Anda di halaman 1dari 5

LAPORAN POST MORTEM MATAPELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN PKSR 1 2013

PKSR 1
BI L A 1 0 2 BI L B 0 1 3 BI L C 0 2 0 BI L D 0 0 1 BI L E 0 0 0 % LULU S 100 100 83.3 % GAGA L 0 0 16.7

TAHU N 4 5 6

BIL. CALON 1 3 6

% 100 0 33. 3

% 0 33. 3 50

% 0 66. 7 0

% 0 0 16.6 7

% 0 0 0

GPM P 1 2 2

Secara pencapaian Bulanan 1.

keseluruhannya PKSR 1

terdapat

peningkatan dalam

dalam Ujian

berbanding

pencapaian

Bagi tahun 4, GPS menunjukkan peningkatan kerana skor markah murid adalah A. Bagi tahun 5, ketiga-ketiga murid menunjukkan peningkatan dalam skor markah dan pengurangan dalam GPS. Bagi tahun 6 terdapat pengurangan dalam GPS dengan 5 orang murid lulus gred A & gred B & seorang murid gagal gred D.

KEKUATAN 1) Murid dapat menguasai kemahiran kemahiran yang ada dalam sukatan pelajaran pendidikan kesihatan. 2) Murid dapat menunjukkan minat dalam pendidikan kesihatan. 3) Latihan pendidikan kesihatan mencukupi. 4) Murid juga membuat latihan kecergasan semasa aktiviti 1 murid 1 sukan.

KELEMAHAN 1) Ada murid tidak memahami kandungan sukatan pelajaran pendidikan kesihatan. 2) Murid tidak mengikuti teknik yang diajar oleh gu ru. 3)Murid perlukan lebih banyak latihan . 4) Murid rasa bosan semasa mempelajari pendidikan kesihatan dalam bilik darjah.

CADANGAN MENGATASI 1) Memperbanyakkan lagi latihan dan teknik. 2) Memberi fokus kepada murid yang kurang aktif dalam pendidkan kesihatan.. 3) Mengadakan aktiviti kecergasan dalam kelas. 4) Memberi kefahaman yang mendalam kepada murid tentang pendidkan kesihatan.

LAPORAN POST MORTEM MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI PKSR 1/2013


TAHU N 4 5 6 BIL. CALON 1 3 6 BI L A 0 1 0 BI L B 1 2 6 BI L C 0 BI L D 0 0 0 BI L E 0 0 0 % LULU S 100 100 100 % GAGA L 0 0 0 GPM P 1 1.67 2

% 0 33. 3 0

% 100 66. 7 100

% 0 0 0

% 0 0 0

% 0 0 0

Secara pencapaian Bulanan 1.

keseluruhannya PKSR 1

terdapat

peningkatan dalam

dalam Ujian

berbanding

pencapaian

Bagi tahun 4, GPS menunjukkan penurunan kerana skor markah murid adalah B. Bagi tahun 5, ketiga-ketiga murid menunjukkan peningkatan dalam skor markah dan pengurangan dalam GPS. Bagi tahun 6 terdapat peningkatan dalam GPS dengan 6 orang murid lulus gred B.

KEKUATAN 1) Murid dapat menguasai kemahiran kemahiran yang ada dalam sukatan pelajaran pendidikan jasmani. 2) Murid dapat menunjukkan minat dalam pendidikan jasmani. 3) Peralatan pendidikan jasmani mencukupi 4) Murid juga membuat latihan semasa aktiviti 1 murid 1 sukan. KELEMAHAN

1) Ada murid tidak memakai baju Pj semasa permainan. 2) Murid tidak mengikuti teknik permainan yang diajar oleh gu ru. 3)Murid perlukan lebih banyak latihan permainan. 4) Tiada Kemudahan Padang permainan dan gelanggang bdminton.

CADANGAN MENGATASI 1) Memperbanyakkan lagi latihan sukan. 2) Memberi fokus kepada murid yang kurang aktif dalam permainan.. 3) Mengadakan pertandingan antara rumah sukan. 4) Memberi hadiah kepada semua murid yang melibatkan diri dalam sukan.