Anda di halaman 1dari 19

ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /1

UNIT 4

ISU-ISU MORAL SEMASA ( DUNIA)

Uni

4
OBJEKTIF AM

t Mengetahui isu-isu moral semasa yang berlaku di dunia , faktor-


faktor dan juga langkah-langkah penyelesaiannya

OBJEKTIF KHUSUS

Di akhir unit anda dapat :

1. menyatakan kesan-kesan peperangan kepada manusia dan alam


2. mengenalpasti isu-isu moral pendatang asing dan cadangan
langkah-langkah penyelesaian
3. menerangkan tentang konsep globalisasi dan kesannya kepada
dunia.
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /2

PENGENALAN
Dunia pada hari ini berhadapan dengan berbagai-bagai isu yang boleh menggugat
dan mengancam populasinya. Isu-isu seperti peperangan kimia dan biologi dan
perlumbaan senjata di kalangan negara-negara berteknologi tinggi terutamanya boleh
mengancam alam buana ini. Di sesetengah negara, terutamanya negara-negara dunia
ketiga, isu pendatang asing menjadi antara permasalahan utama. Kebanjiran mereka telah
mengundang berbagai-bagai masalah dari sudut soaial, ekonomi dan politik. Globalisasi
yang menjadikan dunia tanpa sempadan juga telah mengundang berbagai-bagai isu yang
menggugat kestabilan umat manusia. Apabila teknologi disalahguna , maka kehancuran
yang bakal menanti.

4.1 PEPERANGAN

INPUT

Menurut Kamus Dewan, istilah ‘perang ‘ bermaksud perkelahian , pertempuran


dengan menggunakan senjata antara negeri dengan negeri . Peperangan biasanya
menggunakan peralatan dan senjata yang bertujuan untuk membunuh atau mematikan
pihak yang satu lagi. Peralatan peperangan ini semakin canggih dari hari ke hari selaras
dengan kemajuan sains dan teknologi. Berbagai-bagai bentuk senjata dicipta yang
menggunakan tenaga nuklear, biologi dan kimia yang boleh mendatangkan kemusnahan
yang besar kepada nyawa manusia dan alam ini. Sebagai contoh, pengguguran bom atom
di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Ke Dua telah mengorbankan banyak
jiwa dan mendatangkan kesan yang amat teruk kepada persekitaran hinggalah ke hari ini.
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /3

4.1.1 BENTUK-BENTUK PEPERANGAN


Terdapat beberapa bentuk peperangan di dunia ini iaitu :

1. Perang Kimia & Biologi – peperangan yang menggunakan bahan kimia


dan biologi untuk dijadikan senjata atau menghasilkan senjata.

2. Perang Saraf – bentuk peperangan tanpa berlaku pertempuran ,hanya di


peringkat gertak-menggertak antara satu sama lain dalam usaha untuk
melemahkan moral pihak musuh .

3. Perang Ekonomi – permusuhan atau persengketaan yang melibatkan


pengambilan langkah dan tindakan ekonomi seperti penyekatan eksport dan
import barangan dengan tujuan hendak menghancurkan pihak musuh.

4. Perlumbaan Senjata – merujuk kepada sikap menghasilkan senjata


canggih dan dibuktikan kecanggihannya melalui ujian-ujian tertentu bertujuan
untuk menunjukkan kehebatannya kepada pihak lain.
Peperangan-peperangan ini walaupun ada yang tidak mengakibatkan kemusnahan jiwa ,
ianya tetap memberi kesan yang negatif kepada alam ini dari segi ekonomi, hubungan
persaudaraan dan sebagainya.

Tahukah anda faktor-faktor


berlakunya peperangan
…….
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /4

4.1.2 FAKTOR-FAKTOR BERLAKU PEPERANGAN

Secara umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya peperangan di


antara negara- negara di dunia ini. Secara ringkas ianya boleh disimpulkan seperti
berikut:

1. Keinginan untuk menjadi sebuah negara yang kuat digeruni dan mahu dunia
tunduk di bawah telunjuknya
2. Permusuhan antara agama, kaum dan bangsa
3. Memenuhi keperluan dalam negara seperti memperolehi bahan-bahan mentah
4. Ingin menjadi jaguh dan polis antarabangsa
5. Cemburu dan irihati dengan persenjataan canggih negara-negara lain.

