Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 Hari Masa Kelas Bil murid Tema Tajuk Saksikan Fokus

Utama Fokus sampingan Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : 8.2 Aras 3 (i) : 1.2 Aras 2 (i) : i)Menulis karangan cerita berdasarkan tajuk yang diberi oleh guru ii)Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya Pengetahuan sedia ada kemalangan jalan raya Sistem Bahasa : Kata nama Kata hubung Ayat majmuk Tanda baca Kosa kata : Dahsyat Mengerikan Tragedi Pengisian kurikulum Ilmu : PKJR Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Nilai : Berhati-hati Berhemah tinggi Menurut peraturan KBT : Konteksual : Murid pernah mendengar atau melihat : Isnin : 8.10-9.10 pagi : 5 Arif : 30 orang : Keselamatan Jalan Raya : Kemalangan Jalan Raya Yang Pernah Saya

Menghubungkait Mengaplikasi Bahan bantu mengajar : Gambar kemalangan Kad manila Pen marker Buku latihan

Langkah/ masa Set minit) Induksi (5 1. Murid

Aktiviti P &P

Catatan

memberi maklum balas KBTMembuat mengenai gambaran Menjana idea KP-Verbal linguistik

apabila disoal oleh guru

cara-cara mereka datang ke sekolah 2. Murid menceritakan pengalaman

mereka melihat kejadian kemalangan jalan raya. 3. ini. Guru mengaitkan maklum balas

soal jawab dengan tajuk pelajaran hari

Langkah minit)

1 ( 10

1.

Murid

memerhati

kad gambar

KBTMenganalisa Menjana idea Merumus

yang dilekatkan pada papan putih. 2. Murid memberi maklum balas

tentang situasi yang terdapat pada kad gambar

KP-Verbal linguistik BBM- Kad gambar

Langkah minit)

15 1.

Murid

dibahagikan

kepada

6 KBTMenjana idea Pembelajaran

kumpulan

konstektual 2. dan 3. Guru mengedarkan kad manila pen marker kepada setiap belajar Perbincangan tajuk dengan KP-Verbal linguistik BBM- Kad manila Pen marker I-Think-Peta Buih 1. Setiap Langkah 3 (10 minit) 2. Murid memberi komen tentang hasil kerja yang dibentangkan dengan bimbingan guru. KP-Verbal linguistik BBM- kad manila wakil kumpulan KBTMengenal pasti Idea utama Mencirikan Mengumpulkan maklumat Belajar cara

kumpulan. Murid menyenaraikan isi penting berdasarkan

menggunakan Peta Bulatan.

melaporkan hasil kerja mereka.

Langkah minit)

(15

1. Murid menulis karangan cerita berdasarkan peta buih yang telah dihasilkan. 2. Murid dibimbing dengan oleh

KBTMenjana idea Membuat gambaran Belajar cara

guru belajar ejaan, KP-Verbal linguistik Papan putih Pen marker

berkaitan perenggan, tanda baca.

kesalahan

tatabahasa,

struktur ayat, dan penggunaan BBM- buku latihan

Kosa kata- dahsyat Mengerik an Tragedi Penutup (5 minit) 1. Murid menyanyikan lagu Peneguhan

keselamatan di jalan raya 2. Guru merumus isi pelajaran yang KP-Verbal linguistik telah dipelajari. BBM- radio Lirik lagu