v.

Makna luas Makna luas ialah makna yang terkandung dalam sesuatu perkataan iaitu lebih luas dari makna sebenar. Contoh; Universiti ialah institusi pengajian tinggi tempat mempelajari pelbagai bidang ilmu dan kajian ilmiah. Makna luas universiti merangkumi pelbagai aspek seperti profesor, bilik kuliah, pensyarah dan mahasiswa.

Makna Luas ( Generalisasi) Makna luas adalah makna yang terkandung pada sebuah kata lebih luas dari yang diperkirakan. Contoh :  Saudara Contoh kalimat : ayah saya memiliki dua orang saudara. Makna kata : Dahulu : sebutan untuk memanggil saudara kandung atau keluarga. Sekarang : sebutan untuk semua orang yang bukan keluarga.  Jalan-jalan Contoh kalimat : mari kita jalan-jalan ke kota Bandung. Makna kata : Dahulu : berjalan menggunakan kaki Sekarang : pergi dengan menggunakan motor atau mobil.  Pelayaran Contoh kalimat : adik saya sekolah SMA di jurusan pelayaran. Makna kata : Dahulu : mengarungi lautan dengan perahu layar. Sekarang : mengarungi lautan dengan kapal mensin.  Petani Contoh kalimat : ayah saya bekerja senbagai seorang petani. Makna kata : Dahulu : seseorang yang bekerja dan menggantungkan hidupnya dari mengerjakan sawah. Sekarang : petani ikan, petani lele, dan petani tambak. Contoh dalam kalimat : Ayah akhirnya menduduki kursi direktur di perusahaan paman. Makna kata : - Kata kursi memiliki makna asal tempat duduk yang berkaki dan bersandaran. - Kata kursi juga memiliki makna kedudukan atau jabatan.