Anda di halaman 1dari 2

Tarikh Hari Bil.

Murid Mata Pelajaran Tajuk Umum Tajuk Pelajaran Objektif Am Objektif Khas

29 Ogos 2013 Khamis 36 orang Geografi Sistem Suria Zon Waktu Memahami cara mengira waktu

Tingkatan: 4G Masa: 0955-1035

Pada akhir pelajaran, pelajar-pelajar dapat: (1) Mengira waktu dan menentukan tarikh di dua buah tempat yang terletak di garisan longitud yang berlainan

Penerapan Nilai Konsep Utama

(1) Teliti, Tekun (2) Kerjasama (1) Zon waktu (2) Meridian Greenwich/Meridian Pangkal (3) Garisan Tarikh Antarabangsa (1) Murid sudah mempelajari tentang longitud, meridian Greenwich, zon waktu dan garisan tarikh antarabangsa (2) Murid turut telah mempelajari tajuk ini di tingkatan 3. (1) Lampiran Nota dan Latihan (2) Buku Teks (3) Buku Rujukan (1) Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Huraian Sukatan Pelajaran Geografi: Tingkatan 4. Kuala Lumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum. (2) Ismail Ahmad, dan Sulong Mohamad. (2002). Buku Teks Geografi Tingkatan 4. Kuala Lumpur: Pustaka Sistem Pelajaran. (3) Piara Singh. (2010). Longman Esensi Geografi SPM. Selangor: Pearson. (4) internet

Pengetahuan Sedia Ada

Alat Bantu Mengajar Rujukan Guru

Langkah Induksi Set (5 minit)

Isi Pelajaran Pengenalan/ Rangsangan Awal

Aktiviti Guru Guru mengimbas kembali pelajaran dengan menerangkan kembali tentang Meridian Greenwich

Aktiviti Pelajar

Strategi/ Sumber Mengukuh dan mengingatkan kembali pengetahuan murid tentang tambah tolak waktu semasa pengiraan nanti.

Langkah 1 (20-25 minit)

Teknik mengira waktu tempatan.

Guru menunjukkan contoh pengiraan (3 contoh soalan berbeza) Guru memberikan contoh soalan untuk dijawab oleh pelajar.

Selepas setiap contoh, pelajar akan cuba menjawab soalan yang diberikan guru

Pengukuhan pemahaman pelajar.

Langkah 2 ( 5 minit)

Sesi soal-jawab antara murid *jika masa mencukupi

Guru membuka ruang kepada murid untuk menyuarakan soalan.

Langkah 4 (5 minit)

Rumusan

Guru menyerahkan lampiran nota-latihan kepada pelajar sebagai pengukuhan

Murid menyiapakan latihan di rumah sebagai pengukuhan apa yang telah dipelajari

Lampiran NotaLatihan

Refleksi: ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________