Anda di halaman 1dari 4

BIBLIOGRAFI

Buku

Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Matlamat Dan Misi. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Ron, R. (1995). Primary Design And Technology: A Process For Learning. Great Britain: David Fulton Publisher

Website
http://citacita.tripod.com/nota/rekacipta.pdf http://alatanbengkel.blogspot.com/ http://id.scribd.com/doc/82568736/Modul-Reka-Bentuk-Dan-Penghasilan-Projek-Tahun-4

BORANG REKOD KOLABORASI NAMA OPSYEN AMBILAN MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING : ABD SAMAD BIN DAHALAN : BM 2 : PPG AMBILAN FEBRUARI 2012 : RBT 3118 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI :

TARIKH

PERKARA YANG DIBINCANGKAN

CATATAN

TANDATANGAN

25.08.2013

Menerima soalan tugasan dan taklimat daripada pensyarah mata pelajaran daripada pensyarah mata pelajaran.

Tugasan perlu dihantar selewatlewatnya pada 28.9.2013

Memahami kehendak soalan tugasan

Membuat jadual kerja

Membincangkan persembahan slaid yang dibuat.

Membuat perbincangan bersama rakan

Membuat tugasan mengikut jadual kerja yang ditetepkan

Membuat esei Membuat penyusanan slaid

Menyusun tugasan Membuat pemeriksaan terakhir terhadap tugasan

Membetul tugasan dari segi ejaan Membuat penyusanan tugasan

Menyiapkan tugasan

Memeriksa tugasan

28.9.2013

Menjilid tugasan Menghantar tugasan

Menghantar tugasan kepada pensyarah pembimbing

LAMPIRAN