Anda di halaman 1dari 1

Terima Bahan

Dari Pembekal
CARTA ALIRAN
MEMPROSES BAHAN
Semak Borang Pesanan & Invois
dengan Bahan yang diterima
PUSAT SUMBER

Tidak
Pastikan

Ya Pulangkan Bahan Kepada


Pembekal
Periksa
Tidak
Ya
Rekod Butiran Bahan Dalam
Buku Stok/Perolehan

Jalankan Proses Fizikal SEDIA UNTUK


PERKHIDMATA
Slip Kerja, Kelas, Katalog N
Sediakan Kad Katalog

Simpan Di Rak