Anda di halaman 1dari 17

Aysha_Khumaira@yahoo.co.

id

Larangan
memakai
JILBAB
GAUL
Dengan menyebut nama ALLAH Yang Maha Pengasih Maha Penyayang.
Segala puji bagi ALLAH, Rabb yang Maha Suci lagi Maha Agung, penguasa alam semesta.
Salam dan selawat semoga senantiasa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa sallam, beserta
para isteri beliau, dan keturunan serta keluarga beliau.

Sebagai wanita muslim kita diwajibkan menurut aurat. Bagi kebanyakan orang yang dinamai aurat
wanita itu adalah dari dada hingga paha, oleh karena itu mereka dengan tanpa merasa berdosa
menolak memakai jilbab dan hanya menggunakan kerudung. Sedangkan sebagian orang yang lain
berpendapat bahwa aurat wanita adalah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan inilah pendapat
yang paling benar dan sesuai hukum Islam, sehingga para wanita yang mengikuti syariat Islam
pastinya akan menggunakan jilbab atau hijab.
Namun masih banyak yang berpendapat bahwa apabila sudah tertutup semua, maka dianggap sudah
menutup aurat. Ternyata tidak semudah itu pengertian menutup aurat yang benar, agama Islam
mempunyai aturan bagaimana cara menutupnya dengan benar.

Pada kesempatan ini, kita sampaikan pendapat ulama tentang suatu fenomena di kalangan wanita
yaitu perihal JILBAB GAUL, yaitu jilbab yang mengikuti fashion dunia dimana yang ditutupi hanya
bagian kepala saja, sedangkan bagian dada dibiarkan terbuka. Ulama dari kelompok Kaum Muda
mengatakan bahwa Jilbab seperti ini HARAM dipakai oleh kaum wanita, karena ia tidak sempurna
menutup aurat wanita

Semoga kita hanya berpegang kepada hukum ALLAH, agar selamat di dunia dan akhirat.

~ Aysha ~
Cinta-Rasul@yahoogroups.com
PERINTAH ALLAH ATAS
WANITA
PERINTAH MENUTUPI DADA
PERINTAH MENUTUPI DADA
[24. An Nuur: 31]

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan


pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah
mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah
mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-
putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-
putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan
mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau
pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)
atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah
mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka
sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang
yang beriman supaya kamu beruntung.
PERINTAH MENUTUPI DADA

[33. Al Ahzab: 59]

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan


isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[*] ke
seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk
dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

[*]. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan
dada.
Dalam Al-Qur’an ALLAH sudah
memerintahkan kepada kaum
wanita agar menutupi dada.
Apabila ALLAH yang
mengeluarkan perintah, maka
sudah pasti apabila dilanggar
maka kita akan disebut orang
munafik. Siapa yang menolak
perintah ALLAH maka
ancamannya neraka.
LAS
HA
Munafik artinya mendustakan
ayat-ayat ALLAH, yaitu suatu
perbuatan dimana seseorang
sudah mengetahui tentang
perintah ALLAH, tetapi ia menolak
perintah itu dan
mengganggapnya tidak ada atau
ia sengaja
Menutup dada bagi wanita apabila ia berada di luarmenjauhinya.
rumah bertujuan agar
ia terhindar dari fitnah. Karena dengan menampakkan dadanya, wanita
akan mengundang perhatian mata kaum lelaki, maka lelaki dapat
bernafsu terhadap wanita itu atau berangan-angan atau berpikiran negatif
kepada si wanita.
Sedangkan apabila wanita berada di dalam rumah, bersama suami atau
mahramnya, maka ia boleh membuka jilbabnya dan menampakkan
JILBAB GAUL
DISAMAKAN DENGAN
KAASIYAT ‘ARIYAAT
Dari Abu Hurairah RA katanya: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
bersabda:
“Ada 2 (dua) golongan penduduk neraka yang keduanya belum terlihat
olehku, yaitu
(1) Kaum (sekelompok orang) yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang
dipergunakannya untuk memukul orang.
(2) Perempuan-perempuan “kaasiyaat ‘ariyaat” (yang berpakaian tetapi sama
juga dengan bertelanjang), dan perempuan-perempuan yang mudah dirayu
atau suka merayu, rambut mereka (disasak/disanggul) bagaikan punuk unta.
Perempuan-perempuan tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat
mencium bau surga. Padahal bau surga dapat tercium dari jarak sangat jauh.”

