Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR RESONANSI (M-1)

DISUSUN OLEH:

Nama Nim Jurusan Partner

: INAYAH R : 5415117403 : TEKNIK SIPIL : HENDRI ANJAR P

JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2013

LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR


Nama Nim Partner Job
A. TUJUAN PERCOBAAN Menentukan bilangan getar suatu garpu tala dengan turut getar (resonansi).

: INAYAH R : 5415117403 : HENDRI ANJAR P : RESONANASI (M-1)

B.

KERANGKA TEORI Bunyi dapat kita dengar disebabkan sumber bunyi yang berupa benda bergetar melakukan perambatan ke segala arah. Getaran yang merambat tersebut disebut gelombang. Dalam perambatannya, gelombang bunyi memerlukan medium sebagai perantaranya. Peristiwa resonansi bunyi dengan garpu tala dapat terdengar keras, lemah, keras,dst. Resonansi atau turut getar adalah turut bergetarnya suatu benda disebabkan benda lain yang sedang bergetar. Bilangan getar (frekuensi) kedua getaran, yakni getaran dari benda yang bergetar mula-mula dan dari benda yang turut bergetar adalah sama. Sebuah garpu tala digetarkan. Garpu tala yang sedang bergetar tersebut diletakkan di mulut sebuah tabung udara yang dapat diatur kedalamannya. Udara dalam tabung akan turut bergetar, bila bilangan getar dari getaran yang terjadi (dalam tabung udara) sama dengan bilangan getar dari garpu tala. Getaran yang merambat dalam tabung udara sesuai dengan prinsip perambatan getaran, pada ujung tetap merupakan simpul dan pada ujung bebas berupa perut. Jarak antara dua titik turut getar yang pertama dan yang kedua adalah : = 2 (L2 L1) = Vt : N N = Vt :

Kecepatan rambat bunyi di udara berubah sebagai fungsi suhu : Vt = 331. ( 1 + 0,00367 . t ) meter / detik

Keterangan : Vt = kecepatan rambat bunyi ( meter/detik) = panjang gelombang (meter) N = banyaknya getaran (Hz) t = suhu kamar ( 0 C ) ALAT ALAT YANG DIGUNAKAN 1. Garpu tala 2. Martil 3. Tabung udara 4. Bejana yang dapat diatur tinggi rendahnya 5. Penggaris 6. Termometer ruangan

C.

D.

JALANNYA PERCOBAAN 1. Mengatur tabung dan bejana yang dikosongkan dengan pipa karet ke dasar tabung. 2. Mengisi bejana dengan air. 3. Mengatur tinggi rendah air dalam tabung dengan menurun dan menaikkan bejana. 4. Memegang garpu tala tepat di atas tabung udara (tepat di atasnya), pada sikap tertinggi. Kemudian pukulah garpu tala tersebut perlahan-lahan dengan martil, sambil mengatur tinggi tabung udara dengan menurun dan menaikkan bejana. Pada ketinggian tabung udara tertentu akan terdengar suara. Dengan lebih halus mengatur ketinggian tabung udara, akan diperoleh suara yang keras. 5. Ulangi percobaan tersebut. 6. Ulangi percobaan tersebut dengan memperoleh suara itu dari bawah, yakni dengan menaikkan bejana. 7. Kemudian turunkan bejana tersebut perlahan-lahan dengan tetap garpu tala yang sedang bergetar berada di ujung tabung udara. Pada suatu ketinggian tertentu akan diperoleh suara seperti di atas. 8. Ulangi percobaan tersebut 6 kali, dengan 3 kali diperoleh dengan mendekati suara keras dari atas dan 3 kali dari bawah. 9. Lanjutkan pekerjaan tersebut di atas. Jika masih ada suara keras yang lain.

E.

DATA PERNGAMATAN Jenis Garpu tala L1 22 cm Dari Atas 22,5 cm 23 cm 22,5 cm Dari Bawah 23 cm 23,5 cm 23 cm 22,5 cm Rata-rata L2 65 cm 65,5 cm 66 cm 65,5 cm 66 cm 66,5 cm 66 cm 65,5 cm Rata-rata

F.

TUGAS-TUGAS 1. Hitung berapa bilangan getar garpu tala dan perhitungan ralatnya! Dik : t = 29 0C L1 atas = 22,5 cm L2 atas = 65,5 cm Dit : Jawab : Vt....? Vt N.....? = 331. ( 1 + 0,00367 . t ) = 331. ( 1 + 0,00367. 29 Dari Atas = 2 (L2 L1) = 2 (65,5 22,5 ) cm = 86 cm = 0,86 m N = Vt : = 366,228 : 0,86 = 425,84 Hz = 366,22833 meter/detik , L1 bawah = 23 cm , L2 bawah = 66 cm

Dari Bawah = 2 (L2 L1) = 2 (66 23) cm = 86 cm = 0,86 m N = Vt : = 366,22 : 0,86 = 425,84 Hz

Rata-rata (X) =22 + 22,5 + 23 + 22,5 + 23 + 23,5 = 22,75Hz 6 Simpangan rata-rata (Sr) = Simpangan baku =
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Kesalahan dalam prosen = Sr x 100 = 0,416 x 100 = 1,82 X 22,75 2. Sama dengan berapa panjang gelombang jarak antara L2 dengan L1 ? Jawab : Dari Atas = 2 (L2 L1) = 2 (65,5 22,5 ) cm = 86 cm = 0,86 m Dari Bawah = 2 (L2 L1) = 2 (66 23) cm = 86 cm = 0,86 m

3. Apa yang dimaksud dengan frekuensi, panjang gelombang, dam perioda ?

Jawab : Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik yang dilakukan oleh suatu benda. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombangh dalam waktu satu period. Perioda adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. 4. Gambarkanlah getaran yang terjadi di dalam tabung suara waktu terjadi resonansi. Jawab :

5. Hukum atau prinsip apa yang digunakan, kita menggunakan bejana untuk mengatur tinggi tabung udara Jawab : Dalam percobaan resonansi ini menggunakan prinsip perambatan getaran. Garpu tala menghasilkan getaran yang terjadi di dalam tabung berisi air, suara yang dihasilkan keras,lemah,keras,dst 6. Apakah kecepatan rambat antara bunyi yang merambat di tabung udara dan pada garpu tala sama? Coba terangkan. Jawab : Kecepatan rambat bunyi yang merambat di tabung udara berbeda dengan kecepatan rambat bunyi yang terjadi pada garpu tala. Kecepatan rambat bunyi pada garpu tala ditentukan oleh besarnya frekuensi yang dihasilkan pada garpu tala, sedangkan kecepatan rambat bunyi yang merambat di tabung udara berubah sesuai suhu.

7. KESIMPULAN

Gelombang adalah perambatan getaran yang membawa energi dalam suatu medium. Cepat rambat gelombang bunyi ialah jarak yang ditempuh gelombang bunyi dalam satu satuan waktu. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik yang dilakukan oleh suatu benda. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombangh dalam waktu satu period. Perioda adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran.