Anda di halaman 1dari 6

TAJUK-TAJUK ESEI

1. Al Biruni dan sumbangannya dalam sejarah Tamadun Islam. 2. Al Hadis Sebagai Sumber Tamadun Islam 3. Al Khawarizmi dan sumbangannya dalam sejarah Tamadun Islam. 4. Al Khawarizmi, kelahirannya, perjuangannya, pemikirann ya dan karya-karya yang dihasilkannya. 5. Al Quran Sebagai Sumber Utama Tamadun Islam 6. Al Quran, al Hadith dan al Ijtihad merupakan sumber utama untuk mencapai kehidupan yang bertamadun. 7. Asas-asas dalam Tamadun Cina dan hubungan dengan Tamadun Islam. 8. Beberapa perbezaan antara Tamadun Islam dengan tamadun yang bukan Islam. 9. Ciri-Ciri Tamadun Islam 10. Fahaman sekularisma dalam masyarkat Islam boleh membahayakan masyarakat Islam sendiri. 11. Faktor Penerimaan Islam Dalam Masyarakat Melayu. 12. Faktor-faktor kemunduran umat Islam dalam bidang sains dan teknologi dan cara-cara untuk mengatasinya. 13. Faktor-faktor masyarakat Islam berpecah belah dan akibatnya di dunia dan akhirat. 14. Faktor-faktor yang mempercepatkan pengaruh ajaran Islam di Nusantara. 15. Hamka, kelahirannya, dihasilkannya. perjuangannya, pemikirann ya dan karya-karya yang

16. Hasil seni masyarakat Melayu dan hubungannya dengan Tamadun Islam. 17. Hubungan antara al Hadith dengan al Quran sebagai sumber rujukan utama kepada kelahiran Tamadun Islam. 18. Ibn Khaldun dan sumbangannya dalam sejarah Tamadun Islam. 19. Ibn Sina dan sumbangannya dalam sejarah Tamadun Islam. 20. Ibn Sina, kelahirannya, perjuangannya, pemikirann ya dan karya-karya yang dihasilkannya.

21. Ibn Taimiyah, kelahirannya, perjuangannya, pemikirann ya dan karya-karya yang dihasilkannya. 22. Imam al Ahmad Hanbal, kelahirannya, perjuangannya, pemikirann ya dan karya-karya yang dihasilkannya. 23. Imam al Ghazali dan sumbangnnya dalam sejarah Tamadun Islam. 24. Imam al Ghazali, kelahirannya, perjuangannya, pemikirann ya dan karya-karya yang dihasilkannya. 25. Imam al Malik, kelahirannya, perjuangannya, pemikirann ya dan karya-karya yang dihasilkannya. 26. Imam al Nawawi, kelahirannya, perjuangannya, pemikirann ya dan karya-karya yang dihasilkannya. 27. Imam al Syafii, kelahirannya, perjuangannya, pemikirann ya dan karya-karya yang dihasilkannya. 28. Interaksi antara Tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain. 29. Interaksi Tamadun Cina dengan Tamadun Islam. 30. Interaksi Tamadun Islam dengan Tamadun Barat dari sudut politik, ekonomi, media dan budaya. 31. Islam Dalam Tamadun Melayu. 32. Islam mengajar manusia supaya hidup secara bertamadun sama ada dari sudut kerohanian atau kejasmaniana. 33. Islam mengajar umatnya supaya membasmi kejahilan menuju kepada manusia yang berilmu dan berpendidikan. 34. Islam mengajar umatnya tidak berpeluk tubuh sebaliknya menggesa umatnya supaya membangunkan dalam ekonomi. 35. Jasa Islam mentamadunkan masyarakat Melayu kepada kehidupan yang berkualiti dan aspek politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan beragama. 36. Keadilan dalam Islam dari sudut konsep, undang-undangan dan masyarakat. 37. Kedudukan wanita dalam Islam dari sudut hak, peranan dan perlindungan Islam kepada mereka. 38. Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Allah. 39. Keistimewaan dan saintifiknya al Quran yang menjadi sumber utama dalam pembangunan Tamadun umat Islam.