[HR. Muslim – Kitab Pakaian dan Perhiasan]

Hadis di atas ditujukan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum wanita Muslim,
bukan untuk wanita Non-Muslim.
Wanita Non-Muslim tentunya tidak akan memakai tutup kepala (jilbab) kecuali
para biarawati, namun mereka inipun tidak sama dengan pakaian wanita
muslim, jadi Rasulullah SAW tentu saja tidak akan melihat kepada wanita Non-
Muslim, sehingga dalam hadis ini berbunyi “2 golongan yang belum terlihat
olehku”.
Penafsiran oleh Imam Nawawi dan para Ulama fiqih:

 Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi adalah tentara/polisi yang
tidak melindungi rakyat tetapi sebaliknya menyakiti rakyat.
Istilah cambuk dimasa sekarang disamakan dengan tongkat kecil yang
biasa dimiliki oleh para jenderal/petinggi/pemimpin tentara dan polisi. Dan
tongkat itu berarti menandakan bahwa pemegangnya adalah orang yang
memiliki jabatan yang tinggi dalam

 Perempuan-perempuan kaasiyaat ‘ariyaat (berpakaian yang seperti tidak


berpakaian), mengandung dua makna:

1. Perempuan yang menutup sebagian dari tubuh mereka dan membuka


sebagian yang lain, yaitu jilbabnya tidak menutupi dada.

2. Perempuan yang pakaiannya terlalu minim, sempit dan ketat (press


body) sehingga kelihatan lekuk tubuhnya, terlalu tipis atau tembus
pandang (transparent) atau pakaiannya membangkitkan nafsu
syahwat kaum lelaki karena sebagian pakaiannya terbuka atau
pakaian yang sengaja untuk menampilkan auratnya seperti halnya
perempuan dari kaum kafir.
Salah satu aurat wanita
adalah dada. Bagian tubuh
yang paling dilihat oleh mata
kaum lelaki adalah wajah,
kemudian payudara. Jilbab
gaul tentu saja tidak
menutupi dada, justeru
sebaliknya malah
menampakkannya.
JILBAB GAUL AS
L
Cobalah tanyakan kepada HA
kaum lelaki, apa yang lebih
mereka sukai untuk
dipandang, rambut kepala?
atau bagian dada?
Jilbab seperti ini tidak beda
dengan sekedar topi, apalagi
jika leher tidak ditutupi, maka
hilanglah makna berjilbab.

LAS
HA

CONTOH JILBAB GAUL


• Jika

Inilah model jilbab yang paling


banyak dipakai di dunia.
Jilbab seperti ini terus diperdebatkan
oleh ulama.
Ada yang membolehkan.
Ada yang melarang, dengan alasan
tudungnya itu pendek tidak
sempurna menutupi dada.

Sedangkan menurut kita, jilbab ini


memang kurang sempurna untuk
menutupi dada. Jadi sebaiknya
dihindari.
ANCAMAN TERHADAP
WANITA
NERAKA BANYAK DIISI OLEH WANITA
Dari Usamah bin Zaid RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda:
“Saya berdiri di pintu surga, maka saya lihat orang-orang yang masuk ke
dalamnya kebanyakan adalah orang-orang yang miskin. Sedangkan orang-
orang yang bernasib baik ketika di dunia tertahan di luar. Kecuali penduduk
neraka, mereka langsung diperintahkan masuk ke dalam neraka.”
“Dan saya berdiri pula di pintu neraka, saya lihat orang yang masuk
ke dalamnya kebanyakan adalah kaum wanita.”
[HR. Muslim – Kitab Riqaq]

------------------------------------------------

Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda:
“Saya melihat ke surga, maka kelihatan oleh saya kebanyakan penghuninya
adalah orang-orang yang miskin [selama hidup di dunia].
Dan juga saya melihat ke neraka, maka kelihatan oleh saya
kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita.”
[HR. Muslim – Kitab Riqaq]
Cinta_Rasul@yahoogroups.com

Host by:
asulhani@ubp-tanjung.com