Anda di halaman 1dari 3

Pendidikan Moral 1. Mata Pelajaran dan Kelas 2. Tema / tajuk 3. Masa 4. Standard Pembelajaran 5.

ObjektifPembelajaran : Pendidikan Moral Tahun 3 Merah : Saya dan Sekolah / Hargai Sumbangan Warga Sekolah : 10.00pg -11.00pg (60 minit) : 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1) Menyatakan sekurang-kurangnya 3 sumbangan warga sekolah. 2) Menerangkan cara menghargai sumbangan warga sekolah. 3) Menceritakan perasaan apabila menghargai sumbangan warga sekolah. 4) Mengamalkan sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah. 6. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: i. Menjana idea murid berkenaan sumbangan warga sekolah

ii. Sumbang saran berkaitan cara menghargai sumbangan warga sekolah iii. Berkongsi pengalaman menghargai warga sekolah iv. Menanamkan sifat saling berterima kasih dengan ikhlas dalam diri murid kepada warga sekolah. 7.EMK: i. Kreativiti menjana idea

8.Bahan Bantu Belajar: i. Contoh jambak bunga kertas, gam, gunting, kertas warna, ii. Lembaran kerja iii. video iii. Buku teks ms 27 9. Penilaian P dan P: i. lembaran kerja (nyatakan cara menghargai warga sekolah yang sesuai)

ii. Kekreatifan jambak bunga kertas yang dihasilkan oleh murid 1

Langkah P&P/ masa Set induksi (5 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Menunjukkan konsep berterima kasih melalui klip video lagu.

Murid ditayangkan sebuah klip video yang bertajuk Terima Kasih Cikgu Murid akan diajukan soalan mengenai klip video tersebut. 1) Apakah perasaan murid selepas menonton video tersebut? 2) Mengapakah kita harus berterima kasih kepada guru? 3) Selain guru, siapakah lagi yang memberikan sumbangan kepada sekolah?

Catatan (Kaedah/ teknik, ABM, Nilai, ICT, KBKK, KMD) Menjana idea Berfikiran kritis

Langkah Perkongsian mengenai 1 sumbangan warga sekolah dan (15 minit) pengalaman berterima kasih kepada warga sekolah Guru Kerani Tukang Kebun Peniaga Kantin

Murid disoal guru mengenai sumbangan dan pengalaman berterima kasih Murid berkongsi pengalaman mengenai sumbangansumbangan warga sekolah apabila ditanya guru. Murid diminta untuk menyatakan perasan mereka setelah berbuat sedemikian.

Berterima kasih Berfikiran kritis dan kreatif Menjana idea Perasaan dan pemikiran Moral

Langkah Cara berterima kasih kepada 2 sumbangan warga sekolah (15 minit) Contoh: Mengucapkan terima kasih Mengucapkan salam ketika bertemu Mengukir senyuman apabila berselisih Langkah Mencipta bunga kertas untuk 3 warga sekolah. (15 minit)

Murid diminta untuk berpasangan dan membincangkan cara berterima kasih kepada warga sekolah. Murid diminta mencatat jawapan di dalam buku nota. Murid akan berkongsi pendapat mereka kepada ahli kelas yang lain.

Berkolaborasi Berfikiran kritis Pemikiran Moral

Murid akan ditunjukkan sampel bunga kertas yang telah siap. Murid akan ditunjukkan cara membuat bunga kertas. Murid diberi kebebasan untuk menghias jambak bunga kertas tersebut.

Kreatif Tekun Gigih Perlakuan Moral

Langkah 4 (5 minit)

Pengukuhan

Murid diminta menjawab soalan yang berkenaan cara untuk berterima kasih kepada warga sekolah

Latihan bertulis Buku teks m.s 29 Buku Latihan

Penutup (5 minit)

Rumusan

Murid akan menonton klip video lagu sekali lagi. Guru membuat rumusan tentang objektif pengajaran dan pembelajaran hari itu.

Berterima kasih

Refleksi: