Anda di halaman 1dari 2

KEMAHIRAN 1: PRANOMBOR

1.1

Saiz

ARAHAN GURU: Tanda ( X ) yang sama saiz.


Contoh:

1.2

Bentuk

ARAHAN GURU: Suaikan bentuk yang sama.