Anda di halaman 1dari 2

KODALY

Zoltan Kodaly Pengalaman Muzikal melalui Pendekatan Kodaly Teknik dalam Pendekatan Kodaly (Solfa, isyarat tangan, notasi lidi dan sebutan irama) Komponen Kodaly (nyanyian, aktiviti berurutan, pengahazan, pendegaran dalaman dan improvisasi Bahan muzikal, terutamanya muzik rakyat yang diadaptasi dan bersesuaian dengan budaya dan konteks tempatan Aktiviti muzikalpembelajaran konsep muzik melalui pendekatan Kodaly Aplikasi Pendekatan Kodaly akan membantu dalam bidang nyanyian di mana murid-murid akan mempelajari pelbagai cara meningkatkan kemahiran menyanyi agar Carl Off

CARL OFF

DALCROZE
Jaquese Emily Dalcroze Pengalaman Muzikal melalui Pendekatan Dalcroze Eurhytmics, solfage dan improvisasi Bahan Muzikal untuk aktiviti Eurhythmics, Solfage dan Improvisasi yang diadaptasi dan bersesuaian dengan budaya dan konteks tempatan Pembelajaran konsep muzik melalui Pendekatan Dalcroze

Pengalaman Muzikal melalui Pendekatan Orff Proses Orff (Imitasi, Eksplorasi, Improvisasi dan Literasi) Peralatan Muzik Orff (suara, badan dan peralatan muzik Bahan muzikal yang diadaptasi dan bersesuaian dengan budaya dan konteks tempatan Pembelajaran konsep muzik melalui Pendekatan Orff

Pengalaman kanak-kanak nyanyian. Skel pentatonic Elemen asas: pertuturan, pergerakan, nyanyian. Alat perkusi muzik dan tubuh.

Learning by doing. Gunakan gerak tubuh untuk tingkatkan pemahaman, Pentingkan alat deria. (dgr muzik-> main alat muzik) Improvisasi (kreatif irama dan melodi) Pembelajaran konkritabstrak.

berasa seronok. menekankan perkembangan kemahiran pengalaman muzikal secara menyeluruh dan berurutan. menggunakan ritma (rhythm ) sebagai elemen muzik yang asas, menari dan pengucapan (speech). memberi penekanan terhadap ostinato, pulsation dan dan penggunaan suara secara terus untuk menghasilkan sesuatu emosi. kaedah pengajaran muzik yang diintegrasikan di antara pengucapan, pergerakan dan tarian yang dinamakan'schulwerk' atau 'schoolw ork'. elemen- elemen penting yang selalu digunakan dalam pengajaran adalah melodidan ritma yang selalunya disertakan dengan perkataan. Kaedah mudah memperlihatkan perhubungan semula jadi pelajarpelajar terhadap ritma dan melodi, dan ianya berlangsung secara semula jadi. bermula dengan corak pengucapan, gerakan berirama dan ton dua notasi serta pergerakan yang logik dalam melodi pentatonik. pendekatan Orff menekankan kepada empat komponen yang utama iaitu penerokaan, imitasi, improvisasi dan penciptaan. Penerokaan terbahagi kepada dua iaitu penerokaan. Pemerhatian-> Imitasi-> Ekperimen ->Kreativiti Improvisasi: Cantuman eurythmic atau prinsip irama dengan solfege menjadikan Improvisasi. Solfege: Dalam pendekatan Dalcroze ia adalah satu latihan pendengaran(aural). Pendengaran boleh meningkatkan kesedaran pic, perbezaaaan ton dan perbezaan kualiti ton. Tujuan nyanyian dijadikan fokus adalah kerana kemahiran nyanyian merupakan asas semua kemahiran kemahiran bagi muzik yang lain. kanak-kanak harus diajar lagulagu rakyat bahasa ibunda mereka sebelum mempelajari lagulagu dari bahasa asing. guru-guru muzik dapat meningkatkan kemahiran murid-murid semasa melakukan aktiviti hands-on dengan alatalat perkusi berpic dan tanpa pic. 3 peringkat: i)dgr dan lihat, ii)beri pngalamn, iii)tulis cara bagaimana guru muzik dapat meningkatkan kefahaman murid-murid melalui aktiviti pergerakan badan. Eurythmics memerlukan penglibatan diri individu secara total menyeluruh yang melibatkan penyatuan minda, anggota badan serta emosi diri secara total. -Mendengar -Merasai -Berimaginasi -Menginterpretasi bunyi Bertindak/respon/bergerak -Untuk membayangkan maksudnya secara luaran.