4.1.3 KESAN-KESAN PEPERANGAN

Peperangan banyak
mendatangkan kesan
negatif kepada alam dan
manusia antaranya.........
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /5

Kesan-kesan Peperangan Terhadap Manusia dan Alam :

Kesan Peperangan Terhadap Manusia

Manusia yang tidak terlibat akan kehilangan nyawa


Mengundang pelbagai penyakit berbahaya seperti kanser,
kecacatan keturunan akibat radiasi
Kebuluran, kemiskinan,kelaparan,kematian dan kecederaan
global menyerang umat manusia
Pelarian perang akan tersebar di merata-rata dunia
Kehidupan manusia menjadu huru-hara dan tiada lagi keamanan

Kesan Peperangan Terhadap Alam

Memusnahkan tumbuhan, haiwan dan sistem alam


Berlaku perubahan iklim,ekosistem dan kerosakan sistem
cakerawala alam ke arah kemusnahan
Lapisan ozon dan atmosfera akan menjadi nipis yang
menyebabkan suhu dunia bertambah panas
Kebakaran hutan secara besar-besaran
Ruang udara tercemar dengan partikel-pertikel yang beracun
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /6

4.1.3 LANGKAH-LANGKAH MENGATASINYA

Di sini marilah kita sama-


sama memikirkan langkah-
langkah untuk mencegah
dan mengawasi isu
peperangan ini demi
kebaikan bersama dan
keamanan sejagat………

Cadangan Langkah-langkah pencegahan dan pengawasan


peperangan :

Cadangan-cadangan :

Undang-undang persenjataan Global hendaklah digubal dan


mengenepikan kepentingan mana-mana pihak
PBB sebagai badan bertanggungjawab dalam urusan global
perlu menubuhkan badan pengawasan tertinggi untuk mengawas
dan menghakimi jenayah perang dan senjata tanpa mengikut
telunjuk mana-mana pihak.
Memupuk dan menyemai budaya cintakan keamanan dan
bencikan peperangan diperingkat kanak-kanak dan orangramai
melaui program-program tertentu
Media massa perlu memainkan peranan yang lebih berkesan
dalam usaha menyedarkan rakyat tentang kesan-kesan buruk
peperangan
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /7

AKTIVITI 4 A

4.1. Secara amnya, peperangan boleh dibahagikan kepada beberapa bentuk antaranya
ialah :
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________

4.2. Nyatakan 3 faktor yang boleh menyebabkan berlakunya peperangan .


1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________

4.3. Berikan tiga kesan peperangan terhadap kehidupan manusia


1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________

4. 4. Apakah cadangan-cadangan yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi dari


berlakunya peperangan
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /8

MAKLUMBALAS
AKTIVITI 4 A
4.1 Tiga bentuk peperangan secara umum :
1. Perang Kimia dan Biologi
2. Perang Saraf
3. Perang Ekonomi
4.2. Tiga faktor berlakunya peperangan :
4. Keinginan untuk menjadi sebuah negara yang kuat dan digeruni serta
mahu dunia tunduk di bawah telunjuknya
5. Permusuhan antara agama, kaum dan bangsa
6. Memenuhi keperluan dalam negara seperti memperolehi bahan-bahan
mentah.
4.3. Kesan peperangan terhadap kehidupan manusia :
7. Manusia yang tidak terlibat akan kehilangan nyawa
8. Mengundang pelbagai penyakit berbahaya seperti kanser, kecacatan
keturunan akibat radiasi

9. Kebuluran, kemiskinan,kelaparan,kematian dan kecederaan global


menyerang umat manusia.
4.4. Cadangan langkah untuk mengatasi berlakunya peperangan :
10. Undang-undang persenjataan Global hendaklah digubal dan
mengenepikan kepentingan mana-mana pihak
11. PBB sebagai badan bertanggungjawab dalam urusan global perlu
menubuhkan badan pengawasan tertinggi untuk mengawas dan
menghakimi jenayah perang dan senjata tanpa mengikut telunjuk mana-
mana pihak.
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /9

12. Memupuk dan menyemai budaya cintakan keamanan dan bencikan


peperangan diperingkat kanak-kanak dan orangramai melaui program-
program tertentu

4.2 ISU-ISU MORAL PENDATANG ASING

INPUT

PENGENALAN

Pendatang asing ialah orang mendatang iaitu orang asing yang datang atau
memasuki sesebuah negeri yang lain secara sah atau tidak sah ( pendatang haram ). Di
Malaysia kebanjiran pendatang asing terutamanya di sektor pembinaan dan perindustrian
bermula sekitar tahun 1970-an. Selain implikasi demografi yang jelas, penghijrahan ini
mempunyai kesan ke atas pertumbuhan ekonomi dan hubungan antarabangsa. Pada
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /10

dasarnya penghijrahan ini dilihat sebagai satu proses yang membawa faedah ekonomi
bersama atau sebagai suatu masalah ekonomi dan perubahan sosial kepada kedua-dua
negara. Sejauh mana keadaan ini tercapai adalah bergantung kepada cara dan jenis
penghijrahan, status buruh asing dari segi undang-undang dan juga tempoh tinggal di
negara terbabit.

