Anda di halaman 1dari 3

Tugasan Amali - ISL PISMP Bil.

1 Minggu Tugasan ISL Membuat rujukan di pusat sumber tentang 1


Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaranpembelajaran

Amali

Membuat rujukan di Pusat Sumber mengenai topik Peranan dan kepentingan Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE. Melayari internet untuk memperoleh maklumat tentang pelbagai jenis media . Cuba buat klasifikasi dengan menggunakan pengurusan grafik

Merujuk kepada Bab 4 dalam Smaldino,S.E, et al.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc. kajikan kualiti di mana seseorang pereka cipta harus teliti dalam penghasilan rekabentuk visual yang menarik. Mengakses Chapter 9 dalam laman http://www.prenhall.com/smaldino melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam Portfolio Activities

Menunjukcara penggunaan kamera digital serta cara membuat imbasan dengan bantuan scanner supaya reka bentuk visual yang menarik (2 jam)

Dalam kumpulan, pelajar menyediakan salah satu bahan 2D atau 3D berdasarkan satu topik mata pelajaran untuk digunakan sebagai bahan pengajaran (2 jam)

Merujuk kepada Section A dalam Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M. (2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc. , bincang dan senaraikan langkah-langkah memerlihara dan memulihara cetakan fotografi anda

Dalam kumpulan, pelajar menyediakan salah satu bahan 2D atau 3D berdasarkan satu topik mata pelajaran untuk digunakan sebagai bahan pengajaran (2 jam)

Bil. 6

Minggu Tugasan ISL Berdasarkan kepada Ellington,H.(1996). 7


1

Amali
Menyediakan OHP berdasarkan sebuah cerita kanak-kanak. Gunakan kreativiti

Using the overhead projector effectively.

Retrieved 4 Dec 2007 from http://apu.gcal.ac.uk/ciced/Ch.15.html ., gariskan prosedur dan teknik menghasilkan transparensi yang berkesan

untuk menghasilkan OHP transparensi. (2 jam)

Berdasarkan Bab 11 dalam Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc. dan artikel artikel lain, banding beza Akta Hak cipta yang digunapakai di Malaysia dan antarabangsa

Menyediakan OHP berdasarkan sebuah cerita kanak-kanak. Gunakan kreativiti untuk menghasilkan OHP transparensi. (2 jam

11

Berdasarkan rubrik penilaian video di akhir Bab 12 dalam Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M. (2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc. , buat penilaian interaktif mana-mana CD video yang dihasilkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran. Buat rujukan dalam Pusat Sumber and bincang dengan rakan-rakan mengenai topik Impak pemerosesan perkataan dalam pendidikan dan isu-isu berkait dengan pemerosesan perkataan Latihan Amali 1: Membuat bahan pengajaran berbentuk brosur daripada template berasaskan perisian pemerosesan perkataan ( 2Jam) Latihan Amali 2: Menyediakan slaid powerpoint berdasarkan topik pengajaran dalam matapelajaran terpilih (2 jam)

13

Bil.

Minggu Tugasan ISL

Amali

10

15

Akses maklumat dari internet dan pusat sumber, bincangkan perkembangan teknologi multimedia di dalam internet dari dahulu sehingga kini.

Latihan 1 : Dalam kumpulan, pelajar menghasilkan multimedia dengan perisian pengarangan Macromedia Authorware 6.5 untuk mengajar satu topik pengarangan (2 jam)

11

16

Melayari dan akses maklumat dari internet dan pusat sumber untuk mencari beberapa jenis media interaktif yang boleh digunakan sebagai sumber bilik darjah.

Latihan 1 : Dalam kumpulan, pelajar menghasilkan multimedia dengan perisian pengarangan Macromedia Authorware 6.5 untuk mengajar satu topik pengarangan (2 jam)

12

17

Dalam seminggu, buat koleksi tentang perkembangan baru tentang media elektronik dalam surat khabar, berita, majalah dan sumber media yang lain. Secara kumpulan, sediakan 1-2 mukasurat laporan menghuraikan impak perkembangan baru ini terhadap pembelajaran pelajar.

Persembahan elektronik dengan mengabungjalin kemahiran teknologi pembelajaran dan pengajaran yang telah dipelajari (2 jam)