40. Kemasyarakatan dan Budaya India dan hubungannya dengan Tamadun Islam. 41. Kerajaan Adil Dan Beramanah. 42. Kesusasteraan dan kesenian Cina dan hubungan dengan Tamadun Islam. 43. Konsep ilmu pengetahuan dalam Tamadun Islam dan peranannya dalam pembangunan umat Islam. 44. Konsep Jihad Dalam Tamadun Islam. 45. Konsep kemasyarakatan Islam dan etika dalam hubungan antara masyarakat muslim dengan masyarakat non-muslim. 46. Konsep seni menurt Islam dari sudut pengertian, pencapaian dan tokoh-tokoh dalam bidang berkenaan. 47. Konsep tamadun dan ciri-ciri Tamadun Islam berbanding dengan tamadun lain di dunia ini. 48. Konsep Tamadun Islam Secara Umum. 49. Masyarakat Islam lebih tertarik kehidupan secara Barat, faktor-faktor dan langkahlangkah untuk mengatasinya. 50. Nilai-nilai Tamadun Hindu dan perbandingannya dengan Tamadun Islam. 51. Nilai-Nilai Universal Antara Tamadun Melayu, Cina Dan India. 52. Pandangan Islam terhadap perubatan dan sejarah pencapaiannya dalam sejarah umat Islam. 53. Pembangunan Ekonomi Seimbang Dan Komprehensif. 54. Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti Dan Wanita. 55. Pencapaian Tamadun Cina dan hubungannya dengan Tamadun Islam. 56. Pencapaian Tamadun India dan hubungannya dengan Tamadun Islam. 57. Pencapaian Tamadun Islam dalam aspek kebendaan dan kerohanian. 58. Pencapaian Tamadun Jepun dan hubungannya dengan Tamadun Islam. 59. Pencapaian Tamadun Melayu dan hubungannya dengan Tamadun Islam. 60. Pencapaian Tamadun Peribumi dan hubungannya dengan Tamadun Islam. 61. Pendidikan agama Islam masyarakat Melayu. dalam kalangan masyarakat Melayu telah mengubah

62. Pengaruh akidah, ibadah, syariah dan akhlak Islam dalam kalangan masyarakat Melayu. 63. Pengaruh Hindu, Budha, Kristian, Yahudi terhadap masyarkat Melayu dan bagaimana langkah-langkah untuk mengatasinya. 64. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam telah mengubah kehidupan masyarakat Melayu kepada kehidupan yang bertamadun. 65. Pengaruh Islam telah mengubah minda Melayu kepada kehidupan bertamadun dan menentang penjajahan Barat sepanjang abad. 66. Pengaruh politik, ekonomi dan sosial Islam ke atas masyarakt Melayu. 67. Pengertian jihad menurut ajaran Islam dan salah faham Barat tentang isu-isu keganasan. 68. Pengertian Tamadun Islam, ciri-ciri dan nilai-nilainya. 69. Penguasaan Ilmu Pengetahuan. 70. Peranan Tamadu Melayu Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia. 71. Perbandingan antara sistem jahiliah dengan sistem Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. 72. Perbandingan Tamadun Islam Dengan Barat. 73. Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Barat dari aspek pendidikan, media dan sosial. 74. Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Barat dari sudut sekularisma. 75. Pertentangan Islam, Kristian dan Yahudi menurut al Quran dan jalan penyelesaiannya. 76. Perubahan yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. ke atas masyarakat Jahiliah dari sudut akidah, ibadah dan akhlak. 77. Proses pembentukan umat Islam bermula dari perkahwinan kepada pembentukan sebuah masyarakat dan negara Islam. 78. Punca-punca kemunduran umat Islam dalam sains dan teknologi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. 79. Rasulullah s.a.w. sebagai contoh dalam pelaksanaan politik dan pentadbiran negara Islam. 80. Sejarah Pencapaian Tamadun Melayu. 81. Sejarah perkembangan Tamadun Islam bermula daripada turunnya wahyu pertama di Makkah.

82. Sejarah Tamadun India dan hubungannya dengan Tamadun Islam. 83. Sejarah Tamadun Islam dalam bidang botani dari sudut konsep, pencapaian dan tokohtokohnya. 84. Sumbangan Islam dalam bidang kesenian dan perbezaan antara seni Islam dengan seni Barat. 85. Sumber-Sumber Tamadun Islam 86. Tamadun Islam akan muncul sekiranya manusia berpegang kepada syariat Islam yang sebenar. 87. Tamadun Islam Berasaskan Kepada Akhlak 88. Tamadun Islam Berasaskan Kepada Akidah 89. Tamadun Islam Berasaskan Kepada Syariah 90. Tamadun Islam dalam bidang kimia dari sudut konsep, pencapaian dan tokoh-tokoh dalam bidang berkenaan. 91. Tamadun Islam dalam sains matematik dari sudut pengertian dan pencapaian umat Islam dalam bidang berkenaan. 92. Tamadun Islam memastikan keselamatan dari sudut agama, akal, harta, maruah dan nyawa. 93. Tamadun Islam telah membentuk Tamadun Melayu ke arah pembentukan Tamadun Malaysia. 94. Tamadun Jepun dan hubungannya dengan Tamadun Islam. 95. Tamadun Kesenian Islam Dalam Alam Melayu. 96. Tamadun Melayu dan hubungannya dengan Tamadun Islam dari sudut akidah, ibadah, syariat dan akhlak. 97. Tamadun Peribumi Malaysia dan hubungannya dengan ajaran Islam. 98. Teori Kedatangan Islam Ke Asia Tenggara. 99. Teori-teori kedatangan Islam ke Nusantara. 100. Tokoh-tokoh ilmuan di Nusantara dan sumbangan mereka dalam dunia kesarjanaan. 101. Tokoh-tokoh pejuang Melayu menentang penjajahan Barat dan sumbangan mereka.

102. Tujuan Tamadun Islam adalah untuk menghubungkan antara manusia dengan Allah s.w.t. , manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Anda mungkin juga menyukai