Buruh asing yang terdapat di negara kita sekarang boleh dibahagikan kepada tiga kategori
iaitu :
1. Golongan bukan warganegara Malaysia yang telah menetap di sini serta
mempunyai kad pengenalan warna merah. Mereka ini terdiri daripada
berbagai-bagai keturunan dari berbagai-bagi negara seperti Indonesia,
Thailand, Myanmar, Bangladesh ,India dan lain-lain. Di bawah Akta Sekatan
Kerja 1968, mereka tidak dibenarkan bekerja makan gaji melainkan
mempunyai permit kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Buruh. Undang-
undang yang membenarkan mereka ini mendapat pas kerja adalah tertakluk
kepada alasan-alasan tertentu.
2. Golongan bukan warganegara yang masuk ke negara ini dengan menggunakan
pasport yang sah. Golongan ini dibenarkan bekerja dalam jangka masa
tertentu ( dua tahun ) dalam bidang pekerjaan yang memerlukan kemahiran
yang tidak ada pada pekerja tempatan. Apabila habis tempoh , pas atau permit
mereka tidak akan disambung kecuali atas sebab-sebab yang munasabah.
3. Buruh asing yang masuk secara haram dan kebanyakan mereka bekerja di
sektor perladangan, perindustrian dan pembinaan.
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /11

Apakah faktor-faktor yang


mendorong pendatang
asing berminat untuk
datang bekerja di negara
kita..

4.2.1 FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG


PENDATANG ASING DATANG BEKERJA DI MALAYSIA

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pendatang asing terutamanya dari negara
jiran berminat untuk datang bekerja di Malaysia iaitu :
1. Pendapatan yang tinggi
2. Peluang pekerjaan yang banyak – rakyat Malaysia terlalu memilih pekerjaan
3. Sistem politik yang stabil dan ekonomi yang berkembang
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /12

4. Budaya dan kehidupan sosial yang lebih dekat kepada negara asal mereka
5. Persisiran pantai yang panjang dan luas – mudah untuk menyusup masuk
6. Undang –undang yang tidak ketat – hanya dihantar balik ke negara asal.

Di samping itu, terdapat pula faktor pendorong ( penolak ) dari negara asal mereka
seperti :
1. Keadaan politik yang tidak stabil
2. Ekonomi yang tidak berkembang dan kadar pengangguran yang tinggi
3. Peluang pekerjaan yang terdapat di negara mereka adalah rendah
4. Kemudahan untuk datang secara haram ke Malaysia melalui orang tengah.

Apakah kesan kedatangan


pendatang asing ke negara
kita ….. Bincangkan ?

4.2.2 KESAN KEDATANGAN PENDATANG ASING

Hakikatnya, kedatangan pendatang asing ke negara ini memberikan kesan-kesan yang


positif dan negatif kepada kita antaranya :

Menyelesaikan
masalah
kekurangan
pekerja
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /13

Membantu
pembangunan
negara

Kesan
Positif

Menjayakan projek-
projek mega (KLIA,
Bakun)

Kesan-kesan Negatif Pendatang Asing.

Kesan Dari Segi Sosial :

Masalah pengangguran rakyat


Mewujudkan pelbagai kegiatan tidak sihat
Merebaknya pelbagai jenis penyakit seperti Aids, batuk kering hepatitis B.
Penduduk tempatan kehilangan hak-hak tertentu

Kesan Dari Segi Ekonomi :

Pengaliran wang keluar negara


Kejatuhan upah buruh negara – persaingan akan menyebabkan kadar upah
pekerja tempatan menjadi rendah
Beban ekonomi kepada negara – kerajaan terpaksa menyediakan tempat
perlindungan dan lain-lain.
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /14

Kesan Dari Segi Politik :

Boleh mengakibatkan krisis antara kedua-dua negara terbabit


4.2.3
KerajaanLANGKAH-LANGKAH MENGATASI
terpaksa menyediakan peruntukan yang khusus untuk pembiayaan
pendatang asing

4.2.3 LANGKAH-LANGKAH MENGATASI ISU


PENDATANG ASING

Langkah-langkah Mengatasi Isu Pendatang Asing :

