Anda di halaman 1dari 19

PEMULIHAN DALAM P&P

OLEH HJH. MESKINAH BT. TAIB UNIT MASALAH PEMBELAJARAN & PEMULIHAN KHAS JABATAN PENDIDIKAN KHAS, IPIK.

PRINSIP-PRINSIP ASAS INTERVENSI BAHASA


PERKENALKAN PERKATAAN, KONSEP, ATAU PERATURAN MEMBINA AYAT MENURUT URUTAN PERKEMBANGAN BAHASA NORMAL ( MUDAH KEPADA YANG SUKAR )

AJARI PENGGUNAAN PERKATAAN BARU YANG BIASA DIGUNAKAN DAHULU & TINGKATKAN PENGGUNAAN DALAM KONTEKS YANG LEBIH SUKAR ( SEDIKIT KEPADA BANYAK )
GUNAKAN KOSA KATA YANG DIKETAHUI / BIASA UNTUK MENGAJAR STRUKTUR AYAT BARU

MINIMUMKAN JUMLAH FRASA DAN KLAUSA SETIAP AYAT

PERKATAAN, DALAM

GUNAKAN GAMBAR (PICTORIAL REPRESENTATION ) UNTUK MEWUJUDKAN GAMBARAN DALAMAN (INTERNAL IMAGES) PERKENALKAN PERKATAAN BARU, HUBUNG KAIT ATAU PEMBENTUKAN SEKURANGKURANGNYA DALAM SEPULUH KONTEKS YANG BERBEZA

TEKNIK ASAS UNTUK MENGAJAR KEMAHIRAN PRASYARAT BERTUTUR

MENGAJUK ( IMITATION ) * RANGSANGAN * DORONGAN * PENEGUHAN

MODEL * SAMA SPT. MENGAJUK * KEHADIRAN PERANTARA * FOKUS KEPADA KEMAHIRAN MENDENGAR MURID

KIU DAN DORONGAN (CUING PROMPTING)


* * * * * * *

&

KIU FONETIK BUNYI / SUKU KATA RIMA KATA LAH, TAH KIU BERSIRI JAN. , FEB. ANALOGI METAFORA, SIMILI, PERIBAHASA KIU IRAMA GUNUNGGANANG KATEGORI SEMANTIK KIU KOMBINASI SEMANTIK ROTI & MENTEGA

KEMAHIRAN ANALISIS KATA DALAM MEMBACA

KENAL PASTI HURUF KECIL & HURUF BESAR MENYEBUT BUNYI FONETIK BERDASARKAN SIMBOL * VOKAL * KONSONAN * DIFTONG * VOKAL BERGANDING * KONSONAN BERGANDING

SUKU KATA TERBUKA & TERTUTUP GABUNGAN SUKU KATA MEMBENTUK PERKATAAN KENAL PASTI PERKATAAN YANG DILIHAT / DALAM KONTEKS MENYEBUT PERKATAAN

KEMAHIRAN MEMAHAM
MENGINGAT SEMULA IDEA UTAMA MENGINGAT SEMULA PERISTIWA MENURUT URUTAN MEMATUHI ARAHAN BERTULIS MEMAHAMI HUBUNGAN SEBAB & AKIBAT

MEMAHAMI & MENGGUNAKAN ISI KANDUNGAN & INDEKS MEMAHAMI CARTA, GRAF & PETA MENGGUNAKAN PELBAGAI MAKNA PADA PERKATAAN

KEMAHIRAN PRASYARAT UNTUK MENULIS


BOLEH SENTUH, CAPAI, GENGGAM DAN MELEPASKAN OBJEK BOLEH MELAKUKAN PERSAMAAN & PERBEZAAN DALAM OBJEK & REKA BENTUK

TELAH MEWUJUDKAN PENGGUNAAN TANGAN

KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS


MEMEGANG ALAT TULIS MENGGERAKKAN ALAT TULIS KE ATAS / KE BAWAH MENGGERAKKAN ALAT TULIS DARI KIRI KE KANAN MENGGERAKKAN ALAT TULIS DALAM BULATAN MENYALIN HURUF

MENYALIN NAMA SENDIRI DALAM BENTUK MANUSKRIP MENULIS NAMA SENDIRI DALAM BENTUK MANUSKRIP MENYALIN PERKATAAN & AYAT DALAM BENTUK MANUSKRIP MENYALIN DARI JARAK JAUH

KUMPULAN HURUF KECIL


oadgq bp ce tlik rnmh vw xy fj u z s

KUMPULAN HURUF BESAR

LHTEFI JU PRBDK AMNVWXYZ S OQCG

KEMAHIRAN MENGEJA
KENAL PASTI ABJAD KENAL PASTI PERKATAAN SEBUT PERKATAAN YANG DIKETAHUI KENAL PASTI PERSAMAAN & PERBEZAAN DLM. PERKATAAN MEMBEZAKAN BUNYI YANG BERBEZA DALAM PERKATAAN

MENGAITKAN BUNYI /FONEM DGN. ABJAD MENGEJA PERKATAAN MEWUJUDKAN PERATURAN UNTUK MENGEJA PERKATAAN & MENYELESAIKAN MASALAH PERKATAAN MENGGUNAKAN EJAAN YANG BETUL DALAM PENULISAN

STRATEGI MENGINGAT
MENGKATEGORI GAMBARAN DALAMAN ( INTERNAL IMAGERY) LATIH TUBI KELOMPOK ( CHUNKING )

SEKIAN. TERIMA KASIH