Anda di halaman 1dari 18

BAHASA MUZIK

Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR, Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik, konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik, kosa kata dan istilah, dan konvensi penulisan muzik. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membawa kepada kemahiran membaca, menulis, menganalisis dan menilai karya muzik.

ELEMEN MUZIK

Elemen yang terdapat dalam penghasilan muzik adalah seperti berikut:

IRAMA

IRAMA
Detik Dalam muzik, detik adalah unit denyutan. Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik

IRAMA

NILAI NOT

IRAMA
NILAI NOT

IRAMA
PERBANDINGAN NILAI NOT

IRAMA
METER (TANDAMASA) Secara konvensionalnya, detik dihimpunkan dalam kumpulan 2, 3, 4 dan seterusnya di mana ianya mempunyai jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut: 2 3 4 6 4 4 4 8 Angka di atas menyatakan bilangan detik dalam suatu unit atau bar. Angka di sebelah bawa pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet, minim, kuaver dan sebagainya.

IRAMA
METER (TANDAMASA) DIBAHAGI KEPADA DUA BAHAGIAN.
1. 2.

METER LAZIM (SIMPLE METER) METER TAK LAZIM (COMPOUND METER)

IRAMA
METER LAZIM Meter Lazim dimana jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. 2, 3, 4 4 4 4

IRAMA
METER TAK LAZIM Setiap detik mempunyai persamaan nilai masa tiga kuaver. 3, 6, 9, 12 8 8 8 8

IRAMA

IRAMA

IRAMA

IRAMA

IRAMA

IRAMA

Tugasan
1)

2)

Dalam kumpulan 5 8 orang, anda dikehendaki mencipta 4 corak irama yang berbeza. Dalam kumpulan anda, anda dikehendaki menyanyikan sebuah lagu sambil memainkan corak irama ciptaan anda untuk mengiringi lagu anda