Menyekat kemasukan pendatang asing dari persisiran pantai


Menetapkan cukai yang sewajarnya supaya pendatang asing tidak
menggunakan kemudahan awam tanpa bayaran dan mengambil hak asasi
rakyat Malaysia
Mengetatkan undang-undang kemasukan pendatang
Mengenakan hukuman yang berat ke atas pendatang yang melakukan
jenayah
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /15

Untuk menguji
kefahaman anda, sila
lakukan aktiviti
berikut

AKTIVITI 4 B

4.5. Mengapakah pendatang asing berminat untuk datang bekerja di Malaysia?


1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________

4.6. Apakah kesan-kesan positif kedatangan pendatang asing ke Malaysia ?


1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /16

4.7. Berikan tiga contoh negara asal pendatang asing yang berada di Malaysia ?
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________

4.8. Apakah kesan negatif terhadap perkembangan ekonomi apabila kebanjiran


pendatang asing tidak dikawal dengan baik ?
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________

MAKLUMBALAS
AKTIVITI 4 B

4.5. Pendatang asing berminat untuk datang bekerja di Malaysia kerana :


13. Pendapatan yang lumayan
14. Peluang pekerjaan yang banyak
15. Sistem politik yang stabil dan ekonomi yang berkembang pesat

4.6. Kesan-kesan positif kedatangan pendatang asing ke Malaysia :


1.Membantu pembangunan negara kita
2. Menyelesaikan masalah kekurangan pekerja
3. Menjayakan projek-projek mega kerajaan seperti KLIA, Menara berkembar
dll.
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /17

4.7. Contoh negara asal pendatang asing yang sedang berada di Malaysia :
Indonesia, Thailand, dan Bangladesh

4.8. Kesan dari segi ekonomi :

1. Pengaliran wang keluar negara


2. Kejatuhan upah buruh negara – persaingan akan menyebabkan kadar upah
pekerja tempatan menjadi rendah
3. Beban ekonomi kepada negara – kerajaan terpaksa menyediakan tempat
perlindungan dan lain-lain.

PENILAIAN KENDIRI

UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA, ANDA MESTILAH MENJAWAB


SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH
PENSYARAH ANDA.

Soalan Satu :

1. Tindakan pihak pentadbiran Amerika Syarikat mengishtiharkan perang ke atas Iraq


baru-baru ini tanpa mendapat kebenaran dunia khususnya PBB telah mendapat tentangan
dari serata penduduk dunia. Ini adalah kerana peperangan boleh mengakibatkan banyak
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /18

jiwa yang tidak berdosa akan terkorban. Di samping itu terdapat berbagai-bagai lagi
kesan negatif peperangan. Sebagai seorang pelajar yang prihatin, cadangkan beberapa
langkah yang boleh mengelak perkara ini dari berlaku lagi.

Soalan Dua
2. Kedatangan pendatang asing ke negara telah mendatangkan berbagai-bagai masalah
kepada kerajaan. Bincangkan implikasi kedatangan pendatang asing dari aspek sosial dan
ekonomi .

MAKLUMBALAS KEPADA
PENILAIAN KENDIRI

1. Cadangan langkah-langkah untuk mengelakkan peperangan :

i. Undang-undang persenjataan global hendaklah digubal dan mengenepikan


kepentingan mana-mana pihak.
ISU-ISU MORAL SEMASA (DUNIA) A2002 / 4 /19

ii. PBB sebagai badan bertanggungjawab dalam urusan global perlu menubuhkan
badan pengawasan tertinggi untuk mengawas dan menghakimi jenayah perang
dan senjata tanpa mengikut telunjuk mana-mana pihak.
iii. Memupuk dan menyemai budaya cintakan keamanan dan bencikan
peperangan diperingkat kanak-kanak dan orangramai melaui program-
program tertentu
iv. Media massa perlu memainkan peranan yang lebih berkesan dalam usaha
menyedarkan rakyat tentang kesan-kesan buruk peperangan

2. Implikasi kedatangan asing :

Dari segi sosial :


i. Masalah pengangguran rakyat
ii. Mewujudkan pelbagai kegiatan tidak sihat
iii. Merebaknya pelbagai jenis penyakit seperti Aids, batuk kering hepatitis B.
iv. Penduduk tempatan kehilangan hak-hak tertentu
Dari segi ekonomi :

i. Pengaliran wang keluar negara


ii. Kejatuhan upah buruh negara – persaingan akan menyebabkan kadar upah pekerja
tempatan menjadi rendah
iii. Beban ekonomi kepada negara – kerajaan terpaksa menyediakan tempat
perlindungan dll.