Anda di halaman 1dari 41

MICROSOFT EXCEL (EXCEL) DALAM

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Oleh :
Khairuddin Hj. Jamal

Anjuran/Pengarah Projek :
Ketua Bidang Teknik dan Vokasional
SMK Bandau Kota Marudu Sabah

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 1


Perkongsian ilmu kita hari ini…

1.Apa yang perlu saya faham


tentang Excel?
 Apakah perbezaan antara Excel,
Words, Powerpoint & Access?
 Apa saya faham tentang konsep
“Integerasi Microsoft”?
 Bagaimana memanafaatkan
Excel dalam P&P?
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 2
Apa yang perlu saya faham
tentang Excel?
Excel adalah Perisian aplikasi

 Lembaran Elektronik (Excel) adalah perisian


aplikasi sama seperti…
 Pemprosesan perkataan (Word)

 Persembahan (power point)

 Pangkalan data (Access)

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 3


Apakah perbezaan antara
Excel, Words, Powerpoint &
Access?
Semuanya adalah perisian aplikasi
Microsoft Office
 Excel(Hamparan/Lembaran Elektronik)
 Word (Pemprosesan perkataan)

 Powerpoint (Persembahan)

 Access (Pangkalan data)

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 4


Apa saya faham tentang
konsep “Integerasi Microsoft”?
• Integerasi data dari Excel ke dalam dokumen
Word (copy & paste graf/carta, Link, Mail Merge);
• Integerasi data dari Word ke dalam
‘workbook’ Excel (copy & paste, Link);
• Integerasi data dari Word dan Excel ke dalam
persembahan PowerPoint (copy & paste, Link);
• Integerasi data dari Acces ke dalam Excel
dan Word (copy & paste, Link);

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 5


Sepintas lalu apa itu Excel...

 Lembaran Elektronik
(EXCEL)
 Aturcara/program utk
memanipulasi baris dan
nombor dan membuat
pengiraan
 Berkeupayaan utk.
menghasilkan carta dan
rajah

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 6


Excel Berkeupayaan Memasukkan Data

 Jenisdata-data
 Teks

 Nombor

 Tarikh

 Masa

 Rumus
(Formula) Currency Comma Decimal
 Fungsi Percent Auto Sum

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 7


Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 8
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 9
Ikon-Ikon Utama Pengiraan

 Rumus (formula) dalam Excel

^ Kuasa =A1^3 Nilai dalam sel A1


kuasa 3
+ Tambah =A1+A2 Jumlah A1 dan A2

- Tolak =A1-A2 Nilai dalam sel A1


tolak A2

* Darab =A1*3 Nilai dalam A1


darab dengan 3

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 10


/ Bahagi =A1/50 Nilai dalam sel A1
bahagi 50
Gabungan =(A1+A2+ Purata jumlah nilai
A3)/3 dalam sel A1, A2 dan
A3.

Susunan Keutamaan
1. Kuasa atau persamaan di dalam kurungan
^ dan ( )
2. Darab dan bahagi
* dan /
3. Tambah dan tolak
+ dan -
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 11
Menggunakan Formula
 Terdapat 2 cara mudah:
 Menaip Formula
 Memilih Sel Rujukan

 Menaip Formula
 PilihSel yg hendak diletakkan formula
 Taip tanda = atau Kilik Ikon
 Taipkan Formula. Formula akan muncul pada
Formula Bar
 Tekan Enter pada Keyboard atau Klik

ikon pengiraan
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 12
Menggunakan Sel Rujukan
 Klik di tempat Sel Formula hendak diletakkan
 Taip tanda = atau tekan ikon

 Klik pada sel yang ingin digunakan pertama


digunakan formula
 Masukkan operator Matematik yang ingin digunakan
 Klik pada sel yang seterusnya
 Tekan Enter atau klik butang Enter

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 13


Melaksanakan Pengiraan Menggunakan
Fungsi

 Apa itu fungsi?


 Set rumus-rumus (formula-formula) yang sudah
sedia ada untuk melaksanakan satu siri operasi
matematik
 3 Elemen Fungsi
Tanda =

Nama fungsi. Cth: SUM.

Senarai nama sel yang diletakkan dalam


kurungan. Cth: (A1:H1)

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 14


Pengiraan Menggunakan Fungsi

AVERAGE Mengira purata


=AVERAGE(B4:B9) sekumpulan nombor

COUNT Mengira nilai bernombor


=COUNT(A3:A7) dalam selang yg diberi

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 15


Pengiraan Menggunakan Fungsi

IF Memberikan syarat pada


IF(A3>=100,A3*2,A2*2) formula. Cth: Jika A3
lebih besar atau sama
dengan 100, A3*2
digunakan.jika tidak
A2*2 digunakan
MAX Memberikan nilai
MAX(B4:B10) maksimum pada selang
Sel yg dikehendaki

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 16


Pengiraan Menggunakan Fungsi

MIN Memulangkan nilai


MIN(B4:B10) minimum pada selang Sel
yang diberikan

SUM Mengira jumlah nilai


SUM(A1:A10) dalam selang Sel yang
diberikan

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 17


Bagaimana memanafaatkan
Excel dalam P&P?
• Fahami, mahirkan diri dan manafaatkan
sepenuhnya semua fungsi aplikasi dalam
Excel;
• Tahu dan biasakan diri untuk melakukan
integerasi aplikasi atau data dari Excel ke
Word, persembahan PowerPoint dan Acces
ke dalam Excel atau sebaliknya…ikut
keperluan…

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 18


Bagaimana memanafaatkan Excel dalam P&P?
Copy & paste carta… untuk persembahan
100
96 96 96 96
94
100 91
86
90

75
80 71

67
64
70

60
PERATUS

50

32
40
29

30
21 21

20 11

10 0 0 0 0 0 0
0

0
BM KIA2M BI M3 SN MK PSV PJ PK BA PM PAI

MATA PELAJARAN
LULUS GAGAL

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 19


Bagaimana memanafaatkan Excel dalam P&P?
Permainan Mencari Harta Karun…

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 20


Bagaimana memanafaatkan Excel dalam P&P?
Permainan …

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 21


Bagaimana memanafaatkan Excel dalam P&P?
Permainan Nombor…

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 22


Bagaimana memanafaatkan Excel dalam P&P?
Permainan Nombor…

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 23


Bagaimana memanafaatkan Excel dalam P&P?
Permainan…

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 24


Bagaimana memanafaatkan Excel dalam P&P?
Latihan Melabel..

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 25


Excel Amat Diperlukan… Untuk Analisis Markah

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 26


Excel Amat Diperlukan… Untuk Analisis Markah

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 27


Excel Amat Diperlukan… Untuk Analisis Markah

Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 28


Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 29
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 30
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 31
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 32
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 33
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 34
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 35
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 36
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 37
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 38
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 39
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 40
Sekian
Terima
Kasih
Khairuddin Hj. Jamal (SMK Bandau) 41