Anda di halaman 1dari 1

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL MAHASISWA JURUSAN TEKNIK KIMIA, PROGRAM STUDI D IV TEKNIK ENERGI POLITEKNIK NEGERI

SRIWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2013/2013

Hari SENIN

Mata Kuliah Teknik Konversi Energi Perpindahan Panas


9.30 11.10 07.30 9.10

SELAS A

Utilitas Teknik Penulisan Ilmiah


9.30 11.10 07.30 9.10

Teknik Pembakaran RABU Teknologi Minyak dan Gas Bumi


9.30 11.10 07.30 9.10

Pengawas Ruang 12 Ir. Aida Syarif, M.T. Tahdid, S.T., M.T. Ir. Leila Kalsum, M.T. Ir. Fadarina HC, M.T. Ir. Leila Kalsum, M.T. Ir. Muhammad Taufik, M.Si. Ir. Erlinawati, M.T. Ida Febriana, S.Si., M.T. Ir. Sutini Pujiastuti Lestari, M.T. ? Ir. KA Ridwan, M.T. Idha Silviyati, S.T., M.T. Yuniar, S.T., M.Si. Agus Lukman Hakim, S.T.

KAMIS

Teknologi Pemanfaatan Batubara


07.30 9.10

Anda mungkin juga menyukai