Anda di halaman 1dari 18

PERKAKASAN KOMPUTER ADALAH MERUPAKAN KOMPONAN FIZIKAL SISTEM KOMPUTER.

STORAN

UNIT SISTEM (PEMPROSES AN)

PERKAKASAN KOMPUTER
INPUT

OUTPUT

PAPAN KEKUNCI(KEYBOARD)
PERANTI YANG SELALU DIGUNAKAN DAN PALING POPULAR UNTUK MEMASUKKAN DATA.

TETIKUS(MOUSE)
MENGGERAKKAN KURSOR DAN MEMBERI ARAHAN TERTENTU PADA SKRIN DENGAN CARA MENGKLIK PADA IKON-IKON.

PENGIMBAS (SCANNER)
DIGUNAKAN UNTUK MENUKAR SEMUA TEKS,GAMBAR,LUKISAN DAN LAIN-LAIN KE BENTUK DIGITAL.

WEB CAM
UNTUK MENGAMBIL GAMBAR, MEMPUNYAI FUNGSI YANG SAMA DENGAN KAMERA.

PENGIMBAS KOD BAR -MENTERJEMAH KOD BAR SISTEM KEPADA ISYARAT ELEKTRIK DAN DIFAHAMI OLEH KOMPUTER. -BANYAK DIGUNAKAN DI SUPERMARKET DAN HIPERMARKET UNTUK MELABEL BARANGAN

MONITOR
PERKAKASAN YANG PENTING,SEGALA PEMAPARAN DIBUAT MENGGUNAKAN OUTPUT INI.

PENCETAK(PRINTER)
BERFUNGSI UNTUK MENCETAK TULISAN, GAMBAR,DAN TAMPILAN LAIN DARI KOMPUTER KE MEDIA KERTAS DAN LAINLAIN.

PROJEKTOR(LCD)
FUNGSI YANG SAMA DENGAN MONITOR, TETAPI LEBIH DIGUNAKAN UNTUK DITAYANGKAN DI SEBUAH BILIK ATAU KAWASAN YANG LUAS.

SPEAKER AUDIO
MENGELUARKAN MAKLUMAT DALAM BENTUK BUNYI,CONTOHNYA MUZIK.

DIGUNAKAN UNTUK MENYIMPAN PROGRAM ATAU DATA TERBAHAGI KEPADA 2 : -STORAN PRIMER(UTAMA) -STORAN SEKUNDER

CONTOH STORAN PRIMER(UTAMA)


INGATAN CAPAIAN RAWAK (RAM-RANDOM ACCESS MEMORY) INGATAN BACA SAHAJA (ROM-READ ONLY MEMORY)

~MENYIMPAN DATA BUAT SEMENTARA KETIKA KOMPUTER DIGUNAKAN ~KANDUNGAN BOLEH DIUBAH,DAN HILANG APABILA KOMPUTER DIMATIKAN.

~KANDUNGAN TIDAK BOLEH DIUBAH ~DATA TIDAK AKAN HILANG APABILA KOMPUTER DIMATIKAN

CONTOH STORAN SEKUNDER

THUMB DRIVE
HARD DISK

CD-ROM

CENTRAL PROCESSING UNIT(CPU)


-DIKENALI SEBAGAI PUSAT/OTAK KOMPUTER.

TUGAS UTAMA:
-MENGINPUT MAKLUMAT-MAKLUMAT KEDALAM SISTEM KOMPUTER. -MELAKSANAKAN ARAHAN PEMPROSESAN DATA

CENTRAL PROCESSING UNIT(CPU)

OLEH: NOR HIDAYATUL ZIANA BT JAHARI