Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN ALAM DAMAI

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 ( 2008 )


MINGGU TEMA HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
Dunia kami 1.1 Berbual tenteng sesuatu perkara Aras 1
berkaitan kehidupan seharian dgn i. Berbual tentang sesuatu perkara dgn
menggunakan kata, ungkapan ayat menggunakan bahasa yg sesuai.
sebuatan intonasi dan nada yg sesuai ii. Melafaskan ucapan secara
bertatasusila dlm perbualan.

Aras 1.
5.3 Memberikan dan memahami arahan i. Mendengar dan memahami arahan
serta pesanan tentang sesuatu perkara. atau pesanan dgn teliti.
ii. Menyatakan arahan atau pesanan
dgn sebutan yg betul dan jelas.

5-9 JAN Aras 1.

1 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat


tunggal dan ayat majmuk.
i.

Aras 2.
Menulis perkataan dan ayat tunggal
dgn secara yg betul dan tulisan yg
cantik.

i. Melengkapkan ayat dgn perkataan yg


sesuai
5.1 membaca kuat perkataan dan ayat dgn
sebutan dan intonasi yg betul dan Aras 1.
memahami perkara yg dibaca. i.Menyebut perkataan yg mengandungi difraph,
diftong vocal berganding dgn konsonsn bergabung
dgn betul.

ii. Membaca ayat tunggal dlm teks yg


mendandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek.
iii. Memahami perkataan, frasa dan
ayat,

5.2 Aras 1.
DUNIA KAMI/ Membaca kuat teks prosa dgn sebutan dan i. Membaca teks bukan sastera dgn
SEKOLAH intonasi yg betul dan lancer serta memahami sebutan dan intonasi yg betul dan
perkara yg dibaca. lancer.
ii. Memjawab soalan pemahaman
berdasarkan teks yg dibaca.

Aras 2.
12-17 JAN 1.3. Memberikan dan memahami arahan ii, Menerima dan melaksanan arahan serta pesanan

2
pesanan tentang sesuatu perkara, dgn betul

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dgn Aras 2.


sebutan dan intonasi yg betul dan i. membaca pelbagai jenis ayat dgn
memahami perkara yg di baca. memberikan penekanan pd intonasi
berdasarkan ayat
ii. Memahami perkataan , frasa dan
ayat

8.1. Aras 1.
DUNIA KAMI/ Membina dan menulis perkataan, ayat i. Menulis perkataan dan ayat tunggal
SEKOLAH tunggal dan ayat majmuk. dgn cara yg betul dan tulisan yg
cantik.

3 19-23 JAN
Aras 2.
i. Melengkapkan ayat dgn perkataan
yg sesuai.
ii. Menyusun perkataan utk membina
ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu


perkara secara bertatasusila. Aras 3.
i. Bersoaljawab tentang perkara yg
menarikberdaskan sesuatu topic.

2.1.Bercerita dgn menggunakan kata, frasa Aras 2.


ayat serta sebutan dan intonasi yg baik dan I Menceritakan cerita yg ditonton dgn menggunakan
jelas. sebutan dan intonasi yg betul
KELUARGA
Aras 2.
CERIA 1.4.Menyatakan permintaan secara berterus- i. membaca teks bukan sastera dan teks sastera dgn

4 21 – 25 JAN terang dan meyakinkan dgn menggunakan


intonasi dan unsure paralinguistic yg sesuai
utk mengkuatkan permintaan
sebutan dan intonasi yg betul dan lancer serta
memahami perkara yg dibaca.

Aras 2.
8.1Membina dan menulis perkataan, ayat i. Melengkapkan ayat dgn perkataan yg sesuai.
tunggal dan ayat majmuk.

CUTI TAHUN BARU CINA


5.1Membaca kuat perkataan dan ayat dgn Aras 1.
sebutan dgn intonasi yg betul dan i. Memahami perkataan, frasa dan
KELUARGA memahami perkara yg dibaca. ayat.
Aras 2.
CERIA. i. Membaca belbagai jenis ayat dgn memberikan
penekanan pd intonasi berdasarkan tanda baca.

5
6.1.Membaca dan merujuk pelbagai sumber Aras 2.
3 – 6 FEB utk mendapatkan maklumat bagi tajauk yg i. Merujuk kps kamus utk mencari
sedang dikaji termasuk maklumat dari makna perkataan yg betul dan
internet. tepat.

8.1.Membina dan menulis perkataan, ayat Aras 2.


tunggal dan ayat majmuk. ii. Menyusun perkataan utk membina ayat btunggal
dan ayat majmuk.

8.1. Aras 2.
Membina dan menulis perkataan, ayat i. Melengkapkan ayat dgn perkataan
8.1Membina dan menulis perkataan ayat Aras 1.
tunggal dan ayat majmuk. i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dgn
cara yg betul dan tulisan yg cantik.

8.2Membina dan menulis ayat tunggal Aras 1.


KAMI ANAK dan ayat majmuk dlm sesuatu penulisan ii. Menulis perkataan dan ayat tunggal dgn
MALAYSIA teks tentang sesuatu tajuk. cara yg betul dan tulisan yg cantik.

Aras 2.
15-19 SEPT 8.3.Menulis perkataan dan ayat dgn i. Menulis ayat dgn menggunakan tulisan

38 tulisan berangkai yg kemas.

Aras 3.
berangkai dgn kemas dan cantik.

i. Mengambil imlak berdasarkan teks yg


9.1.Mengambil imlak teks yg diperdengarkan ejaan dan tanda
diperdengarkan. bacaan.

Aras2.
i. Menilai dan membetulkan kesilapan
ayat,
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan. Aras 3.
Menilai dan membetulkan kesilapan ayat dlm teks.

MINGGU UJIAN 3
39 22-26 September
40 29-30 SEPT ( CUTI BERGANTI)
1&2 ( CUTI HARI RAYA AIDILFITRI )
3 SEPT (CUTI PERISTIWA 2)
41
& MINGGU ULANGKAJI

42
PKSR 2
43 20-23 OKTOBER

Disediakan Oleh : Disemak oleh

………………………………………… ……………………………………
Pn. Norimah bt Mohd Talib Pn. Esah bt Kassim
Guru Bahasa Malaysia Tahun 2 Ketua Panitia Bahasa Malaysia
SK Alam Damai SK Alam Damai