

4. Kecerdasan Visual - Spatial [architects]


Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Berkepekaan terhadap warna, garis, rentuk dan ruang. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. Contoh aktiviti: melukis, mengecat, skema warna, garis rentuk dan ruang, mencipta gambaran mental, imaginasi aktif, peta minda, menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang.

KERJAYA: Pelukis, pengukir, arkitek.


CONTOH: Hijjaz Kasturi. Minoru Yamasaki, Alexander Thomson Alexander, Pablo Picasso, Leonardo Da Vinci

5. Kecerdasan Muzikal-Ritma [musicians]


Kemampuan untuk menggemari, mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Kecendenmgan ini termasuk kepekaan terhadap ritma, melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik. Contoh aktiviti: Persembahan muzik, bunyi vokal, bunyi instrumental, nyanyian dan drama lagu.

CONTOH: Adnan Abu Hassan, Ajai, M. Nasir, Yasin, Kitaro, Beethoven, Mozart, P. Ramlee, Siti Nurhaliza, Misha Omar

KERJAYA: Komposer, penyanyi, penggubah lagu, pemain muzik.

6. Kecerdasan Intrapersonal [therapists]


Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri, kesedaran terhadap mood dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri.

Contoh aktiviti: Teknik metakognisi, strategi pemikinm, proses emosi, prnktis mind fullness, taakulan tahap tinggi, disiplin diri dan amalan pemusatan.
KERJAYA: Pengarang, Penyajak, Ahli falsafah, Ahli Motivasi, Pakar Kaunseling, Ahli Psikologi CONTOH: H.M Tuah Iskandar, Dr. Fadzilah Kamsah, Albert Ellis, Willaim Glasser, Howard Gardner, JeanPiaget

7. Kecerdasan Interpersonal [entrepreneurs]


Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. Contoh aktiviti: kornunikasi antara individu, latilhan ernpati, latihan kolaboratif, rnernberi maklurn balas, strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama

KERJAYA: Ahli politik, Peniaga, Pengacara, Usahawan CONTOH: Donald Trump, David Letterman, Aznil Hj. Nawawi

8. Kecerdasan Naturalis [naturalists]

Mengenali, menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna

KERJAYA: Petani, Ahli botani, Ahli biologi, Perancang Bandar, Geologist

CONTOH: Louis Agassiz, David Starr Jordan, Edward D. Cope, Charles Darwin

APLIKASI DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


MEMAHAMI KONSEP TEORI KECERDASAN PELBAGAI

MENGENALPASTI KECENDERUNGAN MURID BERDASARKAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI PERANAN GURU MERANCANG KAEDAH STRATEGI

MENJALANKAN AKTIVITI

CONTOH AKTIVITI YANG BOLEH DIJALANKAN


KECERDASAN CONTOH AKTIVITI Perbahasan, perbendaharaan kata, ucapan formal, penulisan kreatif, bacaan, jurnal, diari, puisi, jenaka dan bercerita Penggunaan simbol, rumus, urutan nombor, pola abstrak, perkaitan sebab dan akibat (logik), penyelesaian masalah, pengurusan grafik dan pengiraan.

KECERDASAN VERBAL LINGUISTIK [AUTHORS]

KECERDASAN LOGIK MATEMATIK [SCIENTISTS]

KECERDASAN FIZIKAL KINESTATIK [DANCERS]

Tarian kreatif, drama, main peranan, aktiviti jasmani, latihan fizikal, pemain sukan dan seni pertahanan diri.

KECERDASAN VISUAL SPATIAL [ARCHITECTS]

melukis, mengecat, skema warna, garis rentuk dan ruang, mencipta gambaran mental, imaginasi aktif, peta minda, menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang.

KECERDASAN MUZIKALRITMA [MUSICIANS]

Persembahan muzik, bunyi vokal, bunyi instrumental, nyanyian dan drama lagu

Teknik metakognisi, strategi KECERDASAN INTRAPERSONAL [THERAPISTS] pemikinm, proses emosi, prnktis mind fullness, taakulan tahap tinggi, disiplin diri dan amalan pemusatan

KECERDASAN INTERPERSONAL [ENTREPREN EURS]

kornunikasi antara individu, latilhan ernpati, latihan kolaboratif, rnernberi maklurn balas, strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama

KECERDASAN NATURALIS [NATURALISTS]

Mengenali, menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna